Byla B2-411-368/2019
Dėl kreditorių nutarimo panaikinimo atsakovei BUAB „Berneda“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius civilinėje byloje pagal ieškovo kreditoriaus Luminor Bank AS skundą dėl kreditorių nutarimo panaikinimo atsakovei BUAB „Berneda“,

Nustatė

21.

3Ieškovas kreditorius Luminor Bank AS prašo panaikinti BUAB „Berneda“ 2019 m. sausio 29 d. kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo“ priimtą nutarimą ir perduoti klausimą spręsti kreditorių susirinkimui iš naujo. Nurodo, jog nuo pat 2013 m. gruodžio 30 d. administratorius nėra pateikęs kreditoriams jokių išlaidas pagrindžiančių įrodymų. Teigia, kad teismas nustatė laikiną išlaidų sąmatą/sąmatos ribas ir administratoriui turėjo bei galėjo būti žinoma, kad administratorius kreditorių susirinkimui turės atsiskaityti už visas patirtas išlaidas ir kad kreditorių susirinkimas gali netvirtinti išlaidų, jeigu administratorius jų nepateiks jas patvirtinančių įrodymų. Nagrinėjamu atveju administravimo išlaidų realumas, protingumas nebuvo pagrįstas. Vien tik administratoriaus veiklos ataskaitoje pateikti abstraktūs skaičiai nerodo nei išlaidų realumo, nei to, kad jos buvo patirtos elgiantis protingai, renkantis tarp optimalių kelių pasiūlymų ir t.t.

42.

5Atsakovė BUAB „Berneda“ prašo skundą atmesti. Nurodo, jog ieškovas praleido 14 dienų terminą skundui paduoti dėl ginčijamo kreditorių nutarimo. Be to, dėl ypač didelės dokumentų apimties (vien buhalterinių dokumentų buvo daugiau kaip 1000) kiekvienam iš kreditorių ataskaitos duomenis patvirtinantys dokumentai atskirai teikiami nebuvo, tačiau jie buvo pateikti susipažinimui 2019-01-29 įvykusio kreditorių susirinkimo metu. Pareiškėjas, buvęs tinkamai informuotas apie vyksiantį kreditorių susirinkimą, jame dalyvavo tik balsuodamas raštu - taip aiškiai deklaruodamas nenorą susipažinti su visais dokumentais. Tvirtina, kad ieškovei 2018-10-16 ir 2018-10-16 elektroniniu paštu buvo pateikti duomenys apie įmonės pajamas, išlaidas bei teisinėms paslaugoms išleistas sumas. Teigia, jog 2018-08-09 jau buvo svarstomas klausimas dėl administravimo išlaidų, šio kreditorių nutarimo ieškovas neskundė, o šiame skunde jau kelia galiojančio nutarimo teisėtumo klausimą.

63.

7Teismas, atsižvelgdamas į atsakovės BUAB „Berneda“ atsiliepimo motyvus, jog ieškovas praleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų terminą skundui paduoti dėl ginčijamo kreditorių nutarimo su jais sutinka, nes ginčijamas nutarimas priimtas 2019-01-29 d., o skundas paduotas 2019-02-13 d., t. y. praleidus jo apskundimo terminą. Šiuo atveju ieškovas - kreditorius, būdamas tinkamai informuotas apie šaukiamą susirinkimą, į jį neatvyko, nesiekė susipažinti su susirinkimo rezultatais, todėl laikytina, kad jis veikė nepakankamai rūpestingai ir apdairiai, žinojo apie kreditorių susirinkime priimtus nutarimus susirinkimo dieną ir nuo tos dienos prasidėjo ieškinio senaties termino eiga. Esant šioms aplinkybėms ir vadovaujantis LR CK 1.127 str., 1.131 str. taikytina ieškinio senatis ir ieškovo skundas atmestinas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).

84.

9Teisminė praktika suponuoja išvadą, jog kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimu, padarymu, galėjusių nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.), bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012; 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012).

105.

11Akivaizdu, jog byloje nėra paneigti atsakovės argumentai, kad 2019-01-29 kreditorių susirinkimas buvo sušauktas teisėtai, atitinkamai daugiau nei 50 proc. teismo patvirtintų kreditorių balsavo „už" skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimą, todėl, nebuvus jokių procedūrinių pažeidimų, toks kreditorių susirinkimo nutarimas negali būti naikinamas.

126.

13Antra, teismo vertinimu, nėra nustatytas joks materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis), bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu.

147.

15Byloje taip pat nėra paneigti atsakovės argumentai, jog dėl ypač didelės dokumentų apimties (vien buhalterinių dokumentų buvo daugiau kaip 1000), kiekvienam iš kreditorių ataskaitos duomenis patvirtinantys dokumentai atskirai teikiami nebuvo, tačiau jie buvo pateikti susipažinimui 2019-01-29 įvykusio kreditorių susirinkimo metu, o ieškovas susirinkime dalyvavo tik balsuodamas raštu - taip aiškiai deklaruodamas nenorą atvykti ir susipažinti su visais dokumentais dėl administravimo išlaidų. Iš atsakovės atsiliepime pateiktų priedų matyti, jog ieškovui 2018-10-16 ir 2018-10-16 elektroniniu paštu buvo pateikti duomenys apie įmonės pajamas, išlaidas, taip pat išlaidos dokumentų archyvavimui bei teisinėms paslaugoms išleistas sumas. Be to, pats ieškovas skunde pripažįsta, jog yra gavęs duomenis apie BUAB „Berneda“ administravimo išlaidas. Pagrįsti ir atsakovės teiginiai, jog 2018-08-09 jau buvo svarstomas klausimas dėl administravimo išlaidų, šio kreditorių nutarimo ieškovas neskundė, o šiame skunde jau kelia galiojančio nutarimo teisėtumo klausimą. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu jokios ieškovo teisės ar interesai nebuvo pažeisti, todėl jo skundas atmestinas.

168.

17Iš ieškovo priteistina 600,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei (CPK 93 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 adlimi, teismas,

Nutarė

19Ieškovo kreditoriaus Luminor Bank AS skundą dėl kreditorių nutarimo panaikinimo atsakovei BUAB „Berneda“ atmesti.

20Priteisti iš ieškovo Luminor Bank AS (j. a. k.. ( - )) atsakovui BUAB „Berneda“ (j. a. k. ( - )) 600,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

21Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai