Byla 2-318/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės „Sunonis“ administratorius

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų (kreditorių) uždarosios akcinės bendrovės Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla, A. R. ir L. U. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės „Sunonis“ administratorius.

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 20 d. nutartimi atsakovui AB „Sunonis“ buvo iškelta bankroto byla ir įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Versluva“.

5Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 21 d. nutartimi atsakovas BAB „Sunonis“ pripažintas bankrutavusiu ir nutarta jį likviduoti dėl bankroto.

6Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 7 d. nutartimi UAB „Versluva“ buvo atstatydintas iš atsakovo BAB „Sunonis“ administratoriaus pareigų, o atsakovo naujuoju administratoriumi paskirta A. D..

7Vilniaus apygardos teisme 2013 m. lapkričio 4 d. buvo gautas atsakovo BAB „Sunonis“ administratorės A. D. prašymas dėl jos atstatydinimo iš atsakovo administratorės pareigų ir UAB „Adminova“ paskyrimo atsakovo administratoriumi. Prašymas dėl atstatydinimo grindžiamas pablogėjusia sveikatos būkle, trukdančia tinkamai vykdyti administratorės pareigas.

8Kreditoriai UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla, A. R. ir L. U. 2013 m. lapkričio 12 d. pateikė teismui prašymą dėl bankroto administratorės A. D. atstatydinimo iš atsakovo BAB „Sunonis“ administratoriaus pareigų. Nauju atsakovo BAB „Sunonis“ administratoriumi prašė skirti UAB „Būrai“.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 20 d. nutartimi atmetė pareiškėjų UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla, A. R. ir L. U. prašymą dėl bankroto administratorės A. D. atstatydinimo ir UAB „Būrai“ paskyrimo šios įmonės administratoriumi; tenkino administratorės A. D. prašymą dėl jos atstatydinimo iš atsakovo BUAB „Sunonis“ bankroto administratoriaus pareigų ir nauju atsakovo BUAB „Sunonis“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Adminova“.

11Teismas netenkino pareiškėjų UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla, A. R. ir L. U. prašymo dėl bankroto administratorės A. D. atstatydinimo, kadangi sprendė, jog jie, neturėdami daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sudarančios reikalavimų daugumos, neturi įstatyme numatytos teisės kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p., 11 str. 8 d. 2 p.). Šią išvadą teismas padarė, nustatęs, jog Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartimi išbraukus UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla iš atsakovo kreditorių sąrašo (nutartis yra įsiteisėjusi), kreditorių A. R. ir L. U. reikalavimai sudaro 38,64 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų.

12Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 1 punktu, tenkino pačios administratorės A. D. pateiktą prašymą dėl atsistatydinimo iš BAB „Sunonis“ bankroto administratoriaus pareigų. Teismas naujuoju įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Adminova“, atsižvelgdamas į jo sutikimą, ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių nebuvimą ir Įmonių bankroto valdymo departamento patvirtinimą dėl šios kandidatūros atitikimo įstatymo reikalavimams.

13III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

14Tretieji asmenys A. R. ir UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutarties dalį dėl UAB „Adminova“ paskyrimo naujuoju BAB „Sunonis“ administratoriumi ir kreditorių UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla, A. R. ir L. U. prašymo dėl UAB „Būrai“ paskyrimo BAB „Sunonis“ bankroto administratoriumi atmetimo ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti kreditorių UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla, A. R. ir L. U. prašymą dėl UAB „Būrai paskyrimo BAB „Sunonis“ bankroto administratoriumi. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nutartis yra neteisėta, nes priimta pažeidžiant imperatyvias ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje, 8 dalies 3 punkte įtvirtintas teisės normas. Jokia ĮBĮ nenumato, kad bankroto administratorius turi teisę skirti ar siūlyti teismui kitą administratorių. Atsistatydinus administratoriui, naująjį administratorių turėtų pasiūlyti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Atsistatydinimo siekianti administratorė turėjo visas galimybes sušaukti kreditorių susirinkimą ar komitetą, kuris būtų nusprendęs dėl naujos bankroto administratoriaus kandidatūros. Paskutinieji BAB „Sunonis“ kreditorių susirinkimai, kuriuose dalyvavo ir pati administratorė, įvyko 2013 m. spalio 21 d. ir 2013 m. lapkričio 21 d.. Tačiau pareiškimą dėl atsistatydinimo administratorė pateikė teismui slapta nuo kitų kreditorių.
  2. Nutartis yra neteisėta, nes priimta pažeidžiant imperatyvią ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintą normą. Nutarties priėmimo metu kreditorių UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla, A. R. ir L. U. reikalavimų dydis nebuvo pasikeitęs, nes Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartis, kuria kreditorius UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla išbrauktas iš atsakovo kreditorių sąrašo, nebuvo įsiteisėjusi. Todėl šių kreditorių bendra teismo patvirtintų reikalavimų suma sudarė kreditorių reikalavimų daugumą, kuri yra būtina tam , kad jie galėtų realizuoti kreditorių teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo ir siūlyti kito administratoriaus kandidatūrą.
  3. Nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas manyti, jog skundžiamą nutartį priėmęs teismas buvo šališkas, dėl ko teismo nutartis turėtų būti pripažinta negaliojančia esant absoliučiam CPK 329 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam nutarties negaliojimo pagrindui (CPK 338 str.). Administratorė A. D. pateikė teismui kito administratoriaus kandidatūrą slapta nuo kitų kreditorių, o teismas ją nepagrįstai automatiškai patvirtino. Administratorė A. D. pateikė teismui nepagrįstą prašymą dėl kreditoriaus UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla išbraukimo iš kreditorių sąrašo, o teismas automatiškai ir nemotyvuotai šį prašymą patenkino, nepranešdamas šiam kreditoriui apie jo išbraukimo iš kreditorių sąrašo klausimo svarstymą, nesudarydamas sąlygų jam pasisakyti ir neišsiųsdamas jam šios nutarties nuorašo.

15Kreditorė L. U. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutarties dalį (atskirajame skunde klaidingai nurodoma, jog prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutarties dalį), kuria BAB „Sunonis“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Adminova“ ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – BAB „Sunonis“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Būrai“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad netenkinama ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtinta sąlyga. Vien tik A. R. ir L. U. bendri reikalavimai sudarytų ne 38,64 proc., kaip nurodė teismas, bet 46,13 proc. Be to, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartis, kuria UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla išbraukta iš kreditorių sąrašo, kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dėl naujo bankroto administratoriaus paskyrimo dieną (2013 m. lapkričio 12 d.) dar nebuvo įsiteisėjusi.
  2. Atstatydinus administratorę A. D., teismas privalėjo svarstyti kreditorių siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą, nepaisant kreditorių teisme patvirtintų reikalavimų vertės, kadangi įstatymas nesuteikia teisės pačiam įmonės administratoriui siūlyti kitą administratoriaus kandidatūrą.
  3. Teismas privalėjo kreditorių siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str. 2 d.), o to nepadaręs – pažeidė imperatyvius teisės aktų reikalavimus.
  4. Teismas atsakovo BAB „Sunonis“ bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „Adminova“, pažeidė materialinės teisės normas, nukrypo nuo teismų praktikos. Bankroto administratorius UAB „Būrai“ darbo krūvio, užimtumo, darbo patirties požiūriu yra tinkamesnis administruoti atsakovo BAB „Sunonis“ bankroto procedūrą.

16UAB „Adminova“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo palikti nepakeistą. Nurodo, jog jo patirtis ir užimtumas užtikrins tinkamą atsakovo bankroto procedūrų administravimą.

17BAB „Sunonis“ administratorė A. D. atsiliepimais į kreditorės L. U. atskirąjį skundą ir kreditorių A. R. ir UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla atskirąjį skundą prašo atmesti jų atskiruosius skundus ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog ĮBĮ nedraudžia bankroto administratoriui, pateikiančiam prašymą dėl atstatydinimo iš pareigų, siūlyti kito bankroto administratoriaus kandidatūrą.

18Kreditorius UAB „Liresta“ atsiliepimu į kreditorės L. U. atskirąjį skundą prašo netenkinti jame išdėstyto prašymo dėl UAB „Būrai“ paskyrimo atsakovo administratoriumi. Šį administratorių siūlęs A. R. yra buvęs atsakovo akcininkas ir direktorius. A. R. pagal įsiteisėjusius teismų sprendimus turi perduoti nemažai turto atsakovui. Be to, šis kreditorius siekia atsakovo reikalavimo teisių tiek jo, tiek UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla atžvilgiu perleidimo už kuo mažesnę kainą.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Nagrinėjamoje byloje yra kilęs administratoriaus paskyrimo klausimas, kai buvęs administratorius buvo atstatydintas iš pareigų ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu pagal jo teismui pateiktą prašymą dėl atsistatydinimo.

21ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje yra numatyti konkretūs atvejai, kuomet teismas gali atstatydinti bankroto administratorių iš pareigų: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo; 2) kai įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai), kurio teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai administratorius 11 straipsnio 3 dalies 24 punkte nustatyta tvarka pateikia teismui prašymą dėl jo atstatydinimo arba įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas ĮBĮ 23 straipsnio 13 punkte nustatyta tvarka kreipiasi dėl praradusio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo arba iš kitų šaltinių teismas gauna informaciją, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Taigi, įstatymo leidėjas suteikė teisę konkretiems subjektams kreiptis dėl administratoriaus atstatydinimo – kreditorių susirinkimui (komitetui), kreditorių susirinkimo pirmininkui, administratoriui ir kreditoriui (kreditoriams), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Taigi ši teisė suteikta ir pačiam administratoriui, pateikiant prašymą dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų. Be to, teismų praktikoje pripažįstama paties teismo prerogatyva ex officio spręsti dėl administratoriaus atstatydinimo, vertinant gautą atstatydinimo pagrindą sudarančią informaciją, nepaisant to, kad nei vienas iš minėtų subjektų nekelia administratoriaus atstatydinimo klausimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1375/2012, 2012 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1109/2012, 2012 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-327/2012, 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011, 2009 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2009).

22Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1561/2013, yra išaiškinęs, jog administratorius, pateikdamas prašymą teismui dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 1 punktą, tą pačią dieną šio prašymo kopiją turi pateikti kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininkui, kuris įgyja teisę, gavęs kreditorių susirinkimo (komiteto) pritarimą administratoriaus kandidatūrai, pasiūlyti šią administratoriaus kandidatūrą teismui. Teismas šią savo išvadą dėl naujo administratoriaus paskyrimo procedūros tais atvejais, kai administratoriaus atstatydinimą iš pareigų inicijuoja pats administratorius, pateikdamas prašymą dėl atsistatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 1 p.), padarė sistemiškai, kaip įstatymo analogiją (CPK 3 str. 6 d.), taikydamas ir aiškindamas ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 24 punkte, 8 dalies 3 punkte ir 23 straipsnio 13 punkte įtvirtintas teisės normas, reglamentuojančias administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo procedūrą po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui prašymą dėl jo atstatydinimo iš pareigų, netekus teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas.

23Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime išaiškino, kad teismai, spręsdami bylas, turi atsižvelgti ne tik į kasacinio teismo priimtose nutartyse, bet ir kitų aukštesnės instancijos teismų priimtuose procesiniuose sprendimuose esančius teisės taikymo išaiškinimus, reikšmingus atitinkamam teismui sprendžiant analogišką bylą, taip pat į tos pačios pakopos teismų teisės taikymo praktiką. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, kiek tai susiję su naujojo administratoriaus paskyrimo tvarkai keliamais reikalavimais, teismo paskirtam įmonės administratoriui pateikus prašymą dėl atsistatydinimo (ĮBĮ 10 str. 8 d. 1 p.), vadovaujasi minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1561/2013, pateiktais išaiškinimais.

24Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, jog BAB „Sunonis“ administratorė A. D. prašymą dėl atsistatydinimo iš šios įmonės bankroto administratoriaus pareigų Vilniaus apygardos teismui pateikė 2013 m. lapkričio 4 d., kartu prašydama naujuoju BAB „Sunonis“ administratoriumi paskirti UAB „Adminova“ (5 t., b.l. 55-58). Byloje nėra duomenų, jog administratorė, teikdama teismui tvirtinti naujojo administratoriaus kandidatūrą, būtų įgyvendinusi kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininko valią dėl UAB „Adminova“ paskyrimo įmonės administratoriumi ir kad pritarimą šio administratoriaus kandidatūrai būtų išreiškęs kreditorių susirinkimas (komitetas). Kadangi, vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimais, prašymą dėl atsistatydinimo teismui pateikiantis įmonės administratorius nėra subjektas, galintis savarankiškai siūlyti įmonės administratoriaus kandidatūrą, ir ši teisė priklauso kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininkui, kuris ją įgyvendindamas privalo turėti kreditorių susirinkimo (komiteto) pritarimą siūlomai kito administratoriaus kandidatūrai, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutarties dalis, kuria teismas vietoj atstatydinto administratoriaus kitu BAB „Sunonis“ administratoriumi paskyrė UAB „Adminova“, yra nepagrįsta ir neteisėta bei turi būti panaikinta, kadangi šios įmonės paskyrimą atsakovo administratoriumi lėmė netinkamas ĮBĮ teisės normų taikymas ir aiškinimas.

25Kita vertus, iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovo BAB „Sunonis“ administratorės A. D. atstatydinimo, laikantis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte įtvirtinto reglamentavimo, siekė ir šios įmonės kreditoriai UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla, A. R. ir L. U., kurie 2013 m. lapkričio 12 d. pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo (5 t., b.l. 83-84). Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 20 d. nutartimi atmetė minėtą kreditorių prašymą dėl administratorės atstatydinimo, konstatavęs, jog jį padavę kreditoriai neatitinka ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytos sąlygos, jog bendra šią teisę siekiančių įgyvendinti kreditorių reikalavimų suma vertine išraiška turi sudaryti daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Šią išvadą pirmosios instancijos teismas padarė, nustatęs, jog įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartimi kreditorių UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla išbraukus iš atsakovo kreditorių sąrašo, bendra kreditorių A. R. ir L. U. teismo patvirtintų reikalavimų suma sudarė 38,64 proc. visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas šią pirmosios instancijos teismo išvadą pripažinti nepagrįsta, atsižvelgiant į minėtos Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 31 d. nutarties apskundimo apeliacine tvarka faktą, byloje esant duomenims, jog Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 23 d. rezoliucija atnaujino trečiajam asmeniui UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla terminą atskirajam skundui dėl šios nutarties paduoti ir išsprendė jo priėmimo klausimą (5 t., b.l. 145-147). Todėl neįsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 31 d. nutarčiai dėl kreditoriaus UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla ir jo reikalavimo išbraukimo iš atsakovo kreditorių sąrašo, šis kreditorius, veikdamas kartu su kitais kreditoriais, kurių bendra teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, turėjo teisę kreiptis teismą su prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo. Kadangi iš bylos duomenų matyti, jog bendra šią teisę įgyvendinusių kreditorių UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla, A. R. ir L. U. teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudarė 54,881 proc. visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta šių įmonės kreditorių ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte įtvirtintą teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus atstatydinimo ir tai, jog jie šią teisę įgyvendino tinkamai, laikydamiesi ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytų sąlygų.

26Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažįsta, jog tuo atveju, kai ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte įtvirtintą teisę pateikti prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo įgyvendina ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai), jis (jie) turi savarankišką teisę siūlyti teismui kito administratoriaus kandidatūrą ir tam nereikia kreditorių susirinkimo pritarimo. Ši išvada darytina, atsižvelgiant į tai, jog prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo turi teisę pateikti kreditoriai, kurių teismo patvirtinti reikalavimai sudaro absoliučią daugumą visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų. Tas pats bendrasis principas taikomas, reglamentuojant kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką, remiantis kuriuo kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Atsižvelgiant į įstatyme įtvirtintus reikalavimus, keliamus teisę pateikti prašymą dėl administratoriaus nušalinimo įgyvendinančiam kreditoriui ar jų grupei, kreditorių susirinkimo pritarimas jų siūlomai kito administratoriaus kandidatūrai nebūtų tikslingas, prieštarautų bankroto proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principams, kadangi tų pačių kreditorių turima reikalavimų suma vertine išraiška lemtų nutarimo dėl pritarimo administratoriaus kandidatūrai kreditorių susirinkime priėmimą.

27Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, jog absoliučią teismo patvirtintų reikalavimų daugumą turintys kreditoriai UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla, A. R. ir L. U., pateikdami teismui prašymą dėl atsakovo BAB „Sunonis“ atstatydinimo, siūlė teismui administratoriumi paskirti UAB „Būrai“. Pažymėtina, jog UAB „Būrai“ atitinka ĮBĮ reikalavimus, yra pateikęs deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (5 t., b.l. 85), leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (5 t., b.l. 86), galiojantį profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą (t. 5, b.l. 89), šio administratoriaus kandidatūra yra pasiūlyta kreditorių, kuriems, kaip minėta, tokią teisę suteikia įstatymas, pati kandidatūra bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu buvo suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, jog pasiūlyta UAB „Būrai“ administratoriaus kandidatūra neatitiktų ĮBĮ reikalavimų. Atsiliepime į atskirąjį skundą savo nesutikimą su UAB „Būrai“ paskyrimu atsakovo BAB „Sunonis“ administratoriumi išreiškusio kreditoriaus UAB „Liresta“ argumentai (dėl atsakovo BAB „Sunonis“ skolininkų prievolių vykdymo, atsakovo turto pardavimo) yra atmestini kaip neturintys teisinės reikšmės išvadai dėl šio administratoriaus UAB „Būrai“ tinkamumo, kadangi savo esme jie yra susiję su klausimais, kurių išsprendimas priskirtinas kreditorių susirinkimo, o ne administratoriaus ar kreditoriaus A. R. kompetencijai.

28Nesant ginčo dėl atsakovo BAB „Sunonis“ administratorės A. D. atstatydinimo bei nustačius, kad apeliantų (kreditorių) pasiūlyta administratoriaus UAB „Būrai“ kandidatūra atitinka ĮBĮ reikalavimus, o taip pat siekiant įgyvendinti bankroto proceso operatyvumo principą, klausimas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo apeliacinės instancijos teisme išspręstinas iš esmės, atsakovo BAB „Sunonis“ bankroto administratoriumi skiriant UAB „Būrai“.

29Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

30Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutarties dalį dėl UAB „Adminova“ paskyrimo atsakovo BAB „Sunonis“ administratoriumi ir klausimą dėl kito atsakovo BAB „Sunonis“ administratoriaus paskyrimo išspręsti iš esmės – naujuoju BAB „Sunonis“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Būrai“. Įpareigoti A. D. per 20 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti UAB „Būrai“ visą BAB „Sunonis“ turtą ir dokumentaciją.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 20 d. nutartimi atsakovui AB... 5. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 21 d. nutartimi atsakovas BAB... 6. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 7 d. nutartimi UAB „Versluva“... 7. Vilniaus apygardos teisme 2013 m. lapkričio 4 d. buvo gautas atsakovo BAB... 8. Kreditoriai UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla, A. R. ir... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 20 d. nutartimi atmetė... 11. Teismas netenkino pareiškėjų UAB Vilniaus universaliųjų metalo... 12. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 1 punktu, tenkino pačios... 13. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 14. Tretieji asmenys A. R. ir UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų... 15. Kreditorė L. U. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 16. UAB „Adminova“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos... 17. BAB „Sunonis“ administratorė A. D. atsiliepimais į kreditorės L. U.... 18. Kreditorius UAB „Liresta“ atsiliepimu į kreditorės L. U. atskirąjį... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs administratoriaus paskyrimo klausimas, kai... 21. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje yra numatyti konkretūs atvejai, kuomet teismas... 22. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 7 d. nutartimi, priimta... 23. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime... 24. Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, jog BAB „Sunonis“ administratorė A.... 25. Kita vertus, iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovo BAB „Sunonis“... 26. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažįsta, jog tuo atveju, kai... 27. Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, jog absoliučią teismo patvirtintų... 28. Nesant ginčo dėl atsakovo BAB „Sunonis“ administratorės A. D.... 29. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 30. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutarties dalį...