Byla eB2-3476-866/2017

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi UAB „Taurakalnio kotedžai“ vadovo Andriaus Stankevičiaus ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Taurakalnio kotedžai“ iškėlimo, suinteresuoti asmenys byloje UAB „Apskaita visiems“, Mindaugas Simutis, Karolis Gerbauskas, MB „Statybų techninės priežiūros projektai“, UAB „Taurakalnio namai“ UAB „Domus estate“, UAB „Liepų terasos“, UAB „Simis“, UAB „Velvita“, Aurimas Vietrinas, UAB „Neilukas“, Egidijus Stankevičius, Algirdas Navickas, AS BIGBANK filialas, UAB „HAFEN LT“, UAB „Taurakalnio statybos“, Algirdas Stankus, Aurelijus Stankus,

Nustatė

2

 1. Pareiškėjas prašo iškelti UAB „Taurakalnio kotedžai“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratoriumi skirti UAB „Stinkoma“, nustatyti restruktūrizavimo administravimo išlaidų sąmatą – kas mėnesį po 300 Eur be PVM laikotarpiui nuo teismo nutarties išketi įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos, nustatyti 4 metų UAB „Taurakalnio kotedžai“ restruktūrizavimo laikotarpį.
 1. Nurodo, kad AS BIGBANK pagal kreditavimo sutartį įmonei suteikė 820 000 Eur kreditą žemės sklypo, adresu Pajūrio g. 3, Klaipėda, įsigijimui ir sublokuotų namų statybos žemės sklype finansavimui. Iš suteiktos kredito sumos šiuo metu sumokėta 198 611, 97 Eur dydžio suma. Likusi nepanaudota suma – 621 388, 03 Eur. 2016 m. balandžio 25 d. UAB „Taurakalnio kotedžai“ ir UAB „Taurakalnio statybos“ sudarė statybos rangos sutartį. UAB „Taurakalnio kotedžai“ ir UAB „Taurakalnio statybos“ veikla buvo objekto vystymas, UAB „Taurakalnio statybos“ taip pat įsteigta būtent šio objekto statybai. 2016 m. liepos 31 d. įmonės akcininkai atleido iš užimamų pareigų Algirdą Stankų, nes jis netinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus, galimai aplaidžiai vykdė objekto statybą, nekontroliavo generalinio rangovo. Naujam įmonės vadovui kilo abejonių, ar nebuvo dirbtinai padidinta objekto kaina. Teigia, kad negalint išspręsti piniginių lėšų pagal kreditavimo sutartį gavimo klausimo, panaikinti areštų objektui, gauti piniginių lėšų atsiskaitymui su subrangovais ir kitais kreditoriais, įmonės padėtis pradėjo blogėti, įmonė pradėjo skolintis lėšas, dėl pradelstų mokėjimų susidarė nuostoliai netesybų forma, jei tokia padėtis tęsis įmonės būklė priartės prie bankroto. Nurodo, kad įmonės tikslas – atstatyti ilgalaikį įmonės mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais, o taip pat optimizuoti įmonės veiklą jos nenutraukiant. Mano, kad tikslinga nustatyti maksimalų leidžiamą restruktūrizavimo laikotarpį – 4 metus. Iš einamosios įmonės sąskaitos prašo leisti atlikti mokėjimus neviršijant 10 000 Eur sumos. Nurodo, kad antstolė Asta Rimaitė Žičkuvienė vykdo išieškojimą dėl 140 420, 58 Eur skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Taurakalnio kotedžai“ išieškotojo UAB „Taurakalnio statybos“ naudai pagal Klaipėdos miesto 13 – ojo notarų biuro 2016 m. rugpjūčio 31 d. vykdomąjį raštą. Nurodo, kad dėl skolos teisėtumo ir pagrįstumo vyksta teisminiai ginčai bei ikiteisminis tyrimas. UAB „Taurakalnio kotedžai“ vykdymo procese yra taikyti areštai – areštuotas visas įmonės nekilnojamasis turtas – tame tarpe žemės sklypas, adresu Pajūrio g. 3, Klaipėda, bei jame esantys 21 pastatas. Dėl taikyto arešto įmonė negali vykdyti veiklos, gauti likusios kredito sumos ir atsiskaityti su kontrahentais.
 1. Papildomuose paaiškinimuose ieškovas nurodė, kad nesutinka, jog UAB „Hafen LT“ būtų įtrauktas trečiuoju asmeniu, nes su šiuo juridiniu asmeniu vyksta teisminiai ginčai.
 1. Suinteresuotas asmuo UAB „Hafen LT“ nurodė, jog prieštarauja, kad UAB „Taurakalnio kotedžai“ būtų keliama restruktūrizavimo byla, kadangi bendrovė neatitinka ĮRĮ nustatytų restruktūrizavimo bylos sąlygų, metmenyse taip pat nutylėta bylai reikšminga informacija. Mano, kad UAB „Taurakalnio kotedžai“ turėtų būti keliama bankroto byla.
 1. Nurodo, kad restruktūrizavimo metmenyse nepateikiama jokio realaus verslo plano ar bent preliminarių organizacinių priemonių, kuriomis atsakovo veikla galėtų būti atnaujinta.
 1. Teigia, kad atsakovas kreditoriui nevykdo sutartinių prievolių. Mano, kad atsakovas negaudamas pajamų bei AB BIGBANK nutraukus finansavimą, yra nemokus.

3Restruktūrizavimo bylą atsisakytina kelti.

 1. Restruktūrizavimo proceso tikslas yra išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, išsaugoti darbo vietas, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Įmonė, turinti finansinių sunkumų – tai įmonė, negalinti vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ĮRĮ) 2 straipsnio 1 dalis).
 1. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus (ĮRĮ 4 straipsnis) ir procesinio pobūdžio (ĮRĮ 5 straipsnis, 6 straipsnis) sąlygos ir nėra nei vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis), taip pat, jeigu įmonės finansiniai rodikliai leidžia teigti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikleti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti.
 1. VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „Taurakalnio kotedžai“ įregistruota 2013 m. birželio 25 d. įmonės vadovu nuo 2016 m. rugpjūčio 3 d. įregistruotas Andrius Stankevičius, registre nurodyta įmonės veikla - vystyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę - ūkinę veiklą, siekiant gauti pelno. Bendrovės veiklos objektas - paslaugų teikimas, prekyba, gamyba ir kita įstatymų nedraudžiama ūkinė - komercinė veikla.
 1. ĮRĮ reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis). Tai reiškia, kad, spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, teismas kompleksiškai vertina pateiktus dokumentus ir įmonės finansinę būklę bei restruktūrizavimo plano metmenis, tačiau nustatęs, kad egzistuoja bent viena iš ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų sąlygų, kurioms esant turi būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, teismas neprivalo nustatinėti ir įsitikinti, kad įmonė neatitinka kiekvienos iš minėtame straipsnyje nurodytų sąlygų (žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-636-330/2017).
 1. Minėta, siekianti restruktūrizuotis įmonė turi atitiki ĮRĮ 4 straipsnio reikalavimus. ĮRĮ 4 straipsnyje nurodytos restruktūrizavimo taikymo sąlygos - restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė:1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Tuo tarpu neegzistuojant bent vienai iš sąlygų restruktūrizavimo procesas negali būti pradėtas.
 1. 2017 m. vasario 3 d. UAB „Taurakalnio kotedžai“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu nutarta pradėti UAB „Taurakalnio kotedžai“ restruktūrizavimą.
 1. Susirinkimo sprendime nurodyta, kad UAB „Taurakalnio kotedžai“ neturi galimybės realiai vykdyti jokios veiklos, nes yra suvaržytos jos galimybės gauti finansavimą iš AB BIGBANK.
 1. Pagal įmonės 2016 m. gruodžio 31 d. balansą matyti, kad įmonės turtas sudaro – 854 772 Eur, tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 646 547 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 177 192 Eur. Pagal 2016 m. gruodžio 31 d. įmonės pelno – nuostolių ataskaitą matyti, kad įmonės nuostoliai sudarė 197 316 Eur sumą. Pagal 2017 m. vasario 3 d. duomenis, finansiniai rodikliai nekito. Pagal 2017 m. sausio 30 d. UAB „Tarakalnio kotedžai“ skolų sąskaitos išrašą, matyti, kad skola kreditoriams sudaro – 624 378, 48 Eur sumą.
 1. 2016 m. lapkričio 30 d. AB BIGBANK rašte nurodoma, kad lėšų pagal kredito sutartį išmokėjimas sustabdytas remiantis kreditavimo sutarties bendrųjų sąlygų 3.2. punktu ir kreditavimo sutarties specialiųjų sąlygų 16 ir 17 punktais, atsižvelgiant į tai, kad kredito davėjo naudai įkeistam turtui, taikyti papildomi ribojimai. Rašte taip pat nurodyta, kad pagal kreditavimo sutarties nuostatas, bankas išmoka suteikto kredito lėšas tik pagal UAB „Taurakalnio kotedžai“ pateiktus konkrečius išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir tiesiogiai šių lėšų gavėjams.
 1. Taigi, UAB „Taurakalnio kotedžai“ kreditavimas sustabdytas konkrečių su banku sudarytų sutarties sąlygų pagrindu. Pažymėtina, kad ginčai kilę tarp banko ir UAB „Taurakalnio kotedžai“ bei tarp UAB „Taurakalnio kotedžai“ ir UAB „Taurakalnio statybos“ nėra šios bylos dalykas, teismas vertina tik UAB „Taurakalnio kotedžai“ atitikimą restruktūrizavimo inicijavimo sąlygoms ĮRĮ prasme, o įrodymus susijusius su prievolėmis kitiems ūkio subjektams vertina tiek kiek tai susiję su įmonės veiklos perspektyvomis ir atitikimu minėtoms sąlygoms.
 1. Pagal UAB „Taurakalnio kotedžai“ pateiktą darbo užmokesčio žiniaraštį už 2016 m. rugsėjo mėnesį matyti, kad UAB „Taurakalnio kotedžai“ 2016 m. rugsėjį buvo registruoti trys darbuotojai – Stankus Algirdas, Stankus Aurelijus ir Stankevičius Andrius, tačiau realiai dirbo tik Andrius Stankevičius, kurio per mėnesį dirbtų valandų skaičius yra 22 val., pažymėtina, kad šis asmuo yra įmonės direktorius. 2016 m. lapkričio mėnesį įmonėje registruotas tik vienas asmuo, tas pats įmonės vadovas, kurio dirbtų valandų skaičius – 21 val. per mėnesį, 2017 m. sausio mėnesį įmonėje taip pat dirbo tik šis asmuo – darbo valandų skaičius vėl gi minimalus – 22 val.
 1. Pareiškėjas pateikė sutartis sudarytas su kontrahentais dėl rangos darbų, prekių įsigijimo ir kt. (2016 m. spalio 10 d. genrangos sutartis tarp UAB „Taurakalnio kotedžai“ ir UAB „Parama“, 2017 m. sausio 16 d. pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta tarp UAB „Taurakalnio kotedžai“ ir UAB „Vakarų Ikoda“, 2016 m. balandžio 25 d. sutartis tarp UAB „Taurakalnio kotedžai“ ir MB „Statybų techninės priežiūros projektas“ ir kt.), kas patvirtina, kad UAB „Taurakalnio kotedžai“ prisėmė įvairių prievolių ir įsipareigojimų, tačiau teismo vertinimu, vien prievolių prisiėmimas nepatvirtina veiklos vykdymo.
 1. Restruktūrizavimo plano metmenyse įmonės esamos būklės trumpas apibūdinimas turi padėti atskleisti įmonės finansinių sunkumų priežastis bei sunkumų pobūdį, o būsimos būklės aprašymas susijęs su galimybe preliminariai įvertinti restruktūrizavimo proceso realumą bei restruktūrizavimo sėkmę. Tai reiškia, kad restruktūrizavimo plano metmenis galima apibūdinti kaip tam tikras restruktūrizavimo plano gaires, kuriomis remiantis vėliau restruktūrizavimo plane detalizuojami atskiri rodikliai (žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis Nr. 2-1418/2012).
 1. Sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo reikia įsitikinti, ar restruktūrizavimo plano metmenyse numatytos priemonės gali atkurti normalią įmonės veiklą. Jei iš metmenų yra akivaizdu, kad pagal siūlomas priemones tokia veikla negali būti atkurta, tai yra pagrindas atsisakyti iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktas).
 1. Nagrinėjamu atveju siekiamos restruktūrizuoti UAB „Taurakalnio kotedžai‘ restruktūrizavo plano metmenyse nurodoma, kad pagrindinė įmonės veikla – nekilnojamojo turto objektų projektų rengimas, vystymas, statyba ir pardavimas.
 1. 2016 m. balandžio 25 d. statybos rangos sutarties, sudarytos tarp UAB „Taurakalnio statybos“ ir UAB „Taurakalnio kotedžai“ pagrindu, viename iš įmonei UAB „Taurakalnio kotedžai“ priklausančių žemės sklypų adresu Pajūrio g. 3, Klaipėda, pradėtas didelis nekilnojamojo turto statybos projektas – sklype pradėtas statyti 21 kotedžas, nebaigta statyba įregistruota VĮ „Registrų centras“.
 1. Objekto statybai AB BIGBANK suteikė 820 000 Eur kreditą, iš minėtos sumos kredito gavėjui šiuo metu sumokėta – 198 611, 97 Eur, nepanaudota ir neišmokėta – 621 388, 03 Eur kredito dalis.
 1. Finansiniai sunkumai įmonei kilo dėl to, jog kredito davėjas AB BIGBANK 2016 m. rugsėjo 6 d. raštu nurodė, kad kredito mokėjimą pagal kreditavimo sutartį sustabdo, kadangi UAB „Tauraklnio kotedžai“ turtui – t. y. pastatams ir žemės sklypui yra taikyti areštai atliekant išieškojimus kitų kreditorių atžvilgiu.
 1. Pareiškėjas nurodo, kad piniginės lėšos pagal šią kredito sutartį iš esmės yra vienintelės UAB „Taurakalnio kotedžai“ gaunamos lėšos, kadangi iš jų bus vystomas numatytas statybos projektas, o jį realizavus bus gautos pajamos, todėl įmonė neturi jokių kitų pajamų šaltinių.
 1. Pareiškėjas nurodo, kad cesijos sutarčių pagrindu – 2016 m. rugpjūčio 30 d. cesijos sutartis su UAB „SIMIS“ dėl 12 833, 51 Eur dydžio reikalavimo į generalinį rangovą (UAB „Taurakalnio statybos“), 2016 m. rugpjūčio 30 d. cesijos sutartis su UAB „Vakarų ikoda“ dėl 7 846, 86 Eur reikalavimo į generalinį rangovą, 2016 m. rugpjūčio 31 d. cesijos sutartis su UAB „Velvita“ dėl 13 977, 92 Eur reikalavimo generalinio rangovo atžvilgiu, 2016 m. rugpjūčio 30 d. cesijos sutartis su UAB „Erkas“ dėl 8 808, 80 Eur dydžio reikalavimo į generalinį rangovą, 2016 m. rugpjūčio 31 d. reikalavimo perleidimo sutartis su UAB „Neilukas“ dėl 45 950, 83 Eur dydžio reikalavimo į generalinį rangovą. Taigi UAB „Taurakalnio kotedžai“ teigimu, pagal minėtas cesijos sutartis jis į generalinį rangovą UAB „Taurakalnio statybą“ turi finansinius reikalavimus.
 1. Tuo tarpu UAB „Taurakalnio statyba“ naudai iš UAB „Taurakalnio kotedžai“ vykdomas išieškojimas, dėl ko, minėta AB BIGBANK atsisakė išmokėti likusią kredito dalį ir UAB „Taurakalnio kotedžai“ dėl to negali vystyti statybos projekto.
 1. Teismo vertinimu, pagal ieškovo nurodomas UAB „Taurakalnio kotedžai“ finansinių sunkumų susidarymo priežastis, nėra jokio pagrindo konstatuoti, jog sunkumai yra laikino pobūdžio ir įmonei pradėjus restruktūrizavimo procedūrą sunkumus lėmusios aplinkybės artimiausiu metu išnyks, įmonė yra pajėgi atkurti mokumą.
 1. Plano metmenyse UAB „Taurakalnio kotedžai“ numatė šias restruktūrizavimo plano įgyvendinimo priemones – nuostolingos veiklos atsisakymas, veiklos įvairinimas, naujų projektų vystymas, esamos ir numatomos pardavimų sutartys ir kt. Nurodyta, kad baigus vystyti objektą objekto vidutinė rinkos vertė bus ne mažesnė nei 2 623 000 Eur.
 1. Nurodoma, kad įmonė nuosavybės teise Klaipėdos mieste turi dar du žemės sklypus, iš kurių viename taip pat ketinama vystyti statybos projektą ir tikimasi gauti 4 260 000 Eur pajamų, o kito sklypo dalį planuojama parduoti UAB „Hafen LT“. Šios ieškovo nurodomos mokumo atkūrimo priemonės nepagrįstos jokiais rašytiniais įrodymais, todėl vertintinos kaip deklaratyvios.
 1. Vertinant metmenyse nurodytų konkrečių priemonių mokumui atgauti realumą, darytina išvada, kad metmenyse išvardintos priemonės nėra pakankamos ir realios. Siekianti restruktūrizuotis UAB „Taurakalnio kotedžai“ nenumato jokių papildomo finansavimo šaltinių, įmonė neketina gauti naujų kreditų ir investicijų; nenumatytas įstatinio kapitalo didinimas. Sėkmingos veiklos perspektyvas ir galimybes įveikti finansinius sunkumus atsakovas iš esmės sieja tik su būsimu finansavimu pagal kredito sutartį sudarytą su AB BIGBANK.
 1. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenys yra deklaratyvūs, nepagrįsti realiais įrodymais, nurodytos priemonės negali atkurti bendrovės mokumo, normalios veiklos ir išsaugoti bendrovės konkurencingumo rinkoje.
 1. Aptarti rašytiniai įrodymai suponuoja išvadą, kad UAB „Taurakalnio kotedžai“ jokios realios veiklos šiuo metu nevykdo, be valdymo organo, įmonė neturi jokių kitų žmogiškųjų išteklių, tačiau prisiima įsipareigojimus dėl rangos ir projektavimo darbų, įmonė neturi jokio finansavimo išskyrus pagal kredito sutartį, sudarytą su AB BIGBANK, kurios vykdymas yra sustabdytas, taigi UAB „Taurakalnio kotedžai“ neatitinka ĮRĮ 4 straipsnio 2 dalies sąlygos, todėl restruktūrizavimo bylą šiai įmonei negali būti keliama. Be kita ko, UAB „Taurakalnio kotedžai“ restruktūrizavimo plano metmenys yra deklaratyvūs ir nepatvirtina, kad veikla galėtų būti atkurta, juose nėra nei vienos realios priemonės, kuri patvirtintų galimą veiklos vystymą.

4Dėl žodinio bylos nagrinėjimo, papildomų įrodymų išreikalavimo.

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 6 d. nutartimi priėmė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Taurakalnio kotedžai“ iškėlimo ir paskyrė rašytinį teismo posėdį – 2017 m. kovo 20 d., 11 val.
 1. Kreditorius UAB „Hafen LT“ prašo bylos nagrinėjimą atidėti, paskirti žodinį teismo posėdį, įpareigoti ieškovą pateikti į bylą papildomus įrodymus – pateikti duomenis, kad UAB „Taurakalnio kotedžai“ tinkamai įteikta Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 6 d. nutartis ir jei įpareigojimas neįvykdytas skirti baudą. Įpareigoti Andrių Stankevičių ir UAB „Taurakalnio kotedžai“ pateikti į bylą pilnos – išplėstinės formos balansą (už 2016 m. laikotarpį ir nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. kovo 20 d.), pilnos – išplėstinės formos pelno – nuostolių ataskaitą (už 2016 m. laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. kovo 20 d.), nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą (už 2016 m. ir laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. kovo 20 d.), pinigų srautų atsakaitą (už 2016 m. ir laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. kovo 20 d.).
 1. Pripažinti būtinu dalyvavimą teismo posėdyje – UAB „Taurakalnio kotedžai“ vadovo Andriaus Stankevičiaus, UAB „Apskaita visiems“ įgalioto asmens Renatos Sabulytės, visų trečiųjų asmenų ir kreditorių.
 1. ĮRĮ 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos priima nutartį iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti įmonės restruktūrizavimo bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Jeigu teismas, rengdamasis bylos nagrinėjimui, nusprendžia skirti parengiamąjį teismo posėdį, tai toks posėdis gali būti tik vienas. Skirdamas parengiamąjį teismo posėdį, teismas privalo laikytis šioje dalyje nurodytos nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti priėmimo terminų.
 1. Teismo vertinimu, kreditorius reikšdamas prašymus dėl klausimo dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Taurakalnio kotedžai“ nagrinėjimo atidėjimo ir papildomų įrodymų išreikalavimo, dalyvaujančių asmenų dalyvavimo pripažinimo būtinu, neįvertino, kad teismas sprendžia siekiančios restruktūrizuotis įmonės atitikimą ĮRĮ keliamiems reikalavimams, tuo tarpu, nereiškiant reikalavimo dėl bankroto bylos UAB „Taurakalnio kotedžai“ nėra nagrinėjamas bankroto bylos iškėlimo klausimas. Be kita ko, kaip jau minėta, teismas nustatęs bent vieną pagrindą atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą nenustatinėja kitų pagrindų atsisakyti kleti restruktūrizavimo bylą.
 1. Atsižvelgiant į nurodytą, kreditoriaus prašymai dėl klausimo nagrinėjimo atidėjimo ir skyrimo nagrinėti žodiniame teismo posėdyje, įrodymų išreikalavimo ir asmenų dalyvavimo pripažinimo būtinu vertinti kaip nepagrįsti ir netenkinti.

5Dėl bylinėjimosi išlaidų.

 1. Suinteresuotas asmuo UAB „Hafen LT“ pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad dėl atsiliepimo į pareiškimą parengimo jis patyrė 1 000 Eur teisinėms išlaidoms.
 1. Atmetus ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB ‚Taurakalnio kotedžai“, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Hafen LT“ interesai buvo priešingi, šiam suinteresuotam asmeniui priteistina 1 000 Eur bylinėjimosi išlaidų iš UAB „Taurakalnio kotedžai“, kadangi ieškinys pareikštas šios įmonės interesais ir Andriaus Stankevičiaus kaip įmonės vadovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

6Vadovaudamasis ĮRĮ 7 straipsniu, ĮRĮ 4 straipsniu, CPK 290-291 straipsniais teismas,

Nutarė

7atsisakyti kelti UAB „Taurakalnio kotedžai“ (į. k. 303091008, buveinės adresas: Senasis Ukmergės kelias 4., Užubalių k., Vilniaus rajonas) restruktūrizavimo bylą.

8Priteisti suinteresuoto asmens UAB „Hafen LT“, į. k. 304092764, buv. Eišiškių pl. 127, Vilnius, naudai 1 000 Eur bylinėjimosi išlaidų iš UAB „Taurakalnio kotedžai“, į. k. 303091008, buv. Senasis Ukmergės kelias 4., Užubalių k., Vilniaus rajonas. .

9Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai