Byla 2-414-903/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,GELVORA“ ieškinį atsakovui J. A. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 3538,97 Eur (12219,36 Lt) skolos, 817,40 Eur (2822,33 Lt) delspinigių, 1566,32 Eur (5408,19 Lt) palūkanų, 131,83 Eur (455,19 Lt) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 7,4 procentus metinių palūkanų nuo pagrindinės skolos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybę, kad atsakovas nevykdė su AB SEB banku 2007-06-07 sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu atsiradusios prievolės, todėl susidarė 6054,53 Eur (20905,07 Lt) įsiskolinimas. AB SEB bankas reikalavimo teisę į atsakovą perleido ieškovei.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnis), ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Kadangi atsakovas atsiliepimo į ieškinį, įrodymų nepateikė, ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, pripažįstama, kad yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas iš dalies (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Vertinant byloje esančių įrodymų visumą nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2007-06-07 tarp AB SEB banko ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 0450718052902-46, pagal kurią AB SEB bankas suteikė atsakovui 4355,15 Eur kreditą, gaunant 7,4 procentų dydžio metines palūkanas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2012-06-06. Atsakovas sutarties bendrųjų sąlygų 5.1 punktu įsipareigojo kreditą naudoti pagal specialiosios dalies 2.7 punkte nustatytą paskirtį ir nuo gautos kredito sumos mokėti palūkanas, vykdyti prievoles bankui pagal sutartį ir mokėjimo dienomis pagal grafiką grąžinti kreditą bankui bei sumokėti apskaičiuotas palūkanas. Atsakovas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį už kiekvieną uždelstą dieną mokėti bankui 0,1 procento dydžio delspinigius (Sutarties bendrosios dalies 5.3 punktas). Atsakovas savo prisiimtus įsipareigojimus tinkamai nevykdė, todėl AB SEB bankas sutartį nutraukė. Atsakovo, jam nevykdant tarp šalių sudaryta sutartimi prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, susidaręs įsiskolinimas yra 3538,97 Eur (12219,36 Lt) negrąžinto kredito, 1566,32 Eur (5408,19 Lt) palūkanų. Ieškovas paskaičiavo 817,40 Eur (2822,33 Lt) delspinigius, nurodė, jog patirta 131,83 Eur (455,19 Lt) skolos išieškojimo išlaidų.

7Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad tarp pradinio kreditoriaus AB SEB banko ir atsakovo sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu, šalims atsirado prievolės, tai yra pradinis kreditorius įgijo pareigą suteikti atsakovui kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas (Lietuvos Respublikos CK 6.886 straipsnio 1 dalis). Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų sudarytoje sutartyje numatytais terminais nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios jam sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą, tokiais veiksmais pažeisdamas sutartimi prisiimtą prievolę, AB SEB bankas 2009-11-06 reikalavimo teisę perleido ieškovei (Lietuvos Respublikos CK 6.101 straipsnis), todėl atsakovui yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, sumokėti netesybas (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimai dėl 3538,97 Eur (12219,36 Lt) skolos (negrąžinto kredito sumos), 1566,32 Eur (5408,19 Lt) palūkanų, 7 procentus metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo negrąžinto kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo dienos tenkintini visiškai.

8Ieškovės reikalavimas dėl 817,40 Eur (2822,33 Lt) delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

9Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (Lietuvos Respublikos CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, konstatuotina, kad reikalaujama priteisti delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas, išanalizavęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad tokia delspinigių suma susidarė dėl to, kad ieškovė reikalavimo sutarties perleidimo pagrindu įgijusi reikalavimo teisę į atsakovą, atsakovui nevykdant prievolės ieškovei, dėl savo pažeistų teisių gynimo į teismą su ieškiniu operatyviai nesikreipė, nors tam buvo visos prielaidos, kadangi atsakovas prievolės atsiskaityti nevykdė ilgą laiką, jau pradiniam kreditoriui AB SEB bankas, todėl nebuvo pakankamo pagrindo manyti, kad atsakovas geranoriškai įvykdys savo įsipareigojimus naujajam kreditoriui. Ieškovės pranešimu atsakovui apie reikalavimo perleidimą buvo reikalaujama padengti 226,40 Eur (781,70 Lt) delspinigių (b.l. 26). Ieškinio pateikimo teismui dieną ieškovė atsakovui apskaičiavo jau 817,40 Eur (2822,33 Lt) delspinigių, taikant sutartyje numatytą 0,1 procento dydžio delspinigių normą (b.l. 7). Nors atsakovas laikytinas nesąžiningu, kadangi laiku neįvykdė prievolės nei pradiniam, nei vėlesniam kreditoriui, ieškovės delsimas savo pažeistas teises ginti teismo keliu, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, laikytinas nepagrįstu. Teismo nuomone, vertinat konkrečias bylos aplinkybes, vadovaujantis protingumo principu bei taip pat atsižvelgiant į tai, kad sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), delspinigių suma mažintina iki 307,80 Eur (1062,75 Lt) (12219,36 x 0,02 x 180+622,85= 307,80 Eur (1062,75 Lt)).

10Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 131,83 Eur (455,19 Lt) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų netenkintinas. Teismas turi teisę priteisti nuostolius, nustatęs, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos. Civilinės atsakomybės sąlygas (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis) turi įrodyti asmuo, reiškiantis reikalavimą ją taikyti. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 1 dalis), teismo sprendimas negali būti grindžiamas prielaidomis. Pripažįstama, kad ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog atsakovo atžvilgiu yra pagrindas civilinei atsakomybei atsirasti, tai yra visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog faktiškai ieškovės prašomos priteisti išlaidos buvo patirtos (Lietuvos Respublikos CK 6.246 – 6.249 straipsniai).

11Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašo priteisti 181,60 Eur (627,00 Lt) žyminio mokesčio. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, CPK 93 straipsnio nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovės patenkintų reikalavimų dalis sudaro 89 procentus, todėl proporcingai priteistino žyminio mokesčio dydis sudaro 161,62 Eur (558,03 Lt).

13Pagal 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Byloje valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos, neviršija 3,00 Eur, todėl nepriteistinos.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo J. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 3538,97 Eur (12219,36 Lt) (tris tūkstančius penkis šimtus trisdešimt aštuonis Eur 36 ct) pagrindinės skolos, 1566,32 Eur (5408,19 Lt) (vieną tūkstantį penkis šimtus šešiasdešimt šešis Eur 32 ct) palūkanų, 307,80 Eur (1062,75 Lt) (tris šimtus septynis Eur 80 ct) delspinigių, 7 procentus metinių palūkanų nuo 3538,97 Eur (12219,36 Lt) pagrindinės skolos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-01-13 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 5413,09 Eur (18690,32 Lt) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-01-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas –161,62 Eur (558,03 Lt) (vieną šimtą šešiasdešimt vieną Eur 62 ct) žyminio mokesčio ieškovės UAB ,,GELVORA“, esančios Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, įmonės kodas 125164834, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT 02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas, naudai.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai