Byla 1-39-482/2017

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė, sekretoriaujant I. G., dalyvaujant prokurorui Nerijui Brundzai, gynėjui advokatui A. M., nukentėjusiajam E. B., kaltinamajam D. K., jo atstovei pagal įstatymą Giedrei Lietuvninkaitei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2D. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 9 klasių išsilavinimo, nedirbantis, nevedęs, deklaruojamosios gyvenamosios ir dabartinės gyvenamosios vietos adresas( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284str.1d., 138str. 2d. 8p., ir

Nustatė

3kad kaltinamasis nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą iš chuliganiškų paskatų ir pažeidė viešąją tvarką tai yra 2016 m. gegužės 15 d., apie 00:10 val., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su J. S., kurio atžvilgiu teisminis tyrimas išskirtas į atskirą bylą, viešoje vietoje, Vilniaus gatvėje, Kalvarija, iš chuliganiškų paskatų, elgdamasis ypatingai įžūliai, be jokio pateisinamo motyvo ir priežasties, ignoruodamas žmonių tarpusavio bendravimo taisykles, demonstruodamas nepagarbą nukentėjusiajam, aplinkiniams ir aplinkai, užsipuolė gatve einantį E. B. ir elgdamasis ypatingai įžūliai kas pasireiškė smurto naudojimu – J. S. pastūmus E. B., jis - D. K. tyčia kumštimi sudavė vieną kartą jam į nosį, padarydamas nosies kaulų lūžimą, o pastarajam pabėgus J. S. pasivijo ir tyčia ranka sudavė į kaktą, tokiais savo veiksmais nesunkiai sutrikdė E. B. sveikatą bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

4Kaltinamojo kaltė įrodyta jp paties, nukentėjusiojo, liudytojų parodymais, byloje surinkta rašytine medžiaga.

5Kaltinamasis D. K. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir paaiškino, kad 2016 m tikslios datos nepamena, galėjo būti gegužės 15 d., ėjo jis, S. K., E. R., E. B., J. S. iš miesto. J. S. perbėgo gatvę ir užsipuolė nukentėjusįjį, jis paskui J. S. perbėgo gatvę ir trenkė nukentėjusiajam, po to nuėjo. Kai J. S. pastūmė nukentėjusįjį, jis pagalvojo, kad nukentėjęs trenkė J. S., todėl trenkė nukentėjusiajam, J. S. pagalbos neprašė. J. S. pats pribėgo prie nukentėjusio, kuris buvo su drauge. J. S. nukentėjusįjį pastūmė, po to jis nukentėjusiajam trenkė, ką po to darė J. S. nežino, nes sudavęs nukentėjusiajam nuėjo. Po visko J. S. jam pasakė, kad jis pastūmė nukentėjusįjį. Jis kumščiu sudavė į nosį nukentėjusiam. Po to smūgio sudavimo atbėgo R. B. ir jį patraukė nuo nukentėjusiojo. J. S. arba ėjo paskui jį, arba grįžo prie nukentėjusio, jis nematė. Nukentėjusysis nuo jo smūgio parkrito, nukentėjusiojo nepažinojo. Aplink daugiau žmonių nebuvo, kai pradėjo nukentėjusio draugė rėkti, atbėgo R. B.. Jis buvo blaivus, J. S. - neblaivus. Su civiliniu ieškiniu sutinka. Užsiiminėjo anksčiau boksu. Mano, kad nuo jo smūgio nukentėjusiam buvo sulaužyta nosis, nes jis parkrito. Gailisi, kad taip pasielgė, yra registruotas darbo biržoje. Nukentėjusiojo neatsiprašė, nebuvo galimybės. Nebuvo atbėgusios merginos jų skirti, buvo tik R. B., kuris jį atitraukė nuo nukentėjusiojo. Jis pats jokių žodžių nukentėjusiajam nesakė, ar sakė J. S.- nežino, negirdėjo. J. S. priėjo ir nukentėjusįjį pastūmė, tada jis perbėgo iš kitos gatvės pusės ir trenkė nukentėjusiajam į nosį, jam nieko nesakė. Jam sudavus smūgį, atbėgo R. B. ir jį nuo nukentėjusiojo atitraukė. Jis priėjo prie kompanijos ir ėjo namo. Ar J. S. ėjo paskui juos visą laiką, nežino. Paskui J. S. jam pasakė, kad jam nukentėjusysis netrenkė, o jis nukentėjusįjį tik pastūmė. Apie antrą smūgį sužinojo, kai pasikvietė policija, jam sakė, kad dar nukentėjusiajam suduota buvo į pakaušį.

6Nukentėjusysis E. B. paaiškino, kad

7kaltinamųjų iki įvykio nepažinojo. Viskas vyko gegužės 15 d. Kalvarijoje prie tilto Vilniaus gatvėje. Jis buvo stipriai išgėręs. Kaltinamieji ir kiti asmenys stovėjo prie tilto. Jis ėjo su E. K., jai kažką pasakė, nes ji stovėjusių asmenų bijojo ir greitai ėjo. Gal tie asmenys pagalvojo, kad jis jiems kažką sako. Jis iš už nugaros išgirdo žingsnius, atsisuko ir netikėtai pajuto smūgį į nosį. D. K. buvo sugniaužęs kumščius, kažkaip šokinėjo, tačiau kas jam sudavė- nežino. Jis suklupo, neteko lygsvaros. Gal dar kas jį pastūmė, bet pagrindas buvo smūgis į nosį. Kas jį stūmė, nežino, nematė. Iš įvykio vietos jie pasišalino, jų niekas nepasivijo. Pro šalį važiavo policija, sustojo ir jiems papasakojo, kas atsitiko. Su ikiteisminio metu duotais parodymais sutinka. Nuo smūgio į nosį, pradėjo bėgti kraujas.

8Atstovė pagal įstatymą Giedrė Lietuvnikaitė paaiškino, kad sūnus nesimoko, jam nelabai sekėsi mokslai, be to, ir pritingi. Mokykloje daugiau bėdų nebuvo, namuose susikalba, išeina su draugais iš namų. Buvo paėmę ir paslėpę šalmus iš negyvenamo namo, už tai buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Sūnų išlaiko ji, sūnui darbo birža darbo nepasiūlo. Sūnus sveikas. Stengiasi, kad sūnus laiku grįžtų namo. Tėvas nepalaiko santykių su sūnumi, jį užaugino ji ir patėvis.

9Liudytoja E. K. paaiškino, kad su draugu E. B. gegužės viduryje ėjo Kalvarijoje per tiltą. Dar prieš tiltą pamatė žmonių kompaniją ir pagalvojo, kad jiems gresia pavojus. Ji paskubėjo ir nuėjo pirma, draugas užriko, kur ji eina. Labai netikėtai priėjo vienas kaltinamųjų ir sudavė draugui smūgį. Po to priartėjo prie jų visa kompanija, kiek žmonių nežino. Po smūgio buvo apsistumdymas. Draugas rankos nekėlė, nesigynė, jie nešėsi gitarą. Po to priėjo kitas kaltinamasis, buvo labai girtas, vos laikėsi ant kojų, bandė suduoti nukentėjusiajam, bet vos kepštelėjo. Šis kaltinamasis, kuris salėje, priėjo ir vos kepštelėjo, o tas kitas buvo pagrindinis. Tas pirmas kaltinamasis, kurio nėra, sudavė stiprų smūgį draugui, pasipylė kraujas, antrasis kaltinamasis tai yra D. K. tik bandė suduoti smūgį. Po pirmo smūgio nukentėjęs neparkrito. Smūgiai buvo suduoti tilto pabaigoje, po to procesas nusileido žemyn.Toje vietoje buvo šviesu, degė gatvės žibintai. Ji buvo neblaivi. Aplinkybes pamena gerai. Nepamena, ką asmuo prieš suduodamas sušuko.

10Liudytojas R. B. paaiškino, kad šioje byloje nepamena nieko, daug laiko praėjo. Jis buvo girtas, nieko nepamena, galvos traumų neturėjęs. Tą vakarą gėrė namuose vienas, po to ėjo į miestą. Su ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais sutinka. Neprisimane, ar D. K. buvo blaivus. Kokius asmenis išskyrė, neprisimena.

11Liudytoja E. R.

12paaiškino, kad gegužės mėnesį, ar vasarą 2016 m. ėjo iš Kalvarijos miesto į „barakus“. Ėjo ji, J. S., R. B., D. K., S. K.. J. S. su D. K. buvo atsilikę, išgirdo riksmus, lyg muštynės vyktų. R. B. nubėgo pažiūrėti, kas ten darosi, po to sugrįžo ir ėjo toliau. Policija privažiavo, jiems pareikalavus parodė rankas ir paleido. Jie dar svečiavosi pas kaimynę, ten atvyko policija, ieškojo J. S.. Su ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais sutinka.

13Liudytoja S. K. paaiškino, kad prieš metus laiko ji, E. R., D. K., R. B., J. S. ėjo Kalvarijos miestu link namų. Per tiltą ji, E. R. ir R. B. ėjo pirmi, o D. K. ir J. S. atsiliko. Užsukę į gatvelę, išgirdo triukšmą, Ričardas barcovas nubėgo pažiūrėti, kas vyksta. Kai grįžo, jiems pasakojo, kad išskyrė besimušančius žmones. Toliau ėjo, sustabdė policija, liepė parodyti rankas ir kai jas parodė paleido. Po to ji grįžo p namo, atvažiavo policija ieškoti R. B. ir jį išsivežė. J. S. pažinojo, jis buvo neblaivus, brolis taip pat buvo gėręs. J. S. išgėręs būna labai agresyvus. Brolis nelabai geria. Su ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais sutinka. Už tilto tamsu, pats tiltas būna apšviestas.

14Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis E. B. paaiškino, kad 2016 m. gegužės 15 d. apie 00.10 val. jis su drauge E. K. ėjo Vilniaus g., Kalvarijoje. Einant per tiltą jiems iš už nugaros priėjo grupė jaunuolių: trys vaikinai ir dvi merginos. Vaikinai jį užsipuolė be jokios priežasties ir vienas staiga kumščiu trenkė jam į nosį. Kadangi buvo neblaivus, todėl į konfliktą nesivėlė ir nusprendė pabėgti. Bėgantį jį pasivijo, bet ne tas asmuo, kuris sudavė smūgį į nosį. Šis vaikinas jam sudavė į kaktą. Jam iš nosies bėgo kraujas, apie tai pranešė pro šalį važiuojantiems policijos pareigūnams. Asmenis galėtų atpažinti (b.l. 39-41, t.1).

15Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja E. K. paaiškino, kad 2016 m. gegužės 15 d. apie 00.10 val. ji su draugu E. B. ėjo Vilniaus g., Kalvarijoje. Einant per tiltą matė ant jo stovint grupelę jaunuolių. Praeinant pro šalį, staiga vienas iš jų be jokios priežasties užkabino jos draugą E. B.. Kažką surikęs trenkė draugui kumščiu į veidą. Dėl to ji labai išsigando, o jos draugas nuėjo tolyn. Tačiau pamatė, kad dar kažkas pribėgo prie E. B., bet ar jam trenkė, nematė, kadangi buvo išsigandusi. Merginos pradėjo tramdyti vaikinus. Iš draugo E. B. nosies bėgo kraujas. Pamatę pro šalį važiuojantį policijos ekipažą apie tai informavo policijos pareigūnus (b.l. 56-58, t.1).

16Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas R. B. paaiškino, kad 2016 m. gegužės 15 d., apie vidurnaktį, jis, J. S., D. K., E. R. ir S. K. ėjo iš Kalvarijos miesto. Girdėjo, kad paskui juos taip pat kažkas eina. Praėjus tiltą, Vilniaus g. jis, E. R. ir S. K. perėjo į kitą gatvės pusę, o J. S. ir D. K. nuo jų atsiliko. Jiems užsukus į Gėlių g., išgirdo triukšmą sklindantį nuo tilto pusės. Nuėjęs pamatė, kad J. S. stumdosi su jam iš matymo pažįstamu Ernestu. Jis juos išskyrė. Jis nematė kad D. S. ar J. K. būtų sudavęs smūgius Ernestui. Jei smūgiai buvo suduoti, tai dar prieš jam sugrįžtant (b.l. 73-74, 75-76, t.1).

17Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja E. R. paaiškino, kad 2016 m. gegužės 15 d. apie 00.00 val. ji su draugais D. K., J. S., R. B. ir S. K., ėjo Vilniaus g., Kalvarijoje. J. S. ir D. K. nuo jų atsiliko. Vienu metu ji išgirdo triukšmą iš tos pusės, kurioje buvo J. S. su D. K.. R. B. buvo su ja, tačiau nubėgo pasižiūrėti kas ten vyksta. Ji girdėjo kažkokį konfliktą, tačiau kas vyksta nematė, nes buvo tamsu. Kai po minutės laiko sugrįžo R. B., jis pasakė, kad išskyrė konfliktuojančius, tarp kurių buvo J. S. ir D. K.. Kas buvo kiti ji nežino. Kaip suprato, vienas buvo R. B. pažįstamas, tačiau apie tai neklausinėjo (b.l. 78-79, t.1).

18Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja S. K. paaiškino, kad 2016 m. gegužės 15 d. apie 00.00 val. ji, E. R., D. K., J. S. ir R. B. ėjo į namus. Prieš įsukant į Gėlių g. pastebėjo, kad Vilniaus g., Kalvarijoje, eina vyras ir moteris. Tuo metu nuo jų kompanijos buvo atsilikę J. S. ir jos brolis D. K.. Išgirdusi moters šauksmą, R. B. nubėgo pasižiūrėti kas atsitiko. Girdėjo konfliktą, tačiau kas vyko nematė. Kai sugrįžo R. B. sužinojo, kad jis išskyrė konfliktuojančius, tarp kurių buvo J. S. ir D. K., tačiau kuris sudavė smūgius, nepasakė. Kiek J. S. neblaivus būna agresyvus. Taip pat šiek tiek išgėręs buvo ir jos brolis D. K. (b.l. 81-82, t.1).

19E. B. 2016-05-15 protokole-pareiškime nurodė, kad 2016 m. gegužės 15 d. apie 00.10 val. Kalvarijoje, Vilniaus g., jį be jokios priežasties užpuolė du nepažįstami jaunuoliai ir jį sužalojo suduodami du smūgius rankomis į galvą (b.l. 1-2, t.1).

202016-05-15 apžiūrėta įvykio vieta, kuri yra Kalvarijoje, Vilniaus g. prie pastato Nr. 7 ir teritorija aplinkui (b.l. 16-21, t.1).

212016-05-24 VšĮ „Marijampolės ligoninė“ pranešime Nr. 1-1075(1.7) nurodė, kad E. B. 2016 m. gegužės 15 d. atvežtas į VšĮ Marijampolės ligoninės priėmimo ir skubios pagalbos skyrių dėl nosies skausmo ir deformacijos. Diagnozė: nosies kaulų lūžimas (b.l. 33, t.1).

22Specialistas išvadoje Nr. G 380/2016(09) E. B. klinikiniais duomenimis konstatavo nosies kaulų lūžimą, kuris galėjo būti padarytas kietu buku daiktu ir sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą, sužalojimas galėjo būti padarytas 2016-05-15, ne mažiau kaip vienu poveikiu. Mažai tikėtina, kad minėtą sužalojimą E. B. galėjo pasidaryti pats (b.l. 36, t.1).

232016-06-28 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu nukentėjusysis E. B. iš nuotraukos atpažino J. S., kuris 2016-05-15 pradėjo konfliktą ir kumščiu trenkė jam į nosį (b.l. 44-48, t.1).

242016-06-28 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas metu nukentėjusysis E. B. iš nuotraukos atpažino D. K., kuris 2016-05-15 galimai buvo draugų kompanijoje, tačiau, ar jis sudavė jam smūgį, neprisimena (b.l. 49-53, t.1).

252016-06-23 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytoja E. K. iš nuotraukos atpažino D. K., kuris 2016-05-15 dalyvavo vykusiame konflikte, kaip panašiausią iš visų, tačiau ji nėra tikra (b.l. 61-65, t.1).

262016-06-23 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytoja E. K. iš nuotraukos atpažino J. S., kuris 2016-05-15 būdamas neblaivus, pirmas prisikabino prie E. B. ir jam sudavė smūgį į veido sritį (b.l. 66-70, t.1).

27Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Viešojoje vietoje panaudotas fizinis smurtas, atsižvelgiant į visas konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, gali būti vertinamas ir laikomas kaip įžūlus elgesys, demonstruojantis nepagarbą aplinkiniams (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-126/2006, 2K-652/2007, 2K-136/2010). Jei viešosios tvarkos pažeidimas padaromas dėl chuliganiškų paskatų ir dėl to kitam asmeniui padaromas nesunkus sveikatos sutrikdymas, veika kvalifikuojama pagal LR BK 284 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-249/2009, 2K-340/2012).

28Teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma leidžia pagrįstai teigti, jog kaltinamasis D. K., veikdamas bendrininkų grupe kartu su kaltinamuoju J. S., kurio atžvilgiu tyrimas išskirtas į atskirą bylą, viešoje vietoje, įžūliais veiksmais, demonstruojančiais nepagarbą aplinkiniams, iš chuliganiškų paskatų : be jokio motyvo sudavė kumštimi E. B. į nosį, tuo padarydamas jam nesunkų sveikatos sutrikdymą bei sutrikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką. Nukentėjusysis buvo sumuštas viešoje vietoje – Vilniaus gatvėje, Kalvarija. Tai įrodo įvykio vietos apžiūros protokolas ( b.l. 16-21, t.1). Dėl smurto veiksmų prieš nukentėjusįjį labai išsigando su juo buvusi liudytoja E. K.. Nukentėjusiajam padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Šią aplinkybę įrodo specialisto išvada. Nukentėjusysis detaliai įvykio aplinkybių neprisiminė, nurodė, kad jam buvo netikėtai buvo suduotas smūgis į nosį, dėl ko pradėjo bėgti kraujas. Kaltinamasis D. K. paaiškino, kad tai jis niekieno neprašomas sudavė smūgį nukentėjusiajam į nosį. Nurodė, kad anksčiau lankė bokso treniruotes.

29Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kaltinamojo veikos kvalifikuotos kaip idealioji nusikaltimų sutaptis teisingai. Nukentėjusysis dėl girtumo ir netikėtumo negalėjo nurodyti, kas smurtavo jo atžvilgiu, o liudytoja E. K., kaip pati pripažino, buvo neblaivi ir dėl įvykio labai išsigando, todėl teismas jų parodymais dėl smurto veiksmų sekos ir kaltinamojo D. K. veiksmų nesivadovauja.

30Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė : prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė : nusikalstamas veikas padarė bendrininkų grupe.

31Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgė į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltinamojo asmenybę, o taip pat sutinkamai su BK 91str.2d. - į nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas; nepilnamečio sveikatos būklę ir socialinę brandą; anksčiau taikytas poveikio priemones ir jų veiksmingumą; nepilnamečio elgesį po nusikalstamos veikos padarymo.

32Kaltinamojo padaryta nusikalstama veika pagal BK 284 str. 1 dalį priskirtina tyčiniams nesunkiems nusikaltimams ( BK 11 str. 3d.), nusikalstama veika pagal BK 138 str.2d. 8p. priskirtina tyčiniams apysunkiams nusikaltimams ( BK 11 str.4d.). Tai baigti nusikaltimai.

33Teismas skiria bausmę pagal Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta tokios bausmės kaip viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų. BK 138 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytas tik laisvės atėmimas iki penkerių metų.

34Kaltinamasis anksčiau neteistas ( b.l. 101, t.1, t.1), Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjo 2014-12-18 nutartimi patvirtintas Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros 2014-12-15 nutarimas, kuriuo D. K. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 178 str. 2 dalį BK 93 str. 1d.3p. pagrindu, skiriant auklėjamojo poveikio priemones : įspėjimą ir 6 mėnesiams elgesio apribojimą – būti namuose nuo 22 val. iki 06 val. bei tęsti mokslą ( b.l.103-105, 106-107, t.1), baustas administracinėmis nuobaudomis 2015-09-30 pagal ATPK 185 6 str. 3d., 2016-05-16 – ATPK 178 1 str. 2d. ( b.l. 108-109, t.1), Kalvarijos savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius 2016-06-06 informacijoje apie vaiko gyvenimo ir auklėjimo sąlygas nurodė, kad D. K. gyvena su motina, kuri viena rūpinasi sūnumi ( b.l. 115-116, t.1), ), Kalvarijos savivaldybės administracijos Kalvarijos seniūnija 2016-06-22 charakteristikoje nurodė, kad D. K. šiuo metu nesimoko, nedirba, darbo biržoje neregistruotas ( b.l.117, t.1).

35Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes kaltinamajam skirtina pagal BK 284 str.1d. viešųjų darbų bausmė, pagal BK 138 str.2 d. 8 p. laisvės atėmimo bausmė. Subendrintai bausmei taikytina BK 92 str. 1 dalis ir bausmės vykdymas atidėtinas, sutinkamai su to paties straipsnio 2 dalimi, skirtinos auklėjamojo poveikio priemonės ir pareigos, kurios manytina, kad padės kaltinamajam pakeisti savo elgesį, sulaikys nuo kitų nusikaltimų padarymo, jis laikysis įstatymų ir nenusikals : skirti elgesio apribojimą - bausmės vykdymo atidėjimo metu būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., per 3 mėnesius pradėti mokytis arba dirbti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, per 2 mėnesius atlikti 50 valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose ( BK 85str., 87str.1d.,2d.1p., 2p.). Pagrindų taikyti BK 54 str.3dalį, 62str., teismas nenustatė.

36Paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintina ( BPK 139 str.).

37Kauno teritorinė ligonių kasa pareiškė byloje civilinį ieškinį 48,64 Eur sumai (b.l. 23-24, t.1). Kaltinamasis su civiliniu ieškiniu sutiko. Sutinkamai su CK 6.283str. 1d., 6.280 str., žalą, padarytą asmeniui, jeigu šis suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, privalo atlyginti už tai atsakingas asmuo. Atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos artlyginimo. Dėl nukentėjusiojo sužalojimo kaltas kaltinamasis. Valstybinė ligonių kasa sumokėjo nukentėjusiojo gydymo išlaidas, todėl turi regreso reikalavimą į kaltinamąjį. Todėl civilinis ieškinys pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas, priteisiant iš kaltinamojo D. K. 48,64 eurus nukentėjusiojo E. B. gydymo išlaidų Valstybinės ligonių kasos naudai.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 308 str. str., 310 str., 312-313 str.str., teismas

Nutarė

39D. K. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir nuteisti jį:

40Pagal BK 284 str. 1 d. 6 mėnesių viešųjų darbų bausme;

41Pagal BK 138 str.2d.8p. 1 metų terminuoto laisvės atėmimo bausme, bausmę atliekant nepilnamečių pataisos namuose.

