Byla 2-2425-91/2013

Nustatė

12013-08-05 Marijampolės rajono apylinkės teisme priimtame ieškinyje, ieškovas Ieškovas UAB „Juodeliai" dokumentinio proceso tvarka pareiškė ieškinį atsakovui Marijampolės krepšinio klubui „Mantinga - Juodeliai" dėl skolos ir palūkanų išieškojimo. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 28 d. preliminariu sprendimu ieškovo UAB „Juodeliai" ieškinį patenkino visiškai ir priteisė iš atsakovo Marijampolės krepšinio klubo „Mantinga — Juodeliai" ieškovo naudai 15 000 litų skolą, 209,59 litų palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-05-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 228 litų bylinėjimosi išlaidų.

2Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. preliminariame sprendime nurodyta, kad atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo jam įteikimo dienos gali įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam Marijampolės rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Atsakovui preliminarus teismo sprendimas ir kiti procesiniai dokumentai buvo įteikti per antstolę Svajonę Žukauskienę 2013 m. rugsėjo 9 d.

3Atsakovas Marijampolės krepšinio klubas „Mantinga - Juodeliai" su pareikštu ieškiniu ir preliminariu sprendimu nesutinka, todėl remiantis CPK 430 str. 1 d. pateikė teismui 2013 m. rugsėjo 26 d. prieštaravimus, kurie teismo buvo priimti. Pateiktame ieškovo ieškinio ir preliminariam teismo sprendimui, kuriame atsakovo atstovas atsikirto ieškovo reikalavimams ir preliminariam sprendimui argumentais jog atsakovas Marijampolės krepšinio klubas „Mantinga-Juodeliai“ su ieškovo pareikštu ieškiniu ir su priimtu preliminariu sprendimu nesutinka. Atsakovo atstovė prašo teismą, 2013 m. gegužės 28 d. preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškovo UAB „Juodeliai“ ieškinį atmesti ir priteisti atakovui Marijampolės krepšinio klubui „Mantinga-Juodeliai“ naudai visas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nesutikimas grindžiamas žemiau išdėstytais motyvais ir argumentais. Atsakovo atstovė pareiškė, kad su ieškovu UAB „Juodeliai“ niekada nebuvo sudaryta paskolos sutartis ir nedgi nebuvo pareikšta valia paskolos sutarčiai sudaryti, jokių pinigų iš ieškovo niekada nebuvo reikalauta. Ieškovas UAB „Juodeliai“ 2012 m.balandžio 16 d. mokėjimo pavedimu Nr. 11803, pervedė penkiolika tūkstančių litų įvardindami „ paskola“, jokios paskolos su ieškovu nebuvo sudaryta ir nebuvo ketinimo sudaryti. 2011 m. Marijampolės vaikų krepšinio klubą „Mantinga" (be narių UAB „Mantinga" ir K. A.) papildė du nauji nariai - tai UAB „Juodeliai" ir UAB „Juodeliai“ direktorius J. Z.. Atsižvelgiant į tai, klubo pavadinimas buvo pakeistas į Marijampolės krepšinio klubą „Mantinga -Juodeliai". Klubo įstatų 2.1. punkte numatyta, kad pagrindinis Klubo tikslas yra plėtoti ir populiarinti krepšinį Marijampolės savivaldybėje, organizuoti ir dalyvauti varžybose, koordinuoti Klubo narių veiklą, atstovauti narių interesus bei juos ginti, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, įvairių programų konkursuose, siekiant finansinės paramos klubo veiklai. Klubo įstatų 3.1. punktas numato, kad Klubo nariu gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pritaria klubo tikslams, pripažįsta ir vykdo klubo įstatus bei dalyvauja klubo veikloje. Siekiant Klubo įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimo Klubo nariai žodžiu aptarė, kiek lėšų neatlygintinai bus skirta Klubui ir jo veiklai 2011 m. - 2012 m. sezono metu. Be to, Klubą sutiko remti ir Marijampolės savivaldybė bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pagal Klubo 2011 m. - 2012 m. sezono mokėjimų pavedimų išklotinę akivaizdžiai matosi, kokias pinigų sumas Klubui skyrė UAB „Mantinga" ir UAB „Juodeliai" bei kiti Klubo rėmėjai. Klubo narys UAB "Mantinga" bei Mantingos labdaros ir paramos fondas Klubui nuo 2011 m. rugsėjo 7 d. iki 2012 m. balandžio 16 d. skyrė paramos tikslais 105 000 litų, o kitas Klubo narys tai yra UAB „Juodeliai" bei labdaros ir paramos fondas „Juodeliai CO" neatlygintinai pervedė Klubui 106 000 litų . Tačiau baigiantis 2011 m. - 2012 m. sezonui, 2012 m. gegužės mėnesį Klubo narys J. Z. ir UAB „Juodeliai" pareiškė norą išstoti iš Klubo ir pareikalavo iš kito Klubo nario, tai yra K. A. bei UAB „Mantinga", grąžinti dalį Klubui neatlygintinai skirtų lėšų, o būtent -dalį pinigų sumos, kuri buvo sumokėta Lietuvos Nacionalinei krepšinio lygai už galimybę Klubui žaisti ir dalyvauti šioje veikloje. Klubo nariui J. Z. ir UAB „Juodeliai" buvo paaiškinta, kad nėra galimybės ir jokio pagrindo grąžinti Klubui pervestas lėšas, kadangi jos buvo suteiktos neatlygintinai, tai yra paramos tikslais. Be to, neįmanoma susigrąžinti pinigų, kurie buvo sumokėti Lietuvos Nacionalinei krepšinio lygai. Tarp šalių kilo ginčas, Klubo narys J. Z. ir UAB „Juodeliai" nepagrįstai reikalavo Klubui neatlygintinai pervestų lėšų, nepagrįstai samprotavo apie perduotas Klubui lėšas, nesilaikė savo įsipareigojimų, nedalyvavo Klubo veikloje ir trukdė priimti tam tikrus sprendimus. Nepaisant susiklosčiusių santykių tarp Klubo narių, Klubo narys UAB „Mantinga" ir toliau vienas rėmė Klubą (kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, neturintys nario statuso, taip pat neatlygintinai perleido Klubui tam tikras pinigų sumas), vykdė Klubo nario įsipareigojimus bei uždavinius, numatytus Klubo įstatuose, nesistengė ir nereikalavo keisti Klubo pavadinimo. Baigiantis 2012 m. ir siekiant sutvarkyti finansinius Klubo dokumentus bei parengti finansines ataskaitas, buvo peržiūrėti mokėjimo pavedimai. Negana to, kad Klubo narys J. Z. ir UAB „Juodeliai" nesilaikė aptartų bei Klubo įstatuose numatytų įsipareigojimų, nesilaikė pagarbos ir etikos reikalavimų kitų Klubo narių atžvilgiu, paskutinį pavedimą Klubui 2012 m. balandžio 16 d. UAB "Juodeliai" pavadino "paskola". Apie tai pasiteiravus Klubo nario J. Z., jis nesugebėjo paaiškinti, kodėl mokėjimo pavedimo paskirtyje buvo įrašyta "paskola", o ne "parama", kaip kad visada UAB „Juodeliai'1 nurodydavo pervedant lėšas. Marijampolės krepšinio klubas ”Mantinga-Juodeliai” 2013 m. sausio 10 d., Klubas gavo UAB „Juodeliai" reikalavimą „Dėl paskolos grąžinimo". 2013 m. sausio 21 d. atsakyme Klubas aiškiai nurodė, kad toks UAB „Juodeliai" reikalavimas yra nepagrįstas, todėl negali ir nebus tenkintinas. Marijampolės krepšinio klubui ”Mantinga-Juodelai” atsisakius tenkinti nepagrįstą UAB „Juodeliai" diektoriaus J. Z. reikalavimą, šis kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos ir palūkanų išieškojimo.

4Remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad Klubo narys UAB „Juodeliai" prieš išreiškiant savo norą nutraukti savo veiklą Klube ir nebūti jo nariu, sąmoningai paskutiniame mokėjimo pavedime Nr. 11803 mokėjimo paskirtyje įrašė žodį „paskola", tikėdamasis 15 000 litų sumą susigrąžinti. Tačiau toks nesąžiningas ir negarbingas nario elgesys Klubo atžvilgiu nesuteikia jokio teisinio pagrindo reikalauti minėtos sumos. Marijampolės krepšinio klubo ”Mantinga-Juodeliai” atstovė mano, kad ieškovo ieškinys yra visiškai nepagrįstas, o priimtas preliminarus sprendimas civilinėje byloje naikintinas dėl aukščiau nurodytų faktinių ginčo aplinkybių, kurios šioje civilinėje byloje yra itin svarbios ir turinčios reikšmės bylai teisingai išspręsti, bei dėl žemiau išdėstomų teisinių argumentų. Marijampolės krepšinio klubas „Mantinga - Juodeliai" neginčija nei pinigų pervedimo fakto, nei pervestos sumos dydžio, tačiau atsakovas visiškai nesutinka su ieškinyje išdėstytais argumentais dėl neva tarp šalių susiklosčiusių paskolos teisinių santykių. Tokie ieškovo pasisakymai yra visiškai nepagrįsti bei klaidinantys teismą. Pinigų sumokėjimas, pavedimu krepšinio klubui neatitinka paskolos sutarties, tokia sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Taigi jeigu paskolos davėjas yra juridinis asmuo, paskolos sutartis visais atvejais turi būti rašytinė, neatsižvelgiant į paskolos sutarties sumą, tai numatyta įstatymo. Ginčo šalys yra juridiniai asmenys, tačiau paskolos sutartis nei žodžiu, nei juo labiau raštu niekada nebuvo sudaryta. UAB ”Juodeliai” lėšų pervedimas tik patvirtina pinigų pervedimo ir gavimo faktą, tačiau tai nepatvirtina šalių paskolos sutarties sudarymo fakto. Paskolos sutartis yra dvišalis sandoris. Dvišaliu laikomas sandoris, kuriam sudaryti būtina dviejų šalių suderinta valia. Ieškovas UAB „Juodeliai" klaidina teismą nurodydami ieškinyje, kad atsakovas Marijampolės krepšinio klubas „Mantinga - Juodeliai" kreipėsi į ieškovą dėl paskolos suteikimo. Tokio kreipimosi niekada nebuvo. Tai, kad ieškovas mokėjimo paskirtį pavadino „paskola" yra vienašališka sąlyga, nes atsakovo įsipareigojimo grąžinti skolą nėra. Šiuo atveju, paskolos sandorio ar susitarimo dėl paskolos tarp šalių niekada nebuvo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Marijampolės krepšinio klubui skolintis iš savo nario, kuris iki to laiko reguliariai, beveik kas mėnesį pervesdavo Klubui lėšas, būtų nelogiška ir netikslinga. Todėl ir mokėjimo paskirtį, kuri buvo pavadinta „paskola", Klubas pastebėjo tik baigiantis 2012 m. Iki to laiko, Klubas nežinojo, kad yra mokėjimo pavedimas su pavadinimu „paskola", kadangi paskolos teisiniai santykiai tarp ginčo šalių niekada nebuvo susiklostę. Abiems šalims yra gerai žinoma, kad tiek ieškovas UAB „Juodeliai", tiek kitas Klubo narys UAB „Mantinga" visas lėšas Klubui suteikdavo neatlygintinai, tai yra kaip paramą. Todėl ir paskutinis UAB „Juodeliai" mokėjimo pavedimas yra ne kas kita, kaip eilinis neatlygintinas lėšų pervedimas Marijampolės krepšinio klubui. Atsakovo Marijampolės krepšinio klubas „Mantinga - Juodeliai" atstovė mano, kad dėl išdėstytų faktinių aplinkybių ieškinys yra visiškai nepagristas ir netgi šmeižiantis atsakovą kaip Klubą. Atsakovo Marijampolės krepšinio klubo ”Mantinga-Juodeliai” atstovės manymu šalis visą laiką siejo paramos teikimo klubui teisiniai santykiai, negali kilti jokių abejonių dėl UAB ”Juodeliai” pateikto teismui ieškinio pagrįstumo, prašo panaikint 2013 m.gegužės 28 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo priimtą preliminarų sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą, priteisti visas su bylos vedimu turėtas išlaidas. Ieškovo UAB „Juodeliai“ atstovas su pateiktais atsakovo Marijampolės krepšinio klubo „Mantinga-Juodeliai“ prieštaravimais nesutinka atsakovo atstovė teismo posėdyje ir pateiktuose prieštaravimuose, neginčydama faktinių aplinkybių jog realiai pinigus yra gavęs ir kad 2012 m. balandžio 16 d. mokėjimo pavedimas Nr. 11803, negali būti laikomas įrodymu apie paskolos suteikimą. Ieškovo atstovas su tuo visiškai nesutinka. Ieškovo UAB „Juodeliai“ atstovas teismo posėdyje pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 3 d. numato, kad rašytinės paskolos sutarties reikalavimus atitinka bet koks kitoks skolos dokumentas patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Mokėjimo pavedimas su kuriuo buvo pervesti ginčo pinigai, kaip tik ir yra dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Atsakovas, gavęs Ieškovės mokėjimo pavedimą su mokėjimo paskirtimi - paskola, prieštaravimų ieškovui nepareiškė, pinigų atgal negrąžino, todėl tokiais faktiniais veiksmais jis patvirtino paskolos sutarties sudarymą bei savo valią dėl paskolos gavimo. Ieškovo atstovas teigia, kad Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. numato, kad sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Taigi ieškovui 2012 m. balandžio 16 d. atlikus mokėjimo pavedimą Nr. 11803, kuriuo buvo pervesta 15 000 litų suma ir atsakovui Marijampolės krepšinio klubui „Mantinga-Juodeliai“ gavus , manoma, kad sutartis sudaryta 2012 m. balandžio 16 d. ir paskolos sutartį atitinka 2012 m. balandžio 16 d. mokėjimo pavedimas Nr. 11803 patvirtinantis pinigų perdavimą atsakovui. Pažymėtina ir tai, kad mokėjimo paskirtyje yra nurodyta, kad tai yra paskola. Todėl atsakovo Marijampolės krepšinio klubo „Mantinga-Juodeliai“ atstovės išvedžiojimai apie neva būtiną atskirą paskolinį dokumentą niekuo nepagrįsti.Ieškovo UAB „Juodeliai“ atstovas pažymi, kad atsakovas Marijampolės krepšinio klubas „Mantinga-Juodeliai“ pripažįsta aplinkybę jog jis pinigų yra gavęs ir juos iki šios dienos nėra grąžinęs. Vadinasi atsakovui gavus pinigus ir jų negrąžinus, ieškovas turi teisę reikalauti kad negrąžinta pinigų suma būtų priteista ieškovui teismine tvarka. Dėl ko ieškinys yra pilnai pagrįstas, tai yra įrodytas ieškovo atstovo manymu rašytiniais įrodymais (2012 m. balandžio 16 d. mokėjimo pavedimas Nr. 11803) bei atsakovo pripažinimu, kad jis pinigus yra gavęs ir jų nėra grąžinęs. Atsakovo Marijampolės krepšinio klubo „Mantinga-Juodeliai“ atstovės teigimu, kad jis valios skolintis pinigų neturėjo, vadinasi jis gavęs pinigus, bei esant mokėjimo nurodyme paskirčiai, kad tai yra paskola, juos privalėjo grąžinti, kaip gautus nesant jo valios, tačiau kaip matyti atsakovas to nepadarė, ir jokių prieštaravimų dėl to ieškovui nepateikė, kas tik patvirtina ieškovo ieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes. Atsakovo atstovė bando įrodyti, kad tai buvo paskola, o parama. Su tuo ieškovas nesutinka, kadangi paramos suteikimas yra teisė, o ne pareiga. Ieškovas nebuvo įsipareigojęs suteikti paramą, tiek kiek jis norėjo remti atsakovą, tiek ir parėmė. Išsiskyrus ieškovo ir atsakovo pozicijai dėl pačio atsakovo veiklos Ieškovas nusprendė toliau atsakovo Marijampolės krepšinio klubo „Mantinga-Juodeliai“ neremti, tačiau sutiko suteikti 15000 litų paskolą. Ieškovo atstovas pažymėjo, jog