Byla 2-748-413/2018
Dėl sugyventinio turto dalies nustatymo ir priteisimo, akcijų pirkimo–pardavimo sutarčių panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,

2sekretoriaujant M. C.,

3dalyvaujant ieškovei K. R. ir jos atstovei advokatei L. P.,

4atsakovui G. L. ir jo atstovei advokato padėjėjai I. Š.,

5teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės K. R. patikslintą ieškinį atsakovui G. L., tretieji asmenys VĮ Registrų centras ir AB SEB bankas, dėl sugyventinio turto dalies nustatymo ir priteisimo, akcijų pirkimo–pardavimo sutarčių panaikinimo.

6Teismas

Nustatė

7I. Ginčo esmė

8

 1. Ieškovė K. R. kreipėsi į teismą prašydama pripažinti bendrąja daline nuosavybe kartu su G. L. įgytą turtą ir jį padalinti tokia tvarka:
  1. butą (unikalus Nr.( - )), sandėliuką (unikalus Nr. .( - )) ir 2/29 dalis požeminio garažo (unikalus Nr. .( - )), esančius .( - ), priteisiant ieškovei 1/2 dalį šio turto;
  2. pripažinti bendrais daliniais ieškovės ir atsakovo įsipareigojimais, kildinamais iš AB SEB banke 2007 m. vasario 6 d. atsakovo vardu sudarytos būsto kreditavimo sutarties Nr. .( - ) , skirtos buto (unikalus Nr. .( - )), sandėliuko (unikalus Nr.( - )) ir 2/29 dalies požeminio garažo (unikalus Nr. .( - )), esančių .( - ), įsigyjimui, nustatant ieškovės nuo 2017 m. sausio 15 d. iki pilno kreditavimo sutarties įvykdymo neįvykdytų įsipareigojimų dydį, lygų 34 979,24 Eur;
  3. pinigines lėšas – 59 745 Eur, gautas pardavus statinius, esančius .( - ): gyvenamąjį pastatą (unikalus Nr. .( - )); žaidimų paviljoną (unikalus Nr. .( - )); poilsio namelį (unikalus Nr. .( - )); poilsio namelį (unikalus Nr. .( - )); poilsio namelį (unikalus Nr. .( - )); katilinę (unikalus Nr. .( - )); ūkinį pastatą (unikalus Nr. .( - )); kitus inžinierinius statinius – kiemo statinius (kiemo aikštelę, kanalizacijos šulinį, šuliniai - 2 vnt. – atmatų duobę, vandens bokštą, artezinį gręžinį) (unikalus Nr. .( - )), priteisiant ieškovei iš atsakovo 1/2 minėtų piniginių lėšų, t. y. 29 872,5 Eur;
  4. UAB „Verslo ritmas“ ir UAB „Verum optimus“ 100 proc. akcijų, priteisiant ieškovei 1/2 dalį (50 proc.) minėtų bendrovių akcijų;
  5. pripažinti negaliojančiais UAB „Verslo ritmas“ ir UAB „Verum optimus“ 2016 m. rugpjūčio 26 d. akcijų perleidimo sandorius, kuriais atsakovas G. L. perleido bendrovių akcijas atsakovei E. R.;
  6. panaikinti VĮ Registrų centro įrašą apie UAB „Solgama“(į. k. 302744965) akcijų savininko duomenų pasikeitimą 2015 m. vasario 3 d. (juridinių asmenų registro išrašo 6.3. punktas);
  7. pripažinti negaliojančiu UAB „Solgama“ 2016 m. rugpjūčio 26 d. akcijų perleidimo sandorį, kuriuo atsakovas G. L. perleido bendrovės akcijas atsakovei E. R..

9II. Ieškovės ir atsakovo reikalavimų bei atsikirtimų esmė

102. Ieškovės reikalavimai buvo grindžiami tokiais argumentais:

112.1. Ieškovė ir atsakovas nėra sutuoktiniai, tačiau juos siejo faktiniai santuokiniai santykiai nuo 2001 m. iki 2017 m. sausio mėn. Šalims gyvenant kartu, 2003 m. liepos 27 d. jiems gimė sūnus A. R., vėliau – 2007 m. spalio 11 d. – duktė A. R.. Vaikų tėvystę atsakovas oficialiai pripažino tik 2016 m. rugsėjo 2 d. Iki 2016 m. gruodžio mėn. atsakovas teikė nepilnamečiams vaikams išlaikymą pinigais. Gyvenant kartu, šalys bendrai įgijo ginčo turtą, nurodytą šio sprendimo 1.1, 1.3, 1.4. 1.6 pastraipose. Pagal šalių žodinį susitarimą ieškovė iš esmės rūpinosi kasdieniais buitiniais šeimos darbais, vaikų auginimu, auklėjimu, jų ir turto priežiūra, o atsakovas dirbo ir gausino šeimos gerbūvį.

122.2. 2007 m. kovo 1 d. buvo įsigyta gyvenamoji patalpa – butas su sandėliuku ir parakavimo vieta, esantys .( - ) (toliau – butas). Iki tol gyvenusi ieškovei priklausančiame bute .( - ), šeima į naująjį butą persikėlė gyventi 2009 m., kur iki šiol ir gyvena, nuo 2009 m. balandžio 2 d. ten yra registruota ieškovės ir jos nepilnamečių vaikų nuolatinė gyvenamoji vieta. Siekdami užbaigti buto remonto darbus, ieškovė 2012 m. sausio 12 d. sudarė su A. R. P. 55 000 Lt dydžio paskolos sutartį, už kurios grąžinimą laidavo atsakovas, o prievolei užtikrinti ieškovė įkeitė jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ). Paskolos sutarties pagrindu į ieškovės sąskaitą 2012 m. vasario 2 d. buvo pervesti 55 000 Lt, kurie tą pačią dieną buvo iš ieškovės sąskaitos buvo pervesti atsakovo broliui K. L. – 5000 Lt; atsakovui – 40 000 Lt. Paskolintas lėšas ieškovė grąžino A. R. P. 2013 m. vasario 4 d., juos pervesdama į paskolos davėjo sąskaitą.

132.3. Šalims gyvenant kartu ir vedant bendrą ūkį, 2005 m. lapkričio 23 d. pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu, atsakovo vardu, šeimos laisvalaikio poreikių tenkinimui buvo įsigyta sodyba, esanti .( - ) (toliau – sodyba). Sodybai įsigyti atsakovas su AB SEB banku 2004 m. sausio 15 d. sudarė kredito sutartį. Sodyba buvo naudojama bendriems faktinės šalių šeimos poreikiams tenkinti – atostogauti, leisti laisvalaikius, organizuoti šeimos šventes. Šalys buvo sutariusios, kad sodyba yra bendras šalių pirkinys. Ieškovė visą laiką savo darbu prisidėjo prie sodybos priežiūros, tuo pačiu sudarydama atsakovui palankias sąlygas užsiimti komercine veikla, o sau prisiimdama vaikų auginimo ir šeimos kasdienių buitinių poreikių užtikrinimo funkcijas. Šalys buvo sutarusios, kad sodybą parduos, tačiau apie sodybos 2016 m. balandžio 8 d. pardavimo sandorį ieškovė sužinojo tik 2017 m. vasario 15 d., susipažinusi su viešai prieinamais VĮ registrų centras duomenimis. Iš minėtų duomenų matyti, kad pardavus bendrą turtą, atsakovas gavo 59 745 Eur, todėl, anot ieškovės, ji turi teisę į ½ dalį šių lėšų, sudarančių 29 872,5 Eur.

142.4. Šalims gyvenant kartu ir vedant bendrą ūkį, jos įsigijo bendrovės akcijų, taip pat steigė naujas bendroves, iš bendrų lėšų didino įmonių įstatinius kapitalus. Atsakovas nuo 2009 m. lapkričio tapo UAB „Verslo ritmas“ 100 proc. akcijų savininkas. Bendrovės įstatinis kapitalas 2013 m. kovo 31 d. atsakovo sprendimu didinamas iki 40 000 Lt, įstatinis kapitalas didinamas piniginiais įnašais. Dėl to ieškovė 2013 m. vasario 11 d. bankiniu pavedimu iš savo asmeninės banko sąskaitos bendrovei pervedė sukauptus 36 300 Lt, skirtus faktinės šeimos pragyvenimui bei vaikų išlaikymui. Nors mokėjimo paskirtyje nurodyta, kad pervestos lėšos avansinis atsiskaitymas su bendrove, tačiau tikrasis šalių susitartas pinigų bendrovei pervedimo tikslas – įstatiniu kapitalo didinimas. Bendrovė laikotarpiu nuo 2013 02 27 iki 2014 03 24 grąžino ieškovei dalį pervestų lėšų – 24 503,25 Lt, tačiau iki šiol ieškovei negrąžinta 11 796,75 Lt.

152.5. Šalims gyvenant kartu ir vedant bendrą ūkį, 2011 m. buvo įsteigta UAB „Verum optimus“, kurios steigėja UAB „Verslo ritmas“, o nuo 2013 m. kovo 19 d. jos akcininku tapo atsakovas. Ieškovė laikotarpiu nuo 2013 m. vasario 27 d. iki 2013 m. kovo 8 d. iš savo sąskaitos į atsakovo sąskaitą pervedė bendrą 10 000 Lt sumą, kas neabejotinai patvirtina faktą, kad tarp šalių buvo susitarimas, jog ieškovė savo lėšomis tiesiogiai prisideda prie bendrovių įstatinio kapitalo didinimo. Atsakovas pervestus pinigus pagal šalių susitarimą turėjo investuoti į bendrovių įstatinio kapitalo didinimą.

162.6. Šalims gyvenant kartu ir vedant bendrą ūkį, ieškovė iš bendrų lėšų 2013 m. vasario 19 d. įsteigė UAB „Solgama“, bendrovės veikla buvo vystoma bendru šalių darbu, todėl ji taip pat laikytina bendru šalių turtu. Be to, ieškovė ir šioje bendrovėje l 2013 02 02 – 2015 02 03 laikotarpiu dirbo, šalys buvo susitarusios, jog ieškovei atlyginimas už vykdomą veiklą nebus mokamas.

