Byla 1A-1032-300-2012
Dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendžio, kuriuo A. S. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 201 straipsnio 2 dalį ir nuteistas 40 MGL (5200 Lt) dydžio bauda, baudos mokėjimą išdėstant 20 (dvidešimties) mėnesių laikotarpiui nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vidmanto Mylės, teisėjų Raimundo Jurgaičio, Zigmo Kavaliausko, sekretoriaujant Vilmai Armalytei, dalyvaujant prokurorui Viktorui Roščenkovui, gynėjai advokatei Sofijai Kručienei, nuteistajam A. S.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. S. apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendžio, kuriuo A. S. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 201 straipsnio 2 dalį ir nuteistas 40 MGL (5200 Lt) dydžio bauda, baudos mokėjimą išdėstant 20 (dvidešimties) mėnesių laikotarpiui nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

3Automobilis „Audi 80“, valstybinis Nr. ( - ) registracijos liudijimas Nr. ( - ), automobilio užvedimo raktas konfiskuoti ir perduoti valstybės nuosavybėn.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5A. S. nuteistas už tai, kad iš tyrimo metu nenustatytų asmenų, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2012-05-22 įsigijo, bei turėdamas tikslą realizuoti, garaže Nr. ( - ), esančiame ( - ) garažų savininkų, statybos ir eksploatavimo bendrijoje, ( - ) numeriu pažymėtoje garažų eilėje, neteisėtai laikė 695,83 dm3 (litrus) namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų – naminės degtinės, kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija 34,8-49,4 %, bei turėdamas tikslą realizuoti, 2012-05-22 apie 11.00 val. paėmęs iš minėto garažo 29,85 dm3 (litrus) namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų – naminės degtinės, ją automobiliu „Audi 80“, valstybinis Nr. ( - ) neteisėtai gabeno, kol jį 2012-05-22, apie 11.30 val., ( - ), ( - ) garažų savininkų, statybos ir eksploatavimo bendrijoje sulaikė ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.

6Apeliaciniu skundu nuteistasis A. S. prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-08-23 nuosprendį ir pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas paskirti jam viešuosius darbus arba laisvės atėmimą ir, pritaikius BK 75 straipsnio nuostatas, atidėti bausmės vykdymą. Taip pat prašo iš kaltinimo pašalinti aplinkybę, kad jis norėjo realizuoti naminę degtinę, bei nekonfiskuoti automobilio „Audi 80“, valstybinis Nr. ( - ) jo dokumentų ir užvedimo rakto.

7Skunde nurodo, kad jis pripažįsta įgijęs ir laikęs naminę degtinę, tačiau, apelianto teigimu, jis tikrai neturėjo tikslo šią degtinę realizuoti. Mano, kad teismas jam skyrė netinkamą bausmę, kadangi jis neturi galimybės sumokėti teismo skirtos baudos, nes yra bedarbis ir neturi jokio turto. Taip pat nurodo, kad, jei teismas nekonfiskuotų automobilio, jis galėtų jį parduoti ir sumokėti nors dalį jam paskirtos baudos. Nuteistojo teigimu, teismas, atsižvelgdamas į jo materialinę padėtį ir į tai, kad jis neteistas bei pripažino savo kaltę, skirdamas jam bausmę galėjo remtis BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatomis ir paskirti švelnesnę bausmę, t. y. galėjo paskirti viešuosius darbus. Be kita ko, nurodo ir tai, kad jis sutiktų ir su jam skirtu laisvės atėmimu, kuris, pritaikius BK 75 straipsnį, būtų atidėtas. Be to, mano, kad teismas neturėjo konfiskuoti jo automobilio „Audi 80“, valstybinis Nr. ( - ) nes tai vienintelis jo turtas.

8Teismo posėdžio metu nuteistasis ir jo gynėja prašė nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti.

9Nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas.

10Pagal BK 201 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas turėdamas tikslą realizuoti neteisėtai pagamino, laikė, gabeno penkiasdešimt arba daugiau litrų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruotą, denatūruotą ar techninį etilo alkoholį, jų skiedinius (mišinius) ar aparatus jiems gaminti arba juos realizavo. Vadinasi, pagal šią BK 201 straipsnio dalį kaltininkas atsako tik tada, kai jis etilo alkoholį, jų skiedinius ar namų gamybos stiprius alkoholinius gėrimus neteisėtai gamina, laiko ar gabena turėdamas tikslą tokius alkoholinius gėrimus realizuoti. Tikslas realizuoti suprantamas kaip kaltininko noras gaminamus, laikomus ar gabenamus etilo alkoholį, jo skiedinius ar namų gamybos stiprius alkoholinius gėrimus parduoti, dovanoti, išmainyti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims. Taigi nusikalstamai veikai kvalifikuoti pagal BK 201 straipsnio 2 dalį įtakos neturi tai, kad kaltininkas įsigytus namų gamybos stiprius alkoholinius gėrimus, nedenatūruotą, denatūruotą ar techninį etilo alkoholį, jų skiedinius (mišinius) ar aparatus jiems gaminti ketino realizuoti ne už pinigus. Nusikalstamai veikai kvalifikuoti pagal BK 201 straipsnio 2 dalį svarbu tai, kad kaltininkas tokiais savo veiksmais pažeidė namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimo, laikymo, gabenimo bei realizavimo tvarką. Nagrinėjamos bylos kontekste taip pat pažymėtina, kad nusikaltimo tikslas įrodinėjamas atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, vertinant byloje surinktų duomenų visetą, todėl baudžiamosiose bylose, iškeltose pagal BK 201 straipsnio 2 dalį, teismai, spręsdami klausimą dėl tikslo realizuoti buvimo, atsižvelgia į rastų alkoholinių gėrimų, jų skiedinių (mišinių) kiekį, vietą, ar jiems gabenti panaudotos transporto priemonės ir pan.

11Apeliantas A. S. skundu pripažįsta įgijęs ir laikęs naminę degtinę, tačiau neigia turėjęs tikslą šią naminę degtinę realizuoti. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, faktinių bylos aplinkybių visuma leidžia pagrįstai teigti, kad A. S. šią naminę degtinę būtų realizavęs, jei jo nebūtų sulaikę policijos pareigūnai.

12Visų pirma, bylos duomenys tvirtina, kad bendras nuteistojo automobilyje „Audi 80“, taip pat garaže, kurį jis nuomojosi, policijos pareigūnų rastos naminės degtinės kiekis yra 695,83 dm3 (litrai), kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija (34,8-49,4) % (5–9, 10–14, 48–53 b. l.). Antra, policijos pareigūnų rasta naminė degtinė buvo paruošta realizuoti, t. y., supilstyta į plastikinius 2,0 dm3, 3,0 dm3, 5,0 dm3, 6,0 dm3, 7,0 dm3 talpos butelius, buteliai užsukti plastikiniais užsukamais kamšteliais (49–53 b. l.). Taigi, vien jau šios aplinkybės – didelis (695,83 litrai) stipraus namų gamybos alkoholinių gėrimų kiekis, kuris aiškiai per didelis asmeniniam naudojimui, šio alkoholio išpilstymas į skirtingos talpos plastikinius butelius – yra tie objektyvūs duomenys, kurie pagrindžia plika akimi nematomą vidinę asmens būseną, t. y. subjektyvinės pusės – tikslo realizuoti – buvimą. Be to, tokią teismo išvadą, kad nuteistasis dalį etilo alkoholio krovinio gabeno, o kitą dalį laikė nuomojamame garaže ne savo reikmėms, o kitiems asmenims ir suprato, jog toks didelis kiekis stipraus etilo alkoholio yra skirtas ne asmeniniam naudojimui, o realizavimui, patvirtina ir tai, kad A. S. anksčiau yra teistas už BK 201 straipsnio 3 dalyje numatytos veikos padarymą, todėl supranta ir žino pasekmes už alkoholio laikymą, gabenimą ir jo panaudojimo tikslus. Ir nors nuteistojo teistumas už šios veikos padarymą išnykęs, tačiau pastebėtina tai, kad šie apeliantą charakterizuojantys duomenys vertinami kaip objektyvi aplinkybė, sudaranti pagrindą atskleisti jo padarytos veikos subjektyviuosius požymius ir tyčios turinį. Be to, nagrinėjamos bylos kontekste būtina atkreipti dėmesį ir į paties nuteistojo prieštaringus parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (71–72, 73, 77 b. l.) ir teisme (115–116 b. l.), kai ikiteisminio tyrimo metu jis teigė, kad ieškojo būdų, kur investuoti sukauptus pinigus, todėl investavo į naminę degtinę, o teisiamojo posėdžio metu jau aiškino, kad degtinę paėmė kaip užstatą, suteikdamas nepažįstamam vyriškiui 4000 Lt paskolą bilietui į užsienį pirkti, o dalį naminės degtinės jau vežė vartoti su draugais per laidotuves.

13Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuteistojo A. S. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 201 straipsnio 2 dalį, kadangi jis neteisėtai, turėdamas tikslą realizuoti, įsigijo bei garaže Nr. ( - ), esančiame ( - ), ( - ) garažų savininkų, statybos ir eksploatavimo bendrijoje, ( - ) numeriu pažymėtoje garažų eilėje, laikė 695,83 dm3 (litrus) namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų – naminės degtinės, kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija 34,8-49,4 %, bei 2012-05-22 apie 11.00 val. paėmęs iš minėto garažo 29,85 dm3 (litrus) namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų – naminės degtinės, turėdamas tikslą ją realizuoti, automobiliu „Audi 80“, valstybinis numeris ( - ) gabeno.

14Nepagrįstai apeliantas skunde nurodo, kad teismas neturėjo konfiskuoti jo automobilio „Audi 80“, valstybinis Nr. ( - ) nes tai vienintelis jo turtas. Byloje nustatyta, kad nuteistasis savo automobiliu „Audi 80“, valstybinis numeris ( - ) gabeno 29,85 dm3 (litrus) namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų – naminės degtinės, turėdamas tikslą ją realizuoti. Taigi akivaizdu, kad be transporto priemonės panaudojimo nusikalstamo dalyko – 29,85 dm3 (litrų) namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, supilstytų į 6 butelius po 5 litrus – gabenimas, kaip ir realizavimas, būtų apsunkintas. Vadinasi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nuteistojo A. S. automobilį „Audi 80“, valstybinis Nr. ( - ) kuriuo jis neteisėtai gabeno naminę degtinę, pripažino nusikaltimo padarymo priemone ir ją konfiskavo. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuteistojo A. S. baudžiamojoje byloje BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatos pritaikytos tinkamai.

15Ir nors nuteistasis apeliaciniu skundu prašo pakeisti jam skundžiamu nuosprendžiu skirtą bausmę – baudą ir pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas paskirti jam viešuosius darbus arba laisvės atėmimą, ir pritaikius BK 75 straipsnio nuostatas, atidėti bausmės vykdymą, ir teigia, kad yra bedarbis, neturi jokio turto, neteistas, pripažino savo kaltę, tačiau apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs byloje esančią medžiagą, sprendžia, kad šios apelianto skunde nurodytos aplinkybės nėra pakankamos, kad jomis remiantis būtų galima skirti nuteistajam jo prašomą bausmės rūšį ir konstatuoja, jog bausmė nuteistajam paskirta nepažeidžiant baudžiamojo įstatymo nuostatų, savo rūšimi ir dydžiu atitinka Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnyje nurodytą bendrąją bausmės paskirtį. Tuo labiau, kad byloje esančios aplinkybės, priešingai, nei tvirtina nuteistasis, rodo, kad nuteistasis proceso metu nebuvo nuoširdus, ginčijo turėjęs tikslą realizuoti stiprius namų gamybos alkoholinius gėrimus, neišreiškė gailesčio dėl nusikalstamos veikos padarymo, todėl jo prisipažinimas laikytinas deklaratyviu.

16Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnyje numatyti bendrieji bausmės skyrimo pagrindai reikalauja, kad teismas bausmę skirtų pagal įstatymo straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, nustatytą sankciją, atsižvelgtų į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas, skirdamas A. S. bausmę, Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio nuostatų nepažeidė, skirdamas nuteistajam baudą už Lietuvos Respublikos BK 201 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą, apylinkės teismas atsižvelgė į tai, kad A. S. laikomas teisiamu pirmą kartą, kad padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių.

17Atsižvelgdama į paminėtas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nuteistajam A. S. paskyrė teisingą savo dydžiu ir rūšimi bausmę, todėl skirti apeliantui kitą, jo pageidaujamą bausmę apeliacinio skundo argumentais ir motyvais pagrindo nėra, be to, kolegija daro išvadą, kad paskirtoji A. S. bausmė yra teisinga ir tinkama realizuoti bausmės tikslams.

18Be to, kaip matyti iš nuteistajam paskirto baudos dydžio (už Lietuvos Respublikos BK 201 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą nuteistajam skirta 40 MGL dydžio bauda), paskirtos baudos dydis taipogi nelaikytinas per didelis, kadangi jis yra žymiai mažesnis nei baudos už apysunkio nusikaltimo padarymą vidurkį (baudos už apysunkio nusikaltimo padarymą vidurkis 500 MGL), dėl to pirmosios instancijos teismo paskirtos baudos dydis nelaikytinas per griežtu. O tai, jog nuteistasis vis dėlto mano, kad jam turėjo būti skirtos kita, nei skundžiamu nuosprendžiu skirta bausmė, nesant baudžiamojo įstatymo pažeidimų, neduoda ir pagrindo keisti jam pirmosios instancijos teismo skirtos bausmės bei skirti jo prašomą bausmės rūšį. Kartu pažymėtina, kad bausmės skyrimas yra išimtinė teismo kompetencija, o kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą, atitinkančią padarytos nusikalstamos veikos ir kaltininko pavojingumą bausmę.

19Esant apartoms aplinkybėms, kiti apelianto skunde nurodyti prašymai, susiję su, nuteistojo manymu, jam taikytinomis 54 straipsnio 3 dalies, 75 straipsnio nuostatomis, laikytini deklaratyviais. Drauge pastebėtina, kad šioje byloje nėra jokių išskirtinių aplinkybių, rodančių, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas A. S. už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui, dėl to taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų, nėra teisinio pagrindo (kasacinės nutartys Nr. 2K-123/2008, 2K-189/2008, 2K-251/2008, 2K-39/2009, 2K-84/2009, 2K-105/2009, 2K-3/2010, 2K-7/2010, 2K-128/2011, Nr. 2K-633/2011 ir kt.).

20Tad, įvertinęs byloje surinktus duomenis, aukštesnės instancijos teismas sprendžia, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas, priimdamas 2012 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendį, tinkamai pritaikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio keisti nuteistojo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo. Dėl šių priežasčių Šiaulių miesto apylinkės teismo priimtas procesinis sprendimas paliekamas nepakeistu, o

21A. S. apeliacinis skundas atmestinas.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 332 straipsniu,

Nutarė

23Nuteistojo A. S. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Automobilis „Audi 80“, valstybinis Nr. ( - ) registracijos liudijimas Nr. (... 4. Teisėjų kolegija... 5. A. S. nuteistas už tai, kad iš tyrimo metu nenustatytų asmenų, tiksliai... 6. Apeliaciniu skundu nuteistasis A. S. prašo pakeisti Šiaulių miesto... 7. Skunde nurodo, kad jis pripažįsta įgijęs ir laikęs naminę degtinę,... 8. Teismo posėdžio metu nuteistasis ir jo gynėja prašė nuteistojo apeliacinį... 9. Nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas.... 10. Pagal BK 201 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas turėdamas tikslą realizuoti... 11. Apeliantas A. S. skundu pripažįsta įgijęs ir laikęs naminę degtinę,... 12. Visų pirma, bylos duomenys tvirtina, kad bendras nuteistojo automobilyje... 13. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 14. Nepagrįstai apeliantas skunde nurodo, kad teismas neturėjo konfiskuoti jo... 15. Ir nors nuteistasis apeliaciniu skundu prašo pakeisti jam skundžiamu... 16. Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnyje numatyti bendrieji bausmės skyrimo... 17. Atsižvelgdama į paminėtas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 18. Be to, kaip matyti iš nuteistajam paskirto baudos dydžio (už Lietuvos... 19. Esant apartoms aplinkybėms, kiti apelianto skunde nurodyti prašymai, susiję... 20. Tad, įvertinęs byloje surinktus duomenis, aukštesnės instancijos teismas... 21. A. S. apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 23. Nuteistojo A. S. apeliacinį skundą atmesti....