42BK 63 str.5d. 1p. bausmes subendrinti apėmimu būdu ir galutinę bausmę paskirti 1 metus terminuoto laisvės atėmimo, bausmę, atliekant nepilnamečių pataisos namuose.

43Taikyti BK 92 str. 1 ir 2 dalis, paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 metams ir 6 mėnesiams, skirti auklėjamojo poveikio priemones ir pareigas: elgesio apribojimą - bausmės vykdymo atidėjimo metu būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., per 3 mėnesius pradėti mokytis arba dirbti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, per 2 mėnesius atlikti 50 valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose ( BK 85str., 87str.1d.,2d.1p., 2p.).

44Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

45Kauno teritorinės ligonių kasos ieškinį tenkinti ir priteisti iš kaltinamojo D. K. 48,64 eurus nukentėjusiojo gydymo išlaidų Valstybinės ligonių kasos naudai.

46Nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos galima skųsti Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Marijampolės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė,... 2. D. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - )... 3. kad kaltinamasis nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą iš chuliganiškų... 4. Kaltinamojo kaltė įrodyta jp paties, nukentėjusiojo, liudytojų parodymais,... 5. Kaltinamasis D. K. dėl pareikšto kaltinimo kaltu... 6. Nukentėjusysis E. B. paaiškino, kad... 7. kaltinamųjų iki įvykio nepažinojo. Viskas vyko gegužės 15 d. Kalvarijoje... 8. Atstovė pagal įstatymą Giedrė Lietuvnikaitė paaiškino, kad sūnus... 9. Liudytoja E. K. paaiškino, kad su draugu 10. Liudytojas R. B. paaiškino, kad šioje byloje nepamena... 11. Liudytoja E. R.... 12. paaiškino, kad gegužės mėnesį, ar vasarą 2016 m. ėjo iš Kalvarijos... 13. Liudytoja S. K. paaiškino, kad prieš metus laiko ji, 14. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis E. B.... 15. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja E. K. paaiškino, kad... 16. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas R. B. paaiškino, kad... 17. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja E. R. paaiškino, kad... 18. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja S. K. paaiškino, kad... 19. E. B. 2016-05-15 protokole-pareiškime nurodė, kad 2016... 20. 2016-05-15 apžiūrėta įvykio vieta, kuri yra Kalvarijoje, Vilniaus g. prie... 21. 2016-05-24 VšĮ „Marijampolės ligoninė“ pranešime Nr. 1-1075(1.7)... 22. Specialistas išvadoje Nr. G 380/2016(09) E. B.... 23. 2016-06-28 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu nukentėjusysis... 24. 2016-06-28 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas metu... 25. 2016-06-23 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytoja 26. 2016-06-23 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytoja 27. Pagal BK 284 28. Teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma leidžia pagrįstai teigti,... 29. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kaltinamojo veikos kvalifikuotos... 30. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė : prisipažino padaręs... 31. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgė į padarytų nusikalstamų... 32. Kaltinamojo padaryta nusikalstama veika pagal BK 284 str. 1 dalį priskirtina... 33. Teismas skiria bausmę pagal Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies... 34. Kaltinamasis anksčiau neteistas ( b.l. 101, t.1, t.1), Marijampolės rajono... 35. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes kaltinamajam skirtina pagal BK 284... 36. Paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 37. Kauno teritorinė ligonių kasa pareiškė byloje civilinį ieškinį 48,64 Eur... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 308 str. str., 310 str., 312-313... 39. D. K. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas,... 40. Pagal BK 284 str. 1 d. 6 mėnesių viešųjų darbų bausme;... 41. Pagal BK 138 str.2d.8p. 1 metų terminuoto laisvės atėmimo bausme, bausmę... 42. BK 63 str.5d. 1p. bausmes subendrinti apėmimu būdu ir galutinę bausmę... 43. Taikyti BK 92 str. 1 ir 2 dalis, paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 metams... 44. Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 45. Kauno teritorinės ligonių kasos ieškinį tenkinti ir priteisti iš... 46. Nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos galima skųsti Kauno...