Byla e2-20527-587/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inbald“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tytus“, ieškinį atsakovui S. K. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 5818,26 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo) įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – atsakovui asmeniškai. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė ieškinyje prašė, esant CPK numatytiems atvejams, priimti sprendimą už akių. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6Teismas konstatuoja:

7Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą 2017 m. kovo 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1877-436/2017 UAB „Inbald“ iškėlė bankroto bylą ir administratore paskyrė UAB „Tytus“, įpareigojo įmonės valdymo organus per 10 dienų įsiteisėjus teismo nutarčiai, perduoti paskirtai bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus. Ieškovė nurodė, kad šie dokumentai nebuvo perduoti. Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 11 d. nutartimi patvirtino 2000,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą, o 2017 m. birželio 5 d. nutartimi patvirtino BUAB „Inbald“ kreditorių finansinius reikalavimus.

8Atlikus formalų byloje pateiktų rašytinių įrodymų – Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d., 2017 m. gegužės 11 d., 2017 m. birželio 5 d. nutarčių, raštų, juridinių asmenų registro išrašo – vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

9Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246–6.249 str.). Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų juridinio asmens vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Juridinio asmens vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius juridinio asmens vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

10CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Juridinio asmens vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnis). Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai neatsiskaitinėjo su kreditoriais, nesiėmė priemonių įmonės prastėjančiai finansinei padėčiai pagerinti, nevykdė savo, kaip įmonės vadovo, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovo kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 3398,26 Eur žalos atlyginimo bei 2000,00 Eur bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų (CK 6.249 str., 6.263 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str.).

11Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Ieškovė ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau teismui nepateikia jokių jas patvirtinančių dokumentų, todėl ieškovei bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

13Iš atsakovo valstybei priteistina 131,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str. 1 d., 96 str.), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 str. 1 d. 8 p. nustatyta tvarka.

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr.1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo S. K., a. k. ( - ) ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inbald“, į. k. 159630178, naudai 5818,26 Eur (penkis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniolika Eur 26 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (5818,26 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. liepos 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti valstybei iš atsakovo S. K., a. k. ( - ) 131,00 Eur (vieną šimtą trisdešimt tris Eur 0 ct) žyminio mokesčio, kuris turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660) mokėtojo pasirinktame banke.

19Atsakovas, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2–3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai