Byla e2-38478-534/2019
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,3StepIT“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis,

2sekretoriaujant Kristinai Pečiukaitienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Birutei Kusaitei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SIA ,,Unicredit Leasing“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Baltijos kompiuterių centras“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,3StepIT“.

5Teismas

Nustatė

6Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 15 560,29 Eur skolą, kurią sudaro 13 963,12 Eur nuomos mokesčio ir 1 597,17 Eur delspinigiai, taip pat priteisti 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė ir trečiasis asmuo 2016-03-17 pasirašė nuomos sutartį Nr. 055048-LC01-000-000 (toliau – ir nuomos sutartis), pagal kurią trečiasis asmuo išnuomojo atsakovei nešiojamuosius kompiuterius, o atsakovė įsipareigojo mokėti nuomos mokestį. 2016-05-16 ieškovė ir trečiasis asmuo sudarė sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo pardavė ieškovui nuomos sutartį. Atsakovė nesumokėjo 13 963,12 Eur nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30. Pagal nuomos sutarties 3 punktą ieškovas paskaičiavo 1 597,17 Eur delspinigius (0,1 proc. norma).

7Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Prašo sprendimo vykdymą išdėstyti 24 mėnesių laikotarpiu, nes atsakovės turtinė padėtis pablogėjo.

8Teismo posėdyje ieškovo atsakovė prašė atsakovės prašymą atmesti, nes atsakovės finansinė padėtis nėra tokia sunki, kad atsakovė negalėtų laiku ir tinkamai įvykdyti sprendimo.

konstatuoja:

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio l dalyje numatyta, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

10Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad atsakovė ir trečiasis asmuo 2016-03-17 pasirašė nuomos sutartį Nr. 055048-LC01-000-000, pagal kurią trečiasis asmuo išnuomojo atsakovei nešiojamuosius kompiuterius, o atsakovė įsipareigojo mokėti nuomos mokestį. 2016-05-16 ieškovas ir trečiasis asmuo sudarė sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo pardavė ieškovui nuomos sutartį. Atsakovė nesumokėjo 13 963,12 Eur nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30. Pagal nuomos sutarties 3 punktą ieškovas paskaičiavo 1 597,17 Eur delspinigius (0,1 proc. norma). Atsakovė neginčija šių aplinkybių, sutinka su prašomų priteisti sumų dydžiu.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta konstatuotina, kad ieškovo reikalavimai yra pagrįsti, todėl tenkintini ieškovui iš atsakovės priteisiant 13 963,12 Eur nuomos mokesčio ir 1 597,17 Eur delspinigių.

12Ieškovui iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (15 560,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

14Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį ieškovui priteistinas 350 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (žyminis mokestis už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir ieškinį). 38 Eur žyminis mokestis, sumokėtas už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepriteistinas, nes šis prašymas buvo atmestas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

15Ieškovas taip pat prašo priteisti 1 000 Eur advokato pagalbos išlaidų, kurias sudaro 100 Eur už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimą, 800 Eur už ieškinio parengimą ir pateikimą teismui ir 100 Eur už atstovavimą teismo posėdyje.

16Bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra vertinama kaip teismo pareiga įgalinanti jį veikti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Spręsdamas dėl jų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Rekomendacijų 2 punkte numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti ne tik į maksimalius dydžius, tačiau ir į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas bei kitas svarbias aplinkybes.

17Nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neginčija ieškovo reikalavimų, ieškinyje nėra sprendžiami nauji ir sudėtingi teisiniai klausimai, bylos faktinės aplinkybės nėra sudėtingos bei yra tiesiogiai susijusios su ieškovo veikla, taip pat į tai, kad LITEKO duomenimis ieškovo atstovė nuolatos atstovauja ieškovą panašaus pobūdžio bylose, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnis), konstatuotina, kad prašomos priteisti 1 000 Eur išlaidos už advokato teisinę pagalbą šioje byloje yra per didelės, todėl mažintinos iki 200 Eur (50 Eur už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir 150 Eur už ieškinio parengimą ir atstovavimą).

18Dėl prašymo išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą.

19CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį, arba, kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti.

20Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo (ar atidėjimo) aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo (ar atidėjimo) klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar išdėsčius (atidėjus) teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai.

21Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę – jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o skolininkui pačiam geruoju nevykdant sprendimo, jis (sprendimas) gali būti vykdomas priverstinai. Kadangi CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, tai teismo sprendimo įvykdymas gali būti išdėstomas (ar atidedamas) tik išimtiniais atvejais.

22Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo (ar atidėjimo), teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo išdėstymas (atidėjimas) neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011; 2015-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-626-378/2015; kt.).

23Nagrinėjamu atveju atsakovė prašymą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą grindė pastaruoju metu blogėjančia turtine padėtimi. Šiai aplinkybei pagrįsti pateikė savo finansinės atskaitomybės dokumentus (įmonės balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą už 2015-2018 m.).

24Pateikta atsakovės 2018 m. pelno (nuostolių) ataskaita nors ir įrodo, kad atsakovė 2018 m. dirbo nuostolingai – patyrė 16 768 EUR nuostolių – tačiau tai nėra pagrindas savaime įsiteisėjusio sprendimo vykdymo išdėstymui. Be to, minėtuose dokumentuose esantys kiti atsakovės 2018 m. finansinę padėtį apibūdinantys rodikliai – 527 779 Eur nuosavo kapitalo, 497 111 Eur įsipareigojimai ir 1 475 077 Eur pardavimo pajamos – , lyginant juos su skolos suma, nepatvirtina, kad priteistų sumų sumokėjimas skolos sugrąžinimui atsakovei būtų itin komplikuotas ir sudėtingas, o priešingai, įrodo, kad atsakovės finansinė padėtis leis atsakovei laiku ir tinkamai įvykdyti teismo sprendimą.

25Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad nagrinėjamos bylos atveju atsakovė nepagrindė tokių išimtinių aplinkybių, kurios pagrįstų objektyviai egzistuojantį poreikį išdėstyti sprendimo įvykdymą. Nesant ieškovo sutikimo išdėstyti priteistos sumos įvykdymą, laikytina, jog įvykdymo išdėstymas pažeistų ieškovo, kaip kreditoriaus, teises ir teisėtus lūkesčius, šalių lygiateisiškumą ir protingos jų interesų pusiausvyros taisyklę.

26Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur), procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje (8,48 Eur) priteistinos iš atsakovės valstybės naudai (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 270, straipsniais,

Nutarė

28Ieškinį tenkinti.

29Priteisti iš atsakovės UAB ,,Baltijos kompiuterių centras“, į.k. 120813489, 13 963,12 Eur (trylika tūkstančių devynis šimtus šešiasdešimt tris eurus 12 ct) skolos, 1 597,17 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt septynis eurus 17 ct) delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (15 560,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. spalio 25 d.) iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 550 Eur (penkių šimtų penkiasdešimties eurų) bylinėjimosi išlaidas ieškovo SIA Unicredit leasing, į.k. 40003423085, Lietuvos filialas į. k. 302629475, naudai.

30Priteisti iš atsakovės UAB ,,Baltijos kompiuterių centras“, į.k. 120813489, 8,46 Eur (aštuonis eurus 46 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai, sumokant šią sumą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmokos kodas 5660. Sumokėjus šią sumą būtina teismui pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis,... 2. sekretoriaujant Kristinai Pečiukaitienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Birutei Kusaitei,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 15 560,29 Eur skolą,... 7. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Prašo... 8. Teismo posėdyje ieškovo atsakovė prašė atsakovės prašymą atmesti, nes... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio l... 10. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad atsakovė ir trečiasis asmuo... 11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta konstatuotina, kad ieškovo reikalavimai... 12. Ieškovui iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už... 13. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 14. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį ieškovui priteistinas 350 Eur bylinėjimosi... 15. Ieškovas taip pat prašo priteisti 1 000 Eur advokato pagalbos išlaidų,... 16. Bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra vertinama kaip teismo pareiga... 17. Nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neginčija ieškovo... 18. Dėl prašymo išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą.... 19. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje... 20. Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo (ar atidėjimo)... 21. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę – jis turi būti... 22. Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo (ar atidėjimo), teismas... 23. Nagrinėjamu atveju atsakovė prašymą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą... 24. Pateikta atsakovės 2018 m. pelno (nuostolių) ataskaita nors ir įrodo, kad... 25. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad nagrinėjamos bylos atveju atsakovė... 26. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 28. Ieškinį tenkinti.... 29. Priteisti iš atsakovės UAB ,,Baltijos kompiuterių centras“, į.k.... 30. Priteisti iš atsakovės UAB ,,Baltijos kompiuterių centras“, į.k.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...