Byla 2-335-186/2015
Dėl atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mėsuva“ kreditorių susirinkimo nutarimų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos S. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjos skundą, paduotą dėl atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mėsuva“ kreditorių susirinkimo nutarimų.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių bankrutuojančios įmonės kreditorių teisinį statusą, aiškinimo ir taikymo.

6Pareiškėja S. R. kreipėsi į teismą, prašydama:

  1. panaikinti atsakovo B UAB „Mėsuva“ 2014 m. lapkričio 20 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo Nr. 5-1 protokolą ir šio susirinkimo nutarimus;
  2. įpareigoti bankroto administratorių UAB „Verslo administravimo centras“ pateikti teismui S. K. R. ir S. R. 2014 m. lapkričio 19 d. reikalavimų perleidimo sutartį, kurios pagrindu teismas nutartimi patikslintų B UAB „Mėsuva“ kreditorių sąrašą, vietoj buvusio kreditoriaus S. K. R. į kreditorių sąrašą įtrauktų S. R.;
  3. įpareigoti bankroto administratorių UAB „Verslo administravimo centras“ sušaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos S. R. skundą. Teismas iš bylos duomenų nustatė, kad atsakovo bankroto administratorius 2014 m. lapkričio 25 d. teismui pateikė 2014 m. lapkričio 19 d. reikalavimų perleidimo sutartį, prašydamas vietoje S. K. R. su 1 369 584,50 Lt dydžio finansiniu reikalavimu į atsakovo kreditorių sąrašą įtraukti S. R. su 1 369 584,50 Lt finansiniu reikalavimu. Administratorius taip pat pateikė atsakovo 2014 m. lapkričio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimus. Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi pakeitė atsakovo kreditorių S. K. R. į S. R. ir patvirtino jos 1 369 584,50 Lt (396 659,09 Eur) finansinį reikalavimą. Minėta Kauno apygardos teismo nutartis neįsiteisėjusi. Iš nurodytų aplinkybių teismas padarė išvadą, kad S. R., 2014 m. gruodžio 3 d. pateikdama skundą dėl atsakovo 2014 m. lapkričio 20 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, nebuvo atsakovo B UAB „Mėsuva“ kreditore, todėl neturėjo teisės skųsti kreditorių susirinkime priimtų nutarimų (Įmonių bankroto įstatymo 1 str. 2 d. 3 p., 21 str. 2 d. 3 p., 24 str. 5 d.).

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Pareiškėja S. R. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėja nurodo tokius atskirojo skundo argumentus:

  1. kadangi Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartis, kuria į atsakovo kreditorių sąrašą buvo įrašyta S. R., nebuvo apskųsta, ji įsiteisėjo 2014 m. gruodžio 4 d.;
  2. 2014 m. lapkričio 19 d. reikalavimo perleidimo sutartis šalims yra privaloma nuo sudarymo momento. Dėl šios priežasties S. K. R., perleidęs minėta sutartimi S. R. finansinį reikalavimą, kuris sudaro 62,67 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų atsakovo bankroto byloje, nebegalėjo balsuoti atsakovo kreditorių pakartotiniame susirinkime, vykusiame 2014 m. lapkričio 20 d. Tokiu atveju atsakomybę dėl neteisėto kreditorių susirinkimo sušaukimo turi prisiimti bankroto administratorius;
  3. skundžiama teismo nutartis yra neteisėta, nes, atsižvelgiant į kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminus, ji užkerta kelią skųsti atsakovo kreditorių 2014 m. lapkričio 20 d. susirinkimo nutarimus buvusiam kreditoriui ir naujajai kreditorei;
  4. skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodyta, kad 2014 m. lapkričio 26 d. teismo nutartimi buvo patvirtintas S. R. finansinis reikalavimas. Pareiškėja nereiškė savarankiško reikalavimo, o priėmė jai perduotus ir jau teismo patvirtintus reikalavimus, dėl ko teismui pakako patikslinti atsakovo kreditorių sąrašą. Tokiu atveju kreditorei neturi būti taikomi ribojimai, susiję su kreditoriaus reikalavimo tvirtinimu (Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 2 d. 3 p., 24 str. 5 d., 26 str. 1-3 d.).

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkinamas.

13Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; taip pat teismas tvirtina kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimus. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, aiškinant minėtas teisines nuostatas, ne kartą yra pažymėta, kad tik teismas turi prerogatyvą spręsti dėl kreditorių sąrašo tvirtinimo (tikslinimo) bei atitinkamai tik teismui įsiteisėjusia nutartimi patvirtinus kreditoriaus finansinį reikalavimą, kreditorius tampa bankroto byloje dalyvaujančiu asmeniu, turinčiu trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisinį statusą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-749/2009, 2008 m. birželio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-420/2008, 2006 m. gegužės 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-265/2006 ir kt.). Atitinkamai iš išdėstyto galima daryti išvadą, kad kreditoriui, kurio finansinis reikalavimas yra patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi bankroto byloje, perleidus savo finansinį reikalavimą kitam asmeniui, pradinis kreditorius praranda savo procesines teises bei yra eliminuojamas iš byloje dalyvaujančių asmenų, o naujasis kreditorius tampa bankroto byloje dalyvaujančiu asmeniu bei įgyja savo procesines teises nuo to momento, kai kreditorių pasikeitimas (kreditorių sąrašo patikslinimas) yra patvirtinamas įsiteisėjusia teismo nutartimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1169). Atsižvelgiant į tai, atmetami kaip nepagrįsti ir neatitinkantys ĮBĮ teisinių nuostatų aiškinimo pareiškėjos atskirojo skundo argumentai, kuriais ji įrodinėja tapusi bankroto byloje dalyvaujančiu asmeniu (bei atitinkamai įgijusi teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus ir administratoriaus veiksmus/neveikimą ĮBĮ nustatyta tvarka) nuo to momento, kai sudarė su pradiniu kreditoriumi reikalavimo teisės perleidimo sutartį, o ne nuo to momento, kai įsiteisėjo teismo nutartis, kuria ji buvo įtraukta į kreditorių sąrašą (CPK 12 str. ir 178 str.).

14Vertinant nagrinėjamos bylos kontekste pareiškėjos kitų atskirojo skundo argumentų pagrįstumą, nustatyta, kad pareiškėja S. R. padavė skundą dėl B UAB „Mėsuva“ 2014 m. lapkričio 20 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų, kurį Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi atsisakė priimti, nurodydamas, kad dar nėra įsiteisėjusi Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartis, kuria atsakovo B UAB „Mėsuva“ bankroto byloje pradinis kreditorius S. K. R. buvo pakeistas naująja kreditore S. R.. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka (CPK 179 str. 3 d.). Minėtos nutarties rezoliucinėje dalyje buvo nurodyta, kad ji gali būti skundžiama per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra pastabose žymos, jog pastaroji nutartis yra įsiteisėjusi. Pareiškėja nepateikė įrodymų, kada Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartis buvo įteikta byloje dalyvaujantiems asmenims; taip pat nepateikė minėtos nutarties kopijos su įsiteisėjimo žyma. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs turimus duomenis, sprendžia, kad pareiškėja neįrodė, jog 2014 m. gruodžio 3 d. skundo dėl B UAB „Mėsuva“ kreditorių susirinkimo nutarimų pateikimo teismui momentu jau buvo įsiteisėjusi rašytinio proceso tvarka priimta Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartis bei atitinkami pareiškėja jau buvo laikoma bankroto byloje dalyvaujančiu asmeniu, įgijusiu procesines teises, įskaitant ir teisę paduoti skundą (CPK 12 str. ir 178 str.). Dėl šios priežasties atmetami kaip neįrodyti pareiškėjos atskirojo skundo argumentai apie nutarties, kuria ji buvo įtraukta į kreditorių sąrašą, įsiteisėjimą iki skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų padavimo.

15Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad (kaip nurodyta aukščiau nutartyje) esant neįsiteisėjusiai teismo nutarčiai, kuria pradinis kreditorius pakeistas naujuoju kreditoriumi, bankroto byloje dalyvaujančiu asmeniu ir toliau išlieka pradinis kreditorius. Dėl šios priežasties atmetami kaip nepagrįsti pareiškėjos atskirojo skundo argumentai, kad skundžiama nutartimi buvo užkirstas kelias ne tik jai kaip naujajai kreditorei, bet ir pradiniam kreditoriui teikti skundą dėl B UAB „Mėsuva“ kreditorių susirinkimo nutarimų (CPK 12 str. ir 178 str.). Be to, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. B2-1333-221/2015, iškelta pagal kreditoriaus S. K. R. 2014 m. gruodžio 8 d. skundą dėl B UAB „Mėsuva“ 2014 m. lapkričio 20 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų. Būtent šioje civilinėje byloje ir turi būti sprendžiama dėl pradinio pareiškėjo S. K. R. pakeitimo naująja pareiškėja S. R., įsiteisėjus Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutarčiai, kuria pradinis kreditorius S. K. R. buvo pakeistas naująja kreditore S. R. atsakovo B UAB „Mėsuva“ bankroto byloje (CPK 1 str. 1 d., 48 str., ĮBĮ 26 str. 1 d.).

16Apeliacine tvarka išnagrinėjus pareiškėjos S. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutarties, nebuvo nustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Taip pat nebuvo nustatyta CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Dėl šios priežasties pareiškėjos atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai