Byla 2-1109/2012
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutarties, kuria atstatydintas BUAB „Balsių vystymo grupė“ administratorius ir paskirtas naujas administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-386-267/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Vox Juris“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutarties, kuria atstatydintas BUAB „Balsių vystymo grupė“ administratorius ir paskirtas naujas administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-386-267/2012.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Balsių vystymo grupė“, administratoriumi paskyrė UAB „Tytus“.

5BUAB „Balsių vystymo grupė“ kreditoriai AS Parex banka, M. Č., G. Č., T. Š. ir V. Š. 2012 m. sausio 30 d. pateikė teismui prašymą dėl administratoriaus UAB „Tytus“ atstatydinimo ir naujo administratoriaus UAB „Ritava“ paskyrimo. Prašymą grindė aplinkybėmis, susijusiomis su nepagrįstu nepranešimu kreditoriams apie nutarties dėl supaprastintos bankroto procedūros taikymo priėmimo, apribojant kreditorių teisę skųsti nepagrįstą teismo nutartį dėl supaprastintos bankroto procedūros taikymo.

62012 m. kovo 7 d. UAB „Tytus“ direktorius V. Gvozdas pateikė teismui prašymą dėl administratoriaus UAB „Tytus“ atstatydinimo UAB „Balsių vystymo grupė“ bankroto byloje.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 9 d. nutartimi nutarė atstatydinti UAB „Tytus“ iš BUAB „Balsių vystymo grupė“ administratoriaus pareigų, naujuoju BUAB „Balsių vystymo grupė“ administratoriumi paskirti UAB „Ritava“.

9Teismas nurodė, kad 2012 m. kovo 6 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu buvo sprendžiamas administratoriaus atstatydinimo klausimas ir kreditorių balsų dauguma (98,65 procento) buvo nutarta administratorių atstatydinti, o 2012 m. kovo 7 d. UAB „Tytus“ direktorius V. G. pateikė teismui prašymą dėl atstatydinimo. Teismas, įvertinęs pateiktus dokumentus ir kreditorių argumentus, konstatavo esant tikslingu administratorių atstatydinti ir paskirti kreditorių daugumos siūlomą administratorių UAB „Ritava“, pateikusią visus administratoriaus kandidatūros pripažinimui tinkama būtinus dokumentus.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Vox Juris“ prašo apeliacinės instancijos teismą Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį panaikinti ir bylos dalį dėl administratoriaus pakeitimo nutraukti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas privalėjo kritiškai įvertinti pagrindinių BUAB „Balsių vystymo grupė“ kreditorių veiksmus bei siekį atstatydinti administratorių, kuris, veikdamas principingai, griežtai, teisėtai ir vykdydamas imperatyvias teisės aktų nuostatas, pareiškė jų atžvilgiu didelės apimties ieškinius, tuo pačiu kritiškai įvertinti ir pateiktą bankroto administratoriaus UAB „Ritava“ kandidatūrą. Bankroto administratoriaus atstatydinimą kreditoriai inicijavo tik po jų atžvilgiu pradėtų teisminių ginčų. BUAB „Balsių vystymo grupė“ administratoriaus veiksmai yra teisėti, atitinkantys teisės aktuose įtvirtintas bankroto administratoriaus pareigas, dėl to nėra pagrindo administratoriaus atstatydinimui.
  2. Teismas nepagrįstai nenurodė nutarties apskundimo tvarkos ir tuo buvo pažeistos imperatyvios teisės normos.
  3. Kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti skundžiami per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. BUAB „Balsių vystymo grupė“ kreditoriai į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo kreipėsi dar nesant įsiteisėjusiam BUAB „Balsių vystymo grupė“ 2012 m. kovo 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimui dėl administratoriaus atstatydinimo. Bet kuriam iš kreditorių apskundus priimtą kreditorių susirinkimo nutarimą, nebeliktų pagrindo kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Tokiu būdu teismas, nepagrįstai nelaukdamas kol praeis minėto kreditorių susirinkimo metu priimto nutarimo, kurio pagrindu kreditoriai ir kreipėsi į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, apskundimo terminas, skubotai priėmė nepagrįstą nutartį.
  4. Pakeitus BUAB „Balsių vystymo grupė“ bankroto administratorių, būtų nepagrįstai padidintos bendrovės administravimo išlaidos.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartis paliktina nepakeista.

14CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

15Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl UAB „Tytus“ atstatydinimo iš BUAB „Balsių vystymo grupė“ administratoriaus pareigų, naujuoju BUAB „Balsių vystymo grupė“ administratoriumi paskiriant UAB „Ritava“.

16Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, (toliau – fizinis asmuo) ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos.

17Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, jis iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Bet kurioje bankroto procedūros stadijoje, esant ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje numatytiems pagrindams, neribojama teisė kelti klausimą, ar bankroto administratorius tinkamai vykdo pavestas funkcijas. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktą teisę reikalauti atstatydinti administratorių turi kreditorių susirinkimas (komitetas) (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Kreditorių susirinkimo nutarimo dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrįstumo klausimą teismas išsprendžia nustatęs, ar yra pagrindas pagal turimus duomenis konstatuoti, jog administratorius netinkamai vykdo savo pareigas. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi įvertinti visas šiam klausimui teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes, susijusias su bankroto proceso eiga, jos operatyvumu, vykdomų procedūrų skaidrumu, atskirų veiksmų atlikimu, sprendimų priėmimu. Faktinis pagrindas bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimo svarstymui teisme gali būti ir atskiro kreditoriaus pateikta informacija. Teismui sprendžiant administratoriaus atstatydinimo klausimą, būtina įvertinti aplinkybes, sąlygojusias kreditoriaus nepasitikėjimą ir tokiu būdu užtikrinti, jog administratorius būtų atstatydintas pagrįstai, o ne vien dėl finansinių reikalavimų daugumą turinčio kreditoriaus valios pakeisti esamą administratorių kitu kreditoriaus siūlomu kandidatu. Bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrįstumo klausimą teismas išsprendžia nustatęs, ar yra pagrindas pagal turimus duomenis konstatuoti, jog administratorius netinkamai vykdo savo pareigas.

18ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo; 2) kai įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai administratorius šio straipsnio 3 dalies 24 punkte nustatyta tvarka pateikia teismui prašymą dėl jo atstatydinimo arba įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas šio įstatymo 23 straipsnio 13 punkte nustatyta tvarka kreipiasi dėl praradusio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo arba iš kitų šaltinių teismas gauna informaciją, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte nustatytu atveju teismas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kreipimosi dienos priima nutartimi sprendimą dėl administratoriaus atstatydinimo ir, jeigu administratorius atstatydinamas, šio įstatymo nustatyta tvarka paskiria kitą administratorių. Teismas netenkina prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo, jeigu nustato, kad kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimas atstatydinti administratorių buvo priimtas pažeidžiant įstatyme nustatytą kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimų priėmimo tvarką, ar prašymą dėl administratoriaus pakeitimo pateikęs kreditorius (kreditoriai) neatitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytos sąlygos arba jeigu patenkinus prašymą būtų pažeisti kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimui nepritarusių, kreditorių susirinkime (komitete) nedalyvavusių ar prašymo neteikusių kreditorių interesai ar viešasis interesas.

19Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl pagrindo atstatydinti BUAB „Balsių vystymo grupė“ administratorių nebuvimo.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos duomenys patvirtina, jog BUAB „Balsių vystymo grupė“ 2012 m. kovo 6 d. kreditorių susirinkimo metu sprendė administratoriaus atstatydinimo klausimą ir buvo nutarta administratoriaus neatstatydinti (pateiktas į bylą BUAB „Balsių vystymo grupė“ kreditorių susirinkimo 2012 m. kovo 6 d. protokolas Nr. 1), tačiau pats administratorius 2012 m. kovo 7 d. kreipėsi į teismą su prašymu jį atstatydinti iš BUAB „Balsių vystymo grupė“ administratoriaus pareigų. Teisėjų kolegijos nuomone, esant tokiam prašymui, įstatymui numatant administratoriaus teisę atsistatydinti iš užimamų pareigų, pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo atsisakyti atstatydinti UAB „Tytus“ iš BUAB „Balsių vystymo grupė“ administratoriaus pareigų, todėl pirmosios instancijos teismo išvados šiuo klausimu yra pagrįstos.

21Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų, tuo tarpu nagrinėjamu atveju į bylą nepateikti įrodymai dėl UAB „Ritava“ netinkamumo vykdyti BUAB „Balsių vystymo grupė“ bankroto procedūrą.

22Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartis paliktina nepakeista.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

24Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi iškėlė... 5. BUAB „Balsių vystymo grupė“ kreditoriai AS Parex banka, M. Č., G. Č.,... 6. 2012 m. kovo 7 d. UAB „Tytus“ direktorius V. Gvozdas pateikė teismui... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 9 d. nutartimi nutarė atstatydinti... 9. Teismas nurodė, kad 2012 m. kovo 6 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Vox Juris“ prašo apeliacinės... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d.... 14. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 15. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl UAB „Tytus“ atstatydinimo iš... 16. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 17. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių... 18. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad teismas administratorių iš... 19. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos duomenys patvirtina, jog BUAB „Balsių... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis,... 22. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą....