Byla 2YT-975-1032/2020
Dėl suinteresuotiems asmenims N. M. – V., J. V., antstoliui Aleksandrui Selezniovui dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta Zubrickaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. E. skundą dėl suinteresuotiems asmenims N. M. – V., J. V., antstoliui Aleksandrui Selezniovui dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas pateikė skundą antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų pareiškėjo atžvilgiu antstolio vykdomose vykdomosiose bylose Nr. 0010/16/01914, Nr. 0010/16/02409, Nr. 0010/16/02410. Kartu su pareiškėjo skundu teismui pateikta tik vykdomoji byla Nr. 0010/16/01914, kurioje 2019 m. lapkričio 20 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S1d-121539 dėl parduodamo turto vertės nustatymo. Pareiškėjas skunde nesutinka su nurodytame patvarkyme nustatyta iš pirmųjų varžytynių parduodamo pareiškėjui priklausančio turto kaina, prašo įpareigoti antstolį atlikti pakartotinę ekspertizę. Nurodė, kad vykdomo proceso metu antstolis paskelbė pareiškėjui priklausančio areštuoto turto - ½ dalies žemės sklypo, esančio ( - ), Kelmės rajone, pardavimą iš pirmųjų varžytynių. 2019 m. vasario 12 d. antstolio patvarkymu Nr. Sld-18622 dėl areštuoto turto vertės nustatymo, atsižvelgiantį 2018 m. birželio 15 d. nekilnojamojo turto vertintojo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Lituką“ ir Ko“ turto vertės nustatymo ekspertizės aktą Nr. FJ0-80654, buvo nustatyta skolininkui priklausančio turto, t. y. turtinės teisės - nuosavybės teisės į minėtą nekilnojamąjį turtą vertė – 8 000 Eur. Vėliau, tenkinus pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, vykdomojoje byloje buvo paskirta turto vertinimo ekspertizė, kurią atliko UAB „Ober Haus“ ir 2019 m. rugsėjo 26 d. ekspertizės aktu areštuotas turtas buvo įvertintas 9 000 Eur. Tačiau 2019 m. lapkričio 20 d. antstolis priėmė skundžiamą patvarkymą Nr. S1d-121539, kuriuo nurodė areštuotą turtą pirmųjų varžytynių metu pardavinėti už 7 200 Eur sumą. Pareiškėjo teigimu, toks areštuoto turto vertės skirtumas yra neteisingas pareiškėjo atžvilgiu, kadangi turtą nutarta parduoti net už mažesnę, nei pirminiu turto vertinimu buvo nustatyta, kainą. Mano, jog nustatant areštuoto turto kainą antstolis bei turto vertintojas neatsižvelgė į aplinkybę, jog iš varžytynių parduodamą nekilnojamąjį turtą – ½ dalį žemės sklypo sudaro 0,9 ha brangaus miško, todėl turėtų būti nustatyta geresnė iš varžytynių parduodamo turto kaina.

5Antstolis 2019 d. gruodžio 2 d. patvarkymu Nr. S1d-125590 pareiškėjo 2019 m. lapkričio 28 d. skundo netenkino ir perdavė jį nagrinėti teismui. Nurodė, kad areštuoto ir iš pirmųjų varžytynių parduodamo turto kaina buvo nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 681, 718 straipsnių nuostatomis. Pažymėjo, jog 2019 m. vasario 12 d. patvarkymu Nr. S1d-18622 dėl areštuoto turto vertės nustatymo, antstolis iš pirmųjų varžytynių parduodamo turto kainą nustatė atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 15 d. nekilnojamojo turto vertintojo UAB „Lituką“ ir Ko“ turto vertės nustatymo ekspertizės aktą Nr. FJ0-80654, kuriuo buvo nustatyta pareiškėjui priklausančio turto vertė – 8 000 Eur. Tačiau nurodytas antstoliui pateiktas ekspertizės aktas šiuo atveju buvo tik konsultacija antstoliui dėl galimos parduotino iš varžytynių turto rinkos kainos. 2019 m. spalio 14 d. antstolis priėmė patvarkymą „Dėl areštuoto turto perkainojimo“ Nr. S1d-108308 kuriuo, atsižvelgdamas į UAB „Ober-Haus“ teismo eksperto R. G. paruoštą ekspertizės aktą Nr. 3178 EKZ_2019 RGR PALA, perkainojo skolininkui priklausantį turtą, nustatydamas, jog turto vertė – 9000 Eur. Pažymi, kad UAB „Ober-Haus“ vykdomojoje byloje atliko ekspertinį vertinimą, todėl šis vertinimas antstoliui yra privalomas, o areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė, šiuo atveju – 9000 Eur. Galutinė iš varžytynių parduodamo turto kaina buvo nustatyta vadovaujantis CPK 718 straipsniu, numatančiu, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos (80 procentų nuo 9 000 Eur sudaro 7 200 Eur). Todėl pareiškėjo skundas yra nepagrįstas ir nemotyvuotas, pateiktas siekiant vilkinti išieškojimo procesą.

6Suinteresuoti asmenys N. M. – V., J. V. atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

7Teismas konstatuoja:

8Dėl skundo padavimo termino

9CPK 512 straipsnyje nustatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą ar atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Pareiškėjas kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio veiksmų, t. y. antstolio Aleksandro Selezniovo 2019 m. lapkričio 20 d. antstolis patvarkymo Nr. S1d-121539 2019 m. lapkričio 28 d. (vykdomosios bylos Nr. 0010/16/01914 (toliau – vykd. b.) 7 tomas (toliau – 7 t.) bylos lapas (toliau – (b. l.) 152; civilinės bylos lapas (toliau – civil. b. l. 4), todėl konstatuotina, kad pareiškėjas nėra praleidęs CPK 512 straipsnyje nustatytų terminų paduoti skundą.

10Byloje nustatytos aplinkybės

11Iš teismui pateiktos medžiagos nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo tris vykdomąsias bylas pradėtas pareiškėjo atžvilgiu:

121)

13vykdomąją bylą Nr. 0010/16/01914 pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 dvykdomąjį raštą Nr. e2-240-586/2016, išduotą dėl 953,50 Eur skolos išieškojimo iš skolininko A. E. išieškotojos N. M. – V. naudai.

142)

15vykdomąją bylą Nr. 0010/16/02409 pagal Klaipėdos apygardos teismo 2016 liepos 27 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-984-479/2015 dėl 42 885,01 Eur skolos išieškojimo iš skolininko A. E. išieškotojos N. M. – V. naudai.

163)

17vykdomąją bylą Nr. 0010/16/02410 pagal Klaipėdos apygardos teismo 2016 liepos 27 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-984-479/15 dėl 42 885,01 Eur skolos išieškojimo iš skolininko A. E. išieškotojos N. M. – V. naudai.

18Antstolis 2019 m. vasario 12 d. patvarkymu „Dėl areštuoto turto vertės nustatymo“ nustatė, kad skolininkui priklausančios turtinės teisės – nuosavybės teisės į ½ dalį sklypo, kurio bendras plotas 4,8600 ha, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kelmės r. sav., vertė yra 8 000 Eur, atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 15 d. 06-15 UAB „Lituka“ ir Ko turto vertės nustatymo ekspertizės aktą (vykdomoji byla Nr. 0010/16/01914, 6 tomas (toliau – t.), b. l. 1).

192019 m. rugsėjo 11 d. patvarkymu Nr. Sld-97891 dėl ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo, buvo paskirta skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), Kelmės r. sav., ekspertizė, ją pavedant atlikti UAB „Ober Haus“ nekilnojamas turtas, teismo ekspertui R. G., bei už ekspertizės atlikimą apmokant iš antstolio Aleksandros Selezniovo kontoros lėšų, vėliau šias išlaidas išieškant iš skolininko (vykdomoji byla Nr. 0010/16/01914, 7 t., b. l. 58).

202019 m. rugsėjo 26 d. UAB „Ober Haus“ ekspertizės aktu Nr. 3178 EKZ_2019 RGR PALA, nustatyta, kad turtinės teisės - nuosavybės teisės į ½ dalį žemės sklypo, kurio bendras plotas 4.8600 ha, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kelmės rajonas, rinkos vertė nustatyta lyginamuoju metodu vertės nustatymo dienai (2019 m. rugsėjo 26 d.) yra 9000 Eur (vykdomoji byla Nr. 0010/16/01914, 7 t., b. l. 36-52).

212019 m. spalio 14 d. patvarkymu Nr. Sld-108308 dėl turto perkainojimo antstolis nustatė, kad turtinės teisės - nuosavybės teisės į 1/2 dalį žemės sklypą, kurio bendras plotas 4.8600 ha, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), Kelmės rajonas, vertė - 9000 Eur (vykdomoji byla Nr. 0010/16/01914, 7 t., b. l. 61-62).

222019 m. lapkričio 20 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S1d-121539 dėl parduodamo turto vertės nustatymo, patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių Nr. S1d-121540, bei pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims išsiuntė pranešimus apie paskelbtas varžytynes, nurodydamas, kad varžytynių pradžia 2019 m. lapkričio 20 d., o pabaiga – 2019 m. gruodžio 20 d. (vykdomoji byla Nr. 0010/16/01914, 7 t., b. l. 151, 152, 153).

232020 m. sausio 6 d. pranešimu antstolis informavo teismą, kad pareiškėjui priklausančio turto pirmosios varžytynės Nr. 182331 baigėsi 2019 m. gruodžio 20 d., jos paskelbtos neįvykusiomis, nes jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis (civil. b. l. 20, 21).

24Dėl pareiškėjo reikalavimo

25Pareiškėjas pateiktu skundu iš esmės nesutinka su antstolio skundžiamame antstolio patvarkyme nustatyta iš pirmųjų varžytinių parduodamo pareiškėjui priklausančio nekilnojamojo turto verte. Pažymėtina, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009. Teismų praktika. 2009, 31).

26Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Nurodyto straipsnio 4 dalis numato, jog tuo atveju, jei šio straipsnio nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

27Skundu pareiškėjas nesutinka su antstolio 2019 m. lapkričio 20 d. patvarkyme Nr. S1d-121539 nustatyta jam priklausančio ir iš pirmųjų varžytynių parduodamo turto verte, teigdamas, kad turto vertė buvo nustatyta neteisingai (galimai yra per maža). Vykdomosios bylos Nr.0010/16/01914 duomenimis nustatyta, jog atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis skyrė pareiškėjui priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, kurią pavedė atlikti UAB ,,Ober – Haus“. Skolininkas (pareiškėjas) prieštaravimų dėl paskirtos ekspertizės įstaigos nepateikė. Vykdomojoje byloje buvo gautas 2019 m. rugsėjo 26 d. ekspertizės aktas.

28Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, jog antstolis, remdamasis 2019 m. rugsėjo 26 d. ekspertizės akto duomenimis, areštuotą turtą 2019 m. spalio 14 d. patvarkyme dėl turto perkainavimo iš varžytynių parduodamą turtą įkainojo 9 000 Eur suma, nes tokia areštuoto turto vertė buvo nustatyta ir nurodyta ekspertizės akte. Šiuo atveju teismas sutinka su antstolio patvarkyme nurodyta išvada, kad vadovaujantis anksčiau minėto CPK 681 straipsnio 4 dalimi, antstolis privalėjo nustatydamas iš varžytynių parduodamo turto kainą vadovautis eksperto išvada, ką antstolis ir atliko.

29CPK 718 straipsnis numato, jog pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio Kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos. Šiuo atveju, atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis CPK 681 straipsnio 4 dalimi, iš varžytynių parduodamas pareiškėjui priklausantis turtas buvo įvertintas 9 000 Eur, o aštuoniasdešimt procentų nuo šios sumos yra 7 200 Eur. Taigi, teismo vertinimu, antstolis, skelbdamas pirmąsias turto pardavimo varžytynes bei nustatydamas iš pirmųjų varžytynių parduodamo turto pradinę kainą, nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, o parduodamo turto kaina buvo nustatyta teisingai, todėl nėra teisinio pagrindo įpareigoti antstolį byloje atlikti pakartotinę ekspertizę. Taip pat atkreiptinas pareiškėjo dėmesys ir į tai, kad tikroji iš varžytynių parduodamo turto kaina yra nustatoma vykstant varžytynėms pirkėjui pasiūlius parduodamo turto kainą ir paprastai turtas yra parduodamas už didesnę kainą nei nurodyta skelbiant varžytines, tačiau kaip matyti iš į bylą pateiktų duomenų šiuo atveju varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, nes jose nedalyvavo nė vienas dalyvis.

30Atsižvelgiant į išdėstytą, išnagrinėjus pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus vykdomosios bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, nepažeidė Civilinio proceso kodekso VI dalyje esančių nuostatų, laikydamasis vykdymo procesą reglamentuojančių nuostatų, paskelbė areštuoto turto pardavimo pirmąsias varžytynes, kuriose parduodamo turto kaina buvo nustatyta laikantis teisės aktų reikalavimų todėl tenkinti pareiškėjo skundo nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo ir skundas atmestinas (CPK 178, 185, 510 straipsniai).

31Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

322019 m. gruodžio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-13668-1032/2019 pareiškėjo A. E. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies - Nestabdant vykdomosios bylos Nr. 0010/16/01914 ir antstolio Aleksandro Selezniovo paskelbtų ½ dalies, žemės sklypo, esančio ( - ), Kelmės rajone, unikalus Nr. ( - ), varžytynių, pagal 2019 m. lapkričio 20 d. antstolio priimtą patvarkymą, uždrausti antstoliui surašyti turto pardavimo iš varžytynių aktą ir paskirstyti gautas pinigines lėšas arba surašyti turto perdavimo išieškotojui aktą, iki kol įsiteisės galutinis sprendimas šioje byloje dėl skundo dėl antstolio veiksmų. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo skundas atmestas, teismo nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti 2019 m. gruodžio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-13668-1032/2019 taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 510, 512-513, 736 straipsniais, teismas

Nutarė

34pareiškėjo A. E. skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų atmesti.

35Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti 2019 m. gruodžio 3 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-13668-1032/2019 taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

36Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0010/16/01914 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

37Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas pateikė skundą antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų... 5. Antstolis 2019 d. gruodžio 2 d. patvarkymu Nr. S1d-125590 pareiškėjo 2019 m.... 6. Suinteresuoti asmenys N. M. – V., J. V. atsiliepimo į pareiškėjo skundą... 7. Teismas konstatuoja:... 8. Dėl skundo padavimo termino... 9. CPK 512 straipsnyje nustatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų gali būti... 10. Byloje nustatytos aplinkybės... 11. Iš teismui pateiktos medžiagos nustatyta, kad antstolis Aleksandras... 12. 1)... 13. vykdomąją bylą Nr. 0010/16/01914 pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo... 14. 2)... 15. vykdomąją bylą Nr. 0010/16/02409 pagal Klaipėdos apygardos teismo 2016... 16. 3)... 17. vykdomąją bylą Nr. 0010/16/02410 pagal Klaipėdos apygardos teismo 2016... 18. Antstolis 2019 m. vasario 12 d. patvarkymu „Dėl areštuoto turto vertės... 19. 2019 m. rugsėjo 11 d. patvarkymu Nr. Sld-97891 dėl ekspertizės turto vertei... 20. 2019 m. rugsėjo 26 d. UAB „Ober Haus“ ekspertizės aktu Nr. 3178 EKZ_2019... 21. 2019 m. spalio 14 d. patvarkymu Nr. Sld-108308 dėl turto perkainojimo... 22. 2019 m. lapkričio 20 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S1d-121539 dėl... 23. 2020 m. sausio 6 d. pranešimu antstolis informavo teismą, kad pareiškėjui... 24. Dėl pareiškėjo reikalavimo ... 25. Pareiškėjas pateiktu skundu iš esmės nesutinka su antstolio skundžiamame... 26. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas... 27. Skundu pareiškėjas nesutinka su antstolio 2019 m. lapkričio 20 d. patvarkyme... 28. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, jog antstolis, remdamasis 2019 m.... 29. CPK 718 straipsnis numato, jog pirmosiose varžytynėse parduodamo turto... 30. Atsižvelgiant į išdėstytą, išnagrinėjus pareiškėjo skunde nurodytas... 31. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ... 32. 2019 m. gruodžio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-13668-1032/2019... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 510,... 34. pareiškėjo A. E. skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų... 35. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti 2019 m. gruodžio 3 d. Klaipėdos... 36. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0010/16/01914 grąžinti... 37. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju...