Byla 2-801-157/2015
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. Š. (S. Š.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 29 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovės J. V. prašymas dėl sustabdymo civilinės bylos Nr. 2-93-590/2015 pagal ieškovės J. V. ieškinį atsakovui S. Š. dėl lėšų, gautų pagal jos įgaliojimą, priteisimo ir atsakovo priešieškinį dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė J. V. pateikė teismui ieškinį, prašydama priteisti jai iš atsakovo S. Š. 1 300 000 Lt, kuriuos pastarasis gavo pagal įgaliojimą pardavęs jos butą, esantį ( - ), 325 178,08 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio procesines metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas S. Š. pareiškė J. V. priešieškinį, prašydamas priteisti jam iš pastarosios 73 594,84 Lt skolos bei palūkanų, 5 proc. dydžio procesines metines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas, taip pat prašė skirti jai 20 000 Lt baudą už pareikštą nepagrįstą ieškinį. Atsakovas, nesutikdamas su jam pareikštais ieškininiais reikalavimais, tvirtino, kad šiai grąžino 1 300 000 Lt už minimą butą ir siekdamas patvirtinti šį faktą, pateikė teismui jos pasirašytą 2007-04-24 raštą, kuriame nurodė gavusi iš atsakovo ginčo pinigus.

6Ieškovės pareiškimo pagrindu Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. 2 PK Kriminalinės policijos skyriuje 2014-09-03 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas (baudžiamoji byla Nr. 13-1-02130-14) dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalyje (sukčiavimas) numatyto nusikaltimo padarymo. Šioje byloje S. Š. buvo pareikšti įtarimai dėl to, kad jis, veikdamas kartu su kitu asmeniu, apgaule savo naudai įgijo didelės vertės – 1 300 000 Lt, J. V. nuosavybės teise priklausantį turtą. Pranešime apie įtarimą, be kita ko, nurodoma, kad šie asmenys įkalbėjo J. V. pasirašyti raštą, jog 1 300 000 Lt ji yra atgavusi, nors pinigai jai nebuvo perduoti.

7Ieškovė J. V., vadovaudamasi CPK 163, 164 straipsniais, prašė sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki bus užbaigta nagrinėti minėta atsakovui S. Š. iškelta baudžiamoji byla (CPK 163 str. 3 p., 166 str. 1 d. 2 p.).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovės J. V. prašymą patenkino ir sustabdė civilinę bylą iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 13-1-02130-14, kurioje S. Š. pareikšti įtarimai pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (sukčiavimas).

10Teismas, remdamasis bylos medžiaga, konstatavo, kad baudžiamąja tvarka nagrinėjamos aplinkybės, susijusios su ieškovės J. V. 2007-04-24 rašto surašymu ir 1 300 000 Lt pinigų sumos jai perdavimu – gali turėti esminės reikšmės civilinės bylos nagrinėjimui ir galimam teismo sprendimui. Nustatęs, kad teismo sprendimą šioje civilinėje byloje gali lemti nusikaltimo buvimo ar nebuvimo faktas, t. y. tokios aplinkybės, kurios nagrinėjamos ir nustatomos ne civilinėje, bet baudžiamojo byloje, teismas nusprendė ieškovės J. V. prašymą patenkinti (CPK 163 str. 3 p., 166 str. 1 d. 2 p.).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atsakovas S. Š. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės J. V. prašymą atmesti. Atsakovas nurodo, kad:

  1. Teismas be pagrindo nesirėmė teisminės praktikos nuostatomis nagrinėjamos kategorijos bylose, pagal kurias ikiteisminio tyrimo procese atliekami veiksmai nelaikytini baudžiamosios bylos nagrinėjimu, neteisingai konstatavo, kad jo atžvilgiu yra nagrinėjama baudžiamoji byla, sprendė, jog taikytinas CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatytas privalomas civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymas.

132. Teismas be pagrindo nesirėmė teisminės praktikos nuostatomis, kad ikiteisminis tyrimas gali būti CPK 164 straipsnio 4 punkte numatyto fakultatyvaus nagrinėjamos bylos sustabdymo pagrindu, nustačius nagrinėjamo ginčo bei minimame tyrime nustatinėjamų aplinkybių tiesioginę prejudiciją.

143. Teismas be pagrindo neįvertino jo paaiškinimų bei pateiktų rašytinių įrodymų, patvirtinančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų neteisėtus veiksmus jo atžvilgiu.

15Ieškovė J. V. atsiliepime į skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad baudžiamąja tvarka nagrinėjamos aplinkybės gali turėti esminės reikšmės civilinės bylos nagrinėjimui ir galimam teismo sprendimui – paaiškėjus, jog ieškovė pasirašė ginčijamą raštą dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, ieškinys turėtų būti tenkinamas, o priešingu atveju – atmetamas. Teigia, kad teismo priimtas sprendimas atitinka teismų praktiką šiuo klausimu – Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 9 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-152-619/2011, taikė CPK 163 straipsnio 3 punkto normą ir sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą analogiškoje situacijoje. Pažymi, kad pranešimas apie įtarimą apeliantui buvo įteiktas 2014-12-10, tai yra po to, kai kratos buvo pripažintos neteisėtomis, taigi darytina išvada, kad yra surinkta pakankamai duomenų įtarimams apeliantui pareikšti. Be to, policijos pareigūnų neteisėti veiksmai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiama dėl teisėtumo bei pagrįstumo pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria, vadovaujantis CPK 163 straipsnio 3 punktu, patenkintas ieškovės J. V. – jos atstovo, prašymas ir civilinė byla sustabdyta iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 13-1-02130-14, kurioje atsakovui S. Š. pareikšti įtarimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį (sukčiavimas).

18Šiuo klausimu pažymėtina tai, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – Teismas) jurisprudencijoje pripažįstama, jog esant tam tikroms aplinkybėms nacionaliniai teismai gali laukti paraleliai vykstančių teismo procesų rezultatų ir tai gali būti laikoma procesinio veiksmingumo priemone, tačiau toks sprendimas turi būti proporcingas, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-490/2014).

19Kaip žinoma, pagal CPK 1623 straipsnį bylos sustabdymas yra procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam terminui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės. Teismas, vadovaudamasis CPK 164 straipsnio 4 punktu, turi teisę sustabdyti civilinę bylą, kai pripažįsta, jog tai padaryti yra būtina, tačiau ši teismo diskrecijos teisė turi būti įgyvendinama įvertinus tokį būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, tai yra ištyrus ar minima priemonė yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009 ir kt.). Tuo tarpu esant bent vienam iš CPK 163 straipsnyje ar kituose įstatymuose numatytų privalomojo bylos sustabdymo pagrindų teismas tai padaryti privalo ex officio (lot. k. „pagal pareigas“), tai yra nepriklausomai nei nuo to, ar dalyvaujantys byloje asmenys išsakė nuomonę šiuo klausimu, nei nuo tokios nuomonės turinio, nes teismą tai padaryti įpareigoja įstatymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005 ir kt.).

20Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovė J. V. prašyme sustabdyti šią bylą vadovavosi CPK 163, 164 straipsniais, o teismas, ištyręs jos nurodytas aplinkybes, konstatavo esant CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatytą pagrindą privalomam bylos sustabdymui – faktą, kad yra nagrinėjama pirmiau nurodyta baudžiamoji byla, kurioje baudžiamąja tvarka nustatomos aplinkybės – nusikaltimo buvimo ar nebuvimo faktas, gali lemti teismo sprendimą šioje civilinėje byloje.

21Iš tiesų, pagal CPK 163 straipsnio 3 punkto normą teismas privalo sustabdyti civilinę bylą, kai jos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Tačiau teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas negali būti pagrindu sustabdyti bylos nagrinėjimą pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne viename savo sprendime yra išaiškinęs, kad vien ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimas, nesant surašyto kaltinamojo akto, kuris apibrėžtų baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme ribas, ir nesant baudžiamosios bylos perduotos teismui, nesudaro pagrindo taikyti CPK 163 straipsnio 3 punkto; kad ikiteisminio tyrimo procese atliekami veiksmai nelaikytini baudžiamosios bylos nagrinėjimu, nes juos atlieka ne teismas, o Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatytų ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnai ir prokuroras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2005; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006; 2007 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-339/2007 ir kt.). Taigi esant tokiai teismų praktikai, nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių kontekste pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo taikyti šią CPK 163 straipsnio normą.

22Ieškovė J. V. atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą savo argumentus dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo, be kita ko, grindžia teigdama, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 9 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-152-619/2011, esant aplinkybėms, kurios analogiškos nagrinėjamoms, taikė CPK 163 straipsnio 3 punkto normą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiais klausimais yra pasisakęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris formuoja galutinę teismų praktiką, todėl paminėta Vilniaus apygardos teismo nutartimi nėra pagrindo remtis (CPK 4 str., 185 str., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 str. 4 d.)

23Minėta, kad ieškovė J. V. savo prašymą grindė taip pat ir CPK 164 straipsniu, reglamentuojantį fakultatyviuosius bylos sustabdymo pagrindus, kurių sąrašas nėra baigtinis, nes, kaip minėta, teismas turi teisę bylą sustabdyti, jei pripažįsta, kad tai būtina (CPK 164 str. 4 p.). Dėl to, net ir nenustačius CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinto privalomojo bylos sustabdymo pagrindo, byla vis tiek galėtų būti stabdoma teismo nuožiūra, remiantis CPK 164 straipsnio 4 punktu. Apeliaciniam teismui, kaip faktinei teismų instancijai, privaloma patikrinti, ar nagrinėjamoje byloje sprendžiant ieškovės J. V. prašymą, nėra pagrindo taikyti minėtą normą.

24Kasacinis teismas šiuo klausimu yra nurodęs, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai, priimti procesiniai sprendimai gali būti rašytiniais įrodymais civilinėje byloje, todėl atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ikiteisminio tyrimo atlikimas gali būti pagrindu sustabdyti civilinę bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą. Tačiau spręsdamas, ar byla stabdytina, teismas turi išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus, tai yra būtų pateisinama proceso trukmės, jo intensyvumo aspektais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-10/2007; 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009 etc.).

25Taigi aplinkybės, dėl kurių teismas pripažįsta esant pagrindą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo, gali būti svarbios, atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo apimtį, konkrečius jame atliekamus veiksmus ir jų civilinius teisinius padarinius: jeigu atliekamos ekspertizės, tai kokie klausimai tiriami, ar numatomos gauti išvados gali būti panaudojamos civiliniame procese, ar jos būtų reikšmingas įrodymų šaltinis; jeigu bylos aplinkybės gali būti ištirtos apklausiant šalis ar liudytojus, tai būtina pagrįsti, kodėl to negalima operatyviau atlikti civilinėje byloje, o būtina laukti, kol neapibrėžtai ateityje tai atliks kita institucija – tyrėjas. Be to, būtina įvertinti tai, kad šių institucijų, pareigūnų sprendimai civiliniame procese yra tik vieni iš rašytinių įrodymų ir neturi prejudicinės galios. Taigi būtina spręsti, ar neišreikalauti rašytinių įrodymų tinkamai patvirtintų nuorašų, kad aktualios aplinkybės operatyviai ir intensyviai būtų tiriamos civilinėje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008).

26Teismas, vertindamas šios bylos faktines aplinkybes, dar kartą pažymi, kad nagrinėjamas ginčas tarp šalių yra kilęs dėl vykdymo įgaliojimo, kurį ieškovė J. V. atsakovui S. Š. išdavė dar 2007-03-16; ieškovei priklausiusio nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, kurios pagrindu gautus 1 300 000 Lt, jos teigimu, atsakovas jai neatidavė, sudaryta 2007-03-20; kad šis ieškovės ieškininį pareiškimas, kuriuo be paminėtų lėšų iš atsakovo prašoma priteisti ir 325 178,08 Lt palūkanų, teismui yra pateiktas 2014-04-01; kad atsakovas 2014-05-15 šioje byloje ieškovei yra pareiškęs priešieškinį dėl 73 594,84 Lt skolos bei palūkanų priteisimo, taip pat prašė skirti jai 20 000 Lt baudą už nepagrįsto ieškinio dėl skolos priteisimo pateikimą; kad priešieškinyje teigiama, jog pati ieškovė jam neapmokėjo išlaidų, patirtų vykdant jos pavedimą, tvirtinama, kad pati ieškovė yra raštu patvirtinusi, jog pinigus, gautus už parduotą jos butą, yra gavusi, todėl ieškinio pateikimas traktuotinas kaip nesąžiningas veikimas; kad bylos medžiagoje yra patvirtinta kopija pakvitavimo, datuoto 2007-04-24, kurio tekstas surašytas pirmuoju asmeniu nurodant, jog ieškovė iš atsakovo už parduotą ginčo butą gavo 1 300 000 Lt ir jokių pretenzijų jam neturi; kad iš teismui 2014-06-09 pateiktame ieškovės atsiliepime į atsakovo priešieškinį nurodytų aplinkybių matyti, kad nuo 2005 m. šalis bei, ieškovės žodžiais tariant, jos dukters tėvą A. D., siejo įvairūs nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai; kad iš Vilniaus apskrities VPK Vilniaus m. 2 PK Kriminalinės policijos skyriaus 2014-09-08 pranešimo matyti, jog pirmiau šioje byloje nurodytas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 13-1-02130-14 pradėtas 2014-09-03; kad iš byloje esančios kopijos 2014-10-01 pranešimo S. Š. apie įtarimą matyti, jog jam inkriminuojami pirmiau paminėti veiksmai – BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas, padarytas veikiant su A. D.; kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartimi (byla Nr. 1K-522-387/2014) patenkinus S. Š. skundą panaikintas kaip neteisėtas Vilniaus apskrities VPK Vilniaus m. 2 PK KPS tyrėjos 2014-09-04 nutarimas kratai daryti S. Š. gyvenamojoje vietoje bei Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartis, kuria buvo patvirtintas šis nutarimas. Konstatuota, jog ši krata padaryta neteisėtai; kad šio teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartimi (byla Nr. 1K-523-387/2014) panaikintas kaip neteisėtas Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 2 PK KPS tyrėjo 2014-09-04 nutarimas kratai daryti S. Š. darbo vietoje bei Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartis, kuria buvo patvirtintas šis nutarimas. Konstatuota, jog ši krata padaryta neteisėtai; kad pagal byloje esančius duomenis A. D. nuolatinė gyvenamoji vieta yra Jungtinėse Amerikos valstijose.

27Teismas, vadovaudamasis aukščiau šioje nutartyje nurodytais teismų praktikos išaiškinimais, susijusiais su CPK 164 straipsnio 4 punkto aiškinimu bei taikymu, remdamasis išvardintų bylos faktinių aplinkybių visetu, be kita ko ir tuo, kad dėl ikiteisminio tyrimo buvo kreiptasi jau nagrinėjant civilinį ginčą, kad ieškovė, atsiliepdama į atsakovo priešieškinį, iš viso nepareiškė savo pozicijos dėl nurodyto pakvitavimo, nors jis teismui buvo pateiktas kartu su kitais prie šio procesinio dokumento pridėtais rašytiniais įrodymais (pvz.: neneigė pakvitavimo buvimo fakto, savo parašo ant jo ir kt.), o taip pat tai, kad nėra pagrindo spręsti, jog ikiteisminis tyrimas bus baigtas artimiausiu metu – konstatuoja, kad pagal šio civilinio ginčo pobūdį nėra pagrindo išvadai, jog nagrinėjamai bylai reikšmingų aplinkybių nėra galimybės nustatyti civilinio proceso tvarka ar tai netikslinga daryti, todėl sprendžia, kad bylos sustabdymas dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo iš esmės neribotam laikui neatitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrintų civilinio proceso operatyvumo (CPK 2 str., 7 str., 72 str.). Pirmosios instancijos teismo argumentas, jog baudžiamąja tvarka nagrinėjamos aplinkybės, susijusios su ieškovės pakvitavimo surašymu ir pinigų jai perdavimu, nusikaltimo buvimo ar nebuvimo faktas – gali turėti esminės reikšmės civilinės bylos nagrinėjimui ir galimam teismo sprendimui, šiuo konkrečiu atveju nesutiekia pagrindo spręsti priešingai (CPK 185 str.).

28Taigi konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas nesant pakankamo pagrindo nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos CPK 163 straipsnio 3 punkto aiškinimo ir taikymo praktikos (CPK 4 str., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 str. 4 d.) ir neteisingai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą, o taip pat nustačius, kad nėra pagrindo takyti CPK 164 straipsnio 4 punkto normą, skundžiama teismo nutartis naikinama, klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovės J. V. prašymas dėl bylos sustabdymo atmetamas (CPK 3 str. 1 d., 162 3 str. 329 str. 1 d., 338 str.).

29Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį išdėstyti argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui neturi, todėl teismas dėl jų nepasisako (CPK 185 str.), nes, kaip žinoma, pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės J. V. prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė J. V. pateikė teismui ieškinį, prašydama priteisti jai iš... 5. Atsakovas S. Š. pareiškė J. V. priešieškinį, prašydamas priteisti jam... 6. Ieškovės pareiškimo pagrindu Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. 2 PK... 7. Ieškovė J. V., vadovaudamasi CPK 163, 164 straipsniais, prašė sustabdyti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovės J. V.... 10. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, konstatavo, kad baudžiamąja tvarka... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atsakovas S. Š. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 13. 2. Teismas be pagrindo nesirėmė teisminės praktikos nuostatomis, kad... 14. 3. Teismas be pagrindo neįvertino jo paaiškinimų bei pateiktų rašytinių... 15. Ieškovė J. V. atsiliepime į skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama dėl teisėtumo bei pagrįstumo pirmosios... 18. Šiuo klausimu pažymėtina tai, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau... 19. Kaip žinoma, pagal CPK 1623 straipsnį bylos sustabdymas yra procesinių... 20. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovė J. V. prašyme sustabdyti šią... 21. Iš tiesų, pagal CPK 163 straipsnio 3 punkto normą teismas privalo sustabdyti... 22. Ieškovė J. V. atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą savo argumentus... 23. Minėta, kad ieškovė J. V. savo prašymą grindė taip pat ir CPK 164... 24. Kasacinis teismas šiuo klausimu yra nurodęs, kad ikiteisminio tyrimo metu... 25. Taigi aplinkybės, dėl kurių teismas pripažįsta esant pagrindą sustabdyti... 26. Teismas, vertindamas šios bylos faktines aplinkybes, dar kartą pažymi, kad... 27. Teismas, vadovaudamasis aukščiau šioje nutartyje nurodytais teismų... 28. Taigi konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas nesant pakankamo pagrindo... 29. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį išdėstyti argumentai teisinės... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 31. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą...