Byla e2-344-512/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant R. K., dalyvaujant ieškovės atstovams S. A. ir Ž. A., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Ingeo“ ieškinį atsakovei UAB „Reflektorius“ dėl skolos priteisimo

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 2255,81 Eur skolos ir delspinigių, 8,3 procentų metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodo aplinkybes, kad atsakovas nevykdo Inžinerinių geologinių (geotechninių) darbų sutarties Nr. ( - ), už atliktus darbus tinkamai neatsiskaito.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovė netinkamai vykdė savo prievoles, visi darbai užsitęsė nepagrįstai ilgai. Teigia, jog atsakovės netenkina atliktų darbų terminai ir kokybė, dėl ko nebuvo tinkamai paruošta paraiška ir negauta parama. Mano, kad nurodytas 0,2 proc. delspinigių dydis yra nepagrįstai didelis, tai yra klaida, nes paprastai delspinigių dydis yra 0,02 proc.

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas Ž. A. ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti pilnai, papildomai paaiškino, kad terminai nebuvo praleisti, nes realiai sutartis buvo pasirašyta balandžio 27 d. ir 20 dienų terminas sueina gegužės 18 d., atsakovė pati vengė priimti darbus, atsisakė priimti registruotus siunčiamus laiškus, buvo siunčiama taip pat ir el. paštu. Ieškovė sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, darbų eigoje atsakovė jokių pretenzijų nereiškė, skolos suma nurodyta kartu su PVM. Delspinigių dydis yra nurodytas sutartyje, atsakovas pasirašydamas sutartyje delspinigių dydžio neginčijo, sutiko, mano, kad pagrindo mažinti prašomus priteisti delspinigius nėra.

5Atsakovas, jo atstovas į teismo posėdį neatvyko.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2015-04-27 tarp šalių sudaryta Inžinerinių geologinių (geotechninių) darbų sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti darbus užsakyme Nr. U 071/2015 numatytoje apimtyje, o atsakovė įsipareigojo darbus priimti ir atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Pagal Sutarties 3.1., 3.2. punktus darbų kaina be PVM sudarė 2600,00 Eur. Pagal 2015-04-27 pasirašytą užsakymo aktą Nr. U 071/2015, ieškovė turėjo atlikti kūgio spraudos bandymus (CPT) kartu su gręžimu duomenų interpretacijai gylis iki 6 m. bei parengti ataskaitą. Visa darbų kaina, įskaitant PVM, sudarė 3146,00 Eur. Ieškovė parengė Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą, surašė 2015-05-19 atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. AKT 0070/2015, PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0070, ir išsiuntė atsakovei per autobusų stotį bei el. paštu. Dokumentai taip pat buvo siunčiami registruotąja pašto siunta, tačiau grįžo neįteikti. Atsakovė ieškovei sumokėjo 1300,00 Eur, likusios sumos už atliktus darbus nesumokėjo. Prašymai sumokėti skolą ir pasirašyti Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą atsakovei buvo siunčiami el. paštu 2015 m. birželio 16 d., 2015 m. liepos 16 d. ir 2015 m. liepos 28 d. Byloje duomenų, kad skola būtų sumokėta nėra.

8Ieškovė pateiktu ieškiniu prašo priteisti 1846,00 Eur skolą. Nurodo, kad atsakovė iki šiol nėra pilnai atsiskaičiusi už atliktus darbus.

9CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, sudaryti sutartis, turinčias kelių skirtingų rūšių sutarčių elementų.

10Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu buvo susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 straipsniai). Ieškovė atliko sutartyje numatytus darbus, o atsakovė įgijo pareigą už juos sumokėti. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio l dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.59 straipsnis). Ieškovė už atliktus darbus išrašė PVM sąskaitą-faktūrą, tačiau atsakovė jos pilnai neapmokėjo. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad terminai pagal sutartį buvo pradelsti, atsakovės netenkina atliktų darbų kokybė. Remiantis Sutarties 5.1. p. ieškovė įsipareigojo darbus atlikti per 20 dienų nuo sutarties pasirašymo datos. Tarp šalių sutartis buvo pasirašyta 2015 m. balandžio 27 d., todėl darbai turėjo būti atlikti iki 2015 m. gegužės 17 d., kuri yra ne darbo diena, todėl, remiantis CK 1.121 straipsnio 2 dalimi, paskutinė termino diena buvo 2015 m. gegužės 18 d. Ieškovė nurodo, kad darbus atliko laiku, tačiau pati atsakovė vengė atliktus darbus priimti. Byloje duomenų, kad atsakovė būtų anksčiau reiškusi pretenzijas dėl atliktų darbų terminų ar kokybės nėra. Pagal Sutarties 5.3. p. užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus pasirašydamas Darbų perdavimo – priėmimo aktą. Jeigu užsakovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo priėmimo akto perdavimo datos nepasirašo jo ir nenurodo pagrįstų tokio nepasirašymo priežasčių, laikoma, kad darbai atlikti tinkamai ir atitinka visus sutartyje nurodytus reikalavimus. Atsakovui parengta ataskaita, 2015-05-19 perdavimo- priėmimo aktas buvo siunčiami per autobusų stotį, registruotąja pašto siunta bei el. paštu. Atsakovė per nustatytą terminą nenurodė akto nepasirašymo priežasčių, su ieškove nebendradarbiavo. Byloje duomenų, kad darbai atlikti nekokybiškai nėra. Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12 straipsnis). Pagal CPK 178 straipsnyje suformuluotą bendrąją įrodinėjimo civiliniame procese taisyklę, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Laikytina, jog ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė, darbus atliko, todėl atsakovė privalo už atliktus darbus sumokėti. Atsakovė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, PVM sąskaitos-faktūros neapmokėjo, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Pagal Sutarties 3.1., 3.2. punktus darbų kaina be PVM sudarė 2600,00 Eur. Pagal 2015-04-27 pasirašytą užsakymo aktą Nr. U 071/2015, visa darbų kaina, įskaitant PVM, sudarė 3146,00 Eur. Tiek sutartis, tiek užsakymo aktas abiejų šalių pasirašytas. Atsakovė ieškovei yra sumokėjusi 1300,00 Eur avansą, liko neapmokėta 1846,00 Eur suma. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti 1846,00 Eur skolos, kaip pagrįstas, tenkintinas.

11Dėl delspinigių priteisimo.

12Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 409,81 Eur delspinigius.

13Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybų paskirtis yra dvejopa: jos skatina skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat yra laikomos viena iš sutartinės civilinės atsakomybės formų (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Jeigu skolininkas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko atlyginti patirtus nuostolius ir (ar) sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). CK 6.73 straipsnio 2 dalis ir 6.258 straipsnio 3 dalis suteikia teismui teisę mažinti netesybas, jeigu jos yra aiškiai per didelės arba prievolė yra iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo.

14Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „S. C. Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008).

15Netesybų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų praktikoje nėra nustatytas vienas konkretus dydis, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Atitinkamai negali būti ir vieno iš anksto nustatyto konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams ir iki kurio netesybos turi būti mažinamos.

16Nagrinėjamu atveju delspinigių dydis nustatytas sutartyje, kuri sudaryta su juridiniu asmeniu verslo subjektu. Sutarties 4.3 punkte nustatytas 0,2 proc. delspinigių dydis, skaičiuojamas nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Nurodytas susitarimas dėl delspinigių yra aiškiai išreikštas, netesybos (delspinigiai) siejamos su nustatytų įsipareigojimų neįvykdymu. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nustatyti delspinigiai nelaikytini nepagrįstai dideliais, todėl nėra pagrindo jų mažinti. Pažymėtina, kad sutarties šalys delspinigių dydį sutartyje nustatė laisva valia. Šalys yra privatūs juridiniai asmenys, turi patirties verslo ir derybų srityje, todėl gali numatyti įsipareigojimų neįvykdymo padarinius ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas. Atsakovė kaip juridinis asmuo užsiimantis verslu, turėjo suprasti sutarties sąlygos dėl netesybų ir jų dydžio reikšmę. Atsakovė neįrodė, jog susitarimas dėl delspinigių dydžio būtų suponavęs esminę šalių nelygybę ir suteikęs perdėtą pranašumą priešingai šaliai. Teismų praktikoje nurodyta, kad teismas gali/privalo nukrypti nuo sutarties sąlygų turinio, vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams, viešajai tvarkai ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 1.5 str., 1.81 str., 6.157 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010, ir kt.). Nenustačius aplinkybių, kurios sudarytų sąlygas pripažinti, kad sutartyje nustatyto dydžio delspinigiai yra nepagrįstai dideli, keisti sutarties sąlygą dėl netesybų dydžio ir sumažinti delspinigių dydį, nėra pagrindo, kadangi, priešingu atveju, būtų neužtikrintas sutarties laisvės principo įgyvendinimas ir paneigta sutarties šalių teisė savo valia susitarti dėl sutarties sąlygų. Sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės nevykdymą ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės nevykdymo faktą. Ieškovė už laiku neįvykdytą prievolę paskaičiavo 409,81 Eur dydžio delspinigius. Ginčo dėl laikotarpio, už kurį paskaičiuoti delspinigiai, byloje nėra. Ieškovės prašoma priteisti delspinigių suma keturis kartus mažesnė už pagrindinės skolos sumą. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, manytina, kad ši suma nėra per didelė ir atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus.

17Esant išdėstytoms aplinkybėms, įvertinus ieškovės pateiktus delspinigių paskaičiavimus, ieškovės reikalavimas priteisti 409,81 Eur delspinigius laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

18Dėl palūkanų priteisimo.

19CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Ieškovei iš atsakovės yra pagrindas priteisti 8,3 procentus metinių palūkanų, už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 2 dalis).

21Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Byloje yra įrodymai apie ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas: 25,00 Eur žyminis mokestis, 64,00 Eur išlaidos, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, 500,00 Eur išlaidos už teisines paslaugas. Kitų įrodymų apie ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra.

23Iš pateiktų dokumentų matyti, kad teisines paslaugas ieškovei suteikė, ieškinį rengė VšĮ „Nacionalinis teisės centras“. Vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (CPK 4 straipsnis). Kasacinis teismas, nuosekliai plėtodamas ir aiškindamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo institutą, 2015-04-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 pakeitė bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimo, kai procesinių dokumentų rengimo paslaugas suteikė teisinių paslaugų įmonė, reglamentavimą. Minėtoje nutartyje išaiškinta, jog CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Tuo tarpu CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos, todėl kasacinis teismas argumentus dėl CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto taikymo patirtoms išlaidoms pripažino nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Tokius išaiškinimus savo praktikoje ir toliau plėtoja kasacinis teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015), taip pat jais remiasi aukštesnės pakopos teismai (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1044-178/2015; 2015 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-51-157/2015; 2015 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-943-196/2015; Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1652-392/2015; 2015 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1088-656/2015; Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1015-730/2015; 2015 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1060-730/2015; 2015 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1012-460/2015; kt.).

24Šiuo atveju byloje nėra duomenų, kad teisines paslaugas ieškovei suteikė advokatas arba advokato padėjėjas ir būtent jam ieškovė už suteiktas paslaugas sumokėjo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad teisines paslaugas suteikė, ieškinį rengė VšĮ “„Nacionalinis teisės centras“ ir pastaroji ieškovei už suteiktas paslaugas pateikė sąskaitą faktūrą, esant tokiai formuojamai teismų praktikai, darytina išvada, kad ieškovė neturi teisės į išlaidų atlyginimą už VšĮ „Nacionalinis teisės centras“ suteiktas teisines paslaugas, todėl jos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 3 straipsnio 8 dalis). Tokiu būdu ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 25,00 Eur žyminis mokestis ir 64,00 Eur išlaidos, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.

25Už ieškinį mokėtina žyminio mokesčio dalis sudaro 51,00 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas 7 dalis), ieškovė sumokėjo 25,00 Eur, todėl likusi žyminio mokesčio dalis priteistina iš atsakovės valstybei.

26Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

27Ieškovės reikalavimų įvykdymui užtikrinti 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės- atsakovei UAB „Reflektorius“, priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai, skolininkės piniginių lėšų ar turtinių teisių, esančių pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, areštą, neviršijant 2255,81 Eur reikalavimų sumos.

28CPK 150 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismui patenkinus ieškinį, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškinį tenkinti.

31Priteisti iš atsakovės UAB „Reflektorius“ 1846,00 Eur skolą, 409,81 Eur delspinigių, 8,3 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2255,81 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-09-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 89,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „Ingeo“.

32Priteisti iš atsakovės UAB „Reflektorius“ 26,00 Eur žyminio mokesčio valstybei.

332015 m. rugsėjo 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį, kuriuo prašo... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas Ž. A. ieškinį palaikė ir prašė... 5. Atsakovas, jo atstovas į teismo posėdį neatvyko.... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2015-04-27 tarp šalių sudaryta... 8. Ieškovė pateiktu ieškiniu prašo priteisti 1846,00 Eur skolą. Nurodo, kad... 9. CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas reiškia, kad... 10. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad... 11. Dėl delspinigių priteisimo.... 12. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 409,81 Eur delspinigius.... 13. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 14. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 15. Netesybų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į kiekvienos... 16. Nagrinėjamu atveju delspinigių dydis nustatytas sutartyje, kuri sudaryta su... 17. Esant išdėstytoms aplinkybėms, įvertinus ieškovės pateiktus delspinigių... 18. Dėl palūkanų priteisimo.... 19. CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 20. Ieškovei iš atsakovės yra pagrindas priteisti 8,3 procentus metinių... 21. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 23. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad teisines paslaugas ieškovei suteikė,... 24. Šiuo atveju byloje nėra duomenų, kad teisines paslaugas ieškovei suteikė... 25. Už ieškinį mokėtina žyminio mokesčio dalis sudaro 51,00 Eur (CPK 80... 26. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 27. Ieškovės reikalavimų įvykdymui užtikrinti 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartimi... 28. CPK 150 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismui patenkinus ieškinį,... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 30. ieškinį tenkinti.... 31. Priteisti iš atsakovės UAB „Reflektorius“ 1846,00 Eur skolą, 409,81 Eur... 32. Priteisti iš atsakovės UAB „Reflektorius“ 26,00 Eur žyminio mokesčio... 33. 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...