Byla e2-529-819/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, pareikštą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Greitas Ratas“, ir atsakovės priešieškinį ieškovui dėl nuostolių atlyginimo. Byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dalyvauja Autoreflex Sp. z o. o

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir, sekretoriaujant Lolitai Mankevičiūtei, dalyvaujanti ieškovo atstovei advokatei Justinai Stuckai, atsakovės atstovei advokatei Irenai Maksimovai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Auto-Mix Rafał Pytel ieškinį dėl skolos ir palūkanų priteisimo, pareikštą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Greitas Ratas“, ir atsakovės priešieškinį ieškovui dėl nuostolių atlyginimo. Byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dalyvauja Autoreflex Sp. z o. o.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas pateiktu ieškiniu (t. 1, b.l. 24-27) prašo priteisti iš atsakovės skolą – 1 950 Eur, palūkanas – 179,40 Eur, 6 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje ieškovas nurodo, kad 1 950 Eur skolą ieškovas iš atsakovės prašo priteisti remdamasis 2016 m. spalio 3 d. užsakymu Nr. M-014/41/16 ir 2016 m. spalio 31 d. sąskaita Nr. 3357/10/T/2016. Atsižvelgdamas į užsakymo pobūdį ir tekstą, ieškovas teigia, kad tarp šalių buvo sudarytas susitarimas dėl krovinio pervežimo paslaugų, kuriuo ieškovas atsakovės užsakymu sutiko suteikti pervežimo paslaugas, o atsakovė už jas sumokėti. Atsakovė užsakymo fakto neneigia, tačiau nurodo, kad už krovinio pervežimo paslaugas nebuvo sumokėta todėl, kad pažeisti sutartiniai įsipareigojimai ir krovinys buvo pristatytas pažeistas. Todėl atsakovė išskaitė dalį iš atlyginimo už 2016 m. spalio 3 d. užsakymą Nr. M-014/41/16. Ieškovė nurodo, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų apie sutartinių įsipareigojimų pažeidimą ir/ar krovinio pažeidimą, todėl laikytina, kad ieškovas tinkamai įvykdė užsakymą – pervežė atsakovės krovinį (21 300 kg gyvūnų maisto) iš Čekijos į Rusiją, todėl įgijo teisę į pilną atlyginimą – 1 950 Eur. Atsakovė privalėjo atsiskaityti per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo, t. y. iki 2016 m. lapkričio 30 d. Nepaisant to, šios sumos atsakovė nesumokėjo, nors 2017 m. vasario 15 d., 2017 m. rugpjūčio 10 d. ieškovas kreipėsi į ją su pretenzijomis. Atsižvelgdamas į tai, ieškovas prašo priteisti skolą, taip pat 179,40 Eur dydžio įstatymines 6 procentų metines palūkanas už 460 dienų, paskaičiuotas nuo 2016 m. lapkričio 30 d.

5Atsakovė pateikė atsiliepimą (t. 1, b.l. 65-70), kuriuo su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai teigia, kad jis tinkamai įvykdė 2016 m. spalio 3 d. krovinio pervežimo užsakymą Nr. M-014/41/16, nes nepateikia dokumento – CMR važtaraščio, kuriuo būtų patvirtintas tinkamas sutarties vykdymas – krovinio pristatymas suderintu laiku ir sąlygomis. Vien sąskaitos pateikimas negali būti laikomas pakankamu įrodymu, pagrindžiančiu tinkamą organizuoto krovinio pervežimo įvykdymą. Ieškovas taip pat klaidingai teigia, kad tarp ginčo šalių buvo sudarytas susitarimas dėl krovinio pervežimo paslaugų, kuriuo ieškovas atsakovės užsakymu sutiko suteikti pervežimo paslaugas, o atsakovė už jas sumokėti. Šiuo atveju ieškovas teikė krovinių ekspedijavimo paslaugą pagal atsakovės pateiktą užsakymą dėl krovinio pervežimo, vykdydamas kito atsakovės užsakovo užsakymą dėl krovinių pervežimo organizavimo. Atsakovė neribojo ieškovui galimybės organizuoti krovinio pervežimą sudarant sutartį su faktiniu vežėju ir šiuo atveju faktiniu vežėju buvo ne ieškovas. Taigi, tiek ieškovas, tiek atsakovė šiuo atveju buvo ekspeditoriais, organizuojantys krovinių pervežimą pagal suderintas sąlygas. Atsakovė nurodo, kad šias pareigas atsakovė vykdė netinkamai, nes nesant atsakovės nurodymo ieškovas organizavo papildomo krovinio tuo pačiu automobiliu gabenimą, dėl ko transporto priemonė pasienio punkte Terehova/Burachki buvo sulaikyta. Dėl šios pareigos nevykdymo ieškovui kilo pareiga mokėti atsakovei užsakyme sulygtą 1 000 Eur baudą ir atlyginti su tuo susijusią žalą. Šią žalą, atsakovės teigimu, sudaro 1 300 Eur bauda už vėlavimą pristatyti krovinį į užsakyme nurodytą krovinio pristatymo vietą 13 dienų ir 150 Eur žala už vežto krovinio pažeidimą. 2016 m. lapkričio 21 d. atsakovė pateikė ieškovei pretenziją su reikalavimu atlyginti 2 450 Eur (1000 Eur + 1300 Eur + 150 Eur) žalą bei informavo apie įskaitymo atlikimą. Kadangi atlikus įskaitymą, ieškovo atlygis už organizuotą pervežimo paslaugą nepadengė visos sumos, atsakovė prašė per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos apmokėti likusią 500 Eur sumą. Šios sumos ieškovas atsakovei nesumokėjo. 2016 m. lapkričio 21 d. pretenzija ieškovui buvo įteikta 2016 m. gruodžio 7 d., kas liudija, jog ieškovui buvo žinoma apie atsakovės atliktą įskaitymą. Jokio atsakymo, paneigiančio ar patvirtinančio atsakovės reikalavimą, iš ieškovo atsakovė negavo. Ieškovo nurodomų 2017 m. vasario 15 d., 2017 m. rugpjūčio 10 d. pretenzijų atsakovė negavo, ieškovas taip pat nepateikia jų įteikimo atsakovei patvirtinančių įrodymų.

6Taip pat atsakovė pateikė priešieškinį (t. 1, b.l. 167-170), kuriuo prašo priteisti iš ieškovo atsakovės naudai 2 300 Eur baudos, 150 Eur žalos, 6 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

7Priešieškinyje atsakovė plačiau nurodo, kad atsakovė, vykdydama savo klientų užsakymus dėl krovinių pervežimo 2016 m., veikdama kaip krovinių pervežimo organizatorė (ekspeditorė) pateikė ieškovui užsakymą dėl krovinio pervežimo. Pagal savo esmę ieškovui pateiktas užsakymas numatė galimybę ieškovui krovinį vežti pačiam arba perleisti krovinio užsakymą kitam asmeniui. Atsakovės pateiktas ir šalių pasirašytas 2016 m. spalio 3 d. krovinio pervežimo užsakymas Nr. M-014/41/16 numatė sąlygas dėl tarptautinio krovinio pervežimo automobiliais, kurios reglamentuotos CMR konvencijos nuostatose, taip pat su krovinio ekspedijavimu susijusias sąlygas (dokumentų forminimo sąlygas, krovinio pakrovimo, iškrovimo vietas, informacijos apie transporto priemonės su kroviniu judėjimą, pakavimo taros grąžinimą, transporto priemonės ir krovinio pervežimo veiklos draudimą, kt.), atsakomybę už pareigų, susijusių su krovinio ekspedijavimu, nevykdymą. CMR važtaraštis, pateiktas į bylą, patvirtina faktą, kad ieškovė veikė šiuo atveju kaip ekspeditorė, pati krovinio nevežė, todėl tarp ieškovo ir atsakovės minėto užsakymo pagrindu susiformavo krovinių ekspedijavimo santykiai. Atsakovė, sudarydama sutartį su ieškovu, atskleidė faktą, kad veikia kaip ekspeditorius, įsipareigojantis organizuoti prekių pristatymą, pasitelkiant įvairius vežėjus ir koordinuojantis visą pristatymo procesą.

8Paaiškina, kad ieškovo pasamdyta transporto priemonė, reg. Nr. KSU 40KH/KWI 98SP, 2016 m. spalio 12 d. išvyko iš pasikrovimo vietos, o atvykusi į pasienio punktą Terehova/Burachki buvo sulaikyta, nes kartu su pakrautu kroviniu buvo papildomai vežamas dokumentuose nenurodytas krovinys, kuris, vairuotojo parodymais, buvo pakrautas Lenkijoje. Šis papildomo krovinio pakrovimas ieškovo buvo organizuotas savavališkai, nesat atsakovo nurodymo, be to, ieškovui nebuvo leista organizuoti gabenimą kito, krovinį lydinčiuose dokumentuose nenurodyto, krovinio. Pagal užsakymą ieškovas turėjo pareigą nedelsdamas pranešti atsakovei apie bet kokius pastebėtus neatitikimus, todėl ieškovas, savavališkai organizavęs nesuderinto papildomo krovinio pakrovimą ir gabenimą, apie tai nepranešęs atsakovei bei sąmoningai bandęs nuslėpti minėtas aplinkybes pažeidė užsakymo sąlygas. Tokie veiksmai laikomi grubiu užsakymo sąlygų pažeidimu ir užtraukia ieškovui 1 000 Eur baudą, kurią atsakovė prašo priteisti iš ieškovo. Taip pat nurodo, kad pagal užsakymo sąlygas ieškovas turėjo organizuoti krovinio pristatymą 2016 m. spalio 18 d., tačiau pagal CMR važtaraštį ieškovo pasamdyta transporto priemonė į pristatymo vietą atvyko tik 2016 m. spalio 31 d. Tai liudija, kad ieškovas vėlavo pristatyti krovinį 13 dienų. Užsakyme buvo nurodyta, kad netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, susijusius su savalaikiu transporto priemonės pateikimu ir krovinio pristatymu (pavėlavus į pasikrovimą/išsikrovimą), yra skaičiuojama 100 Eur bauda už kiekvieną parą. Todėl ieškovas turi pareigą sumokėti atsakovei 1 300 Eur baudą už vėlavimą pristatyti krovinį 13 dienų. Be to, nurodo, kad ieškovo pasamdytai transporto priemonei atvykus į išsikrovimą vietą paaiškėjo, kad dalis krovinio pažeista. 2016 m. lapkričio 1 d. buvo sudarytas krovinio priėmimo aktas, kuriame nurodytas pažeisto krovinio numeris, tipas, kiekis ir t.t., šį aktą pasirašė transporto priemonės vairuotojas, patvirtindamas duomenų teisingumą. Kadangi ieškovas yra atsakingas už krovinio pažeidimą viso organizuoto pervežimo metu, o CMR važtaraštyje nėra jokių žymų dėl priimamo krovinio kokybės, laikoma, kad krovinys priimtas vežti tinkamas ir be pažeidimų. Žalos dydis dėl krovinio sugadinimo sudaro 170,36 Eur, tačiau atsakovė šį dydį, prašomą priteisti iš atsakovo, savo iniciatyva sumažino iki 150 Eur.

9Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį (t. 1, b.l. 192-195), kuriuo su atsakovės priešieškiniu nesutinka. Nurodo, kad nors atsakovė teigia, kad ieškovas pažeidė užsakymo sąlygas, nei tarp šalių suderintas užsakymas, nei teisės normos nenumatė draudimo ieškovui vežti papildomą krovinį, juo labiau, kad tam buvo pakankamai laisvos vietos transporto priemonėje. Civilinėje teisėje galioja principas leidžiama viskas, kas neuždrausta, todėl priešingai, nei teigia atsakovė, ieškovui nereikėjo atsakovės leidimo organizuoti gabenimą kito, krovinį lydinčiuose dokumentuose nenurodyto, krovinio, nes pats ieškovas turėjo teisę organizuoti krovinių gabenimą. Ieškovui buvo pasiūlyta sąlyginai nedidelė paslaugos kaina, todėl atsakovas neturėjo jokio pagrindo tikėtis ekskliuzyvinio tik jo krovinio vežimo. Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovė klaidina teismą teigdama, kad transporto priemonė su kroviniu buvo sulaikyta pasienio punkte Tereha/Burachki, nes kartu su pakrautu kroviniu buvo papildomai vežamas nenurodytas dokumentuose krovinys. Atsakovė sąmoningai nutyli dėl kokių priežasčių buvo sulaikyta transporto priemonė. Transporto priemonė buvo sulaikyta būtent dėl atsakovės užsakymu vežamo krovinio. Kertant sieną Tereha/Burachki krovinys buvo sulaikytas Rusijos veterinarijos tarnybos patikrinimui ir kontrolei, ką liudija spaudas CMR važtaraštyje. Ieškovas neturėjo jokio įtakos Rusijos veterinarijos tarnybos kontrolės laikui ir trukmei, todėl pripažintina, kad vėlavimas įvyko dėl priežasčių, visiškai nepriklausančių nuo ieškovo ir už kurias jis neatsako. Ieškovas ir pats negavo pajamų, kurias būtų gavęs, jeigu transporto priemonė dėl atsakovo užsakymo nebūtų buvus sulaikyta ir būtų galėjusi vykdyti kitus užsakymus. Taip pat nurodo, kad krovinio pakuotės buvo pažeistos Rusijos veterinarijos tarnybai atliekant minėtą patikrinimą ir kontrolę bei fiziškai atidarinėjant pakuotes. Ieškovas nėra atsakingas už Rusijos veterinarijos tarnybos veiksmus ir dėl to galimą krovinio pakuočių pažeidimą. Pažymi, kad atsakovas nepateikia jokio žalos paskaičiavimo pagrindimo ir įrodymų, kad jis tą žalą faktiškai patyrė. Taip pat pažymi, kad ieškovas negavo atsakovės nurodomos 2016 m. lapkričio 21 d. pretenzijos.

10Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Autoreflex Sp. z o. o atsiliepimo byloje nepateikė.

11Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį, su priešieškiniu nesutiko. Jos pasisakymai fiksuoti teismo posėdžio protokole.

12Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė palaikė priešieškinį, su ieškiniu nesutiko. Jos pasisakymai fiksuoti teismo posėdžio protokole.

13Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, į teismo posėdį neatvyko. Apie šios bylos iškėlimą jis yra informuotas tinkamai.

14Ieškinys atmestinas. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.

15Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta, kad atsakovė ir ieškovas 2016 m. spalio 3 d. sudarė krovinio užsakymą Nr. M-014/41/16 (toliau – Užsakymas) (t. 1, b.l. 28-29, 50-55, 71-75). Užsakyme atsakovė buvo nurodyta kaip ekspeditorė, o ieškovas kaip vežėjas, tačiau jame nebuvo nurodytas asmuo – krovinio siuntėjas, tiekėjas, gavėjas ar kita, su kuriuo atsakovę saisto krovinio ekspedijavimo teisiniai santykiai, nenurodyta taip pat tai, kad santykiuose su ieškovu kaip vežėju atsakovė veikia būtent šio asmens, o ne savo vardu. Tokių duomenų, kad santykiuose su ieškovu atsakovė veikė ne savo, o konkretaus asmens vardu, nepateikė ir atsakovė byloje nagrinėjimo teisme metu. Užsakyme buvo nurodytas krovinys – 21 300 kg gyvūnų pašarų, 59 padėklai (vietos), kurį ieškovas įsipareigojo pervežti atsakovės nurodytu maršrutu iš Čekijos į Rusiją, jį pasikraudamas Čekijoje 2016 m. spalio 12 d. ir pristatydamas iškrovimui – 2016 m. spalio 18 d. Rusijoje, o sieną kirsdamas per pasienio postą Terehova/Burachki. Transporto priemonė, kuria turėjo būti vežamas krovinys, buvo sulygta – Nr. KSU 40KH/KWI 98SP, pažymint jos pobūdį – standartinis tentas (92 kub. m). Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo ir atsakovės pateiktuose Užsakymuose yra nežymių skirtumų (pvz., atsakovės pateiktas užsakymas sudarytas lenkų kalba, ieškovo – rusų, ieškovo pateiktame užsakyme nurodyta, kad transporto priemonė – standartinis tentas, atsakovės – tokių duomenų nėra), tačiau jie netrukdo kvalifikuoti šalis saisčiusių teisinių santykių, nes vieni kitų šie duomenys nepaneigia, o juos papildo, iš esmės jie nesiskiria. Užsakymu šalys taip pat sulygo dėl vežimo kainos – 1 950 Eur, kurią pati atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovui per 30 dienų pavedimu, kai bus gauti dokumentų originalai ir teisingai įforminta sąskaita-faktūra. Be to, Užsakyme buvo įtvirtinta visa eilė įpareigojimų ieškovui kaip vežėjui: „vežėjas privalo dalyvauti kraunant krovinius; jeigu bus nustatyti bet kokie neatitikimai (pažeista pakuotė ar pačių prekių trūkumas, padėklų trūkumas, krovinio siuntėjo atsisakymas juos išduoti, padėklų pažeidimai), vežėjas iš karto privalo pranešti ekspeditoriui“, „jeigu keičiamas vilkikas ar puspriekabė (iki kelionės pradžios arba kelionėje), vežėjas privalo iš karto įspėti ekspeditorių dėl pasikeitusių registracijos numerių“, „vežėjas įsipareigoja vykdyti visus ekspeditoriaus nurodymus dėl vežimo, išskyrus atvejus, kai tokie nurodymai prieštarauja imperatyvioms teisės aktų normoms arba viešajai tvarkai“, „vežėjas neturi teisės be rašytinio ekspeditoriaus sutikimo pasitelkti trečiuosius asmenis vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal šią paraišką“, „vežėjas prisiima atsakomybę už padarytą žalą nuo krovinio priėmimo momento už ekspeditoriaus reikalavimų pažeidimą, netinkamą krovinio pakrovimą (tvirtinimą), apkrovos viršijimą bei už kitus veiksmus ir/arba neveikimą, dėl kurių buvo prarastas visas krovinys ar jo dalis; jeigu iškilo problema, vairuotojas privalo nedelsdamas įspėti už šį vežimą atsakingą ekspeditorių, į CMR įrašyti atitinkamą įrašą“, „kilus problemai (prastova, perkrova, sugadintos prekės ir pan.) nedelsiant įspėti ekspeditorių; priešingu atveju visa atsakomybė tenka vežėjui; vežėjas privalo nedelsdamas informuoti ekspeditorių apie problemas, kilusias pakrovimo, iškrovimo ir kelionės metu (trūkumas, pažeidimas, perkrovas, vėlavimas, prastova, transporto priemonės gedimas ir t.t.); apie kilusią problemą turi būti pranešta raštu“, „jeigu vežėjas pakeičia maršrutą arda dokumentų įforminimo vietą, nurodytą paraiškoje, nesuderinęs su ekspeditoriumi, prisiima visą atsakomybę už dėl šios priežasties padarytą žalą“.

16Krovinio vežimo sutartis – tai krovinio siuntėjo ir krovinio vežėjo susitarimas, kuriuo vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti gavėjui, o siuntėjas įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.808 straipsnio 1 dalis). Siuntėju krovinio vežimo sutartyje laikomas asmuo, savo vardu sudaręs sutartį su vežėju, toks asmuo nebūtinai turi būti krovinio savininkas; vežėju laikomas asmuo, kuris savo vardu įsipareigoja vežti krovinį, prisiimdamas atsakomybę už jį. Teismų praktikoje yra nurodoma, kad sutartiniai tarptautinio krovinių pervežimo santykiai yra daugialypiai ir sudėtingi jų kvalifikavimo aspektu, nes paprastai juose dalyvauja ne tik „klasikinės“ pervežimo sutarties šalys – krovinio siuntėjas ir vežėjas bei gavėjas, kurio naudai sutartis sudaroma, bet ir pervežimo procesą organizuojantys ekspeditoriai, faktiškai vežantys krovinį vežėjo atstovai, darbuotojai ir kiti asmenys. Be pagrindinės krovinio vežimo sutarties, atskirų jo dalyvių sudaromos kitos, santykinai vadinamos pagalbinėmis, sutartys, kurių tikslas – pervežimo proceso užtikrinimas; tokios sutartys, priklausomai nuo jų turinio, gali būti kvalifikuojamos skirtingai – kaip ekspedicijos, pavedimo, krovinio vežimo tarptautiniais maršrutais, krovinio vežimo nacionaliniais maršrutais ar kt. Sprendžiant iš tarptautinio krovinių pervežimo kilusius ginčus, sutartiniai santykiai gali būti kvalifikuojami dviem lygiais: pagrindinė pervežimo sutartis ir sutartys, tarpusavyje siejančios atskirus pervežimo proceso dalyvius. Tarptautinio pervežimo dalyvių sudarytos pagalbinės sutartys kvalifikuojamos autonomiškai, t. y. pagal jų faktinį turinį; atitinkamai turi būti sprendžiama dėl iš šių sutarčių atsiradusiems santykiams taikytinos teisės ir jų šalių tarpusavio teisių ir pareigų bei sutartinės atsakomybės. Asmens statusas sutartyje su vienu pervežimo santykių dalyviu savaime nelemia jo statuso sutartyje su kitu pervežimo dalyviu. Kai su faktiniu vežėju sutartį sudaro asmuo, kurį su siuntėju sieja krovinių ekspedicijos sutartis, tokios sutarties turinys nėra iš anksto nulemtas, ji turi būti kvalifikuojama pagal bendrąsias sutarčių kvalifikavimo taisykles. Jeigu ekspeditorius savo vardu sudaro vežimo sutartį su vežėju, tai santykiuose su kita sutarties šalimi jis veikia jau ne kaip ekspeditorius, o kaip siuntėjas (CK 6.808 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2009).

17Teismo vertinimu, aukščiau nustatytos aplinkybės liudija, kad sudarydama Užsakymą su ieškovu, atsakovė, saistoma krovinio ekspedijavimo teisinių santykių su Užsakyme neįvardintu asmeniu, krovinio pervežimą užsakė visgi savo, o ne šio asmens vardu (CK 6.824 straipsnio 2 dalis). Todėl šiuo aspektu sutiktina su ieškovu, kad ieškovą ir atsakovę saistė krovinio vežimo, o ne krovinio ekspedijavimo santykiai, kuriuose ieškovas veikė kaip krovinio vežėjas, o atsakovė kaip krovinio siuntėjas (CK 6.808 straipsnis). Tačiau, vertinant aukščiau paminėtas Užsakymo sąlygas ir aplinkybes (CK 6.193 straipsnio 1, 2 dalys), akivaizdu, kad atsakovė sąmoningai ieškovui kylančias pareigas iš krovinio vežimo sutarties Užsakyme susiejo su galimybe jų vykdymą nuolat kontroliuoti, žinoti kaip vežėjas vykdo vežimą, ar kyla kokių neaiškumų, problemų ir pan., įtvirtindama ieškovo pareigą apie bet kokio pobūdžio aplinkybes, susijusias su kroviniu, pakrovimu, iškrovimu, vežimu ar kita, nedelsiant pranešti atsakovei ir su ja viską derinti (CK 6.156 straipsnio 1, 4 dalys).

18Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta, kad Užsakyme nurodytam kroviniui vežti ieškovas pasitelkė trečiąjį asmenį Autoreflex Sp. z o. o (t. 1, b.l. 81-83). Nors Užsakyme buvo nurodytas draudimas ieškovui kaip vežėjui be rašytinio atsakovės sutikimo pasitelkti trečiuosius asmenis vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal Užsakymą, byloje tarp šalių nekilo ginčo, įvertinus procesinių dokumentų turinį, dėl to, kad atsakovė nebuvo informuota apie tai, kad krovinį faktiškai veža ne ieškovas, o trečiasis asmuo. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų (t. 1, b.l. 81-83, t. 2, b.l. 171, 173) nustatyta, kad krovinys Čekijoje buvo pakrautas vežti Užsakyme nustatytu terminu – 2016 m. spalio 12 d., tačiau pristatytas į iškrovimo vietą Rusijoje vėluojant 13 dienų – 2016 m. spalio 31 d. Ginčo dėl to tarp šalių nekilo. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų (t. 2, b.l. 2-12, 171, 173), atsakovės paaiškinimų nustatyta, kad 2019 m. spalio 15 d. kroviniui, nurodytam Užsakyme, kertant sieną per pasienio postą Tereha/Burachki jis buvo sulaikytas, nes atliekant muitinės kontrolę buvo nustatyta, kad transporto priemonių junginyje, valstybinis Nr. KSU 40KH/KW1 98SP, vežamų prekių kiekis viršija kiekį, nurodytą krovinį lydinčiuose dokumentuose (vietoj 75 krovinio vietų, kurių bendras svoris 22 679,22 kg, buvo vežama 90 krovinio vietų, kurių bendras svoris 22 539,50 kg). Paprašytas pateikti krovinį lydinčius dokumentus, be Sutartyje nurodytų krovinį – 21 300 kg gyvūnų pašarų, 59 padėklai (vietos), lydinčių dokumentų, trečiasis asmuo Autoreflex Sp. z o. o pasienio poste pateikė taip pat krovinį – „teatro dekoracijos ir rekvizitai“, kuris nebuvo Užsakymo objektu, lydinčius dokumentus, taip pat paaiškino, kad pakrovus Užsakyme nurodytą krovinį 2016 m. spalio 12 d. Čekijoje, kurį trečiojo asmens vairuotojas patikrino su krovinį lydinčiais dokumentais, 2016 m. spalio 13 d. Lenkijoje į transporto priemonių junginį, valstybinis Nr. KSU 40KH/KWI 98SP, buvo pakrautos papildomos prekės „teatro dekoracijos ir rekvizitai“, kurias kraunant trečiojo asmens vairuotojas nedalyvavo, ilsėjosi. Apžiūros muitinėje metu buvo nustatyta, kad krovinių skyriuose buvo gabenamos šios prekės, nenurodytos krovinį lydinčiuose dokumentuose: naudotos metalinės platformos – 3 vnt., naudota metalinė konstrukcija iš prof. vamzdžio – 3 vnt., naudotos metalinės grotelinės dėžės – 5 vnt., naudota pakavimo plėvelė – 1 vnt., naudotos kartono dėžės – 3 vnt., kačių kraikas – 2 vnt., naudotų sausų lapų, šakų, augalų, skiedrų, popieriaus gabalų rinkinys – 1 vnt., naudota medinė dėžė – 1 vnt., naudoti metaliniai lynai – 3 vnt., naudotos juodos kaprono virvės – 2 vnt., naudoti juos spalvos metaliniai tvirtinimo elementai – 12 vnt., naudotas šiukšlių bakelis – 1 vnt., naudotas čiužinys – 1 vnt., naudotų audinio gabalų ir daiktų rinkinys – 1 vnt., naudoti metaliniai dubenėliai – 3 vnt., naudotos metalinės skardinės – 32 vnt., naudotas plastikinis kibiras – 1 vnt., naudotas popieriaus gabalų rinkinys – 1 vnt., naudotas vandens šildytuvas – 1 vnt., naudotas termosas – 2 vnt., naudotas dviračio ratas – 1 vnt., naudotas sieninis laikrodis – 1 vnt., savisriegiai – 3 vnt., lipni juosta – 4 vnt., naudota ruletė – 1 vnt., grindų danga ritiniuose – 5 vnt., metalinis vežimėlis su 4 ratukais – 1 vnt., kartonas ritinyje – 1 vnt., naudota vaizdo kamera – 1 vnt., juodos spalvos futbolo marškinėliai – 25 vnt., žurnalai – 195 vnt., katalogai – 110 vnt., naudotos faneros dėžės – 2 vnt., naudotas ekranas – 1 vnt. Byloje nėra duomenų, liudijančių, kad apie šių krovinį lydinčiuose dokumentuose nenurodytų prekių, taip pat Užsakyme nenurodyto krovinio – „tetaro dekoracijos ir rekvizitai“, pasikrovimą, vežimą, tuo labiau nedalyvaujant pakrovime pačiam vežėjui, buvo kokiu nors būdu buvo informuota atsakovė (CPK 178 straipsnis).

19Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Federalinės muitinės tarnybos Sebežo muitinė 2016 m. spalio 24 d. nutarė iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą trečiajam asmeniui Autoreflex Sp. z o. o (t. 2, b.l. 2-12), o 2017 m. vasario 7 d. Pskovo srities Sebežo rajono teismas nutarimu pripažino Autoreflex Sp. z o. o kalta padarius administracinį teisės pažeidimą ir paskyrė administracinę nuobaudą – įspėjimą, neskiriant administracinės baudos ir prekių, kurios buvo administracinio teisės pažeidimo dalykai, konfiskacijos (t. 2, b.l. 14-24). Į bylą pateiktame tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje (toliau – CMR važtaraštis) Nr. CZ TS 111163315 (t. 1, b.l. 81-83) yra nurodyta, kad prekės atvyko 2016 m. spalio 31 d. (spaudas: Maskvos srities muitinė), prekėms leista išvykti. Taip pat CMR važtaraštyje Nr. CZ TS 111163315 yra duomenys, kad prekės pristatytinos veterinarinės priežiūros įstaigai, spaudas datuojamas 2016 m. spalio 16 d. Daugiau duomenų apie krovinio pagal Užsakymą pristatymą veterinarinės priežiūros įstaigai byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

20Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pristatęs krovinį pagal Užsakymą į išsikrovimo vietą Rusijoje ieškovas 2016 m. spalio 31 d. išrašė atsakovei sąskaitą-faktūrą Nr. 3357/10/T/2016 1 950 Eur sumai (t. 1, b.l. 30, 44-46). Sąskaitoje nurodyta jos apmokėjimo data – 2016 m. lapkričio 30 d. Tuo tarpu 2016 m. lapkričio 3 d. atsakovei pretenziją pateikė CMR važtaraštyje Nr. CZ TS 111163315 nurodytas krovinio gavėjas – ribotos atsakomybės bendrovė „Intermeks“ (t. 2, b.l. 171, 173), kuris paaiškino, kad transporto priemonei kertant sieną paaiškėjo, kad be prekių, nurodytų važtaraščiuose, vežėjas priėmė ir transportavo nesankcionuotą ir su užsakovu ribotos atsakomybės bendrove „Intermeks“ neaptartą krovinį, dėl ko transporto priemonė nebuvo įleista į Rusiją. Dėl apžiūros, administracinio teisės pažeidimo įforminimo, nesankcionuoto krovinio iškrovimo ir pakartotinio sienos kirtimo procesas truko 13 dienų, kas pažeidė prekių pristatymo terminus, be to, apžiūros metu krovinys buvo pažeistas – suplėšytos pakuotės, dėl ko krovinio gavėjas patyrė 150 Eur žalos. Šią žalą atsakovė atlygino krovinio gavėjui ribotos atsakomybės bendrovei „Intermeks“, ką patvirtina tarpusavio atsiskaitymų laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. sutikrinimo aktas (t. 2, b.l. 176, 179). Atitinkamai 2016 m. lapkričio 21 d. atsakovė pateikė pretenziją ieškovui (t. 1, b.l. 87-88). Šioje pretenzijoje atsakovė nurodė, kad ieškovas buvo informuotas, kad draudžiama vežti bet kokias kitas prekes, nenurodytas prekių lydimuosiuose dokumentuose, dėl ieškovo neteisėtų veiksmų vežant transporto priemonėje be perduoto vežti krovinio pagal Užsakymą kitą krovinį, kuris nebuvo tinkamai deklaruotas, krovinys buvo pristatytas vėluojant 13 dienų, krovinys buvo sugadintas. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, atsakovė, remdamasi Užsakymu, paskaičiavo ieškovui 1 300 Eur baudą už vėlavimą pristatyti krovinį, 150 Eur nuostolių už krovinio sugadinimą ir 1 000 Eur baudą už Užsakymo sąlygų ir atsakovės nurodymų nevykdymą. Kadangi ši ieškovo atsakovei mokėtina suma siekė 2 450 Eur, atsakovė 2016 m. lapkričio 21 d. pretenzijoje taip pat nurodė atliekanti tarpusavio reikalavimų užskaitą visos vežimo sumos – 1950 Eur, atžvilgiu bei paprašė pervesti atsakovei likusią 500 Eur sumą. Ši pretenzija ieškovui įteikta 2019 m. lapkričio 29 d. (t. 1, b.l. 103).

21Byloje tarp šalių kilo ginčas, ar atsakovė yra sumokėjusi ieškovui 1 950 Eur sumą už krovinio pervežimą pagal Užsakymą. Ieškovas teigia, kad ieškovas šios sumos faktiškai nėra gavęs iš atsakovės, o atsakovė teigia, kad nepaisant to, kad atsakovė 1 950 Eur už ieškovo atliktą krovinio pervežimą nėra sumokėjusi, prievolė sumokėti šią sumą yra pasibaigusi, nes atsakovė šiai sumai yra atlikusi priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Šiuo klausimu teismas sprendime pasisako iš esmės.

22Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų - priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Teismų nuosekliai formuojamoje praktikoje yra išaiškinta, kad tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti tam tikros sąlygos: prievolės šalis turi sieti abipusės teisės ir pareigos, kurios gali susiklostyti nebūtinai tuo pačiu sutartiniu-prievoliniu pagrindu, šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai pagal prievolės objektą, jie turi būti priešpriešiniai, galiojantys ir vykdytini. CK 6.131 straipsnio 1 dalis numato, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Taigi, įskaitymas yra vienašalis sandoris. Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų. Atsakovui ginantis nuo pareikšto ieškinio paaiškinimu apie atliktą įskaitymą, įskaitymo, kaip vienašalio sandorio, institutas suponuoja procesinę situaciją, kad šaliai, atlikusiai įskaitymą, nereikia dėl jos atlikto prievolės pasibaigimą sukėlusio veiksmo reikšti priešieškinio, reikalaujant teismą tokį įskaitymą patvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007). Priešingai, kita šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 21 d., priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2012). Kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, teismas turi patikrinti tokio atsikirtimo pagrįstumą, t. y. ar įskaitymas įvyko ir ar jis pagrįstas. Dėl juridinio asmens veiklos teisinio reglamentavimo įskaitymo, kaip ir kitų sandorių, sudarymas turi būti pagrįstas rašytiniais įrodymais, jų vertinimas turi būti paremtas nuoseklia visų įrodymų analize ir atitikti CPK normų bei teismų praktikos suformuotas bendrąsias įrodinėjimo taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010).

23Ieškovas byloje ginčija atsakovės atlikto įskaitymo pagrįstumą, nurodydamas pirmiausia tai, kad toks įskaitymas negalėjo būti atliktas, nes apie jį ieškovas atsakovės nebuvo tinkamai informuotas. Teismas su šiuo ieškovo argumentu nesutinka, nes byloje nustatyta, kad atsakovė ieškovą apie atliekamą įskaitymą 1 950 Eur sumai informavo dar 2016 m. lapkričio 21 d. pretenzija, kuri ieškovui buvo įteikta tinkamai. Teismų praktikoje išaiškinta, kad įskaitymo tvarką reglamentuojančios teisės normos nenustato privalomų reikalavimų nei dėl pareiškimo apie įskaitymą turinio, nei dėl formos (būdo) (CK 6.131 straipsnis). Jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta specialios pranešimo formos, tai apie įskaitymą gali būti pranešama įvairia forma. Pareiškimo apie įskaitymą turinys turi būti aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas. Pareiškime turėtų būti nurodyta prievolė, pagal kurią atliekamas įskaitymas, įskaitymo pagrindas ir įskaitoma suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-445/2013). Nagrinėjamu atveju atsakovė 2016 m. lapkričio 21 d. pretenzijoje aiškiai nurodė prievolę, pagal kurią atliekamas įskaitymas, įskaitymo pagrindą ir įskaitymo sumą, todėl teigti, kad atsakovė netinkamai pranešė apie atliktą įskaitymą teismas neturi pagrindo.

24Ieškovas byloje apeliuoja taip pat į tai, kad atsakovė neturėjo reikalavimo teisės į ieškovą, nes ieškovas neatliko neteisėtų veiksmų, iš kurių atsakovė kildina ieškovo sutartinę civilinę atsakomybę. Teismas su šiais ieškovo argumentais taip pat nesutinka. Atsakovė nurodo, kad ieškovo priešpriešinę vienarūšę prievolę atsakovės atžvilgiu sudaro prievolė sumokėti Užsakyme numatytą 1 000 Eur baudą už Užsakymo sąlygų ir atsakovės nurodymų nevykdymą, 1 300 Eur baudą už vėlavimą pristatyti krovinį pagal Užsakymą 13 dienų ir atlyginti 150 Eur nuostolių už krovinio pagal Užsakymą sugadinimą. Dėl šių aplinkybių teismas sprendime pasisako plačiau.

25Dėl baudos už Užsakymo sąlygų ir atsakovės nurodymų nevykdymą

26CK 6.256 straipsnis numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (1 dalis). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Pareigą sumokėti netesybas už prievolės nevykdymą ar netinkamą vykdymą gali nustatyti įstatymas arba sutartis (CK 6.258 straipsnio 1 dalis).

27Užsakyme nurodytos sąlygos patvirtina atsakovės nurodytą aplinkybę, kad juo šalys sulygo dėl ieškovo pareigos mokėti 1 000 Eur baudą už Užsakymo sąlygų ir atsakovės nurodymų nevykdymą. Ginčo dėl to tarp šalių iš esmės nekilo. Tačiau tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės nurodytos aplinkybės, kad pagal Užsakymą, jame įtvirtintas sąlygas, ieškovui buvo draudžiama kartu su kroviniu pagal Užsakymą transporto priemonėje be atsakovės žinios vežti kitą krovinį. Teismas, ištyręs Užsakyme įtvirtintas sąlygas, sutinka, kad šiame Užsakyme pažodžiui nebuvo įtvirtintas draudimas transporto priemone, kuria vežamas krovinys, vežti kitą krovinį. Tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo teigti, kad imtis šių veiksmų ieškovas ar jo vežimui pasitelktas trečiasis asmuo Autoreflex Sp. z o. o galėjo apie tai neinformavęs atsakovės ir negavęs jos sutikimo. CK 6.193 straipsnis numato, kad aiškinant sutartį pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. CK 6.200 straipsnis, kuris įtvirtina šalių pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis vykdant sutartį, numato, kad jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis aplinkybėmis protingas asmuo (2, 3, 4 dalys). Vertindamas į bylą šalių pateiktą Užsakymą, iš kurio kildinamas šis ginčas, teismas sprendime jau nurodė, kad atsakovė, sudarydama ne krovinio ekspedijavimo, o krovinio vežimo sutartį su ieškovu, joje įtvirtintą ieškovo pareigą pervežti krovinį vienareikšmiškai susiejo su galimybe jai pačiai kaip ekspeditorei nuolat kontroliuoti ir žinoti kaip vežėjas ją vykdo, ar kyla kokių neaiškumų, problemų ir pan. Įvertinus šią Užsakymo sąlygų prasmę, tikslą, šiame teismo sprendime cituotos Užsakymo sąlygos, tame tarpe pranešti atsakovei apie bet kokius neaiškumus, kylančius pasikraunant ir/ar vežant krovinį, derinti krovinio maršruto, transporto priemonės kroviniui vežti pasikeitimą, negali būti aiškinamos kaip leidžiančios ieškovui ar jo pasitelktam vežimui vykdyti trečiajam asmeniui savarankiškai, be atsakovės žinios ir sutikimo, imtis ta pačia transporto priemone vežti ir kitą krovinį. Tokią išvadą, teismo vertinimu, sustiprina ir tai, kad kaip transporto priemonę, reikalingą būtent šiam kroviniui pagal Užsakymą pervežti, atsakovė Užsakyme nurodė standartinį tentą (93 kub. m) (CK 6.193 straipsnio 2 dalis), o teikdama 2016 m. lapkričio 21 d. pretenziją tik pakartojo valią, tikėtiną atskleistą ieškovui ir sudarant Užsakymą, jog be jos žinios joks kitas krovinys šia transporto priemone negali būti vežamas (CK 6.193 straipsnio 5 dalis, CPK 185 straipsnis). Pažymėtina, kad ieškovas nepateikė į bylą jokių įrodymų, kad gavęs pretenziją iš atsakovės, jis prieštaravo dėl iš Užsakymo išplaukiančio draudimo ta pačia transporto priemone vežti ir kitą krovinį be atsakovės žinios ir sutikimo (CK 6.193 straipsnio 5 dalis, 178 straipsnis). Taip pat ieškovas nepateikė į bylą įrodymų, kad apie ketinimą vežti kitą krovinį ar jo vežimą ieškovas ar jo pavedimu pasitelktas vežimui trečiasis asmuo kokiu nors būdu informavo atsakovę (CPK 178 straipsnis). Todėl konstatuotina, kad atsakovė pagrįstai 2016 m. lapkričio 21 d. pretenzijoje nurodė turinti teisę reikalauti iš ieškovo Užsakyme nustatyto dydžio 1 000 Eur baudos už Užsakymo sąlygų ir atsakovės nurodymų nevykdymą.

28Dėl 1 300 Eur baudos už vėlavimą pristatyti krovinį ir 150 Eur nuostolių atlyginimo

29Byloje surinkti įrodymai liudija, kad ieškovą ir atsakovą siejo tarptautiniai vežimo teisiniai santykiai, todėl iš to kilusiam ginčui yra taikytinos CMR konvencijos nuostatos (konvencijos 1 straipsnio 1 punktas). Pagal CMR konvencijos nuostatas vežėjo kaltė dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo yra preziumuojama (konvencijos 17, 18 straipsnis). Nuo to momento, kai vežėjas, priėmęs krovinį, pasirašo CMR važtaraštyje, pradeda galioti jo atsakomybės už krovinį prezumpcija. Konvencijos 17, 18 straipsnyje nurodytas aplinkybes, kaip nuo atsakomybės atleidžiančias sąlygas, turi įrodyti vežėjas arba jo civilinės atsakomybės draudikas (konvencijos 18 straipsnio 1 dalis). Įvertinęs šias CMR konvencijos nuostatas, teismas konstatuoja, kad pareigą paneigti ieškovo atsakomybę už jo kaip vežėjo pasitelkto trečiojo asmens vežto krovinio pagal Užsakymą sugadinimą ir vėlavimą jį pristatyti pagal įrodinėjimo naštos pasiskirstymo taisyklę turėjo būtent ieškovas, o ne atsakovė. Šios pareigos, teismo vertinimu, ieškovas neįvykdė (CPK 178 straipsnis).

30Byloje nustatyta aplinkybė, kad krovinys, nurodytas Užsakyme, vežtas ieškovo pasitelkto vežimui trečiojo asmens, 2016 m. spalio 15 d. pasienio poste Tereha/Burachki buvo sulaikytas dėl ta pačia transporto priemone vežto kito krovinio – „teatro dekoracijos ir rekvizitai“, kuris neturėjo visų jį lydinčių dokumentų. Vežti kito krovinio ta pačia transporto priemone kaip krovinį pagal Užsakymą be atsakovės žinios ieškovas pagal Užsakyme įtvirtintas sąlygas negalėjo. Apie tokio krovinio vežimą atsakovė nebuvo nei informuota, nei davusi sutikimą jam vežti. Byloje taip pat nustatyta, kad dėl vykdytos krovinio apžiūros, muitinės, administracinių procedūrų transporto priemonei su kroviniu pagal Užsakymą iš muitinės pasienio poste Tereha/Burachki buvo leista išvykti tik 2016 m. spalio 31 d. Tą pačią dieną krovinys, nurodytas Užsakyme, pasiekė jo gavėją, t. y. krovinį ieškovas vėlavo pristatyti krovinio gavėjui 13 dienų. Byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų teigti, kad krovinio pagal Užsakymą pristatymą krovinio gavėjui suėjus Užsakyme nurodytam krovinio pristatymo terminui, sąlygojo ne ieškovo ar jo pasitelkto vežimui trečiojo asmens veiksmai byloje (CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalis, 18 straipsnio 1 dalis, CPK 178 straipsnis). Todėl, teismo vertinimu, 2016 m. lapkričio 2 d. pretenzijoje atsakovė pagrįstai nurodė turinti teisę reikalauti iš ieškovo 1 300 dydžio baudos už vėlavimą pristatyti krovinį Užsakyme nurodytu terminu, nes tokia sutartinė atsakomybė buvo numatyta Užsakyme („vežėjas už prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą (pavėluotas atvykimas į pakrovimo (iškrovimo) vietą) moka ekspeditoriui 100 Eur baudą už kiekvieną neįvykdyto įsipareigojimo parą“). Pažymėtina, kad ieškovė byloje įrodymais nepagrindė aplinkybės, kad krovinį pagal Užsakymą buvo vėluojama pristatyti dėl vykdytos jo veterinarinės patikros (CPK 178 straipsnis). Tokiai aplinkybei nustatyti vien CMR važtaraštyje Nr. CZ TS 1111263314 esančio įrašo „pristatyti veterinarinės priežiūros įstaigai, 2016 m. spalio 16 d.“ (t. 1, b.l. 81-83), nesant duomenų apie jos atlikimo laiką, trukmę, nepakanka (CPK 185 straipsnis).

31Atsakovė pateikė į bylą įrodymus, patvirtinančius, kad krovinio gavėjas, priimdamas krovinį, nustatė, jog jis yra sugadintas: suplėšyta 12 vnt. „Brit Premium Adult L (9409) 15 kg“ maišų, 4 vnt. „Brit Premium Junior L (9362) 15 kg“ maišų (t. 1, b.l. 89-91). Šį aktą pasirašė taip pat ieškovo vežimui pasitelkto trečiojo asmens Autoreflex Sp z o. o. vairuotojas, tuo patvirtindamas kroviniui pagal Užsakymą padarytos žalos faktą. Įvertinus tai, kad ieškovo pasitelktas trečiasis asmuo, kuris pagal į bylą pateiktus įrodymus (t. 2, b.l. 8-9) dalyvavo krovinio pakrovime, priimdamas krovinį Čekijoje 2016 m. spalio 12 d. CMR važtaraštyje nenurodė jokių žymų apie krovinio sugadinimą, konstatuotina, kad jie atsidaro krovinio užsakymo vežimo metu, todėl ieškovui tenka pareigą paneigti jam kylančią atsakomybę už krovinio sugadinimą pagal CMR konvenciją (CMR konvencijos 17 straipsnio 1, 2 dalys). Tokių duomenų ieškovas į bylą nepateikė (CPK 178 straipsnis). Todėl ir šiuo aspektu konstatuotina, kad 2016 m. lapkričio 21 d. pretenzijoje atsakovė pagrįstai nurodė turinti teisę reikalauti ieškovę atlyginti 150 Eur dydžio nuostolius dėl krovinio sugadinimo. Nors ieškovas byloje nurodo, kad atsakovė nepagrindė žalos dydžio, teismas su šiuo argumentu nesutinka. Pagal į bylą pateiktus įrodymus krovinio, nurodyto Užsakyme, vertė pagal 2016 m. spalio 12 d. sąskaitą-faktūrą yra 19 595,36 Eur, iš jo 5 538,72 Eur sudaro „Brit Premium Adult L 15 kg“ vertė (po 10,49 Eur už vnt., iš viso 528 vnt.), 800,64 Eur sudaro „Brit Premium Junior L 15 kg“ vertė (po 11,12 Eur už vnt, iš viso 72 vnt.) (t. 2, b.l. 92-94). Įvertinus nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad atsakovės nurodyta žala neviršija (atitinka) suplėšytų pakuočių vertės (10,49 Eur x 12 vnt. + 11,12 Eur x 4 vnt.) (t. 2, b.l. 89-91, 92-94), tuo labiau, kad būtent tokios žalos atlyginimo prašė krovinio gavėjas iš atsakovės, o atsakovė ją atlygino.

32Taigi, įvertinęs visumą nustatytų aplinkybių, teismas konstatuoja, kad ieškovo ieškinys dėl 1 950 Eur skolos už krovinio pervežimą pagal Užsakymą priteisimo yra nepagrįstas, nes atsakovės prievolė sumokėti šią sumą baigėsi atsakovei 2016 m. lapkričio 21 d. pretenzija atlikus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą (CK 6.130 straipsnio 1 dalis, 6.131 straipsnio 1, 2 dalys). Dėl šios priežasties ieškovės ieškinys dėl skolos priteisimo, taip pat išvestinis reikalavimas dėl palūkanų priteisimo už 460 dienų, skaičiuojant nuo 2016 m. lapkričio 30 d., pripažintinas nepagrįstu. Kadangi pati atsakovė, nors ir reikšdama priešieškinį, nuo ieškinio gynėsi ir savo poziciją grindė priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymu, atsakovės priešieškinys tenkintinas iš dalies, priteisiant iš ieškovo atsakovės naudai likusią neįskaitytą 500 Eur netesybų ir nuostolių sumą (CK 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.247 straipsnis, 6.248 straipsnio 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnis, 6.258 straipsnio 1 dalis), o likusioje dalyje priešieškinį atmetant.

33Atsakovė taip pat prašo priteisti jos naudai iš ieškovo 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, šis reikalavimas tenkintinas, priteisiant atsakovės naudai iš ieškovo 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos 500 Eur sumos nuo priešieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priešieškinis teisme priimtas 2018 m. birželio 6 d.

34Ieškovė už ieškinį sumokėjo 50 Eur žyminio mokesčio (t. 1, b.l. 6, 37), turėjo 1 800 Eur advokatės pagalbos išlaidų už procesinių dokumentų (pareiškimo dėl teismo įsakymo, ieškinio, atsiliepimo į priešieškinį) rengimą, atstovavimą teisme, 161 Eur vertimo išlaidų (t. 1, b.l. 1, 3-4, 8, 56-58, 183-184, t. 3, b.l. 151-157). Atsakovė už priešieškinį sumokėjo 55 Eur žyminio mokesčio (t. 1, b.l. 172), patyrė 501,97 Eur vertimo išlaidų (t. 1, b.l. 105-106, 174-175, t. 2, b.l. 13, 27, 25-26, 64-65). CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą mokėjimo, o jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Tačiau CPK 93 straipsnio 4 dalis leidžia teismui nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgiant į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertinant priežastis, dėl kurių susidarė šios išlaidos. Nors byloje nėra duomenų, kurie leistų teigtų, kad tam tikros šalių patirtos išlaidos šioje byloje buvo sąlygotos netinkamo vienos iš šalių procesinio elgesio, teismas mano esant pagrindą šiuo atveju nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1, 2 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, nes ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos šioje byloje buvo sąlygotos pirmiausia pačio ieškovo, kuris praėjus ilgam laikui po atsakovės teisės aktų nustatyta tvarka atlikto vienašalio priešpriešinių reikalavimų įskaitymo pareiškė ieškinį dėl skolos priteisimo, nuo kurio gindamasi atsakovė pateikė ne tik atsiliepimą, bet ir priešieškinį. Todėl nepaisant to, kad atsakovės priešieškinys patenkintas iš dalies (CPK 93 straipsnio 2 dalis), įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas nemato pagrindo ieškovo naudai priteisti dalį jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, o atsakovės patirtas išlaidas, išskyrus mokėtiną žyminį mokestį, mažinti proporcingai atmestai priešieškinio daliai. Todėl atsakovei iš ieškovo priteistini 11,23 Eur žyminio mokesčio (55 Eur x 20,41/100 (patenkinta priešieškinio dalis)), 501,97 Eur vertimo išlaidų, iš viso 513,20 Eur (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3, 10 punktai, 93 straipsnio 1, 2, 4 dalys). Iš ieškovo tais pačiais motyvais taip pat priteistinos pašto išlaidos – 21,15 Eur valstybės naudai (CPK 96 straipsnio 2, 5 dalys).

35Vadovaudamasis CPK 269, 270 straipsniais, teisėja

Nutarė

36ieškovo Auto-Mix Rafał Pytel, juridinio asmens kodas 70896625, ieškinį dėl skolos ir palūkanų priteisimo atmesti kaip nepagrįstą.

37Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Greitas ratas“, juridinio asmens kodas 303538391, priešieškinį tenkinti iš dalies.

38Priteisti iš ieškovo Auto-Mix Rafał Pytel, juridinio asmens kodas 70896625, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Greitas ratas“, juridinio asmens kodas 303538391, naudai 500 Eur (penki šimtai Eur) netesybų ir nuostolių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos 500 Eur (penki šimtai Eur) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. birželio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 513,20 Eur (penki šimtai trylika Eur 20 ct) bylinėjimosi išlaidų.

39Kitoje dalyje atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Greitas ratas“ priešieškinį atmesti.

40Priteisti iš ieškovo Auto-Mix Rafał Pytel, juridinio asmens kodas 70896625, valstybės naudai 21,15 Eur (dvidešimt vienas Eur 15 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta... 2. Teismas... 3. ieškovas pateiktu ieškiniu (t. 1, b.l. 24-27) prašo priteisti iš atsakovės... 4. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad 1 950 Eur skolą ieškovas iš atsakovės... 5. Atsakovė pateikė atsiliepimą (t. 1, b.l. 65-70), kuriuo su ieškiniu... 6. Taip pat atsakovė pateikė priešieškinį (t. 1, b.l. 167-170), kuriuo prašo... 7. Priešieškinyje atsakovė plačiau nurodo, kad atsakovė, vykdydama savo... 8. Paaiškina, kad ieškovo pasamdyta transporto priemonė, reg. Nr. KSU 40KH/KWI... 9. Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį (t. 1, b.l. 192-195), kuriuo... 10. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Autoreflex Sp.... 11. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį, su priešieškiniu... 12. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė palaikė priešieškinį, su ieškiniu... 13. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, į teismo... 14. Ieškinys atmestinas. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 15. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta,... 16. Krovinio vežimo sutartis – tai krovinio siuntėjo ir krovinio vežėjo... 17. Teismo vertinimu, aukščiau nustatytos aplinkybės liudija, kad sudarydama... 18. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta,... 19. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Federalinės... 20. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pristatęs krovinį... 21. Byloje tarp šalių kilo ginčas, ar atsakovė yra sumokėjusi ieškovui 1 950... 22. Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų -... 23. Ieškovas byloje ginčija atsakovės atlikto įskaitymo pagrįstumą,... 24. Ieškovas byloje apeliuoja taip pat į tai, kad atsakovė neturėjo reikalavimo... 25. Dėl baudos už Užsakymo sąlygų ir atsakovės nurodymų nevykdymą... 26. CK 6.256 straipsnis numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku... 27. Užsakyme nurodytos sąlygos patvirtina atsakovės nurodytą aplinkybę, kad... 28. Dėl 1 300 Eur baudos už vėlavimą pristatyti krovinį ir 150 Eur nuostolių... 29. Byloje surinkti įrodymai liudija, kad ieškovą ir atsakovą siejo... 30. Byloje nustatyta aplinkybė, kad krovinys, nurodytas Užsakyme, vežtas... 31. Atsakovė pateikė į bylą įrodymus, patvirtinančius, kad krovinio gavėjas,... 32. Taigi, įvertinęs visumą nustatytų aplinkybių, teismas konstatuoja, kad... 33. Atsakovė taip pat prašo priteisti jos naudai iš ieškovo 6 procentų metines... 34. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 50 Eur žyminio mokesčio (t. 1, b.l. 6, 37),... 35. Vadovaudamasis CPK 269, 270 straipsniais, teisėja... 36. ieškovo Auto-Mix Rafał Pytel, juridinio asmens kodas 70896625, ieškinį dėl... 37. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Greitas ratas“, juridinio... 38. Priteisti iš ieškovo Auto-Mix Rafał Pytel, juridinio asmens kodas 70896625,... 39. Kitoje dalyje atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Greitas ratas“... 40. Priteisti iš ieškovo Auto-Mix Rafał Pytel, juridinio asmens kodas 70896625,... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...