Byla 2-17072-944/2014
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė raštinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo ( - ) skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Gitai Andrijauskienei, UAB „Artakija“ dėl antstolio veiksmų, ir

Nustatė

2pareiškėjas patikslintu skundu prašo 2014-06-04 patvarkymą areštuoti lėšas Nr. 1-548 ir patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo panaikinti kaip nepagrįstus ir grąžinti ( - ) nepagrįstai išieškotus 542,30 Lt, šias lėšas pervesti į įstaigos biudžeto sąskaitą. Nurodė, kad iš pareiškėjos buvo priteista skola subsidiarios atsakomybės pagrindu, kaip už nepilnamečių priežiūrą atsakingam asmeniui. Pažymi, kad tokia atsakomybė yra ropojama laiko atžvilgiu, t. y. iki pilnametystės. Šiuo atveju vykdymo išlaidos susidarė po asmens pilnametystės, todėl jis turėjo pagrindą sumokėti šias išlaidas. Dėl šių aplinkybių antstolė nepagrįstai priėmė patvarkymus areštuoti lėšas ir jas išieškoti.

3Antstolė patvarkymu su skundu nesutiko ir bylą perdavė į Kauno apylinkės teismą. Atsiliepimo į patikslintą skundą per teismo nustatytą terminą negavo. Nurodė, kad skola sumokėta pasibaigus raginime nustatytam terminui, todėl skolininkei pasiūlyta sumokėti likusias vykdymo išlaidas. Paaiškino, kad skola išieškota tuo metu, kai D. J. buvo nepilnametis. Antstolis turi teisinį pagrindą reikalauti atlyginti vykdomojoje byloje patirtas faktines išlaidas bei atlygį antstoliui.

4Suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimo nepateikė.

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6Iš bylos duomenų nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2006-03-17 išdavė vykdomąjį raštą. 2006-03-23 suinteresuotas asmuo UAB „Artakija“ pateikė vykdomąjį raštą vykdyti, jo pagrindu užvesta vykdomoji byla Nr. 0088/06/00126. Antstolė 2006-03-27 raginimu nurodė skolininkei sumokėti skolą ir bendrąsias vykdymo išlaidas. Šis raginimus įteiktas skolininkei 2006-04-05. Byloje nėra duomenų, kad per nustatytą terminą būtų sumokėta skola ir vykdymo išlaidos. 2006-06-28 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu nurodyta, kad išieškota 561 Lt ir ji paskirstyta: 500 Lt skola UAB „Artakija“, 61,70 Lt vykdymo išlaidos antstoliui. 2006-05-09 antstolė pasiūlė iki 2006-05-23 sumokėti skolininkei 200 Lt atlyginimą antstoliui. Šis siūlymas įteiktas skolininkei 2006-05-11. Duomenų byloje, kad buvo sumokėtos šis išlaidos nėra pateikta. Antstolė 2014-06-04 patvarkymu Nr. 1-548 areštavo pareiškėjos lėšas 542,30 Lt sumai; 2014-06-04 patvarkymu Nr. 1-548 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo nutarė išieškoti vykdymo išlaidas pagal vykdymo išlaidų apskaičiavimą. 2014-06-09 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu išieškojo 807,19 Lt, šią sumą paskirstė – 342,30 Lt papildomos vykdymo išlaidos, 200 Lt atlygis antstoliui, 264,89 Lt sumą grąžino pareiškėjai. Pareiškėja nesutinka, kad ji turi mokėti vykdymo išlaidas, jos nuomone šias išlaidas turi apmokėti D. J., kuris yra pilnametis.

7Teismas nurodo, kad LR CPK 18 str. įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ar nutarimo privalomumo principas taip pat reiškia ir būtinumą vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą. Skolininkui neįvykdžius teismo sprendimo gera valia, asmuo, kurio naudai yra priimtas sprendimas, turi galimybę kreiptis į antstolį ir prašyti įvykdyti sprendimą priverstinai. Pažymėtina, kad priverstinis teismo sprendimo vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs sprendimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas (LR CPK 610 str.). Antstolio teisė gauti atlyginimą už jam pavestų vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijų atlikimą reglamentuojama valstybės. LR CPK 609 str. 2 d. nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija, kurią tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (LR CPK 583 str. 1 d.). Pagal LR CPK 610 str. vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. Pagal valstybės nustatytą atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą teisinį reglamentavimą antstolis turi teisę gauti, o skolininkas privalo sumokėti antstoliui atlyginimą už priverstinį vykdomojo dokumento įvykdymą.

8Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotą teisės normų, reglamentuojančių atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą, mokėjimą aiškinimo ir taikymo taisyklę, sprendžiant dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą, lemiamą reikšmę turi tai, kada skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį): per raginime nustatytą terminą ar jam pasibaigus, o kai raginimas neturi būti siunčiamas, – per įstatyme, vykdomajame dokumente nustatytą terminą, t. y. savanoriškai, ar jau pradėjus priverstinį vykdymą. Jeigu skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą per įstatyme, vykdomajame dokumente ar raginime nustatytą terminą, jis neturi mokėti atlyginimo antstoliui. Tačiau jeigu skolininkas pažeidžia įstatyme, vykdomajame dokumente ar raginime nustatytą įvykdymo terminą ir pradedamas priverstinis sprendimo vykdymas, iš jo be kitų vykdymo išlaidų (administravimo ir atskirų vykdymo veiksmų išlaidų) išieškomas ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Tais atvejais, kai skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą pasibaigus raginime nustatytam terminui, o jeigu raginimas jam neturėjo būti siunčiamas, – po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, tarp jų ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą, nepaisant to, kad skolą išieškotojui sumoka ar kitaip su juo atsiskaito pats skolininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007; 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-5/2007; 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007; 2007 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2007, kt.).

