Byla 2-12557-631/2015
Dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaitė, sekretoriaujant Rasai Medveckajai, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Viliui Striužui, atsakovui I. J., atsakovo atstovui advokato padėjėjui Tomui Juoniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovui I. J. dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos (toliau – Darbo ginčų komisijos) 2015-02-05 priimtą sprendimą Nr.DGKS-639 darbo byloje Nr. APS-1-23785 pagal I. J. prašymą dėl drausminės nuobaudos panaikinimo ir atmesti I. J. prašymą, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog Darbo ginčų komisija sprendimu patenkino I. J. prašymą dėl drausminės nuobaudos panaikinimo ir panaikino UAB „Vilniaus vandenys“ 2014-11-21 įsakymą Nr. P-2530 „Dėl drausminės nuobaudos I. J. skyrimo“. Ieškovas nesutinka su Darbo ginčų komisijos sprendimu, teigdamas, jog atsakovas privalėjo tvarkyti poskyrio teritoriją. 2014-10-29 apie 8 val. ryte ieškovo Gamybos padalinio vandentiekio tinklų skyriaus Vandentiekio avarijų likvidavimo poskyrio vadovo D. U. nurodymu, kurį darbuotojams perdavė pamainos vadovas J. N., tuo metu pamainoje buvusiems poskyrio darbuotojams – vairuotojams, jungiantiems atstatomųjų avarinių darbų (A.A.D.) šaltkalvių pareigas, I. J. ir D. P., A.A.D. šaltkalviams K. M., R. N., A. Č., A. R., V. T., A. P. ir V. S., vairuotojams V. Z. ir K. P., ekskavatorininkams V. G. ir J. J., buvo nurodyta sutvarkyti poskyrio teritoriją – sugrėbti lapus ir sudėti į maišus. Visi nurodyti darbuotojai atliko jiems pavestą funkciją nuo apie 8.15 val. iki apie 8.45 val., tik I. J. atsisakė įvykdyti nurodymą. Vadovaujantis 2012-06-14 ieškovo generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 438-33 (1.55-04) patvirtintų Gamybos padalinio vandentiekio tinklų skyriaus Vandentiekio avarijų likvidavimo poskyrio vairuotojo, jungiančio atstatomųjų avarinių darbų šaltkalvio pareigas, pareigybės aprašymo 4 ir 7.25 punktais, be konkrečiai išvardintų pareigų ir funkcijų, atsakovas privalo vykdyti ir kitus teisėtus vadovo nurodymus. Vadovaujantis 2003-10-08 ieškovo generalinio direktoriaus įsakymu Nr. P-553 patvirtintų Vidaus darbo tvarkos taisyklių 22.3 ir 63 punktais, atsakovas privalo laikytis darbo drausmės ir vykdyti vadovo nurodymus. Remiantis Darbo kodekso (toliau – DK) 228 str., darbuotojai privalo laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus. Pagal ieškovą, atsakovas, nevykdydamas 2014-10-29 Vandentiekio avarijų likvidavimo poskyrio vadovo D. U. ir pamainos vadovo J. N. nurodymo, pažeidė savo pareigas ir bendrovės vidaus darbo tvarką. Darbas poskyryje organizuojamas visą parą pamainomis budint poskyrio teritorijoje, kurioje laikomi, prižiūrimi ir tvarkomi vandentiekio avarijų likvidavimo įrankiai ir įrenginiai bei transporto priemonės, ir visą parą reaguojant į iškvietimus dėl vandentiekio avarijų. Atsakovas pagal pareigybės aprašymą turi pareigą ne tik prižiūrėti darbo vietą (Pareigybės aprašymo 7.13 p.), bet ir įrankius bei įrangą, prižiūrėti automobilį, valyti jį, plauti, šalinti šiukšles (Pareigybės aprašymo 7.1 ir 7.5 p.), o taip pat prižiūrėti vandentiekio avarijos likvidavimo vietą (Pareigybės aprašymo 7.17 p.). Be to, vadovaujantis pareigybės aprašymo 4 ir 7.25 punktais, be konkrečiai išvardintų pareigų ir funkcijų, atsakovas privalo vykdyti ir kitus teisėtus vadovo nurodymus. Pagal ieškovą, darbuotojas privalo vykdyti ir kitus darbuotojo vadovo nurodymus atlikti elementarius, specialių žinių nereikalaujančius darbus. Atsakovo pareigybės aprašyme įtvirtinta darbuotojo darbo funkcija, aplinkos tvarkymo, valymo ir kitokios priežiūros pareigos ir fizinis darbo pobūdis lemia jo darbų apimtį ir mastą. Be to, darbuotojo pareigybės aprašymo nuostatos tiesiogiai įpareigoja darbuotoją tvarkyti darbo vietą bei vykdyti kitus vadovo nurodymus. Todėl, ieškovo manymu, Darbo ginčų komisijos išvada, kad I. J. pareigybės aprašymo 4 ir 7.25 punktuose numatyta pareiga vykdyti ir kitus teisėtus vadovo nurodymus negali būti aiškinama plečiamai, yra nepagrįsta ir neteisinga. Ieškovo teigimu, nurodymas sugrėbti lapus atitinka atsakovo darbo funkcijas, tai patvirtina ir tai, kad jis ne vienerius metus tokius darbus atlikinėdavo ir atlikinėja juos dabar. Atsakovas privalėjo vykdyti 2014-10-29 vadovo nurodymą sugrėbti lapus, tačiau šią pareigą pažeidė.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovo atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė ieškinyje išdėstytais motyvais ir argumentais, paaiškindamas, jog atsakovas atsisakė vykdyti poskyrio vadovo D. U. žodinį nurodymą sugrėbti lapus. Nurodymą perdavė pamainos vadovas. Poskyrio vadovui paklausus I. J., kodėl jis nedirba, jis atsakė, kad nedirbs tol, kol nedirbs J. M.. Darbo ginčų komisija neteisingai aiškino ieškovo lokalinius teisės aktus. Atsakovo pareigybės aprašyme numatyta, jog jis turi tvarkyti daugelį objektų, tarp jų – savo darbo vietą, taip pat tvarkyti objektus, į kuriuos nuvažiuoja pagal iškvietimą (7.1, 7.5 p.). Atsakovas, be konkrečių funkcijų, turi vykdyti vadovo nurodymus (7.25 p.). Nurodymas teisėtas, kai jis susijęs su darbuotojo darbo funkcijomis, fiziniu darbu, jei darbuotojas pagal pareigybės aprašymą vykdo fizinius darbus, ir kai nurodymas nekelia pavojaus darbuotojo sveikatai ir saugai. Vadovo nurodymo atsakovas nevykdė. Darbo ginčų komisijos sprendimas neteisėtas. Prašo tenkinti ieškinį.

5Atsakovas, jo atstovas teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti. Atsakovas paaiškino, jog nurodymo negavo nei iš tiesioginio vadovo, nei iš pamainos vadovo, nes jis tuo metu buvo pas vyr. specialistę J. A. išsiaiškinti dėl atostogų grafiko. Pas J. A. atėjęs brigadininkas A. P. nurodė, kad yra iškvietimas ir jie turi važiuoti. Sutikus J. N., jis paklausė, kodėl atsakovas negrėbia lapų. Atsakovas atsakė, kad jis turi važiuoti į iškvietimą ir, be to, jis nėra pagalbinis darbininkas. J. M. paminėjo todėl, kad jis yra pagalbinis darbuotojas, lapų grėbimas įeina į jo darbo funkcijas. Toje patalpoje, kurioje darbuotojams buvo pranešta apie nurodymą, atsakovo nebuvo. Atsakovo atstovas nurodė, jog įvykio metu galiojusiame atsakovo pareigybės aprašyme funkcijos tvarkyti teritoriją nebuvo. Bylą nagrinėjant Darbo ginčų komisijoje, J. N. nepatvirtino, kad apie nurodymą pranešė atsakovui, jis nurodė, jog sutikęs atsakovą ant laiptų, paklausė, kodėl atsakovas negrėbia lapų. Tai negali būti laikoma nurodymu.

6Ieškinys atmetamas.

7Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, Darbo ginčų komisijos bylos Nr. APS-1-23785, ieškovo atstovo, atsakovo, jo atstovo paaiškinimų nustatyta, kad ieškovą ir atsakovą nuo 2008-10-08 sieja darbo teisiniai santykiai (DGK b.l. 12-18). Nuo 2012-01-01 atsakovo pareigos – vairuotojas, jungiantis avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvio pareigas (DGK b.l. 16). 2014-11-21 UAB „Vilniaus vandenys“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. P-2530 I. J. buvo paskirta drausminė nuobauda – pastaba už 2014-10-29 darbo užduoties nevykdymą ir pareigų neatlikimą darbo metu (DGK b.l. 11).

82014-12-18 I. J. kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisiją su prašymu dėl UAB „Vilniaus vandenys“ skirtos drausminės nuobaudos panaikinimo (DGK b.l. 1-3). Darbo ginčų komisija 2015-02-05 sprendimu Nr. DGKS-639, priimtu darbo byloje Nr. APS-1-23785, tenkino I. J. prašymą dėl drausminės nuobaudos panaikinimo (b.l. 6-10).

9Ieškovas ieškiniu prašo panaikinti Darbo ginčų komisijos sprendimą, kuriuo buvo panaikinta atsakovui skirta drausminė nuobauda, reikalavimą grįsdamas iš esmės tuo, jog atsakovo pareigybės aprašyme nurodytos funkcijos apėmė ir teritorijos tvarkymą. Atsakovas su ieškovo reikalavimais nesutinka, prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, atsikirsdamas tuo, jog jo pareigybės aprašyme teritorijos tvarkymo funkcija nenumatyta.

10Iš šalių paaiškinimų bei byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014-10-29 apie 8.10 val. ieškovo Gamybos padalinio vandentiekio tinklų skyriaus Vandentiekio avarijų likvidavimo poskyrio vadovas D. U. perdavė pamainos vadovui J. N. nurodymą suorganizuoti laisvus darbuotojus sutvarkyti poskyrio teritoriją: sugrėbti lapus ir sudėti į maišus. J. N., atėjęs į darbuotojų poilsio kambarį, perdavė nurodymą ten buvusiems darbininkams. Dvylika darbuotojų nuėjo tvarkyti teritoriją. Darbas buvo atliekamas apie 30 min. Tuo metu, kai darbuotojai tvarkė teritoriją, ieškovas buvo kabinete pas specialistę J. A., kas buvo nustatyta darbo ginčų komisijos posėdžio metu, bei ką patvirtinto tiek atsakovas, tiek teisme liudytoja apklausta minėta specialistė.

11Remiantis DK 234, 236 str., darbo drausmės pažeidimas, kaip drausminės atsakomybės pagrindas, yra pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės. Nagrinėjant ginčą dėl nuobaudos skyrimo, būtina nustatyti šias būtinas drausminei atsakomybei taikyti sąlygas: konkretaus darbuotojo neteisėtus veiksmus arba neveikimą, žalingas pasekmes, priežastinį ryšį tarp to darbuotojo neteisėtų veiksmų arba neveikimo ir žalingų pasekmių, darbuotojo kaltę. Nesant bent vienos iš minėtų sąlygų, drausminės atsakomybės taikymas negalimas. Teismų praktikoje suformuluota, jog darbuotojui teisme ginčijant jam paskirtą drausminę nuobaudą, darbdaviui tenka pareiga įrodyti drausminės atsakomybės sąlygų buvimą. Darbdavio įrodinėjamos konkrečios aplinkybės turi būti pagrįstos ne formaliais darbuotojo atleidimo iš darbo trūkumais, o konkrečiu darbo drausmės pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2007, 2009 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2009).

12Drausminė nuobauda atsakovui skirta už tiesioginio vadovo – Vandentiekio avarijų likvidavimo poskyrio vadovo D. U. 2014-10-29 duoto nurodymo surinkti lapus poskyrio teritorijoje nevykdymą. Ieškovo atstovo paaiškinimais, atsakovas nevykdė pareigų, numatytų atsakovo pareigybės aprašyme. Gamybos padalinio Vandentiekio tinklų skyriaus Vandentiekio avarijų likvidavimo poskyrio vairuotojo, jungiančio atstatomųjų avarinių darbų šaltkalvio pareigas, pareigybės aprašymo, patvirtinto UAB „Vilniaus vandenys“ generalinio direktoriaus 2012-06-14 įsakymu Nr. 438-33(1.55-04), 7 punkte, kuriame apibrėžtos atsakovo pareigos, nėra aiškiai įvardinta tokia darbo funkcija kaip teritorijų tvarkymas (DGK b.l. 31-36). Teismo vertinimu, pareigos aptarnauti ir prižiūrėti pavestą objektą (7.1 p., 7.17 p.) yra susijusios su konkrečia vairuoto, jungiančio A.A.D. šaltkalvio pareigas pareigybe, jos negali būti aiškinamos plečiamai, kaip pareiga tvarkyti bet kurį objektą, esantį poskyrio teritorijoje. Pareigybės aprašymo 7.13 punkte numatyta pareiga prižiūrėti darbo vietą ir jam skirtus įrankius bei įrangą. Iš atsakovo paaiškinimų nustatyta, jog savo darbo vieta jis laiko pagalbines patalpas, automobilį ir iškvietimo vietą. Pareigybės aprašyme nėra išaiškinta darbo vietos sąvoka, todėl nėra pagrindo išvadai, kad atsakovas savo darbo vietą supranta klaidingai. Atsakovas nubaustas už konkrečių veiksmų neatlikimą, todėl darbdaviui aprašyme neįvardinus, kas yra atsakovo darbo vieta, ir detaliau nereglamentavus, kaip ji turi būti prižiūrima (kokiu būdu, kaip dažnai ar pan.), negalima taikyti darbuotojui drausminės atsakomybės už konkrečių veiksmų neatlikimą, remiantis aprašymo 7.13 p. numatytų abstrakčių funkcijų nevykdymu. 2014 m. gruodžio mėn. atsakovo pareigybės aprašymas buvo papildytas punktu (7.34 p.), kuriame numatyta pareiga vykdyti tiesioginio vadovo nurodymus ir tvarkyti poskyrio teritoriją: pagal poreikį atlikti žolės pjovimo darbus, rinkti lapus, šiukšles, žiemos metu valyti sniegą, atlikti smėlio barstymo darbus, pagal aplinkybes atlikti kitus darbus, kurie reikalingi palaikyti tvarką teritorijoje (b.l. 28-34). Tai, jog darbdavys papildė atsakovo pareigybės aprašymą naujomis konkrečiomis pareigomis, patvirtina teismo išvadas, jog ankstesnėje aprašymo redakcijoje aptartos atsakovo pareigos išdėstytos neaiškiai.

13Atsakovo pareigybės aprašymo 4 punkte numatyta, jog vairuotojas, jungiantis A.A.D. šaltkalvio pareigas, atlikdamas nustatytas funkcijas, vadovaujasi taip pat ir poskyrio vadovo nurodymais. Pareigybės aprašymo 7.25 punkte numatyta atsakovo pareiga, be konkrečiai išvardintų pareigų ir funkcijų, vykdyti ir kitus teisėtus bendrovės generalinio direktoriaus ir tiesioginio vadovo nurodymus. Vertindamas, ar atsakovas privalėjo tvarkyti teritoriją pagal nurodytus aprašymo punktus, teismas sutinka su Darbo ginčų komisijos išdėstytais agumentais ir išvada, kad 7.25 p. nurodyta pareiga negali būti aiškinama plečiamai. Ši pareiga numatyta vairuotojo, jungiančio A.A.D. šaltkalvio pareigas, pareigybės aprašyme, todėl turi būti susijusi su šios pareigybės darbo funkcijomis. Be to, ieškovo bendrovėje buvo kita pareigybė, kurios darbo funkcijos susijusios su teritorijos tvarkymu ir priežiūra. Pagal Gamybos padalinio Vandentiekio tinklų skyriaus Vandentiekio avarijų likvidavimo poskyrio sandėliniko, jungiančio pagalbinio darbininko pareigas, pareigybės aprašymą, patvirtintą atsakovo generalinio direktoriaus 2013-11-15 įsakymu Nr. 438-21(1.55-04), 7.21 p., šios pareigybės darbuotojo pareiga yra poskyrio teritorijos tvarkymas ir priežiūra – žolės pjovimo, lapų surinkimo, medžių ir krūmų genėjimo darbai, žiemos metu - sniego valymo, smėlio barstymo darbai (DGK b.l. 100-104).

14Iš visų byloje surinktų įrodymų vertindamas darbo drausmės pažeidimo sudėtį, teismas sprendžia, jog vien dėl to, kad atsakovas netvarkė poskyrio teritorijos, jis negali būti pripažįstamas kaltu dėl šio įvykio, kadangi atsakovo pareigybės aprašyme pareiga tvarkyti teritoriją nenumatyta. Be to, iš byloje surinktų įrodymų nenustatyta, kad atsakovui buvo tinkamai perduotas tiesioginio vadovo nurodymas tvarkyti teritoriją. Pagal atsakovo paaiškinimus, liudytojos J. A. parodymus, tuo metu, kai pamainos vadovas J. N. perdavė poilsio kambaryje buvusiems darbuotojams poskyrio vadovo D. U. nurodymą, atsakovo poilsio kambaryje nebuvo, jis buvo vad.specialistės J. A. kabinete, kuris yra kitame pastato aukšte. Iš atsakovo paaiškinimų nustatyta, kad apie tai, jog tiesioginis vadovas buvo davęs nurodymą tvarkyti teritoriją, atsakovas sužinojo, kai leisdamasis laiptais sutiko J. N.. Nenustačius, jog tiesioginio vadovo nurodymas tvarkyti teritoriją buvo perduotas atsakovui, fakto, jog atsakovas netvarkė teritorijos su kitais darbuotojais, negalima laikyti atsisakymu vykdyti tiesioginio vadovo nurodymą.

15Teismų praktikoje išaiškinta, jog vertinant darbo drausmės pažeidimo turinį, vienas iš darbo drausmės pažeidimo sudedamųjų elementų yra objektyvusis požymis – darbuotojo neteisėtas elgesys (neteisėta veika), t.y. darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Neteisėtu darbuotojo elgesiu pripažįstamas toks asmens elgesys, kuris prieštarauja norminių teisės aktų nustatytoms taisyklėms, taip pat nustatytoms darbo tvarkos taisyklėse ir pareiginėse instrukcijose. Neteisėtos veikos padarinys yra norminio teisės akto, taip pat subjektyviosios darbdavio teisės pažeidimas, pakenkimas jo tam tikram interesui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2008, 2010-12-13 nutartis c.b. Nr. 3K-3-511/2010). Nagrinėjamoje byloje nenustatyta aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog atsakovo veiksmuose yra darbo drausmės pažeidimo sudėtis ir atsakovas savo veiksmais pažeidė ieškovo teisės aktus ar pakenkė jo interesams.

