Byla e2-1293-798/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 8 d. nutarties, kuria tenkintas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Delteksa“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Gribžiniai“ prašymas atstatydinti ją iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Delteksa“ bankroto administratorės pareigų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos (kreditorės) uždarosios akcinės bendrovės „Metalo paruošimas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 8 d. nutarties, kuria tenkintas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Delteksa“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Gribžiniai“ prašymas atstatydinti ją iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Delteksa“ bankroto administratorės pareigų,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 8 d. nutartimi, kuri 2018 m. sausio 4 d. įsiteisėjo, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Delteksa“ iškelta bankroto byla, bendrovės bankroto administratore paskirta UAB „Gribžiniai“.

72.

8BUAB „Delteksa“ bankroto administratorė UAB „Gribžiniai“ pateikė teismui prašymą ją atstatydinti. Prašyme nurodė, kad 2019 m. kovo 14 d. vykusiame BUAB „Delteksa“ kreditorių susirinkime 3-iuoju susirinkimo darbotvarkės klausimu kreditoriai nepatvirtino bankroto administratorės ataskaitos. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 6 d. nutartimi nusprendė, kad BUAB „Delteksa“ kreditorės UAB „Ravita transportas“ pateiktas ir 2019 m. kovo 14 d. kreditorių susirinkime priimtas nutarimas nesvarstyti bankroto administratorės pateiktos ataskaitos ir įpareigoti administratorę pateikti ataskaitą už 2018 metus yra neteisėtas. Taigi, neaptvirtinus ataskaitos bankroto administratorė pati teikia prašymą ją atstatydinti iš bankroto administratorės pareigų.

93.

10BUAB „Delteksa“ kreditorės UAB „Ravita transportas“, MB „Vatrimeka“, UAB „Panerių metalas“ ir J. F. atsiliepimu prašė bankroto administratorės prašymą tenkinti. Nurodė, kad palaiko savo 2019 m. birželio 3 d. kreditorių susirinkimo biuletenyje nurodytus argumentus dėl administratorės veiklos ataskaitos netvirtinimo.

114.

12Kreditorė VĮ Turto bankas atsiliepime į bankroto administratorės prašymą prašė klausimą spręsti teismo nuožiūra.

135.

14Kreditorė UAB ,,Metalo paruošimas“ atsiliepime prašė bankroto administratorės prašymą atmesti. Nurodė, kad vien tai, kad tarp bankroto administratorės ir daugumos kreditorių (UAB „Ravita transportas“, UAB „Panerių metalas“, MB „Vatrimeka“, J. F. ir V. Ž.) yra konfliktinė situacija, ir dėl to minėti kreditoriai pasinaudodami dominuojančia padėtimi be jokių motyvų jau trečią kartą atsisako tvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą nėra svarbi priežastis, kuri sudarytų pagrindą bankroto administratorei atsistatydinti. Minėti kreditoriai nepritaria bankroto administratorės veiklos ataskaitai nenurodydami jokių šios ataskaitos trūkumų arba šį klausimą palieka nenagrinėtu. Todėl tikroji bankroto administratorės veiklos ataskaitos netvirtinimo priežastis nėra netinkamas bankroto administratorės pareigų vykdymas.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

166.

17Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 8 d. nutartimi tenkino BUAB „Delteksa“ bankroto administratorės UAB „Gribžiniai“ prašymą ir atstatydino bankroto administratorę iš BUAB „Delteksa“ bankroto administratorės pareigų; naująja bankroto administratore paskirta UAB „TOP CONSULT“.

187.

19Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad tarp bankroto administratorės UAB „Gribžiniai“ ir kreditorių J. F., V. Ž., MB „Vatrimeka“, UAB „Panerių metalas“ ir UAB „Ravita transportas“ yra esminių nesutarimų, dėl kurių bankroto procedūros nėra vykdomos sklandžiai ir sparčiai. Teismas nustatė, kad bankroto administratorė daugybę kartų kreipėsi į teismą dėl BUAB „Delteksa“ kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų panaikinimo, kreditoriai vis dar nėra patvirtinę bankroto administratorės veiklos ataskaitos, o bankroto administratorės atstatydinimas yra inicijuojamas jau antrą kartą, todėl teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju, siekiant bankroto proceso operatyvumo, tikslinga atstatydinti bankroto administratorę UAB „Gribžiniai“ iš BUAB „Delteksa“ bankroto administratorės pareigų (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 10 dalis).

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

218.

22Atskiruoju skundu kreditorė UAB „Metalo paruošimas“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 8 d. nutartį ir atmesti bankroto administratorės prašymą ją atstatydinti kaip nepagrįstą. Atskirajame skunde remiamasi šiais pagrindiniais argumentais:

238.1.

24Bankroto administratorės ir daugumos kreditorių pozicijų bankroto procedūrų klausimais nesutapimas nelaikytinas svarbia priežastimi, sudarančia pagrindą atstatydinti bankroto administratorę. Bankroto administratorė buvo atstatydinta tik todėl, kad tinkamai atlieka jai teisės aktais priskirtas funkcijas ir skundžia nepagrįstus kreditorių susirinkimų nutarimus. Šiuo atveju nebuvo nustatytas joks netinkamas bankroto administratorės pareigų vykdymas.

258.2.

26Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad bankroto administratorę tikslinga atstatydinti siekiant operatyvumo principo užtikrinimo, pakeitus bankroto administratorę bus sutrikdyta bankroto procedūrų eiga, padidės bankroto administravimo kaštai bei užsitęs bankroto bylos nagrinėjimas.

279.

28Bankroto administratorė UAB „Gribžiniai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundo netenkinti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

299.1.

30Pirmosios instancijos teismas, gavęs bankroto administratorės prašymą ją atstatydinti, įvertino prašyme nurodytas priežastis. Teismas skundžiamoje nutartyje padarė pagrįstą išvadą, kad tarp bankroto administratorės UAB „Gribžiniai“ ir kreditorių J. F., V. Ž., MB „Vatrimeka“, UAB „Panerių metalas“ ir UAB „Ravita transportas“ yra esminių nesutarimų, dėl kurių bankroto procedūros nevyksta sklandžiai ir sparčiai. Bankroto administratorė UAB „Gribžiniai“ teikia skundus teismui dėl jos nuomone neteisėtų kreditorių susirinkimo sprendimų. Dėl skundų nagrinėjimo bankroto procedūros užsitęsia.

319.2.

32Naujos bankroto administratorės UAB "TOP CONSULT" buveinė yra Vilniaus mieste, kaip ir BUAB „Delteksa“ buveinė ir jai priklausantis nekilnojamasis turtas. Be to, didžioji dalis kreditorių taip pat veikia Vilniaus mieste. Vien dėl šios priežastis naujai paskirta bankroto administratorė galimai patirs mažesnes bankroto administravimo sąnaudas bei bus galimybė bankroto procedūras vykdyti sklandžiau ir operatyviau. Teismas

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl bylos ribų

3510.

36Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva (lot. ex officio) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

3711.

38Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas tenkino bankroto administratorės prašymą dėl jos atstatydinimo iš bankrutavusios bendrovės administratorės pareigų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl atskirojo skundo netenkinimo

3912.

40ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodytas baigtinis administratorių atstatydinimo iš pareigų sąrašas. Vienas atvejų, kai teismas atstatydina bankroto administratorių iš pareigų, yra kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies

411 punktas).

4213.

43Kadangi bankroto administratorius įmonės bankroto procese užima ypatingą vietą ir nuo jo veiksmų priklauso bankroto procedūrų tinkamas atlikimas, operatyvus bankroto proceso užbaigimas, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymima, kad sprendimas dėl bankroto administratoriaus, pateikusio teismui prašymą jį atstatydinti, atstatydinimo priimamas įvertinus prašyme nurodytas priežastis dėl jo atsistatydinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2108-381/2016). Administratoriaus atstatydinimui nepakanka nustatyti, kad atstatydinus administratorių kreditorių teisės ir interesai nebus pažeisti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2004-241/2016). Teismas gali patenkinti bankroto administratoriaus prašymą dėl jo atstatydinimo konstatavęs svarbias priežastis bei kad tokiu būdu nebus pažeistas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-741-157/2017).

4414.

45Procesinį sprendimą dėl UAB „Gribžiniai“ atstatydinimo iš BUAB „Delteksa“ bankroto administratorės pareigų pirmosios instancijos teismas iš esmės grindė konfliktiniais bendrovės kreditorių ir bankroto administratorės santykiais, kurie turi neigiamos įtakos bankroto procedūrų operatyvumui ir bankroto proceso trukmei.

4615.

47Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su tokiais pirmosios instancijos teismo argumentais. Taip pat pažymėtina, kad ĮBĮ 11 straipsnyje yra numatyta ir bankroto administratoriaus atsistatydinimo teisė (savarankiškas atsistatydinimo pagrindas), kai administratorius pateikia teismui tokį prašymą. Šiuo atveju susiklosčius konfliktiniams santykiams tarp bankroto administratorės ir didžiosios dalies bendrovės kreditorių, nesant patvirtintos administratorės veiklos ataskaitos ir esant pačios administratorės pareikštam prašymui ją atstatydinti, nėra prasmės palikti administratore asmens, kuris, didelė tikimybė, ankščiau ar vėliau bus pakeistas, nes stambiausi kreditoriai toliau atvirai reikš nepasitikėjimą teismo paskirta administratore UAB „Gribžiniai“.

4816.

49Šiuo atveju bankroto administratorės pakeitimas neužvilkins bankroto bylos nagrinėjimo bei atitiks bankrutuojančios bendrovės, jos kreditorių teises bei viešąjį interesą. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad BUAB „Delteksa“ bankroto procedūros nėra tokioje stadijoje, kurioje būtų žalinga pakeisti bankroto administratorę (pvz., svarstomas klausimas dėl bendrovės pabaigos) ir neturės įtakos bankroto eigai.

5017.

51Šiuo atveju vien tik teiginiais grįstas apeliantės manymas, kad bankroto administratorės ir daugumos kreditorių konfliktiniai santykiai nėra pakankamu pagrindu atstatydinti tokią valią išreiškusią bankroto administratorę, yra subjektyvūs. Akivaizdu, kad tiek bankrutavusios bendrovės kreditoriai, tiek bankroto administratorė nenori ir neketina tęsti bankroto procedūrų bendradarbiaudami, todėl nėra pagrindo prieštarauti jų valiai. Esamoje situacijoje neatstatydinus bankroto administratorės ir vienos iš kreditorių, t. y. apeliantės, interesui nulemiant priimamą procesinį sprendimą, toliau būtų pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas. Todėl teismas, siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo, bankroto proceso operatyvumo, ir atsižvelgdamas į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją panaikinti ar pakeisti.

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 8 d. nutartimi, kuri 2018 m.... 7. 2.... 8. BUAB „Delteksa“ bankroto administratorė UAB „Gribžiniai“ pateikė... 9. 3.... 10. BUAB „Delteksa“ kreditorės UAB „Ravita transportas“, MB... 11. 4.... 12. Kreditorė VĮ Turto bankas atsiliepime į bankroto administratorės prašymą... 13. 5.... 14. Kreditorė UAB ,,Metalo paruošimas“ atsiliepime prašė bankroto... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 6.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 8 d. nutartimi tenkino BUAB... 18. 7.... 19. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad tarp bankroto administratorės... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 8.... 22. Atskiruoju skundu kreditorė UAB „Metalo paruošimas“ prašo pakeisti... 23. 8.1.... 24. Bankroto administratorės ir daugumos kreditorių pozicijų bankroto... 25. 8.2.... 26. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad bankroto... 27. 9.... 28. Bankroto administratorė UAB „Gribžiniai“ atsiliepimu į atskirąjį... 29. 9.1.... 30. Pirmosios instancijos teismas, gavęs bankroto administratorės prašymą ją... 31. 9.2.... 32. Naujos bankroto administratorės UAB "TOP CONSULT" buveinė yra Vilniaus... 33. IV.... 34. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. 10.... 36. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 37. 11.... 38. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 39. 12.... 40. ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodytas baigtinis administratorių... 41. 1 punktas).... 42. 13.... 43. Kadangi bankroto administratorius įmonės bankroto procese užima ypatingą... 44. 14.... 45. Procesinį sprendimą dėl UAB „Gribžiniai“ atstatydinimo iš BUAB... 46. 15.... 47. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su tokiais pirmosios... 48. 16.... 49. Šiuo atveju bankroto administratorės pakeitimas neužvilkins bankroto bylos... 50. 17.... 51. Šiuo atveju vien tik teiginiais grįstas apeliantės manymas, kad bankroto... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 53. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą....