Byla 2YT-4584-1119/2020
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Jurga Žulpė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos U. U. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Vaivai Šimkienei, išieškotojams UAB „Mano Būstas Radviliškis“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos, dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja U. U. (toliau taip pat – skolininkė) prašo paskirti jai priklausančio turto nepriklausomo vertintojo ekspertizę. Nurodė, kad 2020-03-03 turto arešto aktu Nr. S-20-71-13982 buvo areštuotas pareiškėjai priklausantis butas, esantis ( - ). Turto arešto mastas yra 17 768,53 Eur, o areštuoto buto vertė - 28 000,00 Eur. Nurodė, kad areštuoto turto vertė yra 60 proc. didesnė, nei turto arešto mastas, kad jai priklauso virš 50 objektų, todėl buvo įmanoma parinkti tokį objektą, kuris atitiktų arešto mastą. Teigia, kad pardavus iš varžytynių areštuotą turtą ji patirs nuostolius. Pasak pareiškėjos, antstolė, nustatydama areštuojamo turto vertę vadovavosi VĮ Registrų centras nurodyta turto verte, tačiau butas yra visiškai renovuotame daugiabutyje name, kuriame buvo pagerintos namo šiluminės savybės, pakeista elektros instaliacija, vamzdynai, įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema, suremontuotos laiptinės, įrengtos modernios apšvietimo technologijos, kiekvienam butui priskirta automobilio stovėjimo vieta, į aikštelę patenkama per automatinį užtvarą, namo teritorija apšviesta ir saugoma vaizdo kameromis, atlikta buto vidinė apdaila. Antstolė neapžiūrėjo areštuoto turto, neprašė pareiškėjos pateikti duomenų apie jį. Todėl mano, kad antstolė turėjo skirti turto vertės nustatymo ekspertizę.

3Antstolė Vaiva Šimkienė kartu su skundu perdavė teismui patvarkymą netenkinti skundo ir vykdomąsias bylas Nr. 0071/19/01404, Nr. 0071/19/02786, Nr. 0071/19/01818, Nr. 0071/19/02603, Nr. 0071/19/01880. Patvarkyme antstolė nurodė, kad 2020-03-06 patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo sąlygų ir piniginių lėšų už ekspertizės atlikimą įmokėjimo Nr. S-20-71-14652 skolininkė buvo įpareigota iki 2020-03-13 įmokėti į antstolės depozitinę sąskaitą 150,00 Eur už ekspertizės atlikimą ir pateikti antstolei dokumentus, įrodančius, kad yra sumokėta už ekspertizės atlikimą. Priešingu atveju – ekspertizė nebus skiriama, o varžytynės bus vykdomos nuo 2020-03-03 turto arešto akte Nr. S-20-71-13982 nustatytos turto rinkos vertės (28 000,00 Eur), o skundas bus perduotas nagrinėti teismui. Kartu patvarkymu pareiškėja buvo informuota, kad ji turi teisę nurodyti, kokį kitą jai priklausantį nekilnojamąjį turtą galima areštuoti, siekiant padengti įsiskolinimus. Skolininkė iki 2020-03-13 nesumokėjo už turto vertės nustatymo ekspertizę, nuo ekspertizės atlikimo išlaidų atleisti ar jų sumokėjimą atidėti neprašė. Be to, skolininkė nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti apie turto vertę, kad ji neatitinka rinkos vertės, bei nepasiūlė parduodamo iš varžytynių turto pirkėjo, nors tokia teisė jai buvo išaiškinta.

4Antstolė paaiškino, kad šiuo metu skolos ir vykdymo išlaidų likutis yra 17 768,53 Eur. Skolininkė nesikreipė nei į antstolę, nei į išieškotojus dėl galimybės padengti skolą dalimis, todėl vienintelė galimybė išieškoti skolą yra nekilnojamojo turto realizavimas. Parduodamo pirmosiose varžytynėse turto kaina yra 80 proc. turto kainos, taigi pradinė buto kaina pirmosiose varžytynėse būtų 22 400,00 Eur (28 000,00 Eur *80 proc.). Šioms varžytynėms neįvykus ir išieškotojams atsisakius paimti iš varžytynių neparduotą turtą, būtų skelbiamos antrosios varžytynės, kur parduodamo turto pradinė kaina sudaro 60 proc. turto kainos, taigi 16 800,00 Eur (28 000,00 Eur *60 proc.). Taigi negalima teigti, kad areštuota turto daugiau, nei reikalinga skolai ir vykdymo išlaidoms padengti.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos pateikė atsiliepimą į skundą, su kuriuo nesutiko, prašė jo netenkinti.

6Pareiškėja, antstolė ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti teismo pranešimais ir specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt paskelbiant pranešimą viešo paskelbimo būdu (CPK 443 str. 5 d., 133 str. 3 d.).

7Prašymų papildyti bylos medžiagą negauta.

8Skundas atmestinas.

9Antstolė Vaiva Šimkienė vykdomojoje byloje Nr. 00071/19/01404 pagal 2019-05-16 Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų vykdomąjį raštą Nr. e2-3282-948/19 vykdo priverstinį 36 978,15 Eur skolos ir palūkanų išieškojimą iš skolininkės U. U. išieškotojos UAB „Mano Būstas Šiauliai“ naudai.

10Be to, antstolė Vaiva Šimkienė vykdomojoje byloje Nr. 00071/19/01818 pagal 2019-06-18 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos vykdomąjį raštą Nr. (23.31-08) 483-53305 vykdo priverstinį 140,00 Eur skolos išieškojimą iš skolininkės U. U. išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos naudai.

11Be to, antstolė Vaiva Šimkienė vykdomojoje byloje Nr. 00071/19/01880 pagal 2019-07-02 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos vykdomąjį raštą Nr. (23.31-08) 483-59663 vykdo priverstinį 3000,00 Eur skolos išieškojimą iš skolininkės U. U. išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos naudai.

12Be to, antstolė Vaiva Šimkienė vykdomojoje byloje Nr. 00071/19/02603 pagal 2019-08-08 Vilniaus m. 15-ojo notaro biuro notarės Dainoros Jievaitytės notaro vykdomąjį įrašą Nr. DJ-5323 vykdo priverstinį 1 939,43 Eur skolos ir palūkanų išieškojimą iš skolininkės U. U. išieškotojos UAB „Mano Būstas Šiauliai“ naudai.

13Be to, antstolė Vaiva Šimkienė vykdomojoje byloje Nr. 00071/19/02786 pagal 2019-10-08 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos vykdomąjį raštą Nr. (23.31-08) 483-83232 vykdo priverstinį 390,00 Eur skolos išieškojimą iš skolininkės U. U. išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos naudai.

14Pagrindinė vykdomoji byla, kurioje atliekami vykdymo veiksmai yra vykdomoji byla Nr. 00071/19/01404. Iš šioje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso patalpos - butai, esantys ( - ) (5 patalpos), ( - ), ( - ), ( - ) nuo 24 iki 76 buto, ( - ), ir žemės sklypas su statiniais, esantis ( - ) (vykd. b. 33-3 l.). Butai, esantys ( - ), buvo parduoti iš varžytynių (vykd. b. 167-168, 171-172, 173, 174, 200-203, 205-208 l.), 1 kambario buto vertė turto arešto akte buvo nustatyta 15 000,00 Eur, parduota už 12 000,00 Eur.

15Iš LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų matyti, kad pareiškėja dirba UAB ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ), tačiau jai yra mokamos ligos išmokos bei UAB ( - ) mokamas 26,43 Eur atlyginimas, UAB ( - ) mokamas 264,29 Eur atlyginimas ir UAB ( - ) mokamas 26,43 Eur atlyginimas (vykd. b. 73-74 l.). Nors antstolė taikė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas (vykd. b. 86-87 l.), tačiau duomenų, kad bent dalis skolos buvo išieškota taikant minėtą priverstinio vykdymo priemonę, byloje nėra.

16Antstolė nustatė, kad butas, esantis ( - ) (toliau – Butas), nuosavybės teise priklauso pareiškėjai (vykd. b. 325-326 l.). Atlikus vidutinės rinkos vertės paiešką pagal buto unikalų numerį, antstolė nustatė, kad daikto vidutinė rinkos vertė yra 22 700,00 Eur (vykd. b. 327 l.). Iš 2020-03-03 turto arešto akto Nr. S-20-71-13982 matyti, kad antstolė areštavo minėtą pareiškėjos turtą, turto arešto mastas – 17 768,53 Eur, daikto vertė – 28 000,00 Eur (vykd. b. 330-333 l.). Pareiškėja, nesutikdama su turto arešto akte nurodyta turto verte ir turto areštu, pateikė antstolei 2020-03-05 skundą (vykd. b. 368-370 l.). Antstolė 2020-03-06 priėmė patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo sąlygų ir piniginių lėšų už ekspertizės atlikimą įmokėjimo Nr. S-20-71-14652, kuriuo nurodė, jog antstolei nekelia abejonių turto arešto akte nurodyta Buto vertė (28 000,00 Eur), o pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad Buto vertė yra kitokia. Kadangi pareiškėja prieštaravo turto arešto akte nurodytai Buto vertei, todėl antstolė įpareigojo pareiškėją iki 2020-03-13 į antstolės depozitinę sąskaitą įmokėti 150,00 Eur už ekspertizės atlikimą ir pateikti antstolei tai patvirtinantį dokumentą, informavo, kad pareiškėja gali nurodyti kokį kitą jai priklausantį nekilnojamąjį turtą galima areštuoti, siekiant padengti įsiskolinimus (vykd. b. 373-375 l.). Duomenų, kad pareiškėja sumokėjo už ekspertizės atlikimą ar pateikė informaciją apie tai, kokį turtą antstolė gali realizuoti priverstine tvarka, byloje nėra.

17Byloje pareiškėja nesutinka su antstolės nustatyta Buto verte, teigia, kad antstolė turėjo skirti Buto vertės nustatymo ekspertizę. Pasak pareiškėjos, Buto vertė yra didesnė, nei taikomo arešto mastas, dėl to, pardavus iš varžytynių minėtą Butą ji patirs nuostolius.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia galimybių taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai tenkintų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-430/2010).

19Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 681 straipsnyje nustatyta, kad areštuoto skolininko turtas turi būti įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. CPK išvardinti trys pagrindai, kuriems esant vykdymo procese atliekama ekspertizė: 1) jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės (CPK 681 straipsnio 1 dalis); 2) jei skolininkas ar kreditorius prieštarauja dėl antstolio atlikto areštuoto turto įkainojimo (CPK 681 straipsnio 1 dalis, 2 dalis); 3) jei negalima įvertinti turto jo arešto metu (CPK 678 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Antstolis, areštuodamas turtą, preliminariai įvertina areštuoto turto mąstą, kurio, jo manymu, galėtų užtekti pilnai įvykdyti vykdomąjį dokumentą. Prieštaravimus dėl turto įkainojimo asmenys gali pareikšti ne vėliau kaip per tris dienas nuo turto arešto gavimo, jeigu nedalyvavo areštuojant turtą (CPK 681 straipsnio 3 dalis).

20Įstatyme numatyta, jog skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Šiuo atveju už ekspertizės atlikimą sumokama iš antstolio sąskaitos. Ekspertizės atlikimo išlaidos išieškomos iš skolininko šio Kodekso 611 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 682 straipsnio 3 dalis). Taigi antstoliui suteikta diskrecija spręsti, ar konkrečiu atveju yra reikalinga turto vertės nustatymo ekspertizė, ar pakanka duomenų apie turtą ir jo vertę iš viešųjų registrų. Bet kokiu atveju, antstolio abejones dėl turto vertės sudaro ir yra pagrindas skirti turto vertės nustatymo ekspertizę yra objektyvūs įrodymai (turto vertintojo išvada, dokumentai, patvirtinantys, kad turto vertė yra didesnė/mažesnė ir kt.), kad turto vertė yra kitokia, nei nurodyta viešuosiuose registruose (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

21Nagrinėjamu atveju, pareiškėja pareiškė prieštaravimą dėl antstolės nustatytos Buto vertės, tačiau antstolės nurodytos sumos už ekspertizės atlikimą nesumokėjo, ir antstolė nenustatė pagrindo atleisti skolininkę nuo minėtos sumos sumokėjimo. Taip pat antstolei nekilo abejonių dėl turto vertės, todėl ji nepaskyrė turto vertės nustatymo ekspertizės ir ji nebuvo atlikta. Taigi antstolė pasinaudojo įstatymo leidėjo suteikta teise spręsti, ar šiuo atveju yra reikalinga ekspertizė, ir jos neskyrė, nes sprendė, kad Nekilnojamojo turto registrui pateikta Buto vidutinė rinkos vertė, nustatyta masinio turto vertinime metodu, atitinka realią Buto rinkos vertę.

22Paminėtina, kad remiantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, masinis turto vertinimas - vienarūšio turto (rūšiniais požymiais apibūdintų daiktų) vienu metu vertinimas, atsižvelgiant į šio turto būklę tam tikrą dieną, pagal atitinkamą turto vertinimo metodą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad Nekilnojamojo turto registre nurodyta vidutinė turto rinkos vertė, nustatyta masinio vertinimo būdu, t. y. apskaičiuojant ne konkretaus turto vertę, o vidutinę panašių objektų vertę, neatsižvelgiant į individualias turto savybes. Individualaus vertinimo išvados, kuriose matyti specifinės konkretaus turto savybės, rinkos kainų pokyčiai ir panašios turto vertei turinčios įtakos aplinkybės, yra laikomos tikslesniais turto vertės įrodymais už Nekilnojamojo turto registro duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2009; 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2012).

23Pažymėtina, kad pareiškėja, nurodė, kad Buto vertė yra didesnė, tačiau nenurodė, kokia yra minėto Buto vertė, taip pat ji nepateikė įrodymų, kiek iš tiesų turimas turtas gali kainuoti/kainuoja, kokia šio būsto vidinė būklė ir pan., o tik reiškia savo nuomonę, pastebėjimus, kurie nėra niekaip pagrįsti dėl galimai didesnės turto vertės. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėja galėjo savo iniciatyva atlikti turto vertinimą ir pateikti antstolei ar teismui objektyvius įrodymus apie turto rinkos vertę, tačiau to neatliko. Pareiškėjai primintina, kad kilus ginčui dėl to, ar turto vertė nustatyta objektyviai, ar ji maksimaliai artima turto rinkos vertei, pareiga įrodyti jo teisių pažeidimą tenka skolininkui (CPK 178 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-611/2015, 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2012, 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Iš nurodyto teismas sprendžia, kad pareiškėja nėra pateikusi įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti vienareikšmišką išvadą, kad įvertinto turto rinkos vertė yra didesnė nei buvo antstolės nustatyta (CPK 185 straipsnis).

24Dar daugiau pagal antstolės gautą informaciją iš Nekilnojamojo turto registro – Buto vertė yra 22 700,00 Eur, taigi antstolė nustatė didesnę Buto vertę, nei ji nurodyta Nekilnojamojo turto registre masinio vertinimo būdu. Be to, iš vykdomojoje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad įvykus pirmosioms varžytinėms, buvo parduoti pareiškėjai nuosavybės teise priklausantys du butai, esantys adresu ( - ), kiekvienas už 12 000,00 Eur. Abu butai buvo tame pačiame name, kaip ir ginčo Butas. Abu butai buvo 1 kambario, kiekvieno jų rinkos vertė nustatyta iš Nekilnojamojo turto registro duomenų (1 buto vertė – 15 000,00 Eur). Įvertinus šias aplinkybes, teismui nekyla abejonių, kad antstolė nustatė Buto vertę tinkamai. Taigi šiuo atveju subjektyvi pareiškėjos nuomonė dėl turto vertės negali būti laikoma pakankamu pagrindu įpareigoti antstolę skirti ekspertizę.

25Be to, pareiškėja nurodė, kad antstolė netinkamai pasirinko parduotiną iš varžytynių turtą, kad turto vertė yra didesnė, nei išieškotinos skolos dydis.

26Pagal CPK 624 straipsnio 1 dalį jeigu skolininkas per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdo, antstolis ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradeda jį vykdyti priverstinai. Priverstinio vykdymo priemonės yra numatytos CPK 624 straipsnio 2 dalyje, antstolis vienu metu gali taikyti kelias priverstinio vykdymo priemones (CPK 624 str. 3 d.). Priverstinio vykdymo priemonės yra:

271) išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių;

282) išieškojimas iš skolininko turto ir pinigų sumų, esančių pas kitus asmenis;

293) uždraudimas kitiems asmenims perduoti skolininkui pinigus, turtą ar vykdyti skolininkui kitas prievoles;

304) dokumentų, patvirtinančių skolininko teises, paėmimas;

315) išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų jo pajamų;

326) tam tikrų teismo sprendime nurodytų daiktų paėmimas iš skolininko ir perdavimas išieškotojui;

337) skolininko turto administravimas ir iš to gautų pajamų panaudojimas išieškojimui padengti;

348) skolininko įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti;

359) priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas;

3610) kitos įstatymų numatytos priemonės.

37Pažymėtina, kad antstolio prerogatyva atliekant vykdymo veiksmus pasirinkti, kokias priverstinio vykdymo priemones antstolis taikys vykdydamas vykdomąjį dokumentą ir kiek šių priemonių taikys.

38CPK nustato apribojimus išieškant iš tam tikro skolininko turto, pvz. CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią 1 MMA, esant CPK nustatytoms sąlygoms negalima išieškoti iš paskutinio būsto, kuriame skolininkas gyvena (CPK 663 str.). Taip pat CPK 664 straipsnyje yra nustatyta išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilė, pagal kurią pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai, o antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, stipendijos ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto, ir trečiąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto.

39Kaip matyti iš vykdomosios bylos, pareiškėjos skola yra 17 768,53 Eur, pagal atitinkamus vykdomuosius dokumentus yra skaičiuojamos palūkanos iki visiško skolos sumokėjimo. Be to, pagal 2019-08-01 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-19-71-48177 vykdymo išlaidos 2019-08-01 buvo 1952,29 Eur (vykd. b. 158-160 l.), kurios šio skundo nagrinėjimo metu yra dar didesnės, nes antstolė atliko daugiau vykdymo veiksmų. Todėl įvertinus šias aplinkybes bei tai, kad antstolė ketina parduoti iš varžytynių Butą, kurio vertė per pirmąsias varžytynes būtų 80 proc. Buto vertės, t. y., 22 400,00 Eur, o per antrąsias varžytines – 60 proc. Buto vertės, t. y., 16 800,00 Eur, kad pareiškėja gauna nedideles pajamas, neviršijančias 1 MMA, iš kurių išieškojimas negalimas, kad registruoto kilnojamojo turto neturi, todėl teismas sprendžia, kad antstolė areštuodama Butą ir siekdama išieškoti iš skolininkės turimo nekilnojamojo turto taiko proporcingą priverstinio vykdymo priemonę ir nepažeidžia CPK 664 straipsnyje nustatytos išieškojimo eilės.

40Tuo pačiu pažymėtina tai, kad skolininkė vykdymo procese taip pat privalo būti aktyvi, nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus, bendradarbiauti su antstoliu (CPK 644 str.), ir tokiu būdu sudaryti sąlygas efektyviai ir greitai įvykdyti vykdomąjį dokumentą. Todėl pareiškėja, prieštaraudama Buto areštui, turi teisę nurodyti antstolei, kurį turtą ji pageidautų realizuoti priverstine tvarka (CPK 643 str. 6 p.), taip pat kitaip aktyviai dalyvauti vykdymo procese (pvz. siūlant Buto pirkėją, sudarant taikos sutartis su išieškotojais, susitariant su išieškotojais ar antstole dėl skolos grąžinimo dalimis). Tačiau kaip matyti iš vykdomosios bylos, šia teise pareiškėja nesinaudoja, nes nenurodė antstolei, kurį turtą ji pageidautų realizuoti, taip pat kitaip aktyviai nedalyvauja vykdymo procese. Taigi skolininkės argumentai dėl to, kad antstolė pasirinko parduoti didesnės vertės turtą nei kad yra skola bei dėl to, kad pasirinktas netinkamas turtas parduoti iš varžytynių, atmestini kaip nepagrįsti.

41Todėl teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, įvertinęs pareiškėjos skundo argumentus, neturi pagrindo nesutikti su antstolės padarytomis išvadomis dėl pareiškėjai priklausančio nekilnojamojo turto vertės nustatymo, įkainojimas atitinka galimas realias rinkos kainas ir optimaliai tenkina išieškotojų ir skolininkės interesus, o kiti skolininkės argumentai atmestini kaip nepagrįsti (CPK 185 straipsnis). Remiantis išdėstytu teismas sprendžia, kad pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

42Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais, 510 straipsnio 2 dalimi, 3 dalimi, teismas

Nutarė

43atmesti pareiškėjos U. U. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Vaivai Šimkienei, išieškotojams UAB „Mano Būstas Radviliškis“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos, dėl antstolio veiksmų.

44Išsiųsti nutarties kopijas dalyvaujantiems byloje asmenims.

45Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei Vaivai Šimkienei vykdomąsias bylas Nr. 0071/19/01404, Nr. 0071/19/02786, Nr. 0071/19/01818, Nr. 0071/19/02603, Nr. 0071/19/01880.

46Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Jurga... 2. pareiškėja U. U. (toliau taip pat – skolininkė) prašo paskirti jai... 3. Antstolė Vaiva Šimkienė kartu su skundu perdavė teismui patvarkymą... 4. Antstolė paaiškino, kad šiuo metu skolos ir vykdymo išlaidų likutis yra 17... 5. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų... 6. Pareiškėja, antstolė ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo... 7. Prašymų papildyti bylos medžiagą negauta.... 8. Skundas atmestinas.... 9. Antstolė Vaiva Šimkienė vykdomojoje byloje Nr. 00071/19/01404 pagal... 10. Be to, antstolė Vaiva Šimkienė vykdomojoje byloje Nr. 00071/19/01818 pagal... 11. Be to, antstolė Vaiva Šimkienė vykdomojoje byloje Nr. 00071/19/01880 pagal... 12. Be to, antstolė Vaiva Šimkienė vykdomojoje byloje Nr. 00071/19/02603 pagal... 13. Be to, antstolė Vaiva Šimkienė vykdomojoje byloje Nr. 00071/19/02786 pagal... 14. Pagrindinė vykdomoji byla, kurioje atliekami vykdymo veiksmai yra vykdomoji... 15. Iš LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio... 16. Antstolė nustatė, kad butas, esantis ( - ) (toliau – Butas), nuosavybės... 17. Byloje pareiškėja nesutinka su antstolės nustatyta Buto verte, teigia, kad... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje laikomasi nuoseklios... 19. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 681 straipsnyje... 20. Įstatyme numatyta, jog skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl... 21. Nagrinėjamu atveju, pareiškėja pareiškė prieštaravimą dėl antstolės... 22. Paminėtina, kad remiantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2... 23. Pažymėtina, kad pareiškėja, nurodė, kad Buto vertė yra didesnė, tačiau... 24. Dar daugiau pagal antstolės gautą informaciją iš Nekilnojamojo turto... 25. Be to, pareiškėja nurodė, kad antstolė netinkamai pasirinko parduotiną iš... 26. Pagal CPK 624 straipsnio 1 dalį jeigu skolininkas per raginime įvykdyti... 27. 1) išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių;... 28. 2) išieškojimas iš skolininko turto ir pinigų sumų, esančių pas kitus... 29. 3) uždraudimas kitiems asmenims perduoti skolininkui pinigus, turtą ar... 30. 4) dokumentų, patvirtinančių skolininko teises, paėmimas;... 31. 5) išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar... 32. 6) tam tikrų teismo sprendime nurodytų daiktų paėmimas iš skolininko ir... 33. 7) skolininko turto administravimas ir iš to gautų pajamų panaudojimas... 34. 8) skolininko įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų... 35. 9) priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas;... 36. 10) kitos įstatymų numatytos priemonės.... 37. Pažymėtina, kad antstolio prerogatyva atliekant vykdymo veiksmus pasirinkti,... 38. CPK nustato apribojimus išieškant iš tam tikro skolininko turto, pvz. CPK... 39. Kaip matyti iš vykdomosios bylos, pareiškėjos skola yra 17 768,53 Eur, pagal... 40. Tuo pačiu pažymėtina tai, kad skolininkė vykdymo procese taip pat privalo... 41. Todėl teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, įvertinęs... 42. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292... 43. atmesti pareiškėjos U. U. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Vaivai... 44. Išsiųsti nutarties kopijas dalyvaujantiems byloje asmenims.... 45. Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei Vaivai Šimkienei vykdomąsias... 46. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama...