Byla e2-13608-587/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Lina Žemaitienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Svertuva“, atstovaujamos bankroto administratoriaus D. J., ieškinį atsakovei R. B. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 6221,03 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

5Atsakovei adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo) įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai apie nagrinėjamas bylas“ paskelbiant teismo nustatyto turinio pranešimą (el. bylos kopija, b. l. 15–16, 17). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė ieškinyje prašė, esant CPK numatytiems atvejams, priimti sprendimą už akių. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6Teismas konstatuoja:

7nustatyta, kad Kauno apygardos teismas pagal UAB „Straujos“ prekybos centras pareiškimą 2017 m. balandžio 13 d. nutartimi UAB „Svertuva“ iškėlė bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė D. J., UAB „Svertuva“ valdymo organui nustatė terminą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Ieškovė nurodė, kad atsakovė įmonės dokumentų neperdavė. 2017 m. birželio 22 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas bendrai 6221,03 Eur sumai. Nuo 2016 m. gegužės 25 d. iki 2017 m. gegužės 9 d. atsakovė buvo vienintelė UAB „Svertuva“ direktorė ir akcininkė.

8Atlikus formalų byloje pateiktų rašytinių įrodymų – Juridinių asmenų registro išrašo (el. byla, b. l. 9–12), kreditorių susirinkimo protokolo (el. byla, b. l. 13–15), Kauno apygardos teismo nutarčių civilinėje byloje Nr. eB2-768-601/2018 (el. byla, b. l. 16–21) – vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

9Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246–6.249 str.). Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų juridinio asmens vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Juridinio asmens vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius juridinio asmens vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

10Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Juridinio asmens vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str.). Atsakovė, būdama įmonės vadove privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai neatsiskaitinėjo su kreditoriais, nesiėmė priemonių įmonės prastėjančiai finansinei padėčiai pagerinti, nevykdė savo, kaip įmonės vadovės, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Civilinėje byloje įrodytos visos atsakovės civilinės atsakomybės sąlygos, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 6221,03 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.249 str., 6.263 str. 2 d., 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovės valstybei priteistina 187,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 96 str.).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr.1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės R. B., a. k. ( - ) ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Svertuva“, į. k. 304254351, atstovaujamai bankroto administratoriaus D. J., 6221,03 Eur (šešių tūkstančių dviejų šimtų dvidešimt vieno Eur 3 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (6221,03 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. balandžio 26 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovės R. B., a. k. ( - ) valstybei 187,00 Eur (vieno šimto aštuoniasdešimt septynių Eur 00 ct) žyminį mokestį. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą mokėtojos pasirinktame bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, nurodant įmokos kodą 5660.

17Atsakovė, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2–3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai