Byla 2-465-769/2014

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovės DNSB „Vaizdas“ valdybos pirmininkui V. G., ieškovės atstovui advokato padėjėjui S. G., atsakovams I. R., V. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės DNSB „Vaizdas“ ieškinį atsakovams I. R., V. P. dėl skolos išieškojimo, atsakovų I. R. ir V. P. priešieškinį DNSB „Vaizdas“, tretieji asmenys G. G., A. S., A. K., T. G., Klaipėdos miesto savivaldybė, G. M.-U., N. K., J. T., I. V., A. B., B. B., V. S.-G., E. V., A. V., R. A., E. B., D. K., L. J., R. L., R. V., L. V., A. R., A. S., D. I., K. S., M. P., V. N., J. Č., O. G., R. M., P. M., R. M., R. Š., R. V., L. M., S. O., T. O., G. I., R. M., D. Š., R. S., M. G., V. I., I. M., N. A., M. N., S. L., L. L., S. G., N. P., L. V. B., R. A. B., L. J., L. Š., I. Š., A. S., P. L., L. K., R. L., K. Š., L. P., A. J., I. P., N. K., S. V., A. K., R. V., V. Ž., M. M., J. F., I. F., V. M., I. M., V. P., N. R., Z. S., D. J., A. R., D. Ž., A. P., G. B., V. P., V. M., A. M., V. J., V. J., R. K., R. V., J. V., B. K., Z. M., R. M., A. K., S. M., A. R., V. G., T. V., A. B., L. M., E. N.-M., J. Š., R. J., A. K., E. N., A. R., G. S., R. R., V. B., J. G., G. G., A. U., R. K., I. N., D. N., R. C., R. M., J. L., V. Š. R. Š., S. M., A. R., G. K., A. O. M., D. G., G. A., A. S., V. B., N. B., J. D., M. D., R. K., P. E., A. S. R., J. L., E. G.-j., G. P., A. P., K. Ž., R. S., D. K., V. K., F. B., Z. L., T. B., D. B., UAB „Debreceno valda“, dėl DNSB „Vaizdas“ valdymo organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais

Nustatė

2ieškovė 2013-06-11 kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydama priteisti iš atsakovų po 2581,85 Lt įsiskolinimą ir 277,50 Lt bylinėjimosi išlaidų, 5 proc. metinių palūkanų, ieškinyje nurodydama, kad atsakovai privalo atsiskaityti už ieškovės suteiktas pastatų eksploatavimo išlaidas bei specialiosios paskirties organizacijų teikiamas komunalines paslaugas, skola už laikotarpį nuo 2008-08 iki 2012-07 yra 5163,76 Lt. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas V. G. paaiškino, kad nuo 2008 metų administracines išlaidas sudarė pirmininko, buhalterės, kasininkės ir valytojos-kiemsargės atlyginimai ( 590, 563, 360 1048 litai atitinkamai); protokolo dėl pirmininko algos nustatymo nėra, kiemsargei alga buvo didinama susirinkime; nuo 2010-01-01 atsakovams nebuvo skaičiuojama už laiptinių valymą, nes jie turi atskirą įėjimą, už kiemo valymą buvo skaičiuojama po 0,13 ct nuo kv.m., kasininkės etatas buvo panaikintas 2010 m., tačiau liko tokio pat dydžio administracinis mokestis, kodėl, ieškovė nežino. Ieškovė su priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodžiusi, kad nors susirinkime administracinis mokestis nebuvo nustatytas, tačiau ramioje aplinkoje buhalterė jį paskaičiavo; visi klausimai dėl lėšų kaupimo, renovacijos buvo sprendžiami visuotiniame bendrijos narių susirinkime; sutiko, kad priešieškinyje nurodyti visuotiniai bendrijos susirinkimai kvorumo neturėjo, nes gyventojai blogai renkasi į šaukiamus susirinkimus, 2008-07-16 susirinkime dalyvavo 35, kituose mažiau, tačiau mano, kad nutarimai neturėtų būti naikinami, nes pažeistų asmenų, dalyvavusių susirinkimuose, interesus; teigė, jog, jei į pakartotinį susirinkimą nesusirenka reikiamas gyventojų skaičius, tai to skaičiaus nebežiūri; atsakovai turi pareigą dalyvauti susirinkimuose ir žinoti, kokius dokumentus priima bendrija, atsakovai neprašė jokių dokumentų, todėl jie praleido ieškinio senatį; V. G. pirmininku yra išrinktas 2006 metais, jis pastoviai perrenkamas, teismai jį pripažįsta pirmininku. Teismo posėdžio metu ieškovė sumažino prašomą priteisti skolą ir reikalavo iš atsakovų po 2334,76 litų nesumokėtų mokesčių, teigė, kad 2010 metais atsakovams sumažino administracinį mokestį iki 0,46 ct už 1 m2, nes turi atskirą įėjimą ir jiems nepriklauso laiptinių valymas, žemės mokestį dalina visiems butams, negali pasakyti, kokius mokesčius atsakovai yra sumokėję, nes neturi programos, kuri išskirstytų atsakovų sumokėtas sumas pagal nurodytas įmokas.

3Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė nesutinkantys su ieškiniu, prašė jį atmesti, priteisti 400 Lt už advokato pagalbą, atsiliepime nurodydami, kad bendrijos narys neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, ieškovas nepateikė bendrijos narių visuotinio susirinkimo sprendimo dėl įmokų bendrijai nustatymo; apie 2008 metais padidintą mokestį administracinėms išlaidoms atsakovai nežinojo, nebuvo informuoti apie 2009 m. spalį įvestą kaupimo fondo mokestį, kiemo tvarkymo, laiptinių valymo; pasikeitus įmokų dydžiui reikalavo, kad jiems būtų pateiktas susirinkimo protokolas dėl mokesčio dydžio pakeitimo, dokumentų negavus 2010 metais kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybę dėl informacijos; ieškovei net buvo iškelta byla dėl duomenų nepateikimo Klaipėdos miesto savivaldybei, kaip dalies patalpų savininkei; atsakovai neturi bendrų laiptinių su kitų patalpų savininkais, todėl už jų apšvietimą ar valymą neturi mokėti; žemės mokestį moka atskirai pagal savivaldybės pateiktas sąskaitas, pinigų į kaupimo fondą nemokėjo, nes moka iš karto už remonto darbus pagal pateiktas sąskaitas, moka po 17 litų administracinių išlaidų kas mėnesį; kiemą ( jiems priskirtą plotą) patys valo; iš savo lėšų kieme išklojo trinkeles už 20000 litų. Priešieškiniu atsakovai prašė pripažinti negaliojančiais nuo nutarimų priėmimo dienos DNSB „Vaizdas“ 2008-07-16 susirinkimo nutarimus, 2009-01-20 susirinkimo nutarimo 2 p., 2010-05-19 susirinkimo nutarimo 5 p. dėl kaupimo fondo įmokų, 2011-06-01 susirinkimo nutarimo 6 ir 8 punktus dėl kaupimo fondo įmokų ir administracinio mokesčio nustatymo, 2012-05-03 susirinkimo nutarimo 4 ir 5 punktus dėl kaupimo fondo lėšų padidinimo ir administravimo mokesčio, 2013-05-30 susirinkimo nutarimo 5 p. dėl kaupimo mokesčio, DNSB „Vaizdas“ valdybos 2002-08-26 nutarimą dėl kiemo priežiūros mokesčio nustatymo ir valdybos 2007-08-27 nutarimo 1 punktą dėl delspinigių dydžio nustatymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas,- 850 Lt už advokato pagalbą ir 144 Lt žyminio mokesčio. Priešieškinyje nurodyta, kad bendrijos narių susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ bendrijos narių ( 73 nariai), nesant kvorumo susirinkimas negalėjo priimti nutarimų, mokesčio didinimo klausimas turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo paskelbtas bendrijos nariams; klausimas dėl kaupimo fondo lėšų į susirinkimo darbotvarkę nebuvo įtrauktas, apie jį bendrijos nariams prieš 14 dienų nebuvo pranešta. Atsakovų teigimu, bendrijos valdybos pirmininko kadencija baigėsi 2008 m. balandį, jis nėra teisėtas bendrijos atstovas, gyventojų visuotiniai susirinkimai nebuvo šaukiami, mokesčių klausimus spręsdavo valdyba, kaupimo fondo lėšos naudojamos ne pagal paskirtį, susirinkimuose nebuvo gyventojų kvorumo; kaupimo fondui nemoka, nes lėšos eikvojamos ne pagal paskirtį, delspinigiai gali būti skaičiuojami ne didesni nei 0,4 procento, pakartotinio susirinkimo protokolai teisėti, kai balsuoja pusė susirnkime dalyvavusių asmenų, t.y.19 iš 37; susirinkimo protokolus pamatė pirmą kartą, kai jie buvo pateikti teisme; sutinka mokėti ir toliau 17 litų administravimo mokestį.

4Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė su priešieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti, nurodžiusi, kad priimant sprendimus DNSB “Vaizdas” susirinkimuose nebuvo laikomasi Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo reikalavimų dėl visuotinio susirinkimo sprendimų priėmimo tvarkos ( 88-89 b.l., III t.).

5Trečiasis asmuo A. O. M. su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti, priešieškinį atmesti, nurodžiusi, kad praleistas nutarimų apskundimo terminas, atsakovai nedalyvauja susirinkimuose, nenori mokėti mokesčių bendrijai( 24-27 b.l., III t.).

6

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8

9Priešieškinis tenkintinas iš dalies.

10Bylos dalis dėl 494,18 litų skolos priteisimo nutrauktina.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad 2002-08-26 bendrijos valdyba ( 5 nariai) sumažino eksploatacijos mokestį, kiemo priežiūros ir vamzdyno priežiūros mokesčius ( 59 b.l.); 2003-02-10 bendrijos valdyba ( 5 nariai) nutarė eksploatacijos ir kiemo priežiūros mokesčius pakeisti į administracines ir ūkinių išlaidų mokesčius ( 17 Lt vienam butui), sistemų priežiūrai skaičiuoti po-0,10 Lt už 1 kv.m. ( 54 b.l.); 2005-07-18 bendrijos valdyba ( 4 nariai) nutarė skaičiuoti I. R. 1,2 proc. delspinigius, kaip ir visiems bendrijos nariams, valytojai sutrumpinti darbo dieną iki 6 valandų ir palikti 500 Lt atlygį (60 b.l.); 2006-04-12 valdybos posėdžio metu pirmininku buvo patvirtintas V. G. ( 19 b.l.); 2007-08-28 valdyba ( 5 nariai) nutarė skaičiuoti 1,2 proc. delspinigius gyventojams už kiekvieną uždelstą dieną, V. G. už žolės nupjovimą sumokėti 100 Lt ( 61 b.l.); 2008-07-16 savininkų bendrijos narių ( dalyvavo 35 asmenys) susirinkime išrinkta valdyba, pirmininku paliktas V. G., išrinkta kasininkė, nustatant 275 Lt darbo užmokestį, nutarta administracinį mokestį skaičiuoti nuo buto kvadratūros ( 55-56 b.l.); 2010-05-19 DNSB „Vaizdas“ susirinkime ( dalyvavo 23 namo gyventojai) nutarta atleisti buhalterę iš užimamų pareigų, toliau rinkti kaupimo fondą po 10 litų ( 157-159 b.l.); 2011-06-01 pakartotiniame susirinkime dalyvavo 13 namo gyventojų, nutarta kaupimo fondą didinti iki 15 litų nuo gegužės iki spalio mėn., šildymo sezono metu-10 Lt, administracinį mokestį palikti 0,60 ct nuo kvadratinio metro( 160-161 b.l.); 2012-05-03 bendrijos valdybos susirinkime ( dalyvavo 9 nariai) valdybos susirinkimo pirmininkas supažindino su metine ataskaita, nutarė kaupimo fondą didinti iki 20 Lt vasaros sezono metu, žiemą palikti 10 Lt ( 156 b.l.); 2012-10-05 bendrijos narių visuotinio pakartotinio susirinkimo metu ( 40 narių) nutarta atšaukti pirmininką V. G. ir skirti naują valdybą ( 110-114 b.l.); 2012-09-13 visuotinio susirinkimo metu svarstytas pirmininko V. G. elgesys, nesiskaitymas su nariais, lėšų naudojimas ne pagal paskirtį ( 115-118 b.l.); atsakovams už žemės nuomą Taikos pr. 37, 0,0018 ha teikiamos deklaracijos su mokėtina 40,80 Lt suma 2012 m.( 135-136 b.l.); atsakovės I. R. pateiktoje lentelėje nurodyta, kad kas mėnesį mokama apytikriai po 33 litus (17 litų administracinių išlaidų, deratizacija ir kt.); 2013-11-15 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pažymoje nurodyta, kad V. P. ir I. R. nėra skolingi už valstybinės žemės nuomą; 2013-08-30 sutartimi UAB „Debreceno valda“ ir DNSB „Vaizdas“ susitarė, jog administratorius rengs mėnesinių išlaidų už komunalines ir kitas paslaugas daugiabučio namo bendroms reikmėms apskaičiavimą, surinkimo, naudojimo apskaitą, mėnesinių išlaidų patalpų savininkams ir savivaldybės nuomininkams apskaičiavimą, įmokų surinkimą <...> ( 48-53 b.l., III t.).

12Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, bei kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

13Viena bendrosios nuosavybės teisės rūšių yra bendroji dalinė nuosavybės teisė (CK 4.73 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teise daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis). CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) pareiga bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai savo daliai prisidėti prie išlaidų namui, tarp jų – bendrojo naudojimo objektams, išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, būtiniems pagerinimams atlikti. Pareiga padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu, buto ir kitų patalpų savininkui nustatyta daiktinės teisės normomis, nes jis yra ne tik savininkas, bet ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas. Šio subjekto, kaip bendraturčio, pareiga dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą kyla iš įstatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2003) ir jos negali pakeisti ar eliminuoti nei šios bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-515/2009). Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis), o kitas savininko teisių turinį sudarančias teises – valdymo ir naudojimo – balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (CK 4.85 straipsnio 1 dalis( straipsnio redakcija galiojusi iki 2013-01-01)). CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 6 dalis). Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas numato, kad bendrijos narių susirinkimo nutarimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo ar papildymo, dėl lėšų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, kaupimo ar skolinimosi yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė bendrijos narių ( 21 straipsnis). DNSB „Vaizdas“ įstatuose nurodyta, kad bendrijos narių susirinkimas turi teisę <...>nustatyti bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką ir su juo susijusius įgaliojimus valdybos nariams, darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių bei jų apmokėjimo tvarką <...>, nustatyti tikslinių, kaupiamųjų ir kitų, su bendrijos veikla, įmokų mokėjimo tvarką <...>; apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą pranešama ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos viešai, pateikia susirinkimo darbotvarkę; bendrijos narių susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ bendrijos narių, po dviejų savaičių pakartotinis,- ¼ narių <...> (9-46 b.l., I t.). Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad DNSB „Vaizdas“ bendrijos narių 2008, 2009 m. buvo ir dabar yra 136 ( 36 b.l., III t.), todėl susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja 68 bendrijos nariai, pakartotiniame- 34.

14Dėl priešieškinio reikalavimų. Teismui pateiktame Klaipėdos daugiabučių namų savininkų bendrijos “Vaizdas” 2008-07-16 protokole Nr.40 (54-55 b.l., III t.) nurodyta, kad dalyvavo A. S., R. K., B. K. ir 35 namo gyventojai,- dalyvavusių narių sąrašas nėra pridėtas. Protokole nėra nurodyta, kad tai pakartotinis susirinkimas. Susirinkimo metu nutarta bendrijos valdybos pirmininką palikti tą patį ( V. G.), “kasininkės pareigoms išrinkta atlikti valdybos narė I. N., jai apmokant 275 Lt”,“administracinį mokestį skaičiuoti nuo buto kvadratūros”. 2009-01-20 Klaipėdos daugiabučių namų savininkų bendrijos “Vaizdas” protokole Nr.41 nurodyta ( 56-57 b.l., III t.), kad susirinkime dalyvavo 30 namo gyventojų, nutarta ( 2p.) bendro naudojimo koridorių atskirti nuo laiptinės įstatant 10 vnt. durų ir rinkti nuo kiekvieno buto į kaupimo fondą po 10 Lt. 2010-05-19 Klaipėdos daugiabučių namų savininkų bendrijos “Vaizdas” protokole Nr.45 ( 58-60 b.l., III t.) nurodyta, kad tai pakartotinis, dalyvavo 23 namo gyventojai; susirinkimo nutarimo 5 punktu nutarta “toliau rinkti kaupimo fondą po 10 Lt nuo buto ir iš surinktų lėšų keisti šildymo stovus”. 2011-06-01 Klaipėdos daugiabučių namų savininkų bendrijos “Vaizdas” protokole ( be numerio) nurodyta (61-62 b.l., III t.), kad tai pakartotinis susirinkimas, dalyvavo 13 namo gyventojų susirinkimo nutarimo 6 punktu nutarta “Kaupimo fondą didinti nuo 05 mėn. iki 10 mėn. -15 lt, o šildymo metu po 10 Lt”, 8 punktu nutarta “ administracinį mokestį palikti 0,60 ct už kvadratinį metrą”. 2012-05-03 Klaipėdos daugiabučių namų savininkų bendrijos “Vaizdas” protokole ( be numerio) nurodyta, kad tai pakartotinis susirinkimas, dalyvavo 9 namo gyventojai, 4 punktu nutarta didinti kaupimo fondą iki 20 Lt vasaros sezono metu 05-10 mėnesiais, žiemos sezono metu palikti 10 Lt; 5 punktu nutarta administracinį mokestį nekeisti. 2013-05-30 Klaipėdos daugiabučių namų savininkų bendrijos “Vaizdas” protokole ( be numerio) nurodyta ( 76-78 b.l., III t.), jog pakartotiniame susirinkime dalyvavo 16 namo gyventojų; nutarimo 5 punktu nutarta kaupimo fondą palikti 10 Lt, už atliktus darbus dalinti kiekvienam butui po lygiai nepriklausomai nuo buto ploto. 2002-08-26 DNSB „Vaizdas“ valdybos posėdžio protokole Nr.13 nurodyta ( 59 b.l., I t.), kad dalyvavo 5 valdybos nariai, kurie nutarė eksploatacijos mokestį nustatyti 0,50 Lt už 1 m2, kiemo priežiūrai 0,15 Lt už 1 m2, vamzdyno priežiūrai 0,15 Lt už 1 m2. 2007-08-27 DNSB „Vaizdas“ valdybos posėdžio protokole Nr.37 ( 61 b.l., I t.) nurodyta, kad dalyvavo 5 valdybos nariai, kurie nutarė “nuo rugsėjo 1d., uždelsus atsiskaityti laiku už komunalinius patarnavimus ir neinformavus raštu bendrijos pirmininką paskaičiuoti 1,2 procento už kiekvieną uždelstą dieną”.

15Atsakovai kvestionuoja aukščiau išvardytų nutarimų teisėtumą, nurodydami, kad susirinkimuose nebuvo kvorumo, todėl nebuvo galimi sprendimai dėl mokesčių, be to, susirinkimų darbotvarkė nebuvo prieš 14 dienų iki susirinkimo paskelbta bendrijos nariams. Ieškovės atstovas sutiko, kad nei viename priešieškinyje nurodytame ginčijamame susirinkime ( pirminiame ar pakartotiniame) nedalyvavo būtinas bendrijos narių skaičius, tačiau, atstovo nuomone, jie neturėtų dėl to būti naikinami. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas įsakmiai nurodo, jog pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą susirinkimo organizatorius (iniciatorius) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, nurodyti susirinkimo vietą, datą ir laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais; visuotiniame susirinkime dalyvaujantys bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše; visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių,-jeigu kvorumo nėra, laikoma, kad visuotinis susirinkimas neįvyko, ir ne anksčiau kaip po dviejų savaičių turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotinis visuotinis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad aukščiau nurodytuose DNSB “Vaizdas” visuotiniuose susirinkimuose priimti nutarimai dėl kaupimo fondo lėšų rinkimo, jų didinimo, dėl administracijos mokesčio nustatymo, dėl delspinigių skaičiavimo už nesavalaikius atsiskaitymus yra neteisėti, nes jie buvo priimti susirinkimuose, kuriuose nedalyvavo būtinas bendrijos narių skaičius. Neteisėtais laikytini ir DNSB “Vaizdas” 2002-08-26 ir 2007-08-27 valdybos posėdžiuose priimti nutarimai dėl eksploatacijos mokesčio, mokesčių kiemo ir vamzdyno priežiūrai nustatymo, delspinigių dydžio nustatymo, nes pagal DNSB “Vaizdas” įstatus ( įregistruotus 2001-07-12 sprendimu Nr.365 ) bendrijos valdybai tokie įgaliojimai nėra suteikti. Teismas sutinka su atsakovų teigimu, kad administracinio mokesčio dydis turi būti nustatomas teisėtuose bendrijos narių susirinkimuose, o ne vienašališkai buhalterės,- jei nebuvo gautas bendrijos narių sutikimas tokie veiksmai yra neteisėti. Neteisėti nutarimai privalo būti panaikinti. Pažymėtina, kad kiekvieno savininko dalis bendrojoje nuosavybėje yra proporcinga nuosavybės teise jam priklausančių patalpų plotui, todėl mokesčiai turi būti skaičiuojami proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai, t.y., pagal buto kvadratūrą, o ne konkrečia fiksuota suma.

16Dėl 2008-07-16 susirinkimo nutarimo “bendrijos valdybos pirmininką palikti tą patį ( V. G.)”. Atsakovai prašo panaikinti 2008-07-16 susirinkimo nutarimus, dėl nutarimo, priimto dėl administracinio mokesčio, buvo pasisakyta anksčiau. Protokole užfiksuotas ir kitas priimtas nutarimas: dėl pirmininko perrinkimo. Atsižvelgus į tai, jog priešieškinio motyvuojamoje dalyje atsakovai dėl “2008-07-16 susirinkimo nutarimų” pasisako tik dėl administracinių išlaidų mokesčio neteisėtumo, nenurodo jokių argumentų ir motyvų dėl nutarimo perrinkti pirmininku V. G. neteisėtumo, įvertinus, jog priešieškinyje pateikti priešpriešiniai reikalavimai ieškinio reikalavimams,- dėl skolos, susidariusios nemokant paskaičiuotų mokesčių, laikytina, jog nutarimas “bendrijos valdybos pirmininką palikti tą patį ( V. G.) “ nekvescionuojamas. Teismas negali išeiti už ieškinio reikalavimo ribų, todėl dėl šios nutarimo dalies nepasisako.

17Ieškovė prašo taikyti ieškininę senatį. Atsakovai priešieškinyje nurodė, kad senaties nėra praleidę, nes apie mokesčių nustatymus atsakovai nebuvo informuoti, visuotiniai susirinkimai nebuvo organizuojami, protokolai ir nutarimai pagal pareikalavimą atsakovams nebuvo pateikti iki 2013 metų rugsėjo. Teismo posėdžio metu buvo nustatyta, kad DNSB “Vaizdas” visus reikalaujamus bendrijos dokumentus antstoliui pateikė tik 2014-01-29, bendrijos susirinkimo protokolus teismui ir atsakovams pateikė 2013 metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais. Iš prijungtos civilinės bylos Nr.2-1693-563/2011 matyti, kad byla buvo inicijuota DNSB “Vaizdas” pirmininkui gražiuoju nepateikus Klaipėdos miesto savivaldybei reikalaujamų dokumentų apie bendrijos veiklą. Dar 2011-02-17 teismo sprendimu ieškovė buvo įpareigota pateikti Klaipėdos miesto savivaldybei informaciją apie bendrijos priimtus sprendimus ( 30-31 b.l.). Todėl teismas negali sutikti su bendrijos atstovo teiginiais, kad priešieškinio reikalavimams taikytina ieškinio senatis, nes atsakovai turėjo pareigą dalyvauti bendrijos susirinkimuose, galėjo susipažinti su priimtais nutarimais ir juos savalaikiai apskųsti, tačiau niekada pirmininko V. G. neprašė suteikti informacijos, neprašė bendrijos dokumentų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus, kad atsakovai I. R. ir V. P. dar iki 2010 metų balandžio mėnesio kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybę dėl bendrijos nustatytų mokesčių išaiškinimo, duomenų pateikimo, o reikalaujami duomenys antstoliui buvo pateikti tik 2014 metų sausio mėnesį, darytina išvada, kad atsakovai nėra praleidę įstatymo nustatytų terminų, todėl ieškinio senatis priešieškinio reikalavimams netaikytina. Be to, pažymėtina, jog teismo posėdžio metu pats ieškovės atstovas patvirtino, kad geranoriškai bendrijos pirmininkas reikalaujamų dokumentų prašantiems asmenims neteikdavo: „Neprivalėjo pateikti tos medžiagos, nes bendrijos narys- savivaldybė- nemoka mokesčių. Pirmininkas tos informacijos geranoriškai nesuteikė „ ( 14 b.l., II t.).

18Dėl ieškinio reikalavimų. Ieškiniu iš atsakovų yra prašoma priteisti po 2334,76 litų nesumokėtų mokesčių. Skola susidarė atsakovams nemokant padidinto administracinio mokesčio, kaupimo fondo mokesčio, žemės mokesčio, banko paslaugų mokesčio. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad žemės mokestis atsakovų yra mokamas tiesiogiai Klaipėdos miesto savivaldybei pagal byloje pateiktas žemės nuomos mokesčio deklaracijas. Iš teismui pateiktos pažymos matyti, kad įsiskolinimo nėra. Reikalaujama sumokėti administracinio mokesčio skola ( virš 2000 Lt) susidarė atsakovams mokant dar iki 2008 metų rugpjūčio mėnesio nustatytą kasmėnesinį 17 litų mokestį, nepripažįstant ir nesutinkant su padidintu 96,03 Lt mokesčiu iki 2010 metų sausio mėnesio, 73,67 Lt iki 2011 metų sausio mėnesio, 52,85 Lt iki 2012 metų liepos mėnesio. Įvertinus, jog šiuo sprendimu tenkintas priešieškinio reikalavimas ir 2008-07-16 susirinkimo nutarimas, kuriuo buvo nuspręsta “administracinį mokestį skaičiuoti nuo buto kvadratūros”, pripažintas neteisėtu ir panaikintas, ieškovo reikalaujama 3521,06 litų suma ( atėmus atsakovų sumokėtą 806 litų sumą ( 145 b.l., I t.)), 2715,06 Lt nepriemoka už administracinį mokestį laikytina nepagrįsta, todėl netenkintina.

19CK 4.83 straipsnio 4 dalis numato, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų ir 400 litų kaupimo fondo lėšų. Įvertinus, kad buvo nuspręsta rinkti lėšas į kaupimo fondą bendrijos susirinkime, kuriame nedalyvavo reikamas skaičius bendrijos narių, nutarimai dėl kaupimo fondo lėšų rinkimo šiuo sprendimu buvo panaikinti, tai reikalavimas priteisti iš atsakovų 400 litų kaupimo fondo lėšų laikytinas nepagrįstu, todėl netenkintinas.

20Dėl mokesčių kiemo tvarkymui ir laiptinių valymui. Iš bylos medžiagos matyti, kad šis mokestis buvo pradėtas skaičiuoti nuo 2011 metų sausio mėnesio. Bylos nagrinėjimo metu teismui buvo pateiktas tik 2002-08-26 DNSB „Vaizdas“ valdybos posėdžio protokolas Nr.13, kur nurodyta, kad valdybos nariai nutarė kiemo priežiūrai nustatyti mokestį 0,15 Lt už 1 m2. Šis nutarimas šiuo sprendimu yra panaikintas. Kitų nutarimų, priimtų teisėtuose bendrijos susirinkimuose, dėl kiemo priežiūros ir laiptinių mokesčio nustatymo nėra, todėl laikytina, kad reikalavimas priteisti iš atsakovų 395,58 Lt kiemo tvarkymo ir laiptinių valymo mokesčio nepagrįstas, todėl netenkintinas.

21Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovų delspinigius. Civilinio kodekso 6.70 str. 1 d., tiek 6.71 str. 1 d. įtvirtinta kategoriška nuostata, jog netesybos, kaip prievolės užtikrinimo būdas, turi būti nustatytos sutartyje ar įstatyme. Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Panaikinus 2007-08-27 DNSB „Vaizdas“ valdybos posėdžio protokolo Nr.37 nutarimą dėl 1,2 procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nustatymo, nesant teisėtų bendrijos susirinkimų metu priimtų kitų nutarimų dėl delspinigių, reikalavimas priteisti iš atsakovų 1487,45 litų delspinigių netenkintinas kaip nepagrįstas.

22Iš teismui pateiktos atsakovų mokesčių sumokėjimo lentelės ( 143-145 b.l., I t.) matyti, kad bendrijai nėra apmokėti 5 litai už renovaciją, 17 Lt administravimo išlaidų mokesčio už 2008 metų lapkričio mėnesį, 10 litų administravimo išlaidų mokesčio už 2009 m. gruodį, todėl 32 litai iš atsakovų priteistini ieškovei. Ieškovei atsisakius reikalavimo dėl 494,18 litų skolos priteisimo iš atsakovų, šioje dalyje byla nutrauktina.

23Ieškinį ir priešieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos šalims priteistinos proporcingai patenkintų/atmestų reikalavimų daliai. Ieškovė prašo priteisti 600 už atstovavimą, dokumento surašymą (pinigų priėmimo kvitas Nr.546437), 600 Lt už atsiliepimo į priešieškinį surašymą, atstovavimą teisme ( 2014-03-04 sąskaita už teisines paslaugas), 400 Lt už procesinio dokumento surašymą, atstovavimą teisme ( 2014-04-24 sąskaita už teisines paslaugas). Iš viso 1000 Lt, 155 Lt žyminis mokestis. Atsakovai prašo priteisti iš ieškovės 400 Lt už dokumento surašymą ( pinigų priėmimo kvitas Nr.679735), 450 Lt už priešieškinio paruošimą ( pinigų priėmimo kvitas Nr.679751). Iš viso 850 Lt, sumokėtas 144 Lt žyminis mokestis. Laikant, kad patenkinta 5 procentai ieškinio reikalavimų ir 90 procentų priešieškinio reikalavimų, iš atsakovų ieškovei priteistina 50 litų atstovavimo išlaidų, 8 Lt žyminio mokesčio; iš ieškovės atsakovams 765 Lt atstovavimo išlaidų, 130 Lt žyminio mokesčio. Įskaičius vienarūšius mokėjimus, iš ieškovės atsakovams priteistina 715 litų advokato išlaidų, 122 Lt žyminio mokesčio, iš viso 837 Lt bylinėjimosi išlaidų. Bylos nagrinėjimo metu buvo 388 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Įvertinus šių išlaidų susidarymo priežastis, vadovaudamasis CPK 96 straipsnio 5 dalimi teismas bylinėjimosi išlaidas valstybei priteisiamos iš šalių po lygiai ( po 194 Lt).

24Įvertinus didelį trečiųjų asmenų skaičių, UAB “Debreceno valda” skirtina įgaliotu asmeniu su byla susijusiems dokumentams gauti bendrininkų lėšomis ir rizika ( CPK 120 str.1d.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 str., teismas

Nutarė

26ieškinį tenkinti iš dalies.

27Priešieškinį tenkinti iš dalies.

28Bylą dalyje dėl 494,18 litų skolos priteisimo iš atsakovų nutraukti.

29Priteisti ieškovei DNSB „Vaizdas“, įmonės kodas 141899146, iš atsakovų I. R., a.k( - ) ir V. P., a.k( - ) po 16 Lt ( šešiolika litų) skolos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2013-06-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

31Pripažinti negaliojančiais nuo nutarimų priėmimo dienos DNSB „Vaizdas“ 2008-07-16 susirinkimo nutarimą dėl administracinio mokesčio, 2009-01-20 susirinkimo nutarimo 2 punktą dėl kaupimo fondo įmokų, 2010-05-19 susirinkimo nutarimo 5 punktą dėl kaupimo fondo įmokų, 2011-06-01 susirinkimo nutarimo 6 ir 8 punktus dėl kaupimo fondo įmokų ir administracinio mokesčio nustatymo, 2012-05-03 susirinkimo nutarimo 4 ir 5 punktus dėl kaupimo fondo lėšų padidinimo ir administravimo mokesčio, 2013-05-30 susirinkimo nutarimo 5 punktą dėl kaupimo mokesčio, DNSB „Vaizdas“ valdybos 2002-08-26 nutarimą dėl kiemo priežiūros mokesčio nustatymo ir DNSB „Vaizdas“ valdybos 2007-08-27 nutarimo 1 punktą dėl delspinigių dydžio nustatymo.

32Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.

33Priteisti atsakovams I. R., a.k( - ) ir V. P., a.k( - ) iš ieškovės DNSB „Vaizdas“, įmonės kodas 141899146, po 418,50 Lt ( keturis šimtus aštuoniolika lių ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

34Priteisti valstybei iš ieškovės DNSB „Vaizdas“, įmonės kodas 141899146, 194 Lt ( vieną šimtą devyniasdešimt keturis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

35Priteisti valstybei iš atsakovų I. R., a.k( - ) ir V. P., a.k( - ) po 97 Lt ( devyniasdešimt septynis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

36Paskirti UAB “Debreceno valda” įgaliotu asmeniu su byla susijusiems dokumentams gauti bendrininkų lėšomis ir rizika.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovė 2013-06-11 kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydama priteisti iš... 3. Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė nesutinkantys su ieškiniu, prašė... 4. Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė su priešieškiniu sutiko,... 5. Trečiasis asmuo A. O. M. su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti,... 6. ... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. ... 9. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 10. Bylos dalis dėl 494,18 litų skolos priteisimo nutrauktina.... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2002-08-26 bendrijos valdyba ( 5 nariai)... 12. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 13. Viena bendrosios nuosavybės teisės rūšių yra bendroji dalinė nuosavybės... 14. Dėl priešieškinio reikalavimų. Teismui pateiktame Klaipėdos daugiabučių... 15. Atsakovai kvestionuoja aukščiau išvardytų nutarimų teisėtumą,... 16. Dėl 2008-07-16 susirinkimo nutarimo “bendrijos valdybos pirmininką palikti... 17. Ieškovė prašo taikyti ieškininę senatį. Atsakovai priešieškinyje... 18. Dėl ieškinio reikalavimų. Ieškiniu iš atsakovų yra prašoma priteisti po... 19. CK 4.83 straipsnio 4 dalis numato, kad buto ir kitų patalpų savininkas... 20. Dėl mokesčių kiemo tvarkymui ir laiptinių valymui. Iš bylos medžiagos... 21. Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovų delspinigius. Civilinio kodekso 6.70... 22. Iš teismui pateiktos atsakovų mokesčių sumokėjimo lentelės ( 143-145... 23. Ieškinį ir priešieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos... 24. Įvertinus didelį trečiųjų asmenų skaičių, UAB “Debreceno valda”... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 str.,... 26. ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Bylą dalyje dėl 494,18 litų skolos priteisimo iš atsakovų nutraukti.... 29. Priteisti ieškovei DNSB „Vaizdas“, įmonės kodas 141899146, iš atsakovų... 30. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 31. Pripažinti negaliojančiais nuo nutarimų priėmimo dienos DNSB „Vaizdas“... 32. Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.... 33. Priteisti atsakovams I. R., a.k( - ) ir V. P., a.k( - ) iš ieškovės DNSB... 34. Priteisti valstybei iš ieškovės DNSB „Vaizdas“, įmonės kodas... 35. Priteisti valstybei iš atsakovų I. R., a.k( - ) ir V. P., a.k( - ) po 97 Lt (... 36. Paskirti UAB “Debreceno valda” įgaliotu asmeniu su byla susijusiems... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...