172.7. Ieškovei 2017 m. sausio 28 d. iš VĮ „Registrų centras“ išrašų tapo žinoma, kad UAB ,,Verslo ritmu“, UAB ,,Verum optimus“ ir UAB ,,Solgama“ akcijos tą pačią 2016 m. rugpjūčio 26 d., perleistos atsakovei E. R.. Ieškovė nurodo, kad niekada nebuvo išreiškusi valios, kad atsakovas perleistų šalių bendrai įgytas ir sukurtas bendrovių akcijas. VĮ ,,Registrų centras“ 2017 m. sausio 28 d. duomenimis, viso UAB ,,Solgama“ akcijos 2015 m. vasario 3 d. perleistos atsakovui, tačiau realiai ieškovė šios bendrovės akcijų atsakovui neperrašė. 2016 m. rugpjūčio 26 d. akcijų perleidimo sandoriai pripažintini negaliojančiais, kadangi atsakovas be ieškovės sutikimo negalėjo akcijų perleisti atsakovei E. R. dėl to, jog perleidžiamos akcijos įgytos abiejų šalių bendrai šalims vedant bendrą ūkį ir įregistruotas atsakovo vardu esant jungtinės veiklos sutarčiai. Sandoriai sudaryti tik dėl akių (CK 1.86 straipsnis), kadangi iš tikrųjų šiais sandoriais buvo siekiama apsaugoti šį turtą, kad jis nebūtų padalytas ieškovei ir atsakovui. Pripažinus sandorius negaliojančiais, taikytinos CK 1.80 straipsnio 2 dalies nuostatos dėl restitucijos.

183. Atsakovas G. L. su ieškiniu nesutiko, pašė jį atmesti kaip nepagrįstą, nurodė šiuos nesutikimo su ieškiniu argumentus:

193.1.Ieškovė neturi teisės pretenduoti į atsakovo asmeninės nuosavybės teise įgytą butą .( - ), remdamasi jungtinės veiklos sutarties pagrindu, nes tarp šalių niekuomet nebuvo nei žodinio, nei raštiško susitarimo kad butas bus šalių bendras turtas, ieškovė nei prie pradinės įmokos, nei prie paskolos dengimo niekuomet neprisidėjo. Butas yra įkeistas, kreditas grąžinamas tik atsakovo. Buto įsigyjimą atsakovo asmeninėn nuosavybėn patvirtinta rašytiniai įrodymai – buto pirkimo - pardavimo sutartis, kredito sutartis, jos pakeitimai, hipotekos lakštai.

203.2. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad paskola butui įsigyti buvo paimta bendru šalių susitarimu. Ieškovė nežinojo, nei kada nei kokio dydžio paskola yra paimta, kaip ji gražinama, kada keitėsi kredito sutarties sąlygos, koks paskolos likutis. Ieškovė prie buto įsigijimo, nei pradiniu įnašu neprisidėjo, nei paskolos dengimo įmokomis, niekuomet neišreiškė noro gauti paskolą ar ją dengti. Todėl patikslintame ieškinyje ieškovės prašymas likusią neišmokėtą ½ kredito dalį pripažinti jos prievole yra visiškai nepagrįstas. Ieškovė niekuomet neketino įsigyti nekilnojamojo turto (nes turėjo asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą), niekuomet nesiekė gauti kredito, niekuomet neteikė bankui savo duomenų apie pajamas. Kreditas suteiktas išimtinai atsakovui, įvertinus tik atsakovo pajamas, santaupas ir galimybę vykdyti įsipareigojimus pagal kredito sutartį. Bankui nei karto nekilo abejonių dėl atsakovo ketinimų įgyti turtą išskirtinai asmeninės nuosavybės teise, todėl ieškovės reikalavimas dalį atsakovo neįvykdytos prievolės pripažinti ir jos prievole nei teisiškai, nei faktiškai nepagrįstas.

213.3. Ieškovė teigia, kad gerino butą Sukilėlių pr.87A- 70, Kaune paimdama 55 000 Lt paskolą iš A. R. P. Iš tiesų dėl paskolos susitarė atsakovas ir ji buvo skirta padengti atsakovo kreditinės kortelės kreditą, naudotą bendram pragyvenimui. 5000 Lt sumokėta ieškovei už tai, kad ji sutiko savo vardu suforminti kredito sutartį ir įkeisti butą .( - ). Gavus paskolą jokie buto .( - ) remonto ar pagerinimo darbai nebuvo atliekami. Visą paskolos sumą grąžino atsakovas (40 260 Lt pasiskolinus iš E. P. 2012-11-19 Paskolos raštelis ir 2012-11-29 pavedimas; už 15 000 Lt pasiskolintus pinigus ir atgavus paskolas).

223.4. Ieškovė nepagrįstai reikalauja priteisti kompensaciją už parduotą sodybą. Sodyba nebuvo įsigyta šalių laisvalaikio praleidimui. Ieškovei buvo gerai žinoma, kad sodyba įgyta kartu su E. J., su kurio kartu buvo sumokėta pradinė įmoka bei išlaikoma sodyba. Ieškovė prie paskolos gavimo sodybos įsigijimui neprisidėjo, įmokų nemokėjo, savo darbu sodybos nepagerino. Apie sodybos pardavimą ieškovei buvo gerai žinoma, nes pardavus sodybą grąžinus paskolą bei skolas dalis pinigų buvo duota pačiai ieškovei (3000 Eur), kaip šalių vaikų motinai, buvo grąžinta ieškovės skola jos seseriai, bei grąžinta sena skola ieškovės tėvams. Todėl ieškovei niekaip negali priklausyti atsakovo su E. J. įsigytos bei parduotos sodybos dalis, ar jos vertės dalis, kai ji niekuo prie bendro turto kūrimo neprisidėjo.

233.5. UAB „Verslo ritmas“ įsteigta 2003 m. kovo 27 d. atsakovui negyvenant kartu su ieškove. Nuo 2009 m. lapkričio 3 d. atsakovas tapo vieninteliu UAB „Verslo ritmas“ akcininku, o nuo 2010 m. sausio 13 d. ir direktoriumi. Ieškovė įmonės veikla nesidomėjo ir niekuomet nesiekė, kad tai būtų bendras šalių verslas ar veikla. 2013 m. balandžio mėnesį buvo padidinti įstatiniai kapitalai UAB „Verslo ritmas" ir UAB „Verum optimum“, tačiau tai buvo padaryta ne ieškovės, o skolintomis lėšomis. UAB „Solgama“ yra bankrutavusi įmonė, todėl naikinti jos akcijų perleidimo sandorį nėra jokio teisinio tikslo. Ieškovė niekuomet nesivertė jokia veikla, ji nežino ir nemoka valdyti įmonių, niekuomet jų nekūrė ir nevystė. Naikinti įmonių akcijų perleidimą tik dėl formalumo nėra tikslinga.

244. Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį nurodo, jog nesutinka su ieškovės keliamais reikalavimais asmeninius atsakovo įsipareigojimus AB SEB bankui pagal 2007 m. vasario 6 d. kredito sutartį Nr. .( - ) pripažinti bendrais ieškovės K. R. bei atsakovo G. L. įsipareigojimais AB SEB bankui bei pripažinti jos nuosavybės teisę į ½ dalį nekilnojamojo turto - buto, unikalus Nr. .( - ), esančio adresu .( - ), bei sandėliuko, unikalus Nr. .( - ), esančio .( - ) – nuosavybės teise priklausančio atsakovui G. L. ir įkeisto AB SEB bankui prievolių pagal Kredito sutartį įvykdymo užtikrinimui. Nurodo, kad kredito sutartį atsakovas pasirašė asmeniškai, kaip vienintelis skolininkas, buto pirkimo pardavimo sutartį pasirašė kaip vienintelis pirkėjas, o hipotekos sandorį, kuriuo buvo užtikrintas tinkamas prievolių pagal Kredito sutartį vykdymas – kaip vienintelis kredito lėšomis įgyjamo turto savininkas, todėl nei prieš kredito sutarties pasirašymą, nei po to – sutartinių santykių eigoje – bankui nė karto nekilo abejonių dėl atsakovo ketinimų įgyti turtą išskirtinai asmeninės nuosavybės teise. Atsakovas savo prievoles pagal kredito sutartį vykdė išskirtinai pats ir bankas neturi duomenų, kad ieškovė būtų savo turtu prisidėjusi prie buto įsigijimo ir / ar prievolių pagal Kredito sutartį vykdymo. Pažymi, kad kreditas buvo suteiktas išimtinai atsakovui įvertinus jo pajamas, santaupas bei galimybes vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį.

255. VĮ ,,Registrų centras“ atsiliepime į ieškinį prašo teismo nuožiūra spręsti dėl ieškinio reikalavimo pripažinti 2016 m. rugpjūčio 26 d. UAB ,,Solgama“ akcijų perleidimo sandorį negaliojančiu pagrįstumo. Ieškovė prašo panaikinti VĮ Registrų centro įrašą apie UAB ,,Solgama“ akcijų duomenų pasikeitimą 2015 m. vasario 3 d., tačiau dokumentas, kurio pagrindu registre įrašyti pakeisti duomenys nėra nuginčytas įstatymų nustatyta tvarka ir yra galiojantis.

26III. Teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Dėl nesusituokusių asmenų bendrosios dalinės nuosavybės teisės

286. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, tais atvejais, kai asmenys gyvena bendrai neįregistravę santuokos, jų santykiams dėl turto taikomos civilinės teisės normos, reglamentuojančios jungtinę veiklą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2011).

297. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis yra sutartis, kuria du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai (CK 6.969 straipsnio 1 dalis). Esminiai susitarimų, kurie vertintini kaip jungtinės veiklos sutartys, požymiai yra tokie: dviejų ar daugiau asmenų įsipareigojimas užsiimti bendra veikla ar bendrai veikti tam tikram tikslui; visi bendri reikalai tvarkomi bendru dalyvių susitarimu (CK 6.972 straipsnio 5 dalis); kad pasiektų tikslą, jungtinės veiklos sutarties dalyviai įneša įnašus pinigais ar kitu turtu arba dalyvaudami savo darbu. Jungtinės veiklos sutarties dalyvių įnešti pinigai gali būti jų asmeninės santaupos ar kitokios pajamos. Pajamos gali būti bendros, tarp jų – gautos iš kartu vedamo ūkio.

308.

31Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, taikydamas CK nuostatas dėl kartu gyvenančių nesusituokusių asmenų bendrosios nuosavybės įgijimo ir padalijimo, laikosi nuoseklios pozicijos, kad nesusituokusių asmenų gyvenimas ir bendro ūkio tvarkymas kartu, bendro turto kūrimas abiejų lėšomis, bendru jų pačių ir vaikų darbu, teismui gali būti pakankamas pagrindas pripažinti buvus asmenų susitarimą dėl bendros jungtinės veiklos sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-479/2008; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-336/2009; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2010). Jeigu kartu gyvenantys santuokos nesudarę asmenys buvo susitarę siekti tam tikro tikslo, vertinama, kad jie saistomi sutartinių turtinių santykių. Tai atitinka jungtinės veiklos sutartį. Pagal jos nuostatas bendrai siekiamas tikslas yra sukurti ar įgyti bendrosios nuosavybės teise tam tikrą turtą bendro gyvenimo ar kitiems tikslams (pvz., bendram ūkiui ar verslui, vaikų auginimui). Kaip ir kiekvienos civilinės sutarties atveju, būtina nustatyti, į ką buvo nukreipta sutarties šalių valia, t. y. dėl kokio konkretaus turto (ar dėl viso tokių santykių metu įgyto turto) įgijimo ar tvarkymo bendrosios nuosavybės teise buvo susitarta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2011).

329. Taigi pakankamas pagrindas pripažinti buvus asmenų susitarimą dėl bendros jungtinės veiklos sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę gali būti nesusituokusių asmenų gyvenimas drauge, ūkio tvarkymas kartu, bendro turto kūrimas asmeninėmis lėšomis ir bendru jų pačių darbu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2008; 2015 m. sausio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-684/2015; kt.). Jungtinės veiklos sutarties dalyvių įnešti pinigai gali būti jų asmeninės santaupos ar kitokios pajamos. Pajamos gali būti bendros, tarp jų – gautos iš kartu vedamo ūkio. Kai jungtinę veiklą plėtojantys asmenys veda bendrą ūkį, tai dalyvavimas siekiant bendro ūkinio tikslo gali pasireikšti darbu bendrame ūkyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367-701/2016).

3310. Minėtoje kasacinio teismo praktikoje taip pat konstatuota, kad byloje, kurioje sprendžiamas ginčas dėl sugyventinių turtinių santykių teisinių padarinių, turi būti nustatytas konkretus turtas, dėl kurio sukūrimo ar įgijimo bendrosios nuosavybės teise sugyventiniai buvo sudarę jungtinės veiklos susitarimą.

34Dėl buto ( - ).

3511. Ieškovė prašo pripažinti, kad butas, esantis .( - ), yra jos ir atsakovo dalinė nuosavybė, kadangi buto pagerinimui (remontui) buvo panaudotos ieškovės skolintos lėšos, šalys gyveno nesusituokę, tačiau faktinėje santuokoje nuo 2001 m. iki 2017 m. sausio mėnesio, kartu vedė bendrą ūkį, .( - ) jiems gimė sūnus A. R., vėliau ( - ) – duktė A. R.. Pagal šalių žodinį susitarimą ieškovė rūpinosi kasdieniais buitiniais šeimos reikalais, vaikų auginimu ir auklėjimu, turto priežiūra, o atsakovas dirbo ir gausino šeimos gerbūvį. Atsakovas minėtų aplinkybių iš esmė neginčija, tačiau savo nesutikimą su ieškovės pozicija grindžia asmeniu piniginiu indėliu įsigyjant ginčo turtą, nesugyvenamu ieškovės charakteriu, dėl ko jis buvo priverstas dažnai gyventi kitose vietose, tikrovę neatitinkančiais ieškovės teiginiais apie jos vardu suteiktos 55 000 Lt paskolos panaudojimą buto pagerinimui.

3612. Remiantis bendrąja įrodymų paskirstymo taisykle, įrodinėjimo pareiga dėl pajamų bendrumo ir bendro ūkio vedimo įsigyjant ginčo turtą bendrosios dalinės nuosavybės teise tenka ja besiremiančiai šaliai, t. y. ieškovei (CPK 12, 178 straipsniai). Minėta, kad pagal kasacinio teismo išaiškinimus pakankamas pagrindas pripažinti buvus asmenų susitarimą dėl bendros jungtinės veiklos sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę gali būti nesusituokusių asmenų gyvenimas drauge, ūkio tvarkymas kartu, bendro turto kūrimas asmeninėmis lėšomis ir bendru jų pačių darbu. Byloje nustatyta, kad ieškovė su nepilnamečiai vaikais gyvenamąją vietą ginčo adresu yra deklaravusi nuo 2009 m. balandžio 3 d. (t. 1, b. l. 21, 22, 27-29), nežiūrint šalių prieštaringų pozicijų dėl 55 000 Lt paskolos paskirties, minėta paskola buvo panaudota bendriems šeimos poreikiams, nes ieškovė paskolos grąžinimui užtikrinti įkeitė savo asmenį butą .( - ), procesiniuose dokumentuose teismui nurodė turto įkeitimo priežastis (paskolos gavėjo G. L. įsipareigojimams užtikrinti; buto, kuriame gyvena, remontui), paskolą grąžino asmeniškai (t. 1, b. l. 156, 157, 159-165). Šalys ilgą laiką gyveno kartu kaip šeima, bendrai augino ir išlaikė nepilnamečius vaikus, jas siejo ir piniginių lėšų panaudojimo bendriems poreikiams tenkinti bendrumas.

3713. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes yra pagrindas išvadai, kad ieškovės reikalavimas dėl buto pripažinimo bendra daline nuosavybe yra pagrįstas ir pilnai tenkintinas.

38Dėl sodybos ( - )

3914. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad nuosavybės teisės sukūrimas jungtinės veiklos santykiuose yra specifinis, palyginti su nuosavybės teisės į santuokos metu įgytą turtą atsiradimu ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-684/2015; 2016 m. sausio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-72-686/2016; kt.). Skirtingai nei susituokusių asmenų atveju, kai (nesant vedybų sutarties) galioja įstatymu įtvirtinta bendrosios jungtinės nuosavybės turto režimo prezumpcija, pagal kurią sutuoktinių turto dalys yra lygios, jungtinės veiklos sutarties tarp nesusituokusių asmenų atveju taikomos dalinės nuosavybės teisės normos ir partnerių dalys nustatomos atsižvelgiant į jų susitarimą.

4015. Ieškovė teigia, kad šalims gyvenant kartu ir vedant bendrą ūkį atsakovas 2005 m. lapkričio 23 d. savo vardu įgijo sodybą .( - ). Anot ieškovės, pardavus sodybą ir grąžinus bankui likusią paskolos dalį, atsakovui atiteko 59,745 Eur, kurie turėtų būti padalinti lygiomis dalimis ieškovei ir atsakovui kaip faktiniams sutuoktiniams ir ieškovei – kaip minėto turto prižiūrėtojai bei tvarkytojai. Atsakovas nurodė, kad su ieškove dėl sodybos įsigijo niekad nesitarė ir bendrų planų neturėjo; verslo sprendimus bandė įgyvendinti su E. J., kuris sumokėjo turto pardavėjui pradinę 35 000 Lt įmoką. Minėtas aplinkybes teismo posėdyje patvirtino ir liudytoju apklaustas E. J., kuris, be kita ko, nurodė, kad atsakovas mokėjo paskolą bankui, o liudytojas mokėjo mokesčius už sodybos išlaikymą ir teikiamas komunalines paslaugas. Minėtas aplinkybes patvirtina ir bylos rašytiniai įrodymai (t. 2, b. l. 99). Be to, kaip teisingai nurodė atsakovas, iš AB SEB banko 2016 m. balandžio 13 d. pažymos galima daryti išvadą, kad pardavus sodybą ir sumokėjus bankui 131 454,36 Eur įmokas (t. 4, b. l. 64) atsakovas faktinės naudos iš to (pelno) negavo, nes sodyba buvo parduota už 130 000 Eur.

4116. Remiantis nurodytu, nėra pagrindo sutikti su ieškovės argumentais buvus jos ir atsakovo susitarimui dėl bendros jungtinės veiklos įsigyjant sodybą. Ieškovė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis neįrodė, kad dėl minėto turto įgijimo ar tvarkymo bendrosios nuosavybės teise buvo susitarta, kad ji prisidėjo savo lėšomis, darbu, kitais veiksmais. Priešingai, atsakovo pateikti įrodymai, kurių ieškovė nepaneigė, leidžia daryti daugiau tikėtiną išvadą, kad sodybą atsakovas įsigijo savo asmeninėn nuosavybėn, turėdamas verslo sumanymų ir šioje veikloje ieškovė nedalyvavo (CPK 185 straipsnis).

42Dėl bendrovių UAB „Verslo ritmas“, UAB „Verum optimus“ ir UAB „Solgama“ akcijų

4317 Prašydamas atmesti ieškovės reikalavimą dėl ½ dalies minėtų bendrovių akcijų priteisimo, atsakovas nurodė, kad UAB „Verslo ritmas“ buvo įsteigta 2003 m. kovo 27 d. atsakovui negyvenant kartu su ieškove. Nuo 2009 m. lapkričio 3 d. atsakovas tapo vieninteliu UAB „Verslo ritmas" akcininku, o nuo 2010 m. sausio 13 d. ir direktoriumi. Ieškovė įmonės veikla nesidomėjo ir niekuomet nesiekė, kad tai būtų bendras šalių verslas. 2013 m. balandžio mėnesį buvo padidinti įstatiniai kapitalai UAB „Verslo ritmas“ ir UAB „Verum optimum“, tačiau tai buvo padaryta ne ieškovės, o skolintomis lėšomis. UAB „Solgama" yra bankrutavusi įmonė, todėl naikinti jos akcijų perleidimo sandorį nėra tikslo. Ieškovė niekuomet nesivertė jokia veikla, ji nežino ir nemoka valdyti įmonių, niekuomet jų nekūrė ir nevystė. Naikinti įmonių akcijų perleidimą tik dėl formaliais pagrindais netikslinga.

4418. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Verslo ritmas“ steigėjais buvo atsakovas ir kiti du asmenys (t. 2, b. l. 101-102). Nors ieškovė ir buvo įgijusi už simbolinę 1 Lt kainą UAB „Solgama“ akcijas (iš atsakovo ir M. S.) (t. 2, b. l. 108-109), tačiau į bylą nepateikė įrodymų ir nepaaiškino kokiu verslu ši įmonė užsiiminėjo, koks buvo jos vaidmuo įmonėje, kodėl 2015 vasario 2 d. bendrovės akcijas ji vėl pardavė atsakovui (t. 2, b. l. 109, 111). Be to, byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. birželio 16 d. nutartimi UAB „Solgama“ iškelta bankroto byla (t. 3, b. l. 111-112), o už neįvykdytas kreditoriams prievoles yra laidavęs ir atsakingas tik vienas atsakovas (t. 2, b. l. 114-122).

4519. Nors ieškovė nurodo, kad į bendrovių įstatinio kapitalo didinimą ji investavo nuosavas lėšas, teismo vertinimu, šie teiginiai yra nepakankami tokiai išvadai pagrįsti. Pačios ieškovės banko sąskaitos išrašas leidžia teigti, kad ieškovė nebuvo finansiškai pajėgi savarankiškai investuoti dideles lėšas į bendrovių veiklą. Priešingai, ieškovė nepaneigė atsakovo teiginių, kad 36 300 Lt lėšų pervedimas ieškovei, mokėjimo pavedime nurodant jų paskirtį „vaikų išlaikymui ir pragyvenimui“ yra daugiau klaida, nei tikrovę atitinkantis faktas, kadangi tokio dydžio ir paskirties išmokų ieškovė daugiau niekada nėra gavusi, o minėta suma dar tą pačią dieną buvo perskolinta UAB „Verslo ritmas“, pastarajai sumokėjus šias lėšas UAB „Informacinių technologijų pasaulis“ pagal rangos ir įrangos nuomos sutartis (t. 1, b. l. 60-61, t. 2, b. l. 112). Analogiška pinigų operacija buvo pakartota ir kitos atsakovo įmonės UAB „Verum optimum“, kuri iš UAB „Medingė“ gautas 36 300 Lt lėšas pervedė tai pačiai UAB „Informacinių technologijų pasaulis“ (t. 2, b. l. 113). Ieškovei likusi 4000 Lt suma po to, kai UAB „Verslo ritmas“ po minėtų operacijų pervedė (grąžino) ieškovei 14 000 Lt, o pastaroji 10 000 Lt grąžino atsakovui, leidžia abejoti ieškovės teiginiais apie nuosavų lėšų panaudojimą įmonių veiklai (t. 1, b. l. 61-62).

4620. Aptartų aplinkybių pagrindu spręstina, kad ieškovė neįrodė buvus šalių susitarimą dėl bendro minėtų bendrovių valdymo ir dalyvavimo jų veikloje tiek konkrečiu darbu, tiek piniginėmis lėšomis, tiek kita veikla, numatyta CK 6.970 straipsnio 1 dalyje. Todėl darytina išvada, kad ir šioje reikalavimų dalyje ieškovė savo turinių pretenzijų į minėtų įmonių akcijas neįrodė (CPK 178 straipsnis).

4721. Atmetus ieškovės pagrindinį reikalavimą dėl teisės pripažinimo, atmestini kaip nepagrįsti kiti (išvestiniai) ieškinio reikalavimai dėl akcijų pirkimo–pardavimo sandorių panaikinimo ir centrinio registratoriaus veiksmų (ne)teisėtumo, kadangi minėtų klausimų išsprendimas nesukurs ieškovei teisinių padarinių.

4822. Pagrindinis sutarčių teisės principas – sutarties laisvės principas (CK 6.156 straipsnis), kuris pasireiškia ne tik kiekvieno asmens laisva valia sudaryti ar nesudaryti sutartį, bet sutartimi nustatomos tarpusavio teisės bei pareigos. Prašydama pripažinti bendrais daliniais ieškovės ir atsakovo įsipareigojimais, kildinamais iš AB SEB banke 2007 m. vasario 6 d. atsakovo vardu sudarytos būsto kreditavimo sutarties Nr. .( - ), skirtos buto .( - ) įsigyjimui, nustatant ieškovės nuo 2017 m. sausio 15 d. iki pilno kreditavimo sutarties įvykdymo neįvykdytų įsipareigojimų dydį, lygų 34 979,24 Eur, ieškovė iš esmės nori pakeisti minėtos kredito sutarties šalių valią be jų sutikimo. Trečiojo asmens atsiliepime į ieškinį išdėstyti argumentai leidžia teigti, kad bankas nesutinka su kredito sutarties pakeitimu ne ginčo tvarka. Kreditoriui pareiškus prieštaravimus dėl dalies skolinių įsipareigojimų perėmimo ir naujojo skolininko atsiradimo, atsižvelgiant į paminėtą sutarčių laisvės principą, teismui neleidžia savo iniciatyva modifikuoti sutarties šalių tarpusavio santykius, todėl šis ieškovės ieškinio reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

4923. Apibendrinant tai, kas nurodyta, ieškovės reikalavimas dėl buto pripažinimo bendrąja daline nuosavybe pripažintinas pagrįstu, kitoje reikalavimų dalyje ieškinys atmestinas.

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

51ieškinį tenkinti iš dalies.

52Pripažinti bendrąja daline ieškovės K. R. (asmens kodas ( - ) ir atsakovo G. L. (asmens kodas ( - ) nuosavybe butą (unikalus Nr. .( - )), sandėliuką (unikalus Nr. .( - )) ir 2/29 dalis požeminio garažo (unikalus Nr. .( - ), esančius .( - ), priteisiant ieškovei 1/2 dalį šio turto.

53Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

54Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,... 2. sekretoriaujant M. C.,... 3. dalyvaujant ieškovei K. R. ir jos atstovei advokatei L. P.,... 4. atsakovui G. L. ir jo atstovei advokato padėjėjai I. Š.,... 5. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės K. R.... 6. Teismas... 7. I. Ginčo esmė... 8.
 1. Ieškovė K. R. kreipėsi į teismą prašydama pripažinti... 9. II. Ieškovės ir atsakovo reikalavimų bei atsikirtimų esmė... 10. 2. Ieškovės reikalavimai buvo grindžiami tokiais argumentais:... 11. 2.1. Ieškovė ir atsakovas nėra sutuoktiniai, tačiau juos siejo faktiniai... 12. 2.2. 2007 m. kovo 1 d. buvo įsigyta gyvenamoji patalpa – butas su... 13. 2.3. Šalims gyvenant kartu ir vedant bendrą ūkį, 2005 m. lapkričio 23 d.... 14. 2.4. Šalims gyvenant kartu ir vedant bendrą ūkį, jos įsigijo bendrovės... 15. 2.5. Šalims gyvenant kartu ir vedant bendrą ūkį, 2011 m. buvo įsteigta UAB... 16. 2.6. Šalims gyvenant kartu ir vedant bendrą ūkį, ieškovė iš bendrų... 17. 2.7. Ieškovei 2017 m. sausio 28 d. iš VĮ „Registrų centras“ išrašų... 18. 3. Atsakovas G. L. su ieškiniu nesutiko, pašė jį atmesti kaip nepagrįstą,... 19. 3.1.Ieškovė neturi teisės pretenduoti į atsakovo asmeninės nuosavybės... 20. 3.2. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad paskola butui įsigyti buvo paimta... 21. 3.3. Ieškovė teigia, kad gerino butą Sukilėlių pr.87A- 70, Kaune paimdama... 22. 3.4. Ieškovė nepagrįstai reikalauja priteisti kompensaciją už parduotą... 23. 3.5. UAB „Verslo ritmas“ įsteigta 2003 m. kovo 27 d. atsakovui negyvenant... 24. 4. Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį nurodo, jog... 25. 5. VĮ ,,Registrų centras“ atsiliepime į ieškinį prašo teismo nuožiūra... 26. III. Teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 27. Dėl nesusituokusių asmenų bendrosios dalinės nuosavybės teisės ... 28. 6. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, tais atvejais, kai asmenys... 29. 7. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis yra sutartis, kuria du ar... 30. 8.... 31. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, taikydamas CK nuostatas dėl kartu... 32. 9. Taigi pakankamas pagrindas pripažinti buvus asmenų susitarimą dėl... 33. 10. Minėtoje kasacinio teismo praktikoje taip pat konstatuota, kad byloje,... 34. Dėl buto ( - ).... 35. 11. Ieškovė prašo pripažinti, kad butas, esantis .( - ), yra jos ir... 36. 12. Remiantis bendrąja įrodymų paskirstymo taisykle, įrodinėjimo pareiga... 37. 13. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes yra pagrindas išvadai, kad... 38. Dėl sodybos ( - )... 39. 14. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad nuosavybės teisės sukūrimas... 40. 15. Ieškovė teigia, kad šalims gyvenant kartu ir vedant bendrą ūkį... 41. 16. Remiantis nurodytu, nėra pagrindo sutikti su ieškovės argumentais buvus... 42. Dėl bendrovių UAB „Verslo ritmas“, UAB „Verum optimus“ ir UAB... 43. 17 Prašydamas atmesti ieškovės reikalavimą dėl ½ dalies minėtų... 44. 18. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Verslo ritmas“ steigėjais buvo... 45. 19. Nors ieškovė nurodo, kad į bendrovių įstatinio kapitalo didinimą ji... 46. 20. Aptartų aplinkybių pagrindu spręstina, kad ieškovė neįrodė buvus... 47. 21. Atmetus ieškovės pagrindinį reikalavimą dėl teisės pripažinimo,... 48. 22. Pagrindinis sutarčių teisės principas – sutarties laisvės principas... 49. 23. Apibendrinant tai, kas nurodyta, ieškovės reikalavimas dėl buto... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268-270... 51. ieškinį tenkinti iš dalies.... 52. Pripažinti bendrąja daline ieškovės K. R. (asmens kodas ( - ) ir atsakovo... 53. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 54. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...