Byla 2-1070-943/2015
Dėl nurodytos bankrutuojančios įmonės administratoriaus veiksmų neteisėtumo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ąžuolo gilė“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Top Consult“ įgalioto asmens atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. nutarties, kuria bankrutuojančios įmonės administratoriaus veiksmai dėl 2013 m. liepos 31 d. Nuomos sutarties nutraukimo pripažinti neteisėtais ir administratorius įpareigotas vykdyti sutartį, civilinėje byloje Nr. 2-2919-798/2015 pagal pareiškėjo (kreditoriaus) E. V. skundą dėl nurodytos bankrutuojančios įmonės administratoriaus veiksmų neteisėtumo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas (BUAB „Ąžuolo gilė“ kreditorius) E. V. kreipėsi į teismą prašydamas BUAB „Ąžuolo gilė“ bankroto administratoriaus UAB „Top Consult“ veiksmus pripažinti neteisėtais, įpareigoti BUAB „Ąžuolo gilė“ bankroto administratorių vykdyti 2013 m. liepos 31 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ES0731 (toliau tekste – ir Nuomos sutartis).

5Pareiškėjas nurodė, kad BUAB „Ąžuolo gilė“ ir UAB „Esurio“ 2013 m. liepos 31 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ES0731, kuria UAB „Esurio“ buvo išnuomotas UAB „Ąžuolo gilė“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Pagal susitarimus Nr. 1 ir Nr. 2 prie ginčo sutarties, UAB „Esurio“ yra įsipareigojusi nuo 2014 m. lapkričio 28 d. mokėti BUAB „Ąžuolo gilė“ kiekvieną mėnesį po 12 000 Lt.

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi iškėlė UAB „Ąžuolo gilė“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Top Consult“. BUAB „Ąžuolo gilė“ bankroto administratorius 2014 m. lapkričio 11 d. pateikė UAB „Esurio“ raštą Nr. ĄG/25 „Reikalavimas atlaisvinti ir perduoti patalpas Naugarduko g. 14, Vilnius“, kuriuo pranešė, kad nutraukia sutartį ir reikalauja iki 2014 m. lapkričio 25 d. atlaisvinti objektą, t. y. UAB „Esurio“ nuomojamas patalpas adresu Naugarduko g. 14, Vilnius. Pareiškėjo manymu, nutraukdamas sutartį bankroto administratorius panaikino BUAB „Ąžuolo gilė“ galimybes nuo 2014 m. lapkričio 28 d. kiekvieną mėnesį gauti po 12 000 Lt už patalpų nuomą ir pažeidė tiek bankrutuojančios įmonės, tiek jos kreditorių interesus.

7BUAB „Ąžuolo gilė“ bankroto administratoriaus UAB „Top Consult“ įgaliotas asmuo E. S. prašė pareiškėjo skundą atmesti. Bankroto administratorius nurodė, kad teismas privalėjo atsisakyti pareiškėjo skundą priimti kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka. Bankroto administratorius pažymėjo, kad ginčo sutartis nutraukta ne 2014 m. lapkričio 11 d. raštu, o 2014 m. birželio 6 d. pranešimu, kuriuo UAB „Esurio“ buvo informuotas, jog Nuomos sutartis bus nutraukta nuo 2014 m. birželio 21 d. Bankroto administratorius pažymėjo, kad jis suteikė galimybę šiai įmonei kreiptis į bankroto administratorių ir sudaryti naują sutartį dėl patalpų, esančių Vilniuje, Naugarduko g. 14, nuomos, tačiau UAB „Esurio“ šia teise nepasinaudojo. Bankroto administratorius mano, kad patalpų nuomos sutartis nutraukta nuo 2014 m. birželio 21 d., o UAB „Esurio“ neteisėtai naudojasi patalpomis. Pareiškėjo argumentus, dėl kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesų pažeidimų, bankroto administratorius laiko nepagrįstais, nes UAB „Esurio“ nemokėjo jokių įmokų nei iki minėtos sutarties nutraukimo, nei po jos nutraukimo, be to, nemokėjo komunalinių mokesčių. Bankroto administratorius pabrėžė, kad 2014 m. kovo 17 d. BUAB „Ąžuolo gilė“ ir UAB „Esurio“ pasirašytas susitarimas Nr. 2 prie Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste ir - ĮBĮ) 10 straipsnio 7 daliai, nes šalys įskaitė priešpriešinius reikalavimus. Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad abiejų įmonių direktoriumi buvo pareiškėjas E. V..

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 16 d. nutartimi tenkino kreditoriaus E. V. skundą. Pripažino bankrutuojančios UAB „Ąžuolo gilė“ bankroto administratoriaus veiksmus neteisėtais. Įpareigojo bankrutuojančios UAB „Ąžuolo gilė“ bankroto administratorių vykdyti 2013 m. liepos 31 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ES0731.

10Teismas, spręsdamas dėl Nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo atkreipė dėmesį, kad bankroto administratorius nepateikė teismui naujos nuomos sutarties projekto, pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kokiomis sąlygomis BUAB „Ąžuolo gilė“ ir UAB „Esurio“ būtų sudariusi nuomos sutartį. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie tai, kad šios būsimos sutarties sąlygos būtų atskleistos ir kreditoriams ar UAB „Esurio“.

11Teismo vertinimu, byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas moka atsakovui nuomos mokestį, komunalinių paslaugų mokesčius už nuomojamas patalpas, todėl bankroto administratoriaus argumentas, jog ši sutartis didina bankrutuojančios įmonės nuostolius ir daro žalą kreditoriams, yra nepagrįstas.

12Bankroto administratoriaus argumentą, kad nuomos sutartis ekonomiškai nenaudinga todėl, kad UAB „Ąžuolo gilė“ ir UAB „Esurio“ atliko įskaitymą, teismas laikė nepagrįstu. Jis konstatavo, kad iš susitarimo Nr. 2 prie Nuomos sutarties matyti, kad nuomos mokestis buvo įskaitytas iki 2014 m. lapkričio 28 d. ir tik iki šios datos nuomininkas yra atleistas nuo mėnesinio nuomos mokesčio mokėjimo (susitarimo 2.2 punktas), todėl laikytina, kad vėlesniems mokėjimams šis susitarimas neturi įtakos. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad jei nuomininkas nuomos mokesčio nemokėtų, atsirastų kitas pagrindas, sutartį nutraukti ir reikalauti iš nuomininko sumokėti nuompinigius.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu BUAB „Ąžuolo gilė“ bankroto administratorius UAB „Top Consult“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – E. V. skundą atmesti.

15Atskirajame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl to, kad teismas neįvertino, jog 2014 m. kovo 17 d. UAB „Ąžuolo gilė“ ir UAB „Esurio“ susitarė dėl įskaitymo pagal Nuomos sutartį, nors toks susitarimas buvo atliktas tuo metu kai įmonė buvo faktiškai nemoki (nutartis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo įsiteisėjo 2014 m. balandžio 22 d.), susitarimas prieštaravo įmonės veiklos tikslams, buvo atliktas tarp įmonių, valdomų vieno asmens.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius E. V. prašo skundą atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartį.

17Atsiliepime teigiama, kad susitarimas Nr. 2 prie Nuomos sutarties jokių imperatyvių ĮBĮ nuostatų pažeisti negalėjo, kadangi buvo sudarytas dar prieš įmonei iškeliant bankroto bylą. Be to, susitarimas negali būti laikomas priešingu įmonės veiklos tikslams, nes jo dėka įmonei UAB „Ąžuolo gilė“ neinvestuojant pinigų buvo sutvarkytos nuomojamos patalpos, tik laikinai atsisakius nuomos mokesčio, kurio mokėjimas būtų tęsiamas nuo 2014 m. lapkričio mėnesio. Atsiliepime taip pat pažymima, kad bankroto administratorius nepagrįstai praplečia bylos nagrinėjimo ribas ir byloje, kurioje vertinamas klausimas dėl bankroto administratoriaus veiksmų teisėtumo, keliamas bankrutuojančios įmonės sudaryto sandorio teisėtumo klausimas.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria bankrutuojančios įmonės administratoriaus veiksmai pripažinti neteisėtais ir administratorius įpareigotas vykdyti Nuomos sutartį, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu, patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

20Atskirajame skunde ginčijant pirmosios instancijos teismo nutarties išvadas teigiama, kad teismas vertindamas administratoriaus veiksmų, kuriais nutraukta Nuomos sutartis su UAB „Esurio“, teisėtumą ir pagrįstumą bei įpareigodamas toliau vykdyti ginčo sutartį, neatsižvelgė į tai, kad Susitarimu Nr. 2 prie Nuomos sutarties, sutarties šalys, likus kelioms dienoms iki bankroto bylos UAB „Ąžuolo gilė“ iškėlimo, susitarė dėl įskaitymo, kas prieštarauja ĮBĮ reikalavimams.

21Lietuvos apeliacinis teismas pažymi, jog bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia į teismą besikreipiančio asmens pasirinktas ir ieškinyje (skunde, pareiškime) nurodytas pagrindas bei dalykas. Ieškinio (skundo, pareiškimo) pagrindas, kurį pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktą privalo suformuluoti į teismą besikreipiantis asmuo, – tai faktinio pobūdžio aplinkybės, kurių pagrindu jis grindžia ir formuluoja ieškinio (skundo, pareiškimo) dalyką – materialųjį teisinį reikalavimą. Nustatyta, kad BUAB „Ąžuolo gilė“ kreditorius kreipėsi į teismą skųsdamas bankroto administratoriaus veiksmus, įrodinėdamas, jog nutraukiant Nuomos sutartį jis veikė priešingai bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesams, t. y. šios bylos nagrinėjimo dalyką sudaro bankroto administratoriaus veiksmų teisėtumo ar neteisėtumo, nutraukiant ginčo sutartį, įvertinimas. Todėl administratoriaus skundo argumentas, jog teismas spręsdamas byloje keliamą klausimą turėjo vertinti ir Nuomos sutarties bei papildomų susitarimų prie jos teisėtumą, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi šios bylos nagrinėjimo dalykas, kaip minėta, - administratoriaus veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo, vykdant bankroto procedūras įvertinimas, kuris atliekamas remiantis ĮBĮ įtvirtintu teisiniu bankroto administratorius veiksmų reglamentavimu ir teismų praktika.

22Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esamas lėšas ir jomis disponuojantis, privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis įmonės ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus. Atsižvelgiant į tai, kad bankrutuojančios įmonės interesų gynimas yra ir kreditorių visumos interesų gynimas, nes įstatymo nuostatas atitinkantis bankroto administravimas sudaro sąlygas įmonei didesne apimtimi atsiskaityti su kreditoriais, kasacinio teismo praktikoje, apibūdinant bankroto administratoriaus teisinę padėtį, pažymėta, kad bankroto administratorius visų pirma yra teismo paskirtas skolininko (bankrutuojančios įmonės) atstovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Taigi bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų priklauso tinkama pačios įmonės, kartu ir visų kreditorių teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas.

23ĮBĮ bankroto administratoriui suteiktų įgaliojimų apimtis rodo, kad administratorius yra ypatingą teisinę padėtį bankroto procese turintis šio proceso dalyvis, nuo kurio veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas. Kasacinis teismas yra pažymėjęs ir tai, kad administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam teisės aktų nustatyti specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai. Dėl to bankroto administratorius, atstovaudamas kreditoriui ir bankrutuojančios įmonės interesams, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudingos kreditoriams ir skolininkui (bankrutuojančiai įmonei) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-508/2010).

24Šiuo atveju teismui pateiktu skundu buvo teigiama, kad BUAB „Ąžuolo gilė“ bankroto administratorius UAB „Top Consult“, neteisėtai ir aplaidžiai naudojosi jam ĮBĮ 17 straipsnio 1 dalimi suteikta teise, spręsti dėl bankrutuojančios įmonės sandorių, sudarytų iki bankroto bylos iškėlimo, vykdymo, nepagrįstai nutraukė ginčo sutartį, taip sukeldamas neigiamas turtines pasekmes įmonei ir jos kreditoriams.

25ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punkto ir 17 straipsnio 1 dalies reglamentavimu bankroto administratoriui suteikiama tam tikra diskrecijos teisė įstatyme nustatytu terminu apsispręsti, ar bankrutuojanti įmonė vykdys tam tikras anksčiau sudarytas savo sutartis. Tačiau bet kokiu atveju, administratorius naudodamasis įstatymu jam suteikta išimtine teise turi nepamiršti, kad bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pat metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo, kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-109-611/2015). Todėl administratoriui apsisprendžiant dėl tolesnio sutarties vykdymo, esminę reikšmę turi šio sandorio vykdymo naudingumas įmonės ir kreditorių interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2011).

26Vadinasi, nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl administratoriaus veiksmų teisėtumo, nutraukiant sutartį, turėjo būti vertinama: ar administratorius įstatymu jam suteikta teise (šiuo atveju konkrečia teise – apsispręsti dėl poreikio toliau vykdyti įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, sandorius) naudojosi tinkamai ir neperžengiant jam suteiktų įgaliojimų, ar buvo laikomasi ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punkte nustatytos įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, sudarytų sutarčių nutraukimo procedūrinių reikalavimų, ar administratoriaus apsisprendimas nutraukti Nuomos sutartį buvo tikslingas ir ekonomiškai pagrįstas. Tačiau toks vertinimas galėtų būti atliekamas tik siekiant apginti pažeistas civilines teises. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse ne kartą yra pažymėjęs, kad bylinėjimasis negali būti savitikslis, procesas turi būti ekonomiškas ir turėti aiškius tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2008). Iš kreditoriaus skundo argumentų spręstina, jog iš esmės BUAB „Ąžuolo gilė“ administratoriaus veiksmų, pranešant UAB „Esurio“ apie Nuomos sutarties nutraukimą, neteisėtumo konstatavimo, siekiama tam, kad būtų išspręstas tarp Nuomos sutarties šalių kilęs ginčas dėl sutarties nutraukimo teisėtumo. Tačiau Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3610-863/2015 pagal ieškovo UAB „Esurio“ ieškinį atsakovui BUAB „Ąžuolo gilė“, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Top Consult“, dėl neteisėto Nuomos sutarties nutraukimo, kurioje ir bus įvertintas tarp šalių sudarytos Nuomos sutarties nutraukimo, materialine teisine prasme, teisėtumas. Įvertinęs šias aplinkybes pirmosios instancijos teismas turėjo išsiaiškinti, kokias kreditoriaus teises siekiama apginti pateiktu skundu ir kokią reikšmę turės administratoriaus veiksmų teisėtumo įvertinimas, kartu vertinti ar administratoriaus veiksmų pripažinimas neteisėtais gali būti pagrindas iš esmės išspręsti tarp šalių kilusį materialinį teisinį ginčą dėl Nuomos sutarties nutraukimo, kadangi būtent tokių pasekmių siekiama reiškiant skundu antrąjį reikalavimą.

27Lietuvoje įtvirtintas ribotos apeliacijos modelis, kuris suprantamas kaip teismo padarytų teisės ir fakto klaidų ištaisymas (revisio prioris instantiae) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-616/2013). Apeliacinės instancijos teismo teisė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui nėra absoliuti. Apeliacinės instancijos teismas privalo ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytas teisės ir fakto klaidas, o bylą gali grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui tik išimtiniais įstatyme nustatytais atvejais. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent: kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2012). Bylos esmė gali būti neatskleista dėl to, kad nebuvo surinkti reikalingi įrodymai, nenustatyti reikšmingi faktai, kurie yra būtini sprendimui dėl bylos baigties priimti. Tokio pobūdžio pažeidimas yra pagrindas panaikinti teismo sprendimą ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2013).

28Atsižvelgiant į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį apeliacinės instancijos teismas mano, jog šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, t.y. nenustatė esminių bylos nagrinėjimui ir jos iškėlimui, spręstinų klausimų, todėl sprendžia, jog šiuo atveju bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme lemtų bylos nagrinėjamą beveik visa apimtimi naujais aspektais, todėl mano, jog yra tikslinga bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, siekiant įvertinti aukščiau aptartas aplinkybes, t. y. kreditoriaus pateiktu skundu siekiamų sukelti teisinių padarinių, turint omenyje, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme sprendžiamas ginčas tarp šalių dėl Nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, remdamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

30panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl bankroto administratoriaus veiksmų teisėtumo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas (BUAB „Ąžuolo gilė“ kreditorius) E. V. kreipėsi į... 5. Pareiškėjas nurodė, kad BUAB „Ąžuolo gilė“ ir UAB „Esurio“ 2013... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. BUAB „Ąžuolo gilė“ bankroto administratoriaus UAB „Top Consult“... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 16 d. nutartimi tenkino kreditoriaus E.... 10. Teismas, spręsdamas dėl Nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo atkreipė... 11. Teismo vertinimu, byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas moka... 12. Bankroto administratoriaus argumentą, kad nuomos sutartis ekonomiškai... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu BUAB „Ąžuolo gilė“ bankroto administratorius UAB... 15. Atskirajame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismo nutartis... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius E. V. prašo skundą atmesti ir... 17. Atsiliepime teigiama, kad susitarimas Nr. 2 prie Nuomos sutarties jokių... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 20. Atskirajame skunde ginčijant pirmosios instancijos teismo nutarties išvadas... 21. Lietuvos apeliacinis teismas pažymi, jog bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia... 22. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės administratorius... 23. ĮBĮ bankroto administratoriui suteiktų įgaliojimų apimtis rodo, kad... 24. Šiuo atveju teismui pateiktu skundu buvo teigiama, kad BUAB „Ąžuolo... 25. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punkto ir 17 straipsnio 1 dalies reglamentavimu... 26. Vadinasi, nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl administratoriaus veiksmų... 27. Lietuvoje įtvirtintas ribotos apeliacijos modelis, kuris suprantamas kaip... 28. Atsižvelgiant į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį apeliacinės... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, remdamasi... 30. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartį ir perduoti...