Byla 2A-65-357/2014
Dėl įsiskolinimo už patalpų nuomą ir komunalinius patarnavimus bei žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Bartašienės, teisėjų Egidijaus Mockevičiaus, Vilijos Valantienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Nemuno vaistinė“ ir atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-417-79/2013 pagal ieškovo UAB ,,Nemuno vaistinė“ ieškinį atsakovui UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ dėl patalpų pripažinimo grąžintinomis, PVM sąskaitos-faktūros pripažinimo negaliojančia ir sumokėto avanso, bei pagal atsakovo priešieškinį ieškovui dėl įsiskolinimo už patalpų nuomą ir komunalinius patarnavimus bei žalos atlyginimo, ir

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Nemuno vaistinė“ ieškiniu bei patikslintu ieškiniu prašė: 1) pripažinti, kad ieškovas UAB ,,Nemuno vaistinė“ atsakovui UAB ,,Tikroji Vaivorykštė“ patalpas, atitinkančias nuomos sutarties ir LR teisės aktų sąlygas, grąžino 2012 m. rugpjūčio 16 d.; 2) pripažinti negaliojančia atsakovo UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ 2012 m. rugsėjo 7 d. išrašytą PVM sąskaitą- faktūrą serija TVA Nr. 0004067; 3) priteisti ieškovui UAB ,,Nemuno vaistinė“ iš atsakovo UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ 16 340,00 Lt dydžio pinigų sumą, sumokėtą kaip avansą, pagal nuomos sutartį; 4) priteisti ieškovui UAB ,,Nemuno vaistinė“ iš atsakovo UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ bylinėjimosi išlaidas, įskaitant sumokėtą mokestį už advokato teisines paslaugas.

5Nurodė, kad 2002 m. liepos 29 d. ieškovas UAB ,,Nemuno vaistinė“ ir atsakovas UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ sudarė patalpų nuomos sutartį dėl patalpų esančių adresu, Vilniaus g. 153, Šiauliai, 1-ajame aukšte ir pastato plane pažymėtas indeksais 1-1, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 ir 1-8 (toliau- patalpos). Patalpų nuomos sutartis 2007 m. sausio 18 d. buvo pratęsta, o 2012 m. liepos 29 d. sutarties nuomos galiojimo terminas baigėsi. Atlikus išnuomotų patalpų apžiūrą ir užfiksavus patalpų trūkumus, ieškovo ir atsakovo atstovų susitarimu patalpų perdavimo-priėmimo aktas nebuvo pasirašytas ir patalpos atsakovui nebuvo grąžintos. Tačiau 2012 m. rugpjūčio 16 d. ieškovo ir atsakovo atstovams atlikus pakartotinę patalpų apžiūrą ir nepaisant nustatytų likusių neesminių patalpų trūkumų bei pastato, kuriame yra patalpos, fasado trūkumų, buvo pasirašytas patalpų apžiūros ir priėmimo- perdavimo aktas, pagal kurį patalpos buvo grąžintos atsakovui UAB ,,Tikroji vaivorykštė“. Dėl nustatytų patalpų neesminių trūkumų, atsakovas UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ užsakė patalpų ir pastato kuriame yra patalpos, fasado trūkumų pašalinimo darbų sąmatos parengimą ir 2012 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. 12/03-TV73 pateikė ieškovui UAB ,,Nemuno vaistinė“. Ieškovas teigia, jog atsakovas nepripažįsta ir neigia, kad patalpos jam buvo grąžintos. Ieškovas po 2012-08-16 pasirašyto akto 2012-08-27 sumokėjo atsakovui nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2012-08-01 iki 2012-08-16 ir 1857,79 Lt patalpų trūkumų šalinimo išlaidų padengimui ir apie tai informavo atsakovą. Atsakovas 2012-08-27 ėmė neigti patalpų grąžinimo 2012-08-16 faktą ir ieškovui pareiškė reikalavimus dėl pastato, kuriame yra Patalpos fasado ir ant fasado sumontuotos įrangos trūkumų šalinimo. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo avansą, kurį ieškovas sumokėjo pagal nuomos sutartį. Jo manymu, nuomos sutartis yra pasibaigusi, atsakovas be jokio pagrindo disponuoja ieškovo sumokėtu avansu (1 t., 1-8 b. l; 2 t. 1-12 b. l.).

6Atsakovas UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ nesutikęs su ieškovo UAB ,,Nemuno vaistinė“ ieškiniu, teismui pateikė priešieškinį, prašydamas atsakovui iš ieškovo priteisti 3503,86 Lt įsiskolinimo už patalpų nuomą ir komunalinius patarnavimus bei 2141,21 Lt žalos už patalpų defektų šalinimą atlyginimo, viso 5646,07 Lt; priteisti 6 proc. metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad atsakovui patalpos ieškovo nurodytą dieną grąžintos nebuvo. Pažymėjo, kad atsakovas netinkamai vykdė patalpų nuomos sutartį, nes ieškovas savavališkai, be atsakovo žinios, įrengė patalpoje pertvarą, pažeisdamas sutarties 2.2.2 p. reikalavimus ir tai buvo viena iš priežasčių, dėl kurių 2012 m. liepos 30 d. abi šalys konstatavo, kad patalpos nėra tinkamos ir negali būti priimtos. Be to, ieškovas nei karto per daugiau nei 10 nuomos metų nevykdė savo pareigos atlikti patalpų einamąjį remontą ir tuo pažeidė sutarties 2.2.4 p. reikalavimus, kas jo manymu, sąlygojo patalpų defektų atsiradimą ir egzistavimą, patalpas grąžinant nuomotojui. Pažymėjo, jog nėra tarp šalių ginčo, kad patalpos buvo grąžintos atsakovui netinkamos kokybės, ginčas iškilo dėl to, kas įeina į nuostolių atlyginimą (1 t., 44-54 b. l.).

8Atsiliepimu į ieškovo patikslintą ieškinį atsakovas pažymėjo, jog visiškai nesvarbu, kada patalpos buvo atlaisvintos 2012 m. rugpjūčio 16 d. ar 2012 m. rugsėjo 25 d., kadangi patalpų grąžinimas nuomotojui apima ne formalų patalpų atlaisvinimą ir dvišalio ar vienašalio patalpų grąžinimo akto surašymo momentą, o kada nuomininkas įvykdo savo pareigą faktiškai grąžinti patalpas ir realiai jas perduoda (grąžina) nuomotojui, kad jis galėtų jomis savo nuožiūra disponuoti. Taip pat pažymėjo, kad konkrečius patalpų trūkumus abi šalys išvardino 2012 m. rugpjūčio 16 d. akte, todėl ieškovui reikėjo tik pašalinti šiuos išvardintus trūkumus. Jo teigimu, ieškovas net nebandė organizuoti patalpų trūkumų šalinimo darbų ir net 39 dienas pralaikė raktus ir grąžino patalpas nepašalinęs net tų trūkumų, kuriuos pats pripažino. Atkreipė dėmesį kad faktą, jog ieškovas padarė patalpoms žalą ir tai pripažino tiek pasirašydamas 2012 m. liepos 30 d., tiek 2012 m. rugpjūčio 16 d. patalpų apžiūros ir perdavimo-priėmimo aktus, tiek savo iniciatyva atsakovui pervesdamas 1857,79 Lt nuostoliams padengti. Be to, šios aplinkybės yra užfiksuotos ir abiejų šalių pakviestų antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose. Mano, kad pats ieškovo reikalavimas pripažinti PVM sąskaitą faktūrą negaliojančia yra iš esmės ydingas ir negalimas. Be to, ieškovas šios PVM sąskaitos faktūros atsakovui net negrąžino. Pažymėjo, jog ši sąskaita faktūra buvo išrašyta pačiam ieškovui 2012 m. rugpjūčio 24 d. raštu paprašius išrašyti jam sąskaitą faktūrą 1857,72 Lt patalpų trūkumų išlaidoms padengti. Atsakovo teigimu, tai kad jis nurodė kitokią sumą nei prašė ieškovas savaime nedaro šios sąskaitos faktūros negaliojančia, o ieškovas nurodytą sumą sumokėjo 2012 m. rugpjūčio 27 d. Atkreipė dėmesį, kad atsakovas jau 2012 m. rugpjūčio 22 d. raštu pateikė ieškovui sąmatą remonto darbams atlikti, kurios pagrindu, atsižvelgiant į šalių susirašinėjimą, 2012 m. rugsėjo 7 d. ir buvo išrašyta minėta sąskaita pagal kurią darbai buvo pradėti 2012 m. rugsėjo 28 d. bei baigti 2012 m. spalio 15 d. Nurodo, kad ieškovo prašymas dėl avanso priteisimo yra visiškai nepagrįstas, kadangi patalpų nuomos sutarties 3.2 p. šis avansas numatytas sumokėti ir jis buvo sumokėtas bei numatyta, kad šis avansas yra išminusuojamas iš paskutinių nuomos mėnesių. Taip pat atsakovas pažymėjo, kad remiantis sutarties 4.2 p., šalys buvo susitarusios, kad laiku nesumokėjus nuomos mokesčio nuomininkas pirmiausiai dengia išlaidas, jei tokių bus, susijusias su reikalavimu vykdyti prievolę pareiškimu, delspinigius, baudas priskaičiuotas pagal tą sutartį ir tik po to iš likusių lėšų dengia įsiskolinimą. Akivaizdu, kad toks susitarimas apėmė visus nuomotojo iš nuomininko gautų lėšų įskaitymus (2 t., 16-31).

9Ieškovas UAB ,,Nemuno vaistinė“ atsiliepimu nesutiko dėl atsakovo pareikšto priešieškinio, prašė tenkinti ieškinį ir priteisti ieškovui iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akte ir antstolių surašytuose faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose fiksuoti ketinimai dėl susitarimo atlyginti nuostolius sudarymo, o ne ketinimai pakartotinai organizuoti patalpų apžiūrą ir jų perdavimą. Ieškovas pabrėžė, kad patalpų grąžinimo aktas yra dvišalis sandoris, kurio tipinę formą šiuo atveju pasiūlė atsakovas UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ ir kurią užpildė atsakovo atstovas. Todėl šiuo atveju visi 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto neaiškumai aiškintini ieškovo UAB ,,Nemuno vaistinė“ naudai ir atsakovo UAB ,,Tikroji Vaivorykštė“ nenaudai.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Šiaulių miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 13d. sprendimu ieškinį, patikslintą ieškinį tenkino dalinai, priešieškinį atmetė.

12Pripažino, kad UAB ,,Nemuno vaistinė“ patalpas, atitinkančias nuomos sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų sąlygas UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ grąžino 2012 m. rugpjūčio 16 d.

13Pripažino negaliojančia UAB ,,Tikroji vaivorykštė“, 2012 m. rugsėjo 7 d. išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą, serija TVA Nr. 0004067.

14Likusioje dalyje ieškinį atmetė.

15Priteisė UAB ,,Nemuno vaistinė“ iš UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ 343 Lt žyminio mokesčio, 3000 Lt advokato atstovavimo išlaidų.

16Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakovu 2002 m. liepos 29 d. sudarė negyvenamųjų patalpų 81,70 kv. m. esančių, Vilniaus g. 153, pirmajame aukšte, Šiaulių m. nuomos sutartį, ji 2007 m. sausio 18 d. buvo pratęsta, sudaryta terminuota sutartis, jos galiojimo terminas nustatytas iki 2012 m. liepos 29 d. Priėmimo-perdavimo aktas nebuvo surašytas, nes sutartyje nurodyta, kad nuomos sutartis prilygsta priėmimo-perdavimo aktui. Ieškovas nuomos sutarties tolesniam terminui nepratęsė, raštu informavo, kad yra pasirengęs grąžinti atsakovui nuomojamas nuomos sutarties pasibaigimo dieną, t. y. 2012 m. liepos 27 d.,16 val. Šalys 2012 m. liepos 30 d. surašė patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo aktą, kuriame išvardino nustatytus trūkumus ir nurodė, kad aktas nepasirašomas dėl 5 punkto trūkumų, iki jų likvidavimo. Šiame akte buvo išvardinti ne tik nuomotų patalpų, tačiau ir pastato fasado trūkumai, dėl kurių ieškovas padarė akte prierašą, kad nesutinka, jog atsirado dėl ieškovo kaltės ir, kad jis yra atsakingas už tai, kad netvarkingas lietvamzdis, aprašytas fasadas, ištrupėjęs tinkas nuo fasado, trūksta fasado apdailos. Ieškovas ne kartą yra pažymėjęs, kad iš atsakovo išnuomojo patalpas, bet ne pastatą, todėl atstovas ir nesutiko su pastato fasado trūkumais, kurie atsirado ne dėl jo kaltės, bet dėl natūralaus susidėvėjimo, todėl teismas sprendė, kad patalpų apžiūros akte nurodyti pastato fasado trūkumai gali būti atsiejami nuo išnuomotos patalpos nedarant žalos patalpų būklei.

17Teismas nustatė, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. ieškovo UAB ,,Nemuno vaistinė“ ir atsakovo UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ atstovai atliko pakartotinę patalpų apžiūrą ir pasirašė patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo aktą, kurio 4 punkte nurodė, kad aktas pasirašomas, šias aplinkybes patvirtino ir antstoliai – M. J. bei A. L., kurie surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus. Teismas pažymėjo, kad šiame šalių surašytame akte nėra jokio prierašo, kad patalpų grąžinimo klausimas atidedamas vėlesniam laikui, yra tik įrašas apie šalių susitarimą per 10 dienų sudaryti susitarimą dėl nuostolių atlyginimo, nes atsakovas sutiko pašalinti neesminius patalpų trūkumus, o ieškovas už juos sumokėti, nes tokia sąlyga yra numatyta ir įstatymu. Aplinkybę, kad ieškovas po 2012 m. rugpjūčio 16 d. išnuomotomis patalpomis toliau faktiškai nesinaudojo, patvirtino ne tik pateikti rašytiniai įrodymai, bet ir teismo posėdyje apklausti liudytojai, kurie nurodė, kad patalpos 2012 m. rugpjūčio 16 d. buvo atlaisvintos ir jokių ieškovo daiktų juose nebuvo. Todėl teismas laikė, kad patalpos atsakovui buvo grąžintos akte nurodytą datą.

18Teismas argumentus, jog vėlesni atsakovo 2012 m. rugpjūčio 27 d. raštai Nr. 12/3- TV75, 2012 m. rugsėjo 7 d. Nr. 12/3-TV 76, kuriuose neigiamas 2012 m. rugpjūčio 16 d. patalpų perdavimas, bei suklydimą, kad akte turėjo būti ,,nepasirašomas“ vietoje nurodyto ,,pasirašomas“ , nevertino kaip rašymo apsirikimo ir laikė juos nepagrįstais. Teismas pažymėjo, tarp šalių daug ginčų kėlė atsakovo UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ teiginiai, kad patalpomis negalėjo naudotis, nes neturėjo patalpų rakto ir nežinojo patalpų apsaugos sistemos kodo. Teismas nustatė, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. patalpų apžiūros priėmimo- perdavimo akte yra padarytas įrašas, kad raktai pas nuomininką – ieškovą. Kaip paaiškino teismo posėdyje apklaustas D. V., jis siūlė atsakovo atstovui R. K. paimti raktą nuo patalpos, nes patalpa atlaisvinta, tačiau jis neėmė, motyvuodamas, kad dar yra trūkumų, kuriuos reikės pašalinti. Šalių buvo sutarta, kad raktą paliks šalia esančioje vaistinėje, žinojo, kad atsakovo atstovas iš vaistinės kelis kartus raktus pasiėmė. Apklausta liudytoja R. S. parodė, kad atlaisvinus išnuomotas patalpas raktą nuo patalpų, atnešė D. V. ir pasakė, kad kai ateis žmogus iš ,,Vaivorykštės“ ji galės duoti, kas konkrečiai paėmė raktą, ji nepažįsta, tačiau raktu naudojosi 3-4 kartus, apsaugos kodą žinojo. Apie tai, kad atsakovo atstovai po 2012 m. rugpjūčio 16 d. buvo patekę į ginčo patalpas patvirtina atsakovo raštas ieškovui dėl patalpų trūkumų.

19Teismas sprendė, kad pasibaigus nuomos sutarčiai išnuomotas patalpas ieškovas grąžino atsakovui 2012 m. rugpjūčio 16 d., tačiau atsakovas siekė sąmoningai vilkinti perduodamo daikto priėmimą ir tuo gauti naudos, kaip tai matyti iš atsakovo pateikto priešieškinio reikalavimo. Patalpų priėmimas-perdavimas, pasirašytas aktas, tai įvykęs juridinis faktas ir atsakovo teiginį, kad patalpomis negalėjo disponuoti, teismas laikė teisiškai nepagrįstu, nes tokia aplinkybė, kaip raktų grąžinimas, nenumatyta ir šalių sutartyje.

20Teismas konstatavo, kad ieškovas 2012 m. rugpjūčio 27 d. sumokėjo atsakovui 1857,79 Lt, skirtą būsimų patalpų trūkumų šalinimo kompensavimui, 5102,27 Lt už patalpų nuomą iki 2012 m. rugpjūčio 16 d. Atsakovas 2012 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. 12/3-TV76 šios sumos gavimą pripažino. Ieškovas pastato, kuriame buvo išnuomota patalpa, fasado defektus susijusius su reklamos iškabų pakabinimu pašalino, tačiau nesutiko su kitais trūkumais, kurie atsirado ne dėl jo kaltės ir nebuvo aptarti šalių sudarytoje sutartyje. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimą pripažinti negaliojančia 2012 m. rugsėjo 7 d. atsakovo išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0004067 4000 Lt sumai, kaip patalpoms padarytos žalos atlyginimą, teismas laikė pagrįstu, todėl tenkino. Pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą mokėjimas neatliktas, ginčijamas jos išrašymo faktas, todėl atsakovo teiginį, kad tai turtinio pobūdžio reikalavimas, teismas laikė nepagrįstu. Teismas pažymėjo, kad PVM sąskaita faktūra, kaip viena iš apskaitos dokumentų rūšių, išrašoma esant pagrindui atlikus ūkinę operaciją, arba esant ūkiniam įvykiui, o atsakovas tokių veiksmų šios sąskaitos išrašymo metu nebuvo atlikęs, todėl neturi reikalavimo teisės. Tuo pačiu atsakovo priešieškinio reikalavimą priteisti 2141,21 Lt dėl fasado trūkumų šalinimo teismas laikė nepagrįstu, todėl ir jį atmetė.

21Duomenų, kad buvo sumokėtas avansas nėra, todėl teismas sprendė, ieškovas nepateikė įrodymų, nepagrindė savo reikalavimo priteisti 16340 Lt avansą, todėl šį reikalavimą atmetė.

22Iš byloje esančių įrodymų, jų ankstesnio vertinimo, teismas nustatė, kad nuomos sutartis tarp šalių nutrūko 2012 m. liepos 30 d. ir ieškovas iš išnuomotų patalpų išsikėlė, 2012 m. rugpjūčio 16 d. surašytas patalpų apžiūros-perdavimo aktas, nuomos sutarties šalių prievolės pagal sutartį pasibaigė. Teismo nuomone, atsakovo teiginiai, aiškinimas bei pateikti duomenys į bylą neįrodo, kad jis turi teisę į nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. iki 2012 m. spalio 15 d. ir su patalpų išlaikymu susijusiais mokesčiais už tą patį laikotarpį. Teismas nenustatė aplinkybių, kad nuomininkas daiktą grąžino pavėluotai, kad būtų galima taikyti kompensavimo mechanizmą, todėl laikė, kad atsakovas nepagrįstai reikalauja nuomos mokesčio ir kitų išlaidų. Teismo nuomone, tai neatitiktų ir protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, nes nuomotojui turi būti atlyginami tik realūs praradimai, o ne suteikiama teisė jam nepagrįstai praturtėti. Atitinkamai tesimas išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą.

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

24Atsakovas UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ apeliaciniu skundu prašo: 1) pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimo dalį, kuriuo buvo atmestas apelianto priešieškinis ir dalinai tenkintas patikslintas ieškovo ieškinys, pripažįstant, kad UAB ,,Nemuno vaistinė“ patalpas, atitinkančias nuomos sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų sąlygas, UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ grąžino 2012 m. rugpjūčio 16 d. bei pripažįstant negaliojančia UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ 2012 m. rugsėjo 7 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą TVA Nr. 0004067, nusprendžiant, kad apelianto priešieškinis tenkintinas pilnai, o ieškinys netenkintinas; 2) UAB ,,Nemuno vaistinė“ ieškinio reikalavimus pripažinti, kad patalpos buvo grąžintos UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ 2012 m. rugpjūčio 16 d. ir reikalavimą pripažinti UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ 2012 m. rugpjūčio 16 d. ir reikalavimą pripažinti UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ 2012 m. rugsėjo 7 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą TVA Nr. 0004067 negaliojančia, atmesti kaip nepagrįstus; 3) priteisti apeliantui turėtas bylinėjimosi išlaidas pirmos instancijos teisme, dėl ko yra pateiktas prašymas raštu, nurodant patirtas išlaidas ir jas pagrindžiant rašytiniais įrodymais ir priteisti apeliantui jo turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme: žyminį mokestį už apeliacinio skundo padavimą ir už teisines paslaugas surašant apeliacinį skundą.

25Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

26Apelianto įsitikinimu, pirmos instancijos teismas grubiai pažeidė materialines ir procesines teisės normas bei akivaizdžiai nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos analogiškose bylose ir priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą.

27Dėl patalpų grąžinimo 2012 m. rugpjūčio 16 d. apeliantas pažymi, kad ginčo esmei turi reikšmės ne patalpų ir fasado defektų fiksavimas 2012 m. liepos 30 d. akte, bet trūkumai nurodyti 2012 m. rugpjūčio 16 d. akte, kadangi pirmąkart apžiūrint patalpas ieškovas sutiko su esamais patalpų trūkumais, jų neginčijo ir dalį trūkumų pats pašalino, o likusią dalį, tiek patalpų išorėje, tiek patalpų viduje, nepašalino ir atsisakė šalinti. Ieškovas pripažino, kad šie trūkumai 2012 m. rugpjūčio 16 d. egzistavo, bet atsisakė juos pašalinti, tačiau sumokėdamas ieškovui 1857,79 Lt pripažino šiuos trūkumus.

28Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad šalys 2012 m. rugpjūčio 16 d. pasirašė patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo aktą, kadangi jo 4 p. nurodyta, kad aktas yra pasirašomas. Šias aplinkybes neva patvirtina ir antstolių M. J. bei A. L. surašyti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai. Taip pat apeliantas nesutinka ir su kita teismo išvada, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. akte nėra jokio prierašo, kad patalpų grąžinimo klausimas atidedamas vėlesniam laikui, o yra tik įrašas apie šalių susitarimą per 10 dienų pasirašyti susitarimą dėl nuostolių atlyginimo, nes apeliantas neva sutiko pašalinti patalpų trūkumus pats, o ieškovas sutiko už juos sumokėti. Pažymėjo, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. akte nėra nurodyta, kad apeliantas sutiko pats pašalinti patalpų trūkumus, priešingai apelianto konkliudentiniai veiksmai byloja, kad jis siekė ir reikalavo, jog patalpų trūkumus pašalintų ieškovas, kaip patalpų nuomininkas, arba būtų pasirašytas susitarimas dėl nuostolių atlyginimo, kuriame būtų aptarta ne tik patalpų remonto išlaidų apimtis ir suma, bet ir numatytas patalpų nuomos mokestis laikotarpiu, per kurį būtų remontuojamos patalpos.

29Atkreipia teismo dėmesį, kad 2012 m. rugpjūčio 27 d. rašte atsakovas dar kartą pasiūlė ieškovui sudaryti susitarimą dėl nuostolių patalpoms atlyginimo, arba pasiūlė ieškovui pačiam pašalinti ieškovo paliktus patalpų defektus ir informuoti apeliantą iš anksto prieš 2 darbo dienas apie patalpų perdavimo laiką. Reikšminga, kad ieškovui atsisakius šalinti patalpų defektus ir paprašius, kad tuos patalpų defektus pašalintų pats apeliantas, pripažintina, kad ieškovas sutiko su apelianto organizuotu patalpų defektų šalinimo darbų terminu, kaina bei apimtimi, kadangi daugiau jokių pretenzijų apeliantui ieškovas nereiškė. Teismas privalėjo padaryti išvadą, kad apelianto priešieškinio reikalavimai yra visiškai įrodyti ir pagrįsti.

30Apeliantas pažymi, jog atsisakė dalies reikalavimų dėl didžiosios dalies pastato fasado defektų atlyginimo ir sumažino rangovo paskaičiuotą patalpų remonto darbų kainą nuo 5364,73 Lt iki 4000 Lt ir trečią kartą informavo, kad gavus patalpų raktus informuos apie rangos sutarties sudarymą. Teismo išvadą, kad patalpos grąžintos laiku, t. y. 2012 m. rugpjūčio 16 d., apeliantas laiko visiškai nepagrįsta, nes patalpų grąžinimas apima galimybę nuomotojui faktiškai naudotis patalpomis, taip pat patalpos turi būti grąžintos tokios, kad būtų galima jas eksploatuoti pagal paskirtį, o tuo tarpu minėtų pareigų ieškovas nevykdė.

31Apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog ieškovo patalpų grąžinimą apeliantui 2012 m. rugpjūčio 16 d. neva patvirtina antstolio M. J. bei antstolio A. L. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai. Šiame protokole nėra užfiksuota, jog ieškovas neva bandė perduoti, kaip kad teigiama teismo sprendime, patalpų raktus atsakovui, priešingai, yra užfiksuota, kad raktai nuo patalpų lieka pas UAB „Nemuno vaistinė“ atstovą. Be to, 2012 m. rugpjūčio 16 d. patalpų apžiūros ir perdavimo-priėmimo akte yra fiksuota, kad abiejų šalių atstovai susitarė, kad per 10 dienų pasirašys susitarimą dėl nuostolių atlyginimo. Apeliantas vadovaudamasis teismų praktika teigia, kad nuomotojas neprivalo ieškoti patalpų raktų, nes pareiga grąžinti patalpas tenka nuomininkui.

32Apeliantas vykdydamas bendradarbiavimo pareigą ir gavęs ieškovo 2012 m. liepos 10 d. pranešimą apie patalpų grąžinimą apeliantui, 2012 m. liepos 24 d. raštu ne tik, kad suderino patalpų perdavimo laiką, bet ir priminė ieškovui jo pareigą kasmet atlikti patalpų bei inžinerinių tinklų einamąjį remontą bei nurodė, jog patalpos jas grąžinant neturi turėti defektų. Teismo išvada, kad apeliantui patalpos buvo grąžintos akte nurodytą datą, yra visiškai nepagrįsta, kadangi nuomininko tinkamas patalpų grąžinimas nuomotojui siejamas ne tik su patalpų atlaisvinimu ir savo įrangos iškraustymu, bet su jų faktiniu grąžinimu nuomotojui.

33Apeliantas pažymi, kad 2012 m. liepos 30 d. ir 2012 m. rugpjūčio 16 d. patalpų apžiūros ir perdavimo-priėmimo aktų forma yra identiška, o 2012 m. liepos 30 d. akto 4 p. yra nurodyta, kad perdavimo-priėmimo aktas yra šalių susitarimu nepasirašomas dėl 5 p. nurodytų trūkumų iki jų likvidavimo, o tuo tarpu 2012 m. rugpjūčio 16 d. akto 4 p., kuriame punkto tekstas yra visiškai identiškas, bet atspausdintame akto tekste, kur šalys turėjo įrašyti ranka ar aktas pasirašomas, ar nepasirašomas dėl 5 p. nurodytų trūkumų iki jų likvidavimo, yra įrašytas žodis, kad šis aktas yra pasirašomas, o tai yra akivaizdus rašymo apsirikimas, nes abiejuose aktų 5 punktuose yra nurodyta daugybė patalpų trūkumų, todėl 2012 m. rugpjūčio 16 d. aktas turi būti aiškinamas vadovaujantis ne pažodiniu šio dokumento tekstu, bet atsižvelgiant į tikrąją šalių valią. Vien nuomos sutarties nutraukimo faktas savaime nereiškia, kad pasibaigia nuomininko prievolė mokėti nuomos mokestį, nes šios prievolės pabaiga yra siejama su tinkamu išsinuomoto daikto perdavimu nuomotojui.

34Teismas padarė aiškiai nepagrįstą išvadą, kad neva tai apelianto teiginiai, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto 4 p. nurodyta, kad aktas yra pasirašomas dėl 5 p. esančių patalpų trūkumų, yra akivaizdus rašymo apsirikimas, nes turėjo būti įrašyta, kad jis nepasirašomas, ką patvirtino apklaustas liudytojas, kuris būtent savo ranka ir įrašė šį tekstą.

35Dėl įrodymų vertinimo pažeidimo. Apeliantas yra įsitikinęs, kad teismas neturėjo jokio pagrindo remtis ieškovo liudytojų D. V. ir R. S. parodymais dėl raktų perdavimo momento. Apelianto manymu, tokiais parodymais ieškovas bandė pateisinti aplinkybę, kodėl jeigu jis bandė perduoti patalpų raktus apelianto atstovui ir jis neėmė, ši aplinkybė nėra užfiksuota nei antstolio A. L. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, nei paties ieškovo pakviesto antstolio M. J. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Rašant 2012 m. rugpjūčio 16 d. patalpų apžiūros ir perdavimo-priėmimo aktą dalyvavo abu antstoliai, kurie ir matė, ir girdėjo visas aplinkybes, susijusias tiek su patalpų akto pasirašymu, tiek su tariamu raktų perdavimu apeliantui, bet nei vienas antstolis tos aplinkybės neužfiksavo. Teismo išvadą, kad apelianto galėjimą disponuoti raktu patvirtina ir jo sudaryta patalpų remonto sąmata, apeliantas laiko nepagrįsta ir neatitinkančia faktinių bylos aplinkybių. Nesutinka su teismo išvada, kad šalių neva buvo sutarta, kad raktas bus paliktas šalia patalpų esančioje ieškovo vaistinėje. Teismas nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos bei pažeidė materialines ir procesines teisės normas, vertinant byloje surinktus įrodymus.

36Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad neva tai apeliantas vilkino patalpų priėmimą siedamas tai su rakto grąžinimu, nes atsakovas pats kelis kartus raštu ragino ieškovą grąžinti patalpų raktus, o ieškovas į šiuos raštus atsakydavo po 2-3 dienų. Gavęs patalpų raktus, apeliantas tą pačią dieną t. y. 2012 m. rugsėjo 24 d., išsiuntė pranešimą Nr. 12/03-TV84 ieškovui, kad jau sekančią dieną šiais raktais bus atrakinamos patalpos ir fiksuojama jų būklė bei komunalinių patarnavimų rodmenys ir kvietė atvykti ieškovą bet ieškovas neatvyko, todėl apeliantas buvo priverstas surašyti vienašalį patalpų perdavimo-priėmimo aktą, kurio ieškovas net neginčijo.

37Teismas visiškai nepagrįstai suabsoliutino patalpų grąžinimo momentą. Pažymi, kad tik gavus patalpų raktus ir pasirašius vienašalį patalpų perdavimo-priėmimo aktą apeliantas jau sekančią dieną t. y. 2012 m. rugsėjo 26 d. , pasirašė rangos sutartį.

38Dėl pastato fasado defektų. Apeliantas nesutinka, su teismo išvada, kad apelianto pastato, kuriame buvo ieškovo išsinuomota patalpa, defektai neturi būti atlyginami, nes neva ieškovas defektus, susijusius su reklamos pakabinimu, pašalino, o su kitais fasado trūkumais nesutiko, nes jie atsirado ne dėl jo kaltės ir nebuvo aptarti šalių sudarytoje sutartyje. Dėl šių patalpų išorinių sienų pažeidimų yra atsakingas atsakovas, nes jis ir garantiniu raštu buvo įsipareigojęs šiuos defektus pašalinti, bet vėliau atsisakė tai padaryti.

39Dėl PVM sąskaitos faktūros pripažinimo negaliojančia. Atkreipia dėmesį, kad apeliantas pateikė ieškovui 2012 m. rugpjūčio 1 d. PVM sąskaitą faktūrą TVA Nr. 0004005 už rugpjūčio mėnesio patalpų nuomą, o ieškovas šią PVM sąskaitą faktūrą 9885,70 Lt sumai priėmė, jos negrąžino, o sąskaitoje nurodytą 1715,70 Lt PVM įsidėjo į apskaitą ir atsiėmė iš valstybės biudžeto, bet dabar ieškiniu prašo pripažinti, kad patalpos grąžintos 2012 m. rugpjūčio 16 d. Ieškovo prašomos pripažinti negaliojančia 2012 m. rugsėjo 7 d. PVM sąskaitą faktūrą TVA Nr. 0004067, ieškovas negrąžino, todėl apelianto manymu, toks ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas, nes prašoma pripažinti negaliojančia sąskaitą buvo iš dalies padengtos apelianto išlaidos, kurias jis patyrė dėl ieškovo veiksmų, t. y. netinkamo patalpų eksploatavimo ir to pasėkoje defektų šalinimo.

40Dėl atsakovo priešieškinio. Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad nuomos sutartis tarp šalių nutrūko 2012 m. liepos 30 d. ir ieškovas iš išsinuomotų patalpų išsikėlė, o 2012 m. rugpjūčio 16 d. buvo surašytas patalpų apžiūros ir perdavimo-priėmimo aktas, todėl nuomos sutarties šalių prievoles pagal sutartį pasibaigė. Nesutinka ir su tuo, jog nenustatyta aplinkybių, kad nuomininkas daiktą grąžino pavėluotai (CK 6.499 str. 2 d.), todėl kompensavimo mechanizmo teismas netaikė, nes teismo nuomone, tai neatitiktų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, nes nuomotojui turi būti atlyginti tik realus nuomotojo praradimai, o ne suteikiama teisė nepagrįstai praturtėti. Apelianto manymu, toks pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje yra visiškai nepagrįstas, neatitinka byloje nustatytų faktinių aplinkybių, prieštarauja materialinėms teisės normoms ir teismų praktikai.

41Apeliantas pabrėžė, jog ieškovo atstovo pasirašytą 2012 m. rugpjūčio 16 d. patalpų apžiūros ir perdavimo-priėmimo akte 2 p. yra padaryta išvada, kad patalpų elektros, vidaus, santechninių, inžinerinių įrenginių būklė netinkama ir neatitinka darbų saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų. Atkreipia dėmesį, kad šią pastabą ieškovo atstovas pasirašė be jokių pastabų. Pažymi, kad ieškovas 2012 m. rugpjūčio 16 d. patalpų apžiūros ir perdavimo-priėmimo akto nei visumoje, nei atskirų jo punktų teisme neginčijo (2 t., 154-172 b. l.).

42Ieškovas UAB ,,Nemuno vaistinė“ apeliaciniu skundu prašo: 1) panaikinti 2013 m. rugsėjo 13 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-417-79/2013, dalį, kuria atsisakyta apeliantui UAB „Nemuno vaistinė“ iš atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė" priteisti 16 340,00 Lt dydžio pinigų sumą, sumokėtą kaip avansas pagal Nuomos sutartį, ir kuria atsižvelgiant į dalinį apelianto UAB „Nemuno vaistinė“ ieškinio tenkinimą buvo paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, ir tenkinant šį apelianto UAB „Nemuno vaistinė“ reikalavimą iš atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ apeliantui UAB „Nemuno vaistinė“ priteisti 16 340,00 Lt dydžio pinigų sumą ir perskaičiuotas bylinėjimosi išlaidas; 2) priteisti apeliantui UAB „Nemuno vaistinė“ iš atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ bylinėjimosi išlaidas, įskaitant sumokėtą mokestį už advokato teisines paslaugas.

43Ieškovas apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

44Dėl sumokėto avanso grąžinimo. 2007 m. kovo 23 d. apeliantas UAB „Nemuno vaistinė“ kaip avansą pagal Nuomos sutartį atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ sumokėjo 16 340,00 Lt dydžio pinigų sumą. Apelianto įsitikinimu, avanso pagal Nuomos sutarties nustatytą paskirtį nepanaudojus iki Nuomos sutarties pabaigos ir grąžinus patalpas atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“, avansas – 16 340,00 Lt turi būti grąžintas apeliantui UAB „Nemuno vaistinė“.

45Atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ priešieškinio atmetimas reiškia, kad atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ reikalavimai dėl 19 611,96 Lt dydžio nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. iki 2012 m. spalio 15 d., 231,90 Lt dydžio patalpų išlaikymo mokesčių už šį laikotarpį ir 2142,21 Lt dydžio pastato, kuriame yra patalpos, fasado trūkumų šalinimo išlaidų yra nepagrįsti ir neteisėti, ir, kad tokių reikalavimų tenkinimui apelianto UAB „Nemuno vaistinė“ sumokėta 16 340,00 Lt dydžio pinigų suma negalėjo ir negali būti panaudota. Šie faktai yra pagrindas išvadai, kad atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ neturi teisės naudotis ir privalo apeliantui UAB „Nemuno vaistinė“ grąžinti iš apelianto UAB „Nemuno vaistinė“ pagal Nuomos sutartį kaip avansą gautą 16 340,00 Lt dydžio pinigų sumą.

46Apeliantas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nuomotojui negali būti suteikta teisė nepagrįstai praturtėti nuomininko sąskaita. Todėl teismas visiškai nepagrįstai atsakovo UAB „Tikroji Vaivorykštė“ žinioje paliko apelianto UAB „Nemuno vaistinė“ kaip avansą sumokėtą 16 340,00 Lt dydžio pinigų sumą. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantas UAB „Nemuno vaistinė“ nepateikė įrodymų reikalavimo dėl 16 340,00 Lt dydžio pinigų sumos pagrindimui. Apeliantas mano, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą. Šiuo atveju apeliantas UAB „Nemuno vaistinė“ neturėjo įrodinėti 16 340,00 Lt dydžio avanso sumokėjimo atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“, nes atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ šios pinigų sumos gavimą iš apeliantas UAB „Nemuno vaistinė“ buvo pripažinęs. Vien pats atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ priešieškinio reikalavimas patvirtina 16 340,00 Lt avanso gavimą iš apelianto UAB „Nemuno vaistinė“. Nagrinėjamu atveju nebuvo ginčo, kad apeliantas UAB „Nemuno vaistinė“ sumokėjo 16 340,00 Lt dydžio avansą ir kad šį avansą atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ gavo. Teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ reikalavimai dėl patalpų nuomos mokesčio ir patalpų išlaikymo mokesčių už laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. iki 2012 m. spalio 15 d. bei pastato, kuriame yra patalpos, fasado trūkumų šalinimo išlaidų yra neteisėti. Tai reiškia, kad atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ žinioje be teisinio pagrindo yra apeliantui UAB „Nemuno vaistinė“ priklausanti 16 340,00 Lt dydžio pinigų suma. Todėl ši pinigų suma apelianto UAB „Nemuno vaistinė“ naudai priteistina iš atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė" (2 t., 179-182 b. l.).

47Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Nemuno vaistinė“ apeliacinį skundą, atsakovas UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimą skundžiamojoje dalyje palikti nepakeistą bei priteisti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

48Dėl sumokėto avanso grąžinimo. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad atsakovas pripažino, kad 16340 Lt avansas yra sumokėtas savo priešieškinyje, todėl apeliantas neva nebeturi įrodinėti tų aplinkybių. Net ir įrodžius, kad apeliantas visą avansą sumokėjo, apeliacinis skundas netenkintinas, kadangi byloje yra nustatyta, kad patalpų raktus apeliantas atsakovui per antstolį M. J. grąžino tik 2012 m. rugsėjo 24 d. ir atsakovas nedelsdamas pakvietė apeliantą į patalpų perdavimą-priėmimą jau sekančią dieną o apeliantui neatvykus 2012 m. rugsėjo 25 d. surašė vienašalį patalpų perdavimo-priėmimo aktą todėl akivaizdu, kad patalpos nebuvo grąžintos kaip, teigia apeliantas 2012 m. rugpjūčio 16 d. Reikšminga, jog apeliantas šio vienašalio patalpų perdavimo-priėmimo akto neginčijo, vadinasi, jis yra galiojantis. Be to, net ir turint galimybes patekti į patalpas, reikalingas laikotarpis, per kurį reikėjo atlikti patalpų remontą, o jo atlikimo metu patalpų nuomos mokestis taip pat yra skaičiuotinas (CK 6.499 str. 2 d.), todėl avansu turėjo būti padengti apelianto įsiskolinimai už laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. iki patalpų defektų šalinimo darbų pabaigos.

49Apeliantas taip pat tvirtina, kad atsakovas jo sumokėto avanso pagal nuomos sutarties nustatytą paskirtį iki nuomos sutarties pabaigos ir patalpų grąžinimo atsakovui nepanaudojo, todėl neturėjo ir negalėjo turėti jokių teisėtų ir pagrįstų reikalavimų į sumokėtą avansą, bet šiam savo teiginiui pagrįsti, nenurodo jokių argumentų priešingai, savo konkliudentiniais veiksmais, priimdamas jam išrašytas sąskaitas už patalpų nuomą 2012 m. rugpjūčio 1 d. – 2012 m. spalio 15 d. laikotarpį ir jų ne grąžindamas, apeliantas patvirtino jam išrašytų PVM sąskaitų faktūrų už 2012 m. rugpjūčio-spalio mėnesių nuomą pagrįstumą. Teismas turėtų vertinti ieškovo paaiškinimų įrodomąją vertę ir juos įvertinti visapusiškai kartu su kitais bylos įrodymais.

50Atsiliepimu į atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Nemuno vaistinė“ teismo prašo atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimo atmesti ir tenkinti ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ apeliacinį skundą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

51Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

52Ieškovas teigia, jog Šiaulių apylinkės teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, visiškai pagrįstai konstatavo, kad patalpos atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ buvo grąžintos 2012 m. rugpjūčio 16 dieną. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad skirtingai nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto 4 punkto, 2012 m. liepos 30 d. patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto 4 punkte yra aiškiai nurodyta, jog priėmimo-perdavimo aktas abipusiu šalių susitarimu „nepasirašomas“ taip aiškiai parodant, jog patalpos atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ 2012 m. liepos 30 d. nebuvo grąžintos. Šias aplinkybes patvirtino antstolių surašyti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai. Pabrėžia, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo aktas buvo pildomas naudojant tipinę atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ parengtą ir naudojamą formą. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą pažymėjo, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. antstolių surašytuose faktiniu aplinkybių konstatavimo protokoluose nurodyti patalpų ir pastato, kuriame yra patalpos, fasado trūkumai negali paneigti ir nepaneigia patalpų grąžinimo atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“, nes trūkumai patys savaime nėra kliūtis patalpų grąžinimui.

53Ieškovo manymu, atsakovo pozicija nepagrįsta, jog patalpos 2012 m. rugpjūčio 16 d. negalėjo būti grąžintos dėl likusių jų trūkumų. Neteisingi yra atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ aiškinimai, esą ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ 2012 m. rugpjūčio 16 d. buvusius patalpų trūkumus pripažino kaip esminius. Toks pripažinimas neegzistuoja ir yra atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ išgalvotas. Pažymėjo, kad ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ nebuvo išsinuomojęs pastato, kuriame yra patalpos, ar jo fasado, sutartis buvo sudaryta tik dėl patalpų nuomos, todėl ieškovas neprivalėjo prižiūrėti ir remontuoti pastato, kuriame yra patalpos, fasado. Teigia, nėra jokių duomenų, kurie paliudytų, jog 2012 m. rugpjūčio 17 dienai atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ buvo radęs naują patalpų nuomininką, jog dėl patalpų trūkumų atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ patalpų negalėjo išnuomoti.

54Ieškovas pažymėjo, kad jis atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ siūlė savo turimus raktų komplektus grąžinti dar 2012 m. rugpjūčio 16 d. patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną. Tačiau atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ patalpų raktus priimti atsisakė. Atsakovas ieškovo turimo patalpų raktų komplekto pareikalavo tik 2012 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. 12/03-TV76S, t. y. praėjus daugiau kaip 20 dienų nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, neturi reikšmės, kiek kartų atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ rašė ieškovui UAB „Nemuno vaistinė" raštus dėl oficialaus patalpų raktų grąžinimo.

55Ieškovas nesutinka su apelianto abejonėmis dėl netinkamų įrodymų vertinimo, mano, jog tokiems apelianto UAB „Tikroji vaivorykštė“ nusiskundimams nėra pagrindo. Ieškovas pabrėžė, kad patalpų grąžinimo momentas turi esminę reikšmę, nes su juo siejamas nuomininko pareigų, susijusių su turto nuomos mokesčio mokėjimu, turto išlaikymo mokesčių mokėjimu ir turto priežiūra, pabaiga. Tai, kad patalpos atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ buvo grąžintos su trūkumais, savaime nereiškia, jog ieškovas į UAB „Nemuno vaistinė“ turi atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ mokėti kokias nors kompensacijas. Atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ neįrodė, kad dėl patalpų trūkumų jis patalpų naujam nuomininkui negalėjo išnuomoti nuo 2012 m. rugpjūčio 17 dienos. Nurodo, kad ieškovas, kaip patalpų nuomininkas, įvykdė savo pareigą atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ atlyginti nuostolius, susijusius su patalpų trūkumais.

56Teismas, įvertinęs, kad atsakovo reikalavimai dėl nuostolių, susijusių su pastato, kuriame yra patalpos, fasado trūkumais, yra neteisėti, pagrįstai pripažino negaliojančia 2012 m. rugsėjo 07 d. PVM sąskaitą-faktūrą, serija TVA Nr. 0004067. 2012 m. rugpjūčio 27 d. ieškovas atsakovui sumokėjo 1857,79 Lt dydžio pinigų sumą, skirtą būsimų patalpų trūkumų šalinimo išlaidų kompensavimui, atsakovas tokios pinigų sumos gavimą pripažino. 2012 m. rugsėjo 04 d. ieškovas raštu Nr. 1408 atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ paprašė išrašyti ir pateikti PVM sąskaitą - faktūrą 1857,79 Lt dydžio pinigų sumai . Vietoje prašytos PVM sąskaitos - faktūros atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ išrašė ir su 2012 m. rugsėjo 07 d. raštu Nr. 12/03-TV76 pateikė PVM sąskaitą - faktūrą 4000,00 Lt dydžio nuostolių sumai. Nurodo, kad pastato, kuriame yra Patalpos, fasado trūkumai, sąlygoti ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ reklaminių iškabų nuėmimo, buvo pašalinti. Atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ neįrodė, jog turi teisę į patalpų nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. iki 2012 m. spalio 15 d. ir patalpų išlaikymo mokesčius už tą patį laikotarpį. Atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“, iš ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ reikalaujantis nuomos mokesčio ir Patalpų išlaikymo mokesčių, turėjo įrodyti, kad tariamas delsimas grąžinti patalpas ir patalpų trūkumų šalinimo laikotarpis atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ sąlygojo kokius nors praradimus, ir įrodyti tokių praradimų dydį, tačiau to nepadarė.

57IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

58Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas. Atsakovo apeliacinis skundas atmestinas.

59Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tarp jų ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisakoma dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

60Dėl atsakovo UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ apeliacinio skundo

61Dėl patalpų grąžinimo 2012 m. rugpjūčio 16 d.

62CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuomininko pareiga, pasibaigus nuomos sutarčiai, grąžinti nuomotojui daiktą. Pasibaigus pastato, statinio ar įrenginio nuomos sutarčiai, jis turi būti grąžintas nuomotojui pagal CK 6.535 straipsnyje nustatytas taisykles (CK 6.535 straipsnio 4 dalis). Bendroji taisyklė yra ta, kad nuomininko pareiga grąžinti pastatą (statinį, įrenginį) laikoma įvykdyta, kai atitinkamas daiktas faktiškai perduodamas nuomotojui arba nuomos sutarties šalys pasirašo perdavimo-priėmimo aktą (CK 6.535 straipsnio 2 dalis). Jeigu, pasibaigus nuomos sutarčiai, nuomininkas negrąžina daikto nuomotojui, jam kyla CK nustatytų teisinių padarinių – nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, bei atlyginti nuostolius (CK 6.499 straipsnio 2 dalis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CK 6.499 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas ne nuomos mokesčio skolos priteisimo, o nuomotojo patirtų nuostolių už laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, kompensavimo mechanizmas – nuomininkas privalo kompensuoti dėl daikto naudojimo be teisėto pagrindo nuomotojo patirtus praradimus (negautas pajamas), sumokėdamas jo naudai pasibaigusioje nuomos sutartyje šalių sulygtą nuomos mokestį, preziumuojamą kaip realius nuomotojo dėl neteisėtų nuomininko veiksmų patirtus praradimus, taip pat atlygindamas kitus, nuomotojo įrodytus, nuostolius, kurių neapima nuomos mokestis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybė v. UAB „Vilniaus dailė“; bylos Nr. 3K-3-132/2008; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. likviduojama UAB „Čiaupas“, bylos Nr. 3K-3-301/2009; 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. v. UAB „Mogita“, bylos Nr. 3K-3-85/2010; kt.).

63Kita vertus, daiktas, pasibaigus nuomos sutarčiai, gali būti negrąžinamas nuomotojui ne dėl nuomininko, o dėl nuomotojo kaltės: nuomotojas sąmoningai vilkina perduodamo daikto priėmimą, nepagrįstai atsisako pasirašyti daikto perdavimo-priėmimo aktą ir pan., nuomotojas atitinkamai gali įrodinėti, kad nuomininkas siekia jam grąžinti netinkamos būklės patalpas ir pan. Nagrinėjamoje byloje aktualus yra būtent nuomoto turto grąžinimo momentas nuomotojui, bei šalių elgesys ir veiksmai, tiek prieš perduodant Patalpas, tiek po jų perdavimo.

64Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ Patalpas grąžino atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ 2012 m. rugpjūčio 16 d.

65Tarp ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ ir atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ yra kilęs ginčas dėl Patalpų grąžinimo atsakovui momento. Patalpų, kaip nuomoto turto grąžinimo momentas, yra itin svarbus tiek ieškovui, kaip Patalpų nuomininkui, tiek atsakovui, kaip Patalpų nuomotojui. Nuomoto turto grąžinimas nuomotojui yra pagrindas pasibaigti nuomininko pareigai mokėti nuomos mokestį, su turto išlaikymu susijusius mokesčius, tvarkyti, prižiūrėti ir remontuoti nuomojamą turtą. Pažymėtina, kad šalys 2007 m. sausio 18 d. Patalpų nuomos sutarties 2.2.10. punkte yra sutarusios, kad nuomojamos patalpos yra grąžinamos pagal patalpų priėmimo-perdavimo aktus, todėl šiuo atveju svarbus Patalpų priėmimo-perdavimo aspektas. Teisėjų kolegija, įvertinusi faktines bylos aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Patalpos atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ ieškovo buvo grąžintos 2012 m. rugpjūčio 16 d., o priešingi atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ argumentai ir aiškinimai, laikytini nepagrįstais.

66Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje esantis 2012 m. rugpjūčio 16 d. ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ ir atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ pasirašytas Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo aktas, aiškiai patvirtina Patalpų grąžinimo atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ faktą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto 4 punkte yra įrašas apie priėmimo-perdavimo akto pasirašymą šalių susitarimu (1 t., 18 b. l.). Skirtingai nei 2012 m. liepos 30 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto 4 punkte yra aiškiai nurodyta, jog priėmimo-perdavimo aktas abipusiu šalių susitarimu „nepasirašomas“, kas leidžia daryti išvadą, kad Patalpos atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ 2012 m. liepos 30 d. nebuvo grąžintos (1 t., 17 b. l.). Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus dėl rašymo apsirikimo 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akte, nes tai prieštarauja faktinėms aplinkybėms. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų perdavimo akte nėra jokio prierašo, jog patalpų grąžinimo klausimas atidedamas vėlesniam laikui, o įrašas apie šalių susitarimą per 10 dienų pasirašyti susitarimą dėl nuostolių atlyginimo, tik patvirtina šalių sutartą kompromisą perduoti ir priimti ginčo Patalpas. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas tiek 2012 m. liepos 30 d., tiek 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų priėmimo-perdavimo aktuose yra pažymėjęs, kad nesutinka su kai kuriais atsakovo nurodytais ginčo Patalpų defektais ir trūkumais. Toks šalių elgesys tik patvirtina, kad Patalpos atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ buvo grąžintos 2012 m. rugpjūčio 16 dieną. Byloje atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad patalpų trūkumus pašalins ieškovas, kaip patalpų nuomininkas, arba būtų pasirašytas susitarimas dėl nuostolių atlyginimo, kuriame būtų aptarta ne tik patalpų remonto išlaidų apimtis ir suma, bet ir numatytas patalpų nuomos mokestis laikotarpiu, per kurį būtų remontuojamos patalpos. Ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ po 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ sumokėjo nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 16 d. ir 1857,79 Lt dydžio pinigų sumą, skirtą likusių Patalpų trūkumų šalinimo išlaidų padengimui. Tai, kad atsakovas ne kartą siūlė ieškovui pašalinti Patalpų defektus, tik patvirtina tarp šalių kilusį nuostolių apimties atlyginimo klausimą, bet nepaneigia Patalpų priėmimo-perdavimo fakto. Būtent, 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akte ir antstolių surašytuose faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose yra fiksuoti ketinimai dėl susitarimo atlyginti nuostolius sudarymo. Teisėjų kolegija, vertindama šalių elgesį pasibaigus nuomos sutarties santykiams pripažįsta, kad ginčas iš esmės yra kilęs dėl išlaidų dydžio, kurios reikalingos Patalpų remontui atlikti. Nagrinėjamos bylos atveju, atsakovas, nesutikdamas su 2012 m. rugpjūčio 16 d. įvykusiu Patalpų perdavimu, nuomos sutarties pasibaigimo momentą nori nutolinti galimai patirtų nuostolių atlyginimo sąskaita.

67Nepagrįsta apelianto pozicija, kad Patalpos 2012 m. rugpjūčio 16 d. negalėjo būti perduotos dėl nustatytų jų trūkumų. Teisėjų kolegijos vertinimu, grąžinamų išnuomotų Patalpų trūkumai, nors ir yra šalių nesutarimas dėl trūkumų apimties, nėra kliūtis atitinkamą turtą grąžinti. Pažymėtina ir tai, kad Patalpų grąžinimo akto tipinė forma ir jos užpildymas yra inicijuotas atsakovo, todėl visi neaiškumai yra aiškinami ieškovo naudai – 6.193 straipsnio 4 dalis. Šiuo atveju, atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ Patalpas sutiko priimti, jas priėmė su 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto 5 punkte nurodytais trūkumais. Teisėjų kolegija vertindama ieškovo sumokėtų atsakovui 1857,79 Lt sumą Patalpų trūkumų šalinimo darbams padengti, atmeta apelianto argumentą, kad patalpų grąžinimas atima galimybę nuomotojui faktiškai naudotis patalpomis, jas eksploatuoti pagal paskirtį. Akivaizdu, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto 5 punkte nurodytų trūkumų, kaip nekokybiškai užtaisytų gręžimo-tvirtinimo angų, kelių pakabinamų lubų plokščių ištrupėjimų, plastikinės apdailos atšokimo ir pan., negalima pavadinti tokiais trūkumais, dėl kurių Patalpos tampa netinkamomis eksploatuoti. Byloje esantis 2012 m. rugpjūčio 16 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, surašytas antstolio A. L. patvirtina, kad šviestuvai, kaip ir praustuvė, bei unitazas yra veikiantys. Pažymėtina, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto 5 punkte iš esmės nėra jokių pastabų dėl Patalpų elektros, vidaus santechninių ir inžinerinių tinklų techninės būklės, todėl apeliacinio skundo argumentas, kad pagal akto 2 punktą Patalpų elektros, vidaus santechninių ir inžinerinių tinklų techninė būklė yra netinkama eksploatuoti ir neatitinka darbų saugos, sanitarijos, higienos ir kitų eksploatavimo reikalavimų, laikytinas nepagrįstu. 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros priėmimo-perdavimo akto 5 punkte nebuvo užfiksuota jokių realių Patalpų elektros, vidaus santechninių ir inžinerinių tinklų techninės būklės trūkumų, dėl kurių Patalpos turėtų būti laikomos netinkamomis eksploatuoti. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad pagrindiniai 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akte nurodyti trūkumai yra susiję ne su Patalpomis, o su pastato, kuriame yra Patalpos, fasadu. Todėl teisus ieškovas teigdamas, kad nebuvo išsinuomojęs pastato, kuriame yra Patalpos, ar jo fasado. Nuomos sutartis buvo sudaryta tik dėl Patalpų nuomos, todėl ieškovas neprivalėjo prižiūrėti ir remontuoti pastato, kuriame yra Patalpos, fasado. Pažymėtina ir tai, kad apeliantas 2012 m. rugsėjo 7 d. rašte 12/03-TV76 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto 5 punkte nurodytų trūkumų šalinimo darbų sąmatos sumą sutiko sumažinti nuo 5364,73 Lt iki 4000 Lt, taip iš esmės paneigdamas trūkumų esmingumą. Be to, ginčo Patalpos buvo atlaisvintos dar prieš Patalpų perdavimą. Teisėjų kolegija vertina ir tai, kad atsakovui buvo žinoma kokiai veiklai buvo nuomotos patalpos, todėl privalėjo vertinti Patalpų nusidėvėjimo riziką. Atsižvelgia į tai, kad nuomos santykiai tarp šalių tęsėsi ilgą laiką, nuo 2002 metų. Nutraukus nuomos santykius ieškovas yra sumokėjęs 1857,79 Lt sumą Patalpų trūkumų šalinimo darbams padengti. Byloje esantis 2013 m. kovo 27 d. faktinių aplinkybių protokolas rodo, kad patalpų nuomininko nebuvo net 2013 m. kovo 27 d., todėl yra pagrindas išvadai, kad patalpų trūkumai nebuvo ir nėra ta esminė priežastis, dėl kurios patalpos negalėjo (negali) būti išnuomotos. Aptartos aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia konstatuoti, kad Patalpų trūkumai, kuriuos atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ nurodo akto 5 punkte, nėra esminiai, trukdantys patalpų eksploatacijai ar galimybei jas išnuomoti. Šiuo atveju paminėtinas ir Nuomos sutarties 2.2.4 punktas nustatantis ieškovo pareigą prižiūrėti tik Patalpas, o pagal Nuomos sutarties 2.2.6 punktą ieškovas turi atlyginti tik nuostolius, atsiradusius dėl Patalpų pablogėjimo, jeigu Patalpos pablogėja dėl ieškovo kaltės. Byloje nėra jokių įrodymų patvirtinančių ieškovo kaltę dėl laukinės sienos apipiešimo, lietvamzdžio sulankstymo, sienos tinko ištrupėjimo, todėl nėra ieškovo pareigos atsakyti už pastato, kuriame yra Patalpos, fasado trūkumus. Be to, Patalpų ir pastato, kuriame yra Patalpos, fasado trūkumų pašalinimo darbų sąmatos rengimas atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ iniciatyva ir rangovų šių trūkumų šalinimui paieška rodo, kad Patalpos buvo atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ žinioje ir jas galėjo eksploatuoti.

68Atmestini apeliacinio skundo argumentai, kad po 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, atsakovas negalėjo Patalpų naudoti, nes neturėjo Patalpų raktų ir nežinojo Patalpų apsaugos sistemos kodo.

69Byloje neginčijamos faktinės aplinkybės, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną raktai nebuvo perduoti. Tai patvirtina ir Patalpų perdavimo akte esantis įrašas „raktai pas nuomininką“. 2012 m. rugpjūčio 24 d. raštu Nr. 1350 ieškovas siūlė atsakovui priimti Patalpų raktus ir nurodė kontaktinius duomenis. Atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ turimo Patalpų raktų komplekto pareikalavo tik 2012 m. rugsėjo 07 d. raštu Nr. 12/03-TV76S, t. y. praėjus daugiau kaip 20 dienų nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Šiuo atveju svarbi aplinkybė yra ta, kad Patalpų perdavimo momentu, atsakovas turėjo galimybę pasiimti Patalpų raktus. Tai, kad atsakovas atsisakė juos paimti, motyvuodamas 5 punkte nustatytais trūkumais, nesudaro pagrindo išvadai, kad ieškovas vengė perduoti atsakovui raktus. Tačiau esminė aplinkybė yra ta, kad atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. iki oficialaus Patalpų raktų grąžinimo per antstolį galėjo laisvai patekti į Patalpas ir jose atlikti norimus veiksmus. Tai patvirtina 2012 m. rugpjūčio 22 d. raštas Nr. 12/03-TV73, kuriame atsakovas nurodė, jog rangovai, apžiūrėję Patalpas ir įvertinę jų tvarkymo išlaidas, 2012-08-20 sudarė defektų šalinimo sąmatą. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas galėjo Patalpų raktais naudotis ir žinojo Patalpų apsaugos sistemos kodą, todėl jau nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. laisvai galėjo disponuoti Patalpomis. Apeliacinės instancijos teismas nesivadovauja apelianto nurodomais išaiškinimais pateiktose bylose, kadangi faktinės aplinkybės nuo nagrinėjamos bylos skiriasi iš esmės. Kadangi CK 6.535 straipsnio normos turto grąžinimą sieja tik su faktiniu turto perdavimu nuomotojui arba perdavimo-priėmimo akto pasirašymu, o ne su turto trūkumų pašalinimu, todėl apeliacinio skundo argumentai, kad išsinuomotas turtas laikomas grąžintu nuomotojui tik tada, kai pašalinami jo trūkumai ir nuomotojas įgyja galimybę faktiškai naudotis turtu, atmestini. 2012 m. rugpjūčio 16 d. įvykus realiam nuomojamų Patalpų perdavimui, apelianto argumentas, kad jis buvo priverstas surašyti vienašalį patalpų perdavimo-priėmimo aktą, kurio ieškovas net neginčijo, laikytinas nepagrįstu. Teisėjų kolegija, pirmosios instancijos teismo išvadą, kad ieškovui UAB „Nemuno vaistinė“ patalpas 2012 m. rugpjūčio 16 d. grąžinus atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“, atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“, patalpų negrąžinimą siedamas su patalpų raktų negrąžinimu, elgėsi netinkamai ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ atžvilgiu ir siekė naudos, laiko teisėta ir pagrįsta.

70Dėl įrodymų vertinimo pažeidimo

71Pagal CPK176 straipsnio 1 dalies nuostatą, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymu tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Taigi, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vertindami šalių pateiktus įrodymus, teismai remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK185 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011).

72Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas neturėjo jokio pagrindo remtis liudytojų D. V. ir R. S. neteisingais parodymais. Be to, pirmosios instancijos teismas apklausdamas liudytoją R. S., pažeidė liudytojų galimo susižinojimo principą.

73Teisėjų kolegija pažymi tai, kad 2012 m. rugpjūčio 12 d. patalpų apžiūros ir perdavimo-priėmimo akto surašymo metu dalyvavę antstoliai, aplinkybių dėl rakto neperdavimo, faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose, nėra fiksavę. Bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad atsakovas turėjo realią galimybę raktus pasiimti Patalpų perdavimo momentu, todėl atsisakymas perimti raktus motyvuojant patalpų apžiūros ir perdavimo-priėmimo akto 5 punkte nurodytais nepašalintais trūkumais, laikytinas nepagrįstu. Teismo vertinimu, byloje nepaneigtas faktas, kad po 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akto, atsakovas, sudarydamas sąmatą Patalpų trūkumų šalinimo darbams atlikti, turėjo galimybę patekti į patalpas. Priešingai, pats atsakovas 2012-08-22 rašte Nr. 12/03-TV73 yra pripažinęs, kad rangovai apžiūrėję patalpas ir įvertinę jų tvarkymo išlaidas sudarė patalpų defektų šalinimo sąmatą (1 t., 24 b. l.).Todėl teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, kad Patalpų trūkumų šalinimo sąmata galimai buvo sudaryta prieš perduodant Patalpas, ar jų nepažiūrėjus, ar apžiūrėjus pro langą. Šiuo atveju, neturi teisinės reikšmės, kad liudytoja R. S. nenurodė, koks atsakovo atstovas ir kada buvo paėmęs Patalpų raktus. Svarbi esminė aplinkybė, kad atsakovas Patalpų raktais galėjo naudotis ir į Patalpas patekti. Aplinkybė, kad 2012 m. rugsėjo 24 d., atvykęs antstolis M. J. įteikė atsakovui adresuotą 2012 m. rugsėjo 20 d. raštą su nurodytu kodu ir Patalpų raktą, tik patvirtina faktą, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. įvykus Patalpų perdavimui ir atsakovui atsisakius paimti raktus, ieškovas nuolat informuodavo atsakovą apie galimybę pasiimti juos, o apeliantui to nepadarius, pasinaudojo įstatymo numatyta galimybe juos grąžinti per antstolį. Teismas atkreipia apelianto dėmesį į tai, kad 2012 m. rugpjūčio 24 d. rašte nurodytas D. V. telefono numeris ir galimybė pasiimti raktus, nepatvirtina atsakovo nurodomos aplinkybės, kad raktai buvo Kaune. Byloje nėra pateikta įrodymų, paneigiančių liudytojų D. V. ir R. S. parodymų teisingumą. Tai, kad liudytoja R. S. apklausta tik kitame teismo posėdyje nepažeidžia liudytojų galimo susižinojimo principo. Be to, liudytojų parodymai vertinami visų byloje surinktų įrodymų kontekste, todėl nėra pagrindo šių liudytojų parodymų laikyti neteisingais. Aplinkybės, kad atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“, Patalpų perdavimo metu, atsisakė paimti raktus, neišreiškė jokio suinteresuotumo patalpų raktų susigrąžinimu, nesuponuoja išvados, kad ieškovas būtų pažeidęs pareigą grąžinti Patalpos raktus nuomotojui. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis liudytojų D. V. ir R. S. parodymais, faktais, susijusiais su Patalpų trūkumų šalinimo sąmatos sudarymu, padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ galėjo patekti į Patalpas ir jomis naudotis. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacinio skundo argumentus ir skundžiamą teismo procesinį sprendimą įrodymų vertinimo taisyklių taikymo kontekste, sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu ir išvadomis bei konstatuoja, kad teismas nenukrypo nuo įrodymų vertinimo taisyklių bei principų reikalavimų.

74Dėl pastato fasado defektų

75Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ reikalavimą priteisti pinigų sumą, reikalingą pastato, kuriame yra Patalpos, fasado trūkumų šalinimui.

76Pažymėtina, kad 2012 m. liepos 30 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo aktu ieškovas nesutiko su nurodytais pastato, kuriame yra Patalpos, fasado trūkumais, o 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo akte nurodė, kad kai kurių nurodytų trūkumų taip pat nepripažįsta. Byloje minėta, kad 2012 m. rugpjūčio 27 d. ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ yra sumokėjęs 1857,79 Lt dydžio pinigų sumą, skirtą būsimų Patalpų trūkumų šalinimo išlaidų kompensavimui, tačiau niekada nesutiko su pastato, kuriame yra Patalpos, fasado ir ant šio fasado sumontuotos įrangos trūkumų šalinimo išlaidų kompensacija.

77Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo pozicija, kad šalių nuomos sutartis buvo sudaryta tik dėl Patalpų nuomos, todėl ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ neprivalėjo žiūrėti ir remontuoti pastato, kuriame yra Patalpos, fasado. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad atsakovas, Patalpų nuomos santykių laikotarpiu, būtų pareiškęs ieškovui kokias nors pastabas dėl pastato, kuriame yra Patalpos, fasado būklės. Remiantis nuomos sutarties 2.2.6 punktu lietvamzdžio sulankstymo, sienos apipaišymo, sienos tinko ištrupėjimo ir kitų nurodytų fasado defektų, nebūtų galima pripažinti atsiradusiais dėl ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ kaltės. Teisėjų kolegija nurodo, kad vaistinės „Camelia“ reklaminio skydo iškabų defektų pašalinimą patvirtina 2012 m. rugpjūčio 16 d. antstolių surašyti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai. Reikia sutikti su ieškovo pozicija, kad neteisinga būtų UAB „Nemuno vaistinė“ reikalauti perdažyti visą pastato, kuriame yra Patalpos, fasadą vien dėl to, kad skiriasi fasado vietos, kurioje buvo pakabintos iškabos, ir likusios fasado dalies spalvos. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad apeliacinio skundo argumentai apie oro kondicionieriaus pakabinimo defektų šalinimą yra visiškai nepagrįsti, nes nei 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų perdavimo akte, nei byloje nėra fiksuoti tokie fasado trūkumai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos išvada, kad atsakovo nurodyti fasado defektai neturi būti atlyginami, nes jie atsirado ne dėl ieškovo kaltės ir nebuvo aptarti šalių sudarytoje sutartyje.

78Dėl atsakovo priešieškinio

79Pirmosios instancijos teismas įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus, pagrįstai konstatavo, kad Nuomos sutarčiai pasibaigus 2012 m. liepos 29 d., ieškovui UAB „Nemuno vaistinė“ Patalpas atlaisvinus ir 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpas grąžinus atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“, šalių prievolės pagal Nuomos sutartį pasibaigė. Nenustačius aplinkybių, kad nuomininkas daiktą grąžino pavėluotai, kompensavimo mechanizmas netaikytas pagrįstai, nes tai neatitiktų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, nes nuomotojui turi būti atlyginti tik realus nuomotojo praradimai, o ne suteikiama teisė nepagrįstai praturtėti. Teisėjų kolegijos vertinimu, skundžiamas sprendimas šioje dalyje yra teisėtas ir pagrįstas, atitinka byloje nustatytas faktines bylos aplinkybes.

80Byloje esanti 2007 m. sausio 18 d. Patalpų nuomos sutartis pavirtina, kad Patalpų naudojimo terminas yra iki 2012-07-29, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, kad šalių nuomos santykiais baigėsi 2012-07-30 (1 t., 14-16 b. l.). Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ Patalpas grąžino atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ 2012 m. rugpjūčio 16 d. ir už Patalpų nuomą iki 2012-08-16 su atsakovu yra pilnai atsiskaitęs. Todėl teismo išvada, kad nuomos sutarties šalių prievolės pagal sutartį pasibaigė 2012 m. rugpjūčio 16 d., nes tą dieną buvo surašytas patalpų apžiūros ir perdavimo-priėmimo aktas, yra visiškai teisėta ir pagrįsta. Atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ neįrodė, jog turi teisę į patalpų nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. iki 2012 m. spalio 15 d. ir patalpų išlaikymo mokesčius už tą patį laikotarpį. Tai, kad Patalpos buvo grąžintos su trūkumais, kompensuojant atsakovui trūkumų šalinimo išlaidų sumą, nesuponuoja išvados, kad ieškovas privalo Patalpų nuomos mokestį mokėti iki Patalpų trūkumų pašalinimo. Todėl teisėjų kolegija sutinka su teismo sprendimu atmesti atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ priešieškinio reikalavimus dėl Patalpų nuomos mokesčio ir Patalpų išlaikymo mokesčių už laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. iki 2012 m. spalio 15 dienos.

81Pažymėtina, kad esminė aplinkybė, kurią reikėjo nustatyti, sprendžiant dėl tinkamo pareigos grąžinti daiktą nuomotojui įvykdymo, yra ta, ar nuomotojas, nutraukus nuomos sutartį, turi galimybę naudotis ir laisvai disponuoti jam priklausančiu turtu savo nuožiūra ir pagal jo paskirtį. Teismui nustačius, kad nuomininkas, pasibaigus nuomos sutarčiai, tinkamai neįvykdė pareigos grąžinti nuomotą daiktą, nuomotojas įgyja teisę į nuomos mokesčio ir kitų nuostolių už uždelstą laiką grąžinti daiktą atlyginimą (CK 6.499 straipsnio 2 dalis).

82Visiškai nepagrįstu laikytinas apelianto argumentas, kad jis neturėjo nei patalpų rakto, nei patalpų signalizacijos kodo, todėl patalpomis negalėjo disponuoti. Apeliantas nepaneigė teisimo išvados, kad atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ galėjo patekti į Patalpas ir jomis naudotis. Nagrinėjamu atveju nereikšminga aplinkybė, jog ieškovo atstovas 2012 m. rugpjūčio 16 d. patalpų apžiūros ir perdavimo-priėmimo akte 2 p. išvadą, kad patalpų elektros, vidaus, santechninių, inžinerinių įrenginių būklė netinkama ir neatitinka darbų saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų, pasirašė be jokių pastabų. Teisėjų kolegija pasikartoja, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros priėmimo-perdavimo akto 5 punkte nebuvo užfiksuota jokių realių Patalpų elektros, vidaus santechninių ir inžinerinių tinklų techninės būklės trūkumų, dėl kurių Patalpos turėtų būti laikomos netinkamomis eksploatuoti. Šalių elgesys po nuomos santykių pasibaigimo leidžia teigti, kad ieškovas nebeplanavo pats šalinti 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo - perdavimo akte nurodytų Patalpų trūkumų ir tai atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ buvo žinoma, nes būtent 2012 m. rugpjūčio 16 d. Patalpų apžiūros ir priėmimo-perdavimo aptartas ir pasiektas susitarimas dėl trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo, o ne dėl trūkumų šalinimo. Atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ disponuodamas ieškovo sumokėta1857,79 Lt Patalpų trūkumų šalinimo išlaidų kompensavimo suma ir galėdamas naudotis Patalpomis, galėjo pradėti vykdyti Patalpų trūkumų šalinimo darbus. Atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ neįrodė, kad dėl patalpų trūkumų jis patalpų naujam nuomininkui negalėjo išnuomoti nuo 2012 m. rugpjūčio 17 dienos. Todėl Patalpų trūkumai savaime nebuvo kliūtis naudoti Patalpas pagal paskirtį. Nagrinėjamu atveju, nėra teisinio pagrindo Nuomos sutartyje nurodytą nuomos mokestį laikyti atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ realiais praradimais ir negautomis pajamomis, nes byloje nėra įrodymų, kad atsakovas tokių praradimų yra patyręs. Todėl ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“, Patalpas atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ grąžinęs 2012 m. rugpjūčio 16 dieną, neturi kompensuoti atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ nepatirtų turtinių praradimų ir neprivalo nei mokėti nuomos mokesčio už laikotarpi nuo 2012 m. rugpjūčio 17 d. iki 2012 m. spalio 15 d., nei Patalpų išlaikymo išlaidų už šį laikotarpį.

83Dėl PVM sąskaitos faktūros pripažinimo negaliojančia

84Pirmosios instancijos teismas įvertinęs, kad atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ reikalavimai dėl nuostolių, susijusių su pastato, kuriame yra Patalpos, fasado trūkumais, yra neteisėti, pripažino negaliojančia 2012 m. rugsėjo 7 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija TVA Nr. 0004067.

85Byloje nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 27 d. ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ sumokėjo 1857,79 Lt dydžio pinigų sumą, skirtą būsimų Patalpų trūkumų šalinimo išlaidų kompensavimui. 2012 m. rugsėjo 07 d. raštu Nr. 12/03-TV76 atsakovas tokios pinigų sumos gavimą pripažino. 2012 m. rugsėjo 4 d. ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ raštu Nr. 1408 atsakovo AB „Tikroji vaivorykštė“ paprašė išrašyti ir pateikti PVM sąskaitą-faktūrą 1857,79 Lt dydžio pinigų sumai . Vietoje prašytos PVM sąskaitos-faktūros atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ išrašė ir pateikė ieškovui PVM sąskaitą-faktūrą TVA Nr. 0004067 dėl 4000,00 Lt dydžio nuostolių sumos, kurią ieškovas ir prašo pripažinti negaliojančia. Vienu iš pareikštų priešieškinio reikalavimų, atsakovas prašo priteisti 2141,21 Lt žalos atlyginimą už patalpų defektų šalinimą.

86Kasacinio teismo yra nurodyta, dvišaliai sutarčiai sudaryti būtina išreikšta sutarties šalių valia, tuo tarpu PVM sąskaitos–faktūros išrašymas yra vienašalis aktas, sukuriantis šį mokestinį dokumentą išrašiusiam asmeniui prievolę sumokėti nustatyto dydžio mokestį valstybei (PVM). Be to, PVM sąskaita–faktūra galima remtis kaip įrodymu patvirtinti patį šalių sutartinių santykių faktą, tačiau negalima nustatyti šių santykių pobūdžio, prievolės dydžio, įskaitant mokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos, terminų ir kitų sąlygų. Tai reiškia, kad teisiniu požiūriu PVM sąskaita–faktūra negali būti savaime prilyginama civilinei sutarčiai ir negali šalių įpareigoti kaip sutartis, tai yra šalims ji neturi įstatymo galios (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) (Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „Arum“,bylos Nr. 3K-3-406/2005, Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje UAB „Medikona“ v. UAB „Lucerna vaistinės“ bylos Nr. 3K-3-15/2008).

87Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad PVM sąskaita–faktūra, kaip vienašalis apskaitos dokumentas, surašomas įvykusios ūkinės operacijos pasekmėje civilinio sandorio pagrindu, todėl šis dokumentas nevertintinas sandorių negaliojimo pagrindais. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovo reikalavimas ieškovui dėl 2141,21 Lt žalos atlyginimo už patalpų defektų šalinimą yra atmestas, o PVM sąskaita–faktūra TVA Nr. 0004067 išrašyta dėl tų pačių nuostolių atlyginimo. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija keisdama pirmosios instancijos teismo sprendimą šioje dalyje ieškovo reikalavimą, pripažinti negaliojančia PVM sąskaitą-faktūrą TVA Nr. 0004067, atmeta.

88Dėl ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ apeliacinio skundo

89Dėl sumokėto avanso grąžinimo

90Apeliantas UAB „Nemuno vaistinė“ apeliaciniu skundu skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovo 16 340,00 Lt dydžio sumėtą avansą pagal šalių 2007 m. sausio 18 d. sudarytą patalpų nuomos sutartį.

91Šiaulių apygardos teismas 2014 m. vasario 3 d. nutartimi atnaujino šalių apeliacinių skundų nagrinėjimą dėl skundžiamo sprendimo nurodydamas, kad būtina papildomai ištirti faktines aplinkybes ir įrodymus, susijusius su ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ reikalavimu priteisti iš atsakovo avansą bei įvertinti atsakovo priešieškinio reikalavimą dėl avanso užskaitymo (3 t., 61-64 b. l.).

92Bylą nagrinėjant apeliacinėje instancijoje ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ pateikė įrodymus, kad 16 340,00 Lt dydžio avansą ieškovas atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ yra sumokėjęs 2007 m. kovo 23 d. mokėjimo pavedimu. Šiuo mokėjimu apeliantas UAB „Nemuno vaistinė“ atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė" sumokėjo 21 911,18 Lt dydžio pinigų sumą, į kurią įeina ir 16 340,00 Lt dydžio avansas pagal 2007 m. sausio 18 d. patalpų adresu Vilniaus g. 153, Šiauliai, nuomos sutartį ir 5571,18 Lt pagal atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ už patalpų nuomą išrašytas sąskaitas (3 t., 69-74). Teisėjų kolegijos vertinimu, šie dokumentai aiškiai patvirtina, kad 16 340,00 Lt dydžio avansas pagal 2007 m. sausio 18 d. patalpų nuomos sutartį buvo sumokėtas.

93Avansas yra išankstinis mokėjimas, kurio paskirtis – apmokėti pagrindinį mokėjimą ar jo dalį. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad avansas paprastai atlieka mokėjimo funkciją – jis įskaitomas į būsimas įmokas, taip pat jis gali atlikti ir įrodomąją funkciją (tiek galiojančiam reikalavimui, tiek ir susitarimui sudaryti sutartį ateityje), bet neatlieka užtikrinamosios funkcijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Ūkio bankas“ v. UAB „Baltijos Orfėjas“, bylos Nr. 3K-3-966/2003; 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. J. firma „Tastos statyba“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-62/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. J. v. A. D., bylos Nr. 3K-3-593/2008; 2011 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ju2“ v. UAB „Lietuvos kino studija“, bylos Nr. 3K-3-238/2011; kt.).

94Pažymėtina, kad šalys 2007 m. sausio 18 d. patalpų Nuomos sutartyje aptarė avanso paskirtį, susitarė, kad 2 mėnesių dydžio piniginis avansas sumokamas ne vėliau kaip per tris dienas po šios sutarties pasirašymo į atsakovo (nuomotojo) sąskaitą, nustatė disponavimo juo tvarką, tai yra, kad sumokėtas avansas išminusuojamas iš paskutinių nuomos mėnesių (1 t., 14-16 b. l.).

95Šalių perduodama pinigų suma, pavadinta avansu, gali turėti užtikrinamąją funkciją tik tada, kai iš sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių išreikštą bendrą ketinimą dėl atsakomybės už sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymo netesybų forma. Nagrinėjamoje byloje, pagal šalių sudarytos sutarties sąlygas ir pagal nustatytas aplinkybes, reikšmingas sutarties aiškinimui, yra pagrindas konstatuoti, kad pagal Nuomos sutartį avansas turėjo būti panaudotas paskutinių nuomos laikotarpio mėnesių nuomos mokesčio dengimui. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalių Nuomos sutartis baigėsi 2012 m. liepos 29 d., o Patalpos atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ buvo grąžintos 2012 m. rugpjūčio 16 dieną. Ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ sumokėtas avansas pagal Nuomos sutarties nustatytą paskirtį iki Nuomos sutarties pabaigos ir Patalpų grąžinimo atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ nebuvo panaudotas. Atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ nepagrįstai ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ sumokėtą avansą, pareikštu priešieškiniu nori panaudoti savo reikalavimų ieškovui - dėl nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. iki 2012 m. spalio 15 d., Patalpų išlaikymo mokesčių už šį laikotarpį ir pastato, kuriame yra Patalpos, fasado trūkumų šalinimo išlaidų, dengimui. Byloje nėra jokių duomenų patvirtinančių ieškovo įsiskolinimą atsakovui pagal Nuomos sutartį nei iki sutarties nutraukimo, nei iki patalpų grąžinimo momento – 2012 m. rugpjūčio 16 d., todėl atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ priešieškinio atmetimas reiškia, kad atsakovas be teisinio pagrindo disponuoja ieškovo sumokėtu 16 340,00 Lt dydžio avansu. Atsižvelgiant į išdėstytus įrodymus, pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje keistinas ir 16 340,00 Lt dydžio avansas priteistinas ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ naudai iš atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“.

96Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

97Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Maksimalūs išlaidų dydžiai reglamentuoti Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos).

98Kadangi teisėjų kolegija, tenkindama ieškovo apeliacinį skundą, keičia pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškovo ieškinį tenkina pilnai, todėl priteistos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme tikslintinos. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovas pateikė įrodymus dėl 6715,00 Lt išlaidų patvirtinančių ieškinio, patikslinto ieškinio ir atsiliepimo į priešieškinį surašymą bei atstovavimą teismo posėdžiuose (2 t., 62-65, 135-138 b. l.). Ši suma atitinka Rekomendacijos maksimalų dydį, todėl teisėjų kolegija, vadovaujantis Rekomendacijos 8.2 ir 8.18 punktais, priteisia ieškovui iš atsakovo 6715,00 Lt jo turėtų bylinėjimosi išlaidų pirmojoje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str.).

99Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

100CPK 98 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos Advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

101Atmetus apelianto UAB „Tikroji vaivorykštė“ apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos apeliacinėje instancijoje. Byloje ieškovas pateikė įrodymus dėl 5263,50 Lt išlaidų, patvirtinančių apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (3 t., 55-58 b. l.). Ši suma viršija Rekomendacijos maksimalų dydį, todėl teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, apimtį, pateikto apeliacinio skundo motyvus, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, bei vadovaujantis Rekomendacijos 8.10 ir 8.11 punktais, mažina priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį ir ieškovui iš atsakovo priteisia 3500,00 Lt jo turėtų bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str.).

102Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

103Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimą pakeisti.

104Ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies, patikslintą ieškinį tenkinti pilnai, priešieškinį atmesti.

105Pripažinti, kad UAB ,,Nemuno vaistinė“ patalpas, atitinkančias nuomos sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų sąlygas UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ grąžino 2012 m. rugpjūčio 16 d.

106Priteisti ieškovui UAB ,,Nemuno vaistinė“ iš atsakovo UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ 16 340,00 Lt sumokėtą avansą pagal nuomos sutartį.

107Ieškinio reikalavimą, pripažinti negaliojančia UAB ,,Tikroji vaivorykštė“, 2012 m. rugsėjo 7 d. išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą, serija TVA Nr. 0004067, atmesti.

108Priteisti UAB ,,Nemuno vaistinė“ iš UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ 633 Lt žyminio mokesčio, 6715,00 Lt advokato atstovavimo išlaidų.

109Priteisti UAB ,,Nemuno vaistinė“ iš UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ 490 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ir 3500 Lt advokato atstovavimo išlaidų apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB ,,Nemuno vaistinė“ ieškiniu bei patikslintu ieškiniu... 5. Nurodė, kad 2002 m. liepos 29 d. ieškovas UAB ,,Nemuno vaistinė“ ir... 6. Atsakovas UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ nesutikęs su ieškovo UAB ,,Nemuno... 7. Nurodė, kad atsakovui patalpos ieškovo nurodytą dieną grąžintos nebuvo.... 8. Atsiliepimu į ieškovo patikslintą ieškinį atsakovas pažymėjo, jog... 9. Ieškovas UAB ,,Nemuno vaistinė“ atsiliepimu nesutiko dėl atsakovo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 13d. sprendimu ieškinį,... 12. Pripažino, kad UAB ,,Nemuno vaistinė“ patalpas, atitinkančias nuomos... 13. Pripažino negaliojančia UAB ,,Tikroji vaivorykštė“, 2012 m. rugsėjo 7 d.... 14. Likusioje dalyje ieškinį atmetė.... 15. Priteisė UAB ,,Nemuno vaistinė“ iš UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ 343 Lt... 16. Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakovu 2002 m. liepos 29 d. sudarė... 17. Teismas nustatė, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d. ieškovo UAB ,,Nemuno... 18. Teismas argumentus, jog vėlesni atsakovo 2012 m. rugpjūčio 27 d. raštai Nr.... 19. Teismas sprendė, kad pasibaigus nuomos sutarčiai išnuomotas patalpas... 20. Teismas konstatavo, kad ieškovas 2012 m. rugpjūčio 27 d. sumokėjo atsakovui... 21. Duomenų, kad buvo sumokėtas avansas nėra, todėl teismas sprendė, ieškovas... 22. Iš byloje esančių įrodymų, jų ankstesnio vertinimo, teismas nustatė, kad... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 24. Atsakovas UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ apeliaciniu skundu prašo: 1) pakeisti... 25. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 26. Apelianto įsitikinimu, pirmos instancijos teismas grubiai pažeidė... 27. Dėl patalpų grąžinimo 2012 m. rugpjūčio 16 d. apeliantas pažymi, kad... 28. Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad šalys 2012 m.... 29. Atkreipia teismo dėmesį, kad 2012 m. rugpjūčio 27 d. rašte atsakovas dar... 30. Apeliantas pažymi, jog atsisakė dalies reikalavimų dėl didžiosios dalies... 31. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog ieškovo patalpų grąžinimą... 32. Apeliantas vykdydamas bendradarbiavimo pareigą ir gavęs ieškovo 2012 m.... 33. Apeliantas pažymi, kad 2012 m. liepos 30 d. ir 2012 m. rugpjūčio 16 d.... 34. Teismas padarė aiškiai nepagrįstą išvadą, kad neva tai apelianto... 35. Dėl įrodymų vertinimo pažeidimo. Apeliantas yra įsitikinęs, kad teismas... 36. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad neva tai apeliantas vilkino... 37. Teismas visiškai nepagrįstai suabsoliutino patalpų grąžinimo momentą.... 38. Dėl pastato fasado defektų. Apeliantas nesutinka, su teismo išvada, kad... 39. Dėl PVM sąskaitos faktūros pripažinimo negaliojančia. Atkreipia dėmesį,... 40. Dėl atsakovo priešieškinio. Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos... 41. Apeliantas pabrėžė, jog ieškovo atstovo pasirašytą 2012 m. rugpjūčio 16... 42. Ieškovas UAB ,,Nemuno vaistinė“ apeliaciniu skundu prašo: 1) panaikinti... 43. Ieškovas apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:... 44. Dėl sumokėto avanso grąžinimo. 2007 m. kovo 23 d. apeliantas UAB „Nemuno... 45. Atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ priešieškinio atmetimas reiškia,... 46. Apeliantas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nuomotojui... 47. Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Nemuno vaistinė“ apeliacinį skundą,... 48. Dėl sumokėto avanso grąžinimo. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad... 49. Apeliantas taip pat tvirtina, kad atsakovas jo sumokėto avanso pagal nuomos... 50. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ apeliacinį skundą... 51. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:... 52. Ieškovas teigia, jog Šiaulių apylinkės teismas, išanalizavęs bylos... 53. Ieškovo manymu, atsakovo pozicija nepagrįsta, jog patalpos 2012 m.... 54. Ieškovas pažymėjo, kad jis atsakovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ siūlė... 55. Ieškovas nesutinka su apelianto abejonėmis dėl netinkamų įrodymų... 56. Teismas, įvertinęs, kad atsakovo reikalavimai dėl nuostolių, susijusių su... 57. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 58. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas. Atsakovo apeliacinis skundas... 59. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 60. Dėl atsakovo UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ apeliacinio skundo... 61. Dėl patalpų grąžinimo 2012 m. rugpjūčio 16 d.... 62. CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuomininko pareiga, pasibaigus nuomos... 63. Kita vertus, daiktas, pasibaigus nuomos sutarčiai, gali būti negrąžinamas... 64. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas UAB... 65. Tarp ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ ir atsakovo UAB „Tikroji... 66. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje esantis 2012 m. rugpjūčio 16 d.... 67. Nepagrįsta apelianto pozicija, kad Patalpos 2012 m. rugpjūčio 16 d.... 68. Atmestini apeliacinio skundo argumentai, kad po 2012 m. rugpjūčio 16 d.... 69. Byloje neginčijamos faktinės aplinkybės, kad 2012 m. rugpjūčio 16 d.... 70. Dėl įrodymų vertinimo pažeidimo... 71. Pagal CPK176 straipsnio 1 dalies nuostatą, įrodinėjimo tikslas – teismo... 72. Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas neturėjo jokio pagrindo... 73. Teisėjų kolegija pažymi tai, kad 2012 m. rugpjūčio 12 d. patalpų... 74. Dėl pastato fasado defektų... 75. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė atsakovo UAB... 76. Pažymėtina, kad 2012 m. liepos 30 d. Patalpų apžiūros ir... 77. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo pozicija, kad šalių nuomos sutartis... 78. Dėl atsakovo priešieškinio... 79. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus,... 80. Byloje esanti 2007 m. sausio 18 d. Patalpų nuomos sutartis pavirtina, kad... 81. Pažymėtina, kad esminė aplinkybė, kurią reikėjo nustatyti, sprendžiant... 82. Visiškai nepagrįstu laikytinas apelianto argumentas, kad jis neturėjo nei... 83. Dėl PVM sąskaitos faktūros pripažinimo negaliojančia... 84. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs, kad atsakovo UAB „Tikroji... 85. Byloje nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 27 d. ieškovas UAB „Nemuno... 86. Kasacinio teismo yra nurodyta, dvišaliai sutarčiai sudaryti būtina... 87. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad PVM... 88. Dėl ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ apeliacinio skundo... 89. Dėl sumokėto avanso grąžinimo... 90. Apeliantas UAB „Nemuno vaistinė“ apeliaciniu skundu skundžia pirmosios... 91. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. vasario 3 d. nutartimi atnaujino šalių... 92. Bylą nagrinėjant apeliacinėje instancijoje ieškovas UAB „Nemuno... 93. Avansas yra išankstinis mokėjimas, kurio paskirtis – apmokėti pagrindinį... 94. Pažymėtina, kad šalys 2007 m. sausio 18 d. patalpų Nuomos sutartyje aptarė... 95. Šalių perduodama pinigų suma, pavadinta avansu, gali turėti... 96. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 97. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 98. Kadangi teisėjų kolegija, tenkindama ieškovo apeliacinį skundą, keičia... 99. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 100. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 101. Atmetus apelianto UAB „Tikroji vaivorykštė“ apeliacinį skundą, iš... 102. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 103. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimą pakeisti.... 104. Ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies, patikslintą ieškinį tenkinti pilnai,... 105. Pripažinti, kad UAB ,,Nemuno vaistinė“ patalpas, atitinkančias nuomos... 106. Priteisti ieškovui UAB ,,Nemuno vaistinė“ iš atsakovo UAB ,,Tikroji... 107. Ieškinio reikalavimą, pripažinti negaliojančia UAB ,,Tikroji... 108. Priteisti UAB ,,Nemuno vaistinė“ iš UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ 633 Lt... 109. Priteisti UAB ,,Nemuno vaistinė“ iš UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ 490 Lt...