Byla 2-265/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko Donato Šerno (pranešėjas), teisėjų: Vinco Versecko ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Vevira“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. nutarties, kuria uždaroji akcinė bendrovė „Revi“ pripažinta bankrutavusia ir likviduota dėl bankroto, bankroto byloje Nr. B2-356-45/2006, iškeltoje pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2005 m. vasario 24 d. gavo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

4Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 17 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Revi” iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“.

52005 m. birželio 14 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas patvirtino bankrutuojančios UAB ,,Revi“ kreditorius ir jų finansinius reikalavimus pagal administratoriaus sudarytą kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

62006 m. sausio 12 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas į bylą kreditoriumi įtraukė UAB ,,Patikimumo garantas“ su 6 000 Lt dydžio finansiniu reikalavimu.

72006 m. kovo 14 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas patikslino bankrutuojančios UAB ,,Revi“ kreditorių sąrašą: išbraukė iš BUAB ,,Revi“ kreditorių sąrašo kreditorius UAB ,,Eurocom“, UAB ,,Adampolis“, UAB ,,Juta“, UAB ,,Aris Baltija“, UAB Metaloidas“, UAB ,,Euromechanika“, UAB ,,Rastakas“, UAB ,,Patikimumo garantas“, jų vietoje kreditoriumi patvirtino UAB ,,Vevira“.

82006 m. kovo 22 d. bankrutuojančios UAB ,,Revi“ administratoriaus UAB ,,Būrai“ įgaliotas asmuo kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu pripažinti UAB ,,Revis“ bankrutavusia ir priimti nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto.

9Prašyme nurodė, kad bendrovė veiklos nevykdo, taikos sutartis nesudaryta. Kreditorių susirinkimo, vykusio 2006 m. vasario 20 d., metu bankrutuojančios bendrovės kreditoriai įpareigojo administratorių teikti teismui prašymą pripažinti UAB ,,Revis“ bankrutavusia ir priimti nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto.

102006 m. kovo 23 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas administratoriaus prašymą patenkino ir nutarė uždarąją akcinę bendrovę ,,Revi“ pripažinti bankrutavusia ir likviduota dėl bankroto bei pavesti administratoriui UAB „Būrai“ atlikti UAB „Revi“ likvidatoriaus funkcijas pagal Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnį. Teismas taip pat įpareigojo administratorių ne vėliau kaip per penkias dienas nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti duomenis apie bankrutavusią įmonę subjektams, numatytiems Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio antrojoje dalyje.

11Teismas nutartyje nurodė, kad iš byloje esančių dokumentų darytina išvada, jog bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Revi” jokios veiklos nebevykdo ir jos atnaujinti nėra galimybių. Taikos sutartis per tris mėnesius po bankroto bylos iškėlimo nebuvo sudaryta, todėl BUAB „Revi” pripažintina bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto.

12Tretysis asmuo UAB „Vevira“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

141.

15Skundžiama teismo nutartis buvo priimta kreditorių susirinkimo nutarimo, kuris turi būti pripažintas neteisėtu ir negaliojančiu, pagrindu. 2006 m. vasario 20 d. vykusio BUAB „Revi“ kreditorių susirinkimo sprendimai buvo priimti neteisėtai, šiurkščiai pažeidžiant įstatymų nuostatas, kadangi UAB „Juta“ jau 2006 m. vasario 13 d. sutartimi buvo perleidusi savo kreditorinį reikalavimą uždarajai akcinei bendrovei „Vevira“ ir neturėjo teisės balsuoti kreditorių susirinkime priimant nutarimus. UAB „Vevira“, reikalavimo perleidimo sutartimi perimdama finansinį reikalavimą, kartu visiškai perėmė ir pirminio kreditoriaus UAB „Juta“ procesinę padėtį, tai yra jo įgytas teises ir pareigas, todėl minėtame kreditorių susirinkime UAB „Juta“ negalėjo balsuoti.

162.

17Naujasis kreditorius UAB „Vevira“ negalėjo dalyvauti kreditorių surinkime, kadangi nebuvo informuotas apie tokio susirinkimo rengimą, nors UAB „Revi“ administratoriui buvo pateiktos visos reikalavimo perleidimo sutartys ir jis tikrai žinojo apie kreditorių pasikeitimą. Apie įvykusį kreditorių susirinkimą bei jo interesus pažeidžiančius sprendimus UAB „Vevira“ sužinojo tik, kai rašytinio proceso tvarka teismas priėmė skundžiamą nutartį. Kadangi UAB „Vevira“ norėjo perimti visus kreditorių reikalavimus, tai, jį informavus apie šaukiamą susirinkimą, būtų inicijavęs bylos baigtį taikos sutartimi.

183. Nors administratorius pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 14 dalį privalo ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, tačiau šioje byloje administratoriaus veiksmų negalima laikyti ginančiais minėtų subjektų interesus. UAB „Vevira“ pareiškus norą perimti visų kreditorių reikalavimus ir užtikrinti jų finansinių reikalavimų tenkinimą, administratorius ne tik nepritarė, bet netgi stengėsi užkirsti kelią tokiems veiksmams. Reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymui tarp UAB „Vevira“ ir Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos administratorius nemotyvuotai nesuteikė UAB „Revi“ antspaudo, nereagavo į prašymą pateikti informaciją apie jos skolininkus ir skolas įrodančius dokumentus, nors administratorius turi imtis priemonių išieškoti skolas iš bankrutuojančios įmonės skolininkų (ĮBĮ 11 str. 23 d.).

194. Skundžiama teismo nutartis neatitinka Įmonių bankroto įstatymo 30 straipsnio trečiosios dalies ir 2001 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarime Nr. 33 nurodytų nutarčiai dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto keliamų reikalavimų, nes nutartimi nėra patvirtinta kiekvieno UAB „Revi“ kreditoriaus patikslintų reikalavimų suma. Nurodo, kad tai yra ypatingai svarbu, kadangi bylos nagrinėjimo metu keitėsi kreditoriai, t.y. daugelio kreditorių reikalavimai buvo perleisti UAB „Vevira“. Skolininko ir kreditorių interesų pusiausvyra ir iki tol buvusi padėtis būtų atkurta Vilniaus apygardos teismui priėmus nutartį ne pripažinti UAB „Revi“ bankrutavusia ir dėl to likviduotina, bet baigiant bylą taikos sutartimi.

20Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Revi“ administratoriaus UAB „Būrai“ įgaliotas asmuo prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą, o UAB „Vevira“ atskirąjį skundą atmesti kaip nepagristą.

21Atsiliepime nurodo, kad pasiūlymas sudaryti su UAB „Revi“ taikos sutartį ar pratęsti ĮBĮ 30 straipsnio antrojoje dalyje nurodytą 3 mėnesių terminą taikos sutarčiai sudaryti nebuvo pateiktas. Kreiptis į teismą įpareigojo BUAB „Revi“ kreditoriai. UAB „Juta“ 2006 m. vasario 20 d., kai vyko kreditorių susirinkimas, teismo nutartimi dar nebuvo išbraukta iš UAB „Revi“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo, todėl UAB „Juta“ turėjo teisę dalyvauti susirinkime ir balsuoti. UAB „Vevira“ visiškai perėmė pirminio kreditoriaus UAB „Juta“ procesinę teisinę padėtį ne sutarties pasirašymo dieną, o kai įsiteisėjo 2006 m. kovo 14 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis, kuria UAB „Juta“ išbraukta iš UAB „Revi“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo, o vietoje jos kreditoriumi patvirtinta UAB „Vevira“. UAB „Juta“ finansinis reikalavimas BUAB „Revi“ sudaro 11,35 proc. visų finansinių reikalavimų sumos procentine išraiška ir jos balsai neturėtų įtakos balsavimo rezultatams ir priimtiems nutarimams. UAB „Revi“ pripažinimas bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nėra kliūtis visų UAB „Revi“ kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimui ir bankroto proceso tikslų pasiekimui.

22Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus teritorinis skyrius prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą, o apelianto skundą atmesti kaip nepagristą.

23Atsiliepime nurodo, kad UAB „Vevira“ BUAB „Revi“ kreditoriumi buvo pripažinta tik 2006 m. kovo 14 d. Vilniaus apygardos teismui priėmus nutartį, o nuo reikalavimo teisės perleidimo sutarties pasirašymo momento automatiškai netapo BUAB „Revi“ kreditoriumi. VSDFV Vilniaus skyrius nepateikė rašytinio savo kreditorinių reikalavimų atsisakymo, todėl teismas klausimą dėl antros eilės kreditorių kreditorinių reikalavimų perėjimo UAB „Vevira“ paliko nenagrinėtą. Kreditorių susirinkimo metu UAB „Juta“ buvo oficialus BUAB „Revi“ kreditorius ir turėjo teisę balsuoti priimant nutarimus. Taikos sutarties pasirašymas šioje bankroto byloje nėra įmanomas, kadangi tai įmanoma tik visiems bankrutuojančios įmonės kreditoriams pasirašius taikos sutartį. VSDFV Vilniaus skyrius niekada neišreiškė savo sutikimo pasirašyti taikos sutartį, tokio sutikimo neišreikš ir ateityje, be to, VSDFV Vilniaus skyriui tokio pasiūlymo niekas ir nebuvo pateikęs. Be to, pareiškėjas praleido 2006 m. vasario 20 d. BUAB „Revi“ kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo teismui 14 dienų terminą (ĮBĮ 24 str. 5 d.).

24Atskirasis skundas tenkintinas.

25Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste Įmonių bankroto įstatymas) 10 straipsnio pirmąja dalimi nustatyta, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Po bankroto bylos iškėlimo į bylą įstoję kreditoriai, teismui patvirtinus jų finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, pripažįstami trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo 1 ir 4 punktai). Taigi kreditorius, teismui patvirtinus jo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, tampa bankroto byloje dalyvaujančiu asmeniu - trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų – ir įgyja visas įstatymo suteiktas procesines teises, numatytas civilinio proceso kodekse, tame tarpe duoti teismui paaiškinimus žodžiu ir raštu, teikti savo argumentus ir samprotavimus visais bylos nagrinėjimo metu kylančiais klausimais, prieštarauti kitų byloje dalyvaujančių asmenų prašymams, argumentams ir samprotavimams, t.y. dalyvauti bankroto bylos nagrinėjime. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 234 straipsniu nustatytą bendrąją taisyklę, civilinė byla teismo posėdyje nagrinėjama, kai yra pranešta byloje dalyvaujantiems asmenims. Įmonių bankroto įstatymo normos nenustato išimties iš šios taisyklės įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likvidavimo klausimui nagrinėti. Todėl nepriklausomai nuo to, ar šis klausimas nagrinėjamas rašytinio ar žodinio proceso tvarka, jį teismas gali išnagrinėti tik tada, kai yra pranešta byloje dalyvaujantiems asmenims, tame tarpe kreditoriams, kurie bankroto byloje yra tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų. Apeliantas nurodo, kad apie įvykusį kreditorių susirinkimą jis sužinojo tik tuomet, kai rašytinio proceso tvarka teismas priėmė skundžiamą nutartį. Šis teiginys reiškia ir tai, kad jam nebuvę pranešta ne tik apie kreditorių susirinkimą, bet ir apie teismo posėdį, kuriame buvo priimta skundžiamoji nutartis. Šią aplinkybę patvirtina pirmosios instancijos teismo pateikta bylos medžiaga, iš kurios matyti, kad apie klausimo dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likvidavimo nagrinėjimą apeliantui nebuvo pranešta. Tokiu būdu buvo pažeista CPK 234 straipsniu nustatyta taisyklė. Atsižvelgiant į tai, kad, pirmosios instancijos teismo 2006 m. kovo 14 d. nutartimi patvirtinus UAB ,,Vevira“ finansinį reikalavimą bankrutuojančiai įmonei, šio kreditoriaus finansinis reikalavimas tapo artimas pusei visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (49,22 %) bei į tai, kad šis kreditorius siekia bylos baigties taikos sutartimi, jam, kaip trečiajam asmeniui, nepranešus apie nagrinėjimą bei nesudarius galimybės pareikšti savo poziciją nagrinėjamu klausimu, toks pažeidimas, kai klausimas dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likvidavimo buvo išnagrinėtas, nepranešus apeliantui, galėjo įtakoti neteisingą jo išsprendimą.

26Įmonių bankroto įstatymo 30 straipsnio pirmąja dalimi nustatyta, kad teismas, išnagrinėjęs bankroto bylą ir pripažinęs įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto. Pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto, teismas patvirtina kiekvieno kreditoriaus patikslintų reikalavimų sumą, likvidavimo tvarką, kitus likvidavimo procedūrai būtinus pavedimus ir nurodymus (ĮBĮ 30 str. 3 d.). Skundžiamąja nutartimi pirmosios instancijos teismas nutarė uždarąją akcinę bendrovę ,,Revi“ pripažinti bankrutavusia ir likviduota dėl bankroto, tačiau nepatvirtino kiekvieno UAB „Revi“ kreditoriaus patikslintų reikalavimų sumos. Dėl šios priežasties negalima tiksliai nustatyti, kokia yra kiekvieno kreditoriaus patikslintų reikalavimų suma bei bendra visų kreditorių reikalavimų suma likvidavimo procedūros pradžioje, o tai yra svarbu pradedant likvidavimo procedūrą ir tenkinant kreditorių finansinius reikalavimus Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka.

27Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria uždaroji akcinė bendrovė ,,Revi“ pripažinta bankrutavusia ir likviduota dėl bankroto, negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, todėl naikinama, nes dėl aukščiau nurodytų procesinės teisės normų pažeidimų įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likvidavimo klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai, o šių pažeidimų apeliacinės instancijos teismas negali ištaisyti (CPK 329 str. 1 d.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio trečiuoju punktu,

Nutarė

29Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. nutartį ir klausimą dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Revi“ pripažinimo bankrutavusia ir likvidavimo perduoti Vilniaus apygardos teismui iš naujo nagrinėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. vasario 24 d. gavo Valstybinio socialinio... 4. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 17 d. nutartimi uždarajai akcinei... 5. 2005 m. birželio 14 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas patvirtino... 6. 2006 m. sausio 12 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas į bylą kreditoriumi... 7. 2006 m. kovo 14 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas patikslino... 8. 2006 m. kovo 22 d. bankrutuojančios UAB ,,Revi“ administratoriaus UAB... 9. Prašyme nurodė, kad bendrovė veiklos nevykdo, taikos sutartis nesudaryta.... 10. 2006 m. kovo 23 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas administratoriaus... 11. Teismas nutartyje nurodė, kad iš byloje esančių dokumentų darytina... 12. Tretysis asmuo UAB „Vevira“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:... 14. 1.... 15. Skundžiama teismo nutartis buvo priimta kreditorių susirinkimo nutarimo,... 16. 2.... 17. Naujasis kreditorius UAB „Vevira“ negalėjo dalyvauti kreditorių... 18. 3. Nors administratorius pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 14... 19. 4. Skundžiama teismo nutartis neatitinka Įmonių bankroto įstatymo 30... 20. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Revi“ administratoriaus UAB... 21. Atsiliepime nurodo, kad pasiūlymas sudaryti su UAB „Revi“ taikos sutartį... 22. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Valstybinio socialinio draudimo... 23. Atsiliepime nurodo, kad UAB „Vevira“ BUAB „Revi“ kreditoriumi buvo... 24. Atskirasis skundas tenkintinas.... 25. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste Įmonių... 26. Įmonių bankroto įstatymo 30 straipsnio pirmąja dalimi nustatyta, kad... 27. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 29. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 23 d. nutartį ir klausimą...