Byla 2-954-962/2015
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, atlyginimo už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė,

2sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui,

3dalyvaujant ieškovui R. M., jo atstovui advokatui S. M.,

4atsakovo Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro atstovams direktoriui A. D. ir advokatei S. Ž.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovui Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centrui dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, atlyginimo už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo,

Nustatė

6Ieškovas R. M. ieškiniu prašė panaikinti Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2015-03-27 įsakymą Nr.(1.8.)V1-72 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo“, priteisti ieškovui iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už 2015 m. kovo 2, 6, 9, 13 ir 16 dienas; panaikinti Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2015-04-22 įsakymą Nr.(1.8.)V1-72 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo“; pripažinti, kad ieškovas iš darbo buvo atleistas neteisėtai ir grąžinti jį į darbą – Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro trenerio pareigas; priteisti ieškovui iš Kūno kultūros ir sporto centro atlyginimą už priverstinės pravaikštos laiką; priteisti iš atsakovo ieškovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas teismo posėdyje ieškinį prašė tenkinti pilnai, ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. (1.8.)Vl-72 jam paskirta nuobauda – papeikimas už Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro Trenerio – sporto mokytojo pareigybės aprašymo 5.19 punkto „Laiku atvykti į darbą, treniruočių metu būti darbo vietoje ir nepalikti jos be administracijos leidimo, turėti mokomojo sportinio darbo planavimo apskaitos žurnalą“ pažeidimus. Tuo pačiu įsakymu nurodyta ieškovo darbo laiko apskaitos žiniaraštyje 2015 m. kovo 2, 6, 9, 13, 16 d. žymėti pravaikštas. 2015 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. (1.8.) VI-86 ieškovui paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo pagal DK 136 str. 3 d. 1 p. Ieškovas su paskirtomis drausminėmis nuobaudomis – papeikimu ir atleidimu iš darbo nesutinka, nes darbo drausmės pažeidimų, už kuriuos jos skirtos, jis nepadarė. Paaiškino, kad Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centre dirba jau daugiau kaip dešimt metų krepšinio treneriu, darbovietėje buvo susiklosčiusi normali praktika, kad treneriai dirba keliose darbovietėse ir esant reikalui vienas kitą pavaduoja. Jo darbovietėje pradėjus direktoriauti A. D., ieškovui buvo sumažintas darbo krūvis. Ilgą laiką jis ant pakeistos darbo sutarties nepasirašė, santykiai su direktoriumi jau nuo 2013 m. buvo įtempti, ieškovas nuolat jautė direktoriaus norą atleisti jį iš darbo. Ant darbo sutarties pasirašė tik 2014 m. gruodžio mėn. pabaigoje. Taip pat jau penkti metai ieškovas dirba Lietuvos moterų krepšinio lygos Kauno „Aistės-LSU-Paradis“ komandos vyriausiuoju treneriu. 2014/2015 m. sezonui Kauno „Aistės-LSU-Paradis“ vadovai buvo nusprendę komandos treneriu pasamdyti kitą žmogų, tačiau po kurio laiko vėl pasamdė ieškovą, dėl ko nebuvo suderinti treniruočių tvarkaraščiai su krepšinio treniruotėmis Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centre. Pagal 2014-10-01 Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro trenerių užsiėmimų tvarkaraštį 2014-2015 m. m. ieškovo numatytas darbo laikas buvo pirmadieniais nuo 15:00 val. iki 16:30 val., o penktadieniais nuo 15:00 val. iki 16:55 val. Kadangi Kauno „Aistės-LSU-Paradis“ treniruotės pirmadienį ir penktadienį vykdavo nuo 17:00 val., tai jis turėdavo iš darbo Kūno kultūros ir sporto centre išvykti anksčiau, kad suspėtų nuvažiuoti į Kaune vykstančias treniruotes, kelionė trukdavo apie 45-50 minučių. Iš darbo ieškovas išeidavo pusvalandžiu anksčiau, tačiau jį pavaduodavo ir treniruotes tęsdavo treneris M. J.. Tomis dienomis, kurios nurodytos, kaip pravaikštos – 2015 m. kovo 2, 6, 9, 13 ir 16 d. jis darbe buvo, tačiau išėjo pusvalandžiu anksčiau. Apie jo išėjimą anksčiau direktorius žinojo, jis kažkurią dieną direktoriui buvo skambinęs, tos dienos direktorius į pravaikštą neįtraukė. Tiek jo, tiek M. J. treniruotės vyko toje pačioje salėje. Praeityje ne kartą ir pats yra pavadavęs kolegas, darbe taikoma tokia praktika. 2015 m. kovo 2 d. direktorius jam įteikė Pranešimą apie tarnybinį nusižengimą, prašydamas raštu pateikti pasiaiškinimą dėl neva nebuvimo darbe. Ieškovas teigė direktoriui pasakęs, kad jis jam leido anksčiau išvykti iš darbo vykstant į Kauno „Aistės-LSU-Paradis“ krepšinio komandos treniruotes su sąlyga, kad ieškovą sutiks pavaduoti kitas treneris, ir paaiškino, kad nurodytomis vasario mėnesio dienomis darbe buvo, bet anksčiau išvyko dėl Kauno „Aistės-Paradis“ krepšinio komandos treniruočių, ir tik iš anksto susitaręs su M. J., kad jis ieškovą pavaduotų. Paaiškinęs direktoriui žodžiu, iškovas suprato, kad rašytinio paaiškinimo jam rašyti nebereikia, jokia drausminė nuobauda už pranešime išvardintas vasario mėnesio dienas ieškovui nebuvo paskirta. Rašytinio prašymo suderinti tvarkaraščius nerašė, kadangi nebuvo galimybės jų suderinti. Šiaip visada rašydavo prašymus pakeisti tvarkaraštį, kai būdavo pakeitimo galimybių. Nurodo, kad direktorius žodžiu leido išvykti ieškovui anksčiau iš darbo. Po kelių savaičių direktorius A. D. pateikė ieškovui 2015 m. kovo 16 d. „Pranešimą apie tarnybinį nusižengimą“, prašydamas pasiaiškinti dėl 2015 m. kovo 2, 6, 9, 13, 16 dienų, žinodamas, kad nurodytomis dienomis jis vėl buvo išvykęs iš darbo anksčiau dėl tų pačių priežasčių. 2015 m. kovo 20 d. ieškovas pateikė direktoriui rašytinį pasiaiškinimą, pridėjo krepšinio klubo „Aistės-LSU-Paradis“ treniruočių grafiką, o treneris M. J. direktoriui raštu patvirtino, kad nurodytomis dienomis ieškovą pavadavo ir pabaigdavo pradėtas vesti treniruotes. Nepaisant to, direktorius A. D. vis vien ieškovui skyrė drausminę nuobaudą – papeikimą už 2015 m. kovo 2, 6, 9, 13, 16 dienas. Įsakymą apie ieškovui paskirtą drausminę nuobaudą direktorius ieškovui pateikė susipažinti tik 2015 m. balandžio 8 d. kartu su dar dviem naujais reikalavimais pateikti rašytinius pasiaiškinimus. Ieškovo išvykimas iš darbo anksčiau jokių neigiamų padarinių nesukėlė, jo vaikų grupė visomis nurodytomis dienomis turėjo treniruotes, kurias jis pradėdavo vesti, o treneris M. J. jas vesti pabaigdavo, vaikai niekada nelikdavo be priežiūros. Praeityje visąlaik vertinta kaip tinkama tokia trenerių darbo praktika, staiga tapo verta drausminės nuobaudos – papeikimo, o netrukus ir atleidimo iš darbo. Direktorius A. D. 2015 m. balandžio 8 d. kartu su 2015 m. kovo 27 d. įsakymu pateikė ieškovui 2015-03-31 data surašytą reikalavimą pateikti pasiaiškinimą dėl 2015 m. kovo 30 dienos ir 2015-04-02 data surašytą reikalavimą pateikti pasiaiškinimą dėl 2015 m. balandžio 1 dienos. Spręsdamas, kad direktorius A. D. elgiasi nesąžiningai ir tyčia pavėluotai teikia ieškovui susipažinti įsakymą apie paskirtą drausminę nuobaudą ir reikalavimus pateikti pasiaiškinimus, priimti šiuos raštus ir juos pasirašyti ieškovas atsisakė. Kovo 30 ir balandžio 1 dienomis treniruotės jo vaikų grupei apskritai neįvyko, nes vaikai atostogavo ir niekas į treniruotes neatvyko. Atvykęs į darbą kovo 30 dieną darbo metu jis lankėsi buhalterijoje, kalbėjosi su sesele, tačiau nesant vaikų, iš darbo kaip visada išvyko anksčiau, kad suspėtų į 17:00 val. „Aistės-LSU-Paradis“ klubo treniruotes. Tuo metu ieškovas vis dar nebuvo supažindintas su direktoriaus A. D. priimtu 2015 m. kovo 27 d. įsakymu ir galvojo, kad gavęs rašytinį jo paaiškinimą direktorius jokios drausminės nuobaudos jam nebuvo skyręs. Už 2015 m. kovo 30 ir balandžio 1 dienas direktorius A. D. 2015 m. balandžio 22 d. įsakymu ieškovui skyrė drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo DK 136 str. 3 d. 1 p. numatytu pagrindu, t. y. už darbo drausmės pažeidimą esant galiojančiai 2015 m. kovo 27 d. paskirtai drausminei nuobaudai.

8Ieškovo atstovas advokatas S. M. ieškovo ieškinį palaikė, prašė jį patenkinti, paaiškino iš esmės analogiškai, kaip ieškovas, nurodė, kad ieškovas yra nubaustas nepagrįstai, nes tokia praktika, kad treneriai vienas kitą pavaduodavo, buvo susiklosčiusi nuo seno.

9Atsakovo Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro atstovas direktorius A. D. su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti, nes ieškovui drausminės nuobaudos skirtos pagrįstai, o iš darbo jis atleistas teisėtai. Atsiliepime nurodė ir teismo posėdyje detalizuodamas aplinkybes paaiškino, kad jokių būdų atleisti darbuotojus nebuvo ieškoma, o darbo valandos buvo skirstomos ne pagal išdirbtus metus, o vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV generalinio direktoriaus 2000 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 129, Sporto mokymo įstaigų bendrųjų nuostatų kvalifikaciniais reikalavimais ir normomis, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. – Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-129. Ieškovas R. M. nesugebėjo dirbti pagal jo paties sudarytą ir atsakovo Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro patvirtintą krepšinio pradinio rengimo II M.M. grupės veiklos programos 2014-2015 m. tvarkaraštį, t. y. vesti krepšinio užsiėmimų po tris dienas per savaitę po 90 minučių, ieškovas nesikreipė dėl savo paties sudaryto tvarkaraščio pakeitimo ir tvarkaraštyje nurodytomis dienomis krepšinio užsiėmimų iš viso nevedė, ko pasėkoje paminėtoms aplinkybėms kartojantis ne vieną kartą buvo paprašytas pasiaiškinti, o vėliau už daromus sistemingus darbo drausmės pažeidimus ir buvo atleistas iš darbo. 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr.(1.8.)V1-72 ieškovui buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas už tai, kad jis 2015 m. kovo 2, 6, 9, 13, 16 neatvyko į darbą grafike nurodytu laiku. 2014 m. pabaigoje ieškovui pradėjus dirbti Kaune kitame darbe, prasidėjo nuolatiniai darbo drausmės pažeidimai, neatvykimas į darbą, vėlavimas. 2015 m. pradžioje ieškovas darbdavio buvo įspėtas apie tai, kad nedarytų pažeidimų ir susitvarkytų darbo grafiką, tačiau ieškovas nepaisė pastabų, prašymų ir toliau darė darbo drausmės pažeidimus. Ieškovo darbo grafikas buvo nustatytas pagal paties ieškovo pateiktą ir pasirašytą pradinio rengimo II mokymo metų grupės 2014-2015 veiklos programą, pagal kurią 7 akademinių valandų tvarkaraštis buvo toks: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 15:00 iki 16:30 val. (po 2 akademines valandas), o penktadieniais nuo 15:00 iki 16.55 val. ir nuo 16:55 iki 17.15 val. (3 akademinės valandos). Atsakovo direktorius nurodė, kad neleido ieškovui neatvykti į darbą ar savo funkcijas pavesti atlikti kitam darbuotojui, kadangi tai prieštarauja Darbo kodekso nuostatoms. Nors ieškovas „Aistės-LSU-Paradis“ moterų krepšinio komandos treniruočių grafiką atsakovui pristatė tik 2015 m. kovo 20 d. kartu su pasiaiškinimu, tačiau prašymo keisti grafiką ieškovas neteikė. R. M. matydamas, jog jo užsiėmimų tvarkaraštis Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centre bei Kauno „Aistės-LSU-Paradis“ krepšinio komandoje dubliuojasi, turėjo visas galimybes teikti patikslintą veiklos programą, treniruočių grafiką, kreiptis į direktorių, paaiškinti susidariusią situaciją bei atsižvelgiant į naujas aplinkybes, pakeisti jo paties sudarytą ir atsakovo patvirtintą užsiėmimų tvarkaraštį. Tačiau ieškovas tokiomis galimybėmis sąmoningai nepasinaudojo – nepageidavo pakeisti ir suderinti naujo tvarkaraščio, siekė vienu metu būti dviejose vietose, ko pasėkoje užsiėmimus lankantiems vaikams pradėjus skųstis, jog dažnai trenerio R. M. nebūna užsiėmimuose, buvo atliktas tarnybinis patikrinimas. Ieškinio argumentai, esą sistemingi vieno trenerio pavadavimai susitarus su kitu treneriu buvo toleruojami daug metų, yra nepagrįsti, kadangi ieškovas darbo drausmės pažeidimus pradėjo daryti tik 2014 metų pabaigoje (įsidarbinęs krepšinio komandoje), anksčiau treniruočių grafikai būdavo suderinami. Be to, ieškovas nesąžiningai siekia paneigti darbo sutartimi ir savo kaip trenerio pareigybės aprašymais prisiimtus įsipareigojimus atsakovo Kūno kultūros ir sporto centrui. Pagal treniruočių tvarkaraštį 2015 m. kovo 30 d. ir 2015 m. balandžio 1 d. trenerio R. M. treniruotės turėjo vykti nuo 15.00 val. iki 16.30 val. Kaip nustatyta tarnybinio patikrinimo išvados 1 punkte, treniruočių metu trenerio R. M. darbo vietoje nebuvo, treniruotės nevyko. 2015 m. balandžio mėn. 1 d. treneriui R. M. buvo paruoštas raštiškas reikalavimas pateikti pasiaiškinimą. R. M. jį priimti ir pasiaiškinti atsisakė, motyvuodamas, kad viskas paaiškinta pirmajame pasiaiškinime, kuri įteikė 2015-03-20 dieną ir nieko naujo jis nepasakys. Šį faktą be jo fiksavo dar trenerė K. S. ir vyr. buhalterė D. M.. R. M. 2015 m. kovo 30 d. ir 2015 m. balandžio 1 d. darbo vieloje nebuvo be administracijos leidimo, pateisinamų priežasčių nebūti darbo vietoje, nenustatyta. 2015 m. kovo 2, 6, 9, 13, 16 dienomis treneris R. M. taip pat nebuvo darbo vietoje, dėl šių darbo drausmės pažeidimų 2015 m. kovo 27 d. direktoriaus įsakymu Nr.(1.8.)Vl-72 treneriui R. M. jau buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas. 2015 m. kovo 27 d. direktorius A. D. trenerį R. M. supažindino su jam skiriama nuobauda papeikimu ir paprašė pasirašyti, tačiau tai padaryti ieškovas atsisakė, įsakymą suglamžė ir sviedė ant žemės, iškeikdamas direktorių necenzūriniais žodžiais ir trenkęs direktoriaus kabineto duris, išėjo. Dar kartą įsakymą dėl drausminės nuobaudos — papeikimo skyrimo buvo bandoma įteikti kartu su prašymais pasiaiškinti dėl nebuvimo darbe kovo 30 d. ir balandžio 1 d., tačiau treneris vėl atsisakė priimti ir susipažinti. Ieškovas turėjo visas galimybes pasitvirtinti naują užsiėmimų grafiką, kuris būtų jam patogus, tačiau pasirinko kitą būdą – dirbti vienu metu du darbus ir už tai gauti iš dviejų įstaigų atlygį. Toks trenerio R. M. darbas netenkina nei darbdavio, nei sporto visuomenės, nei kolegų, nei juo labiau pateisina sporto centro auklėtinių lūkesčius. Todėl atsižvelgiant į tai, jog ieškovas R. M. 2015 m. kovo 2, 6, 9. 13, 16 dienas nebuvo darbe, 2015-03-02 Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro „Pranešimu apie tarnybinį nusižengimą“ ieškovas buvo paprašytas pateikti pasiaiškinimą raštu iki 2015 m. kovo 13 d. Pakartotiniu 2015-03-18 Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro „Pranešimu apie tarnybinį nusižengimą“ ieškovas buvo paprašytas pateikti pasiaiškinimą raštu iki 2015 m. kovo 20 d. Ieškovui pateikus pasiaiškinimą dėl nebuvimo darbe 2015 m. kovo 2, 6, 9, 13, 16 dienomis ir įvertinus pasiaiškinime nurodytas aplinkybes, 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr.(1.8.)Vl-72 ieškovui buvo paskirtas papeikimas. Drausminė nuobauda ieškovui buvo paskirta teisėtai ir pagrįstai, kadangi ta aplinkybė, jog kelis kartus galimai treneris M. J. pavadavo ieškovą nešalina pastarojo atsakomybės dėl sistemingo ir pastovaus nebuvimo darbe, t.y. darbo drausmės pažeidimų – pravaikštų, kurių ieškovas pats netgi neneigia. Nors ieškovas nurodo, kad kovo 30 ir balandžio 1 dienomis treniruotės jo vaikų grupei apskritai neįvyko, nes vaikai atostogavo ir niekas į treniruotes neatvyko, tačiau jokių atostogų sporto centras vaikams nesuteikia. Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 19 d sprendimu Nr. T3-235 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo neformaliojo švietimo mokyklose“ mokslo metai Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre prasideda rugsėjo 1 dieną ir baigiasi birželio 1 dieną, nenumatant atostogų. Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T3-152 „Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ vaikams nustatytas vienodas 2,89 Eur mokestis už kiekvieną mėnesį. 2015 m. kovo 30 d. ir 2015 m. balandžio 1 d. vykusio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad treneris R. M. 2015 m. kovo 30 d. ir 2015 m. balandžio 1 d. nuo 15.00 val, iki 16.30 val, nebuvo darbo vietoje ir nevedė treniruočių. 2015-04-01 Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro „Reikalavimu pateikti pasiaiškinimą“ ieškovas buvo paprašytas pateikti pasiaiškinimą raštu dėl nebuvimo darbe 2015-04-01 iki 2015 m. balandžio 10 d., tačiau jų nepateikė, dėl ko 2015-04-03 Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus įsakymu buvo nuspręsta atlikti tarnybinį tyrimą dėl ieškovo nebuvimo darbe 2015-03-30 ir 2015-04-01. Tyrimo metu nustačius, jog ieškovas į darbą neatvyko be pateisinamų priežasčių 2015 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr.(1.8)V1-86 jam buvo paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo LR DK 136 str. 3 d. 1 p. pagrindu. Ieškovas atleistas iš darbo atsižvelgiant į tai, jog po paskirtos drausminės nuobaudos jokių išvadų nepadarė, į tai, jog jo pastovus nebuvimas darbe kėlė nepatogumus kitiems darbuotojams, į tai, jog darbo metu jis treniruodavo kitą komandą ir nesiekė pakeisti užsiėmimų grafiko pagal savo užimtumą, į tai, jog toks R. M. elgesys prieštarauja teisei, nesuderinamas su darbuotojo bei švietimo įstaigos trenerio etika. Minėtos aplinkybės buvo įvertintos skiriant ieškovui griežčiausią drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo.

10Atsakovo atstovė direktoriaus paaiškinimus palaikė, pagrindė juos teisiniais argumentais, prašė ieškinį atmesti, paaiškino iš esmės analogiškai kaip ir atstovas A. D.. Papildė, kad ieškinyje nurodomi ieškovo argumentai, susiję su darbu Kauno „Aistės-LSU-Paradis“ krepšinio komandoje, nešalina ieškovo atsakomybės dėl padarytų darbo drausmės pažeidimų Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centre, taip pat nešalina ir atsakomybės dėl priimtų įsipareigojimų pagal darbo sutartį ir pareigybės aprašymus nevykdymo. Krepšinio treneris vietoje to, jog susidarytų naują darbo grafiką ir pavėlintų arba paankstintų užsiėmimus su krepšinio komanda ar vaikais, stengėsi už darbą tuo pačiu laiku gauti atlygį iš dviejų įstaigų, nors puikiai suvokė, jog tokia darbo specifika negali būti toleruojama ir pateisinama. Ieškovas R. M. sistemingai pažeidinėjo darbo drausmę, savo užsiėmimų metu nebūdavo darbo vietoje, nereagavo į siūlymus spręsti susidariusią situaciją. Prasidėjus pretenzijoms tokiu trenerio R. M. darbu, atsakovo direktorius A. D. ne vieną kartą siūlė spręsti situaciją taikiu būdu, kvietė ieškovą surasti bendrą sprendimą, tačiau ieškovas vengė spręsti susidariusią situaciją. Toks trenerio abejingumas tęsėsi nuo 2014 m. pabaigos iki 2015 m. kovo mėnesio, kuomet ieškovas darbe iš viso nepasirodydavo, apie savo nebuvimą atsakovo neinformuodavo, jokių išvadų dėl jam 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr.(1.8.)Vl-72 paskirtos drausminės nuobaudos – papeikimo, nepadarė, naujo grafiko vis vien neprašė patvirtinti, o pagal senąjį užsiėmimų nelankė, ieškovui buvo paskirta nuobauda darbo už neatvykimą į darbą 2015 m. kovo 30 d. ir 2015 m. balandžio 1 d. dienomis – atleidimas iš darbo. Ieškovas praleido terminą ginčyti drausminę nuobaudą, todėl prašo taikyti ieškinio senatį.

11Ieškinys atmestinas.

12Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str.1d.). Ieškovas ginčija jam darbdavio paskirtas drausmines nuobaudas: papeikimą ir atleidimą iš darbo. Įrodinėjimo tikslas civiliniame procese yra teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.).

13Nustatyta, kad nuo 2013-06-28 direktoriaus pareigas Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centre eina A. D. (b.l. 45). Ieškovas R. M. Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centre dirbo pagal 2005-09-01 Darbo sutartį Nr. 4, su vėlesniais pakeitimais. Darbo sutartis nutraukta pagal DK 136 str. 3 d. 1 p. nuo 2015-04-22 (b.l. 46-49).

14Krepšinio pradinio rengimo II m.m. grupės Veiklos programa 2014-2015 m.m. patvirtina, kad ją parengė, tame tarpe ir treniruočių grafiką nustatė ieškovas R. M. (b.l. 50-52). Treniruočių tvarkaraštis 2014 – 2015 m.m. patvirtintas Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2014-09-15 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-169 (b.l. 56-59), Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2014-11-03 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-219 (b.l. 64-67); Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2015-03-16 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-68/2 (b.l. 68).

15Iš Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro trenerių užsiėmimų tvarkaraščio 2014 – 2015 m.m. matyti, kad R. M. buvo krepšinio treneris, jo treniruotės numatytos pirmadieniais ir trečiadieniais – 15:00 val. – 16:30 val. ir penktadieniais – 15:00 – 16:55 val. bei 16:55 val. – 17:15 val. M. J. treniruotės numatytos – pirmadieniais 16:00 val. – 17:30 val., trečiadieniais – 16:00 val. – 17:55 val.; 17:55 val. – 18:15 val. ir penktadieniais 16:00 val. – 17:30 val. (b.l. 22-24). Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centre buvo patvirtintos Darbo tvarkos taisyklės, su kuriomis ieškovas buvo supažindintas (b.l. 25-31). Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centre pildomas Darbo laiko apskaitos žurnalas (b.l. 80-91).

16Iš pažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį matyti, kad R. M. vidutinis darbo užmokestis – 171,60 Eur, vienos dienos darbo užmokestis – 8,44 Eur (b.l. 118).

17Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro Trenerio – sporto mokytojo pareigybės aprašymo 5.19 punktas reikalauja: „Laiku atvykti į darbą, treniruočių metu būti darbo vietoje ir nepalikti jos be administracijos leidimo, turėti mokomojo sportinio darbo planavimo apskaitos žurnalą“ (b.l. 73). Ieškovas patvirtino, kad minėtos taisyklės jam yra žinomos, jis su jomis supažindintas (b.l. 75), ir privalo laikytis.

182015-03-02 R. M. įteiktas Pranešimas Nr. (4.5.)-V6-17, kuriuo Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktorius ieškovo R. M. paprašė pateikti pasiaiškinimą raštu iki 2015-03-13, dėl kokių priežasčių ieškovas nebuvo darbe 2015 m. vasario 2, 9, 23 dienomis ir pateikti visus susijusius dokumentus (b.l. 10).

192015-03-02 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-58 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija, kuriai pavesta patikrinti, ar R. M. 2015-03-02 atlieka savo darbines funkcijas ir yra darbo vietoje (b.l. 116). 2015-03-02 Tarnybinio patikrinimo komisija surašė Aktą dėl R. M. neatvykimo į darbą 2015 m. kovo 2 d. (b.l. 115).

202015-03-06 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-62 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija, kuriai pavesta patikrinti, ar R. M. 2015-03-06 atlieka savo darbines funkcijas ir yra darbo vietoje (b.l. 114). 2015-03-06 Tarnybinio patikrinimo komisija surašė Aktą dėl R. M. neatvykimo į darbą 2015 m. kovo 6 d. (b.l. 111).

212015-03-09 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-63 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija, kuriai pavesta patikrinti, ar R. M. 2015-03-09 atlieka savo darbines funkcijas ir yra darbo vietoje (b.l. 112). 2015-03-09 Tarnybinio patikrinimo komisija surašė Aktą dėl R. M. neatvykimo į darbą 2015 m. kovo 09 d. (b.l. 111).

222015-03-13 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-64 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija, kuriai pavesta patikrinti, ar R. M. 2015-03-13 atlieka savo darbines funkcijas ir yra darbo vietoje (b.l. 110). 2015-03-13 Tarnybinio patikrinimo komisija surašė Aktą dėl R. M. neatvykimo į darbą 2015 m. kovo 13 d. (b.l. 109).

232015-03-16 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-67 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija, kuriai pavesta patikrinti, ar R. M. 2015-03-16 atlieka savo darbines funkcijas ir yra darbo vietoje (b.l. 108). 2015-03-16 Tarnybinio patikrinimo komisija surašė Aktą dėl R. M. neatvykimo į darbą 2015 m. kovo 16 d. (b.l. 107).

242015-03-16 R. M. įteiktas Pranešimas Nr. (4.5.)-V6-18, kuriuo Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktorius ieškovo R. M. paprašė pateikti pasiaiškinimą raštu iki 2015-03-20, dėl kokių priežasčių ieškovas nebuvo darbe 2015 m. kovo 2, 6, 13, 16 dienomis ir pateikti visus susijusius dokumentus (b.l. 11). 2015-03-20 R. M. pateikė pasiaiškinimą dėl 2015-03-02 ir 2015-03-16 Pranešimų apie tarnybinį nusižengimą, pridėdamas 2015 m. vasario – kovo mėnesio treniruočių tvarkaraštį (b.l. 12-13). Iš „Aistės-LSU-Paradis“ – moterų krepšinio komandos rašto matyti, kad R. M. yra Kauno „Aistės-LSU-Paradis“ vyriausias treneris, sportuoja nurodytu grafiku: pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais – 17:00 – 18.30 val.; trečiadienis – išeiginė; ketvirtadieniais – 19:30 val. – 21:00 val.; šeštadieniais – 12:00 val. – 13:30 val.; sekmadieniais – 16:00 val. – 17:30 val. (b.l. 14).

252015-03-27 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-72 už Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro Trenerio – sporto mokytojo pareigybės aprašymo 5.19 punkto „Laiku atvykti į darbą, treniruočių metu būti darbo vietoje ir nepalikti jos be administracijos leidimo, turėti mokomojo sportinio darbo planavimo apskaitos žurnalą“ pažeidimus, dėl R. M. neatvykimo į darbą 2015 m. kovo mėn. 2, 6, 9, 13, 16 dienomis, jam paskirta drausminė nuobauda – papeikimas (b.l. 15). Direktoriaus A. D. ir darbuotojų vyr. buhalterės D. M. ir K. S. parašais patvirtinta, kad R. M. su Įsakymu susipažinti atsisakė (b.l. 15).

262015-03-30 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-75 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija, kuriai pavesta patikrinti, ar R. M. 2015-03-30 atlieka savo darbines funkcijas ir yra darbo vietoje (b.l. 101). 2015-03-30 Tarnybinio patikrinimo komisija surašė Aktą dėl R. M. neatvykimo į darbą 2015 m. kovo 30 d. (b.l. 100).

272015-03-31 direktorius reikalavimu pateikti pasiaiškinimą, R. M. nurodyta iki 2015-04-08 pateikti pasiaiškinimą raštu, dėl kokių priežasčių nebuvo darbe 2015 m. kovo 30 d., pateikiant susijusius dokumentus (b.l. 16). Direktoriaus A. D. ir darbuotojų vyr. buhalterės D. M. ir K. S. parašais patvirtinta, kad R. M. reikalavimą priimti atsisakė (b.l. 16).

282015-04-01 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-76 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija, kuriai pavesta patikrinti, ar R. M. 2015-04-01 atlieka savo darbines funkcijas ir yra darbo vietoje (b.l. 98). 2015-04-01 Tarnybinio patikrinimo komisija surašė Aktą dėl R. M. neatvykimo į darbą 2015 m. balandžio 1 d. (b.l. 97).

292015-04-01 direktoriaus reikalavimu pateikti pasiaiškinimą, R. M. nurodyta iki 2015-04-10 pateikti pasiaiškinimą raštu, dėl kokių priežasčių nebuvo darbe 2015 m. balandžio 1 d., pateikiant susijusius dokumentus (b.l. 17). Direktoriaus A. D. ir darbuotojų vyr. buhalterės D. M. ir K. S. parašais patvirtinta, kad R. M. reikalavimą priimti atsisakė (b.l. 17).

302015-04-03 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-78 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija, kuriai pavesta atlikti tyrimą dėl trenerio R. M. nebuvimo darbo vietoje 2015-03-30 ir 2015-04-01 (b.l. 18).

31Iš 2015-04-08 komisijos, susidedančios iš direktoriaus A. D. ir darbuotojų K. S. bei L. Ž. Tarnybinio tyrimo išvados matyti, kad komisija konstatavo, jog treneris R. M. 2015-03-30 ir 2015-04-01 be pateisinamų priežasčių neatvykdamas į darbą padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, už ką rekomenduotina drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo (b.l. 19-20).

322015-04-22 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-86 R. M. paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo pagal DK 136 str. 3 d. 1 p. (b.l. 21).

33Darbuotojo drausminės atsakomybės taikymo pagrindas – darbo drausmės pažeidimas, t. y. darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234 str.). Darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tausoti darbdavio turtą (Darbo kodekso 228 str.). Darbo tvarką darbovietėje apibrėžia darbo tvarkos taisyklės (Darbo kodekso 230 str.), su kuriomis ieškovas R. M. buvo supažindintas ir privalėjo laikytis ir pagal šių taisyklių 6.3. p., ieškovui numatyta pareiga „laikytis tvarkos ir darbo drausmės, laiku ateiti į darbą laikytis nustatytos darbo laiko trukmės, laiku ir tiksliai vykdyti įsipareigojimus, visada būti atidiems ir mandagiems moksleiviams“. Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro Trenerio – sporto mokytojo pareigybės aprašymo 5.19 punktas numato, kad trenerio pareiga yra: „Laiku atvykti į darbą, treniruočių metu būti darbo vietoje ir nepalikti jos be administracijos leidimo, turėti mokomojo sportinio darbo planavimo apskaitos žurnalą“. Su pareigybės aprašymu ieškovas taip pat supažindintas ir privalo laikytis (b.l. 72-76).

34DK 136 str. 3 d. 1 p. numato, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo, kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos. Darbo drausmės pažeidimas (pažeidimai), už kuriuos ieškovas atleistas iš darbo, buvo neatvykimas į darbą 2015 m. kovo 30 d. ir 2015 m. balandžio 1 d.

35Pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punktą darbuotojo neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą) laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu. DK 237 str. 1 d. 3 p. nustatyta griežčiausia drausminė nuobauda už darbo drausmės pažeidimą – atleidimas iš darbo ir tokia nuobauda pagal DK 136 str. 3 d. gali būti taikoma tik tais atvejais, kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos (1 p.), arba kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (2 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2012). Nagrinėjamoje byloje ieškovas buvo atleistas iš darbo DK 136 str. 3 d. 1 p. pagrindu, t. y. už tai, kad nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, kai prieš tai jam buvo taikyta drausminė nuobauda, t.y. 2015-03-27 Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro įsakymu Nr. (1.8.)V1-72 paskirtas papeikimas, patikrinimo metu nustačius, kad 2015 m. kovo 30 d. ir 2015 m. balandžio 1 d treneris R. M. nuo 15.00 val., iki 16.30 val, nebuvo darbo vietoje ir nevedė treniruočių. Ieškovas teigia, kad jokių darbo drausmės pažeidimų nepadarė, nes ji į darbą visad ateidavo, tačiau pabaigti vesti treniruotes perduodavo treneriui M. J. ir apie tai įstaigos vadovas žinojo.

36Iš ieškinyje bei atsiliepime išdėstytų aplinkybių, šalių paaiškinimų matyti, kad šalys skirtingai aiškina ir vertina bylos aplinkybes, todėl nagrinėjamojoje civilinėje byloje yra iškilęs įrodymų vertinimo klausimas.

37Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas nutarime Nr. 51 „Dėl Civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ (toliau – Senato nutarimas) išaiškino, kad teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais, tačiau, kai iš esmės pažeidžiama įstatyme nustatyta įrodymų rinkimo, pateikimo ar tyrimo tvarka, tokiu būdu gautais duomenimis remtis negalima (Senato nutarimo 3 punktas). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Senato nutarimo 14 punktas). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009). Pagal galiojančias teismų praktikos suformuluotas įrodinėjimo taisykles darbo bylose dėl drausminės nuobaudos skyrimo teisėtumo ir pagrįstumo pareiga įrodyti, kad drausminė nuobauda skirta teisėtai ir pagrįstai, tenka darbdaviui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. T. v. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“, bylos Nr. 3K-3-109/2005; 2012 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-193/2012).

38Dėl 2015-03-27 drausminės nuobaudos

39Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktorius 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. (1.8.)Vl-72 ieškovui R. M. paskirta nuobauda – papeikimas už Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro Trenerio – sporto mokytojo pareigybės aprašymo 5.19 punkto „Laiku atvykti į darbą, treniruočių metu būti darbo vietoje ir nepalikti jos be administracijos leidimo, turėti mokomojo sportinio darbo planavimo apskaitos žurnalą“ pažeidimus. Tuo pačiu įsakymu nurodyta ieškovo darbo laiko apskaitos žiniaraštyje 2015 m. kovo 2, 6, 9, 13, 16 d. žymėti pravaikštas (b.l. 15). Taigi, nuobauda paskirta už tai, kad 2015 m. kovo 2, 6, 9, 13, 16 dienomis ieškovas R. M. neatvyko į darbą ir nevedė treniruočių vaikams Prienų savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre pagal nustatytą grafiką. Nors ieškovas teigė, jog tomis dienomis jis į darbą atvykdavo laiku, tik pusvalandžiu anksčiau išvykdavo, tokias jo nurodytas aplinkybes paneigia byloje esantys rašytiniai įrodymai – Tarnybinio patikrinimo komisijos aktai, kuriuose nurodyta, kad 2015 m. kovo 2, 6, 9, 13, 16 d. R. M. į darbą neatvyko ir kuriais netikėti teismas neturi jokio pagrindo. Liudytojais apklausti Tarnybinio patikrinimo komisijos nariai K. S. ir L. Ž. patvirtino, kad tikrinti buvo einama du kartus – R. M. treniruotės pradžioje, t.y. 15:00 – 15:10 val. ir treniruotės pabaigoje (16:30 val.) ir R. M. minėtomis dienomis nebuvo rastas darbe nei treniruotės pradžioje, nei pabaigoje. Nors ieškovas teigė, jog darbe nuo A. D. direktoriavimo pradžios buvo persekiojamas, buvo bandoma jį atleisti, tačiau pats pripažino, kad anksčiau tvarkaraščiai visad būdavo suderinami, o dubliuotis jie pradėjo 2014 m. gruodžio mėnesį jam pradėjus dirbti „Aistės-LSU-Paradis“ moterų krepšinio komandos treneriu ne nuo sezono pradžios. Tai sutampa ir su A. D. parodymais bei atitinka rašytinę bylos medžiagą apie tai, kad konfliktinė situacija kilo 2014 m. pabaigoje – 2015 m. pradžioje, susidubliavus tvarkaraščiams. 2015 m. kovo pradžioje ieškovui buvo pranešta apie tarnybinį nusižengimą dėl neatvykimo į darbą vasario 2, 9, 23 darbo dienomis. Nors ieškovo nurodyti argumentai dėl persekiojimo ir noro jį atleisti nėra teisiškai reikšmingi, jie nėra ir pagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais. Tiek iš paties ieškovo, tiek ir iš atsakovo direktoriaus paaiškinimų bei rašytinių bylos duomenų akivaizdu, kad konfliktinė situacija darbe prasidėjo nuo to laiko, kai ieškovo treniruočių tvarkaraščiai ėmė dubliuotis ir, kaip nurodė atsakovas, prasidėjo nuolatiniai darbo drausmės pažeidimai, neatvykimas į darbą, vėlavimas ir pan. Jokių duomenų apie anksčiau galėjusius būti konfliktus, byloje nėra. Kaip matyti iš Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro patvirtinto treniruočių tvarkaraščio, jis buvo sudarytas pagal paties ieškovo nurodytą laiką, todėl atmestini ieškovo argumentai apie tai, kad nebuvo galimybių tvarkaraščio pakeisti. Tokias aplinkybes paneigia ir liudytojos K. S. parodymai, kad ne tik direktorius, bet ir ji pati, būdama atsakinga už dokumentų tvarkymą, prašė ieškovo susitvarkyti treniruočių tvarkaraščius, tačiau ieškovas į tai nereagavo. Iš byloje esančių duomenų bei šalių paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas net nesikreipė į atsakovą šiuo klausimu. Kitokių duomenų ieškovas nepateikė. Nors ieškovas nurodė, kad dėl tvarkaraščio suderinimo į darbdavį nesikreipė dėl to, kad nebuvo galimybės jo suderinti, tokie ieškovo argumentai nelogiški, nepagrįsti ir atmestini, kadangi ieškovas teigė jaučiantis įtampą, konfliktinę situaciją ir jis turėjo galimybę ir privalėjo raštu prašyti patikslinti veiklos programą, treniruočių grafiką, kaip, pasak ieškovo, visada ir kreipdavosi. Pažymėtina, kad ieškovo nurodytos aplinkybės apie tai, kad darbe jis jautė įtampą, atleidimo baimę, viena vertus, yra teisiškai nereikšmingos, todėl plačiau neanalizuotinos, kita vertus, jeigu jau santykiai darbe buvo konfliktiški, įtempti ir ieškovas turėjo nuojautą, kad norima jį atleisti iš darbo, turėjo dar pedantiškiau laikytis įstatymuose nustatytos tvarkos, laikytis darbo drausmės, savo elgesiu nesudaryti pagrindo naujiems konfliktams. Todėl ieškovo argumentai, esą sistemingi vieno trenerio pavadavimai susitarus su kitu treneriu buvo toleruojami daug metų, įmonėje buvo susiklosčiusi tokia praktika pavaduoti vieniems treneriams kitus, yra nepagrįsti, kadangi nustatyta, jog ieškovas darbo drausmės pažeidimus pradėjo daryti tik 2014 metų pabaigoje, įsidarbinęs „Aistės-LSU-Paradis“ krepšinio komandoje. Nors liudytoja A. I., kuri du metus jau nebedirba Prienų sporto centre teigė, jog įmonėje jai dirbant buvo susiklosčiusi praktika pavaduoti treneriams vieni kitus ir dėl to problemų nekildavo, tačiau nurodė, kad tie atvejai buvo vienkartiniai, dėl vykstančių varžybų, ar kitų pasitaikančių priežasčių ir pavadavimai būdavo administracijos leidimu. To neneigė ir atsakovo direktorius, o ir drausminės nuobaudos ieškovui nebuvo skirtos už pavadavimą jam esant varžybose, ar susiklosčius vienkartinei situacijai, kai būtina pavaduoti kitą trenerį. Nuobauda paskirta už sistemingą treniruočių nepravedimą dubliuojantis tvarkaraščiams dvejose ieškovo darbovietėse.

40Ieškovas teigė, kad minėtomis kovo mėnesio dienomis darbe jis buvo, tik išvykdavo pusvalandžiu anksčiau, savo treniruojamus vaikus perdavęs treneriui M. J.. Taigi, iš esmės pats ieškovas pripažįsta daręs darbo drausmės pažeidimus – išeidavęs iš darbo anksčiau, savavališkai susitaręs su kitu treneriu. Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovo vadovas leido ieškovui neatvykti į darbą, ar išvykti anksčiau, pavedant savo funkcijas atlikti kitam darbuotojui. Pažymėtina, kad tai prieštarauja ir Darbo kodekso nuostatoms, pagal kurias Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą (DK 142 str.). Liudytojo M. J. parodymai nelogiški, nenuoseklūs ir prieštaraujantys patys sau bei byloje esančiai medžiagai, todėl vertintini kritiškai ir teismas jais nesivadovauja. M. J. nurodė, kad R. M. į darbą ateidavo visąlaik, tik išeidavo anksčiau, t.y. apie ketvirtą, po keturių, o jis pats ateidavo anksčiau – prieš keturias. Vėliau M. J. nurodė, kad pusę metų į darbą labai anksti, o jo treniruotės pagal grafiką prasideda nuo 16 val. M. J. taip pat teigė, kad nepastebėjo komisijos, kuri būtų tikrinusi, ar R. M. yra darbe, tačiau pažymėtina, kad kaip pradžioje nurodė liudytojas, ateidamas prieš keturias (t.y. iki 16 val.), jis ir negalėjo matyti komisijos, kadangi patikrinimas vykdavo R. M. darbo pradžioje – apie 15 val.

41Be to, teismas pažymi, kad ieškovo argumentai, susiję su darbu Kauno „Aistės-LSU-Paradis“ krepšinio komandoje, nešalina ieškovo atsakomybės dėl padarytų darbo drausmės pažeidimų Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centre, taip pat nešalina ir atsakomybės dėl priimtų įsipareigojimų pagal darbo sutartį ir pareigybės aprašymus nevykdymo. Trenerio darbo funkcijos reglamentuotos Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro trenerio - sporto mokytojo pareigybėse, patvirtintose direktoriaus 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.(2.1)P-58. Pareigybių aprašymo 5.19. punkte nustatyta, kad „Treneris privalo laiku atvykti į darbų, treniruočių metu būti darbo vietoje ir nepalikti jos be administracijos leidimo, turėti mokomojo sportinio darbo planavimo apskaitos žurnalų. Taip pat - treneris privalo savo darbines funkcijas vykdyti treniruočių tvarkaraštyje patvirtintame direktoriaus 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.(1.8.)Vl-169, 2014 m. spalio 1 d. įsakymu Nr.(1.8.)Vl-186, 2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr.(1.8.)Vl-219, 2015 m. kovo 16 d. įsakymu Nr.(1.8.)Vl-68/2 nustatytu metu ir nustatytoje vietoje. Treneris darbo laiką ir darbo vietą nusimato pats veiklos programoje, kuri suderinus su administracija, tvirtinama direktoriaus įsakymu. Trenerio R. M. 2014-2015 metų veiklos programa patvirtinta direktoriaus 2014 m. rugsėjo 15 dienos įsakymu Nr.(1.8.)V1-169. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovas šiuos įsipareigojimus pažeidė ir padarė šiurkščius pažeidimus, už kuriuos darbdavys turėjo teisę taikyti drausmines nuobaudas.

42Iš byloje esančių duomenų, kuriuos visiškai atitinka atsakovo atstovo A. D. ir liudytojos K. S. parodymai nustatyta, kad 2015 m. kovo 27 d. treneris R. M. buvo supažindinamas su jam skiriama nuobauda papeikimu, tačiau ieškovas susipažinti ir pasirašyti atsisakė. Dar kartą įsakymas dėl drausminės nuobaudos — papeikimo buvo bandomas įteikti kartu su prašymais pasiaiškinti dėl nebuvimo darbe kovo 30 d. ir balandžio 1 d., tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad treneris vėl atsisakė Įsakymą priimti ir susipažinti, todėl teismas sprendžia, jog toks R. M. elgesys prieštarauja teisei, nesuderinamas su darbuotojo bei švietimo įstaigos trenerio, pedagogo etika.

43Atmestinais ir nepagrįstais teismas laiko ieškovo argumentus, kad įstaigai nebuvo padaryta jokia žala, vaikai numatytų treniruočių neprarasdavo, jų treniruočių kokybė nenukentėdavo ir jie nelikdavo be kvalifikuotos ir atsakingos priežiūros. Pedagoginė veikla yra tokia, kuri ypač priklauso nuo asmens – pedagogo ir vaikai į treniruotes gali eiti, pasirinkę vieną ar kitą trenerį dėl asmeninių ar kitų savybių, pasiekimų sporte, todėl nėra pagrindo teigti, kad jokio skirtumo, koks treneris baigia vesti treniruotę. Kaip parodė liudytoja K. S., ji dirbdama kitame save darbe – mokykloje, iš vaikų išgirdo, kad jie neina į treniruotes, nes jos vis tiek nevyksta, kadangi treneris tai yra, tai nėra. Be to, pagal 2008 m. sausio 31 d. Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus įsakymu Nr. V-8 patvirtintų „Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro darbo tvarkos taisyklių“ 6.2. p., „sporto centro darbuotojai privalo atsakyti už jiems patikėtų vaikų gyvybę, sveikatą, bendros veiklos sėkmę ir nesėkmes“.

44Taip pat pažymėtina, kad trenerių vienas kito pavadavimo praktika pagrįstai nėra ir negali būti toleruojama atsižvelgiant tiek į trenerio, tiek į pačių vaikų saugumą bei neįmanoma atsižvelgiant į trenerio R. M. atsakomybę dėl vaikų sveikatos ir gyvybės. Be to, pažymėtina ir tai, kad R. M. teigdavo išvykdavęs apie 16 val., kai jo treniruotės pabaiga 16:30 val. bei palikdavęs treniruotę užbaigti treneriui M. J., tačiau iš byloje pateiktų treniruočių tvarkaraščių matyti, kad paties M. J. treniruočių pradžia – 16 val. Akivaizdu, kad sujungus besitreniruojančių vaikų grupes, ir tokiai situacijai esant ne vienkartinei, o nuolat, nėra pagrindo teigti, kad treniruočių kokybė, o kartu ir moksleivių interesai bei įstaigos prestižas nenukentėjo. Byloje nėra jokio darbdavio sutikimo dėl trenerių vienas kito pavadavimų.

45Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, šalių paaiškinimus bei liudytojų parodymus sprendžia, kad 2014 metais pasikeitus aplinkybėms ir ieškovui pradėjus dirbti ir Kauno „Aistės-LSU-Paradis“ krepšinio komandos treneriu, ieškovas turėjo pareigą ir galimybes sudaryti naują užsiėmimų grafiką ir pateikti atsakovo sporto centrui naują grafiką suderinimui, tačiau ieškovas naujo grafiko nesuderino. Todėl ieškovo argumentai, kad jis jokios darbo drausmės nepažeidė, o jo išvykimai nesukėlė jokių neigiamų padarinių, yra nepagrįsti ir atmestini. Drausminė nuobauda ieškovui buvo paskirta teisėtai ir pagrįstai, kadangi ta aplinkybė, jog kelis kartus galimai treneris M. J. pavadavo ieškovą nešalina pastarojo atsakomybės dėl sistemingo ir pastovaus nebuvimo darbe, t. y. darbo drausmės pažeidimų - pravaikštų. Byloje esantys rašytiniai įrodymai – tarnybinio patikrinimo komisijos surašyti aktai patvirtina, kad patikrinimo metu treneris R. M. savo laiku – t.y. nuo 15:00 val. iki 16:30 val. 2015 m. kovo 2, 6, 9, 13, 16 d. nebuvo darbe ir apie tai nebuvo nepranešęs Prienų rajono kūno kultūros ir sporto centro vadovybei (b.l. 107, 109, 111, 113, 115). Teismas laiko, kad 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. (1.8.)Vl-72 ieškovui paskirta nuobauda yra teisėta, pagrįsta ir galiojanti.

46Dėl drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo

47Ieškovas buvo atleistas iš darbo darbdavio 2015-04-22 įsakymo Nr.( 1.8)V1-86 pagrindu pagal LR DK 136 str. 3 d. l p. Darbdavys gali atleisti darbuotoją, t.y. nutraukti su juo darbo sutartį be išankstinio įspėjimo DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu tik esant tokių sąlygų visetui: pirma – darbuotojui per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikyta bent viena drausminė nuobauda ir antra – darbuotojas nerūpestingai atliko darbo pareigas ar kitaip pažeidė darbo drausmę.

48Pagal treniruočių tvarkaraštį 2015 m. kovo 30 d. ir 2015 m. balandžio 1 d. trenerio R. M. treniruotės turėjo vykti nuo 15.00 val. iki 16.30 val. Kaip matyti iš Tarnybinio patikrinimo išvados, treniruočių metu trenerio R. M. darbo vietoje nebuvo, treniruotės nevyko. 2015 m. balandžio mėn. 1 d. treneriui R. M. buvo paruoštas raštiškas reikalavimas pateikti pasiaiškinimą. R. M. jį priimti ir pasiaiškinti atsisakė motyvuodamas, kad viskas paaiškinta pirmajame pasiaiškinime, kuri įteikė 2015-03-20 dieną ir nieko naujo jis nepasakys. Šį faktą patvirtina atsakovo direktorius A. D., liudytojos K. S. ir vyr. buhalterė D. M.. Akivaizdu, kad R. M. 2015 m. kovo 30 d. ir 2015 m. balandžio 1 d. darbo vietoje nebuvo be administracijos leidimo. Pateisinamų priežasčių nebūti darbo vietoje, nenustatyta. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad treneris R. M. 2015 m. kovo 30 d. ir 2015 m. balandžio 1 d. be pateisinamų priežasčių neatvykdamas į darbą padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, už kurį komisija, atlikusi tarnybinį patikrinimą rekomendavo skirti drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo (b.l. 93-94).

49Nepagrįsti ieškovo argumentai, jog jis negalėjo įtarti, kad jo susitarimas dėl pavadavimo su treneriu M. J. gali būti laikoma darbo drausmės pažeidimu, kadangi dar 2015 m. kovo pradžioje direktorius paprašė R. M. pasiaiškinti dėl nebuvimo darbe 2015 m. vasario mėn. 2, 9, 23 dienomis (b.l. 117), už ką drausminė nuobauda nebuvo skirta. Iš šio pranešimo ieškovui turėjo būti akivaizdu, kad jo nėjimas į darbą, ar ankstesnis išvykimas bei vienas kito pavadavimas, nėra ir juo labiau nebus ateityje toleruojamas darbdavio.

50Ieškovas nurodė, kad kovo 30 ir balandžio 1 dienomis treniruotės jo vaikų grupei apskritai neįvyko, nes vaikai atostogavo ir niekas į treniruotes neatvyko, o jis pats atvykęs pamatė, kad vaikų nėra ir išvyko į treniruotes Kaune. Tačiau atsakovo atstovas nurodė, kad vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 19 d sprendimu Nr. T3-235 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo neformaliojo švietimo mokyklose“ mokslo metai Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre prasideda rugsėjo 1 dieną ir baigiasi birželio 1 dieną, nenumatant atostogų ir vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T3-152 „Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ vaikams nustatytas vienodas 2,89 Eur mokestis už kiekvieną mėnesį. Šių aplinkybių neneigė ir pats ieškovas.

51Ieškovas nurodo, kad jis atvykęs į darbą kovo 30 dieną darbo metu lankėsi buhalterijoje, kalbėjosi su sesele, o kadangi vaikai į treniruotes nepasirodė ir darbo nebuvo, iš darbo kaip visada išvyko anksčiau, kad suspėtų į 17:00 val. „Aistės-LSU-Paradis“ klubo treniruotes. Liudytoja apklausta vyr. buhalterė D. M. nurodė, kad tvarkydama dokumentus pastebėjo, kad vieną iš dienų, kurios nurodytos Įsakyme skirti nuobaudą dėl R. M. nebuvimo darbe, R. M. buvo atvykęs į sporto centrą, tačiau konkrečiai nurodyti kurią dieną – negalėjo. Be to, liudytoja nurodė, kad ieškovas buvo atvykęs apie 14 val. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad R. M. galėjo atvykti į darbovietę, lankytis pas buhalterę, seselę, tačiau tai nepaneigia jo nebuvimo darbe būtent jo darbo, t.y. treniruotės metu. Tai, jog treneris R. M. 2015 m. kovo 30 d. ir 2015 m. balandžio 1 d. nuo 15:00 val., iki 16:30 val. nebuvo darbo vietoje ir nevedė treniruočių, patvirtina 2015-03-30 ir 2015-04-01 tarnybinio patikrinimo aktai, kuriais netikėti teismas neturi jokio pagrindo.

522015-04-03 Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus įsakymu buvo nuspręsta atlikti tarnybinį tyrimą dėl ieškovo nebuvimo darbe 2015-03-30 ir 2015-04-01. Tyrimo metu nustačius, jog ieškovas į darbą neatvyko be pateisinamų priežasčių, 2015 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr.(1.8)V 1-86 paskyrė drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo LR DK 136 str. 3 d. 1 p. pagrindu.

53Atleidimas iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytais pagrindais yra drausminė nuobauda (DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas), kuri gali būti taikoma tik esant drausminės atsakomybės pagrindui (DK 10 straipsnio 1 dalis, 136 straipsnio 4 dalis). Nustatant drausminės atsakomybės pagrindą ir sąlygas, vertinant darbuotojo elgesį ir skiriant drausminę nuobaudą, privalu laikytis DK XVI skyriaus „Darbo drausmė“ normų. Jų privalu laikytis ir tais atvejais, kai drausminę nuobaudą skiria kolegialus organas. Drausminės atsakomybės pagrindas yra darbo drausmės pažeidimas (DK 234, 235 straipsniai) arba atitinkama kita pražanga, jeigu įstatymuose ir kituose darbo drausmę reglamentuojančiuose norminiuose darbo teisės aktuose yra nustatyta, kad drausminė atsakomybė taikoma ir už kitas atitinkamas pražangas (DK 227 straipsnio 2 dalis, 236 straipsnis). Pažymėtina, kad LR DK 236 str. numato, kad drausminės nuobaudos gali būti taikomos tik darbo drausmės pažeidimą padariusiam darbuotojui. Įstatymuose ir kituose darbo drausmę reglamentuojančiuose norminiuose darbo teisės aktuose tokia atsakomybė gali būti nustatyta ir už kitas pražangas. DK 238 str. numato, kad skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau. DK 240 str. reglamentuoja drausminės nuobaudos skyrimo tvarką ir numato, jog prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per darbdavio arba administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo.

54Vertinant byloje esančius rašytinius įrodymus ir šalių paaiškinimus, konstatuotina, kad ieškovas R. M. sistemingai pažeidinėjo darbo drausmę, savo užsiėmimų metu nebūdamas darbo vietoje, nereagavo į siūlymus spręsti susidariusią situaciją. 2015 m. kovo 27 d., kuomet direktorius A. D. trenerį R. M. supažindino su jam skiriama nuobauda papeikimu ir paprašė pasirašyti, kad susipažino su jam skiriama nuobauda, treneris R. M. pateiktą jam pasirašyti dokumentą susipažinti ir pasirašyti atsisakė. Dar kartą įsakymas dėl drausminės nuobaudos – papeikimo buvo bandomas įteikti kartu su prašymais pasiaiškinti dėl nebuvimo darbe kovo 30 d. ir balandžio 1 d., tačiau treneris vėl atsisakė priimti ir susipažinti. Teismas sprendžia, kad atsakovas įrodė ieškovui paskirtų drausminių nuobaudų teisėtumą, po paskirtos drausminės nuobaudos – papeikimo, R. M. išvadų nepadarė, nesiekė geranoriškai išspręsti susidariusio tvarkaraščių susidubliavimo ir sutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovo R. M. pastovus nebuvimas darbe sukėlė nepatogumų kitiems darbuotojams, įstaigos prestižui, jog toks elgesys prieštarauja teisei, nesuderinamas su darbuotojo bei švietimo įstaigos trenerio etika, atsakomybe už vaikus, todėl buvo pagrįstai atleistas iš darbo. Iš Tarnybinio patikrinimo išvados matyti, kad į šias aplinkybes komisija atsižvelgė, todėl teismas sprendžia, kad jos buvo įvertintos skiriant griežčiausią ieškovui drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo. Kadangi ieškovui jau buvo paskirta drausminė nuobauda už netinkamai atliekamas darbo pareigas 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr.(l .8.)Vl-72, įvertinus visas paminėtas aplinkybes, ieškovas iš darbo buvo atleistas teisėtai ir pagrįstai, nepažeidžiant DK nustatytos atleidimo tvarkos, nes esant pirmiau paskirtai drausminei nuobaudai, darbdavys turėjo pagrindą už pakartotinius darbo drausmės pažeidimus skirti griežčiausią nuobaudą – atleidimą iš darbo.

55Įvertinus byloje surinktą medžiagą, šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, visas teismo nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovo padaryti pažeidimai atitinka darbdavio (atsakovo) Darbo tvarkos taisyklėse įtvirtintą darbo drausmės pažeidimo apibūdinimą, todėl atsakovas turėjo pagrindą ieškovą atleisti iš darbo DK 136 str. 3 d. 1 p., atsižvelgiant į tai, kad ieškovui jau buvo paskirta drausminė nuobauda. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas 2015-03-02 buvo paprašytas pasiaiškinti dėl nebuvimo darbe vasario mėnesio 2, 9, 23 dienomis ir nepaisant to, kad drausminės nuobaudos ieškovui už ankstesnes pravaikštas nebuvo skirtos, tai rodo, kad toks ieškovo elgesys buvo sistemingas, pastovus ir problemos nebuvo bandoma spręsti. Prašymo bei siūlymo keisti tvarkaraštį ieškovas nepateikė ir teikdamas darbdaviui 2015-03-20 pasiaiškinimą dėl nebuvimo darbe (b.l.104-105), kuriame išdėstė priežastis, dėl ko nebuvo darbe ar išvyko anksčiau, nurodė, jog buvo pavaduojamas trenerio M. J. ir pažymėjo, kad įstaigoje egzistuoja tokia ilgametė trenerių praktika, kuri Kūno kultūros ir sporto centrui yra gerai žinoma ir visad buvo toleruojama ir leistina, tačiau ieškovas šiame pasiaiškinime net neužsiminė, jog visgi norėtų pakeisti tvarkaraščius, kad suderinti jo darbo grafikus dvejose darbovietėse. Tai taip pat patvirtina atsakovo argumentus, kad ieškovas buvo raginamas suderinti tvarkaraščius, tačiau to nedarė. Kartu dėmesys atkreiptinas į tai, jog griežčiausia drausminė nuobauda ieškovui galėjo šiuo atveju būti parinkta atsižvelgiant į jo veiksmų sistemingumą, šiais veiksmais darbdaviui sukuriamas neigiamas pasekmes, ieškovo vengimą bendradarbiauti, pasiaiškinti, taip pat tokių veiksmų sąlygojamą pasitikėjimo darbuotoju, dirbančiu su vaikais, nebuvimą (DK 238 str.). Todėl paskirta drausminė nuobauda nevertintina kaip per griežta ieškovui. Pažymėtina ir tai, kad neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą) yra laikomas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu ( DK 235 str. 9 p.).

56Ta aplinkybė, kad atsakovas į darbą priėmė naujus darbuotojus, nedaro jokios įtakos ieškovo pasirašytos darbo sutarties galiojimui ir nepatvirtina bei nepaneigia ieškinyje išdėstytų aplinkybių.

57Kadangi ieškovas buvo atleistas teisėtai, reikalavimai dėl su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo bei ieškovo grąžinimo į darbą taip pat yra nepagrįsti ir atmestini.

58Dėl ieškinio senaties instituto taikymo

59Ginčydamas ieškovo teisę reikšti ieškinyje nurodytus reikalavimus, atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, nurodo, kad ieškovas nepasinaudojo ikiteismine tvarka.

60DK 296 str. numato, kad darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčų komisiją per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad pažeistos jo teisės. Drausminė nuobauda – papeikimas R. M. paskirta 2015-03-27. Ieškovas atleistas iš darbo 2015-04-22. Ieškinys teisme gautas 2015-05-25. Atsižvelgiant į tai teismas sprendžia, kad ieškovas nepraleido termino 2015-03-27 paskirtai nuobaudai – papeikimui ginčyti, kadangi nepraėjus trijų mėnesių laikotarpiui kreipėsi į teismą dėl jam paskirtų nuobaudų teisėtumo.

61DK 300 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutrumpintas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu pareikšti. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo taisyklę ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Ši taisyklė taikoma tada, kai kitos CK normos arba kiti įstatymai nenustato kitokio ieškinio senaties terminų eigos pradžios skaičiavimo tvarkos. DK 300 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta speciali ieškinio senaties termino pradžios taisyklė termino pradžią sieja ne su subjektyviu darbuotojo sužinojimo apie atleidimą iš darbo faktu, bet su objektyviu atitinkamo nurodymo (dokumento) (pvz., įsakymo dėl atleidimo iš darbo kopijos, tinkamai užpildyto darbo sutarties egzemplioriaus, socialinio draudimo dokumento ar pan.) gavimo momentu. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas iš darbo buvo atleistas 2015-04-22. Ieškinys teisme gautas 2015-05-25, tačiau iš spaudo ant voko, kuriuo buvo atsiųstas ieškinys į teismą matyti, kad procesiniai dokumentai teismui buvo išsiųsti 2015-05-22 (b.l. 32). CPK 74 str. 7 d. numatyta, kad jeigu skundas, dokumentai ar pinigai įteikti paštui iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, terminas nelaikomas praleistu. Atsižvelgiant į tai, spręsti, jog 2015 gegužės 25 d. teismui pareikštas ieškinys turi būti atmestas dar ir dėl praleisto senaties termino, nėra jokio teisinio pagrindo (CK 1.131 str. 1-2 d.). Iš kitos pusės, ieškinio reikalavimą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu pripažinus nepagrįstu, pastaroji teismo išvada negali būti vertinama kaip reikšminga bylos baigčiai.

62Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Vadovaujantis šia nuostata atsakovo patirtos išlaidos priteistinos iš ieškovo – 900 Eurų teisinės pagalbos išlaidų (CPK 98 str.)

63Nuo žyminio mokesčio mokėjimo ieškovas yra atleistas.

64Iš ieškovo valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos – 13,54 Eur (CPK 96 str. 2 d.).

65Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 - 291 str. teismas

Nutarė

66Ieškinį atmesti.

67Priteisti iš ieškovo R. M., asmens kodas ( - ) atsakovui Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centrui, juridinio asmens kodas 190203567, 900 Eur (devynis šimtus eurų) teisinės pagalbos išlaidų.

68Priteisti iš ieškovo R. M., asmens kodas ( - ) 13,54 Eur (trylika eurų 54 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos (įmonės kodas 188659752) surenkamąją sąskaitą ( - ), „Swedbank“, AB, (kodas 73000), įmokos kodas 5660.

69Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė,... 2. sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui,... 3. dalyvaujant ieškovui R. M., jo atstovui advokatui S. M.,... 4. atsakovo Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 6. Ieškovas R. M. ieškiniu prašė panaikinti Prienų rajono savivaldybės Kūno... 7. Ieškovas teismo posėdyje ieškinį prašė tenkinti pilnai, ieškinyje... 8. Ieškovo atstovas advokatas S. M. ieškovo ieškinį palaikė, prašė jį... 9. Atsakovo Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro atstovas... 10. Atsakovo atstovė direktoriaus paaiškinimus palaikė, pagrindė juos... 11. Ieškinys atmestinas. ... 12. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 13. Nustatyta, kad nuo 2013-06-28 direktoriaus pareigas Prienų rajono... 14. Krepšinio pradinio rengimo II m.m. grupės Veiklos programa 2014-2015 m.m.... 15. Iš Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro trenerių... 16. Iš pažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį matyti, kad R. M. vidutinis... 17. Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro Trenerio –... 18. 2015-03-02 R. M. įteiktas Pranešimas Nr. (4.5.)-V6-17, kuriuo Prienų rajono... 19. 2015-03-02 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-58 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija,... 20. 2015-03-06 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-62 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija,... 21. 2015-03-09 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-63 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija,... 22. 2015-03-13 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-64 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija,... 23. 2015-03-16 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-67 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija,... 24. 2015-03-16 R. M. įteiktas Pranešimas Nr. (4.5.)-V6-18, kuriuo Prienų rajono... 25. 2015-03-27 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-72 už Prienų rajono savivaldybės Kūno... 26. 2015-03-30 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-75 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija,... 27. 2015-03-31 direktorius reikalavimu pateikti pasiaiškinimą, R. M. nurodyta iki... 28. 2015-04-01 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-76 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija,... 29. 2015-04-01 direktoriaus reikalavimu pateikti pasiaiškinimą, R. M. nurodyta... 30. 2015-04-03 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-78 sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija,... 31. Iš 2015-04-08 komisijos, susidedančios iš direktoriaus A. D. ir darbuotojų... 32. 2015-04-22 Įsakymu Nr. (1.8.)V1-86 R. M. paskirta drausminė nuobauda –... 33. Darbuotojo drausminės atsakomybės taikymo pagrindas – darbo drausmės... 34. DK 136 str. 3 d. 1 p. numato, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo... 35. Pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punktą darbuotojo neatvykimas į darbą be... 36. Iš ieškinyje bei atsiliepime išdėstytų aplinkybių, šalių paaiškinimų... 37. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 38. Dėl 2015-03-27 drausminės nuobaudos ... 39. Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktorius 2015... 40. Ieškovas teigė, kad minėtomis kovo mėnesio dienomis darbe jis buvo, tik... 41. Be to, teismas pažymi, kad ieškovo argumentai, susiję su darbu Kauno... 42. Iš byloje esančių duomenų, kuriuos visiškai atitinka atsakovo atstovo A.... 43. Atmestinais ir nepagrįstais teismas laiko ieškovo argumentus, kad įstaigai... 44. Taip pat pažymėtina, kad trenerių vienas kito pavadavimo praktika pagrįstai... 45. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, šalių paaiškinimus bei liudytojų... 46. Dėl drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo... 47. Ieškovas buvo atleistas iš darbo darbdavio 2015-04-22 įsakymo Nr.( 1.8)V1-86... 48. Pagal treniruočių tvarkaraštį 2015 m. kovo 30 d. ir 2015 m. balandžio 1 d.... 49. Nepagrįsti ieškovo argumentai, jog jis negalėjo įtarti, kad jo susitarimas... 50. Ieškovas nurodė, kad kovo 30 ir balandžio 1 dienomis treniruotės jo vaikų... 51. Ieškovas nurodo, kad jis atvykęs į darbą kovo 30 dieną darbo metu lankėsi... 52. 2015-04-03 Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro... 53. Atleidimas iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytais... 54. Vertinant byloje esančius rašytinius įrodymus ir šalių paaiškinimus,... 55. Įvertinus byloje surinktą medžiagą, šalių paaiškinimus, liudytojų... 56. Ta aplinkybė, kad atsakovas į darbą priėmė naujus darbuotojus, nedaro... 57. Kadangi ieškovas buvo atleistas teisėtai, reikalavimai dėl su darbo... 58. Dėl ieškinio senaties instituto taikymo... 59. Ginčydamas ieškovo teisę reikšti ieškinyje nurodytus reikalavimus,... 60. DK 296 str. numato, kad darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčų komisiją... 61. DK 300 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutrumpintas vieno mėnesio ieškinio... 62. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 63. Nuo žyminio mokesčio mokėjimo ieškovas yra atleistas.... 64. Iš ieškovo valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo... 65. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 - 291 str. teismas... 66. Ieškinį atmesti.... 67. Priteisti iš ieškovo R. M., asmens kodas ( - ) atsakovui Prienų rajono... 68. Priteisti iš ieškovo R. M., asmens kodas ( - ) 13,54 Eur (trylika eurų 54... 69. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...