Byla e2S-145-580/2019
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese, suinteresuotas asmuo išieškotoja uždaroji akcinė bendrovė ,,Baltijos kredito sprendimai“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apeliantės (pareiškėjos) uždarosios akcinės bendrovės ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ skundą dėl antstolio veiksmų ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese, suinteresuotas asmuo išieškotoja uždaroji akcinė bendrovė ,,Baltijos kredito sprendimai“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4pareiškėja (skolininkė) UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kreipėsi į teismą, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio D. K. vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/00095 ir Nr. 0174/17/00096, paskelbtas pirmąsias pakartotines varžytynes dėl turto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausančio skolininkei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas”, ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos teisės, iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio D. K. veiksmų. Nurodė, kad:

51.1.

6pareiškėja 2018-11-19 skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti antstolio D. K. 2018 m. spalio 24 d. patvarkymą Nr. 2-DK-T-3135 dėl skolininkei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ priklausančio turto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausančio skolininkei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas”, ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos teisės paskelbtų pirmųjų pakartotinų varžytynių bei paskirti pakartotinę ekspertizę, kuria nustatyti turto vertę;

71.2.

8antstolio nustatyta turto kaina yra per maža (4 080 000 Eur), nes antstolis turtą įkainojo vadovaudamasis prieš 11 mėnesių atliktu turto vertinimu. Nuo 2017-12-12 pareiškėja į parduodamą turtą investavo, atlikusi 1 000 257 Eur vertės statybos ir remonto darbus, tačiau antstolis turto pagerinimo neįvertino;

91.3.

10egzistuoja visos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos. Skundas yra prima facie pagrįstas. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių turtas varžytynėse bus realizuojamas mažesne nei rinkos kaina ir teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra ekonomiškos, proporcingos, nevaržys išieškotojo teisiu? labiau, nei reikia laikinu?ju? apsaugos priemoniu? tikslams pasiekti.

112.

12Suinteresuotas asmuo išieškotoja UAB ,,Baltijos kredito sprendimai“ pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė atmesti. Nurodė, kad:

132.1.

14skundas yra prima facie nepagrįstas. Skunde keliamas klausimas jau yra išspręstas įsiteisėjusiomis teismų nutartimis, kuriose nurodyta, kad antstolis nustatė tinkamą turto vertę, nutartys priimtos 2018 metais, todėl antstolio nustatyta turto vertė yra tinkama;

152.2.

16skolininkė nepateikė kito kvalifikuoto turto vertinimo, kuris patvirtintų kitokią, nei antstolio nustatytą, vertę. Pažyma dėl į turtą investuotų lėšų yra paruošta pačios skolininkės ir nepagrindžia investicijų fakto ir dydžio, pateiktos turto nuomos sutartys nepagrindžia turto vertės padidėjimo fakto. Taikius laikinąsias apsaugos priemones bus nepagrįstai apribotos išieškotojos teisės ir teisėti interesai, vilkinami vykdymo veiksmai.

173.

18Antstolis D. K. prašė netenkinti prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsiliepime nurodė, kad:

193.1.

20prašymą, kuriuo siekiama sustabdyti skundžiamu patvarkymu paskelbtas pareiškėjai priklausančio įkeisto turto pirmąsias pakartotines varžytynes, skolininkė pateikia jau šeštą kartą. Visi iki tol buvę pareiškėjos ir su ja susijusių asmenų BUAB „Acumen“ ir UAB „Idea in“ prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, reiškiant skundus dėl CPK 706 straipsnio 2 dalies, 704 straipsnio, 707 straipsnio pažeidimų, buvo atmesti;

213.2.

22skundas yra prima facie nepagrįstas, skolininkė nepateikė informacijos apie pasikeitusią turto rinkos vertę ir atliktus esminius turto pagerinimus. Kartu su skundu pateiktos nuomos sutartys nepatvirtina pasikeitusios turto rinkos vertės. Su skundu pateikta pažyma yra pasirašyta pačios skolininkės, joje nurodytos sumos skolininkė niekaip nepagrindė. Skolininkė siekia sutrikdyti įprastinę vykdymo proceso eigą ir vilkina išieškojimą.

23II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

244.

25Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi pareiškėjos UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad:

264.1.

27CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. CPK 681 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos;

284.2.

29skolininkė prašo panaikinti 2018 m. spalio 24 d. antstolio patvarkymą, tačiau skolininkė nesikreipė į antstolį su motyvuotu prašymu dėl turto perkainojimo, antstolis nepriėmė patvarkymo dėl tokio prašymo;

304.3.

31skolininkė jau trečią kartą ginčija parduodamo turto vertę, nors jos skundai dėl turto vertės jau du kartus yra išnagrinėti įsiteisėjusiomis nutartimis (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2YT-5592-432/2018, 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2YT-29670-1064/2018; Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1687-232/2018, 2018 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-2716-803/2018), kurios turi res judicata galią;

324.4.

33pareiškėja nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad antstolis 2018 m. spalio 24 d. patvarkymu būtų pažeidęs CPK 718 straipsnio reikalavimus, nustatant turto pardavimo iš varžytynių kainą. Antstolis vadovavosi UAB „Ober–Haus“ nustatyta turto verte (5 100 000 Eur) ir nustatė, kad pradinė turto pardavimo kaina yra 4 080 000 Eur, kas sudaro 80 proc., todėl pareiškėjos skundas yra prima facie nepagrįstas.

34III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

355.

36Pareiškėja UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti pilnai – sustabdyti išieškojimą iš turto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), iki bus išnagrinėtas skolininkės UAB „Nekilnojamo turto valdymas“ skundas dėl antstolio D. K. veiksmų. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

375.1.

38nors varžytynės yra pasibaigusios, tačiau iki šio momento antstolis nesiėmė veiksmų, kad turtas būtų tinkamai perkainuotas. Todėl pareiškėja prašo taikyti naują laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti išieškojimą iš turto;

395.2.

40antstolis turtą pardavinėja ta pačia kaina, nors nuo pirmojo turto vertinimo praėjo 11 mėnesių. Turto vertinimo data turi būti maksimaliai priartinta varžytynių datai. UAB „Ober–Haus“ turto vertinimo duomenys nustatyti 2017-12-12 rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktu. Praėjus laikui nuo ekspertizės akto sudarymo antstolis nesuabejojo pakitusia turto verte ir paskelbė pakartotines varžytynes, kurių pabaiga numatyta 2018-11-23 13:32:59 val.;

415.3.

42areštuoto turto vertė kito dėl turto pagerinimo darbų. Teismui pateikti įrodymai, jog turtas buvo ženkliai pagerintas jį remontuojant ar rekonstruojant. Teismas turėjo vertinti, ar yra reali gre?sme?, kad skolininkei palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunke?ti arba pasidaryti nei?manomas.

436.

44Išieškotoja UAB ,,Baltijos kredito sprendimai“ prašo: 1) nutraukti procesą pagal pareiškėjos 2018-11-28 prašymą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties ir dėl naujų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; 2) teismui netenkinus prašymo nutraukti apeliacinį procesą, atmesti prašymą kaip nepagrįstą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

456.1.

46pareiškėjos pateiktas procesinis dokumentas nelaikytinas atskiruoju skundu. Iš dokumento pavadinimo ir jo rezoliucinės dalies matyti, kad prašoma taikyti naujas laikinąsias apsaugos priemones, o ne tas, kurių prašyta pirmosios instancijos teisme ir dėl kurių priimta skundžiama nutartis. Dėl to apeliacinis procesas turėtų būti nutrauktas;

476.2.

48skundo dėl antstolio veiksmų pagrįstumo klausimas jau yra išspręstas du kartus: 1) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-5592-432/2018 skolininkės skundas dėl antstolio veiksmų atmestas. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-1687-232/2018, ši nutartis palikta nepakeista; 2) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-29670-1064/2017 skolininkės skundas dėl antstolio veiksmų atmestas. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-2716-803/2018, ši nutartis palikta nepakeista. Šiose nutartyse konstatuota, kad antstolis nustatė tinkamą ginčo turto vertę ir kad nėra pagrindo ja abejoti. Šios aplinkybės sąlygoja skundo prima facie nepagrįstumą;

496.3.

50pareiškėja neįrodė pozicijos dėl ginčo turto vertės, nepateikė turto vertinimo. Pažyma dėl investicijų į turtą nėra įrodymas, nes netenkina sąsajumo su byla reikalavimo. Pažyma paruošta pareiškėjos, kuri suinteresuota, ir nepagrindžia investicijų fakto. Nesant tokių įrodymų, skundas prima facie nepagrįstas. Turto nuomos sutartys gali patvirtinti nuomos faktą, bet ne turto vertės padidėjimą. Nepateikta įrodymų, kad už nuomą gaunamos pajamos;

516.4.

52išieškotoja yra sąžininga įkaito turėtoja, kuri negalės vykdyti išieškojimo iš jos naudai teisėtai įkeisto ginčo nekilnojamojo turto. Pareiškėja laikinųjų apsaugos priemonių prašo ne siekdama apginti teises, tačiau siekdama vilkinti vykdymo procesą. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3857-567/2018 pareiškėjai jau buvo paskirta bauda.

53IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

54Atskirasis skundas atmestinas.

557.

56Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo medžiagą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 straipsnis).

578.

58Apeliacinėje byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi, esančia apeliacijos objektu, pagrįstai vykdymo procese atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Dėl atskirajame skunde pareikštų naujų reikalavimų bei bylos nutraukimo

599.

60Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo apskųstos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. CPK 312 straipsnyje imperatyviai nurodyta, jog apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Taip pat įstatymas draudžia apeliacinį (atskirąjį) skundą grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

6110.

62Išieškotoja atsiliepime nurodo, kad pareiškėjos procesinis dokumentas nelaikytinas atskiruoju skundu. Apeliantė pirmosios instancijos teismui buvo pateikusi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio D. K. vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/00095 ir Nr. 0174/17/00096, paskelbtas pirmąsias pakartotines varžytynes dėl turto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausančio skolininkei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas”, ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos teisės, iki bus išnagrinėtas skolininkės UAB „Nekilnojamo turto valdymas“ skundas dėl antstolio D. K. veiksmų (e. b. T. I. b. l. 1–7). Pareiškėja atskirajame skunde nurodė, jog varžytynės yra pasibaigusios ir pareiškė reikalavimą taikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą iš turto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio D. K. veiksmų (e. b. T. I. b. l. 187 – 190).

6311.

64Pirmosios instancijos teismui pareikštu prašymu pareiškėja prašė stabdyti vykdymo veiksmus. Paduodant skundą dėl antstolio veiksmų (2018-11-19) varžytynės nebuvo įvykusios, todėl pareikštas prašymas stabdyti paskelbtas varžytynes reiškė tolesnių vykdymo veiksmų sustabdymą. Kadangi prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo atmestas, varžytynės įvyko. Iš viešai skelbiamų www.evarzytynes.lt duomenų nustatyta, jog antstolis e-varžytynių sistemoje www.evarzytynes.lt 2018-10-24 paskelbė varžytynes dėl turto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausančio skolininkei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas”, ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos teisės. Iš www.evarzytynes.lt duomenų apie baigtas turto pardavimo varžytynes, (( - )) nustatyta, jog pirmosios pakartotinės varžytynės Nr. ( - ) dėl ginčo turto baigtos 2018-11-23. Skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo eigoje įvyko varžytynės ir buvo nustatytas varžytynių laimėtojas, didžiausia pasiūlyta kaina 41 800 000 Eur, t. y. apie 10 kartų didesnė nei antstolio nustatyta kaina. Teismui nėra pateikti duomenys, kad būtų pasirašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas, kuris pasirašomas per 3 darbo dienas nuo visos turto kainos sumokėjimo dienos (CPK 724 straipsnio 1 dalis). Kol nėra pasirašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas, negalima laikyti, jog varžytynės visiškai pasibaigė, todėl atskirasis skundas gali būti vertinamas tuo aspektu, kiek tai susiję su visų varžytynių veiksmų pabaiga.

6512.

66Kadangi CPK nenumato galimybės kelti naujus reikalavimus apeliaciniame procese, apeliantės prašymas sustabdyti išieškojimą iš turto platesne nei ankstesniame punkte nurodyta apimtimi, apeliacine tvarka negali būti nagrinėjamas. Atskirajame skunde nurodyto reikalavimo nevertino antstolis ir pirmosios instancijos teismas. Nustačius, jog atskirasis skundas iš dalies gali būti nagrinėjamas apeliacine tvarka, nes iš pareiškėjos pateikto procesinio dokumento matyti, jog pareiškėja ne tik pateikė prašymą taikyti naują laikinąją apsaugos priemonę, tačiau pateiktame procesiniame dokumente kelia ir pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, skundas yra nagrinėjamas iš esmės, laikantis pateiktų išaiškinimų ir byla nenutraukiama. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

6713.

68CPK 510 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu skundą dėl antstolio veiksmų teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad pareiškėja, teikdama 2018-11-19 skundą dėl antstolio veiksmų, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl vieną skundo egzempliorių pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui.

6914.

70Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinosios apsaugos priemonės taikomos laikantis proporcingumo ir ekonomiškumo principų reikalavimų.

7115.

72Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), jog Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2YT-3166-592/2019, kurioje vienas iš sprendžiamų klausimų yra 2018-11-19 pareiškėjos UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ skundu dėl antstolio veiksmų prašomas panaikinti antstolio D. K. 2018 m. spalio 24 d. patvarkymas Nr. 2-DK-T-3135 dėl skolininkei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ priklausančio turto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausančio skolininkei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas”, ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos teisės paskelbtų pirmųjų pakartotinų varžytynių. 2019-01-04 Teisėjo rezoliucija byla paskirta rašytiniam nagrinėjimui 2019 m. vasario 12 d.

7316.

74Iš byloje esančių įrodymų, taip pat Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2YT-3166-592/2019 medžiagos, nustatyta, jog antstolis D. K. vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/00095 ir Nr. 0174/17/00096 vykdo Vilniaus miesto 15-ojo notarų biuro notarės 2017-01-02 išduotus vykdomuosius įrašus Nr. DJ-10 ir Nr. DJ-8 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“. Pagal sutartinės hipotekos sandorį įkeistas turtas – prekybos pastatas su vaistinės, kavinės ir administracinėmis patalpomis, esantis ( - ), ir nurodytu adresu esančio žemės sklypo nuomos teisė. 2017-04-05 antstolis areštavo įkeistą turtą ir skyrė ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti. UAB „Capital vertinimas“ 2017-07-04 įkeistą turtą įvertino 2 930 000 Eur. 2017-08-18 antstolis skyrė pakartotinę rinkos vertės nustatymo ekspertizę, pavedant ją atlikti UAB „Ober–Haus“ nekilnojamasis turtas. UAB „Ober–Haus“ nekilnojamasis turtas 2017-12-12 ekspertizės aktu įkeistą turtą 2017-11-16 įvertino 5 100 000 Eur. Antstolis 2017-12-13 patvarkymu, remdamasis UAB „Ober–Haus“ nekilnojamasis turtas nustatyta turto verte, turtą įkainojo 5 100 000 Eur. Skolininkė pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolio 2017-12-13 patvarkymą, nurodė, jog antstolis nustatė nepagrįstai mažą parduodamo turto kainą. Šis skundas buvo atmestas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-5592-432/2018, kuri Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-1687-232/2018, palikta nepakeista. Šios teismo nutartys yra įsiteisėjusios, jose konstatuota, kad nėra pagrindo abejoti UAB „Ober–Haus“ atliktu vertinimu ir nustatyta įkeisto turto verte. 2018-06-27 patvarkymu antstolis atnaujino vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/00095 ir Nr. 0174/17/00096 bei nutarė turtą parduoti iš pirmųjų varžytynių. Skolininkė pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolio 2018-06-27 patvarkymą, nurodė, kad antstolis turtą parduoda už per mažą kainą, nes turto vertė yra ženkliai didesnė. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-29670-1064/2017, kuri buvo palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-2716-803/2018, pareiškėjos skundas atmestas. 2018-10-24 antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo atnaujino vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/00095 ir Nr. 0174/17/00096, nurodė parduoti iš pirmųjų pakartotinių varžytynių aukščiau minėtą turtą, nustatant, kad turto pardavimo kaina yra 4 080 000 Eur.

7517.

76Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėja grindė aplinkybe, jog varžytynėse parduodamo turto vertė neatitinka tikrosios parduodamo turto rinkos kainos, t. y. kad nustatyta iš varžytynių parduodamo skolininkei priklausančio turto vertė yra mažesnė už rinkos kainą. Savo poziciją pareiškėja įrodinėjo 2018-11-19 UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ pažyma, kurioje nurodyta, jog nuo 2017-12-12 iki skundo pateikimo dienos į objektą, adresu ( - ) UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ statybos – remonto darbams investuota 1 000 257,00 Eur (e. b. T. I. b. l. 67), taip pat patalpų nuomos sutartimis (e. b. T. I. b. l. 16 – 66).

7718.

78Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Nagrinėjamu atveju ginčo turto vertė nustatyta turto vertinimu, kurį atliko UAB „Ober–Haus“. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog dėl ekspertų atliko ginčo turto vertinimo, su kuriuo nesutinka pareiškėja, jau pasisakyta įsiteisėjusiomis teismų nutartimis.

7919.

80Skolininkas turi domėtis vykdymo eiga, bendradarbiauti su antstoliu, padėti jam greitai bei tinkamai įvykdyti teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007). Ši pareiga reiškia, kad kaip ir kitos vykdymo proceso šalys, skolininkė turi bendradarbiauti su šalimis ir vykdymo veiksmus atliekančiu antstoliu, naudodamasi CPK 643 straipsnyje ir kitose CPK teisės normose nustatytomis teisėmis. Skolininkas turi naudotis jam įstatymo suteikiamomis teisėmis laiku, vykdymo veiksmų atlikimo metu, priešingu atveju, jis netektų galimybės ginti savo interesus dėl tų vykdymo veiksmų, kurie jau yra atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-564/2008).

8120.

82Pareiškėja nagrinėjamoje byloje nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių faktą, kad ginčo turto vertė yra kitokia nei nustatyta vykdymo procese (kitokios ekspertų nustatytos ginčo turto vertės). Byloje esanti 2018-11-19 Pažyma parengta pačios apeliantės, taip pat patalpų nuomos sutartys, nesudaro pagrindo spręsti, kad pareiškėja tikėtinai pagrindė savo skundo reikalavimus, o tuo pačiu ir reikalingumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Priešingu atveju būtų paneigtas bet kokio CPK 584 straipsnyje nurodyto vykdytino dokumento privalomumo principas. Vykdomojoje byloje nustatyta, kad varžytynėse turto kaina pakilo daugiau nei 10 kartų, todėl savaime antstolio atliekamas turto kainos nustatymas nėra aktualus.

8321.

84Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą vykdymo procese, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas, todėl pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl žyminio mokesčio

8522.

86Iš bylos duomenų nustatyta, jog pareiškėja sumokėjo 38,00 Eur žyminį mokestį už atskirąjį skundą (e. b. T. I. b. l. 191). Bylos dėl antstolių veiksmų nagrinėjamos CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka. CPK 510 straipsnis reglamentuoja skundo dėl antstolio veiksmų padavimą. Pagal CPK 510 straipsnio 6 dalį už šiame straipsnyje nurodytus skundus žyminis mokestis nemokamas. Kuomet pagrindinis reikalavimas nėra apmokestinamas žyminiu mokesčiu (skundas dėl antstolio veiksmų), prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei atskirasis skundas dėl laikinųjų apsaugos priemonių žyminiu mokesčiu taip pat neapmokestinami.

8723.

88Remiantis nurodytu teisiniu reglamentavimu apeliantei UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ grąžinamas 38 Eur žyminis mokestis, sumokėtas 2018-11-29 mokėjimo nurodymu Nr. 76962, kredito įstaigoje AB SEB bankas, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi. (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3 dalis).

89Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

90apeliantės UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirojo skundo netenkinti.

91Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

92UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ grąžinti 38 Eur žyminį mokestį, sumokėtą 2018-11-29 mokėjimo nurodymu Nr. 76962 AB SEB bankas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. pareiškėja (skolininkė) UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ Lietuvos... 5. 1.1.... 6. pareiškėja 2018-11-19 skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti... 7. 1.2.... 8. antstolio nustatyta turto kaina yra per maža (4 080 000 Eur), nes antstolis... 9. 1.3.... 10. egzistuoja visos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos. Skundas yra... 11. 2.... 12. Suinteresuotas asmuo išieškotoja UAB ,,Baltijos kredito sprendimai“... 13. 2.1.... 14. skundas yra prima facie nepagrįstas. Skunde keliamas klausimas jau yra... 15. 2.2.... 16. skolininkė nepateikė kito kvalifikuoto turto vertinimo, kuris patvirtintų... 17. 3.... 18. Antstolis D. K. prašė netenkinti prašymo taikyti laikinąsias apsaugos... 19. 3.1.... 20. prašymą, kuriuo siekiama sustabdyti skundžiamu patvarkymu paskelbtas... 21. 3.2.... 22. skundas yra prima facie nepagrįstas, skolininkė nepateikė informacijos apie... 23. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 24. 4.... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi... 26. 4.1.... 27. CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog areštuodamas skolininko turtą,... 28. 4.2.... 29. skolininkė prašo panaikinti 2018 m. spalio 24 d. antstolio patvarkymą,... 30. 4.3.... 31. skolininkė jau trečią kartą ginčija parduodamo turto vertę, nors jos... 32. 4.4.... 33. pareiškėja nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad antstolis 2018 m.... 34. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 35. 5.... 36. Pareiškėja UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo... 37. 5.1.... 38. nors varžytynės yra pasibaigusios, tačiau iki šio momento antstolis... 39. 5.2.... 40. antstolis turtą pardavinėja ta pačia kaina, nors nuo pirmojo turto vertinimo... 41. 5.3.... 42. areštuoto turto vertė kito dėl turto pagerinimo darbų. Teismui pateikti... 43. 6.... 44. Išieškotoja UAB ,,Baltijos kredito sprendimai“ prašo: 1) nutraukti... 45. 6.1.... 46. pareiškėjos pateiktas procesinis dokumentas nelaikytinas atskiruoju skundu.... 47. 6.2.... 48. skundo dėl antstolio veiksmų pagrįstumo klausimas jau yra išspręstas du... 49. 6.3.... 50. pareiškėja neįrodė pozicijos dėl ginčo turto vertės, nepateikė turto... 51. 6.4.... 52. išieškotoja yra sąžininga įkaito turėtoja, kuri negalės vykdyti... 53. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 54. Atskirasis skundas atmestinas.... 55. 7.... 56. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 57. 8.... 58. Apeliacinėje byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas 2018... 59. 9.... 60. Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo... 61. 10.... 62. Išieškotoja atsiliepime nurodo, kad pareiškėjos procesinis dokumentas... 63. 11.... 64. Pirmosios instancijos teismui pareikštu prašymu pareiškėja prašė stabdyti... 65. 12.... 66. Kadangi CPK nenumato galimybės kelti naujus reikalavimus apeliaciniame... 67. 13.... 68. CPK 510 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu skundą dėl antstolio veiksmų... 69. 14.... 70. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 71. 15.... 72. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta (CPK 179... 73. 16.... 74. Iš byloje esančių įrodymų, taip pat Vilniaus miesto apylinkės teisme... 75. 17.... 76. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėja grindė... 77. 18.... 78. Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į... 79. 19.... 80. Skolininkas turi domėtis vykdymo eiga, bendradarbiauti su antstoliu, padėti... 81. 20.... 82. Pareiškėja nagrinėjamoje byloje nepateikė jokių objektyvių įrodymų,... 83. 21.... 84. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas... 85. 22.... 86. Iš bylos duomenų nustatyta, jog pareiškėja sumokėjo 38,00 Eur žyminį... 87. 23.... 88. Remiantis nurodytu teisiniu reglamentavimu apeliantei UAB ,,Nekilnojamojo turto... 89. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 90. apeliantės UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirojo skundo netenkinti.... 91. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti... 92. UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ grąžinti 38 Eur žyminį mokestį,...