Byla 2YT-2489-328/2017
Dėl antstolės V. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė V. V., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo G. Š. skundą dėl antstolės V. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė V. V., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,

Nustatė

2pareiškėjas 2017-01-02 skundu prašo atšaukti antstolės paskelbtas varžytynes Nr. 118381, pripažinti antstolės V. V. 2016-11-21 patvarkymą Nr. 5R-13103 dalyje dėl turto pardavimo iš varžytynių Nr. ( - ) paskelbimo neteisėtu. Nurodo, jog skundžiamas patvarkymas dalyje dėl pastato – sandėlio, unikalus Nr. ( - ), nuo 1-1 iki 1-5 nuo 2-1 iki 2-3, bendro ploto 223,42 kv. M., esančio adresu ( - ), yra neteisėtas. Nurodo, jog 2016-12-29 pareiškėjas sudarė naują Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą Nr. ( - ), kurioje užfiksuoti faktiniai duomenys apie varžytynėse parduodamą nekilnojamąjį turtą. Šie matavimai patvirtino esminius varžytynėse planuojamo turto pasikeitimus, turinčius esminės įtakos teisingam turto rinkos kainos nustatymui. Paaiškina, jog vykdė patalpos pertvarkymo darbus, pasikeitė statinio planai, patalpų išdėstymas. Mano, jog atsižvelgus į realizuojamo turto pasikeitimus, turi būti iš naujo teisingai ir tinkamai nustatoma realizuojamo turto rinkos vertė ir kaina. Antstolės įvertintas ir iš varžytynių parduodamas nekilnojamasis turtas neatitinka realios rinkos vertės ir kainos, nes skelbiant varžytynes nebuvo atsižvelgta į faktiškai įvykusius patalpos pasikeitimus, o varžytinėse pirkėjams pateikiami neteisingi duomenys apie parduodamo turto pagrindinius požymius.

3Suinteresuotas asmuo antstolė V. V. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjo skundą, patvarkymu skundo netenkino, skundą perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Patvarkyme, kuriuo pareiškėjo skundo netenkino, nurodė, jog skolininko skunde nėra nurodomas nė vienas Civilinio proceso kodekse numatytas privalomo turto realizavimo veiksmų sustabdymo pagrindas, nepateikiami įrodymai, dėl kurių būtų privaloma sustabdyti turto realizavimo veiksmus. Pažymėjo, jog skolininkas nuo 2015-06-30 patvarkymo dėl turto rinkos vertės sudarymo iki 217-01-02 skundo pateikimo dienos jokių prieštaravimų dėl turto rinkos vertės nepareiškė (b.l. 3).

4Suinteresuotas asmuo Valstybė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM) pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo su skundu nesutinka, palaiko antstolės patvarkyme išdėstytą poziciją. Mano, jog antstolės veiksmai, atlikti vykdymo procese yra teisėti, todėl nėra pagrindo naikinti patvarkymus. Prašo skundo netenkinti (b.l. 9-10).

5Skundas atmestinas.

6Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolės V. V. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0162/13/00839, pradėta pagal 2013-03-26 VMI prie LR FM sprendimą dėl 338,40 Lt (98,00 Eur) skolos išieškojimo iš skolininko G. Š. išieškotojos valstybės, atstovaujamos VMI prie LR FM, naudai. Antstolės žinioje taip pat yra vykdomoji byla Nr.0162/13/00302, pradėta vykdyti pagal 2012-10-30 VMI prie LR FM sprendimą dėl 204795,61 Lt (59312,91 Eur) mokestinės nepriemokos išieškojimo iš skolininko G. Š. išieškotojos valstybės, atstovaujamos VMI prie LR FM, naudai (t.1., v.b.l. 4). Vykdymo procese antstolė išieškojimą nukreipė į skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą – 2015-06-30 patvarkymu dėl turto vertės nustatymo, antstolė, atsižvelgdama į skolininko nuomonę, patvarkė nustatyti, jog areštuoto turto sandėlio, esančio adresu ( - ), nuo 1-1 iki 1-5 nuo 2-1 iki 2-3, bendras plotas 223,42 kv. m., unikalus Nr. ( - ), rinkos vertė – 78197,40 Eur; sandėlio, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) vertė yra 28962,00 Eur, sandėlio, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), vertė – 28962,00 Eur (t.1, v.b.l. 169-173, 174-175, 183-185). 2015-08-27 patvarkymu dėl turto pardavimo iš varžytynių antstolė patvarkė paskelbti pirmąsias turto – pastato – sandėlio, esančio adresu ( - ), pardavimo varžytines, nustatė pradinę turto pardavimo kainą 62558,00 Eur (t.1, v.b.l. 187). 2015-10-28 patvarkymu dėl turto pardavimo iš varžytynių antstolė patvarkė paskelbti pirmąsias turto – pastato – sandėlio, esančio ( - ), pardavimo varžytynes, kadangi ankstesnio patvarkymo įvykdyti negalėjo dėl Antstolių informacinės sistemos atnaujinimo darbų, nustatė pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą 62558,00 Eur (t.2, v.b.l. 4). Patvarkymas skolininkui įteiktas 2015-11-18 (t.2, v.b.l. 7-9). Pirmosios turto pardavimo varžytynės neįvyko nedalyvavus nė vienam varžytynių dalyviui (t.2, v.b.l. 17, 19). 2016-03-09 patvarkymu dėl turto pardavimo iš varžytynių antstolė patvarkė paskelbti antrąsias turto – pastato – sandėlio, esančio ( - ), pardavimo varžytynes, nustatė pradinę turto pardavimo kainą – 46918,00 Eur (t.2 v.b.l. 27). 2016-03-23 patvarkymu antrosios turto pardavimo varžytynės sustabdytos iki teismas išnagrinės pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų (t.2, v.b.l. 30-31). 2016-11-21 patvarkymu dėl turto pardavimo iš varžytynių antstolė, be kita, patvarkė paskelbti antrąsias pakartotines turto – pastato – sandėlio, esančio ( - ), pardavimo varžytynes, nustatė pradinę turto pardavimo kainą – 46918,00 Eur (t.2, b.l. 38). Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolės veiksmų (t.2, v.b.l. 44-48). 2017-01-04 patvarkymu antstolė paskelbtas turto pardavimo varžytynes sustabdė (t2., v.b.l. 73).

7Pareiškėjas 2017-01-02 skundu prašo atšaukti antstolės paskelbtas varžytynes, pripažinti antstolės 2016-11-21 patvarkymą Nr. 5-13103 dalyje dėl pastato – sandėlio, esančio ( - ), pardavimo iš varžytynių paskelbimo neteisėtu.

8Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymo nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (Civilinio proceso kodekso 586 straipsnio 1 dalis). Jei skolininkas per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą sprendimo nevykdo, antstolis pradeda sprendimą vykdyti priverstinai (Civilinio proceso kodekso 624 straipsnio 1 dalis). Įstatymas numato, jog antstolis turi diskrecijos teisę pasirinkti, kokias priverstinio vykdymo priemones taikyti, be to vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog skolininkas per raginime įvykdyti sprendimą nurodytą terminą įsiskolinimo nepadengė, todėl antstolė išieškojimą nukreipė į skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą (Civilinio proceso kodekso 662 straipsnis, 664 straipsnio 3 dalis).

9Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo turto arešto dienos. Skolininkas ar išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 3 dalis). Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009. Teismų praktika. 2009, 31). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog 2015-06-30 antstolės patvarkymu, įvertinus pareiškėjo pateiktus duomenis, buvo nustatyta areštuoto turto – pastato-sandėlio, esančio ( - ), vertė, turtas įkainotas 78197,40 Eur suma. Pareiškėjas antstolės patvarkymo neskundė, per įstatymo nustatytą terminą prieštaravimų dėl turto įkainojimo nepateikė.

10Pareiškėjas nurodo, jog dėl atliktų darbų nekilnojamojo turto vertė pakito, parduodamas turtas neatitinka realios rinkos kainos ir vertės, tačiau nepateikia jokių pasikeitusią turto vertę pagrindžiančių įrodymų (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Pareiškėjo kartu su skundu pateikta nekilnojamojo turto kadastrinė byla, parengta 2016-12-28, patvirtina aplinkybę, jog pareiškėjas patikslino nekilnojamojo turto kadastro duomenis, tačiau šie duomenys nesudaro pagrindo išvadai apie esmingai pasikeitusią nekilnojamojo turto rinkos vertę, kas sudarytų pagrindą perkainoti nekilnojamąjį turtą (Civilinio proceso kodekso 668 straipsnio 2 dalis). Be to pažymėtina, jog nekilnojamojo turto pardavimas iš antrųjų pakartotinių varžytynių paskelbtas 2016-11-21 patvarkymu, numatant varžytynių pradžią 2016-12-12, savo ruožtu pareiškėjo pateikti duomenys patikslinti 2016-12-28, t. y. jau vykstant turto pardavimui iš varžytynių, tačiau nesibaigus varžytynių terminui (Civilinio proceso kodekso 713 straipsnio 4 dalis). Tokiu būdu antstolei skelbiant antrąsias varžytynes, informacija apie atliekamus parduodamo turto remonto ar pertvarkymo darbus antstolei objektyviai nebuvo žinoma. Kita vertus vien aplinkybė, jog pareiškėjas pertvarkė turtą ir/ar patikslino jo kadastro duomenis, byloje nesant kitų įrodymų, nesudaro pagrindo išvadai, jog būtina iš naujo įkainoti realizuojamą turtą.

11Atkreiptinas dėmesys, jog remiantis turto pardavimą iš varžytynių reglamentuojančiomis vykdymo proceso normomis, pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 80 proc. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos (Civilinio proceso kodekso 718 straipsnis). Antrosios varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės, su ta išimtimi, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 60 proc. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos (Civilinio proceso kodekso 722 straipsnio 1 dalis). Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog nekilnojamasis turtas – pastatas – sandėlis, esantis ( - ), įkainotas 78197,40 Eur suma, todėl antrosiose varžytynėse pradinė turto kaina sudaro 46918,00 Eur (78197,40*60/100). Esant nurodytoms aplinkybėms, pripažinti, jog antstolė, nustatydama pradinę turto pardavimo iš antrųjų varžytynių kainą, pažeidė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, netinkamai nustatė pradinę turto kainą, nėra teisinio pagrindo. Be to vykdomosios bylos duomenimis, antstolė 2017-01-04 patvarkymu sustabdė 2016-11-21 patvarkymu paskelbtas turto pardavimo varžytynes, turto pardavimo varžytynės neįvyko, savo ruožtu antstolei nustačius, jog įkainoto turto vertė pakito, esant abejonių dėl nustatytos turto vertės, antstolio patvarkymu turtas visa dar gali būti perkainojamas įstatymo nustatyta tvarka (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 2 dalis).

12Atsižvelgiant į išdėstytą, išnagrinėjus pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolė, atlikdama vykdymo veiksmus, nepažeidė Civilinio proceso kodekso VI dalyje esančių nuostatų, laikydamasi vykdymo procesą reglamentuojančių nuostatų įkainojo turtą, paskelbė varžytynes bei nustatė pradinę turto pardavimo iš antrųjų varžytynių kainą, todėl pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamo patvarkymo, skundas nepagrįstas (Civilinio proceso kodekso 513 straipsnis).

13Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo G. Š. skundas atmestinas.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

15atmesti pareiškėjo G. Š. skundą dėl antstolės veiksmų.

16Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei V. V. vykdomąsias bylas Nr. 0162/13/00839, Nr. 0162/13/00302.

17Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirtąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai