Byla 2A-605-210/2010

2Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vytauto Kursevičiaus, kolegijos narių Birutės Simonaitienės, Danutės Burbulienės, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Žemės ūkio bendrovės „Agrowill Dumšiškės“ apeliacinį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-48-476/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lytagra“ ieškinį atsakovui žemės ūkio bendrovei „Agrowill Dumšiškės“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Ieškovas AB „Lytagra“ ieškiniu kreipėsi į Raseinių rajono apylinkės teismą, prašydamas priteisti 17570,73 Lt įsiskolinimą, 685,54 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidas ir 6 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2005-10-06 su atsakovu buvo sudaryta pirkimo pardavimo sutartis Nr. 2585, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo priimti prekes ir apmokėti už jas per 60 kalendorinių dienų po prekių paėmimo grynaisiais ar mokėjimo pavedimu pagal PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas sumas. Ieškovas teigė, kad atsakovui perdavė prekių už 17644,78 Lt, tačiau atsakovas apmokėjo tik 74,05 Lt ir liko skolingas 17570,73 Lt. Pažymėjo, kad atsakovas skolą pripažino tarpusavio atsiskaitymų suderinimo 2009-04-15 04 15 akte.

7Atsiliepime į ieškinį atsakovas ŽŪB „Agrowill Dumšiškės“ pripažino, kad pirko prekes iš ieškovo. Nurodė, kad nevertinant įsigytų prekių kokybės, pretenzijų, delspinigių/palūkanų dydžio, tarp šalių vyko derybos dėl atsiskaitymo terminų..

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9

10Raseinių rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 16 d. sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo ŽŪB „Agrowill Dumšiškės“ ieškovui AB „Lytagra“ 17570,73 Lt skolą, 685,54 Lt palūkanų, 547,68 Lt žyminio mokesčio, 400 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų ir 6 procentų dydžio palūkanas nuo 2009-06-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Tuo pačiu teismas priteisė iš atsakovo ŽŪB „Agrowill Dumšiškės“ 34,85 Lt pašto išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai santykiai ir atsakovas už įsigytas prekes liko skolingas ieškovui 17570,73 Lt. Pažymėjo, jog šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas, šiuo atveju palūkanas. Teismo vertinimu, ŽŪB „Dumšiškės“ buvo reorganizuota į ŽŪB „Agrowill Dumšiškės“, tęsia bendrovės įsipareigojimus ir laikytina tinkama šalimi. Teismas pažymėjo, kad atsakovui buvo pradėtas restruktūrizavimo procesas, tačiau nutartis iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą nėra įsiteisėjusi.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

12Apeliaciniu skundu atsakovas ŽŪB „Agrowill Dumšiškės“ prašo pakeisti Raseinių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 16 d. sprendimą. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo priteistos palūkanos yra aiškiai per didelės bei prieštarauja tiek CK nuostatoms, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai. Pažymima, jog ieškovas nepateikė teismui duomenų, kad dėl nesumokėtų prievolių jis patyrė nuostolius. Todėl, atsakovo manymu, atsižvelgiant į tai, kad netesybos atsirado pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, į šalių interesų pusiausvyrą ir principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus, priteistinų netesybų dydis turi būti mažintinas per pusę, iki 342,77 Lt. Be to, atsakovas nurodo, kad sprendimas dalyje dėl palūkanų turi būti pakeistas dar ir dėl to, jog atsakovo finansinė padėtis šiuo metu sunki. Ta įrodo ir inicijuojama atsakovo restruktūrizavimo byla (civilinė byla Nr. 2-869/2010 Lietuvos apeliaciniame teisme).

13Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas AB „Lytagra“ nurodo, kad apeliacinis skundas nepagrįstas ir prašo jį atmesti. Tuo pačiu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 400 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų. Atsiliepime nurodoma, kad teismas sprendimu priteisė sutartines palūkanas, kurios pilnai atitinka įstatymo reikalavimus, o įstatymu nustatyta palūkanų norma negali būti laikoma aiškiai per didelė ar neprotinga. Pažymima, kad apeliantas nurodydamas, jog priteistos palūkanos prieštarauja CK normoms nenurodo, kokiai konkrečiai CK nuostatai prieštarauja priteistos palūkanos. Ieškovo teigimu, argumentas, kad priteistos palūkanos prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai nepagrįstas, nes apeliaciniame skunde nenurodoma nė viena nutartis, kurioje būtų pasisakyta dėl įstatymu nustatytų palūkanų priteisimo.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir teisiniai argumentai, kuriais ieškovo apeliacinis skundas netenkinamas.

15Dėl sutartinės prievolės neįvykdymo ir netesybų dydžio.

16Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant ir netinkamą prievolės įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Skolininkui neįvykdžius prievolės pagal sutartį, atsiranda neigiami teisiniai padariniai: kreditorius, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ar įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais – sustabdyti savo prievolės vykdymą, nustatyti papildomą terminą sutarčiai įvykdyti, reikalauti įvykdyti prievolę natūra, reikalauti ištaisyti įvykdymo trūkumus, nutraukti sutartį (CK 6.207 – 6.217 str.), taip pat reikalauti, kad kaltoji šalis atlygintų nuostolius ir sumokėtų netesybas (CK 6.256 str.). Šioje byloje tarp šalių nėra ginčo dėl sutartinės prievolės neįvykdymo. Ieškovas – AB „Lytagra“ savo prievolę teikti atsakovui prekes vykdė visa apimtimi, tačiau atsakovas už prekes nustatytu terminu neatsiskaitė. Apie tai liudija byloje esantieji dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, šalių tarpusavio atsiskaitymų suderinimo protokolas, kurie byloja apie pateiktas prekes ieškovui ir skolos dydį, kuris yra 17570,73 Lt. Sutarties 5.2 punkte nustatyta, kad laiku nesumokėjus už prekes atsakovas privalo mokėti palūkanas, nustatytas įstatymo.

17Pirmosios instancijos teismas priteisdamas iš atsakovo palūkanas už prievolės atsiskaityti nevykdymą, pagrįstai konstatavo, kad Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymas (2 str. 3 d. ir 3 str. 4 d.) nustato, jog jeigu sutartis nenustato kitaip, palūkanų, kurias privalo mokėti skolininkas už pavėlavimą dydis apskaičiuojamas taikant vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, padidintą 7 procentiniais punktais, galiojusią tų metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas, ir teisingai apskaičiavo mokėtinų palūkanų absoliutų dydį – 9,4 procentus nuo priteistos sumos, t. y. 685,54 Lt.

18Pažymėtina, kad CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 str. 3 d.. Šiomis teisės normomis teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ar spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007).

19Šioje byloje nustatyta, jog tarp šalių sudarytos sutarties 5.2 p. numatyta, kad laiku nesumokėjęs už gautas prekes skolininkas privalo mokėti, pareikalavus pardavėjui, įstatymines palūkanas (b. l. 5, byla Nr. L2-615-476/2009). Teisėjų kolegija konstatuoja, jog priteistos palūkanos šiuo atveju nėra ir negali būti aiškiai per didelės, ir nėra pagrindo teigti, kad jų priteisimas prieštarauja tiek CK nuostatoms, tiek ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai. Netesybos, kaip iš esmės pagrįstai nurodoma apeliaciniame skunde, turi atlikti kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai jos turėtus ir patiriamus nuostolius dėl sutarties nevykdymo. Šiuo atveju atsakovas naudojosi ieškovo piniginėmis lėšomis, neatsiskaitydamas už gautas prekes, ieškovas negalėjo šias lėšas panaudoti savo nuožiūra, nes jos iš esmės buvo „įšaldytos“ ir nekūrė ieškovui pridėtinės vertės, todėl konstatuotina, kad ieškovas patyrė nuostolius. Jų dydžio įrodinėti šiuo atveju nereikia, nes CK 6.261 str. įtvirtinta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Taigi įstatymu nustatytos palūkanos negali būti laikomos nepagrįstai didelėmis, neproporcingomis, pažeidžiančiomis šalių interesų pusiausvyros principus. Atskirai pažymėtina, kad šioje byloje priteistų netesybų (palūkanų) suma vertinant ją su priteista skolos suma, bei kitomis faktinėmis aplinkybėmis, apskritai nėra didelė.

20Todėl apeliacinis skundas netenkinamas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistu.

21Atmetant apeliacinį skundą, iš apelianto ieškovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 str., 93 str. 1, 3 d., 98 str.). Šiuo atveju tai yra advokato pagalbos išlaidos, sudarančios 400 Lt (b. l. 89).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Raseinių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš atsakovo ŽŪB „Agrowill Dumšiškės“ (į/k 172276179) ieškovui AB „Lytagra“ (į/k 133370289) 400 Lt (keturis šimtus litų) advokato teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. I. Ginčo esmė... 6. Ieškovas AB „Lytagra“ ieškiniu kreipėsi į Raseinių rajono apylinkės... 7. Atsiliepime į ieškinį atsakovas ŽŪB „Agrowill Dumšiškės“... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. ... 10. Raseinių rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 16 d. sprendimu ieškinį... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas ŽŪB „Agrowill Dumšiškės“ prašo pakeisti... 13. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas AB „Lytagra“ nurodo, kad... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir teisiniai argumentai,... 15. Dėl sutartinės prievolės neįvykdymo ir netesybų dydžio.... 16. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės... 17. Pirmosios instancijos teismas priteisdamas iš atsakovo palūkanas už... 18. Pažymėtina, kad CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, jeigu netesybos (bauda,... 19. Šioje byloje nustatyta, jog tarp šalių sudarytos sutarties 5.2 p. numatyta,... 20. Todėl apeliacinis skundas netenkinamas ir pirmosios instancijos teismo... 21. Atmetant apeliacinį skundą, iš apelianto ieškovui priteisiamos... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Raseinių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 16 d. sprendimą palikti... 24. Priteisti iš atsakovo ŽŪB „Agrowill Dumšiškės“ (į/k 172276179)...