Byla e2-1072-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Alytaus rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria buvo patenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-2020-601/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ ieškinį atsakovei Alytaus rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ekonovus“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovei Alytaus rajono savivaldybės administracijai, vykdančiai viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“, prašydama panaikinti Alytaus rajono savivaldybės administracijos 2017 m. vasario 13 d. sprendimą, kuriuo UAB „VSA Vilnius“ pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu Konkurso sąlygų reikalavimus, nustatyta pasiūlymų eilė ir UAB „VSA Vilnius“ pripažinta laimėtoja.
 2. Ieškiniui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: įpareigoti atsakovę sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovei sudaryti pirkimo sutartį, o jeigu ji sudaryta – sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą. Ieškovė nurodė, kad pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelė efektyvi priemonė jai pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią jos teisių ir interesų gynybą ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų apribotos jos galimybės ginti pažeistas teises; pažeidimai galėtų lemti, kad būtų pažeistas viešasis interesas. Be to, ieškinys yra akivaizdžiai pagrįstas faktiniais įrodymais, teismų praktika.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 11 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino.
 2. Teismo išvada: atsakovei sudarius viešojo pirkimo sutartį su galbūt neteisėtu pirkimo laimėtoju, būtų pažeisti pagrindiniai viešųjų konkursų rengimo principai, tokie kaip lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo bei nešališkumo; toks konkursas sukeltų pasekmes visiems jo dalyviams.
 3. Nors konkurso objektas yra susijęs su Alytaus rajono gyventojų poreikių tenkinimu, tačiau šiuo metu byloje nenustatyta aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, kad egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis pirkimo procedūras užbaigti itin sparčiai, o ne jas stabdyti.
 4. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovei tęsiant pirkimo procedūras ir sudarius sutartį su pirkimo laimėtoju, ieškinio reikalavimų tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nagrinėjamu atveju užtikrins šalių interesų pusiausvyrą, viešojo intereso apsaugą ir stabilumą byloje, kol ginčas bus išspręstas iš esmės.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atsakovė atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 11 d. teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovei atmesti.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Pirmosios instancijos teismas nevertino preliminaraus ieškinio pagrįstumo ir formaliai vertino prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Teismas neįžvelgė, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones bus pažeidžiamas viešasis interesas. Šio konkurso objektas svarbus ne tik atsakovei, tačiau ir visiems Alytaus rajono gyventojams. Pasirašius naują sutartį, paslaugos įkainį sudarytų privalomoji ir kintamoji dalys, todėl tikėtina, kad atsakovė sutaupytų lėšų ir paslaugos teikėjui per metus sumokėtų mažiau nei pagal dabartinę sutartį. Tai leistų racionaliau naudoti turimas lėšas. Visos sutaupytos lėšos padės efektyviau įgyvendinti atliekų tvarkymo politiką, kadangi jas bus galima panaudoti kitiems atliekų tvarkymo tikslams, gerinant Alytaus rajono gyventojams šių paslaugų teikimo kokybę.
 3. Šiuo metu galiojanti komunalinių atliekų surinkimo Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į Alytaus regioninį sąvartyną paslaugos teikimo sutartis buvo pasirašyta 2009 m. spalio 14 d. Sutarties galioja 6-is metus su galimybe pratęsti sutartį ne daugiau kaip 2-iems metams. Sutartis, ją pratęsus, galios iki 2017 m. spalio 14 d. Nors bylų nagrinėjimo terminai ir nėra ilgi, tačiau užsitęsus bylos nagrinėjimui iškils grėsmė, kad komunalinių atliekų surinkimas Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimas į Alytaus regioninį sąvartyną sutriktų. Be to, pagal Konkurso sąlygų 4-o priedo (Techninė specifikacija) 6.1-as papunktį, naujam paslaugos teikėjui numatomas 3-ų mėnesių pasiruošimo terminas, kuris, esant nenumatytoms ar kitoms tinkamai paslaugai pasiruošti trukdančioms aplinkybėms, gali būti pratęstas 2-iems mėnesiams. Todėl tikėtina, kad bylos nagrinėjimui net ir pasibaigus iki 2017 m. spalio 14 d., naujasis paslaugos teikėjas nebus pasiruošęs paslaugos teikimui. Tai keltų grėsmę Alytaus rajono gyventojams, nes nebūtų užtikrinamas atliekų išvežimas.
 4. Ieškovė yra šiuo metu galiojančios sutarties vykdytoja ir teikia komunalinių atliekų surinkimo Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į Alytaus regioninį sąvartyną paslaugas. Todėl ieškovė siekia kiek įmanoma ilgiau vilkinti konkursą, kad kiek įmanoma vėliau būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis su laimėjusiu tiekėju. Be to, tarp ieškovės ir perkančiosios organizacijos jau vyko teisminis ginčas dėl Konkurso sąlygų ir atsakovės veiksmų pirkimo procedūrose, kuriuos atsakovė laimėjo.
 5. Netgi priėmus ieškovei palankų sprendimą, jau sudarius pirkimo sutartį, teismas galėtų spręsti restitucijos klausimą, todėl teismo sprendimas bus vykdytinas ir realus, nes sutartis galės būti pripažinta niekine.
 1. Trečiasis asmuo UAB „VSA Vilnius“ pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie atsakovės atskirojo skundo, kuriame prašė jį tenkinti ir panaikinti skundžiamą teismo nutartį.
 2. Trečiasis asmuo UAB „VSA Vilnius“ palaikė atsakovės atskirajame skunde išdėstytas aplinkybes ir papildomai nurodė:
 1. Įvertinus ir palyginus pirkime laimėtojos pasiūlymo kainą (199 000 Eur be PVM per metus) bei perkančiosios organizacijos planuotą šiam pirkimui skirti pinigų sumą (maksimali galima pasiūlymo kaina per metus buvo 240 000 Eur be PVM), matyti, kad pirkimo nesustabdžius ir sudarius pirkimo sutartį pagal trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą, perkančioji organizacija per metus sutaupytų apie 40 000 Eur gyventojų lėšų.
 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju akivaizdžiai pažeidžia bylos šalių interesų pusiausvyrą, nes nepagrįstai blogina atsakovės padėtį ir suteikia prioritetą ieškovės asmeninių interesų apsaugai, pažeidžia viešąjį interesą, daro žalą visuomenei bei konstitucinėms vertybėms.
 1. Ieškovė UAB „Ekonovus“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.
 2. Ieškovė atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
 1. Ieškovė, priešingai nei teigia atsakovė, pagrindė savo ieškinio pagrįstumą tiek faktiniais įrodymais, tiek teisiniais argumentais, todėl ieškinys yra preliminariai pagrįstas.
 2. Teismo nutartyje įvelta techninė klaida „Ieškovei ginčijant jos pasiūlymo atmetimo pagrįstumą, kol bus nustatyta, ar jis buvo atmestas teisėtai <...>“ nereiškia, kad jis nevertino ieškinio preliminarus pagrįstumo.
 3. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla grėsmė teismo sprendimo vykdymui, kadangi įvykdžius pirkimo procedūras ir (ar) sudarius pirkimo sutartį bei vėliau tenkinus ieškovės ieškinį, šalių grąžinimas į prieš pažeidimą buvusią stadiją iš esmės taptų itin apsunkintas ir neįmanomas.
 4. Atsakovė ir trečiasis asmuo nepateikė jokių argumentų ir įrodymų, kad taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtų neekonomiška ir neproporcinga, ar kokius faktinius nuostolius atsakovė patirs.
 5. Nėra jokių priežasčių pirkimo objektą įsigyti kaip įmanoma greičiau (t. y. neatidėliotinos skubos).
 6. Perkančiajai organizacija sudarius sutartį su trečiuoju asmeniu, o vėliau ieškinį patenkinus, perkančioji organizacija patirtų nuostolių, nes trečiasis asmuo nepagrįstai ruoštųsi paslaugos teikimui (Konkurso sąlygų 4-o priedo 6.1-as papunktyje nustatytas 3-jų mėnesių pasiruošimo terminas), todėl atitinkamai reikalautų nuostolių atlyginimo.
 7. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymu viešasis interesas yra nepažeidžiamas, o apgintas, todėl jų taikymas yra proporcingas, efektyvus ir ekonomiškas.
 8. Aplinkybė, kad šiame konkurse tarp ieškovės ir atsakovės jau vyko teisminis ginčas, neturi nieko bendro su šia civiline byla bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymu/ netaikymu.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones vadovaujamasi ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais, viešuoju interesu (VPĮ 3 str., CPK 4237 str.). VPĮ nuostatos reikalauja, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų griežtai laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, racionaliai naudojamos tam skirtos lėšos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012 ir kt.).
 4. Pirmosios instancijos teismas, nenustatęs priežasčių, kurios sąlygotų neatidėliotiną ginčo pirkimo objektą sudarančių darbų atlikimą, skundžiamą sprendimą motyvavo viešuoju interesu užtikrinti pirkimo procedūrų teisėtumą, kad viešojo pirkimo sutartis nebūtų sudaryta su galimai neteisėtu pirkimo laimėtoju.
 5. Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“. Ieškovė ginčija dalyvės ir konkurso laimėtojos (trečiasis asmuo byloje) UAB „VSA Vilnius“ kvalifikacijos atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Ieškovė teigia, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 3 papunkčio reikalavimų, nes jo kritinio likvidumo koeficientas lygus 0,78852, o turi būti ne mažesnis už 1,0. Trečiasis asmuo pasiūlymo pateikimo metu neatskleidė perkančiajai organizacijai informacijos apie vykdomą reorganizavimo procedūrą, kas neatitinka Pirkimo sąlygų 15 punkto 1 lentelės 7 papunkčio reikalavimo. UAB „VSA Vilnius“ pasiūlymo pateikimo metu neturėjo reikalingos programinės įrangos, nustatytos Pirkimo sąlygų 4 priedo 11 skyriuje ir teikė tikrovės neatitinkančią informaciją.
 6. Kvestionuodama teismo išvadą, atsakovė atskirajame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino preliminaraus ieškinio pagrįstumo (CPK 144 str. 1 d.). Apeliantės teigimu, aplinkybė, kad teismas skundžiamoje nutartyje klaidingai nurodė, kad ieškovė ginčija jos pasiūlymo atmetimo pagrįstumą, reiškia, kad jis formaliai vertino prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 7. Argumentų dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo nenurodymas skundžiamoje nutartyje savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko. Jeigu teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones ir nurodo, kad ieškovui ginčijant atsakovo veiksmų neteisėtumą vykdant viešojo pirkimo procedūras, yra tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones, reiškia, kad teismui nekilo abejonių dėl to, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2167/2012; 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1320/2014 ir kt.).
 8. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties motyvuojamoje dalyje nurodyta, kad ieškovė ginčija jos pasiūlymo atmetimo pagrįstumą. Nors atsakovė teisingai nurodo, kad ieškovė neginčija jos pasiūlymo atmetimo klausimo, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodyta klaida niekaip nepaneigia preliminaraus ieškinio pagrįstumo. Tiek aprašomoje, tiek motyvuojamoje teismo sprendimo dalyje pirmosios instancijos teismas ne kartą nurodė ieškovės ieškinyje pareikštus reikalavimus, juos aptarė, todėl remiantis vien tik minėta techninio pobūdžio klaida (sprendimo motyvuojamosios dalies 4-oje pastraipoje), negalima daryti išvados, kad teismas ieškinio preliminaraus pagrįstumo klausimą vertino formaliai.
 9. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškinio argumentai bei pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą teigti, kad ieškinio reikalavimai galėtų būti tenkinami. Iš bylos duomenų akivaizdu, kad pareikštame ieškinyje suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodytas jų teisinis ir faktinis pagrindai, argumentacija, pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai (pirkimo sąlygos, techninė specifikacija, pretenzija, ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas, teismų praktika). Ieškinio forma ir turinys atitiko CPK nustatytus reikalavimus, dėl ko, ieškovei pateikus argumentais ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, vertinamo sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 10. Atsakovė atskirajame skunde taip pat akcentuoja konkurso objekto svarbą Alytaus rajono gyventojams. Ginčo, kad atsakovės vykdomas viešasis pirkimas yra visuomeninės svarbos bei užtikrins atliekų išvežimą Alytaus rajono gyventojams, byloje nėra, tačiau savaime tai nepaneigia nustatyto prioriteto viešajam interesui pirkimo procedūrų teisėtumu ir skaidrumu. Be to, byloje nustatytos aplinkybės – šiuo metu galiojanti atliekų surinkimo Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į Alytaus regioninį sąvartyną paslaugos teikimo sutartis galioja iki 2017 m. spalio 14 d. – pagrįstai leidžia teigti, kad pirkimo objektas nėra neatidėliotinos būtinybės, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones pirkimo procedūros nusikels santykinai neilgam laikui ir tai iš esmės nesukels jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui. Priešingai, nestabdant pirkimo procedūrų, priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą ir panaikinus atsakovės sprendimus dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, turėtų būti sprendžiami klausimai dėl viešojo pirkimo sutarties pasekmių, restitucijos taikymo. Tokiu būdu iš esmės būtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas.
 11. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių institutą reglamentuojančių teisės normų (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) taikymo bei aiškinimo praktikoje ne kartą pasakyta, kad, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014 ir kt.). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas atsakovės atskirojo skundo teiginių dėl naujos sutarties paslaugų įkainių, jų sudedamųjų dalių, nevertina, nes spręsdamas preliminaraus pagrįstumo klausimą, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės.
 12. Tai, kad tarp ieškovės ir atsakovės jau vyko teisminis ginčas dėl Konkurso sąlygų bei atsakovės veiksmų pirkimo procedūrose (civilinės bylos Nr. e2A-1193-236/2016), nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.
 13. Į esminius skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.
 14. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai