Byla 2-1716-236/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 23 d. nutarties bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės Go Planet Travel bankroto byloje Nr. B2-630-614/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „LAIPTŲ FABRIKAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 23 d. nutarties bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės Go Planet Travel bankroto byloje Nr. B2-630-614/2015.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi nutarė iškelti bankroto bylą UAB Go Planet Travel. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi nutarė panaikinti nutarties dalį dėl UAB Go Planet Travel bankroto administratoriaus paskyrimo ir bendrovės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“, kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 9 d. nutartimi, atsižvelgdamas į kreditoriaus reikalavimų pagrįstumą patvirtinančius dokumentus, bankroto administratoriui sutinkant su kreditoriaus reikalavimu, nutarė patvirtinti UAB „Grand Cru Airlines“ 995 827,24 Eur trečios eilės reikalavimą BUAB Go Planet Travel.

6Pareiškėjas UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ 20115 m. liepos 23 d. pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartį dalyje, kurioje patvirtintas UAB „Grand Cru Airlines“ 995 827,24 Eur trečios eilės reikalavimas BUAB Go Planet Travel. Pareiškėjas prašo išspręsti UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ 2015 m. birželio 5 d. ir 2015 m. liepos 10 d. prašymus dėl kreditorių sąrašo tikslinimo ir pradinius kreditorius pakeisti naujuoju kreditoriumi UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“, išreikalauti papildomus įrodymus iš UAB „Grand Cru Airlines“, kreditoriaus UAB „Grand Cru Airlines“ finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą nagrinėti atskiroje civilinėje byloje.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 23 d. nutartimi nutarė pareiškėjo UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ atskirąjį skundą atsisakyti priimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

9Teismas nurodė, jog pareiškėjas pareiškėjo UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ nėra šioje civilinėje byloje dalyvaujantis asmuo, todėl neturi teisės reikšti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. nutarties. Teismas atsižvelgdamas į tai, jog pareiškėjas neturėjo teisės paduoti atskirojo skundo BUAB Go Planet Travel bankroto byloje, atsisakė priimti pastarojo atskirąjį skundą (CPK 315 str. 2 d. 2 p.).

10Teismas pažymėjo, kad ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditoriai reikalavimus bankrutuojančiai įmonei perduoda bankrutuojančios įmonės administratoriui kartu su reikalavimus pagrindžiančiais dokumentais, o bankroto administratorius, sutikrinęs juos su įmonės apskaitos dokumentais, perduoda tvirtinti teismui (ĮBĮ 11str. 3 d. 10 p.). Teismas sistemiškai aiškindamas ĮBĮ 10 str. 9 d., 11 str. 3 d. 10 p., 21 str. 1 d. bei CPK 78 str. normas, darė išvadą, kad visi kreditoriai reikalavimus perduoda bankroto administratoriui, o administratorius juos perduoda tvirtinti teismui.

11Teismas nurodė, jog pareiškėjas savo kreditorinį reikalavimą, atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reguliavimą, turėjo reikšti bankrutuojančio BUAB Go Planet Travel administratoriui. Teismas taip pat nurodė, kad nors teismas turėjo pagrindą atsisakyti priimti pareiškėjo prašymus, tačiau siekdamas operatyviai išnagrinėti gautus UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ prašymus ne atsisakė jos priimti, o persiuntė juos bankroto administratoriui ir įpareigojo bankroto administratorių per teismo nustatytą terminą pateikti atsiliepimus. Teismas, atsižvelgdamas į tai, konstatavo, kad UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ 2015 m. birželio 5 d. ir 2015 m. liepos 10 d. prašymai dėl kreditorių sąrašo tikslinimo ir pradinių kreditorių pakeitimo naujuoju kreditoriumi UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ nėra išspręsti ir UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ nėra patvirtintas BUAB Go Planet Travel kreditoriumi.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Pareiškėjas UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas apeliacinės instancijos teismo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartį ir perduoti pareiškėjo UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. nutarties priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodė, jog pirmosios instancijos teismas formaliai pagrindais atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą, motyvuodamas tik tuo, jog pareiškėjas nėra įtrauktas į bankroto bylą kreditoriumi. Pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismo buvo prašoma išspręsti pareiškėjo 2015 m. birželio 5 d. ir 2015 m. liepos 10 d. prašymus ir priimti atskirąjį skundą.

14VI. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

16Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiami klausimai, ar atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis, kuria atsisakyti priimti pareiškėjo UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ atskirąjį skundą ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, yra pagrįsta ir teisėta.

18Nagrinėjamu atveju apeliantas, nesutikdamas su skundžiama nutartimi, atskirajame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas formaliai pagrindais atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą, motyvuodamas tik tuo, jog pareiškėjas nėra įtrauktas į bankroto bylą kreditoriumi. Pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismo buvo prašoma išspręsti pareiškėjo 2015 m. birželio 5 d. ir 2015 m. liepos 10 d. prašymus ir priimti atskirąjį skundą. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog apelianto argumentai laikytini nepagrįstais.

19Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas yra vienas esminių bankroto byloje spręstinų klausimų. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, formuojamoje kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo įmonių bankroto procese klausimu, išaiškinta, kad kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti reiškiami ir tokius reikalavimus tvirtinanti (tikslinanti) teismo nutartis priimama iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-19 nutartis c. b. Nr. 3K-3-308/2013.). Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštiems ieškinio reikalavimams ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ. Kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo patvirtinimo yra tapatus ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui dėl pinigų sumos priteisimo. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, t. y. gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2013-08-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1977/2013.). Be to, pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, bankroto bylą nagrinėjantis teismas turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises bei teisėtus interesus; teisingai nustatyti ginčijamų kreditorinių reikalavimų (jų dalies) pagrįstumą įmanoma tik išsamiai išaiškinus byloje dalyvaujančių asmenų nurodytas faktines aplinkybes dėl šių reikalavimų kilmės, pagrindų, pobūdžio ir jų dydžio, visapusiškai ištyrus bei įvertinus visus byloje pateiktus tuo klausimu įrodymus, tiesiogiai susijusius su įrodinėjimo dalyku (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-12-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2774/2011; 2011-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1385/2011).

20ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Tuo tarpu, bankroto administratorius, sutikrinęs juos su įmonės apskaitos dokumentais, perduoda tvirtinti teismui (ĮBĮ 11str. 5 d. 10 p.).

21ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali skųsti tik administratorius ir kreditoriai, kuriems jos priimtos. Kiti kreditoriai šias nutartis gali skųsti tik jeigu jomis patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 eurus ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 eurus. Atskirasis skundas turi būti išnagrinėtas teisme per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacinės instancijos teisme dienos.

22Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ 2015 m. kovo 18 d. reikalavimo perleidimo sutartimi įgijo kreditoriaus UAB „Holiday Travel Service“ Vilniaus apygardos teismo patvirtintą 28,96 Eur reikalavimą į UAB Go Planet Travel, tačiau tik su 2015 m. birželio 5 d. prašymu kreipėsi į teismą dėl kreditorių sąrašo patikslinimo, pakeičiant kreditorių UAB „Holiday Travel Service“ kreditoriumi UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“.

23UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ 2015 m. liepos 8 d. reikalavimo perleidimo sutartimi įgijo kreditoriaus UAB „DK Investicijos“ Vilniaus apygardos teismo patvirtintą 99,57 Eur reikalavimą į UAB Go Planet Travel ir 2015 m. liepos 10 d. prašymu kreipėsi į teismą dėl kreditorių sąrašo patikslinimo, pakeičiant kreditorių UAB „DK Investicijos“ kreditoriumi UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“.

24Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi patvirtino patikslintą UAB Go Planet Travel kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, įskaitant kreditoriaus UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ 28,96 Eur reikalavimą.

25Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi patvirtino patikslintą UAB Go Planet Travel kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, įskaitant kreditoriaus UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ 128,53 Eur reikalavimą.

26Teisėjų kolegija pagal pateiktus bylos duomenis sprendžia, kad nėra pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė pažeidė ĮBĮ reikalavimu, nepagrįstai užtęsė patvirtinimą UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ kreditorinio reikalavimo, kurio dydis suteikė teisę skųsti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. nutarties dalį dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo.

27Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje pateiktus įrodymus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ atskirojo skundo padavimo ir skundžiamos nutarties priėmimo momentu nebuvo nagrinėjamoje civilinėje byloje dalyvaujantis asmuo, todėl neturėjo teisės reikšti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. nutarties. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog apeliantas neturėjo teisės paduoti atskirojo skundo BUAB Go Planet Travel bankroto byloje, todėl pagrįstai atsisakė priimti pastarojo atskirąjį skundą.

28Pažymėtina, kad tik po Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi patvirtinto patikslinto UAB Go Planet Travel kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo, įskaitant kreditoriaus UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ 128,53 Eur reikalavimą, kreditorius UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ įgijo teises nustatytas ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje. Paaiškėjus aplinkybėms, kad UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ dėl pateisinamų svarbių priežasčių praleido terminą paduoti skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas, kreditorius UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ turi teisę kreiptis į teismą dėl termino atnaujinimo.

29Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. nutarties dalies, kurioje patvirtintas UAB „Grand Cru Airlines“ 995 827,24 Eur trečios eilės reikalavimas BUAB Go Planet Travel tinkamai ir teisingai išaiškino bei nustatė klausimui reikšmingas aplinkybes, atskleidė klausimo esmę, tinkamai taikė teises normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą nutartį. Pirmosios instancijos teismo nutartį naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi nutarė iškelti... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 9 d. nutartimi, atsižvelgdamas į... 6. Pareiškėjas UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ 20115 m. liepos 23 d. pateikė teismui... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 23 d. nutartimi nutarė pareiškėjo... 9. Teismas nurodė, jog pareiškėjas pareiškėjo UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“... 10. Teismas pažymėjo, kad ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditoriai... 11. Teismas nurodė, jog pareiškėjas savo kreditorinį reikalavimą,... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Pareiškėjas UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ pateikė atskirąjį skundą,... 14. VI. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiami klausimai, ar atskiruoju skundu skundžiama... 18. Nagrinėjamu atveju apeliantas, nesutikdamas su skundžiama nutartimi,... 19. Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios įmonės kreditorių... 20. ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisme iškėlus bankroto bylą,... 21. ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad nutartis dėl kreditorių... 22. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ 2015 m. kovo 18 d.... 23. UAB „LAIPTŲ FABRIKAS“ 2015 m. liepos 8 d. reikalavimo perleidimo sutartimi... 24. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi patvirtino... 25. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi patvirtino... 26. Teisėjų kolegija pagal pateiktus bylos duomenis sprendžia, kad nėra... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje pateiktus įrodymus, sutinka su... 28. Pažymėtina, kad tik po Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 28 d.... 29. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartį palikti nepakeistą....