Byla e2A-2710-656/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Kapitalo valda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 13 d. sprendimo už akių civilinėje pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovams G. L. ir A. L. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 112,04 Eur skolos, 11,20 Eur baudos, 699,35 Eur delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas šeimos interesams tenkinti 2006-03-28 su UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė mobilaus telefono išperkamosios nuomos sutartį, įsipareigojo per 24 mėnesius apmokėti visas mokėjimo grafike nurodytas įmokas. UAB „Ūkio banko lizingas“ 2009-03-04 perleido reikalavimo teisę ieškovui. Ieškovas atsakovus reikalavo įvykdyti prievolę, tačiau jie to nepadarė.
 2. Atsakovams buvo išsiųstas pranešimas pateikti atsiliepimus į ieškinį, tačiau tinkamai įteikus procesinius dokumentus CPK 130 straipsnio tvarka, šie atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą teismui nepateikė, todėl teismas ieškovo prašymu priėmė sprendimą už akių atsakovų atžvilgiu.
 1. Teismo sprendimo esmė
 1. Teismas priėmė sprendimą už akių atsakovų atžvilgiu, kuriuo ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė solidariai iš atsakovų A. L. ir G. L. ieškovo UAB „Kapitalo valda“ 112,04 Eur skolos, 10,08 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2016 m. kovo 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 4,59 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas vietoje ieškovo prašytų 699,35 Eur dydžio delspinigių priteisė 10,08 Eur dydžio delspinigius (0,2 proc. dydžio delspinigiai ieškovo apskaičiuoti nuo pagrindinės skolos sumos (112,04 Eur) už pradelstas 3121 dienas sumažinti iki 0,05 proc. dydžio ir priteisti už už šešis mėnesius, t. y. (112,04 Eur)*0,05 proc.*3121 d. = 699,35 Eur).
 3. Teismas atmetė reikalavimą priteisti 11,20 eur baudą, kuri numatyta išperkamosios nuom,os sutarties 5.5. punkte (už tai, kad atsakovas nepranešė apie savo adreso ir telefono numerio pasikeitimą) ir baudos priteisimo, atitinkamai, priteisė sumažintas bylinėjimosi išlaidas (4,59 Eur vietoje 30,89 Eur).
 4. Teismas nurodė, kad atsakovai savo prievolės ieškovui nevykdė net 3121 dienas, todėl, sprendžiant netesybų klausimą, netesybų dydis apribotinas ir iš atsakovų Ieškovo naudai solidariai priteistini delspinigiai, paskaičiuoti tik už 180 dienų pagal 0,05 proc. normą, t. y., 10,08 Eur (CK 1.125 str 5 d. 1 p., 6.71 str., 6.72str., 6.101 str. 1 d.).
 5. Teismas nurodė, kad CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatytas sutrumpintą ieškinio senaties terminą netesyboms (delspinigiams).
 6. Ieškovas prašė iš atsakovų priteisti 11,20 Eur baudą, už sutarties 5.5 p. pažeidimą, nes atsakovas nepranešė apie savo adreso, telefono numerio pasikeitimą. Teismas nagrinėjamu atveju atsižvelgdamas į tai, kad sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies – vartotojo, taip, pat į tai, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad atsakovai būtų pažeidęs savo pareigą, padarė išvadą, kad šis ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

