Byla eAS-425-415/2020
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dainiaus Raižio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Alytaus Sakalėlio ir Drevinuko mokyklų aktyvių tėvų bendruomenės atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. gegužės 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Alytaus Sakalėlio ir Drevinuko mokyklų aktyvių tėvų bendruomenės skundą atsakovui Alytaus miesto savivaldybės tarybai (tretieji suinteresuoti asmenys – Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla, Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos taryba) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Alytaus Sakalėlio ir Drevinuko mokyklų aktyvių tėvų bendruomenės (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2020 m. balandžio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-77 „(duomenys neskelbtini)“ (toliau – ir Sprendimas Nr. T-77).

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – stabdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. Sprendimo Nr. T-77 vykdymą; 2) stabdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičiaus, klasių skaičiaus kiekviename sraute ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo laiko 2020-2021 nustatymo“ (toliau – ir Sprendimas Nr. 79) vykdymą. Nurodė, jog nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių bus padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, t. y. mokyklų veikla būtų nutraukta, 1–4 klasių mokiniai būtų perkelti į Alytaus Vidzgirio progimnaziją, o „Drevinuko“ mokykla nebeturėtų sukomplektuotų naujų klasių.

7II.

8Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2020 m. gegužės 6 d. nutartimi priėmė pareiškėjo skundą, o pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmetė.

9Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – stabdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. Sprendimo Nr. T-77 ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. Sprendimo Nr. T-79 vykdymą, iš esmės nenurodė teisiškai pagrįstų aplinkybių ir nepateikė įrodymų, jog nesiėmus nurodomų reikalavimo užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

10Teismas pažymėjo, jog pareiškėjo prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė – stabdyti Sprendimo Nr. T-79 vykdymą – nesusijusi su šioje byloje priimtu nagrinėti reikalavimu, nes nagrinėjamoje byloje ginčo dalykas yra Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sprendimo Nr. T-77, kuriuo nutarta sutikti, kad Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla būtų reorganizuota iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. prijungiant ją prie Alytaus Vidzgirio progimnazijos, teisėtumas ir pagrįstumas. Be to, nagrinėjamu atveju pareiškėjas Sprendimo Nr. T-79 neginčijo, todėl teismas pareiškėjo prašomą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę laikė nesusijusę su teismo priimtu nagrinėti skundo reikalavimu.

11Teismas papildomai nurodė, kad sustabdžius Sprendimo Nr. T-79 galiojimą, būtų sustabdytas viso Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano vykdymas, todėl pareiškėjos prašytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nėra proporcingas, atitinkantis proceso šalių interesų pusiausvyrą ir viešąjį interesą.

12Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad byloje nebuvo duomenų, sudarančių pakankamą pagrindą spręsti, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, todėl pareiškėjo prašymo netenkino.

13Teismas pažymėjo, jog ši teismo nutartis neužkerta kelio pareiškėjui bet kurioje proceso stadijoje pateikti teismui naują (motyvuotą ir pagrįstą įrodymais) prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo (ABTĮ 70 str. 1 d.).

14III.

15Pareiškėjas Alytaus Sakalėlio ir Drevinuko mokyklų aktyvių tėvų bendruomenė pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. gegužės 6 d. nutarties dalį, kuria teismas pareiškėjo prašymą stabdyti Sprendimo Nr. T-77 vykdymą, atmetė ir išspręsti klausimą iš esmės.

16Pareiškėjas paaiškina, kad pagal ginčijamą Sprendimą Nr. T-77, pradinės mokyklos ugdymo procesas bus perkeltas į Vidzgirio progimnazijos patalpas, o tai pažeis sutartis, kurias mokinių tėvai sudarė su „Sakalėlio“ mokykla. Pažymi, jog nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, vaikai ne tik bus perkeliami į kitas patalpas, bet ir susiklostys nauji didelės apimties teisiniai santykiai – bus suformuotas naujas mokyklos (Vidzgirio progimnazijos) personalas.

17Pareiškėjas akcentuoja, jog šiuo atveju, be kitų kriterijų, vertintina ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sprendimo Nr. T-77 keliama grėsmė viešajam interesui. Akivaizdu, jog, pareiškėjas negali nurodyti konkrečiai kokio dydžio žala bus patirta netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, nes tai nėra apskaičiuojama pinigais, tačiau neabejojama, kad, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, ženkli Alytaus miesto visuomenės dalis, t. y. „Sakalėlio“ mokyklos mokiniai, jų tėvai bei mokytojai patirs didelę neturtinę žalą.

18Atsakovas Alytaus miesto savivaldybės taryba atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Alytaus miesto savivaldybės taryba nurodo, kad ginčijamu Sprendimu Nr. T-77 buvo nuspręsta sutikti, kad iki 2020 metų rugpjūčio 31 d. reorganizuoti savivaldybės biudžetinę įstaigą Alyatus „Sakalėlio“ pradinę mokyklą, prijungiant ją prie Alytaus Vidzgirio progimnazijos. Be to, ginčijamu Sprendimu Nr. T-77 nustatytas reorganizavimo tikslas, t. y. reorganizuojama biudžetinė įstaiga, dalyvaujanti reorganizavime biudžetinė įstaiga, po reorganizavimo savo veiklą baigianti ir tęsianti ugdymo įstaiga, jos funkcijas, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

20Atsakovas paaiškina, kad ginčijamas sprendimas yra tik tarpinis procedūrinis sprendimas, kurio panaikinimas negalėtų sukelti teisinių pasekmių. Be to, ginčijamas sprendimas vertinamas kaip tarpinis, programinio pobūdžio dokumentas, kuriame yra formuojamas ir planuojamas tam tikrų veiksmų atlikimas ir kuris yra priimtas mokyklų tinklo kūrimo inicijavimo stadijoje. Pažymi, jog pareiškėjas nepateikia nei vieno pagrįsto argumento, susijusio su atsakovo sutikimu pradėti Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos reorganizavimo procedūrą.

21Alytaus miesto savivaldybės taryba Akcentuoja, jog pareiškėjas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Pertvarkos plano priedo panaikinimo buvo kreipęsis tiek į Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus (administracinė byla Nr. eI3-3813-428/2020), tiek apeliacine tvarka – į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (administracinė byla Nr. eAS-337-520/2020). Be to, tiek pirmosios instancijos teismas, tiek apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą, todėl pareiškėjo skundą atsisakė priimti (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.). Pažymi, jog pareiškėjas tuos pačius argumentus teikia ir šiame skunde, kurie visiškai nėra susiję su ginčijamu Sprendimu Nr. T-77. Be to, pareiškėjas nepateikia nei vieno pagrįsto argumento, susijusio su atsakovo sutikimu pradėti Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos reorganizavimo procedūrą.

22Teisėjų kolegija konstatuoja:

23IV.

24Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. gegužės 6 d. nutarties dalies, kuria teismas atmetė pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, teisėtumas ir pagrįstumas.

25ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje be kita ko nustatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

26Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016; 2018 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-19-575/2018). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. lapkričio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-751-442/2018; 2019 m. sausio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-60-525/2019). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-444-502/2017; 2018 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-502-520/2018). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

27Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

28Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – stabdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sprendimo Nr. T-77 ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. Sprendimo Nr. T-79 vykdymą.

29Pareiškėjas siekia, kad būtų taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, nes jo teigimu, vaikai ne tik bus perkeliami į kitas patalpas, bet ir susiklostys nauji didelės apimties teisiniai santykiai – bus suformuotas naujas mokyklos (Vidzgirio progimnazijos) personalas.

30Teisėjų kolegija, susipažinusi su pareiškėjo atskirojo skundo argumentais, pažymi, kad pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, iš esmės nurodė tuos pačius bendro pobūdžio teiginius dėl galimai ateityje kilsiančių teisinių pasekmių. Pastebėtina, jog pareiškėjas nurodomų aplinkybių nedetalizavo, nenurodė konkrečių būdų, kaip pasireikš ir kokio dydžio bus galima žala, kodėl ji gali būti neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma, nepateikė jokių nurodytą galimą žalą patvirtinančių objektyvių įrodymų.

31Teisėjų kolegija akcentuoja, kad reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012, 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Pažymėtina, kad pareiškėjas tik deklaratyviai nurodė, jog nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, mokiniams kils nepatogumų, tačiau neįvardijo ir nepagrindė, kokia didelė ar neatitaisoma žala galimai kiltų.

32Teisėjų kolegija įvertinusi atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktus paaiškinimus, kad ginčijamas Sprendimas Nr. T-77 vertinamas kaip tarpinis, programinio pobūdžio dokumentas, kuriame yra formuojamas ir planuojamas tam tikrų veiksmų atlikimas ir kuris yra priimtas mokyklų tinklo kūrimo inicijavimo stadijoje. Be to, ginčijamu Sprendimu Nr. T-77 nustatytas reorganizavimo tikslas, t. y. reorganizuojama biudžetinė įstaiga, dalyvaujanti reorganizavime biudžetinė įstaiga, po reorganizavimo savo veiklą baigianti ir tęsianti ugdymo įstaiga, jos funkcijas, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, todėl teisėjų kolegija priėjo prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad byloje nėra duomenų, sudarančių pakankamą pagrindą spręsti, jog nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

33Atsižvelgusi į pareiškėjo motyvus, pagrindžiančius užtikrinimo priemonės taikymą, atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą argumentus, įvertinusi administracinėje byloje nagrinėti priimtą reikalavimą ir byloje esančius duomenis, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pagrindo taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

34Be to, asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra abstraktūs ir nepagrįsti.

35Pažymėtina, kad aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, per se (savaime) nėra pagrindas ABTĮ 70 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau, jei pareiškėjas neįrodo, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio mėn. 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012 ir kt.). Šiame kontekste teisėjų kolegija vertina, kad pareiškėjo teiginiai dėl žalos padarymo yra tik deklaratyvaus pobūdžio ir nepatvirtinti jokiais įrodymais, kuriuos įvertinus būtų galima nustatyti, kokius nuostolius, netenkinus pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, patirtų pareiškėjas.

36Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo pareiškėjo atskirajame skunde išdėstytais motyvais naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

38Pareiškėjo Alytaus Sakalėlio ir Drevinuko mokyklų aktyvių tėvų bendruomenės atskirąjį skundą atmesti.

39Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. gegužės 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Alytaus Sakalėlio ir Drevinuko mokyklų aktyvių tėvų... 6. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones –... 7. II.... 8. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2020 m. gegužės 6 d.... 9. Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo... 10. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjo prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo... 11. Teismas papildomai nurodė, kad sustabdžius Sprendimo Nr. T-79 galiojimą,... 12. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad byloje nebuvo... 13. Teismas pažymėjo, jog ši teismo nutartis neužkerta kelio pareiškėjui bet... 14. III.... 15. Pareiškėjas Alytaus Sakalėlio ir Drevinuko mokyklų aktyvių tėvų... 16. Pareiškėjas paaiškina, kad pagal ginčijamą Sprendimą Nr. T-77, pradinės... 17. Pareiškėjas akcentuoja, jog šiuo atveju, be kitų kriterijų, vertintina ir... 18. Atsakovas Alytaus miesto savivaldybės taryba atsiliepime į atskirąjį... 19. Alytaus miesto savivaldybės taryba nurodo, kad ginčijamu Sprendimu Nr. T-77... 20. Atsakovas paaiškina, kad ginčijamas sprendimas yra tik tarpinis procedūrinis... 21. Alytaus miesto savivaldybės taryba Akcentuoja, jog pareiškėjas dėl Alytaus... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 23. IV.... 24. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos... 25. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje be kita ko nustatyta, kad teismas arba teisėjas... 26. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 27. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo... 28. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3... 29. Pareiškėjas siekia, kad būtų taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės,... 30. Teisėjų kolegija, susipažinusi su pareiškėjo atskirojo skundo argumentais,... 31. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip... 32. Teisėjų kolegija įvertinusi atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą... 33. Atsižvelgusi į pareiškėjo motyvus, pagrindžiančius užtikrinimo... 34. Be to, asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla... 35. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų... 36. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 38. Pareiškėjo Alytaus Sakalėlio ir Drevinuko mokyklų aktyvių tėvų... 39. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. gegužės 6 d.... 40. Nutartis neskundžiama....