Byla 2A-1720/2014
Dėl viešojo konkurso sąlygų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Pontem“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 3 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl viešojo konkurso sąlygų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Pontem“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos nustatytų viešojo konkurso sąlygų teisėtumo.

6Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrius paslaugos“ (pirkimo Nr. 151846), pirkimo dokumentų Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai, 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“:

  1. sąlygas, įtvirtintas 18.10 punkte, kuris nusako „Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tinkamai įvykdė arba vykdo bent vieną pacientų dietinio maitinimo sutartį, kurios vertė yra mažesnė kaip 0,5 tiekėjo pasiūlymo vertės dalies trejų metų laikotarpiui“, pašalinant reikalavimą „pacientų“;
  2. sąlygas, įtvirtintas 18.11 punkte, kuris nusako „Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė arba vykdo bent vieną pacientų dietinio maitinimo sutartį, kurios (vienos sutarties) apimtis yra ne mažiau kaip 900 pacientų maitinimas per dieną“, pašalinant reikalavimą „pacientų“.

7Ieškovas nurodė, kad siekdamas dalyvauti atsakovo paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse, 2014 m. birželio 2 d. pateikė pretenziją, prašydamas pakeisti pirkimo sąlygas, pašalinant pažeidimus, tačiau atsakovas ieškovo pretenziją atmetė ir pažeidė lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, konfidencialumo, nešališkumo principus. Pirkimo sąlygų 18.10 ir 18.11 punktų reikalavimai prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintiems principams bei dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją. Tokia sąlyga yra keliami reikalavimai tiekėjo sudarytų sutarčių, kurių pagrindu buvo teikiamas maitinimas ne mažiau kaip 900 pacientų per dieną, apimčiai. Ginčijama sąlyga siekiama dirbtinai apriboti potencialių konkurso laimėtojų, turinčių gausios ir įvairiapusės patirties maitinimo paslaugų teikimo srityje, dalyvavimą konkurse, bei sudaryti išimtines sąlygas konkurse dalyvauti konkretiems tiekėjams. Tiekėjai, teikiantys maitinimo paslaugas kitiems asmenims (pvz. mokiniams, pataisos namuose (kalėjimuose) bausmes atliekantiems asmenims ir pan.) neįtraukti dėl neatitikimo kvalifikacijos reikalavimams. Patirtis tiekiant maistą pacientams – nėra esminis dalyvių techninio ir profesinio pajėgumo rodiklis. Šis reikalavimas niekaip neatspindi tiekėjo kvalifikacijos, todėl yra perteklinis ir diskriminuojantis tiekėjus. Ginčijamomis sąlygomis yra keliami reikalavimai paslaugų tiekėjo sudarytų sutarčių skaičiui, apimčiai ir vertei, tačiau ne paslaugų tiekėjo patirčiai ir jo kvalifikacijai. Tiekėjo, per tą patį laiką sudariusio ir įvykdžiusio vieną sutartį, kurios vertė atitinka ginčijamą sąlygą, tai yra ne mažesnė 0,5 tiekėjo pasiūlymo vertės dalies trejų metų laikotarpiui, ir tiekėjo, per tą patį laiką įvykdžiusio keletą sutarčių, kurių bendra vertė yra tokio paties dydžio arba viršija pirmojo tiekėjo suteiktų paslaugų vertę, kvalifikacija turėtų būti laikoma lygiaverte. Specialus vartotojo, kuriam teikiamas maitinimas, požymis – pacientas - nėra tiek objektyviai reikšmingas, kad tokią vartotojų grupę būtų galima išskirti kaip atskirą reikalavimą viešojo konkurso dalyviams. Perkančioji organizacija turi tiksliai ir aiškiai nurodyti, ką ji laiko panašia pirkimo sutartimi. Negali būti reikalaujama būti įvykdžius tapačią pacientų dietinio maitinimo sutartį. Viešųjų pirkimų direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-196 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus 2003-10-20 įsakymo Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ 20.1 punkte nedviprasmiškai nurodyta „panašių pateiktų prekių ar suteiktų paslaugų pirkimo sutarčių“. Ieškovas teikia maitinimo paslaugas ir gydymo įstaigose pagal atsakovo nurodytas dietas. Ieškovo darbuotojai visiškai atitinka pirkimo dokumentų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 18.12 punkto reikalavimus.

8Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad pirkimo sąlygų 18.10 punkto nuostata minimaliai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius, nes perkamas apie 1 800 pacientų maitinimas vienu metu. Pacientų skaičius turi esminę reikšmę, kadangi objektyviai skiriasi tiekėjų patirtis, įgyta teikiant maitinimo paslaugas smulkiems ir stambiems ūkio subjektams. Tiekėjų sudarytos ir įvykdytos sutartys, jų apimtys ir vertės tiesiogiai liudija tiekėjo kvalifikaciją, patirtį vykdant sutartimi prisiimtas pareigas ir jo darbuotojų įgūdžius atlikti sutarčių įvykdymui reikalingus veiksmus bei tiekėjų pasirengimą tinkamai įvykdyti ketinamą sudaryti sutartį. Vartotojų grupė – pacientai – yra pakankamai specifinė, todėl nustatyti reikalavimai būti įvykdžius būtent pacientų dietinio maitinimo sutartį yra pagrįsti. Dietinio maitinimo paslaugų teikimas būtent pacientams yra specifinis ir kokybiškai skiriasi nuo maisto tiekimo darželinukams, moksleiviams, nuteistiesiems ir pan. Pirkimo dokumentų priede Nr. 4 nurodytos būtent pacientams specifinės dietos: pagrindinė nėščiųjų ir žindyvių dieta, pagyvenusių žmonių dieta, vegetarinė dieta, sergančiųjų cukriniu diabetu dieta, padidinto baltymų kiekio dieta, padidinto baltymo ir sumažinto riebalų kiekio dieta, sumažinto kalorijų, sumažinto riebalų, cholesterolio, hipolaktazinė, sumažinto baltymų ir natrio kiekio dietos. Vadovaujantis Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) 20.1 punktu panašios sutarties apibrėžimas yra perkančiosios organizacijos diskrecija. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad teikė maitinimo paslaugas ir gydymo įstaigose pagal atsakovo nurodytas dietas.

9Trečiasis asmuo UAB „Pontem“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė iš esmės tokius pačius argumentus kaip ir atsakovas atsiliepime. Papildomai pažymėjo, kad pirkimo sąlygų 18.10 ir 18.11 punktuose nurodytos reikšmės dėl 0,5 sutarties vertės ir 900 pacientų yra mažesnės už Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamą 0,7 pirkimo objekto vertę. Pirkime dalyvavo 2 tiekėjai, todėl konkurencija nebuvo dirbtinai apribota. Teigė, jog jei ieškovas galėjo pasitelkti jungtinės veiklos partnerius. Pirkimo sąlygų reikalavimų pripažinimas neteisėtomis turėtų neigiamų pasekmių, nes tektų anuliuoti pirkimo sutartį, pacientai liktų be maitinimo, perkančioji organizacija turėtų vykdyti skubų pirkimą dėl laikino pirkimo sutarties sudarymo, organizuoti naują konkursą.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 įsakymo Nr. 1S-196 dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 „Dėl Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 20.1 punktas nustato kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą apibūdinantį kriterijų – tiekėjų patirtį. Tiekėjų patirtis – tai per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų (ir) ar vykdomų pagrindinių panašių patiektų prekių ar suteiktų paslaugų pirkimo sutarčių (pirkimo sutarčių, kurių dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios), kurių kiekvienos rekomenduojama vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės, skaičius. Perkančioji organizacija turi tiksliai ir aiškiai nurodyti, ką ji laiko panašia pirkimo sutartimi. Kriterijaus reikšmė išreiškiama sveikais skaičiais. Rekomenduojama kriterijaus reikšmė – įvykdyta (ir) ar vykdoma bent 1 panaši pirkimo sutartis. Teismas sprendė, kad atsakovas, nustatydamas konkurso sąlygose reikalavimus tiekėjui būti tinkamai įvykdžius arba vykdyti bent vieną pacientų dietinio maitinimo sutartį per pastaruosius trejus metus arba nuo tiekėjo įregistravimo datos (jeigu veiklą pradėjo vykdyti vėliau) savo apimtimi ne mažesnę 0,5 pasiūlymo vertės, nustatė santykinį dydį, kuris yra susijęs su tiekėjo pateikto pasiūlymo kaina bei neprieštarauja Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymui. Nagrinėjamu atveju perkamos sutarties dalykas yra pacientų dietinio maitinimo paslaugos, todėl teismas panašia sutartimi laikė būtent pacientų dietinio maitinimo paslaugų sutartis. Be to, ieškovas, nurodęs, jog teikė maitinimo paslaugas gydymo įstaigose pagal atsakovo nurodytas dietas, taip pat turėjo galimybę pateikti pasiūlymą viešajame pirkime. Teismas pažymėjo, kad atsakovas pirkimo dokumentuose prašė būti įvykdžius tik 0,5 pasiūlymo vertės sutartį, nors Viešųjų pirkimų tarnyba rekomendacijomis siūlo nustatyti didesnę reikšmę – 0,7 pirkimo objekto vertės. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas nelaikė, kad pirkimo sąlygų 18.10 punktas ribojo konkurenciją.

12Teismas taip pat sprendė, kad perkamų paslaugų svarbą suponuoja tai, jog perkančioji organizacija privalo užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, o vienas iš kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų aspektų yra tinkamas pacientų maitinimas. Sunkiomis formomis sergančių ligonių maitinimas negali būti tapatus sveiko žmogaus maitinimui. Todėl teismas sprendė, jog vartotojų grupė – pacientai – yra pakankamai specifinė, o atsakovo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai būti įvykdžius būtent pacientų dietinio maitinimo sutartį yra pagrįsti. Teismas laikė, kad ir pacientų skaičius, kuriam teiktinas maitinimas vienu metu, yra reikšmingas bei įrodantis tinkamą praktinę kokybiškos dietinio maitinimo paslaugos teikimo patirtį, kuri patvirtino tiekėjo pajėgumą įvykdyti pirkimo sutartį. Todėl teismas konstatavo, kad pirkimo sąlygų 18.11 punktas faktiškai ir teisiškai pagrįstas (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 1 d.).

13Teismas pažymėjo, kad pirkime galėjo dalyvauti ir ūkio subjektų grupė (Viešųjų pirkimų įstatymo 5 str. 2 d.). Pasiūlymą dalyvauti pirkime priėmė du tiekėjai, tačiau jų pasiūlymai buvo atmesti dėl per didelės kainos. Teismas konstatavo, kad vien tai, jog potencialus tiekėjas neatitinka konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų, savaime negali reikšti, kad toks reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją ir yra diskriminacinio pobūdžio.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

15Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su apeliaciniu skundu, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 3 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti. Ieškovas nurodo tokius apeliacinio skundo argumentus:

  1. teismas priėjo nepagrįstos išvados, jog perkančioji organizacija, skelbdama konkursą dėl dietinio maisto gamybos pacientams ir pristatymo paslaugų pirkimo, kaip vieną iš kvalifikacijos reikalavimų teisėtai nustatė reikalavimą būti tinkamai įvykdžius pacientų dietinio maitinimo sutartį. Tokia sutartis laikytina tapačia, o ne panašia sutartimi, todėl tokį reikalavimą atsakovas laiko diskriminaciniu, dirbtinai ribojančiu konkurenciją ir pažeidžiančiu racionalaus valstybės (savivaldybės) biudžeto lėšų naudojimo principą (2011 m. gruodžio 30 d. Nr. 1S-196 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 „dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 20.1 p., Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d.);
  2. visoms maitinimo paslaugoms, nepaisant to, kuriai vartotojų grupei jos yra teikiamos, taikomi tie patys norminiai reikalavimai dėl maisto saugos, kas patvirtina, kad visos šios sutartys laikomos panašiomis;
  3. tiekėjo, per tą patį laiką sudariusio vieną sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,5 tiekėjo pasiūlymo vertės dalies trejų metų laikotarpiui ir tiekėjo, per tą patį laiką įvykdžiusio keletą analogiškų sutarčių, kurių bendra vertė yra minėto dydžio, kvalifikacija turėtų būti laikoma lygiaverte (Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1287-112/2013). Atitinkamai turėtų būti traktuojamas ir reikalavimas dėl apimties (tiekti maitinimo paslaugas ne mažiau kaip 900 asmenų). Tuo tarpu perkančioji organizacija patvirtino tokias pirkimo sąlygas, kuriomis dirbtinai apribojimas potencialių konkurso laimėtojų, turinčių įvairiapusės patirties, dalyvavimas viešajame pirkime;
  4. pagal perkančiosios organizacijos suformuotus kvalifikacijos reikalavimus tik tas tiekėjas, kuris jau yra tiekęs atsakovui maitinimo paslaugas, atitiks pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Nes tik atsakovas (būdamas vienu iš trijų didžiausių sveikatos priežiūros įstaigų) perka pacientų dietinio maitinimo paslaugas, kurių apimtis per 1 dieną yra ne mažesnė kaip 900 pacientų;
  5. ieškovas maitinimo paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose teikia 14 objektų, kurie nėra koncentruoti vienu adresu ir kaip pirkimo sąlygose nurodytos maitinimo paslaugų teikimo 9 vietos. Ieškovo maitinamų asmenų per dieną skaičius viršija 2 389 vienetus;
  6. priešingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas, ieškovas neturėjo galimybės dalyvauti kartu su kitais tiekėjais (kurie yra atsakovo konkurentai) viešajame pirkime jungtinės veiklos pagrindais. Be to, jungtinės veiklos sutarties sudarymas yra tiekėjo teisė, bet ne pareiga. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad kitas šio pirkimo dalyvis UAB „Dussmann Service“ taip pat yra iškėlęs atsakovui bylą Vilniaus apygardos teisme dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo (civ. bylos Nr. 2-5838-232/2014).

16Atsakovas VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad perkančioji organizacija turi teisę pati apibrėžti, ką ji laiko panašiomis sutartimis, o šiuo atveju dietinio maitinimo sutartis negali būti prilyginama maitinimo sutarčiai. Ieškovas nenurodo kaip jo ginčijamos viešojo pirkimo sąlygos diskriminuoja tiekėjus. Be to, šių paslaugų teikimui taikomi skirtingi teisės aktų reikalavimai. Ieškovo pateikti duomenys dėl jo teikiamų paslaugų apimties negali būti laikomi patikimais, nes vienintelis tokių duomenų šaltinis yra pats ieškovas. Ieškovas tik apeliaciniame skunde nurodo naujus argumentus dėl draudimo tęsti pirkimo procedūras pagal neteisėtas sąlygas; taip pat dėl jo konkurentų dalyvavimo viešajame pirkime. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustatė mažesnės apimties reikalavimus tiekėjams nei įtvirtinti Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėse rekomendacijose.

17Trečiasis asmuo UAB „Pontem“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad vien ta aplinkybė, jog ieškovo kvalifikaciniai pajėgumai neatitinka nustatytųjų, nėra pagrindas pripažinti šiuos kriterijus diskriminaciniais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-222/2008). Maisto tiekimas sveikiems asmenims ir sergantiems asmenims ženkliai skiriasi. Be to, ginčijamose pirkimo sąlygose yra nurodyti mažesni tiekėjo patirties reikalavimai nei rekomenduoja Viešųjų pirkimų tarnyba. Pirkime dalyvavo du tiekėjai, atitinkantys reikalavimus, kas patvirtino egzistavus konkurenciją. Ieškovas galėjo pasitelkti partnerius pagal jungtinės veiklos sutartį. Ieškovas nepateikė pasiūlymo, todėl jo svarstymai apie kelių sutarčių įvykdymą, kurių bendra vertė atitinka pirkimo sąlygose nurodytą vertę, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

20Nagrinėjamu atveju iš ieškinio reikalavimo ir pagrindo bei apeliacinio skundo argumentų matyti, kad ieškovas prašo panaikinti dvi pirkimo sąlygas, įtvirtintas pirkimo dokumentų bendrųjų nuostatų 18.10-18.11 punktuose, kuriose buvo nustatyti minimalūs kandidatų kvalifikacijos reikalavimai. Minėtas pirkimo sąlygas ieškovas laiko diskriminuojančiomis dėl dviejų priežasčių. Pirma, šiose sąlygose nepagrįstai buvo įtvirtintas reikalavimas kandidatui būti įvykdžius ar vykdyti lygiai tokią pačią sutartį - pacientų dietinio maitinimo sutartį, o ne panašią – bet kokių vartotojų maitinimo sutartį. Antra, šiose sąlygose nepagrįstai buvo įtvirtinti reikalavimai būti įvykdžius ar vykdyti tam tikros vertės (0,5 tiekėjo pasiūlymo vertės trejų metų laikotarpiui) bei tam tikros apimties (900 pacientų maitinimo per dieną) vieną sutartį, o ne keletą sutarčių.

21Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 1 dalimi perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos; jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs (VPĮ 32 str. 1 d.).

22Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatyti VPĮ 35–37 straipsnių nuostatose. VPĮ 36 straipsnyje įtvirtinti būdai, kuriuos turi teisę naudoti perkančioji organizacija, tikrindama kandidatų techninį ir profesinį pajėgumą. Vienas iš tokių būdų yra reikalavimas pateikti pagrindinių per paskutinius 3 metus patiektų prekių ar suteiktų paslaugų sąrašus, nurodant prekių ar paslaugų bendras sumas, datas ir prekių ar paslaugų gavėjus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos ar ne (VPĮ 36 str. 1 d. 2 p.). Kaip matyti iš šio reikalavimo turinio, būtent tokiu būdu yra patikrinama tiekėjo patirtis, sudarant ir vykdant panašaus pobūdžio sutartis ir įsitikinama, kad tiekėjas bus pajėgus (atsižvelgiant į turimą patirtį) tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Dėl šios priežasties sprendžiant ar įvykdyta/tebevykdoma sutartis yra panaši į viešojo pirkimo sutartį, svarbūs lyginamieji kriterijai yra ne tik prekių/paslaugų panašumas, bet ir tokios sutarties pagrindu tiekėjo parduotų prekių ar teiktų paslaugų mastas bei tokios sutarties vertė. Tik nustačius, kad tiekėjas yra tinkamai įvykdęs/tebevykdo panašios apimties sutartį, bus galima spręsti, kad jis turi galimybę naudotis pakankamo dydžio patalpomis, kur bus pagamintas panašus kiekis prekių, turi pakankamą skaičių darbuotojų, kurie bus pajėgūs pagaminti ir tiekti panašų kiekį prekių, pakankamo pajėgumo techniką ir pan. Taigi, būtent panašios apimties (masto) ir vertės sutarties įvykdymas yra logiškas, pagrįstas ir tinkamas kriterijus, kuriuo vadovaujantis perkančioji organizacija gali tinkamai įvertinti kandidatų techninį ir profesinį pajėgumą. Dėl šios priežasties atmetami kaip nepagrįsti ieškovo apeliacinio skundo argumentai, kuriais teigiama, kad pirkimo sąlygų 18.10-18.11 punktuose įtvirtintas minimalus kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui būti įvykdžius ar vykdyti tam tikros vertės (0,5 tiekėjo pasiūlymo) bei tam tikro masto (900 asmenų maitinimas per dieną) vieną sutartį (o ne kelias sutartis) yra diskriminacinio pobūdžio, pažeidžiantis VPĮ įtvirtintus principus ar imperatyvias nuostatas.

23Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintose Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (kurios buvo pakeistos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-196) 20.1 punkte numatyta, kad tiekėjų patirtis – per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų (ir) ar vykdomų pagrindinių panašių patiektų prekių ar suteiktų paslaugų pirkimo sutarčių (pirkimo sutarčių, kurių dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios), kurių kiekvienos rekomenduojama vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės, skaičius; jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės; nurodydama laikotarpį metais, perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti ir į einamuosius metus. Kaip matyti iš šių teisinių nuostatų turinio, Viešųjų pirkimų tarnyba kaip tiekėjo patirties vertinimo esminį kriterijų rekomenduoja perkančiajai organizacijai nurodyti būtent vienos sutarties (o ne kelių sutarčių) vertę ir apimtį.

24Dėl ieškovo apeliacinio skundo argumentų, kuriais teigiama, kad atsakovas nepagrįstai pirkimo sutarties sąlygose įtvirtino reikalavimą būti įvykdžius/tebevykdyti tokią pačią – būtent (tam tikro masto ir vertės) pacientų dietinio maitinimo, o ne apskritai maitinimo sutartį, pažymėtina, kad kasacinio teismo nuosekliai formuojamojoje praktikoje yra išaiškinta, jog itin aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui, arba neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai riboja konkurenciją, atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Todėl perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštus reikalavimus pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civ. byloje. Nr. 3K-3-222/2008, 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-126/2010, 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-510/2011).

25Nagrinėjamu atveju atsakovas (perkančioji organizacija), teigdamas, kad pagrįstai reikalauja tiekėjų turėti patirties būtent pacientų dietinio maitinimo paslaugų teikimo srityje, o ne apskritai maitinimo paslaugų teikimo srityje, nenurodė argumentų, kurie pagrįstų, kad maisto pacientams paruošimas reikalauja ypatingų žinių, technologijų ar gebėjimų, kurie iš esmės skiriasi nuo maisto ruošimo kitiems vartotojams; kad patirties neturėjimas ruošiant maistą būtent pacientams galėtų sukelti grėsmę, jog toks tiekėjas nesugebės tinkamai vykdyti viešojo pirkimo sutarties. Pažymėtina, kad vien ta aplinkybė, jog skiriasi maisto pacientams ir kitiems vartotojams racionas (skiriasi maisto produktai, jų apdorojimas, proporcijų derinimas, patiekalų paruošimo būdas ir pan.) neįrodo, jog tiekėjas, sugebėjęs teikti maitinimo paslaugas pagal vienokius reikalavimus (vartotojams), nesugebės jų teikti pagal panašius reikalavimus (specifinei vartotojų grupei – pacientams), nepaisant to, kad pastarųjų reikalavimų tenkinimas reikalaus daugiau darbo, atidumo, specifinių produktų parinkimo, derinimo ir pan. Minėtos aplinkybės gali įtakoti tik tiekėjo pateikto pasiūlymo kainos padidėjimą (palyginti su ta, kurią jis galėtų pateikti pasiūlyme dėl maitinimo paslaugų teikimo ne pacientams). Šios išvados teisėjų kolegija priėjo atsižvelgusi ir į tai, kad įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs specifinių skirtingų reikalavimų tiekėjams, norintiems verstis veikla, susijusia su maitinimo paslaugų teikimu, ir veikla, susijusia su maitinimų paslaugų teikimu būtent pacientams. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas (perkančioji organizacija) pirkimo sutarties sąlygų 18.10-18.11 punktuose įtvirtindama specifinį reikalavimą tiekėjams turėti patirties vykdant/būti įvykdžius būtent pacientų, o ne apskritai bet kokių vartotojų maitinimo paslaugų teikimo sutartį, dirbtinai apribojo konkurenciją ir tokiu būdu pažeidė VPĮ įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus (VPĮ 3 str. 1 d.). Dėl šios priežasties pirkimo sutarties sąlygų 18.10-18.11 punktuose įtvirtinti tiekėjų minimalūs kvalifikacijos reikalavimai ta apimtimi, kiek yra įtvirtintas reikalavimas tiekėjams būti įvykdžius/vykdyti pacientų maitinimo, o ne maitinimo sutartį, naikintini kaip prieštaraujantys VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principams.

26Pažymėtina, kad Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos nėra privalomos perkančiosioms organizacijoms; perkančioji organizacija gali nustatyti ir kitokius kvalifikacijos kriterijus ar jų reikšmes, tačiau tik tokius, kurie neprieštarauja VPĮ nuostatoms. Nagrinėjamu atveju atsakovui nusprendus įtvirtinti pirkimo sąlygose minimalų kvalifikacijos reikalavimą, kad tiekėjas privalo būti įvykdęs ne panašią (kaip siūloma Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 20.1 punkte), o identišką sutartį, tai yra būtent pacientų dietinio maitinimo sutartį, nors ir nebuvo pažeisti Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų nuostatų, tokia sąlyga buvo dirbtinai apribota konkurencija ir nesilaikyta būtent VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principų. Priešingai nei atsiliepimuose į apeliacinį skundą nurodo atsakovas ir trečiasis asmuo, aplinkybė, kad Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 20.1 punkte įtvirtinta teisė pačiai perkančiajai organizacijai tiksliai ir aiškiai nurodyti, ką ji laiko panašia pirkimo sutartimi, nereiškia, kad perkančiajai organizacijai yra suteiktas leidimas panašia sutartimi laikyti tik identišką sutartį ir tokiu būdu ignoruoti VPĮ įtvirtintus viešųjų pirkimų principus.

27Vadovaujantis CPK 179 straipsnio 3 dalimi teisėjų kolegija patikrino viešai internete skelbiamus duomenų apie atsakovo vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrius paslaugos“ (pirkimo Nr. 151846) eigą ir nustatė, kad šio viešojo pirkimo procedūros yra baigtos, atmetus visus pasiūlymus dėl pateiktų pasiūlymų per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos (http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_ profile&Itemid=86&task=ataskaitos&filter_quick=151846). Dėl šios priežasties nėra pagrindo spręsti klausimo dėl viešojo pirkimo sutarties naikinimo, nustačius vykdyto viešojo pirkimo sąlygų neteisėtumą (VPĮ 951 str.). Nepaisant to, teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju net ir esant sudarytai viešojo pirkimo sutarčiai, nebūtų pagrindo jos naikinti, nes ieškovas (tiekėjas) neįrodė, jog jis atitiko teisėtai pirkimo sąlygose įtvirtintą minimalų kvalifikacijos reikalavimą būti sudarius tam tikros vertės (0,5 tiekėjo pasiūlymo vertės trejų metų laikotarpiui) bei tam tikros apimties (900 pacientų maitinimo per dieną) vieną panašią sutartį, o ne keletą sutarčių.

28Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 3 d. sprendimo, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vadovavosi VPĮ įtvirtintais principais, dėl ko nepagrįstai atsisakė panaikinti tiekėjus diskriminuojančias viešojo pirkimo sąlygas, kuriose buvo įtvirtintas minimalus kvalifikacijos reikalavimas tiekėjams būti sudarius pacientų dietinio maitinimo sutartį. Dėl šios priežasties ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies ir keičiamas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 3 d. sprendimas – ieškinys tenkinamas iš dalies ir naikinami pirkimo sąlygų 18.10-.18.11 punktuose nurodyti žodžiai „pacientų“ (CPK 326 str. 1 d. 3 p., 4231 str. 1 d.).

29Ieškovo apeliacinį skundą (bei atitinkamai ieškinį) tenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteisiama puse žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį ir apeliacinį skundą, viso 750 Lt (CPK 93 str. 2 d., 4231 str. 1 d.).

30Ieškovo apeliacinį skundą (bei atitinkamai ieškinį) tenkinus iš dalies, paskirstomos tarp bylos šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti, atsižvelgus į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2-8.3, 8.10-8.11, 8.16 punktus (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d., 98 str., 4231 str. 1 d.). Taigi ieškovui iš atsakovo ir trečiojo asmens priteisiama 2 500 Lt, iš kiekvieno po 1 250 Lt; iš ieškovo atsakovui priteisiama – 1250 Lt, iš ieškovo trečiajam asmeniui priteisiama – 1 250 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai atlyginti. Atlikus įskaitymą, iš byloje dalyvaujančių asmenų nepriteisiama vienas kitam bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai atlyginti (CK 6.130 str. 1 d.).

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 4231 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

32pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 3 d. sprendimą.

33Ieškovo viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ ieškinį tenkinti iš dalies.

34Panaikinti atsakovo perkančiosios organizacijos viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrius paslaugos“ (pirkimo Nr. 151846) pirkimo sąlygų 2 lentelėje „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 18.10-18.11 punktuose nurodytus žodžius „pacientų“.

35Kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Priteisti ieškovui viešajai įstaigai „Kretingos maistas“ (įmonės kodas 164687871, buveinės adresas Palangos g. 30C, Kretinga) iš atsakovo viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561, buveinės adresas Santariškių g. 2, Vilnius) 750 Lt žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos nustatytų viešojo... 6. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. Ieškovas nurodė, kad siekdamas dalyvauti atsakovo paskelbtame supaprastintame... 8. Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos... 9. Trečiasis asmuo UAB „Pontem“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti.... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 12. Teismas taip pat sprendė, kad perkamų paslaugų svarbą suponuoja tai, jog... 13. Teismas pažymėjo, kad pirkime galėjo dalyvauti ir ūkio subjektų grupė... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 15. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su apeliaciniu... 16. Atsakovas VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“... 17. Trečiasis asmuo UAB „Pontem“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 20. Nagrinėjamu atveju iš ieškinio reikalavimo ir pagrindo bei apeliacinio... 21. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 1... 22. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatyti VPĮ 35–37 straipsnių... 23. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 24. Dėl ieškovo apeliacinio skundo argumentų, kuriais teigiama, kad atsakovas... 25. Nagrinėjamu atveju atsakovas (perkančioji organizacija), teigdamas, kad... 26. Pažymėtina, kad Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos... 27. Vadovaujantis CPK 179 straipsnio 3 dalimi teisėjų kolegija patikrino viešai... 28. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“... 29. Ieškovo apeliacinį skundą (bei atitinkamai ieškinį) tenkinus iš dalies,... 30. Ieškovo apeliacinį skundą (bei atitinkamai ieškinį) tenkinus iš dalies,... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 3 d. sprendimą.... 33. Ieškovo viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ ieškinį tenkinti iš... 34. Panaikinti atsakovo perkančiosios organizacijos viešosios įstaigos Vilniaus... 35. Kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 3 d. sprendimą palikti... 36. Priteisti ieškovui viešajai įstaigai „Kretingos maistas“ (įmonės kodas...