Byla 1A-397-200-2013
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. nuosprendžio, kuriuo R. B. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 260 str. 1 d. trejų metų laisvės atėmimo bausme, bausmę atliekant pataisos namuose

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Angelės Ikasalienės, teisėjų Reginos Pocienės, Vladislavo Lenčiko, sekretoriaujant Violetai Budžienei, dalyvaujant prokurorui Ronaldui Jurkevičiui, nuteistajam R. B., gynėjui advokatui Eduardui Zaleskiui, vertėjai Jekaterinai Chochlanovai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. B. ir jo gynėjo advokato Eduardo Zaleskio apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. nuosprendžio, kuriuo R. B. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 260 str. 1 d. trejų metų laisvės atėmimo bausme, bausmę atliekant pataisos namuose.

2Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti D. Š. ir T. Č., kurių atžvilgiu nuosprendis neapskųstas.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4R. B. nuteistas pagal BK 260 str. 1 d. už tai, kad jis laikotarpyje nuo 2012 m. sausio mėnesio pradžios iki 2012-01-17 tyrimo tiksliau nenustatytu laiku, prie prekybos centro „Iki Cento", esančio Vilniuje, Architektų g. 214, neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, iš asmens, kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas į kitą ikiteisminį tyrimą, nusipirkdamas po 10 litų už 1 gramą įgijo ne mažiau kaip 18,205 g miltelių, kurių sudėtyje 1,378 g psichotropinės medžiagos - metamfetamino, kurią laikė su savimi bute, esančiame Vilniuje, ( - ), ir per du kartus, o būtent: 2012 m. sausio mėnesio pradžioje tyrimo nenustatytą dieną ir valandą dalį - ne mažiau kaip 1,869 g miltelių, kurių sudėtyje 0,134 g psichotropinės medžiagos - metamfetamino ir 2012-01-17 apie 22.30 val. kitą dalį - 14,663 g miltelių, kurių sudėtyje 1,028 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, prie to paties prekybos centro pardavė T. Č. po 18 litų už 1 gramą.

5Apeliaciniu skundu nuteistasis R. B. ir jo gynėjas advokatas Eduardas Zaleskis prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. nuosprendį dalyje dėl apelianto R. B., ir šioje dalyje priimti naują nuosprendį, kuriuo R. B. išteisinti pagal BK 260 str. 1 d., neįrodžius jo veiksmuose veikos, turinčios nusikaltimo požymių; teismui nusprendus, kad apeliantas R. B. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, atsižvelgiant į apeliacinio skundo motyvus, bei BK 54 str. 3 d. nuostatas, pakeisti nuosprendį dalyje, paskiriant R. B. bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu.

6Nurodo, kad pirmos instancijos teismo nuosprendis dalyje dėl nuteistojo R. B. naikintinas, kadangi teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, nepatikrino kiekvieno įrodymo liečiamumo ir sąsajumo, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, dėl to nepagrįstai pripažindamas R. B. kaltu padarius veiką, numatytą BK 260 str. 1 d., R. B. atžvilgiu priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nuosprendį, kuris naikintinas.

7Pasak apeliantų, teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį apelianto R. B. atžvilgiu, nepagrįstai pripažino jį kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą BK 260 str., 1 d., kadangi objektyviai nebuvo įrodyta apelianto kaltė ir veikos padarymo faktas. Apeliantų nuomone, byloje nebuvo įrodyta, kad R. B. kaltinamajame akte nurodomu laikotarpiu ir nurodomoje vietoje pirko ar nupirko iš T. N. ne mažiau kaip 18.205 g. miltelių, kurių sudėtyje yra 1.378 g. psichotropinės medžiagos - metamfetamino. Jokių duomenų, pagrindžiančių aplinkybes, kad apeliantas R. B. buvo įsigijęs narkotinių ar psichotropinių medžiagų, byloje nebuvo nustatyta, todėl objektyviai nėra pagrindo išvadai, kad apeliantas R. B. yra ar buvo iš viso įsigijęs narkotinių ar psichotropinių medžiagų, kurias po to platino. Kadangi apelianto R. B. atžvilgiu nėra nustatytas pradinis narkotinių medžiagų įsigijimo faktas, vertinant šios kategorijos bylos kontekste, nėra pagrindo teigti, kad asmuo galėjo ar turėjo tikslą platinti ar išplatino narkotines ar psichotropines medžiagas. Apeliantų nuomone, šioje byloje nenustatytos esminės 18.205 g. miltelių, kurių sudėtyje yra 1.378 g. psichotropinės medžiagos - metamfetamino, įgijimo aplinkybės: kada, kur, kaip, kokiais veiksmais, iš kokio asmens šios medžiagos yra įgytos. Iš nuosprendžio matyti, kad 18.205 g. miltelių, kurių sudėtyje yra 1.378 g. psichotropinės medžiagos – metamfetamino, įgijimas baudžiamojoje byloje buvo grįstas prielaida arba tiesiog preziumuotas šios medžiagos laikymo faktu, tačiau tokios teismo išvados nėra pagrįstos baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka gautais ir teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais.

8Apeliaciniame skunde teigiama, kad byloje nėra ir nebuvo įrodytas faktas, kad apeliantas R. B. kaltinamajame akte nurodytas narkotines medžiagas laikė su savimi savo bute, esančiame Vilniuje, ( - ). Nurodoma, kad ikiteisminio tyrimo metu, adresu ( - ), Vilniuje, esančiame bute, pareigūnai atliko kratą, taip pat buvo atlikta apelianto R. B. asmeninė krata ir jokių draudžiamų narkotinių ar psichotropinių medžiagų ar jų pėdsakų nei bute, nei pas apeliantą rasta nebuvo. Taip pat ikiteisminio tyrimo metu atliekant procesinius veiksmus buvo paimti apelianto R. B. seilių ir rankų nuoplovų mėginiai, kurie parodė, kad jokių narkotinių medžiagų pėdsakų nebuvo aptikta ir nustatyta. Visos šios aplinkybės pagrįstai parodo, kad apeliantas R. B. jokių draudžiamų medžiagų savo žinioje neturėjo.

9Apeliaciniame skunde nurodoma, kad byloje neįrodytas faktas, kad apeliantas R. B. platino narkotines ar psichotropines medžiagas, t.y. išplatino kitam kaltinamajam T. Č. 18.205 g. miltelių, kurių sudėtyje yra 1.378 g. psichotropinės medžiagos - metamfetamino. Apeliantai pažymi, kad iš teismo nuosprendžio matyti, kad vienintelis įrodymas, kuriuo remiasi teismas pripažindamas, kad apeliantas kaltas padarius BK 260 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką, yra kito kaltinamojo T. Č. parodymai. Išskyrus T. Č. parodymus, daugiau jokie objektyvūs duomenys nepatvirtina, kad apeliantas padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 260 str. 1 d. Atkreipiamas dėmesys, kad T. Č. anksčiau yra teistas už narkotinių medžiagų platinimą/vartojimą, pats nuolatos vartoja narkotines medžiagas, yra narkomanas, akivaizdu, kad sulaikytas su įkalčiais, jis yra ir buvo suinteresuotas sušvelninti savo padėtį, bei "padėti" ikiteisminiam tyrimui atskleisti kitus nusikalstamoje veikoje dalyvavusius asmenis, aiškiai suvokdamas ir žinodamas, kad už tikrųjų/realiųjų draudžiamų medžiagų platintojų (iš kurių imdavo narkotines medžiagas) įdavimą gali labai skaudžiai nukentėti. Apeliantas R. B. yra nurodęs, kad T. Č. pažinojo, su juo yra ne vieną kartą gėręs alkoholinius gėrimus bendrose kompanijose, yra bendravęs, tame tarpe ir telefonu, tačiau vien ta aplinkybė, kad apeliantas yra bendravęs su T. Č., negali būti traktuojama kaip pakankama, kurios pagrindu apeliantą būtų galima traukti atsakomybėn dėl tariamo narkotikų platinimo. Pasak apeliantų, kaip matyti iš visos ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo medžiagos T. Č. parodymai nekonkretūs, prieštaringi ir nepagrįsti daugiau jokiais leistinais įrodymais. Teismas visiškai nepasisakė dėl prieštaravimų T. Č. parodymuose. Apeliantas R. B. pažymi, kad jo atžvilgiu buvo naudotas psichologinis spaudimas ir jis dėl to prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, kurios realiai nėra padaręs.

10Apeliaciniame skunde pažymima, kad skundžiamas teismo nuosprendis yra visiškai nemotyvuotas, neaišku, kokiais motyvais teismas rėmėsi ir vadovavosi darydamas savo išvadas, todėl esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad skundžiamas nuosprendis yra visiškai nemotyvuotas, todėl neteisėtas. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis. Įstatymas reikalauja neginčijamais įrodymais pagrįsti kiekvieną inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymį. Taigi nagrinėjamoje byloje kaltinant R. B. neteisėtai įgijus (su tikslu platinti), laikius ir išplatinus 18.205 g. miltelių, kurių sudėtyje yra 1.378 g. psichotropinės medžiagos – metamfetamino, ir jį už šią veiką nuteisus, buvo pažeisti BPK 1 str. 1 d., 44 str. 6 d., 301 str. 1 d., 305 str. 1 d. 1 p. ir 2 p. reikalavimai, o nuosprendyje išdėstytos išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Tai laikytina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu, dėl to pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis, kurioje R. B. nuteistas už tai, kad neteisėtai įgijo, laikė ir išplatino narkotinę medžiagą (18.205 g. miltelių, kurių sudėtyje yra 1.378 g. psichotropinės medžiagos - metamfetamino), naikintina.

11Apeliaciniame skunde pažymima, kad laikantis nuomonės, jog R. B. yra padaręs jam inkriminuojamą veiką, teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą - be pagrindo netaikė BK 54 str. 3 d. nuostatos ir apeliantui R. B. paskyrė realią laisvės atėmimo bausmę, kuri šiuo atveju neatitinka teisingumo principo. Apeliantų nuomone, visos BK 54 str. 3 d. numatytos aplinkybės dėl bausmės švelninimo yra, todėl apeliantui turėtų būti skiriama su realiu laisvės atėmimu nesusijusi bausmė.

12Teismo posėdyje nuteistasis R. B. ir jo gynėjas prašė jų apeliacinį skundą patenkinti, prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti.

13Apeliacinis skundas atmestinas.

14Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako tas, kad neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas. Baudžiamajai atsakomybei taikyti pagal šį straipsnį pakanka bent vieno iš straipsnio dispozicijoje išvardintų alternatyvių veiksmų. Teismas, pripažindamas asmenį kaltu ir nuteisdamas jį už kurios nors vienos ar kelių BK 260 straipsnio 1 dalyje nurodytų veikų padarymą, byloje privalo nustatyti kiekvienos veikos padarymo faktą ir apkaltinamajame nuosprendyje tai pagrįsti baudžiamojo proceso įstatymo tvarka gautais ir teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais, nekeldamas nei vienai iš šių alternatyvių veikų įrodinėjimui bei pagrindimui skirtingų (mažesnių ar didesnių) reikalavimų, ką buvo konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas plenarinės sesijos nutartyje, priimtoje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-218/2009.

15Iš skundžiamo teismo nuosprendžio matyti, kad R. B. pagal BK 260 str. 1 d. nuteistas už tai, kad jis, laikotarpyje nuo 2012 m. sausio mėnesio pradžios iki 2012-01-17 tyrimo nenustatytu laiku, prie prekybos centro „Iki Cento", esančio Vilniuje, Architektų g. 214, neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, iš asmens, kuriuo atžvilgiu tyrimas atskirtas į kitą ikiteisminį tyrimą, nusipirkdamas po 10 litų už 1 gramą įgijo ne mažiau kaip 18,205 g miltelių, kurių sudėtyje 1,378 g psichotropinės medžiagos - metamfetamino, kurią laikė su savimi bute, esančiame Vilniuje, ( - ), ir per du kartus, o būtent: 2012 m. sausio mėnesio pradžioje tyrimo nenustatytą dieną ir valandą dalį - ne mažiau kaip 1,869 g miltelių, kurių sudėtyje 0,134 g psichotropinės medžiagos - metamfetamino ir 2012-01-17 apie 22.30 val. kitą dalį - 14,663 g miltelių, kurių sudėtyje 1,028 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, prie to paties prekybos centro pardavė T. Č. po 18 litų už 1 gramą.

16Taigi, nuteistojo R. B. kaltė pagal BK 260 straipsnio 1 dalį pasireiškė trimis atskiromis nusikalstamomis veikomis – aukščiau nurodytų psichotropinių medžiagų neteisėtu įgijimu ir laikymu turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti bei psichotropinių medžiagų pardavimu.

17Šios įrodytomis pripažintos alternatyvios nusikalstamos veikos apkaltinamajame nuosprendyje yra išsamiai atskleistos, taip pat aptarti įrodymai, kuriais yra grindžiama apelianto kaltė. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog R. B. pagrįstai yra pripažintas kaltu ir nuteistas už neteisėtą įgijimą ne mažiau kaip 18,205 g miltelių, kurių sudėtyje yra 1,378 g psichotropinės medžiagos - metamfetamino, turint tikslą parduoti ar kitaip platinti, šios psichotropinės medžiagos laikymą ir išplatinimą – pardavimą T. Č..

18Nuosprendyje yra išdėstyti ir aptarti esminiai įrodymai, patvirtinantys R. B. kaltę atlikus šiuos neteisėtus nusikalstamus veiksmus.

19Pirmosios instancijos teisme kaltinamasis R. B. kaltu neprisipažino ir aiškino, kad T. Č. pažįsta tik iš matymo, kartu yra gėrę įvairiose kompanijose Lazdynų rajone. Paskutinį kartą su T. Č. matėsi 2011 m. pabaigoje. Vienų išgertuvių metu su T. Č. prie parduotuvės „Iki“ už 50 Lt nusipirko narkotikų pas pardavėją, kurį surado T. Č.. Truputį pabandė, nepatiko, todėl viską atidavė T. Č.. Narkotikais niekada neprekiavo, nevartojo. V. E. pažįsta tik iš matymo, jai jokių narkotinių medžiagų nepardavinėjo. Policijoje prisipažino, kad prekiavo narkotinėm medžiagom, nes buvo išsigandęs.

20R. B. kaltė įrodyta T. Č., iš dalies D. Š. parodymais, kitais teisiamajame posėdyje ištirtais ir nuosprendyje išanalizuotais duomenimis.

21Liudytojas A. M., dirbantis Vilniaus m. VPK vyr. tyrėju, paaiškino, kad 2011 m. buvo gauta operatyvinė informacija, kad T. Č., dirbantis parduotuvėje „Iki“, ( - ), prekiauja narkotinėm medžiagom. 2012 m. sausio 10 ar 11 dieną stebėjo, kaip iš parduotuvės išėjęs T. Č. apsikeitė su kitu žmogumi kažkokiais daiktais. Sulaikius su T. Č. susitikusį asmenį, nustatė, kad tai buvo D. Š., įsigijęs pas T. Č. narkotinių medžiagų. T. Č. buvo sulaikytas po kelių dienų. Jo darbo vietoje atlikta krata, rasta narkotinių medžiagų metamfetamino ir kanapių. T. Č. paaiškino, kad narkotines medžiagas tolimesniam platinimui įsigydavo pas žmogų pravarde R. Nustačius, kad „R.“ tai R. B., po mėnesio ar vėliau buvo atlikta krata ir pastarojo namuose, tačiau narkotinių medžiagų nebuvo rasta. R. B. papasakojo, kad matė kaip buvo sulaikomas T. Č., todėl atsikratė visų įkalčių, narkotinių medžiagų, svarstyklių ir kitko.

22Liudytoja O. D., dirbanti Vilniaus apskrities ONTV tyrėja, atliko įtariamo narkotinių medžiagų platinimu R. B. apklausą. Apklausoje dalyvavo gynėjas. R. B. prisipažino platinęs narkotines medžiagas, nurodė, kad jas gaudavo iš asmens vardu T., iš nuotraukų atpažino T. N., pas kurį buvo rastas didelis kiekis narkotinių medžiagų.

23Ikiteisminio tyrimo metu 2012m. kovo 20 d. R. B. buvo apklaustas įtariamuoju, pranešus jam apie įtarimą dėl nusikalstamos veikos numatytos BK 260 str. 1 d. Šioje apklausoje, dalyvaujant įtariamojo gynėjui advokatui Valdui Burneikiui, R. B. savo kaltę pripažino ir nurodė, kad 2011 m. lapkričio mėnesį susipažino su vyriškiu vardu T. ir ėmė prekiauti jo tiekiamais narkotikais- amfetaminu. Narkotikus pirkdavo iš T. po 10 Lt už gramą ir susitarė su T. Č., kad šis pirks iš jo po 15 Lt už gramą, o pardavinės po 30Lt. To. iš jo pirkdavo amfetaminą kartą, du kartus į savaitę. Vienu kartu imdavo po 20-30 gramų. Duodavo jam nefasuotą amfetaminą, To. fasuodavo pats. Atsiradus To., jis (R. B.) pats daugiau nepardavinėjo narkotikų, įgijęs iš T. iš karto visą kiekį parduodavo To.. Dažniausiai su To. susitikdavo Lazdynuose prie parduotuvės „Iki cento“, kur To. dirbo. Narkotikus duodavo avansu ir pasiimdavo pinigus už prieš tai perduotą kiekį. Analogiškom sąlygom narkotikus gaudavo iš T.. Paskutinį kartą T. Č. narkotines medžiagas- apie 15 gr. perdavė apie sausio vidurį, dieną prieš T. Č. sulaikymą, už šiuos narkotikus iš T. Č. gavo 200 litų. Tą dieną iš T. buvo nupirkęs 30 gramų amfetamino už parduotuvės „Iki cento“ Lazdynų mikrorajone. 2012 m. sausio mėnesį, dienos neatsimena, atsitiktinai, atėjęs apsipirkti į parduotuvę, pamatė kaip policijos pareigūnai sulaiko T. Č.. Išsigandęs grįžo namo ir išmetė visus įkalčius- svarstykles, 10 gramų amfetamino, polietileninius maišelius ir kitką. Paskambino ir papasakojo apie viską T.. Jo patarimu kelias dienas slapstėsi (t. 3, b.l. 13- 14).

24Asmens parodymo atpažinti pagal nuotraukas metu R. B. atpažino T. N., kaip narkotines medžiagas jam tiekusį asmenį (t. 3, b.l. 15- 16).

25Asmens parodymo atpažinti pagal nuotraukas metu T. Č. atpažino R. B., kaip narkotines medžiagas jam tiekusį asmenį (t. 2, b.l. 86- 88).

26Liudytoja V. E. parodė, kad 2011- 2012 metais vartojo narkotines medžiagas. Kelis kartus pirko jas pas T. Č., mokėdama po 30 Lt už 1 gramą amfetamino. Pažįsta ir R. B. nes susitikdavo su juo tose pačiose draugijose. Iš R. B. narkotinių medžiagų nepirko, tačiau prisimena, kaip vieną karta liudytojos telefonu jos draugas J. skambino R. B. ir teiravosi narkotikų. R. B. liepė kreiptis į T. Č. ir davė šio telefono numerį.

272012-04-02 atpažinimo pagal nuotraukas metu V. E. atpažino R. B. kaip asmenį, kurį pažįsta nuo 2011 m. vasaros, kaip užsiimantį narkotikais. 2011 m. gruodį kreipėsi į jį dėl amfetamino ir gavo iš R. B. T. Č. telefono numerį (t. 1, b.l. 162- 164).

282012-04-02 atpažinimo pagal nuotraukas metu V. E. pagal nuotraukas atpažino V,Č., pas kurį nuo 2011 m. gruodžio kelis kartus sau pirko amfetaminą (t. 1, b.l. 159- 161).

29LP KTC specialisto išvada Nr. 140-(276)-IS1-2005 nustatyta, kad baltos spalvos miltelių iš 2 vnt. bespalvių plastikinių užspaudžiamų maišelių, 2012-01-11 asmens kratos metu rastų pas D. Š., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – metamfetaminas, kurio bendroji masė 0,216 g (bendra pas D. Š. paimtų baltos spalvos miltelių masė 1,673 g, t. 1, b. l. 15-18).

302012-01-18 atlikus kratą pas T. Č. bute ir pagalbinėse patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), rastos ir paimtos elektroninės svarstyklės (t. 1, b. l. 22; 25-26; 27-28).

312012-01-18 atlikus kratą pas T. Č. jo spintelėje, esančioje parduotuvėje „Iki Cento“, Vilniuje, ( - ), rasta ir paimta: iš metalinės spintelės, kuri yra parduotuvės pagalbinėse patalpose, pirma nuo sienos, iš kelnių kišenės – trys užspaudžiami polietileniniai maišeliai, kurių viduje viename iš jų yra trys užspaudžiami polietileniniai maišeliai su milteliais viduje, kitame yra 5 analogiški maišeliai su milteliais viduje, trečiame 8 analogiški maišeliai su milteliais, iš viso yra 16 vnt. maišelių su milteliais viduje. Iš dešinės kelnių šoninės kišenės paimtas mažesnis polietileninis maišelis su augalinės kilmės medžiaga viduje. Kabančioje juodoje striukėje – trys asmens tapatybės kortelės išduotos D. Š., V. E. ir T. Č. vardu, Sim kortelės laikiklis Nr. 67063655, „SwedBank“ kortelė Nr. ( - ), „Iki cento“ kortelė Nr. 9000000000101345255, du doleriai, du raktai, iš vidinės kišenės – polietilininis maišelis, kuriame nauji užspaudžiami polietileniniai maišeliai, darbo sutartis. Taip pat juoda rankinė, kurios viduje „Nokia 3310“ Imei 350692801587254 be Sim kortelės, MP3 grotuvas, 70 litų (t. 1, b. l. 29; 35-36; 37-38).

32LP KTC specialisto išvada Nr. 140-(387)-IS1-2210 nustatyta, kad baltos spalvos miltelių iš dviejų plastikinių maišelių, aptiktų asmens kratos metu 2012-01-18 pas T. Č., gim. ( - ) m., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – metamfetaminas, kurio masė yra 0,134 g., baltos spalvos miltelių iš šešiolikos plastikinių maišelių, aptiktų 2012-01-18 kratos metu pas T. Č. spintelėje, esančioje prekybos centro patalpose, ( - ), Vilnius, sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – metamfetaminas, kurio masė yra 1,028 g. Bendra 2012-01-18 kratos metu pas T. Č. paimtų baltos spalvos miltelių masė 1,869 g + 14,663g (t.1, b.l.45-49).

33Žalios spalvos augalinės kilmės susmulkinta sausa medžiaga iš plastikinio maišelio, aptikto 2012-01-18 kratos metu pas T. Č. spintelėje, esančioje prekybos centro patalpose, ( - ), Vilnius, yra narkotinė medžiaga – kanapės (ir jų dalys), kurios masė 0,291 g.

34Ant elektroninių svarstyklių, aptiktų 2012-01-18 kratos metu pas T. Č. nuomojamame bute, ( - ), Vilnius, rasta narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių pėdsakų ir psichotropinės medžiagos – metamfetamino pėdsakų ( t. 1, b. l. 45-49).

352012-03-20 atlikus kratą R. B. bute ir pagalbinėse patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), rasta ir paimta: keturios Sim kortelės „Pildyk“, viena „Omnitel Extra“, „Tele2 Pildyk“ Som kortelės laikiklis Nr. 64597160, asmens tapatybės kortelė, mobiliojo ryšio telefonas „Sony Ericsson“ be baterijos, „Nokia 2610“ Imei 358967011515812 be dangtelio ir baterijos, „Samsung SGH-J700“ be Sim kortelės, Imei nusitrynęs (t. 1. b. l. 59; 60-61).

36Vilniaus aps. VPK ONTV tyrėjos O. D. tarnybiniame pranešime apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolę nurodoma, kad išanalizavus T. Č. telefono numerio ( - ) ir R. B. telefono numerio ( - ) duomenis, nustatyta, kad šie abonentai laikotarpiu nuo 2011-11-01 iki 2012-02-10 susisiekdavo tarpusavyje skambindami bei rašydami tekstines žinutes 153 kartus. Tame tarpe du kartus T. Č. nurodytą psichotropinių medžiagų įsigijimo dieną - 2012-01-17 (t. 1, b. l. 141-143).

37Skundžiamu nuosprendžiu nuteisti kiti kaltinamieji D. Š. ir T. Č. pripažino savo kaltę, jų parodymai ir pas juos rasti daiktiniai įrodymai yra reikšmingi nustatant R. B. kaltę dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų.

38Kaltinamasis D. Š. pirmosios instancijos teisme nurodęs, kad yra priklausomas nuo narkotinių medžiagų. Vartojo metamfetaminą. Su T. Č. susipažino maždaug prieš mėnesį iki kaltinime nurodytos datos. Per pažįstamus sužinojo, kad T. Č. parduoda narkotikus. Kaltinime nurodytą dieną susitiko su T. Č. prie „Iki“ parduotuvės netoli televizijos bokšto ir už 50 Lt nusipirko sau lankstinuką, kuriame buvo apie 1 gr. metamfetamino. Nuėjus apie 20 metrų, buvo sulaikytas policijos. Dabartiniu metu narkotikų nevartoja, gydosi nuo priklausomybės.

39Kaltinamasis T. Č. savo kaltę pripažinęs pilnai, paaiškinęs, kad su R. B. susipažinęs 2011 m. gruodžio mėnesį kažkokiam vakarėlyje, ėmė pas jį nuolat pirkti metamfetaminą sau. Pristigus pinigų, R. B. pasiūlė pardavinėti metamfetaminą ir taip užsidirbti pinigų. T. Č. sutiko. Narkotikų perdavimas visą laiką vykdavo tokiu pačiu būdu. Susitikdavo Lazdynų rajone, prie parduotuvės „Iki“, kur T. Č. dirbo salės darbuotoju, R. B. atnešdavo metamfetaminą- nuo 15 iki 20 gramų, o T. Č. sumokėdavo pinigus. Jei pirkdavo 15 gramų- mokėdavo 18 Lt už gramą, jei 20 - 15 Lt už gramą. Pirmą kartą iš R. B. gavo ir svarstykles narkotikams fasuoti. Narkotines medžiagas laikė darbo vietoje - savo drabužių spintelėje, nes namo nešti bijojo. Pirkėjai susirasdavo skambindami telefonu, kurio SIM kortelę gavo iš R. B.. Pats narkotikus pirkėjams taip pat paprastai parduodavo susitikęs prie savo darbo vietos - parduotuvės „Iki“, Lazdynų rajone. Narkotikus, kurių dalį 2012-01-11 pardavė D. Š., buvo įsigijęs anksčiau nurodytu būdu. D. Š. metamfetaminą pardavė kaip visada - susitikęs netoli parduotuvės, kurioje dirbo. Tuos narkotikus, kuriuos pareigūnai 2012-01-18 rado darbo vietoje, anksčiau nurodytu būdu maždaug prieš dvi dienas buvo įsigijęs iš R. B.. Pardavė 2 gramus už 50 Lt. Pareigūnų rasti D. Š. ir V. E. asmens dokumentai buvo jų užstatas, nes abu buvo skolingi už anksčiau įsigytus narkotikus. Kanapes, kurias pareigūnai taip pat rado darbo vietoje, buvo įsigijęs savo asmeniniam vartojimui pas vaikiną vardu E., gyvenantį ( - ), Baltupiuose.

40Apžiūrėjus V. E. mobilaus ryšio telefoną, nustatyta, kad telefono adresų knygutėje įvestas numeris „Ronce New +( - )“ (t. 1, b.l. 155- 157). Sim kortelės rėmelis su tuo pačiu abonento numeriu, kaip jau minėta, rastas ir paimtas kratos R. B. namuose metu (t. 1, b.l. 59, 60- 61).

41Aptartų įrodymų pagrindu nustatyta, kad psichotropinės medžiagos, rastos pas D. Š. ir T. Č., buvo įgytos iš R. B.; kaip ir iš ko jas buvo įgijęs, kur laikęs, kam pardavęs - R. B. paaiškinęs ikiteisminio tyrimo metu, bei iš nuotraukų atpažinęs asmenį, iš kurio pirkdavo šias medžiagas. T. Č. parodymais ikiteisminio tyrimo metu ir pirmos instancijos teisme bei R. B. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kuriais nustatyta, kad R. B. kaltinime nurodytu laikotarpiu pardavė T. Č. skundžiamame nuosprendyje nurodytą kiekį psichotropinių medžiagų abejoti nėra pagrindo.

42Šių įrodymų, kurie tarpusavyje nuosekliai vieni kitus atitinka ir papildo, ir kuriuos teismas pripažino įrodymais, visuma objektyviai pagrindžia nuteistojo kaltę bei leidžia atmesti pastarojo pasirinktą gynybos versiją.

43Nuteistojo T. Č. parodymais, kurie kritikuojami apeliaciniame skunde, kaip minėta, abejoti nėra pagrindo. Jo parodymus atitinka paties R. B. ikiteisminio tyrimo metu duoti paaiškinimai, liudytojų parodymai, bei skundžiamu nuosprendžiu nustatytos faktinės aplinkybės – atitinkamose vietose rastos psichotropinės medžiagos, svarstyklės, mobilaus ryšio telefonų duomenys, asmenų tapatybės kortelės. T. Č. parodymai iš esmės yra nuoseklūs, apeliaciniame skunde keliamos abejonės jo parodymais yra deklaratyvaus pobūdžio. Savo paaiškinime ikiteisminio tyrimo metu R. B. nurodęs konkrečias aplinkybes, kaip ir iš ko jis įgydavo psichotropines medžiagas, kur jas laikė, kaip platino, nurodęs konkrečius su šia veikla susijusius asmenis, jo nurodytos aplinkybės pasitvirtino. Duomenų, kad ikiteisminio tyrimo metu R. B. būtų daromas, kaip jis aiškina skunde, psichologinis spaudimas, nėra. Jo apklausą atlikusi tyrėja buvo apklausta pirmos instancijos teisme liudytoja, ji patvirtino, kad R. B. davė minėtus paaiškinimus dalyvaujant gynėjui, joks poveikis jam nebuvo daromas.

44Dėl paskirtos bausmės

45Apeliaciniame skunde pažymima, kad laikantis nuomonės, jog R. B. yra padaręs jam inkriminuojamą veiką, teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą - be pagrindo netaikė BK 54 str. 3 d. nuostatos ir apeliantui R. B. paskyrė realią laisvės atėmimo bausmę, kuri šiuo atveju neatitinka teisingumo principo. Apelianto teigimu, esant sąlygoms ir pagrindams taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, jam turėtų būti skiriama su realiu laisvės atėmimu nesusijusi bausmė.

46Šie teiginiai nepagrįsti.

47BK 54 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Toks reguliavimas leidžia daryti išvadą, kad šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su konkrečioje byloje išryškėjusių aplinkybių visuma, rodančia, kad nustatytos bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, švelnindamas bausmę BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys Nr. 2K-123/2008, 2K-189/2008, 2K-251/2008, 2K-39/2009, 2K-84/2009, 2K-105/2009, 2K-152/2009, 2K-3/2010 ir kt).

48Įstatymas už nusikaltimo, numatyto BK 260 str. 1 d. , padarymą numato vienintelę bausmės rūšį - laisvės atėmimą nuo dvejų iki aštuonerių metų. R. B. paskirta trejų metų laisvės atėmimo bausmė. Nagrinėjamoje byloje nuteistajam paskirta artima minimaliai ribai sankcijoje nustatyta bausmė – treji metai laisvės atėmimo. Turint galvoje, kad padarytas tyčinis sunkus nusikaltimas, kad R. B. buvo teistas (2011-09-21, b.l.43-46, t.2), teistumas neišnykęs (BK 97 str. 3d.3)p.a) pap.), apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės netraktuotinos kaip išimtinės, dėl kurių paskirta bausmė galėtų būti vertinama kaip prieštaraujanti teisingumo principui.

49Teismas, motyvuodamas skirtinos bausmės rūšį ir dydį atsižvelgė į tai, kad R. B. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta, atsižvelgė į jauną kaltinamojo amžių ir paskyrė jam sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę, kurios dydį nustatė mažesnį nei sankcijos vidurkis, artimą minimaliam dydžiui. Vienok, pirmosios instancijos teismas aprašomojoje nuosprendžio dalyje klaidingai nurodė, kad R. B. teisiamas pirmą kartą, tai rašymo apsirikimas, kuris turi būti ištaisytas. Iš skundžiamo nuosprendžio įžanginės dalies ir byloje esančio nuosprendžio nuorašo (b.l.43-46, t.2) matyti, kad R. B. buvo teistas 2011-09-21 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 284 str. 1 d., viešaisiais darbais 6 mėnesiams, įpareigojant per mėnesį neatlygintinai dirbti po 10 valandų visuomenės labui.

50Apeliacinis instancijos teismas nenustatė pagrindų švelninti apeliantui paskirtą bausmę apeliaciniame skunde nurodytais motyvais.

51Nenustačius įstatyme numatytų pirmosios instancijos teismo nuosprendžio keitimo arba naikinimo pagrindų, apeliacinis skundas atmestinas, o teismo nuosprendis pripažintinas teisėtu.

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

53Nuteistojo R. B. ir jo gynėjo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. nuosprendžio atmesti.

54Iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinti rašymo klaidą, kad R. B. teisiamas pirmą kartą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti D. Š. ir T. Č., kurių atžvilgiu... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. R. B. nuteistas pagal BK 260 str. 1 d. už tai, kad jis laikotarpyje nuo 2012... 5. Apeliaciniu skundu nuteistasis R. B. ir jo gynėjas advokatas Eduardas Zaleskis... 6. Nurodo, kad pirmos instancijos teismo nuosprendis dalyje dėl nuteistojo R. B.... 7. Pasak apeliantų, teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį apelianto R.... 8. Apeliaciniame skunde teigiama, kad byloje nėra ir nebuvo įrodytas faktas, kad... 9. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad byloje neįrodytas faktas, kad apeliantas R.... 10. Apeliaciniame skunde pažymima, kad skundžiamas teismo nuosprendis yra... 11. Apeliaciniame skunde pažymima, kad laikantis nuomonės, jog R. B. yra padaręs... 12. Teismo posėdyje nuteistasis R. B. ir jo gynėjas prašė jų apeliacinį... 13. Apeliacinis skundas atmestinas.... 14. Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako tas, kad neteisėtai gamino, perdirbo,... 15. Iš skundžiamo teismo nuosprendžio matyti, kad R. B. pagal BK 260 str. 1 d.... 16. Taigi, nuteistojo R. B. kaltė pagal BK 260 straipsnio 1 dalį pasireiškė... 17. Šios įrodytomis pripažintos alternatyvios nusikalstamos veikos... 18. Nuosprendyje yra išdėstyti ir aptarti esminiai įrodymai, patvirtinantys R.... 19. Pirmosios instancijos teisme kaltinamasis R. B. kaltu neprisipažino ir... 20. R. B. kaltė įrodyta T. Č., iš dalies D. Š. parodymais, kitais teisiamajame... 21. Liudytojas A. M., dirbantis Vilniaus m. VPK vyr. tyrėju, paaiškino, kad 2011... 22. Liudytoja O. D., dirbanti Vilniaus apskrities ONTV tyrėja, atliko įtariamo... 23. Ikiteisminio tyrimo metu 2012m. kovo 20 d. R. B. buvo apklaustas įtariamuoju,... 24. Asmens parodymo atpažinti pagal nuotraukas metu R. B. atpažino T. N., kaip... 25. Asmens parodymo atpažinti pagal nuotraukas metu T. Č. atpažino R. B., kaip... 26. Liudytoja V. E. parodė, kad 2011- 2012 metais vartojo narkotines medžiagas.... 27. 2012-04-02 atpažinimo pagal nuotraukas metu V. E. atpažino R. B. kaip... 28. 2012-04-02 atpažinimo pagal nuotraukas metu V. E. pagal nuotraukas atpažino... 29. LP KTC specialisto išvada Nr. 140-(276)-IS1-2005 nustatyta, kad baltos spalvos... 30. 2012-01-18 atlikus kratą pas T. Č. bute ir pagalbinėse patalpose, esančiose... 31. 2012-01-18 atlikus kratą pas T. Č. jo spintelėje, esančioje parduotuvėje... 32. LP KTC specialisto išvada Nr. 140-(387)-IS1-2210 nustatyta, kad baltos spalvos... 33. Žalios spalvos augalinės kilmės susmulkinta sausa medžiaga iš plastikinio... 34. Ant elektroninių svarstyklių, aptiktų 2012-01-18 kratos metu pas T. Č.... 35. 2012-03-20 atlikus kratą R. B. bute ir pagalbinėse patalpose, esančiose... 36. Vilniaus aps. VPK ONTV tyrėjos O. D. tarnybiniame pranešime apie... 37. Skundžiamu nuosprendžiu nuteisti kiti kaltinamieji D. Š. ir T. Č.... 38. Kaltinamasis D. Š. pirmosios instancijos teisme nurodęs, kad yra priklausomas... 39. Kaltinamasis T. Č. savo kaltę pripažinęs pilnai, paaiškinęs, kad su R. B.... 40. Apžiūrėjus V. E. mobilaus ryšio telefoną, nustatyta, kad telefono adresų... 41. Aptartų įrodymų pagrindu nustatyta, kad psichotropinės medžiagos, rastos... 42. Šių įrodymų, kurie tarpusavyje nuosekliai vieni kitus atitinka ir papildo,... 43. Nuteistojo T. Č. parodymais, kurie kritikuojami apeliaciniame skunde, kaip... 44. Dėl paskirtos bausmės... 45. Apeliaciniame skunde pažymima, kad laikantis nuomonės, jog R. B. yra padaręs... 46. Šie teiginiai nepagrįsti.... 47. BK 54 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos... 48. Įstatymas už nusikaltimo, numatyto BK 260 str. 1 d. , padarymą numato... 49. Teismas, motyvuodamas skirtinos bausmės rūšį ir dydį atsižvelgė į tai,... 50. Apeliacinis instancijos teismas nenustatė pagrindų švelninti apeliantui... 51. Nenustačius įstatyme numatytų pirmosios instancijos teismo nuosprendžio... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 53. Nuteistojo R. B. ir jo gynėjo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto... 54. Iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinti rašymo klaidą, kad R. B....