nei atsakovas, nei joks kitas subjektas negali priversti kito asmens suteikti paramą, nes tai yra savanoriškas teikimas, priklausantis nuo ją suteikiančio asmens valios. Ginčo atveju ieškovo valios dėl paramos suteikimo nebuvo, ką pažymi ir pats atsakovas, kad tuo metu tarp ieškovo ir atsakovo atsirado nesutarimai, dėl ko natūralu, kad esant nesutarimams ieškovas neturėjo jokio tikslo teikti paramą, subjektui, korio veikla nėra patenkintas. Tačiau kaip minėta sutiko suteikti paskolą, kas ir buvo padaryta 2012 m. balandžio 16d. mokėjimo pavedimu Nr. 11803. Ieškovo UAB „Juodeliai“ atstovas pažymėjo, kad atsakovas Marijampolės krepšinio klubas “Mantinga-Juodeliai” gavęs pagal aukščiau paminėtą pavedimą pinigus su nurodyta paskirtimi, kad tai yra paskola, dėl to jokių pretenzijų nereiškė ir dėl to jokio ginčo nekėlė, tuo pripažindamas, susitarimo dalyką. Akivaizdu, kad asmuo, kuris tikisi gauti paramą, tačiau gauna paskolą, nedelsiant į tai sureaguotų, ir tuo atveju jeigu jis paskolos gauti neturėjo valios jis tuos pinigus nedelsiant būtų grąžinęs paskolos davėjui, tačiau to padaryta nebuvo ir paskola buvo priimta, tai yra sandoris įvykdytas. Ieškovas jokių pretenzijų, nereiškė, tai tik patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą. Ieškovo UAB „Juodeliai“ atstovo manymu atsakovo Marijampolės krepšinio klubo „Mantinga-Juodeliai“ prieštaravimai nepagrįsti, dėl ko preliminarus teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, kadangi jokių pagrindų priimtą preliminarų sprendimą keisti ar jį naikinti nėra.

5Ieškinys atmestinas.

6Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008.) Teismas tiria ir vertina pateiktus įrodymus ir jais remdamasis daro savo išvadas apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas vertina esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LR CPK 185 str. 1d.). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrą faktinių aplinkybių buvimą konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas daro išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamo fakto nebuvus, nei jo buvus. Teisme civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, kurio esmė yra ta, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. (LR CPK 12 str.). Teismas pagal byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus bei bylos dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, nustatė tokias faktines bylos aplinkybes. Šalių ir jų atstovų paiškinimu faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad ieškovas UAB “Juodeliai” kreipėsi į teismą dėl penkolikos tūkstančių litų suteiktos paskolos grąžinimo pagal 2012 m. balandžio 16 d. mokėjimo pavedimą Nr. 11803, pagal kurą atsakovui Marijampolės krepšinio klubui „Mantinga-Juodeliai“ paskola. Teisminio bylos nagrinėjimo metu teismas nustatį, kad atsakovas Marijampolės krepšinio klubas „Mantinga-Juodeliai“ valios gauti, arba prašyti paskolos pas ieškovą niekada nepareiškė ir jokios paskolos nereikįjo. Ieškovo UAB „Juodeliai“ atstovo aiškinimas, kad mokėjimo pavedimas atitinka paskolos sutarties sudarymą, jo manymu nereikia atsakovui išreikšti jokios valios ir pareikšti savo nuomonės. Teismo posėdyje neginčytinai nustatyta, kad 2011 metų Marijampolės vaikų krepšinio klubą „Mantinga" (be narių UAB „Mantinga" ir K. A.) papildė du nauji nariai - tai UAB „Juodeliai" ir J. Z.. Atsižvelgiant į tai, klubo pavadinimas buvo pakeistas į Marijampolės krepšinio klubą „Mantinga -Juodeliai". Siekiant Klubo įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimo Klubo nariai žodžiu aptarė, kiek lėšų neatlygintinai bus skirta Klubui ir jo veiklai 201 1 metų ir 2012 metų sezono metu. Be to, Klubą sutiko remti ir Marijampolės savivaldybė bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Klubo narys UAB "Mantinga" bei Mantingos labdaros ir paramos fondas Klubui nuo 2011 m. rugsėjo 7 d. iki 2012 m. balandžio 16 d. skyrė paramos tikslais 105 000 litų, o kitas Klubo narys ieškovas UAB „Juodeliai" bei labdaros ir paramos fondas „Juodeliai CO" neatlygintinai pervedė Klubui 106 000 litų, tai neginčijamai matyti mokėjimo pavedimų išklotinėje. (b.l. 50-51). Tačiau baigiantis 2011 metų ir 2012 metų sezonui, 2012 m. gegužės mėnesį Klubo narys J. Z. ir ieškovas UAB „Juodeliai" pareiškė norą išstoti iš Klubo ir pareikalavo iš kito Klubo nario, atai yra iš atsakovo K. A. bei UAB „Mantinga", grąžinti dalį Klubui neatlygintinai skirtų lėšų, o būtent dalį pinigų sumos, kuri buvo sumokėta Lietuvos Nacionalinei krepšinio lygai už galimybę Klubui žaisti ir dalyvauti šioje veikloje. Klubo nariui ieškovui J. Z. ir UAB „Juodeliai" buvo paaiškinta, kad nėra galimybės ir jokio pagrindo grąžinti Klubui pervestas lėšas, kadangi jos buvo suteiktos neatlygintinai, tai yra paramos tikslais. Be to, neįmanoma susigrąžinti pinigų, kurie buvo sumokėti Lietuvos Nacionalinei krepšinio lygai. (b.l.50-51). Neginčijamai nustatyta, kad atsakovas Marijampolės krepšinio klubas „Mantinga - Juodeliai" niekada nesikreipė į ieškovą dėl paskolos suteikimo. Tokio kreipimosi niekada nebuvo. Tai, kad ieškovas mokėjimo paskirtį pavadino „paskola" yra vienašališka sąlyga, nes atsakovo įsipareigojimo grąžinti skolą nėra. Šiuo atveju, paskolos sandorio ar susitarimo dėl paskolos tarp šalių niekada nebuvo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Marijampolės krepšinio klubui skolintis iš savo nario, kuris iki to laiko reguliariai, beveik kas mėnesį pervesdavo Klubui lėšas, būtų nelogiška ir netikslinga. Todėl ir mokėjimo paskirtį, kuri buvo pavadinta „paskola", Klubas pastebėjo tik baigiantis 2012 m. Iki to laiko, Klubas nežinojo, kad yra mokėjimo pavedimas su pavadinimu „paskola", kadangi paskolos teisiniai santykiai tarp ginčo šalių niekada nebuvo susiklostę. Abiems šalims yra gerai žinoma, kad tiek ieškovas UAB „Juodeliai", tiek kitas Klubo narys UAB „Mantinga" visas lėšas Klubui suteikdavo neatlygintinai, tai yra kaip paramą. Todėl ir paskutinis UAB „Juodeliai" mokėjimo pavedimas yra ne kas kita, kaip eilinis neatlygintinas lėšų pervedimas Marijampolės krepšinio klubui. Atsakovas Marijampolės krepšinio klubas „Mantinga - Juodeliai"niekada nesikreipė į ieškovą dėl paskolos suteikimo. Tokio kreipimosi niekada nebuvo. Tai, kad ieškovas mokėjimo paskirtį pavadino „paskola" yra vienašališka sąlyga, nes atsakovo įsipareigojimo grąžinti skolą nėra. Šiuo atveju, paskolos sandorio ar susitarimo dėl paskolos tarp šalių niekada nebuvo. Teismas taip pat atkreipia dėmesį ir į tai, kad Marijampolės krepšinio klubui skolintis iš savo nario, kuris iki to laiko reguliariai, beveik kas mėnesį pervesdavo Klubui lėšas, būtų nelogiška ir netikslinga, Marijamplės krepšinio klubo „Mantinga-Juodeliai“ prezidentas J. Z., pervesdamas, savo klubui reikalauja sugrąžinti pinigus. Todėl ir mokėjimo paskirtį, kuri buvo pavadinta „paskola", Klubas pastebėjo tik baigiantis 2012 m. Iki to laiko, Klubas nežinojo, kad yra mokėjimo pavedimas su pavadinimu „paskola", kadangi paskolos teisiniai santykiai tarp ginčo šalių niekada nebuvo susiklostę. Abiems šalims yra gerai žinoma, kad tiek ieškovas UAB „Juodeliai", tiek kitas Klubo narys UAB „Mantinga" visas lėšas Klubui suteikdavo neatlygintinai, tai yra kaip paramą. Todėl ir paskutinis UAB „Juodeliai" mokėjimo pavedimas yra ne kas kita, kaip eilinis neatlygintinas lėšų pervedimas Marijampolės krepšinio klubui. (b.l.50-51.) Tarp šalių kilo ginčas, Klubo narys J. Z. ir UAB „Juodeliai" nepagrįstai reikalavo Klubui neatlygintinai pervestų lėšų, nepagrįstai samprotavo apie perduotas Klubui lėšas, nesilaikė savo įsipareigojimų, nedalyvavo Klubo veikloje ir trukdė priimti tam tikrus strateginius sprendimus. Tai teismo posėdyje patvirtino ir apklausti liudytojai K. A., parodė, kad kaip buvo sukurtas krepšinio klubas “Mantinga-Juodeliai” tai sutarė, kad vienais metais klubo prezidentu būna UAB Mantinga“ savininkas, kitais metais UAB „juodeliai“ savininkas, kad būtų kaita. Klubo pagrindiniai rėmėjai yra UAB “Mantinga” vadovas K. A. ir UAB “Juodeliai” direktorius J. Z.. Tuo metu, kai buvo krepšinio klubo prezidentu ieškovo UAB “Juodeliai” direktorius ir buvo pervesta klubui 15000 litų įvardinta paskola, tai pats sau pervedė paskolą ir dabar reikalauja sugrąžinti.sau duotus pinigus. Jo manymu atsakovas elgiasi labia negarbingai ir nesąžiningai, jeigu nenori remti klubo, palik klubą ir garbingai išeiki. Pinigus pervedė balandžio mėnesį, penkiolika tūkstančių litų, bet ieškovas UAB “Juodeliai” ant sąskaitos parašė, kad “paskola”, jam pasakė, kad nekreipti dėmesio įvyko klaida. Tai kokia yra klaidos kaina, kad reikia trugdyti teismą ir patiems gaišti laiką. Liudytojas K. S. parodė, kad krepšinio klubas buvo įsteigtas 2006 metais, UAB “Mantinga” ir UAB “Juodeliai” vadovų sprendimu. Klubo prezidentai kiekvienais metais keitėsi. Liudytojas tuo metu buvo krepšinio klubo tarybos pirmininkas ir bendravo su ieškovo atstovu klubo prezidentu J. Z., apie tai pasakė, kad visuose pavedimuose ieškovas rašė “paslauga” o šiame parašėte, kad “paskola” jo atsakymas buvo, kad nekreipti dėmesio. Jo manymu tad ir paaiškėjo, kad klubo jis nenori remti, nes rėmė kitą krepšinio klubą. Kai turėjo būti perinktas prezidentas J. Z. į susirinkimus neateidavo, o atsiųsdavo advokatą V. Ravinį. Nėra jokios ieškovo UAB “Juodeliai” logikos reikalauti iš avęs sau pervestus pinigus. Teismui šių liudytojų parodymais netikėti nėra jokio teisinio pagrindo, nes šie liudytojai yra prisiekę už melagingus parodymus. Nustatyta, kad tik baigiantis 2012 m. ir siekiant sutvarkyti finansinius Klubo dokumentus bei parengti finansines ataskaitas, buvo peržiūrėti mokėjimo pavedimai. Negana to, kad Klubo narys J. Z. ir UAB „Juodeliai" nesilaikė aptartų bei Klubo įstatuose numatytų įsipareigojimų, nesilaikė pagarbos ir etikos reikalavimų kitų Klubo narių atžvilgiu, paskutinį pavedimą Klubui 2012 m. balandžio 16 d. UAB "Juodeliai" pavadino "paskola". Apie tai pasiteiravus Klubo nario J. Z., jis nesugebėjo paaiškinti, kodėl mokėjimo pavedimo paskirtyje buvo įrašyta "paskola", o ne "parama", kaip kad visada UAB „Juodeliai" nurodydavo pervedant lėšas. Pateikiame teismui Klubo prašymą, kurį siuntėme UAB „Juodeliai" 2013 m. sausio 24 d., kuriame taip pat klausiame Klubo nario, kokiu pagrindu ir kodėl 2012 m. balandžio 16 d. pavedimą Nr. 11803 pavadino "paskola". Paaiškinimas nebuvo gautas. Tuo tarpu pasiteiravus UAB „Juodeliai" generalinio direktoriaus apie šį mokėjimo pavedimą, jis nesugebėjo paaiškinti, nurodė, kad jokio skirtumo nėra, ar „paskola", ar „parama" užrašyta. (b.l.7.). Po santykių pablogėjimo tarp klubo narių, tai yra 2013 m. sausio 10 d., Klubas gavo UAB „Juodeliai" reikalavimą „Dėl paskolos grąžinimo". 2013 m. sausio 21 d. atsakyme Klubas aiškiai nurodė, kad toks UAB „Juodeliai" reikalavimas yra nepagrįstas, todėl negali ir nebus tenkintinas.(b.l. 8-9.). Teismas remdamasis aukščiau nurodytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, nustatė, kad Klubo narys ieškovas UAB „Juodeliai" prieš išreiškiant savo norą nutraukti savo veiklą Klube ir nebūti jo nariu, sąmoningai paskutiniame mokėjimo pavedime Nr. 11803 mokėjimo paskirtyje įrašė žodį „paskola", o ne „parama", tikėdamasis penkiolika tūkstančių litų sumą susigrąžinti. Tačiau toks nesąžiningas ir negarbingas nario elgesys Klubo atžvilgiu nesuteikia jokio teisinio pagrindo reikalauti minėtos sumos. Bylos teisminio nagrinėjimo metu faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad Marijampolės krepšinio klubas „Mantinga — Juodeliai" neginčija nei pinigų pervedimo fakto, nei pervestos sumos dydžio, kadangi abu Klubo nariai vienodai rėmė Klubą piniginėmis įmokomis. Tačiau atsakovas Marijampolės krepšinio klubas „Mantinga-Juodeliai“ tokia ieškovo atstovo užimta pozicija niekuo nepagrįsta, atsakovas visiškai nesutinka su ta aplinkybe, kad tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, kad neva tai atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl paskolos suteikimo. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d. numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Toliau Įstatymas nurodo, kokios formos reikalaujama paskolos sutarties teisiniams santykiams įforminti. Taigi jeigu paskolos davėjas yra juridinis asmuo, paskolos sutartis visais atvejais turi būti rašytinė, neatsižvelgiant į paskolos sutarties sumą (CK 6.871 str. 2 d.). Ginčo atveju, abi ginčo šalys buvo juridiniai asmenys, tačiau paskolos sutartis nei žodžiu, nei juo labiau raštu niekada nebuvo sudaryta. Lėšų pervedimas pagal mokėjimo pavedimą tik patvirtina pinigų pervedimo ir gavimo faktą, tačiau pagal įstatymą tai nepatvirtina šalių paskolos sutarties sudarymo fakto. Atsakovo Marijampolės krepšinio klubo „Mantinga-Juodeliai“ atstovė nurodė ir ištirtoms bylos aplinkybėmis nustatyta jeigu Klubas būtų kreipęsis į ieškovą dėl paskolos suteikimo, abi šalys yra juridiniai asmenys, būtų pasirašę paskolos sutartį, su aiškiai įvardijama suma, grąžinimo terminais ir itomis aplinkybėmis. Teisminio bylos nagrinėjimo metu ištyrus byloje pateiktą medžiagą ieškovo atstovo ir atsakovo atstovės paaiškinimus paskolos sutartis atitinkanti įstatymo reikalavimus niekada nebuvo pasirašyta, todėl kad paskolos teisiniai santykiai šalių niekada nesiejo. Ginąo šalis siejo paramos klubui teisiniai santykiai. Nebuvo jokio tikslo Klubui skolintis lėšų išjos nario ieškovo UAB „Juodeliai", klubas neturėjo jokių finansinių problemų ar įsipareigojimų. Be to, jeigu ir būtų reikėję Klubui pinigų, Klubą būtų rėmęs kitas narys tai yra atsakovas UAB „Mantinga", kuri vykdo gamybą ir gauna pastovias pajamas ir pelną, ką pasikeisdami ir darė Klubo nariai, tai matosi analizuojant Klubo pavedimų išklotinę. ( b.l. 50-51). Kaip jau anksčiau buvo minėta paskolos sutartis yra dvišalis sandoris. Dvišaliu laikomas sandoris, kuriam sudaryti būtina dviejų šalių suderinta valia (CK 1.63 str. 6 d.). Marijampolės krepšinio klubas ..Mantinga - Juodeliai" niekada nesikreipė į ieškovą dėl paskolos suteikimo. Tokio kreipimosi niekada nebuvo. Tai, kad ieškovas mokėjimo paskirtį pavadino „paskola" yra vienašališka sąlyga, nes atsakovo įsipareigojimo grąžinti skolą nėra. Atsakovo išreikštos valios dėl paskolos gavimo nėra ir niekada nebuvo. Atakovo Marijampolės krepšinio klubo “Mantinga-Juodeliai” atsovės teiginių, kad paskolos sandorio ar susitarimo dėl paskolos tarp šalių niekada nebuvo. Ieškovo UAB “Juodeliai” atstovas nepaneigė savo aiškinimu teismui ir pateikta rašytine medžiaga, tai yra 2012 m. balandžio 16 d. mokėjimo pavedimą Nr. 11803. Klubui skolintis iš savo nario, kuris iki to laiko reguliariai, beveik kas mėnesį pervesdavo lėšas, būtų nelogiška ir netikslinga. Todėl ir mokėjimo paskirtį, kuri buvo pavadinta .”paskola", Klubas pastebėjo tik baigiantis 2012 metams iki to laiko Klubas nežinojo, kad yra mokėjimo pavedimas su pavadinimu „paskola", kadangi paskolos teisiniai santykiai tarp ginčo šalių niekada ir nebuvo susiklostę. Abiems šalims yra gerai žinoma, kad tiek ieškovas UAB „Juodeliai", tiek atsakovas Klubo narys UAB „Mantinga" visas lėšas Klubui suteikdavo neatlygintinai, tai yra kaip paramą, nes Marijampolės krepšinio klubas “Mantinga-Juodeliai” yra išlaikomas iš rėmėjų lėšė, pats jokių pajamų netrti. Todėl teismo manymu ir paskutinis UAB „Juodeliai" mokėjimo pavedimas yra ne kas kita, kaip eilinis neatlygintinas lėšų pervedimas Klubui.Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuojantis nuoseklią praktiką dėl paskolos teisinių santykių yra ne vienoje nutartyje pasisakęs, kad „pinigų pervedimas yra tam tikrų įsipareigojimų vykdymą liudijantis veiksmas, tačiau prievolės, susijusios su pinigų pervedimu, gali kilti ne tik paskolos sutartinių teisinių santykių, bet ir kitokių santykių pagrindu. Sprendžiant šalių ginčą dėl pinigų pervedimo atsiradusių teisinių santykių kvalifikavimo, nepakanka remtis vien pažodiniu (gramatiniu) banko dokumentuose, patvirtinančiuose pinigų pervedimą, atliktų įrašų aiškinimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-558; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. Spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-368/2011. Teismas išanalizavo ir vertintino visas aplinkybes , kurių pagrindu sprendžia apie santykių tarp šalių pobūdį, visumą ir iš šios daro išvadą, kokie santykiai susiklostė dėl šalių atliktų veiksmų . Atsakovas Marijampolės krepšinio klubas „Mantinga - Juodeliai" paskolos nesudarymo faktą ginčija nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis bei pateikta mokėjimo pavedimų išklotine, kadangi nėra jokių kitų rašytinių įrodymų. Tačiau išanalizavus faktines aplinkybes, įvertinus faktą, kad valios bei tikslo Klubui sudaryti paskolos sutartį niekada nebuvo pareikšta ar nurodyta, išklausius Klubo narių liudytojų parodymus ir šalių atstovų paaiškinimus, kas teismo manymu yra leistina pagal CK 6.875 str. 2 d., kada liudytojų parodymais byloje galima remtis dėl susiklosčiusių aplinkybių, taip pat nesant rašytinės paskolos sutarties, mano, kad paskolos sutartis niekada nebuvo sudaryta, o ieškovo ieškinys dėl paskolos grąžinimo yra neteisėtas ir neįrodytas. Tačiau teismas negali pripažinti 2012 m. balandžio 16 d. mokėjimo nurodymą Nr. 11803, panaudos sutartimi, nes, kad ir buvo pervesti pinigai paminėtu pavedimu, bet nebuvo atsakovo UAb „Mantinga“ išreikšta valia, nenustatytas grąžinimo laikas. Įrodyti, kad šalis sieja paskolos santykiai, yra paskolos davėjo ieškovo pareiga (CPK 178 str.). Ieškovo UAB „Juodeliai“ atstovas tai įrodinėjo tik minimu mokėjimo pavedimu, mokėjimo pavedimas negali būti pripažintas paskolos sutartimi. Pagal CK 6.870 str., paskolos sutartis yra realinė, esminė jos sąlyga yra paskolos gavėjo valia, dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą. Tik esant šioms sąlygoms laikoma, kad tarp šalių atsirado paskolos teisiniai santykiai. Dėl šių esminių aplinkybių tarp šalių ieškovo UAB „Juodeliai“ ir atsakovo Marijampolės sporto klubo „Mantinga-Juodeliai“ kilo ginčas. Pinigų perdavimas yra valinis veiksmas, kuris turi būti atliekamas ir teismo aiškinamas taip, kad nekiltų abejonių dėl sandorio šalies valios gauti pinigus ir juos grąžinti pagal susitarimą suvaržymo dėl kitų asmenų nesąžiningų veiksmų. Ieškovas mokėjimo nurodymu Nr. 11803, 2012-04-16, užrašydamas „paskola“ tik pervedė pinigus atsakovui nežinant. Mokėjimo pavedimas tai yra buhalterinis dokumentas skirtas pinigų judėjimuiapskaityti. Teismas atsižvelgdamas į tai, jog paskolos sutartis yra realinė, kurios sudarymo faktui patvirtinti, be šalių valios pasiskolinti ir paskolinti pinigus, būtina įrodyti ir sutarties dalyko – pinigų – perdavimą paskolos gavėjui bei šio įsipareigojimą grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą, teismas sprendžia, kad ieškovas, atsakovui nepripažįstant paskolos, privalėdamas įrodyti įrodinėjimo dalyką sudarančias aplinkybes, faktą (CPK 12, 178 straipsniai), neįvykdė šios pareigos ir neįrodė, kad buvo išreikšta atsakovo valia ginčo skolos dokumente gauti nurodytus 15000 litų. Teismas sprendžia, kad nustatytos faktinės bylos aplinkybės pavirtina paskolos santykių tarp šalių nebuvimą, nes nenustatyta esminio šių santykių požymio – atsakovo valios išreiškimo skolintis pinigus fakto ir atsakovo įsipareigojimo grąžinti juos ieškovui, tai reiškia, kad sutartis nesudaryta. Atsakovo Marijampolės krepšinio klubo „Mantinga-Juodeliai“ atstovės paaiškinimai taip pat yra įrodinėjimo priemonė, o ji nuosekliai neigia, kad faktiškai buvo išreikšta atsakovo valia skolintis pinigus iš atsakovo, tą patvirtino ir teismo posėdyje apklausti liudytojai K. A. ir K. S.. (CPK 177 str.). (b.l.21-22.) Pagal teismų praktiką, tais atvejais, kai atsakovas paskolos nepripažįsta, ieškovas turi įrodyti įrodinėjimo dalyką sudarančias aplinkybes, tame tarpe – atsakovo valios išreiškimą ir pinigų perdavimo nuosavybėn kitam asmeniui (paskolos gavėjui) faktą (CPK 12, 178 str.). Teismo nuomone, šios aplinkybės ieškovas UAB „Juodeliai“ atstovas net nebandė įrodyti ir neįrodė. Paskolos gavėjo teisė ginčyti paskolos sutartį visą ar iš dalies įtvirtinta CK 6.875 str. normose. Įrodžius, kad paskolos sudarymui nebuvo atsakovo valios išreiškimo, kaip ir šiuo nenugunčijamai išaiškintu atveju, paskolos sutartis pripažįstama nesudaryta. Tokios teismų praktikos dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo ginčuose dėl paskolos sutarčių laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (pvz., 2009-04-03 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2009) Teismas vadovaudamasi nurodytais argumentais, sprendžia, kad nustatytos faktinės bylos aplinkybės patvirtina paskolinių santykių tarp šalių nebuvimą, nes nenustatyta svarbiausio paskoliniams santykiams požymio, tai yra valios išreiškimo, pinigų perdavimo atsakovo nuosavybėn fakto ir atsakovo įsipareigojimas grąžinti nustatytu laiku paskolintus pinigus. Teismas vadovaudamasi faktinėmis bylos aplinkybėmis ir šalių atstovų nurodytais argumentais, sprendžia, kad nustatytos faktinės bylos aplinkybės patvirtina paskolinių santykių tarp šalių nebuvimą, nes nenustatyta svarbiausio paskoliniams santykiams požymio, tai yra skolininko valios išreiškimas skolintis pinigus ir įsipareigojimas paskolintus pinigus grąžinti kreditoriui. Kadangi dėl virš nurodytų motyvų ir argumentų priimamas sprendimas ieškovo ieškinį atmesti ir panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo priimtą 2013 m. gegužės 28 d. preliminarų sprendimą, iš ieškovo išieškomos valstybei - išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu. (CPK 88 str. 1 d. 1 p., 3 p., 92 str. 1 d.) Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 149 str., 430 str. 6, 7 ir 8 d.d., teismas

Nutarė

7Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2425-91/2013 panaikinti ir ieškovo UAB „Juodeliai" ieškinį dėl skolos ir palūkanų išieškojimo, atmesti kaip neteisėtą ir neįrodytą.

8Priteisti iš ieškovo UAB "Juodeliai" bendrovės kodas:165746625, buveinės adresas V. Kudirkos g. 24, Marijampolė, 18,77 litų valstybei turėtų pašto išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą šalims.

9(Gera valia valstybei priteistas lėšas sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas – AB „Hansabankas“, banko kodas 73000, įmokos kodas- 5660.)

10Panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-05-28 nutartimi atsakovo Marijampolės krepšinio klubui „Mantinga-Juodeliai“, juridinio asmens kodas 300566421, buveinės adresas Kauno g. 160, Marijampolė, prklausančiam kilnojamamir nekilnojamam turtui bendrai 15209,59 litams uždėtą areštą.

11Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai