Byla B2-263-390/2018
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mendis“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mendis“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 19 d. nutartimi UAB „Mendis“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas V. K.. 2016 m. gegužės 3 d. patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2016 m. spalio 18 d., 2017 m. sausio 10 d., 2017 m. kovo 14 d. ir 2017 m. kovo 16 d. nutartimis buvo patikslintas. 2016 m. birželio 20 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3BUAB „Mendis“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad visos bankroto procedūros baigtos, o kreditorių komitetas priėmė sprendimą įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos (2 t., b. l. 5, 10–11).

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

5Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.

6Prašymas tenkintinas.

7Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad įmonės turtas buvo realizuotas, todėl įstatyme numatyti įmonės likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktai teismui neteikiami (ĮBĮ 31 straipsnio 8 punktas). Įmonės kreditoriai 2017 m. liepos 20 d. susirinkime įpareigojo administratorių kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl BUAB „Mendis“ pabaigos (kreditorių komiteto posėdžio protokolo 3 punktas). Administratorius pabaigė visas ĮBĮ nustatytas likvidavimo procedūras. Pagal administratoriaus pateiktus duomenis įmonė apskaitomo turto neturi, liko nepatenkinti iš viso 95 842,21 Eur kreditoriniai reikalavimai (2 t., b. l. 6–7).

9Bankroto administratoriaus pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. gegužės 29 d. pažyma Nr. (KM)–D2-1438 patvirtina, kad BUAB „Mendis“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi (2 t., b. l. 9).

10Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

11Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Mendis“ dalyvautų proceso šalimi, nėra (2 t., b. l. 14).

12Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

13Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

14Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorius atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268–270 straipsniu,

Nutarė

16pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mendis“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

17Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

18Įpareigoti bankroto administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,... 2. Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 19 d. nutartimi UAB „Mendis“ iškelta... 3. BUAB „Mendis“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio... 5. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato,... 8. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad įmonės turtas buvo... 9. Bankroto administratoriaus pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 10. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 11. Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos... 12. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 13. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 14. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 16. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mendis“... 17. Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 18. Įpareigoti bankroto administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 19. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...