Byla 2-891-180/2015
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-222-265/2015, kurioje patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Beltranza“ kreditinis reikalavimas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Damba“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dalios Kačinskienės, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Damba“, atstovaujamo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Admivita“, atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-222-265/2015, kurioje patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Beltranza“ kreditinis reikalavimas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Damba“ bankroto byloje,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. sausio 23 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Damba“, administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“.

4Pareiškėjas UAB „Beltranza“ pateikė prašymą patvirtini jo 68 134,31 Lt kreditinį reikalavimą UAB „Damba“ bankroto byloje. Nurodė, kad apmokėjo visas BUAB „Damba“ skolas kreditoriams, kurios sudarė 435 500,81 Lt. UAB „Damba“ dalį prievolės įvykdė, t. y. grąžino skolą, tačiau liko skolingas 68 134,31 Lt.

5BUAB „Damba“ bankroto administratorius UAB „Admivita“ su pareikštu reikalavimu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėjas praleido terminą kreditiniam reikalavimui pareikšti, nors administratorius 2013 m. gegužės 30 d. ir 2013 m. birželio 17 d. raginimais dėl pinigų grąžinimo informavo UAB „Beltranza“ apie UAB „Damba“ iškeltą bankroto bylą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. vasario 13 d. nutartimi atnaujino pareiškėjui UAB „Beltranza“ terminą kreditiniam reikalavimui pareikšti ir patvirtino 68 134,31 Lt reikalavimą UAB „Damba“ bankroto byloje.

8Iš atsakovo bankroto administratoriaus paaiškinimų teismas nustatė, kad pareiškėjas buvo nurodęs, jog reiškia kreditinį reikalavimą, tačiau administratorius nesiėmė jokių priemonių, kad pareiškėjas savo reikalavimą patikslintų. Tokia situacija susiklostė dėl konfliktinių situacijų, nes BUAB „Damba“ pareiškė ieškinį UAB „Beltranza“, reikalaudamas grąžinti lėšas, kurias sumokėjo už BUAB „Damba“ jo kreditoriams. Įvertinęs šias aplinkybes ir bankroto bylose vyraujantį viešąjį interesą, teismas sprendė, kad yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą kreditiniam reikalavimui pareikšti ir patvirtinti UAB „Beltranza“ 68 134,31 Lt reikalavimą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas UAB „Damba“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Admivita“, pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – neatnaujinti UAB „Beltranza“ termino kreditiniam reikalavimui pareikšti UAB „Damba“ bankroto byloje.

11Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. sausio 23 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Damba“ bankroto bylą, kuri įsiteisėjo 2013 m. vasario 2 d. Paminėta nutartimi kreditoriams buvo nustatytas 45 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos finansiniams reikalavimams pareikšti, kuris baigėsi 2013 m. kovo 18 d. UAB „Beltranza“ į teismą dėl kreditinio reikalavimo patvirtinimo kreipėsi tik 2015 m. sausio 14 d., t. y. praleidęs terminą, uždelsęs beveik 2-jus metus. Apie iškeltą bankroto bylą pareiškėjas žinojo, tačiau prašyme nenurodė jokių termino praleidimo priežasčių ir neprašė jo atnaujinti. UAB „Beltranza“ buvo tik informavęs administratorių, kad teiks kreditinį reikalavimą, tačiau daugiau nei pusantrų metų nesidomėjo nei UAB „Damba“ bankroto byla, nei teiravosi apie kreditinio reikalavimo patvirtinimą. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas kreditinį reikalavimą pareiškė tik po beveik 2-jų metų, nėra teisinio pagrindo tiek laiko praliestą terminą atnaujinti.

12Pareiškėjas UAB „Beltranza“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti, Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Nurodė, kad pareiškėjas, atsiliepdamas į administratoriaus raginimus dėl nepagrįstai įgytų lėšų grąžinimo, buvo nurodęs savo finansinį reikalavimą. Administratorius nesiėmė jokių priemonių, kad pareiškėjas savo reikalavimą patikslintų ir kad jį (reikalavimą) būtų galimą teikti teismui. Apeliantas ne tik kad nepagrįstai nepripažino reikalavimo, bet ir pareiškė teismui ieškinį grąžinti lėšas, kurias UAB „Beltranza“ sumokėjo UAB „Damba“ kreditoriams. Sprendžiant dėl termino praleidimo priežasčių, taikytinas protingos ir apdairios elgsenos reikalavimas. Pirmosios instancijos teismas, naudodamasis jam suteikta diskrecijos teise, įvertinęs bylos aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, pagrįstai praleistą terminą atnaujino.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

17Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo nutarties, kuria pareiškėjui UAB „Beltranza“ atnaujintas terminas kreditiniam reikalavimui pareikšti ir patvirtintas jo 68 134,31 Lt ( 19 733,06 eur) reikalavimas UAB „Damba“ bankroto byloje, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi, teigia, kad UAB „Beltranza“ pateikė prašymą patvirtinti kreditinį reikalavimą, terminą praleidęs beveik 2-jus metus, neprašė praleisto termino atnaujinti ir nenurodė jokių tokio termino praleidimo priežasčių.

18Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; 2012 m. gruodžio mėn. 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Pažymėtina, kad prieš svarstydamas kreditinio reikalavimo pagrįstumą, teismas visų pirmą turėtų įvertinti, ar toks reikalavimas yra pateiktas nepraleidus nustatyto termino.

19Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas nustato, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalį teismas turi teisę tvirtinti reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Taigi pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga yra svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido. Įstatymas nenustato, pagal kokius kriterijus priežastys, dėl kurių praleistas terminas, pripažįstamos svarbiomis. Tai yra teismo diskrecijos teisė, todėl procesinio termino atnaujinimo klausimą nagrinėjantis teismas privalo tirti asmens, suinteresuoto termino atnaujinimu, nurodytų aplinkybių visetą ir įvertinti jų svarbą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1391/2012).

20Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. sausio 23 d. nutartimi iškėlė UAB „Damba“ bankroto bylą ir nustatė kreditoriams 40 dienų terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus (37 b. l.). Paminėta nutartis įsiteisėjo 2013 m. vasario 5 d., todėl teismo nustatytas 40 dienų terminas baigėsi 2013 m. kovo 18 d. Pareiškėjas UAB „Beltranza“ prašymą patvirtinti jo kreditinį reikalavimą teismui pateikė tik 2015 m. sausio 16 d. (158-159 b. l.), t. y. terminą praleidęs beveik 2-jus metus. Prašyme dėl kreditinio reikalavimo patvirtinimo neprašė atnaujinti praleisto termino, nenurodė visiškai jokių tokio termino praleidimo priežasčių, paaiškinęs, kad terminas nėra praleistas, nes atsakovas ginčijo pareiškėjo reikalavimą.

21Bylos duomenys įrodo, kad atsakovo bankroto administratorius 2013 m. gegužės 30 d. ir 2013 m. birželio 17 d. raginimais buvo kreipęsis į UAB „Beltranza“, prašydamas grąžinti be pagrindo gautas lėšas (162 b. l.). Paminėtuose raginimuose buvo nurodyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutartimi UAB „Damba“ yra iškelta bankroto byla ir kad paminėta nutartis įsiteisėjo 2013 m. vasario 5 d. Taigi ieškovui bent jau 2013 m. gegužės-birželio mėnesiais turėjo būti žinoma apie atsakovui iškeltą bankroto bylą. Tai įrodo ir UAB „Beltranza“ 2013 m. birželio 25 d. paaiškinimas administratoriui, kad nesutinka su reikalavimu grąžinti lėšas. Paminėtame paaiškinime UAB „Beltranza“ nurodė, kad atsakovas skolingas jam 68 134,31 Lt ir kad esant iškeltai bankroto bylai teiks kreditinį reikalavimą (134 b. l.), tačiau, kaip nustatyta, tokio reikalavimo nepareiškė per beveik 2-jus metus.

22Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytas faktines aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai beveik 2-jus metus praleistą terminą kreditiniam reikalavimui pareikšti atnaujino, ypač atsižvelgiant į tai, kad pats pareiškėjas tokio termino atnaujinti neprašė ir nenurodė jokių svarbių termino praleidimo priežasčių. Tai, kad tarp UAB „Beltranza“ ir atsakovo BUAB „Damba“, atstovaujamo administratoriaus UAB „Admivita“, vyksta ginčai teisme dėl be pagrindo įgytų lėšų grąžinimo, nepaneigiama pareiškėjo pareiga būti atidžiam, rūpestingam ir apdairiam ir prašymą dėl kreditinio reikalavimo pareikšti nustatytu terminu. Pareiškėjas nepaaiškino kaip bylinėjimasis su atsakovu trukdė pareikšti kreditinį reikalavimą bankroto byloje, tuo labiau, kad ginčas vyko ne dėl pareiškėjo teisės reikšti kreditinį reikalavimą ar dėl reikalavimo dydžio, ir teisminis ginčas nebuvo susijęs su finansiniu reikalavimu, pareikštu šioje nagrinėjamoje byloje. Pirmosios instancijos teismas, atnaujinęs praleistą terminą finansiniam reikalavimui pareikšti, nepagrįstai pareigą dėl UAB „Beltranza“ finansinio reikalavimo tvirtinimo perkėlė administratoriui, nurodęs, kad jis (administratorius) nesiėmė priemonių, kad pareiškėjas savo reikalavimą patikslintų. Aptarti bylos duomenys įrodo, kad administratorius buvo informavęs UAB „Beltranza“ apie UAB „Damba“ iškeltą bankroto bylą, o nustatytu terminu pateikti kreditinį reikalavimą ir jį pagrindžiančius įrodymus yra pareiškėjo, o ne administratoriaus teisė. Teisėjų kolegija pažymi, kad jei pareiškėjas būtų pateikęs prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, ir administratorius jo nevirtintų, pareiškėjas turėjo teisę apskųsti tokį administratoriaus neveikimą. Iš bylos duomenų akivaizdu, kad prašymas patvirtinti finansinį reikalavimą nebuvo paduotas – pareiškėjas tik ketino pareikšti kreditinį reikalavimą ateityje (2013-06-25 paaiškinimas bankroto administratoriui, 134 b. l.). Nesant prašymo, o tik ketinimui pareikšti finansinį reikalavimą, atsakovo bankroto administratorius neturėjo pagrindo prašyti pareiškėją prašymą tikslinti. Pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino paminėto paaiškinimo turinį ir padarė nepagrįstą išvadą, kad bankroto administratorius turėjo pareigą prašyti pareiškėjo patikslinti nepareikštą kreditinį reikalavimą (CPK 185 str.).

23Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjas nepagrįstai, be svarbių priežasčių, dėl savo nerūpestingumo, uždelsė apie 2-jus metus pareikšti finansinį reikalavimą bankroto byloje, ir taip praleido terminą finansiniam reikalavimui pareikšti. Teismas neturėjo pagrindo praleisto termino atnaujinti, todėl yra pagrindas panaikinti skundžiamą Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartį ir pareiškėjo UAB „Beltranza“ prašymą dėl kreditinio reikalavimo patvirtinimo atmesti.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

25Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Beltranza“ prašymą dėl kreditinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Damba“ bankroto byloje atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. sausio 23 d. nutartimi iškėlė bankroto... 4. Pareiškėjas UAB „Beltranza“ pateikė prašymą patvirtini jo 68 134,31 Lt... 5. BUAB „Damba“ bankroto administratorius UAB „Admivita“ su pareikštu... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. vasario 13 d. nutartimi atnaujino... 8. Iš atsakovo bankroto administratoriaus paaiškinimų teismas nustatė, kad... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB „Damba“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 11. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. sausio 23 d. nutartimi... 12. Pareiškėjas UAB „Beltranza“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 13. Nurodė, kad pareiškėjas, atsiliepdamas į administratoriaus raginimus dėl... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo... 18. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto... 19. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas... 20. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. sausio 23 d.... 21. Bylos duomenys įrodo, kad atsakovo bankroto administratorius 2013 m. gegužės... 22. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytas faktines aplinkybes,... 23. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartį panaikinti ir...