3III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

 1. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-07-13 sprendimą už akių dalyje dėl delspinigių priteisimo ir priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 0,05 proc. dydžio delspinigius, apskaičiuotus už visas pradelstas 3121 dienas, t y. 174,84 Eur taip pat iš atsakovų solidariai priteisti 11,20 Eur baudą ir 30,89 Eur bylinėjimosi išlaidas (t. y. pilna apimtimi), likusioje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-07-13 sprendimą už akių civilinėje byloje palikti nepakeistą.
 2. Ieškovas nurodė, kad vadovaujantis CK 1.126 str. 2 d., ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis to reikalauja. Nagrinėjamoje byloje patys atsakovai nesirūpino proceso eiga, nors atsakovams siųsti procesiniai dokumentai (teismo pranešimas bei ieškovo ieškinys) buvo įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Atsakovai neprašė taikyti ieškinio senatį, todėl teismas nepagristai pritaikė ieškinio senatį savo iniciatyva ir delspinigius paskaičiavo tik už 180 d. (CK 1.126 str. 2 d.).
 3. Teismas paskaičiuodamas bei priteisdamas delspinigius už 180 dienų, nepritaikė delspinigiams 6 mėnesių senaties (t. y. nesivadovavo CK 1.125 str. 1.126 str. 2 d. nuostatomis), tačiau nepagrindė, kodėl delspinigius paskaičiavo bei priteisė būtent tik už 180 dienų arba 6 mėnesius.
 4. Teismas ginčijamame sprendime nepagrįstai nepriteisė (ir net visiškai nepasisakė, neargumentavo) 11,20 Eur dydžio baudos.
 5. Atsakovė G. L. prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-07-13 sprendimą už akių dalyje dėl solidarios atsakomybės taikymo atsakovams ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; likusioje apimtyje (dėl delspinigių, baudos priteisimo) palikti galioti sprendimą už akių.
 6. Atsakovė nurodė, kad bylos pagrindas kyla iš prievolės atlyginti skolą, delspinigius ir baudą už išperkamosios nuomos sutartį, kuria atsakovas įsigijo mobilųjį telefoną. Vieno vieneto mobilaus telefono įsigijimas negali būti traktuojamas kaip daikto, skirto šeimos poreikiams tenkinti, įsigijimas, todėl skola nepagrįstai pripažinta solidaria. Bendro ūkio sutuoktiniai tuo metu jau nebevedė ir kartu negyveno. Byloje nėra duomenų, kad G. L. būtų mokėjusi bent vieną įmoką UAB „Ūkio banko lizingas“ už išperkamąją nuomą ar už naudojimąsi telefonu.
 7. Atsakovė prašė sprendimo dalį dėl delspinigių sumažinimo ir baudos nepriteisimo palikti nepakeistą.
 1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro ieškovo UAB „Kapitalo valda“ apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 ir 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 ir 3 d.).
 2. Byloje nustatyta, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas A. L. 2006-03-28 sudarė išperkamosios nuomos sutartį dėl mobiliojo telefono įsigijimo ir įsipareigojo per 24 mėnesius sumokėti lizingo įmonei sutartyje nustatytais terminais 1039,50 Lt, taip pat pagal sutarties 11.1 p. atsakovas įsipareigojo sumokėti 0,2 procentų delspinigius už vėluojamas sumokėti sumas už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną. Sutarties 5.5 p. atsakovas įsipareigojo per 5 dienas informuoti lizingo įmonę, jeigu pasikeičia jo adresas, telefono, fakso numeriai ar banko rekvizitai, keičiasi darbovietė, turto laikymo vieta. Sutarties 11.2 p. nustatyta, kad, pažeidęs šį reikalavimą, atsakovas sumoka lizingo įmonei 10 procentų neišpirktos turto vertės baudą. Atsakovas gera valia savo įsipareigojimų nevykdė, liko skolingas 112,04 Eur skolos, nesikreipė į kreditorių dėl skolos įsipareigojimų vykdymo dalimis. UAB „Ūkio banko lizingas“ ir ieškovas 2009-03-04 pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atsakovus pagal minėtą išperkamosios nuomos sutartį.
 3. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog tarp šalių susiklostė vartojimo teisiniai santykiai pagal 2006-03-28 sudarytą išperkamosios nuomos sutartį. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjektai yra lygiavertės padėties. Jeigu kuris nors šių santykių subjektas dominuoja kito atžvilgiu, gali kilti abejonių dėl sutarties šalių lygybės nustatant sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2008). Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas iš tokio teisinio reguliavimo, skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui, atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Fizinio asmens (vartotojo) ekonominė padėtis paprastai yra silpnesnė negu kitos vartojimo sutarties šalies – pardavėjo ar paslaugų teikėjo (verslininko). Vartotojo, dalyvaujančio vartojimo sutartiniuose santykiuose, derybinės galios yra apribotos, neretai šis asmuo nepasirengęs deryboms arba nesugeba derėtis. Taigi būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra ne kartą akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).
 4. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovas, sudarydamas 2006-03-28 išperkamosios nuomos sutartį, neturėjo galimybių derėtis su ieškovu dėl Sutarties sąlygų arba jo galimybės buvo labai apribotos, kadangi ieškovas naudojo standartines sutarčių sąlygas, kurių individualiai neaptarė su atsakovu. Nurodytos aplinkybės lemia, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtina vadovautis teisės normomis ir suformuota teismų praktika, kurios saugo silpnesniąją šalį ir įpareigoja šiuo atveju paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kuris pagrįstai pripažino ieškovo prašomus priteisti 699,35 Eur delspinigius nepagrįstai dideliais, neatitinkančiais šalių interesų pusiausvyros, protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų.
 5. Aplinkybė, kad ieškovas dėl skolos priteisimo kreipėsi tik po aštuonerių metų nuo atsakovo įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos ir tik po septynerių metų po reikalavimų perleidimo sutarties pasirašymo su pradiniu kreditoriumi, yra svarbi šiame ginče, ieškovas nenurodė jokių svarbių priežasčių ir nepateikė pagrįstų paaiškinimų, kodėl tiek metų delsė prisiteisti skolą iš atsakovo. Todėl konstatuotina, kad daugiau kaip šešis kartus pagrindinės skolos sumą viršijanti skolos suma visiškai neatitikta šalių interesų pusiausvyros, protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų.
 6. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas be atsakovo prašymo pritaikė delspinigiams 6 mėnesių senatį, nors teisės aktai nenustato teismui teisės savo iniciatyva taikyti delspinigiams senatį ir sutrumpinti delspinigių skaičiavimo terminą iki 6 mėnesių. Nesutiktina su ieškovo argumentais. Paaiškintina, kad pirmosios instancijos teismas netaikė CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatyto sutrumpinto šešių mėnesių ieškinio senaties termino ieškiniams dėl netesybų išieškojimo, o tiesiog sumažino prašomas priteisti netesybas, jo manymu, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančia suma. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog jei netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat pažymėta, kad šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas, tačiau jei netesybos akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan., jos gali būti sumažintos (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2012; kt.). Kasacinio teismo pažymėta ir tai, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-1094/2003). Teismų praktikoje yra apibrėžta eilė kriterijų, kuriems esant netesybos turėtų būti mažinamos ir pripažįstamos per didelėmis. Apeliantui taip pat nurodytina, jog aplinkybė, kad ginčijamame sprendime pirmosios instancijos teismas, mažindamas netesybas, nurodė CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą, nustatantį ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl netesybų priteisimo, per se nereiškia, jog teismas savo iniciatyva pritaikė ieškinio senatį šiam reikalavimui, kadangi teismas rėmėsi ir kitais įstatymo straipsniais, suteikiančiais teisę teismui mažinti netesybas (CK 6. 71 str., 6.72 str., 6.101 str. 1 d. ir pan.).
 7. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, jei ginčo šalis to reikalauja (CK 1.126 str. 2 d.). Apeliantas pagrįstai nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, kad teismas, sumažinęs priteistinų delspinigių dydį, neturėjo teisės savo iniciatyva taikyti ieškinio senaties ir, to pasėkoje, delspinigius apskaičiuoti ne už visą atsakovų pradelstą įvykdyti prievolę laiką (3121 dieną), o tik už 180 dienų.
 8. Apeliantas skunde sutiko mažinti delspinigius nuo 0,2 proc. iki 0,05 proc. ir nurodė, kad nustatyti delspinigiai, apelianto nuomone, skaičiuotini už visą pradelstą prievolės įvykdymo laiką, t. y. 3121 dienas, o tai sudaro 174,84 Eur (112,04 Eur*0,05 proc. x 3121 d. = 174,84 Eur). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su išdėstytu delspinigių paskaičiavimu.
 9. Teismas ginčijamame sprendime nepagrįstai nepriteisė 11,20 Eur dydžio baudos sutarties 5.5 p. pažeidimą (už tai, kad atsakovas nepranešė apie savo adreso, telefono numerio pasikeitimą). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies – vartotojo, taip, pat į tai, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad atsakovai būtų pažeidęs savo pareigą, padarė išvadą, kad šis ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.
 10. Su šia išvada nesutiktina, nes gyvenamoji vieta – tai pagrindinė vieta, kurioje asmuo faktiškai dažniausiai gyvena ir su kuria jis yra labiausiai susijęs (Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (1998 m. liepos 2 d. Nr. VIII-840) 2 straipsnis.
 11. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje nepaneigta aplinkybė, kad atsakovas nepranešė apie gyvenamosios vietos adreso pasikeitimą, nes nustatyta, kad atsakovas neatsiimdavo tiek ieškovo, tiek teismo pranešimų, kurie buvo siunčiami atsakovui 2006-03-28 su UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarytoje išperkamosios nuomos sutartyje nurodytu adresu. Ši aplinkybė leidžia preziumuoti, kad atsakovas sutartyje nurodytu adresu faktiškai negyvena. Atsakovo įsipareigojimas pranešti apie gyvenamosios vietos pasikeitimą vertinamas kaip esminis įsipareigojimas, kuris, nežiūrint atsakovo kaip silpnesnės sutarties šalies statuso, nepažeidžia sutarties laisvės bei privalomumo ir sutarties šalių bendradarbiavimo bei kitų principų (CK 6.189 str. 1 d., 6.200 str.). Šio įsipareigojimo nevykdymas lemia papildomus ieškovo kaštus administruojant šalių sutartį. Apeliacinės instancijos teismas priteisia 11,20 Eur dydžio baudą už sutarties 5.5 p. pažeidimą.
 12. Atsakovės G. L. atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai dėl nepagrįsto skolos pripažinimo solidaria atsakovų prievole nevertinami. Atsakovės G. L. paduotas pareiškimas dėl sprendimo už akių panaikinimo ir termino atsiliepimui į ieškinį pateikti atnaujinimo priimtas pirmosios instancijos teisme, todėl nagrinėtinas CPK 287 ir 288 straipsnių nustatyta tvarka. Nagrinėjimo metu atsižvelgtina į kasacinio teismo praktiką dėl sutuoktinių prievolių bendrumo tik esant konkretiems įstatyme numatytiems pagrindams.
 13. Dėl netinkamo materialinės teisė normų taikymo pirmosios instancijos teismo sprendimą už akių pakeičiamas ir ieškovui iš atsakovų solidariai priteisiama 112,04 Eur skolos, 174,84 Eur delspinigių, 11,20 Eur bauda bei 5 procentų dydžio procesinės palūkanos. Likusioje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-07-13 sprendimas už akių civilinėje byloje paliekamas nepakeistas.
 14. Dėl aukščiau išdėstytų argumentų apelianto reikalavimas perskirstyti patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrįstas (CPK 93 str.). Ieškinį tenkinus 36 proc. dalimi, ieškovui iš atsakovo lygiomis dalimis priteisiama 11 Eur už ieškinio padavimą sumokėto žyminio mokesčio bei 4 Eur išlaidos už Registrų centro pažymą. Ieškovui taip pat priteisiamas visas 15 Eur žyminis mokestis, kurį ieškovas sumokėjo paduodamas apeliacinį skundą.

4Teismas, vadovaudamasis CPK 326 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

5Apeliacinį skundą patenkinti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 13 d. sprendimą už akių iš dalies pakeisti:

6„Priteisti solidariai iš atsakovų A. L. ir G. L. ieškovo UAB „Kapitalo valda“ naudai 112,04 Eur skolos, 174,84 Eur delspinigių, 11,20 Eur dydžio baudą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2016 m. kovo 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų A. L. ir G. L. ieškovo UAB „Kapitalo valda“ naudai 15 Eur bylinėjimosi išlaidų“.

7Likusioje dalyje sprendimą už akių palikti nepakeistą.

8Bylą sprendimo už akių dalyje dėl solidarios atsakomybės taikymo atsakovams perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

9Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovo A. L. ieškovo UAB „Kapitalo valda“ naudai 15 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai