Byla e2-1249-381/2017
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 12 d. nutarties, kuria pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Projektų įgyvendinimo grupė“ pareiškimą iškelta bankroto byla atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tauralaukio statybos“, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Adukesta“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Liepų terasos“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Tauralaukio statybos“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 12 d. nutarties, kuria pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Projektų įgyvendinimo grupė“ pareiškimą iškelta bankroto byla atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tauralaukio statybos“, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Adukesta“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Liepų terasos“.

2Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Projektų įgyvendinimo grupė“ kreipėsi į teismą,prašydama iškelti bankroto bylą UAB „Tauralaukio statybos“ bei įpareigoti atsakovę pateikti bankroto bylos pateikimo dienai aktualius įmonės finansinius dokumentus.
 2. Pareiškėja nurodė, kad 2016 m. gruodžio 6 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Nr. T-08 perėmė iš UAB „TOI – TOI Lietuva“ reikalavimo teisę į atsakovės UAB „Tauralaukio statybos“ skolą bendrovei, kuri susidarė atsakovei laiku neatsiskaičius pagal 2016 m. balandžio 20 d. Ilgalaikės nuomos sutartį Nr. KI-16/038. 2016 m. gruodžio 28 d. naujoji kreditorė išsiuntė atsakovei pranešimą (raginimą) padengti 1 013,66 Eur įsiskolinimą, tačiau jis nebuvo padengtas.
 3. Atsakovė jokio turto neturi, 2016 m. gruodžio 8 d. priimtas teismo įsakymas dėl skolos iš atsakovės priteisimo. Atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis (toliau – VSDFV) sudaro 524,26 Eur, įmonėje dirba vienas darbuotojas.
 4. Papildomai rašytiniuose paaiškinimuose, pateiktuose teismui 2017 m. balandžio 27 d., pareiškėja nurodė, kad atsakovės pateikto 2017 m. kovo 14 d. balanso duomenimis UAB „Tauralaukio statybos“ turi turto už 120 026 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 105 458 Eur, t. y. bendrovės įsipareigojai viršija puse į balansą įrašyto turto vertės. Atsakovė jau daugiau nei metus nevykdo ūkinės komercinės veiklos, todėl nėra pagrindo teigti, jog bendrovė susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais.
 5. Trečiasis asmuo UAB „Adukesta“ teismui pateiktame pareiškime įtraukti ją trečiuoju asmeniu į bankroto bylą nurodė, kad ji yra atsakovės kreditorė, jos kreditorinis reikalavimas atsakovei yra 1 709,20 Eur dydžio, kurį sudaro 1 568,16 Eur skola už atsakovei parduotas prekes, 101,04 Eur palūkanų ir 40 Eur suma pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnį.
 6. Trečiasis asmuo UAB „Liepų terasos“ teismui pateiktame pareiškime nurodė, kad yra atsakovės kreditorė, turinti 13 000 Eur dydžio reikalavimą, kurio mokėjimo terminas yra atidėtas iki atskiro kreditorės pareikalavimo, todėl mokėjimo terminas nėra pradelstas. Todėl trečiasis asmuo pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo prašė atmesti.
 7. Atsakovė UAB „Tauralaukio statyba“ atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad ji nėra nemoki įmonė ĮBĮ prasme, neatsiskaitymą su kreditoriais sąlygojo vykstantys ginčai su bendrovės skolininke UAB „Tauralaukio kotedžai“, kuri delsia atsiskaityti su ieškove. Pagrindinis atsakovės turtas yra reikalavimo teisės į skolininkę, kuri yra neatsiskaičiusi su bendrove už atliktus rangos darbus. 2016 m. rugpjūčio 31 d. notaras yra išdavęs vykdomąjį įrašą dėl 140 000 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės, o antstolis yra priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo. Tuo tarpu atsakovė yra tinkamai įvykdžiusi įsipareigojimus pagal rangos sutartį,nes statiniai Pajūrio g. 3, Klaipėdoje yra įregistruoti pagal pažymą apie statinio statybą be esminiųnukrypimų nuo projekto.
 8. UAB "Tauralaukio kotedžai" veiklą kredituoja Bigbank AS, kuris atsiskaitymą su skolininkės kreditoriais perves tiesiogiai pagal pateiktas rangos sutartis, atliktų darbų aktus. Tačiau dėl skolininkės UAB „Tauralaukio kotedžai“ inicijuotų skundų vykdymo procese kredito išmokėjimas nepagrįstai užsitęsė. Dėl atsakovei nesuprantamų priežasčių skolininkė vilkina atsiskaitymą su atsakove, nors jai yra skirtas banko kreditas atsiskaitymui už atliktus darbus.
 9. 2016 m. rugsėjo 1 d. skolininkė UAB „Tauralaukio kotedžai“ pranešimu informavo atsakovę, kad reikalavimų perleidimo sutarčių pagrindu perėmė atsakovės kreditorių UAB „Simis“ (12 833,51 Eur), UAB „Vakarų ikoda“ (7 846,86 Eur), UAB „Velvita“ (13 977,92 Eur), UAB „Erkas“ (8 808,80 Eur) ir UAB „Neilukas“ (45 950,83 Eur) reikalavimo teises viso 89 417,92 Eur sumai. 2016 m. spalio 6 d. pranešimu skolininkė pranešė atsakovei apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Dėl skolininkės inicijuotų skundų vykdymo procese, nesąžiningo skolininkės mėginimo įskaityti likusius reikalavimus deklaruojamu fiktyviu 35 000 Eur reikalavimu dėl nuostolių atlyginimo, atsakovės apskaitoje formaliai iki šiol nurodomi paminėtų kreditorių reikalavimai. Todėl atsakovės 2017 m. kovo 14 d. balanse nurodyta 105 458 Eur mokėtina suma mažintina 89 417,92 Eur. Todėl atsakovė šiuo metu faktiškai yra skolinga kreditoriams 16 000 Eur. Įvertinus atsakovės balanse apskaitomą 120 026 Eur turtą, atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams neviršija pusę į balansą įrašyto turto vertės.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. gegužės 12 d. nutartimi UAB „Tauralaukio statybos“ iškėlė bankroto bylą.
 2. Teismas, remdamasis atsakovės 2017 m. kovo 14 d. balanso duomenimis, nustatė, kad atsakovės turtą sudaro 46 352 Eur, turtas yra trumpalaikis. Šis turtas yra atsakovės debitorinis reikalavimas UAB „Tauralaukio kotedžai“. Šis debitorinis reikalavimas susidarė UAB „Tauralaukio kotedžai“ nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų pagal atsakovės ir UAB „Tauralaukio kotedžai“ 2016 m. balandžio 25 d. sudarytą Statybos rangos sutartį TK TS Nr. 01/160425. Sutarčiai užtikrinti 2016 m. liepos 11 d. išrašytas 140 000 Eur vertės paprastasis neprotestuotinas vekselis. 2016 m. rugpjūčio 31 d. pagal šį vekselį išduotas vykdomasis įrašas dėl 140 420,58 Eur sumos išieškojimo atsakovei iš UAB „Tauralaukio kotedžai“, užvesta vykdomoji byla Nr. 0075/16/01182.
 3. Remdamasis į bylą pateiktu 2016 m. liepos 6 d. UAB „Tauralaukio kotedžai“ pranešimu atsakovei, teismas nustatė, kad UAB „Tauralaukio kotedžai“ vienašališkai įskaitė esamus UAB „Tauralaukio kotedžai“ įsiskolinimus atsakovei ir atsakovės įsiskolinimus pagal 2016 m. balandžio 25 d. sudarytą Statybos rangos sutartį TK TS Nr. 01/160425 atsakovės padarytus 35 000 Eur nuostolius UAB „Tauralaukio kotedžai“, laikė, kad atsakovė yra skolinga UAB „Tauralaukio kotedžai“ 1 517,00 Eur.Tuo tarpu atsakovė su UAB „Tauralaukio kotedžai“ atliktu įskaitymu nurodytomis sąlygomis nesutiko ir teigė, kad UAB „Tauralaukio“ kotedžai“ nepagrįstai įskaitė 35 000 Eur nuostolių, nes atsakovė nuostolių, vykdant 2016 m. balandžio 25 d. sudarytą Statybos rangos sutartį TK TS Nr. 01/160425, nepadarė. Be to, UAB „Tauralaukio kotedžai“ įskaitė UAB „Neilukas“ 45 950,83 Eur reikalavimą, tačiau turėjo teisę įskaityti tik sumą be PVM, tai yra 37 603 Eur skolą ir 451, 20 Eur delspinigius.
 4. Pirmosios instancijos teismas, įvertindamas tai, kad nesutikdama su UAB „Tauralaukio kotedžai“ vienašališkai atliktu įskaitymu, įskaitymo pagrįstumo teisme atsakovė neginčijo, teismas padarė išvadą, kad UAB „Tauralaukio kotedžai“ prievolė atsakovei pagal 2016 m. balandžio 25 d. sudarytą Statybos rangos sutartį TK TS Nr. 01/160425, 2016 m. rugpjūčio 31 d. vekselį yra pasibaigusi ir atsakovė jos balanse kaip trumpalaikio turto nurodomo debitorinio reikalavimo UAB „Tauralaukio kotedžai“ neturi. Šią aplinkybę, teismo nuomone, pagrindžia ir tai, jog UAB „Tauralaukio kotedžai“ restruktūrizavimo byloje (civilinė byla Nr. eB2-3476-866/2017) laikė, kad yra neskolinga atsakovei (2017 m. kovo 20 d. nutartimi restruktūrizavimo bylą iškelti atsisakyta, nutartis nėra įsiteisėjusi).Nurodytoje byloje pateikto UAB „Tauralaukio kotedžai“ restruktūrizavimo plano metmenyse kreditorių sąraše UAB „Tauralaukio kotedžai“ atsakovės kaip kreditorės nenurodė. Teismo vertinimu, net ir tuo atveju, jei UAB „Tauralaukio kotedžai“ prievolė atsakovei nebūtų pasibaigusi įskaitymu, esant ginčui dėl debitorinės skolos pagrįstumo, jos dydžio, neteisminiu keliu šalims ginčo neišsprendžiantilgą laiką, realus ir operatyvus visa apimtimi įsiskolinimo atgavimas yra mažai tikėtinas, todėl sprendžiant dėl atsakovės nemokumo ši debitorinė skola negalėtų būti įskaitoma į realią turto vertę.
 5. Remdamasis į bylą pateiktais duomenimis, teismas nustatė, kad atsakovė nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi, nėra įrodymų apie kitokį atsakovės nuosavybės teise turimą turtą. Todėl teismas padarė išvadą, kad šiuo metu atsakovė į balansą įrašytino turto neturi.
 6. Atsakovės pateikto kreditorių ir pradelstų įsipareigojimų sąrašo duomenimis atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 27 276,84 Eur (UAB „TOI-TOI Lietuva“ 845,79 Eur dydžio finansinis reikalavimas perleistas pareiškėjai). Remiantis trečiojo asmens UAB „Liepų terasos“ atstovo 2017 m. gegužės 9 d. teismo posėdžio metu pateiktais paaiškinimais 13 000 Eur atsakovės skolos mokėjimas yra atidėtas neapibrėžtam terminui. Atsižvelgdamas į tai, kad byloje nustatytas atsakovės įsiskolinimas VSDFV yra 547,55 Eur, teismas laikė, kad atsakovės pradelstų įsipareigojimų suma, dėl kurios ginčo nėra, sudaro 14 824,39 Eur (27 276, 84 Eur – 13 000 Eur +547,55 Eur).
 7. Taip pat pirmosios instancijos teismas, remdamasis tuo, kad pareiškėjos perimtas reikalavimas su priskaičiuotais delspinigiais ir kitomis mokėtinomis sumomis atsakovei yra 1 013,66 Eur, kai tuo tarpu atsakovė nurodo, kad UAB „TOI-TOI Lietuva“ finansinis reikalavimas, kurį perėmė pareiškėja, yra 845,79 Eur, taip pat, kad UAB „Adukesta“ nurodomas finansinis reikalavimas šiuo metu su priskaičiuotomis palūkanomis yra 1709,20 Eur, o atsakovė nurodė, kad jos skola UAB „Adukesta“ yra 1568,16 Eur, akcentavo, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai yra didesni, nei nurodo ir pripažįsta atsakovė. Atsižvelgdamas į visas nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog atsakovės pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, t. y. atsakovė yra nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 punktas).
 8. Nesant duomenų apie atsakovės vykdomą veiklą, teismo vertinimu nėra pagrindo spręsti, kad atsakovės vykdoma veikla galėtų atkurti įmonės mokumą ir galimybę efektyviai padengti pradelstus įsipareigojimus. Per laikotarpį nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo (2017 m. kovo 6 d.) iki šios nutarties priėmimo atsakovės pradelsti įsipareigojimai nesumažėjo, atsakovė nerado galimybių padengti net dalies finansinių įsipareigojimų kreditoriams, tarp jų ir VSDFV, pradelsti įsipareigojimai tik didėja, nes, nevykdant skolinių įsipareigojimų, skaičiuojamos palūkanos, delspinigiai. Teismo vertinimu, šių aplinkybių visuma sudaro pagrindą spręsti, kad atsakovės mokumo situacija negerėja ir bankroto bylos iškėlimas labiau atitinka tiek pačios atsakovės, tiek jos kreditorių interesus.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atsakovė UAB „Tauralaukio statybos“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 12 d. nutartį.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas iš esmės analogiškais, atsiliepime į pareiškimą išdėstytais argumentais, papildomai nurodoma:
  1. Atsakovės pradelsti įsipareigojimai14 276,84 Eur (pradelsti įsipareigojimai 27 276,84 Eur – 13 000 Eur (nepradelstas UAB „Liepų terasos“ reikalavimas)) neviršija pusę į balansą įrašyto turto vertės 46 352 Eur.
  2. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė neturi reikalavimo teisės į savo skolininkę UAB „Tauralaukio kotedžai“ yra nepagrįsta. Atsakovė nuosekliai teigė, kad UAB „Tauralaukio kotedžai“ atlikto įskaitymo dalyje dėl neegzistuojančių 35 000 Eur nuostolių nepripažįsta, nes tokie nuostoliai neegzistuoja. Šią aplinkybę patvirtina 2016 m. liepos 15 d. pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.
  3. Vienašalis UAB „Tauralaukio kotedžai“ įskaitymas yra nepagrįstas ir prieštaraujantis teisės normoms, su tokiu įskaitymu atsakovė niekada nesutiko ir nesutinka. Atsakovės reikalavimas pagrįstas vykdomuoju įrašu, kuris įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažintas negaliojančiu. Negalima įskaityti teisme nepatikrintą ar kitaip priverstinio vykdytinumo savybės neįgijusį skolininkės reikalavimą, kadangi vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu šie reikalavimai lygiaverčiai.
 3. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria įmonei iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. 2017 m. birželio 26 d. atsakovė pateikė apeliacinės instancijos teismui papildomus įrodymus – duomenis apie UAB „Tauralaukio kotedžai“ veiklą bei inicijuojamą restruktūrizavimo bylą (faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, atliktų darbų aktus, visuotino akcininkų susirinkimo protokolą, 2017 – 2019 m. restruktūrizavimo planą ir jo priedus, turto vertinimo ataskaitas), kuriais grindžia savo mokumą.
 4. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, atsakovės naujai pateiktus dokumentus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis). Pažymėtina, kad jokių prieštaravimų dėl atsakovės pateiktų papildomų dokumentų priėmimo iš pareiškėjos nebuvo gauta.
 5. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Šio įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.
 6. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.
 7. Teismų praktikoje, be kita ko, pažymima ir tai, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011, 2013 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013). Šiame kontekste pažymėtina, kad mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis).
 8. Atsakovė UAB „Tauralaukio statybos“ atskirajame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl jos nemokumo ir tvirtina, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog ji neturi reikalavimo teisės į savo skolininkę UAB „Tauralaukio kotedžai“. Atsakovė pažymėjo, kad nuosekliai teigė, jog UAB „Tauralaukio kotedžai“ atlikto įskaitymo dėl neegzistuojančių 35 000 Eur nuostolių nepripažįsta, nes tokie nuostoliai neegzistuoja.
 9. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas pirmosios instancijos teismo išvadą dėl atsakovės debitorinių skolų, pažymi, jog teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Byloje esančio 2017 m. kovo 14 d. atsakovės balanso duomenimis, kurį atsakovė pateikė pirmosios instancijos teismui bylos nagrinėjimo teisme metu, nustatyta, jog UAB „Tauralaukio statybos“ turtą sudaro 46 352 Eur trumpalaikis turtas, kurio pagrindinė dalis 45 944,47 Eur yra UAB „Tauralaukio kotedžai“ debitorinė skola įmonei. Ilgalaikio turto atsakovė neturi. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į UAB „Tauralaukio kotedžai“ atliktą vienašalį įskaitymą laikė, kad atsakovė nurodomo debitorinio reikalavimo UAB „Tauralaukio kotedžai“ neturi.
 10. Byloje esančiais duomenimis 2016 m. balandžio 25 d. tarp atsakovės bei UAB „Tauralaukio kotedžai“ buvo sudaryta Statybos rangos sutartis TK TS Nr. 01/160425 (toliau – Sutartis). Sutarčiai užtikrinti 2016 m. liepos 11 d. buvo išrašytas 140 000 Eur vertės paprastasis neprotestuotinas vekselis. 2016 m. rugpjūčio 31 d. pagal šį vekselį atsakovei buvo išduotas vykdomasis įrašas dėl 140 420,58 Eur sumos išieškojimo iš UAB „Tauralaukio kotedžai“. 2016 m. rugsėjo 1 d. UAB „Tauralaukio kotedžai“ pateikė atsakovei pranešimą, kuriuo informavo atsakovę, jog reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarčių su atsakovės kreditorėmis (UAB „Simis“, UAB „Vakarų ikoda“, UAB „Velvita“, UAB „Erkas“ ir UAB „Neilukas“) pagrindu perėme 89 417,92 Eur dydžio reikalavimą atsakovei. 2017 m. spalio 6 d. pranešimu atsakovė buvo informuota, jog UAB „Tauralaukio kotedžai“ vienašališkai įskaitė UAB „Tauralaukio statybos“ likusį nepadengtą 122 900,92 Eur dydžio reikalavimą pagal 2016 m. balandžio 25 d. Sutartį (ir jos užtikrinimui 2016 m. liepos 11 d. išrašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį) su UAB „Tauralaukio kotedžai“ 89 417,92 Eur dydžio reikalavimais pagal minėtas reikalavimo perleidimo sutartis bei 35 000 Eur reikalavimu dėl nuostolių atlyginimo. Tokiu būdu UAB „Tauralaukio kotedžai“ laikė, jog atsakovė liko skolinga bendrovei 1 517,00 Eur. Atsakovė savo ruožtu pripažino dalį įskaitytos sumos, tačiau nurodė, kad 35 000 Eur nuostoliai neegzistuoja, todėl šioje dalyje įskaitymą ginčijo.
 11. Kasacinio teismo išaiškinta, kad įskaitymas – vienašalis sandoris, jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdomi; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014, 2016 m. kovo 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-136-469/2016).
 12. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad skirtingai nei skundžiamoje nutartyje nurodė teismas, pagrindo teigti, jog UAB „Tauralaukio kotedžai“ prievolė atsakovei yra pasibaigusi, nėra. Atsakovė ginčija įskaitymo dalį dėl 35 000 Eur nuostolių. 2016 m. spalio 6 d. pranešime atsakovei UAB „Tauralaukio kotedžai“ nurodė, kad minėti nuostoliai susidarė atsakovei pažeidus Sutarties terminą ir neperdavus jai su Sutarties vykdymu susijusių dokumentų, tačiau atsakovė šių aplinkybių nepripažįsta. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei tai, kad atsakovės reikalavimas pagrįstas notaro vykdomuoju įrašu, kuris įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažintas negaliojančiu, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad UAB „Tauralaukio kotedžai“ vienašalis 35 000 Eur įskaitymas nėra galiojantis bei vykdytinas, nes atsakovės ginčijamas. Taigi nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė nurodomo debitorinio reikalavimo UAB „Tauralaukio kotedžai“ neturi.
 13. Kita vertus, kaip minėta, įmonės debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3476-866/2017 atsisakė iškelti pagrindinei atsakovės debitorei UAB „Tauralaukio kotedžai“ restruktūrizavimo bylą. Teismas nustatė, kad pagal „Tauralaukio kotedžai“ 2016 m. gruodžio 31 d. balansą įmonės turtas sudaro – 854 772 Eur, tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 646 547 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 177 192 Eur. 2016 m. gruodžio 31 d. įmonės pelno – nuostolių ataskaitos duomenimis įmonės nuostoliai sudarė 197 316 Eur sumą. 2017 m. vasario 3 d. duomenimis finansiniai įmonės rodikliai nekito. Pagal 2017 m. sausio 30 d. UAB „Tauralaukio kotedžai“ skolų sąskaitos išrašą skola kreditoriams sudaro 624 378, 48 Eur sumą. Vertindamas bendrovės restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytų konkrečių priemonių mokumui atgauti realumą, teismas padarė išvadą, kad metmenyse išvardintos priemonės nėra pakankamos ir realios. UAB „Tauralaukio kotedžai“ nenumatė jokių papildomo finansavimo šaltinių, įmonė neketino gauti naujų kreditų ir investicijų, nenumatytas įstatinio kapitalo didinimas.
 14. 2017 m. gegužės 18 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-1002-798/2017 buvo netenkintas UAB „Tauralaukio kotedžai“ vadovo atskirasis skundas dėl atsisakymo iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat laikė, jog įmonės restruktūrizavimo plano metmenys yra deklaratyvūs, nepagrįsti realiais įrodymais, nurodytos priemonės negali atkurti bendrovės mokumo, normalios veiklos ir išsaugoti bendrovės konkurencingumo rinkoje. Be to, pagrindinė ir didžiausia UAB „Tauralaukio kotedžai“ kreditorė, kuriai įkeistas UAB „Tauralaukio kotedžai“ turtas (žemės sklypas ir 21 pastatas), nuo kurios teikiamo finansavimo faktiškai priklauso tolesnė įmonės veikla, AS Bigbank nurodė, kad įmonė 2017 m. sausio 20 d. privalėjo grąžinti suteiktą kreditą, sutartines palūkanas ir visas kitas privalomas mokėti pagal kredito sutarties sąlygas sumas, tačiau kredito gavėja iki šiol nėra įvykdžiusi šių savo įsipareigojimų. AS Bigbank taip pat nurodė, kad nesutinka su UAB „Tauralaukio kotedžai“ restruktūrizavimo plano metmenimis ir nėra davusi patvirtinimo dėl tolimesnio projekto finansavimo, t. y. AS Bigbank nėra įsipareigojusi išmokėti restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytas sumas, kuriomis įmonė grindžia savo projekto tęstinumą. Taip pat teismas nustatė, kad likęs įmonės turtas – du žemės sklypai taip pat įkeisti (UAB „Hafen LT“ ir A. N.). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skolos iš UAB „Tauralaukio kotedžai“ atgavimas yra mažai tikėtinas. Taigi šis debitorinis įsiskolinimas neturėtų būti įtraukiamas į atsakovės turto sudėtį. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad jokio kito turto (kilnojamojo ir nekilnojamojo) bendrovė neturi.
 15. Atsakovės teismui pateiktame atsiskaitymų su kontrahentais žiniaraštyje už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. vasario 14 d. bendrovės kreditorinis įsiskolinimas sudaro 27 210 Eur. Byloje esančiais trečiojo asmens UAB „Liepų terasos“ paaiškinimais nustatyta, kad atsakovės 13 000 Eur kreditorinio reikalavimo atsiskaitymo terminas nėra suėjęs. Viešai prieinamais duomenimis teismas nustatė, kad bendrovės įsiskolinimas VSDFV šiuo metu sudaro 582,05 Eur ir darbuotojų įmonėje nėra. Remiantis nurodytais duomenimis nustatyta, kad pradelsti atsakovės įsipareigojimai sudaro 14 792,05 Eur (27 210 Eur – 13 000 Eur + 582,05 Eur = 14 792 Eur). Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pritaria skundžiamoje teismo nutartyje padarytai išvadai, kad atsakovė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti atsakovės įsipareigojimai viršiją pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš esmės jokio turto, iš kurio realiai būtų galima vykdyti išieškojimą pagal kreditorių reikalavimus, atsakovė neturi. Todėl UAB „Tauralaukio statybos“ teismas pagrįstai iškėlė bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai).
 16. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų skunde išdėstytų argumentų, kaip neturinčių esminės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui.

4Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

5Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai