Byla 2-2172-675/2014
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei G. G. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas, kreipdamasis į teismą, prašo priteisti iš atsakovės G. G. 2.064,96 Lt sumą, kurią sudaro 720,00 Lt paskola, 50,40 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis, 1.294,56 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško jo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodyta, kad 2011-03-20 tarp ieškovės UAB „4finance“ valdančios sistemą „SMScredit.lt“ ir atsakovės G. G. buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią atsakovei buvo suteikta 720,00 Lt paskola 15 dienų terminui, atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2011-04-04. Paskolos suteikimo komisinis mokestis – 50,40 Lt. Atsakovė prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino. Atsakovei pagal bendrųjų paskolos sąlygų 7.2 punktą už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 procento dydžio delspinigiai, kurie paskaičiuoti už 168 dienas. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 720,00 Lt skolą, 50,40 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį bei 1.294,56 Lt delspinigių. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas be pateisinamos priežasties nepateiks procesinių dokumentų ar neatvyks į teismo posėdį.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2014-11-20, pasiūlant jai per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovė per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, t.y. paskolos sutarties ir mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovas atsakovei suteikė 720,00 Lt paskolą su 50,40 Lt paskolos komisiniu mokesčiu. Atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2011-04-04.

8Pagal Lietuvos Respublikos CK nuostatas, paskolos sutartis suprantama – kai viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį patį kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 6.873 str.). Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, iš jos priteistina 720,00 Lt skolos ieškovo naudai.

9LR CK 6.256 str. 2 d. nustatyta, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 p. numato, kad paskolos gavėjui vėluojant atlikti paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio įsipareigojimų nevykdymo delspinigius nuo visų uždelstų mokėjimų už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovei ieškovas už 168 dienas paskaičiavo 1.294,56 Lt dydžio delspinigius, kuriuos prašo priteisti.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias ji yra priversta priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl ji negali visapusiškai įvertinti rizikos ir Sutarties neįvykdymo pasekmių, ieškovui nepateikus įrodymų dėl konkrečių jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo netesybos yra aiškiai per didelės.

11Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad ieškovas, vykdydamas tokio pobūdžio ūkinę veiklą, privalo realiai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos teikiamų paslaugų vartotojams. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas iki 0,2 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudaro 241,92 Lt. Esant tokioms aplinkybėms ir vadovaujantis aukščiau paminėtais pagrindais, 241,92 Lt dydžio delspinigiai priteistini iš atsakovės ieškovui.

12Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteisiama 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 961,92 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-10-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 54,00 Lt žyminis mokestis, iš atsakovės priteistinos ieškovo naudai Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str., 93 str. 1 d. pagrindu.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

15

16n u s p r e n d ž i a:

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės G. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 720,00 Lt (septynis šimtus dvidešimt litų 00 centų) skolos, 241,92 Lt (du šimtus keturiasdešimt vieną litą 92 centus) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014 m. spalio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis litus 00 centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „4finance“, į.k. 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, AB „Swedbank“, naudai.

19Atsakovas, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą. Teisėja Regina Nenortienė

21Ieškinyje nurodyta, kad 2012-01-16 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovo A. Š. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 860410001, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 200,00 Lt kreditas 30 dienų terminui su 198,30 procentų dydžio metine palūkanų norma, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2012-02-15. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė pilnai ir 2012-01-16 pervedė atsakovui 200 Lt sumą. A. Š. prievolės pagal sutartį neįvykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino. Atsakovas pagal vartojimo kredito sutarties 7.1 p. nuo 2012-02-16 dienos iki šio ieškinio pateikimo dienos privalo sumokėti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (114,37 procentų), kuri skaičiuojama ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, iš viso už laikotarpį nuo 2012-02-16 iki 2012-10-08 paskaičiuota 224,75 Lt palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 200,00 Lt skolą, 224,75 Lt palūkanų sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas be pateisinamos priežasties nepateiks procesinių dokumentų ar neatvyks į teismo posėdį.

22Atsakovui A. Š. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2014-11-17, pasiūlant jam per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

24Ieškinys tenkintinas iš dalies.

25Iš byloje esančios vartojimo kredito sutarties, mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovas atsakovui suteikė 200,00 Lt vartojimo kreditą 30 dienų terminui su 198,30 procentų metine palūkanų norma. Atsakovas kreditą turėjo grąžinti iki 2012-02-15.

26Pagal Lietuvos Respublikos CK nuostatas, paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį patį kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str., 6.873 str.). Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, iš jo priteistina 200,00 Lt skolos.

27Tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Dėl šių priežasčių šiuolaikinėje sutarčių teisėje susiformavo silpnesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina, kuri tapo pagrindu valstybei įsikišti į šalių sutartinius teisinius santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti specialų vartojimo sutarčių teisinį reglamentavimą.

28Pažymėtina, kad ieškovas prašo priteisti sutartines palūkanas, kurios yra paskaičiuotos taikant sutartyje numatytą metinę palūkanų normą – 198,30 proc. Ieškovo paskaičiavimu, sutartinės palūkanos sudaro 224,75 Lt., o kaip nustatyta, paskolinta ir sprendimu priteistina suma yra 200,00 Lt., t.y. palūkanos didesnės už skolos sumą. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms. Vadinasi, jeigu vartojimo kredito sutartyje už finansinių įsipareigojimų nevykdymą netesybos yra nustatytos konkrečia pinigų suma (bauda), vartojimo kredito davėjas privalo užtikrinti, kad ši suma konkrečiu atveju neviršytų Įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyto dydžio. Įstatyme nustatytas netesybų dydžio apribojimas taip pat turėtų būti taikomas kompensacinių palūkanų, mokamų vartojimo kredito sutarties nevykdymo atveju, dydžiui. Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Taigi kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Todėl ieškovo prašymas priteisti sutartines palūkanas, kurių metinė norma yra 198,30 proc., akivaizdžiai prieštarauja imperatyviai Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintai nuostatai. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės priteistina 23,10 Lt palūkanų, kitoje dalyje reikalavimas dėl palūkanų priteisimo yra nepagrįstas, todėl netenkintinas (200 Lt x 0,05 proc. x 231 dienos).

29Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6. 37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 5 procentai metinių palūkanų už priteistą 223,10 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2014 m. spalio 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo priteistina proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (53 procentai patenkintų reikalavimų) 28,62 Lt žyminio mokesčio ieškovo naudai (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str.).

31Vadovaudamasis LR CPK 262, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

32ieškinį tenkinti iš dalies.

33Priteisti iš atsakovo A. Š., a.k. ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta Vytauto g., Nr. 27, Ukmergės m., ieškovui UAB „4finance“, į.k. 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. LT29 7300 0101 1206 5574, bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, 200,00 Lt (du šimtus litų) skolos, 23,10 Lt (dvidešimt tris litus 10 centų) palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-10-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 28,62 Lt (dvidešimt aštuonis litus 62 centus) bylinėjimosi išlaidų.

34Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

35Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė, rašytinio... 2. ieškovas, kreipdamasis į teismą, prašo priteisti iš atsakovės G. G.... 3. Ieškinyje nurodyta, kad 2011-03-20 tarp ieškovės UAB „4finance“... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2014-11-20, pasiūlant jai per 20... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis,... 6. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, t.y. paskolos sutarties ir... 8. Pagal Lietuvos Respublikos CK nuostatas, paskolos sutartis suprantama – kai... 9. LR CK 6.256 str. 2 d. nustatyta, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs... 13. Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 54,00 Lt žyminis mokestis, iš... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str., 286... 15. ... 16. n u s p r e n d ž i a:... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės G. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 720,00 Lt (septynis... 19. Atsakovas, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį... 21. Ieškinyje nurodyta, kad 2012-01-16 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir... 22. Atsakovui A. Š. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2014-11-17,... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis,... 24. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 25. Iš byloje esančios vartojimo kredito sutarties, mokėjimo nurodymo matyti,... 26. Pagal Lietuvos Respublikos CK nuostatas, paskolos sutartimi viena šalis... 27. Tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Kadangi... 28. Pažymėtina, kad ieškovas prašo priteisti sutartines palūkanas, kurios yra... 29. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo priteistina... 31. Vadovaudamasis LR CPK 262, 285-286 straipsniais, teismas... 32. ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Priteisti iš atsakovo A. Š., a.k. ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta Vytauto... 34. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 35. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...