9Pagal pateiktus duomenis matyti, kad antstolis vykdė vykdomąjį raštą, kuriuo priteista iš D. J., o pastarajam neišgalint iki jo pilnametystės iš Kauno apskrities ugdymo ir globos centro UAB „Artakija“ 500 Lt nusikaltimais padarytai žalai atlyginti. Darytina išvada, kad šiuo atveju yra nustatyta subsidiarios atsakomybės sąlyga. Pagal byloje esančius duomenis D. J. yra gimęs ( - ), teismo sprendimas antstolio įvykdytas 2006-04-28 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu, t. y. tuo metu, kai minėtas asmuo dar buvo nepilnametis. Darytina išvada, kad skolininkas ( - ), o ne D. J., turėjo atlyginti žalą UAB „Artakija“. Pažymėtina, kad teisės aktuose nustatyta, kad skolininkui, t. y. šiuo atveju ( - ), neįvykdžius teismo sprendimo gera valia, asmuo, kurio naudai yra priimtas sprendimas, turi galimybę kreiptis į antstolį ir prašyti įvykdyti sprendimą priverstinai. Priverstinis skolos vykdymas sukelia neigiamas pasekmes skolininkui, nes jis, neįvykdęs sprendimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad pareiškėja neįvykdė teismo priimto sprendimo geruoju, dėl šios aplinkybės vykdomasis dokumentas buvo pateiktas vykdyti antstoliui, buvo patirtos vykdymo išlaidos. Darytina išvada, kad skolininkė ( - ) yra atsakinga dėl susidariusių vykdymo išlaidų, todėl antstoliui pagrįstai reikalauja sumokėti atlyginimą antstoliui.

10Pagal pateiktus duomenis matyti, kad antstolis 2006-05-05 siūlymu nurodė sumokėti 200 Lt atlyginimą antstoliui; 2014-06-04 patvarkymu dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo nurodė, kad vykdymo išlaidos 604 Lt: būtinos vykdymo išlaidos – 60 Lt, sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelėje nurodytos papildomos vykdymo išlaidos – 156 Lt, atlyginimą antstoliui 200 Lt, šios išlaidos antstolio indeksuotos; kitos išlaidos, kurias antstolis sumokėjo tretiesiems asmenims – 30 Lt. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdymo išlaidų išieškojimo procedūra pradėta 2006 m., t. y. iki LR CPK 2011-06-21 redakcijos, tuo metu galiojančios proceso normos numatė kitokią vykdymo išlaidų išieškojimo tvarką – pirmiausia skolininkui buvo siunčiamas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas, o jų neapmokėjus antstolis kreipdavosi į teismą dėl šių vykdymo išlaidų priteisimo. Nagrinėjamu atveju matyti, kad skolininkei buvo išsiųstas siūlymas apmokėti 200 Lt vykdymo išlaidų – atlyginimą antstoliui, tačiau dėl jų priteisimo į teismą nebuvo kreiptasi. Pasikeitus LR CPK normoms susijusioms su vykdymo išlaidų išieškojimu, antstolis teisės į turėtas išlaidas nepraranda, tačiau jo atliekami veiksmai turi nepažeisti teisės normų reikalavimų. Pagal pateiktus duomenis matyti, kad po sprendimo įvykdymo 2006-04-28 patvarkymu ir 2006-05-09 surašyto siūlymo sumokėti, vykdymo išlaidos padidėjo nuo 200 Lt iki 604 Lt. Byloje duomenų, dėl kokių aplinkybių taip ženkliai padidėjo šios išlaidos jau po to, kai buvo įvykdytas vykdomasis raštas, nėra pateikta. Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktuose nėra nustatyta, kad po siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas, šios išlaidos galėtų padidėti, būtų perskaičiuotos ir pan. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad antstolis turėjo teisę tik į 200 Lt vykdymo išlaidas, todėl nepagrįstai areštavo ir išieškojo didesnę sumą – 542,30 Lt. Tokie antstolio veiksmai laikytini neteisėtais, skundžiamų patvarkymų dalys atitinkamai naikintinos.

11Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybės pateiktas skundas dėl antstolio veiksmų tenkintinas iš dalies ir naikintina 2014-06-04 patvarkymo Nr. 1-548 dalis, kuria areštuota skolininko 342,30 Lt lėšų suma (iš 542,30 Lt atėmus 200 Lt sumą), 2014-09-04 patvarkymo Nr. 1-548 dalis, kuria nutarta išieškoti pagal vykdymo išlaidų apskaičiavimą 342,30 Lt sumą (iš 542,30 Lt sumos atėmus 200 Lt sumą), bei įpareigotina antstolė grąžinti pareiškėjai 342,30 Lt sumą, kaip nepagrįstai išieškotą.

12Teismas vadovaudamasis LR CPK 290-291 str.,

Nutarė

13pareiškėjo ( - ) skundą tenkinti iš dalies:

14pripažinti antstolės Gitos Andrijauskienės patvarkymo areštuoti lėšas 2014-06-04 Nr. 1-548 dalį, kuria areštuota 342,30 Lt suma, patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo 2014-06-04 Nr. 1-548 dalį, kuria apskaičiuota vykdymo išlaidų suma 342,30 Lt, neteisėtomis. Įpareigoti antstolę Gitą Andrijauskienę per penkias darbo dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos grąžinti pareiškėjui ( - ) 342,30 Lt nepagrįstai išieškotą sumą.

15Kitą skundo dalį atmesti.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienios gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai