Byla 2-943-196/2015
Dėl priverstinio akcijų pardavimo. Tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ECAA EUROPE, ACEMARK ENERPRISES LIMITED

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 27 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, civilinėje byloje Nr. 2-227-124/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Vaivorykštė“ ir J. D. ieškinį atsakovui EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION dėl priverstinio akcijų pardavimo. Tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ECAA EUROPE, ACEMARK ENERPRISES LIMITED.

2Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai UAB ,,Vaivorykštė“ ir J. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami įpareigoti Seišelių Respublikos įmonę EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD parduoti ieškovams 35 vnt. paprastųjų vardinių UAB ECAA EUROPE akcijų.

5Šiaulių apygardos teismas 2015 m. vasario 13 d. priėmė nutartį, kuria, be kitų procesinių veiksmų, nutarta išreikalauto iš Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2014 m. gruodžio 18 d. UAB ECAA EUROPE mokestinio patikrinimo akto Nr. FR0680-850 netalpinti viešai, tame tarpe ir elektroninėje erdvėje, neteikti susipažinti atsakovui EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD, ieškovui UAB „Vaivorykštė“, trečiajam asmeniui ACEMARK ENERPRISES LIMITED tol, kol nebus sudarytas šių proceso dalyvių rašytinis susitarimas su trečiuoju asmeniu UAB ECCA EUROPE dėl konfidencialios informacijos atskleidimo ir kol tokį susitarimą patvirtinanti sutartis dėl konfidencialios informacijos atskleidimo bei dokumentai, patvirtinantys dėl konfidencialios informacijos atskleidimo galimų nuostolių užtikrinimo sumos sumokėjimą nebus pateikti į šią civilinę bylą, pripažino, kad šiame akte gali būti komercinę paslaptį sudaranti bendrovės buhalterijos apskaitos duomenys ir kt. medžiaga.

6Šiaulių apygardos teisme gautas atsakovo EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD atskirasis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutarties panaikinimo. Atskirajame skunde nurodoma, kad teismo nutartis užkerta kelią tolimesnei bylos eigai, kadangi neleidžiama susipažinti su išreikalautu rašytiniu įrodymu – Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo aktu, kuriame galimai būtų informacija apie akcininkų J. D., UAB „Vaivorykštė“ netinkamą, prieštaraujantį UAB ECAA Europe veiklos tikslams, veikimą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2015 m. vasario 27 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos tesimo 2015 m. vasario 13 d. nutarties panaikinimo. Teismas nurodė, kad teismo nutartis, kuria nutarta informaciją laikyti konfidencialia, atskiruoju skundu neskundžiama, nes to nenumato įstatymas ir tokia nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 1, 2 p.). Atsakovui neužkertama galimybė ginti savo teises ir palaikyti priešieškinį, o įvertinus ieškinį ir priešieškinį bei teismui pateiktus duomenis (tuo pačiu ir konfidencialią informaciją) bus priimtas teismo sprendimas, su kuriuo nesutikdamas atsakovas taip pat turės teisę jį skųsti apeliacinės instancijos teismui ir taip ginti savo galimai pažeistas teises. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad atsakovo įmonės EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 13 d. nutarties atsisakytina priimti, nes jis paduotas dėl nutarties, kuri negali būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 315 str. 1 d. 3 p.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION atskirajame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartį panaikinti. Skunde nurodo, kad šiuo atveju Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartis užkirto kelią tolesnei bylos eigai, kadangi atsakovas, siekdamas šioje byloje pagrįsti savo reikalavimus ir atsikirtimus, negali remtis Patikrinimo akte nustatyta informacija, nors šis aktas buvo išreikalautas būtent atsakovo iniciatyva ir turi didelės reikšmės šios bylos baigčiai. Tokiu būdu pažeidžiamas šalių procesinio lygiateisiškumo principas, rungimosi principas, ribojama atsakovo teisė į teisminę gynybą. Teismo nutartis, kuria nutariama proceso šaliai neleisti susipažinti su tam tikrais įrodymais, kuriuos ta šalis ir prašė išreikalauti, turėtų būti skundžiama atskiruoju skundu, kaip užkertanti kelią tolesnei bylos eigai. Tai patvirtina ir suformuota teismų praktika – Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 8 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2115/2012, spręsdamas, ar teismo nutartis pripažinti dalį bylos medžiagos nevieša gali būti skundžiama atskiruoju skundu, konstatavo, kad tokia nutartis užkerta kelią tolimesnei bylos eigai, taigi gali būti skundžiama atskiruoju skundu.

11Ieškovai UAB ,,Vaivorykštė“ ir J. D. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atsakovui skirti 5790 Eur baudą, 50 proc. baudos skiriant ieškovams, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

121. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartis užkirto kelią tolesnei bylos eigai. Minėta nutartis neužkirto kelio proceso eigai, kadangi dėl nutarties priėmimo procesas byloje nesibaigė, taip pat ši nutartis neturi įtakos procesui aukštesnės instancijos teisme.

132. Šios civilinės bylos ir atsakovo nurodytos bylos, kurioje buvo priimta Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2115/2012, ratio decidendi skiriasi iš esmės, kadangi nurodytoje byloje buvo atsisakyta priimti atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria informacija ne tik buvo pripažinta konfidencialia, bet ir nutarta neleisti kopijuoti dokumentų ir neteikti jų susipažinti byloje dalyvaujantiems asmenims. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje teismas tik nustatė tam tikrus apribojimus, t. y. nustatė, kad atsakovas su informacija galės susipažinti tik po to, kai bus sudarytas rašytinis susitarimas su trečiuoju asmeniu UAB ECAA EUROPE dėl konfidencialios informacijos atskleidimo ir kai tokį susitarimą patvirtinanti sutartis dėl konfidencialios informacijos atskleidimo bei dokumentai, patvirtinantys dėl konfidencialios informacijos atskleidimo galimų nuostolių užtikrinimo sumokėjimą bus pateikti į šią bylą.

143. Apeliantas, pateikdamas akivaizdžiai nepagrįstą atskirąjį skundą, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Aplinkybę, kad atsakovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis patvirtina ir atsakovo elgesys bylos nagrinėjimo metu.

15Trečiasis asmuo UAB ECAA EUROPE atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atsakovui skirti 5790 Eur baudą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

161. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartis neužkerta galimybės tolesniam bylos nagrinėjimui, kadangi atsakovui neužkirsta galimybė susipažinti su trečiojo asmens UAB ECAA EUROPE konfidencialia informacija ir komercinėmis paslaptimis, jeigu jis sudarys konfidencialumo susitarimą su tračiuoju asmeniui ir sumokės nuostolių, galimų dėl konfidencialios informacijos atskleidimo atlyginimo užtikrinimą ir teismui pateiks tai patvirtinančius įrodymus.

172. Nagrinėjamos civilinės bylos ir atsakovo nurodytos bylos, kurioje buvo priimta Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2115/2012, nagrinėjamų klausimų faktinės aplinkybės ir ratio decidendi nesutampa, todėl atskirojo skundo motyvai dėl skundžiamos nutarties panaikinimo yra atmestini.

183. Kadangi atskirasis skundas yra akivaizdžiai nepagrįstas ir teikiamas akivaizdžiai piktnaudžiaujant atsakovo procesinėmis teisėmis šioje civilinėje byloje, tai atsižvelgiant į ankstesnį atsakovo ir jo atstovų elgesį šioje civilinėje byloje, atsakovui, remiantis CPK 95 straipsnio 2 dalimi už piktnaudžiavimą civiliniame procese skirtina bauda.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

21Apeliacinio apskundimo objektas yra ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti skundžiamos paduodant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šiais atvejais: 1) CPK tiesiogiai numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Nesutinkant su nutartimi, dėl kurios atskirasis skundas negali būti paduotas, motyvai dėl jos teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Vadovaujantis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 338 str.).

22CPK 10 straipsnio 4 dalis nustato, kad asmuo, teikiantis teismui dokumentus ar medžiagą, kuriose esantys duomenys sudaro profesinę ar komercinę paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ar kopijuoti; dėl to teismas priima nutartį. Nagrinėjamoje byloje Šiaulių apygardos teismas 2015 m. vasario 13 d. priėmė nutartį, kuria, be kitų procesinių veiksmų, nutarta išreikalauto iš Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos trečiojo asmens UAB ECAA EUROPE mokestinio patikrinimo akto Nr. FR0680-850 netalpinti viešai, tame tarpe ir elektroninėje erdvėje, neteikti susipažinti atsakovui EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD, ieškovui UAB „Vaivorykštė“, trečiajam asmeniui ACEMARK ENERPRISES LIMITED tol, kol nebus sudarytas šių proceso dalyvių rašytinis susitarimas su trečiuoju asmeniu UAB ECCA EUROPE dėl konfidencialios informacijos atskleidimo. CPK normos nenustato, kad tokio pobūdžio teismo nutartys gali būti skundžiamos atskiruoju skundu, to nenurodo ir apeliantas. Jis argumentuoja, kad tokia teismo nutartis turėtų būti skundžiama atskiruoju skundu kaip užkertanti kelią tolimesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.). Apeliacinės instancijos teismas su šiais apelianto argumentais nesutinka. Kaip minėta, Šiaulių apygardos teismas 2015 m. vasario 13 d. nutartimi nustatė, kad atsakovas su informacija galės susipažinti tik po to, kai bus sudarytas rašytinis susitarimas su trečiuoju asmeniu UAB ECAA EUROPE dėl konfidencialios informacijos atskleidimo. Taigi pirmosios instancijos teismo nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai bei galimybės apeliantui susipažinti su bylos medžiaga.

23Apeliantas dėl galimybės skųsti nutartį, kuria nutariama proceso šaliai neleisti susipažinti su tam tikrais įrodymais teikia nuorodą į Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2115/2012. Tačiau pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo aktualioje praktikoje nurodoma, jog nutartys, priimtos pagal CPK 10 straipsnio 4 dalį (beje, taip pat ir nutartys pripažinti bylos medžiagą nevieša CPK 10 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais) negali būti apeliacijos objektu (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2089/2013; 2014 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1737/2014; 2015 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-31-241/2015)).

24Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti apelianto atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutarties, nes ji negali būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 315 str. 2 d. 3 p.).

25Dėl baudos skyrimo

26Ieškovai ir trečiasis asmuo UAB ECAA EUROPE atsiliepimuose į atsakovo apeliacinį skundą prašo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atsakovui skirti 5790 Eur baudą.

27CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti: tai yra šalies nesąžiningumas ir ieškinio (ar kito procesinio dokumento) nepagrįstumas, jį pateikiant teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai, naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais kitai proceso šaliai sąmoningai sukeliama esminė žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012). Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas daug didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę. Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kitą šalį, jos teisėtus interesus. Siekdama savo tikslų ir naudodamasi savo procesinėmis teisėmis, šalis negali jomis piktnaudžiauti, t. y. naudotis per didelėmis, neproporcingomis priemonėmis, darančiomis nuostolių kitai šaliai.

28Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti apelianto piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis fakto. Apeliantas, kaip byloje dalyvaujantis asmuo, turi teisę teikti skundus dėl, jo nuomone, abejonių keliančio teismo procesinio sprendimo, siekiant tokias abejones pašalinti. Tokia apelianto teisė įtvirtinta CPK 42 straipsnio 1 dalyje bei garantuojama procesinio dispozityvumo principo, pagal kurį šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.). Šiuo atveju objektyvių, patikimų duomenų, kad apeliantas, paduodamas atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, siekia piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, nenustatyta.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30Ieškovas UAB ,,Vaivorykštė“ prašo priteisti iš atsakovo 157,70 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Trečiasis asmuo UAB ECAA EUROPE prašo priteisti 115 Eur teisinių paslaugų išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Iš bylos duomenų matyti, kad atsiliepimą pagal trečiojo asmens sudarytą teisinių paslaugų sutartį su VšĮ „Kultūros vizija“ parengė ši įstaiga, jai ir buvo sumokėta minėta suma (t. 1, b. l. 66-69). CPK

31CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Pažymėjo, jog pagal kasacinio teismo praktiką CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tuo tarpu atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl kasacinis teismas argumentus dėl CKP 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto taikymo patirtoms išlaidoms pripažino nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Dėl nurodytų aplinkybių trečiojo asmens UAB ECAA EUROPE prašymas priteisti teisinių paslaugų išlaidais netenkintinas. Iš apelianto ieškovui UAB ,,Vaivorykštė“ priteistina 157,70 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

32Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

33Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Priteisti iš atsakovo EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD ieškovui UAB Vaivorykštė“ (juridinio asmens kodas 144050881) 157,70 Eur (šimtą penkiasdešimt septynis eurus, 70 euro centus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai UAB ,,Vaivorykštė“ ir J. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. vasario 13 d. priėmė nutartį, kuria, be... 6. Šiaulių apygardos teisme gautas atsakovo EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. vasario 27 d. nutartimi atsisakė priimti... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION atskirajame skunde prašo Šiaulių... 11. Ieškovai UAB ,,Vaivorykštė“ ir J. D. atsiliepime į atskirąjį skundą... 12. 1. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad Šiaulių apygardos teismo 2015 m.... 13. 2. Šios civilinės bylos ir atsakovo nurodytos bylos, kurioje buvo priimta... 14. 3. Apeliantas, pateikdamas akivaizdžiai nepagrįstą atskirąjį skundą,... 15. Trečiasis asmuo UAB ECAA EUROPE atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 16. 1. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartis neužkerta... 17. 2. Nagrinėjamos civilinės bylos ir atsakovo nurodytos bylos, kurioje buvo... 18. 3. Kadangi atskirasis skundas yra akivaizdžiai nepagrįstas ir teikiamas... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Apeliacinio apskundimo objektas yra ne visos pirmosios instancijos teismo... 22. CPK 10 straipsnio 4 dalis nustato, kad asmuo, teikiantis teismui dokumentus ar... 23. Apeliantas dėl galimybės skųsti nutartį, kuria nutariama proceso šaliai... 24. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, spręstina, kad pirmosios instancijos... 25. Dėl baudos skyrimo... 26. Ieškovai ir trečiasis asmuo UAB ECAA EUROPE atsiliepimuose į atsakovo... 27. CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms... 28. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 30. Ieškovas UAB ,,Vaivorykštė“ prašo priteisti iš atsakovo 157,70 Eur... 31. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 33. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą.... 34. Priteisti iš atsakovo EAST CHINA AUTOMOBILE ASSOCIATION LTD ieškovui UAB...