16Atsakovo veiksmuose nenustačius visų sąlygų darbuotojo drausminei atsakomybei, daroma išvada, jo drausminė nuobauda atsakovui skirta nepagrįstai, todėl nėra pagrindo naikinti atsakovui palankaus Darbo ginčų komisijos sprendimo. Ieškinys atmetamas.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų. Pagal CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Sprendimas priimtas atsakovo naudai, todėl atsakovas turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

18Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 220 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato padėjėjo paslaugas, kurios buvo suteiktos nagrinėjant darbo bylą Darbo ginčų komisijoje. Į Darbo ginčų komisijos bylą pateikta su advokato padėjėju Romu Juoniu sudaryta teisinių paslaugų sutartis (DGK b.l. 88). Teismo nagrinėjamoje byloje atsakovas pateikė išlaidų už advokato padėjėjo pagalbą apmokėjimą patvirtinančius dokumentus – 2015-03-04 sąskaitą Nr. 1-TP/14-12-23/1, 2015-03-09 ir 2015-15-14 mokėjimo nurodymus (b.l. 54-55). Iš sąskaitos matyti, jog suteiktas teisines paslaugas sudaro teisinė dokumentų analizė, teisinės konsultacijos, prašymo dėl nuobaudos panaikinimo rengimas, atstovavimas Darbo ginčų komisijoje. Atsakovo patirtos išlaidos už advokato padėjėjo pagalbą neviršija Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo patvirtintų maksimalių dydžių, todėl iš ieškovo atsakovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos - 220 Eur už advokato padėjėjo pagalbą.

19Remiantis CPK 92 str., 93 str. 1 d., iš ieškovo į valstybės biudžetą priteisiamos 3,70 Eur išlaidos, kurias patyrė teismas, siųsdamas procesinius dokumentus.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 str., 88 str., 93 str., 98 str., 259-260 str., 263-265 str., 268-270 str., 279 str., 307 str., 410 str., teismas

Nutarė

21Ieškinį atmesti.

22Palikti galioti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2015 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. DGKS – 639, priimtą darbo byloje Nr. APS-1-23785.

23Priteisti iš ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“, j.a.k. 120545849, 220 Eur (du šimtus dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų atsakovo I. J., a.k. ( - ), naudai.

24Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“, j.a.k. 120545849, 3,70 Eur (tris eurus 70 ct) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai, j.a.k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią banke „Swedbank”, AB, įmokos kodas 5660 arba surenkamąją sąskaitą Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina skubiai pateikti teismui.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaitė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas kreipėsi teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas panaikinti... 3. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 4. Ieškovo atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė ieškinyje išdėstytais... 5. Atsakovas, jo atstovas teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti. Atsakovas... 6. Ieškinys atmetamas.... 7. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, Darbo ginčų komisijos bylos Nr.... 8. 2014-12-18 I. J. kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo... 9. Ieškovas ieškiniu prašo panaikinti Darbo ginčų komisijos sprendimą,... 10. Iš šalių paaiškinimų bei byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta,... 11. Remiantis DK 234, 236 str., darbo drausmės pažeidimas, kaip... 12. Drausminė nuobauda atsakovui skirta už tiesioginio vadovo – Vandentiekio... 13. Atsakovo pareigybės aprašymo 4 punkte numatyta, jog vairuotojas, jungiantis... 14. Iš visų byloje surinktų įrodymų vertindamas darbo drausmės pažeidimo... 15. Teismų praktikoje išaiškinta, jog vertinant darbo drausmės pažeidimo... 16. Atsakovo veiksmuose nenustačius visų sąlygų darbuotojo drausminei... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Pagal CPK 93 str. 1 d.,... 18. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 220 Eur bylinėjimosi išlaidų už... 19. Remiantis CPK 92 str., 93 str. 1 d., iš ieškovo į... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 str., 88 str.,... 21. Ieškinį atmesti.... 22. Palikti galioti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“, j.a.k. 120545849, 220 Eur... 24. Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“, j.a.k. 120545849,... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...