Byla B2-82-658/2017
Dėl bankrutavusios J. K. įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,

2sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,

3nedalyvaujant bankrutavusios J. K. įmonės bankroto administratorei ir kreditoriams,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios J. K. įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

5Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutartimi J. K. įmonei iškelta bankroto byla, 2013 m. vasario 18 d. patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2013 m. balandžio 4 d., 2013 m. balandžio 24 d., 2015 m. kovo 19 d., nutartimis buvo patikslintas. 2013 m. birželio 14 d. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama.

6Bankrutavusios J. K. įmonės bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos, o kreditorių susirinkimas patvirtino įmonės likvidacinį balansą ir įpareigojo administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos.

7Kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto administratorė ir pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus.

8Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę, į posėdį nei vienas jų neatvyko.

9Prašymas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Iš bylos duomenų, bankroto administratorės pateikto prašymo dėl įmonės pabaigos ir veiklos ataskaitos nustatyta, kad teismas 2011 m. gruodžio 23 d. nutartimi nustatė 10 dienų terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalėjo perduoti įmonės administratoriui turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Apie iškeltą bankroto bylą ir įpareigojimą buvo informuotas įmonės savininkas J. K., kuris nutarties nevykdė. Atsižvelgiant į tai, teismo buvo išduotas vykdomasis raštas, kuris pateiktas vykdyti antstoliui. Administratorei dokumentai buvo perduoti tik 2014 m. liepos 31 d., tačiau įmonės turto bei savininkui, kaip fiziniam asmeniui, priklausančio turto, įskaitant turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, sąrašo įmonės savininkas J. K. neperdavė. Administratorė nesikreipė į teismą dėl baudos savininkui skyrimo, nes buvo informuota, jog netrukus po dokumentų perdavimo administratorei įmonės savininkas J. K. mirė. Ieškinys dėl žalos padarytos įmonei neišsaugojus jos turto įmonės savininkui J. K. iki jo mirties nebuvo pareikštas.

12Administratorė nustatė, kad pagrindinė įmonės veiklos sritis buvo statybos. Faktiškai nuo 2009 m. pabaigos įmonė veiklos nevykdė, nes ji buvo sustabdyta dėl įmonės savininko sveikatos problemų. Didžiąją dalį iki faktinio veiklos sustabdymo sudarytų sandorių sudarė rangos sandoriai bei statybinių medžiagų įsigijimai, statybinės įrangos nuoma. Administratorei konkrečių įmonės bankrotą lėmusių priežasčių nepavyko nustatyti. Iš turimų įmonės dokumentų administratorė nenustatė, kad įmonė būtų buvusi sąmoningai blogai valdoma, t. y. tyčia privesta prie bankroto. Nors įmonės savininkas nėra perdavęs (išsaugojęs) visų įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų, nėra objektyvių aplinkybių leidžiančių teigti, kad tai padaryta sąmoningai turint tikslą išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo, todėl atitinkami ieškiniai teisme nebuvo pareikšti.

13Byloje yra patvirtinti ir liko nepatenkinti 12 752,25 Eur vertės finansiniai kreditorių reikalavimai. 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi Kauno apygardos teismas leido nukreipti išieškojimą į buvusio įmonės savininko J. K. palikimą sudarantį turtą, kurį perėmė Lietuvos valstybė. Šis turtas buvo parduotas varžytinėse ir už jį iš viso gauta 4 675 Eur. Taip pat VMI pervedė įmonei 131,48 Eur palikimo teise valstybei perėjusios J. K. neišmokėtos senatvės ir netekto darbingumo pensijos. Be to, įmonės bankroto procedūrų metu buvo atgauta 653,02 Eur įmonės debitoriaus skola ir 21,63 Eur rasti įmonės banko sąskaitoje. Visos piniginės lėšos, gautos vykdant bankroto procedūras, atsižvelgiant į teismo ir kreditorių susirinkimo patvirtintas įmonės administravimo išlaidų sąmatas ir neviršijant jose nustatytų ribų, paskirstytos bent iš dalies apmokėti už administratoriaus suteiktas bankroto administravimo paslaugas bei padengti kitas administravimo išlaidas.

14Bankroto administratorė prašyme nurodė, jog visos įmonės likvidavimo procedūros yra baigtos. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento pažyma Nr. MRPŽ-37 patvirtina, kad bankrutavusi J. K. įmonė su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

15Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

16Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose bankrutavusi J. K. įmonė dalyvautų proceso šalimi, nėra.

17Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto; kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

18Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

19Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

20Turto arešto aktų registro duomenimis nustatyta, kad atsakovei bankrutavusiai J. K. įmonei priklausantis turtas buvo areštuotas. Priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos, naikintini visi areštai, taikyti įmonės turtui (CPK 149 straipsnis, ĮBĮ 18 straipsnio 3 dalis).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniu,

Nutarė

22pripažinti bankrutavusios J. K. įmonės (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

23Panaikinti visus areštus ir apribojimus bankrutavusios J. K. įmonės (juridinio asmens kodas ( - )) nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, turtinėms teisėms bei piniginėms lėšoms, esančioms bankų atsiskaitomosiose sąskaitose.

24Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

25Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

26Apie įsiteisėjusį teismo sprendimą informuoti turto arešto registrą.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,... 2. sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,... 3. nedalyvaujant bankrutavusios J. K. įmonės bankroto administratorei ir... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą... 5. Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutartimi J. K. įmonei iškelta... 6. Bankrutavusios J. K. įmonės bankroto administratorės įgaliotas asmuo... 7. Kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto... 8. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę, į... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32... 11. Iš bylos duomenų, bankroto administratorės pateikto prašymo dėl įmonės... 12. Administratorė nustatė, kad pagrindinė įmonės veiklos sritis buvo... 13. Byloje yra patvirtinti ir liko nepatenkinti 12 752,25 Eur vertės finansiniai... 14. Bankroto administratorė prašyme nurodė, jog visos įmonės likvidavimo... 15. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 16. Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos... 17. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 18. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 19. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 20. Turto arešto aktų registro duomenimis nustatyta, kad atsakovei bankrutavusiai... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 22. pripažinti bankrutavusios J. K. įmonės (juridinio asmens kodas ( - ))... 23. Panaikinti visus areštus ir apribojimus bankrutavusios J. K. įmonės... 24. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 25. Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 26. Apie įsiteisėjusį teismo sprendimą informuoti turto arešto registrą.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...