Byla e2-817-1060/2020
Dėl sandorių nuginčijimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė, pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 621 straipsnio 4 dalį veikdama Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų vardu, sekretoriaujant Laimai Adomaitienei, Jolitai Matulienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Žemkasta“ atstovei advokatei G. K., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sudokas“ atstovui advokatui A. A.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Žemkasta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sudokas“ dėl sandorių nuginčijimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ieškovės reikalavimai, jos ir ieškovės pusėje dalyvaujančių trečiųjų asmenų argumentai

61.

7Ieškovė BUAB „Žemkasta“ ieškinyje prašo pripažinti negaliojančia ( - ) UAB „Žemkasta“ ir UAB „Sudokas“ horizontalaus gręžimo įrenginio W. V. pirkimo-pardavimo sutartį; ( - ) UAB „Žemkasta“ ir UAB „Sudokas“ transporto priemonės MAN 18.284. pirkimo-pardavimo sutartį; ( - ) UAB „Žemkasta“ ir UAB „Sudokas“ transporto priemonės Mercedes Benz 1717 pirkimo-pardavimo sutartį; ( - ) UAB „Žemkasta“ ir UAB „Sudokas“ transporto priemonės VW Touran pirkimo-pardavimo sutartį; taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu ir priteisti iš atsakovės 25 841,38 Eur sumą; 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 1 – 16).

82.

9Nurodoma, kad ieškinys grindžiamas actio Pauliana instituto taikymo sąlygomis. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. ( - ) 2019 m. gegužės 15 d. priėmė nutartį, kuria iškėlė UAB „Žemkasta“ bankroto bylą. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi patvirtino įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų už 1 110 162,27 Eur sumą sąrašą. Dauguma įmonės įsipareigojimų kreditoriams buvo pradelsti dar 2016 m. – 2017 m. Įmonės įsipareigojimai kreditoriams laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio 31 d. iki 2018 m. kovo 31 d. padidėjo nuo 523 331,00 Eur iki 769 394,00 Eur. Nuo 2018 m. kovo 31 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. padidėjo iki 891 125,00 Eur. Laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio 3 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimai siekė 1 131 337,00 Eur. Bankrutuojanti įmonė, būdama nemoki, sudarė ginčytinus sandorius su atsakove. 2018 m. spalio 31 d. sudaryta horizontalaus gręžimo įrenginio W. V. (24x40SII, 2005 m.) pirkimo-pardavimo sutartis už 17 541,37 Eur. ( - ) sudaryta transporto priemonės Mercedes Benz 1717 pirkimo-pardavimo sutartis už 1 200,01 Eur. 2018 m. gruodžio 6 d. sudaryta transporto priemonės VW Touran pirkimo-pardavimo sutartis už 3 400,00 Eur. ( - ) sudaryta transporto priemonės MAN 18.284. pirkimo-pardavimo sutartis už 3 700,00 Eur. Pagal sandorius atsakovė neatsiskaitė, o įskaitė įmonės ir atsakovės tarpusavio skolas. Ginčo sandorių sudarymo metu – 2018 m. spalio 31 d. įmonė turėjo pradelstų įsipareigojimų kreditoriams už 769 738,83 Eur, kurių terminai buvo suėję. Įmonė ginčijamų sandorių sudarymo metu buvo faktiškai nemoki, neatsiskaitinėjo su savo kreditoriais bei buvo ekonomiškai nepajėgi su jais atsiskaityti, selektyviai atsiskaitinėjo tik su vienu kreditoriumi – atsakove. 2018 m. įmonė turėjo turto už 1 306 696,00 Eur, o įmonės skolos sudarė 1 136 307,00 Eur. Tokiu būdu ginčijamais sandoriais buvo sumažinta įmonės turto apimtis bei atitinkamai sumažintos galimybės atsiskaityti su kreditoriais 25 841,38 Eur suma. Atsakovei buvo perleistas įrenginys W. V. už 17 541,37 Eur, nors jo įsigijimo kaina 44 275,63 Eur. Bankrutuojanti įmonė gręžtuvą įsigijo 2018 m. rugpjūčio 31 d., o pardavė atsakovei – 2018 m. spalio 31 d., tad iš esmės gręžtuvo įmonė nenaudojo, o perleido atsakovei už 26 734,26 Eur mažesnę kainą. Kad sandoriai pažeidė kreditorių teises patvirtina ir antstolių patvarkymai, iš kurių matyti, kad šios transporto priemonės buvo areštuotos. Nagrinėjamu atveju neegzistavo jokia objektyvi įmonės pareiga sudaryti transporto priemonių ir technikos perleidimo sutartis. Buvos perleistas likvidus, įmonės veikloje naudojamas turtas. Dar daugiau, transporto priemonių pardavimas nėra ir nebuvo Bankrutuojančios įmonės ūkinė veikla, tad akivaizdu, kad tai nebuvo įprastas verslo sandoris. Be to, skola atsakovei atsirado tik 2018 m. liepos mėn., tačiau įmonė turėjo pradelstų skolų kitiems kreditoriams dar nuo 2016 m. gruodžio 31 d., dėl to ieškovė pažeidė mokėjimų eiliškumo tvarką pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.9301 straipsnį. Be to, šalys, sudarydamos ginčijamus sandorius, buvo nesąžiningo. Patronuojantis įmonės akcininkas (valdęs 36,98 proc.) V. B., kartu būdamas ir atsakovės vadovu bei akcininku, tikrai žinojo apie sunkią įmonės turtinę padėtį, apie tai, kad įmonė nebeatsiskaitinėjo su kitais kreditoriais, dėl ko, likęs likvidus ieškovės turtas ir buvo perleistas kitai įmonei. Įmonės vadovas iki pat bankroto bylos iškėlimo buvo V. B. sūnus R. B.. R. B. kartu su broliu V. B. turi ir ginčijamų sandorių sudarymo metu turėjo atitinkamai 30,49 proc. ir 28,30 proc. atsakovės akcijų. Taigi, bendrai tėvas V. B. ir jo sūnūs R. ir V. B. sandorių sudarymo metu ir po jų valdė 95,77 proc. atsakovės akcijų. Visi trys minėti asmenys buvo ir UAB „Žemkasta“ valdybos nariai. Taigi, UAB „Žemkasta“ ir UAB „Sudokas“ yra vienos šeimos įmonės ir abi įmonės žinojo apie viena kitos turtinę padėtį ir kreditorius. Be to, sandorio vertė žymiai viršija kitos sandorio šalies pateiktą įvykdymą (priešpriešinių įsipareigojimų disproporcija). Ieškovė perleido atsakovei tik prieš porą mėnesių įsigytą gręžtuvą už 26 734,26 Eur mažesnę sumą negu ieškovė įsigijo gręžtuvą. Pripažinus ginčijamus sandorius negaliojančiais, restitucijos taikymas natūra yra neįmanomas ir (ar) yra itin apsunkintas, dėl ko restitucija turėtų būti taikoma sumokant ekvivalentą pinigais. Ieškovė neturi duomenų, kad transporto priemonės ir technika, kuri buvo perleista atsakovei, yra išlikusios, be to, šios transporto priemonės ir technika buvo naudojamos atsakovės veikloje ir yra nusidėvėjusios. Jeigu transporto priemonės ir technika būtų įmonei grąžintos natūra, bankroto administratoriui tektų šių daiktų sandėliavimo, išsaugojimo našta, o tai reikštų didesnes bankroto administravimo išlaidas ir mažesnę tikimybę patenkinti kreditorių reikalavimus.

103.

11Dublike su atsakovės atsiliepimu nesutinkama ieškinyje nurodytais motyvais. Papildomai nurodoma, kad atsakovė paskolino pinigus gręžinio įrangos pirkimui, o ne įsigijo įrangą kartu kaip bendrasavininkė. Atsiliepime nurodoma, kad restitucijos taikymas būtų nenaudingas kreditoriams. Atsakovė 14 329,42 Eur paskolino ieškovei su tikslu pirkti gręžimo įrenginį. Už tą pačią skolą perėmė gręžimo įrangą, t. y. nesumokėjo ieškovei 17 541,73 Eur, o įskaitė į skolą. Taigi, atsakovė padarė 14 329,42 Eur pavedimą už ieškovę, šia suma padidino ieškovės skolą atsakovei ir už tą pačią skolą perėmė gręžimo įrangą. Taigi, teiginiai, kad ji jau yra net permokėjusi už įrangą yra visiškai nelogiškas. Apie sunkią finansinę padėtį bei negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais liudija 2019 m. sausio 14 d. įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas, kuriuo akcininkai nusprendė inicijuoti įmonės restruktūrizavimą bei restruktūrizavimo metmenys. Atsakovė teiginys, kad ji skolino ieškovei pinigus, patvirtina, kad jai buvo žinoma apie sunkią ieškovės finansinę padėtį. Nepagrįstas motyvas, kad pritaikius restituciją piniginiu ekvivalentu, atsakovė įgyja teisę reikalauti gręžimo įrangos pagerinimo išlaidų. Pabrėžtina, kad pritaikius restituciją piniginiu ekvivalentu gręžimo įranga su visais atsakovės savavališkais pagerinimais lieka jai, tad ji neturi jokios teisės reikalauti įrangos pagerinimo išlaidų (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 167 – 178).

124.

13Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti procesiniuose dokumentuose išdėstytais motyvais ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (2020 m. birželio 15 d. teismo posėdžio garso įrašo intervalas 13:35:18 – 14:09:05).

14II.

15Atsakovės ir atsakovės pusėje dalyvaujančių trečiųjų asmenų argumentai

165.

17Atsakovė UAB „Sudokas“ atsiliepime prašo ieškinį atmesti. Nurodoma, kad šalys bendradarbiavo nuo 2018 m. vasaros, jų veiklos sritys buvo panašios. 2018 m. vasarą šalys nusprendė įsigyti abiejų įmonių veiklos vykdymui reikalingą įrenginį – horizontalų gręžimo įrenginį W. V.. UAB „Žemkasta“ negalėjo šio įrenginio nusipirkti viena pati dėl sudėtingos finansinės situacijos. Buvo nuspręsta įrenginį pirkti UAB „Žemkasta“ vardu. UAB „Žemkasta“ šį įrenginį nusipirko 2018 m. rugpjūčio 31d. už 44 751,16 Eur. UAB Sudokas“ sumokėjo M. B. J. A. 60 765,00 zlotus (14 329,42 Eur) vietoje UAB „Žemkasta“. Likusią sumą turėjo sumokėti UAB „Žemkasta“. Tarp šalių buvo sutarta, kad įrenginiu bus dalinamasi savo veikloje. UAB „Žemkasta“ pasamdė UAB „Vilktera“ parvežti gręžimo įrenginį į Lietuvą, tačiau vežant įrenginį, įrenginys buvo sugadintas. Preliminari vien detalių sugadinimams pašalinti kaina siekė 18 872,30 Eur, taisymo darbai – 6 847,35 Eur, iš viso 25 637,30 Eur. UAB „Žemkasta“ kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus su ieškiniu atsakovui UAB „Vilktera“ dėl žalos atlyginimo civilinėje byloje Nr. ( - ), tačiau UAB „Žemkasta“ iškėlus bankroto bylą ir įmonę perėmus bankroto administratoriui nėra žinoma šios bylos eiga. Gręžimo įrenginį sugadinus ir UAB „Žemkasta“ negalint jo naudoti savo veikloje bei neturint piniginių lėšų jo remontui, UAB „Sudokas“ sutiko perpirkti šį gręžimo įrenginį ir jį suremontuoti savo lėšomis. UAB „Žemkasta“ tuo metu buvo skolinga UAB „Sudokas“, todėl buvo susitarta šį įrenginį perimti už įsiskolinimus. Tokiu būdu UAB „Žemkasta“ skoliniai įsipareigojimai UAB „Sudokas“ 2018 m. spalio 31 d. buvo sumažinti 17 541,37 Eur suma. UAB „Žemkasta“ taip pat perleido UAB „Sudokas“ transporto priemonę Mercedes Benz, transporto priemonę VW TOURAN, transporto priemonę MAN 18.284. Gręžimo įrenginio naudojimas be transporto priemonių MAN 18.284 ir Mercedes Benz yra negalimas. UAB „Sudokas“ gręžimo įrenginio remontui išleido 15 754,95 Eur. Ieškovės pateikti skaičiavimai nėra pagrįsti pirminiais dokumentais, todėl kyla pagrįstų abejonių jų tikslumu. UAB „Žemkasta“ veiklos metu dirbo pagal viešųjų pirkimų sutartis, finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų. Darbų pagal šias sutartis vykdymo specifika yra susijusi su tuo, kad mokėjimai pagal tokias sutartis yra vykdomi su 60 dienų atidėjimu, kas reiškia, jog mokėjimus pagal šias sutartis UAB „Žemkasta“ gaudavo praėjus maždaug 60 dienų po sąskaitos išrašymo, kas sukeldavo finansinių nepatogumų įmonės veikloje ir dėl ko vėluodavo atsiskaitymai su darbuotojais ir kitais kreditoriais. Iš pateikiamų banko išrašų matyti, kad ginčijamų sutarčių sudarymo laikotarpiu UAB „Žemkasta“ nuolat atsiskaitinėjo su kreditoriais ir darbuotojais, vykdė įprastinę veiklą. Iš pateikiamų banko išrašų matyti, kad 2018 m. rugpjūčio 6 d. UAB „Žemkasta“ atliko 149,12 Eur mokėjimo pavedimą UAB „Garfus“, kas rodo, jog su kreditoriais, nors ir ne pilna apimtimi, buvo atsiskaitoma proporcingai, siekiant mažinti įmonės kreditorinius įsipareigojimus. Vien ta aplinkybė, kad susijusi bankrutuojanti įmonė ir UAB „Sudokas“ yra susijusi bendrais valdymo organuose esančiai asmenimis neleidžia preziumuoti, kad ginčijamų sutarčių šalys elgėsi nesąžiningai. UAB „Sudokas“ nuo 2018 metų vasaros nuolat skolino pinigines lėšas UAB „Žemkasta“, patiriančiai finansinių sunkumų, taip siekdama padėti stabilizuoti UAB „Žemkasta“ finansinę padėtį. Netgi po ginčijamų sandorių atlikimo UAB „Žemkasta“ liko skolinga UAB „Sudokas“ 17 517,66 Eur. Jeigu sandorių šalys būtų elgęsi nesąžiningai, manytina, kad skoliniai UAB „Žemkasta“ įsipareigojimai UAB „Sudokas“ būtų buvę dar labiau sumažinti, kadangi UAB „Žemksata“ prieš bankroto bylos iškėlimą vykdė savo kreditorinius įsipareigojimus ir kitiems kreditoriams, ne tik UAB „Sudokas“. Ginčijamais sandoriais buvo siekiama padėti įmonės kreditoriams. Bankroto administratoriui yra žinoma apie nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-826-800/2020 dėl žalos atlyginimo, todėl argumentas, kad UAB „Sudokas“ gręžimo įrenginys buvo perleistas už net 26 734,26 Eur mažesnę sumą yra nepagrįstas. Iš antstolio patvarkymų matyti, kad UAB „Žemkasta“ transporto priemonės buvo areštuotos pagal antstolio 2018 m. rugsėjo 27 d. turto aprašą. 2018 m. spalio 30 d. patvarkyme dėl turto aprašo Nr. eL2-26123-l052/2018 ir 2018 m. spalio 29 d. turto aprašo Nr. S-18012629 patikslinimo nurodoma, kad areštas paliekamas UAB „Žemkasta“ automobiliams Mercedes Benz 2643, valstybinis Nr. ( - ) automobiliui MAN 19.403, valstybinis Nr. ( - ) Mercedes Benz 1320, valstybinis Nr. ( - ) automobiliui Renault Master, valstybinis Nr. ( - ) krautuvui LIEBHERR L538, valstybinis Nr. L. Š. patvarkyme nurodoma, kad likusiam 2018 m. rugsėjo 27 d. turto aprašu Nr. ( - ) areštuotam turtui turto areštas panaikinamas. UAB „Žemkasta“ perleido UAB „Sudokas“ transporto priemones pagal 2018 m. gruodžio 11d. pirkimo-pardavimo sutartį panaikinus areštą transporto priemonėms. UAB „Žemkasta“ laikė, kad ji turi finansinių sunkumų, tačiau matė tolimesnę savo veiklos perspektyvą, todėl 2019 m. sausio 14 d. neeilinis UAB „Žemkasta“ akcininkų susirinkimas nusprendė inicijuoti UAB „Žemkasta“ restruktūrizavimą. Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) atsisakė iškelti UAB „Žemkasta“ restruktūrizavimo bylą ir įmonės vadovas kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo. Normalu, kad įmonė, kurios veiksmai iki bankroto bylos iškėlimo akivaizdžiai rodė siekį toliau vykdyti veiklą, iki bankroto bylos iškėlimo sudarinėjo sandorius, siekė atsiskaityti su kreditoriais bei užtikrinti savo veiklos tęstinumą. CK 6.9301 straipsnis nereglamentuoja nemokios įmonės atsiskaitymų su kreditoriais tvarkos ir nėra skirtas bankrutuojančios įmonės ar jos kreditorių teisėms ginti, todėl įmonės bankroto administratorius neturi teisės reikšti ieškinio dėl lėšų priteisimo CK 6.9301 straipsnio pagrindu. Pagal žodinį susitarimą ir konkliudentinius šalių veiksmus gręžimo įrenginys iš dalies priklausė UAB „Sudokas“, buvo paprasčiau įrenginį perparduoti jo daliniam savininkui, o ne trečiajam asmeniui, kuris abejotina ar būtų sutikęs su daline įrenginio nuosavybe ir faktu, kad įrenginiu naudojantis reikės dalintis. Akivaizdu, kad įrenginio perpardavimas UAB „Sudokas“ verslo požiūriu buvo logiškas sprendimas. Bendra įrenginio kaina buvo 44 751,16 Eur. UAB „Žemkasta“ už įrenginį sumokėjo 30 421,74 Eur. UAB „Sudokas sumokėjus (atlikus įskaitymą) už įrenginį 17 541,73 Eur, likusi pradinė gręžimo įrenginio kaina 12 880,01 Eur. Tačiau UAB „Sudokas“ pateikė įrodymus, kad patyrė 15 754,95 Eur išlaidas sugadinto įrenginio remontui. Tad UAB „Sudokas“ gręžimo įrenginiui iki šiol išleido didesnę sumą (47 626,10 Eur) nei už jį sumokėjo UAB „Žemkasta“, šį turtą iš esmės pagerindama lyginant su turto būkle jo įsigijimo metu. Teismui pritaikius restituciją ir įpareigojus atsakovą sumokėti piniginį ekvivalentą ieškovui, atsakovo kreditorinis reikalavimas atitinkamai padidėtų 25 841,37 Eur, kadangi tokia ginčijamų sandorių suma buvo įskaityta už ieškovo skolas atsakovui. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Sudokas“ įsigyto įrenginio vertė buvo stipriai sumažėjusi dėl sugadinimo ir UAB „Sudokas“ išleido didelę sumą įrenginio remontui, teismui taikius restituciją UAB „Sudokas“ įgytų teisę reikalauti dalies patirtų išlaidų už įrenginio remontą atlyginimo, kas dar padidintų atsakovo kreditorinių reikalavimų sumą bei ieškovui keliamų kreditorinių reikalavimų bendrą sumą. Pagal pateiktus argumentus ieškovė neįrodė visų actio Pauliana taikymui būtinų sąlygų visumos (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 153 – 162).

186.

19Triplike su ieškovės dubliku nesutinkama atsiliepime į ieškinį nurodytais motyvais (elektroninės bylos apyrašo t. 2, b. l. 1 – 8).

207.

21Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti procesiniuose dokumentuose išdėstytais motyvais ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (2020 m. birželio 15 d. teismo posėdžio garso įrašo intervalas 14:09:05 – 14:09:45). Teismas

konstatuoja:

22ieškinys tenkinamas.

23III.

24Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

258.

26Nustatyta, kad 2018 m. spalio 31 d. pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Žemkasta“ perleido UAB „Sudokas“ horizontalaus gręžimo įrenginį W. V. (24x40SII, 2005 m.) už 17 541,37 Eur (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 119). 2018 m. gruodžio 4 d. pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Žemkasta“ perleido UAB „Sudokas“ transporto priemonę MERCEDES BENZ 1717, valst. Nr. ( - ) identifikacinis Nr. ( - ), už 1 200,01 Eur (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 120 – 121). 2018 m. gruodžio 3 d. pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Žemkasta“ perleido UAB „Sudokas“ transporto priemonę VW TOURAN, valst. Nr. ( - ) identifikacinis Nr. ( - ), už 3 400,00 Eur (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 19 – 21). 2018 m. gruodžio 11 d. pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Žemkasta“ perleido UAB „Sudokas“ transporto priemonę MAN 18.284., valst. Nr. ( - ), identifikacinis Nr. ( - ), už 3 700,00 Eur (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 22 – 23). UAB „Sudokas“ pagal pirkimo-pardavimo sutartis mokėjimų nevykdė, buvo atliktas tarpusavio įskaitymas (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 24). Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1542-221/2019 iškėlė UAB „Žemkasta“ bankroto bylą. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi patvirtino BUAB „Žemkasta“ kreditorių finansinius reikalavimus, kurie siekia 1 059 028,92 Eur sumą (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 53 – 57, 98 – 101).

27Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana pagrindu

289.

29Sandorių pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.66 straipsnio pagrindu būtina nustatyti visas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012).

3010.

31Actio Pauliana institutas taikomas, kai skolininkas nėra įvykdęs visos ar dalies prievolės kreditoriui arba įvykdęs ją netinkamai. Naudoti actio Pauliana ieškinį kaip teisių gynimo būdą kreditorius gali per visą savo reikalavimo teisės galiojimo laikotarpį, tai yra, nuo to momento, kai asmuo tampa kreditoriumi, iki visiško prievolės įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-575/2004; 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011; plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012 ir kt.).

3211.

33Bylos duomenimis nustatyta, kad ginčo sandorių sudarymo metu – 2018 m. spalio 31 d. UAB „Žemkasta“ turėjo pradelstų įsipareigojimų kreditoriams už 769 738,83 Eur (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 105 – 108). Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1197-221/2019, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Žemkasta“, nustatė, kad bendrovės turtas sudarė 1 777 291,30 Eur sumą, o pradelsti įsipareigojimai – 1 088 880,27 Eur (Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenys). Šios faktinės aplinkybės sudaro pagrindą teismui konstatuoti, jog ieškovės kreditoriai ginčijamų sandorių sudarymo metu turėjo neabejotinas ir galiojančias reikalavimo teises UAB „Žemkasta“.

3412.

35Vertinant, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai CK 6.66 straipsnio prasme, būtina įvertinti ne tik tai, ar pažeistos atskiros skolininko ir kreditoriaus tarpusavio sutartinių santykių nuostatos, bet ir nustatyti, ar dėl šio sandorio skolininkas tampa arba nemokus, arba jo turtas gerokai sumažėja ir dėl to kreditorius praranda galimybę patenkinti savo reikalavimą visiškai ar iš dalies. Formuojama teismų praktika, kad teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti teisės normoje; svarbu yra tai, kad tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2012), taip pat tai, kad šios, su skolininko mokumo sumažėjimu susijusios, aplinkybės būtų nulemtos ginčijamo skolininko sudaryto sandorio. Kreditoriaus teisių pažeidimui konstatuoti neprivalo būti įrodytas skolininko nemokumas dėl jo sudaryto ginčijamo sandorio; pakanka įrodyti tai, kad ginčijamu sandoriu iš esmės sutrukdyta kreditoriui patenkinti reikalavimus iš skolininko turto, nes, sudarius ginčijamą sandorį, likusio skolininko turto nepakanka atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2007). Kreditoriaus teisės gali būti pažeistos ir kitais būdais, pavyzdžiui, kai skolininkas, perleidęs turtą, nors ir netampa nemokus, tačiau gerokai sumažina savo turtą ir taip sukelia realią grėsmę, kad jo įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2007). Taigi, teismui sprendžiant dėl sandorio, kreditoriaus prašomo pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, kaip pažeidžiančio kreditoriaus teises, būtina nustatyti, kad sumažėja ar nebelieka realios galimybės skolininkui atsiskaityti su kreditoriumi ir įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012).

3613.

37Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal 2019 m. gegužės 31 d. balanso duomenis UAB „Žemkasta“ balanse įrašytas turtas siekė 581 277,00 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė 1 355 480,00 Eur, pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad nuostolis siekė 944 592,00 Eur (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 102 – 104). Pagal 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis įmonės turtas siekė 1 306 696,00 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 131 337,00 Eur, pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis – nuostoliai siekė 588 445,00 Eur (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 85 – 86). Taigi, UAB „Žemkasta“ 2018 m. buvo nemoki – jos pradelsti įsipareigojimai ženkliai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, o tai atitiko įmonės nemokumo būseną (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 punktas). Kaip jau nurodyta aukščiau Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) atsisakė iškelti UAB „Žemkasta“ restruktūrizavimo bylą dėl nustatyto nemokumo. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. kovo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 15 d. iškėlė UAB „Žemkasta“ bankroto bylą. Teismas nutartyje nurodė, kad iš 2019 m. kovo 29 d. UAB „Žemkasta“ balanso duomenų matyti, kad įmonės balanse įrašytas turtas vertas 777 440,00 Eur (ilgalaikis turtas – 429 794,00 Eur, trumpalaikis turtas – 341 019,00 Eur), mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 1 246 655,00 Eur, iš jų per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 1 241 685,00 Eur. Pagal ieškovo pateiktą kreditorių sąrašą visi atsakovės įsipareigojimai kreditoriams yra pradelsti. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Žemkasta“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. gegužės 28 d. (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 17, Liteko duomenys).

3814.

39UAB „Žemkasta“, būdama nemoki, sudarė su atsakove UAB „Sudokas“ 2018 m. spalio 31 d. horizontalaus gręžimo įrenginio pirkimo-pardavimo sutartį už 17 541,37 Eur; 2018 m. gruodžio 5 d. transporto priemonės Mercedes Benz 1717, pirkimo-pardavimo sutartį už 1 200,01 Eur; 2018 m. gruodžio 6 d. transporto priemonės VW Touran, pirkimo-pardavimo sutartį už 3 400,00 Eur; 2018 m. gruodžio 11 d. transporto priemonės MAN 18.284., pirkimo-pardavimo sutartį už 3 700,00 Eur. Pagal šiuos sandorius UAB „Žemkasta“ negavo 25 841,38 Eur, o buvo atsiskaityta tarpusavio skolų įskaitymu, nors sandorių sudarymo metu UAB „Žemkasta“ turto, kuris galėtų būti faktiškai panaudotas atsiskaityti su visais kreditoriais, neturėjo (šio Sprendimo 13 punktas). Taigi, ginčijamų sandorių sudarymas turėjo įtakos UAB „Žemkasta“ finansinei padėčiai. UAB „Žemkasta“, sumažindama savo mokumą, dar pablogino savo turtinę padėtį ir galėjimą atsiskaityti su kreditoriais. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi patvirtino bankrutavusios įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, pagal kurį pradelstų finansinių įsipareigojimų kreditoriams suma sudarė 1 059 028,92 Eur (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 53 – 57, 98 – 101). Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, teismas daro išvadą, kad pirkimo-pardavimo sutarys ir skolų tarpusavio įskaitymas pažeidė UAB „Žemkasta“ kreditorių teisėtus interesus pagal neabejotinas ir galiojančias reikalavimo teises.

4015.

41CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčyti tik tuos skolininko sandorius, kurių skolininkas sudaryti neprivalėjo. Pareigos sudaryti sandorį atsiradimo pagrindas gali būti įstatymas, teismo sprendimas, preliminari sutartis, taip pat tam tikros faktinės aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2000, 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; kt.).

4216.

43Atsakovė savo procesiniuose dokumentuose ir jos atstovas teismo posėdžio metu laikėsi pozicijos, kad ginčijamais sandoriais buvo siekiama padėti įmonės kreditoriams, t. y. sumažinti finansinius reikalavimus, UAB „Žemkasta“ nuolat atsiskaitinėjo su kreditoriais ir darbuotojais, vykdė įprastinę veiklą, tokius sprendimus padiktavo verslo logika (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 163, atsiliepimo Nr.: DOK-2741, priedo Nr. 7, 8). Teismų praktikoje taip pat akcentuojama, kad net ir esant faktiniam nemokumui, bet dar nesant iškeltos bankroto bylos, įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno kreditoriaus reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytų įsipareigojimų kitiems kreditoriams. Tokius sprendimus gali padiktuoti verslo logika (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-323-178/2016; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012).

4417.

45Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste teismas vertina ne tik, kokia buvo faktinė ieškovės turtinė padėtis sandorių sudarymo metu, tačiau ir aplinkybes, susijusias su įmonės veikla ir sandorių sudarymo tikslu. Pagal byloje pateiktus duomenis ieškovės ekonominis nemokumas jau buvo prasidėjęs 2018 m. Sprendžiant klausimą, ar ginčijami ieškovės sandoriai ir įskaitymas gali būti pateisinami ieškovės vykdomo verslo logika, įvertinama, kokio pobūdžio verslu ieškovė vertėsi. Ieškovė vykdė verslą statybų sektoriuje. UAB „Žemkasta“ parengė 2019 m. sausio mėn. restruktūrizavimo plano metmenis, pagal kuriuos buvo planuojama tęsti veiklą ir panaikinti laikinus finansinius sunkumus (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 163, atsiliepimo DOK Nr.: 2741, priedai Nr. 12, 13). 2018 m. spalio 31 d., 2018 m. gruodžio 3 d., 2018 m. gruodžio 4 d. ir 2018 m. gruodžio 11 d. pirkimo-pardavimo sutartimis buvo perleistas įmonės veikloje naudojamas turtas (gręžimo įrenginys ir jam vilkti reikalingos dvi transporto priemonės). Atkreipiamas dėmesys, kad transporto priemonių pardavimas nėra UAB „Žemkasta“ ūkinės veiklos sudėtinė dalis. Teismo vertinimu, toks įmonės ūkinėje veikloje naudojamo turto perleidimo ir tarpusavio skolų įskaitymo sandorių sudarymo faktas palengvino sąlygas atsakovei plėtoti veiklą statybų sektoriuje, o ieškovei apribojo galimybes vykdyti veiklą. Tokio pobūdžio sutarčių vykdymas būtų pateisinamas elementaria verslo logika ieškovės atžvilgiu, jeigu ji būtų gavusi pelną arba, nors ir negavusi pelno, turtinė padėtis nebūtų sumažėjusi (pakitusi turto forma). Nėra pagrindo teigti, kad jais buvo siekiama gaivinti įmonę, tęsti jos veiklą, jie buvo orientuoti į įmonės veiklos tęstinumą.

4618.

47Nepateisinama elementaria verslo logika ir atsakovės pozicija, kad UAB „Žemkasta“ gręžimo įrenginį nusipirko 2018 m. rugpjūčio 31 d. už 44 751,16 Eur pagal sąskaitą-faktūrą Nr. 138/2018 ir dalį šios sumos (60 765,00 PLN (14 329,42 Eur)) kaip bendrasavininkė sumokėjo UAB „Sudokas“, dėl to UAB „Sudokas“ ir įsigijo šį turtą (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 27 – 29, 163, atsiliepimo Nr.: DOK-2741, priedai Nr. 11). Pastebėtina, kad UAB „Sudokas“ ataskaitoje nurodyta, kad UAB „Sudokas“ skolina 14 497,20 Eur pagal dokumentą Nr. 138/2018 (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 25 – 26). Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi patvirtintas UAB „Sudokas“ 17 517,66 Eur finansinis reikalavimas (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 101). Taigi, nagrinėjamu atveju nustatytos faktinės aplinkybės: 14 497,20 Eur skolos pripažinimas; gręžimo įrenginio pardavimas už 17 541,37 Eur su skolos įskaitymu; 17 517,66 Eur patvirtintas finansinis reikalavimas bankroto byloje, neleidžia daryti išvados, kad ginčijamu sandoriu buvo siekiama, kad UAB „Sudokas“ taptų visateisiu savininku. Šios aplinkybės tik patvirtinta, jog sandoriu buvo siekiama sumažinti UAB „Žemkasta“ turto vertę ir tokiu būdu panaikinti galimybę kitiems kreditoriams atgauti skolas neišvengiamo įmonės bankroto atveju.

4819.

49Dėl to teismas nelaiko pagrįstais atsakovės argumentus, susijusius su būtinumu sudaryti sandorius verslo logikos prasme, ir neturi pagrindo sutikti su atsakovės pozicija, kad šių ginčijamų sandorių kontekste restruktūrizavimo bylos inicijavimas tik patvirtina atsakovės laikinus finansinius sunkumus, o vykdyti mokėjimai kitiems kreditoriams neišskiria UAB „Sudokas“ iš kitų kreditorių. Teismas šiuos argumentus vertina kaip atsakovės gynybinę poziciją, kuri neturi įtakos vertinant UAB „Žemkasta“ realią finansinę padėtį ir veiksmus pagal actio Pauliana instituto taikymo sąlygas. Pripažintina, kad šalių atlikti pirkimo-pardavimo sandoriai ir įskaitymas buvo ekonomiškai naudingi išimtinai tik atsakovei ir sukėlė ieškovei neigiamas ekonomines pasekmes. Jeigu būtų neatliktas įskaitymas, ieškovė būtų galėjusi laisvai disponuoti jai priklausančiomis lėšomis ir laikydamasi nustatytos tvarkos bent iš dalies atsiskaityti su kitais kreditoriais proporcingai pagal turimus kreditorinius įsipareigojimus.

5020.

51CK 6.66 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). CK 6.66 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dvišalį atlygintinį sandorį pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu galima tik tuo atveju, kai trečiasis asmuo, sudarydamas su skolininku sandorį, buvo nesąžiningas, t. y. žinojo arba turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia skolininko kreditoriaus teises. CK 6.67 straipsnio 7 punkte įvirtinta nuostata, pagal kurią preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas – juridinis asmuo sudarė sandorį su kitu juridiniu asmeniu, kurį skolininkas kontroliuoja, arba kai vienos iš sandorio šalių vadovas ar valdymo organo narys yra asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar artimaisiais giminaičiais turintis nuosavybės teise mažiausiai penkiasdešimt procentų kito juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.) arba abiejų juridinių asmenų akcijų (pajų, įnašų ir pan.).

5221.

53UAB „Žemkasta“ generaliniu direktoriumi nuo 2004 m. vasario 6 d. iki 2014 m. kovo 25 d. buvo V. B., nuo 2014 m. kovo 25 d. iki 2019 m. gegužės 30 d. – R. B., valdybos nariai nuo 2018 m. gegužės 14 d. iki 2019 m. gegužės 30 d. – V. B., V. B., R. B., valdybos pirmininkas – V. B. (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 31 – 40). UAB „Sudokas“ įregistruota Juridinių asmenų registre 2018 m. birželio 20 d., nuo 2018 m. birželio 20 d. direktoriumi buvo V. B. (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 41 – 42). UAB „Sudokas“ akcininkai nuo 2018 m. birželio 20 d. yra K. B. ir V. B., nuo 2019 m. spalio 7 d. – P. B., nuo 2019 m. spalio 11 d. – R. S. (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 43). UAB „Žemkasta“ akcininkai V. B. – 36,98 proc., R. B. – 30,49 proc., V. B. – 28,30 proc. (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 44) V. B. priklauso UAB „Sudokas“ 18 vardinių paprastųjų akcijų nuo 2018 m. birželio 20 d., o UAB „Žemkasta“ 61 481 vardinių paprastųjų akcijų nuo 2016 m. gegužės 4 d. (elektroninės bylos apyrašo t. 2, b. l. 9, tripliko Nr.: DOK-9921, priedas Nr. 1).

5422.

55Nagrinėjamu atveju V. B., R. B. ir V. B. sieja giminystės santykiai (tėvas ir sūnūs), jie buvo įmonių valdymo organų dalyviai, todėl akivaizdu, jog atsakovei buvo gerai žinoma ieškovės finansinė situacija, kreditoriai, jų reikalavimų dydis ir įvykdymo terminai. Nuo UAB „Žemkasta“ vadovo R. B., kuris yra UAB „Sudokas“ vadovo V. B. sūnus, priklausė ir atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumas bei apimtis. Atsakovė per trumpą laiką susigrąžino dalį savo suteiktų skolų, perėmė UAB „Žemkasta“ turtą. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, teismas konstatuoja, kad byloje pakanka duomenų laikyti nesąžiningumo prezumpciją nustatytą pagal CK 6.67 straipsnio 7 punktą.

5623.

57Nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatyta aplinkybių, leidžiančių remtis CK 6.67 straipsnio 4 punkte įtvirtinta nesąžiningumo prezumpcija, susijusia su priešpriešinių įsipareigojimų disproporcija. Pažymėtina, jog šioje byloje bankroto administratorius reiškė reikalavimą dėl 2018 m. spalio 31 d. gręžimo įrenginio pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir 17 541,37 Eur restitucijos taikymo. Bankroto administratorius civilinėje byloje Nr. e2-826-800/2020 reiškė reikalavimą vežėjui UAB „Vilktera“ dėl 26 447,36 Eur padarytos žalos vežant gręžimo įrenginiui atlyginimo (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 163, atsiliepimo DOK Nr.: 2741, priedas Nr. 4). Taigi, bankroto administratorius siekia į bankrutavusios UAB „Žemkasta“ turto masę susigrąžinti 44 751,16 Eur gręžimo įrenginio kainą pagal sąskaitą-faktūrą Nr. 138/2018 reikšdamas du skirtingus turtinius reikalavimus skirtingose civilinėse bylose. Šios faktinės aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad ieškovė perleido atsakovei gręžtuvą už 17 541,37 Eur, t. y. 26 734,26 Eur mažesnę sumą negu ieškovė įsigijo gręžtuvą.

5824.

59Byloje nėra įrodymų, liudijančių, kad buvo perleistos areštuotos transporto priemonės ir tai taip pat patvirtina ieškovės ir atsakovės nesąžiningumą. Pastebėtina, kad antstolio A. A. 2018 m. spalio 30 d. patvarkymu Nr. S-18012657 dėl turto aprašo Nr. eL2-26123-1052/2018 ir 2018-10-29 turto aprašo Nr. S-18012629 patikslinimo buvo panaikintas areštas transporto priemonėms MERCEDES BENZ 1717, valst. Nr. ( - ) VW TOURAN, valst. Nr. ( - ) MAN 18.284., valst. Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 117 – 118).

6025.

61CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditorius actio Pauliana turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Actio Pauliana senaties termino eigos pradžios momentas nustatomas taikant CK 6.66 straipsnio 3 dalį, pagal kurią šis terminas prasideda nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį. Ginčijami sandoriai sudaryti 2018 m. spalio 31 d., 2018 m. gruodžio 3 d., 2018 m. gruodžio 4 d. ir 2018 m. gruodžio 11 d. Nutartis dėl UAB „Žemkasta“ bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2019 m. gegužės 28 d. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte įtvirtinta viena iš bankroto administratoriaus pareigų – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Bankroto administratorius kreipėsi į teismą dėl sandorių nuginčijimo 2019 m. gruodžio 13 d. Teismas daro išvadą, kad šioje byloje vienerių metų ieškinio senaties terminas nepraleistas.

6226.

63Tais atvejais, kai įmonei iškelta bankroto byla, teisinių pasekmių klausimas sprendžiamas kitaip, nei kitais atvejais taikant actio Pauliana institutą. Pagal ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalį kitų įstatymų nuostatos taikytinos tiek, kiek jos neprieštarauja šiam įstatymui. Tokiu atveju CK 6.66 straipsnio nuostatos taikytinos kartu su ĮBĮ 35 straipsniu, reglamentuojančiu kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Dėl to, ĮBĮ esant nustatytai kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkai, teismui panaikinus bankrutuojančios įmonės sandorį CK 6.66 straipsnio pagrindu, negali būti taikomos šio straipsnio 4 dalyje nustatytos sandorio pripažinimo negaliojančiu teisinės pasekmės. Tokiais atvejais į skolininko nepagrįstai perleistą turtą (ar jo vertę) negali būti nukreipiamas kreditoriaus reikalavimo patenkinimas. Šis turtas (ar jo vertė) turi būti grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2005; 2019 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-81-916/2019, 22 punktas).

6427.

65Nustačius actio Pauliana instituto taikymo sąlygas, 2018 m. spalio 31 d., 2018 m. gruodžio 3 d., 2018 m. gruodžio 4 d. ir 2018 m. gruodžio 11 d. pirkimo-pardavimo sutartys pripažįstamos negaliojančiomis. Pripažinus negaliojančiomis sutartis, tarpusavio skolų įskaitymas taip pat pripažįstamas negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu kaip šių sutarčių tiesioginis rezultatas. Pripažinus sandorius negaliojančiais, taikoma restitucija (CK 6.145 straipsnių 1 ir 2 dalys). Šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad abi įmonės vykdė verslą statybų sektoriuje ir ginčo sandorių objektai yra naudojami atsakovės veikloje. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo sutarčių dalykai turėtų būti parduoti vykdant bankroto procedūras, o atsakovė savo veikloje naudoja ginčo objektus, teismas laiko, kad restitucija natūra sukeltų didelių nepatogumų šalims, dėl to yra pagrindas pakeisti restitucijos būdą ir vietoje restitucijos atlikimo natūra, restituciją atlikti ekvivalentu pinigais (CK 6.146 straipsnis). Taigi, pirkimo-pardavimo sutarčių dalyku buvęs turtas pinigų ekvivalentu (25 841,38 Eur) grąžinamas bankrutavusiai įmonei į bendrą turto masę.

6628.

67CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o CK 6.210 straipsnio 2 dalis – kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, iš atsakovės ieškovei priteisiamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 25 841,38 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. gruodžio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

68Dėl bylinėjimosi išlaidų

6929.

70Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylos rezultatas yra palankus ieškovei, kuri prašo priteisti 3 000,00 Eur (prašymas Nr.: DOK-20679 ir priedas, prašymas Nr.: DOK-21212 ir priedas). Pagal Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Rekomendacijos) 8.2, 8.3, 8.16 ir 8.19 punktus, prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma neviršija maksimalaus priteistino užmokesčio už vieno atitinkamo procesinio dokumento parengimą ir vieną teisinių paslaugų teikimo valandą dydžio. Prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti tenkinamas ir ieškovės BUAB „Žemkasta“ naudai iš atsakovės UAB „Sudokas“ priteisiamos 3 000,00 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti.

7130.

72Ieškovė buvo atleista nuo 581,00 Eur žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė BUAB „Žemkasta“ buvo atleista, išieškomos į valstybės biudžetą iš atsakovės UAB „Sudokas“ (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

7331.

74Valstybės patirtos 3,65 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 5,00 Eur, todėl teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1R-19/1K-2 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“).

75Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263 – 265 straipsniais, 268 – 270 straipsniais, 402 straipsniu, 406 straipsniu,

Nutarė

76ieškinį tenkinti.

77Pripažinti negaliojančiais 2018 m. spalio 31 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria uždaroji akcinė bendrovė „Žemkasta“, juridinio asmens kodas 151153718, perleido uždarajai akcinei bendrovei „Sudokas“, juridinio asmens kodas 304863352, horizontalaus gręžimo įrenginį W. V. (24x40SII, 2005 m.) už 17 541,37 Eur (septyniolika tūkstančių penkis šimtus keturiasdešimt vieną eurą ir trisdešimt septynis centus), ir sandorį, kuriuo buvo atliktas tarpusavio skolų įskaitymas nuo jų sudarymo momento.

78Pripažinti negaliojančiais 2018 m. gruodžio 4 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria uždaroji akcinė bendrovė „Žemkasta“, juridinio asmens kodas 151153718, perleido uždarajai akcinei bendrovei „Sudokas“, juridinio asmens kodas 304863352, transporto priemonę MERCEDES BENZ 1717, valst. Nr. ( - ) identifikacinis Nr. ( - ), už 1 200,01 Eur (vieną tūkstantį du šimtus eurų ir vieną centą), ir sandorį, kuriuo buvo atliktas tarpusavio skolų įskaitymas nuo jų sudarymo momento.

79Pripažinti negaliojančiais 2018 m. gruodžio 3 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria uždaroji akcinė bendrovė „Žemkasta“, juridinio asmens kodas 151153718, perleido uždarajai akcinei bendrovei „Sudokas“, juridinio asmens kodas 304863352, transporto priemonę VW TOURAN, valst. Nr. ( - ) identifikacinis Nr. ( - ), už 3 400,00 Eur (tris tūkstančius keturis šimtus eurų), ir sandorį, kuriuo buvo atliktas tarpusavio skolų įskaitymas nuo jų sudarymo momento.

80Pripažinti negaliojančiais 2018 m. gruodžio 11 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria uždaroji akcinė bendrovė „Žemkasta“, juridinio asmens kodas 151153718, perleido uždarajai akcinei bendrovei „Sudokas“, juridinio asmens kodas 304863352, transporto priemonę MAN 18.284., valst. Nr. ( - ), identifikacinis Nr. ( - ), už 3 700,00 Eur (tris tūkstančius septynis šimtus eurų), ir sandorį, kuriuo buvo atliktas tarpusavio skolų įskaitymas nuo jų sudarymo momento.

81Taikyti restituciją ir priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasta“, juridinio asmens kodas 151153718, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sudokas“, juridinio asmens kodas 304863352, 25 841,38 Eur (dvidešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt vieną eurą ir trisdešimt aštuonis centus), 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (25 841,38 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. gruodžio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

82Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasta“, juridinio asmens kodas 151153718, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sudokas“, juridinio asmens kodas 304863352, 3 000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

83Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sudokas“, juridinio asmens kodas 304863352, 581,00 Eur (penkių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro) žyminį mokestį. Valstybei priteista bylinėjimosi išlaidų suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

84Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė, pagal... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ieškovės reikalavimai, jos ir ieškovės pusėje dalyvaujančių trečiųjų... 6. 1.... 7. Ieškovė BUAB „Žemkasta“ ieškinyje prašo pripažinti negaliojančia ( -... 8. 2.... 9. Nurodoma, kad ieškinys grindžiamas actio Pauliana instituto taikymo... 10. 3.... 11. Dublike su atsakovės atsiliepimu nesutinkama ieškinyje nurodytais motyvais.... 12. 4.... 13. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti... 14. II.... 15. Atsakovės ir atsakovės pusėje dalyvaujančių trečiųjų asmenų argumentai... 16. 5.... 17. Atsakovė UAB „Sudokas“ atsiliepime prašo ieškinį atmesti. Nurodoma, kad... 18. 6.... 19. Triplike su ieškovės dubliku nesutinkama atsiliepime į ieškinį nurodytais... 20. 7.... 21. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti... 22. ieškinys tenkinamas.... 23. III.... 24. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 25. 8.... 26. Nustatyta, kad 2018 m. spalio 31 d. pirkimo-pardavimo sutartimi UAB... 27. Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana pagrindu... 28. 9.... 29. Sandorių pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 30. 10.... 31. Actio Pauliana institutas taikomas, kai skolininkas nėra įvykdęs visos ar... 32. 11.... 33. Bylos duomenimis nustatyta, kad ginčo sandorių sudarymo metu – 2018 m.... 34. 12.... 35. Vertinant, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti... 36. 13.... 37. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal 2019 m.... 38. 14.... 39. UAB „Žemkasta“, būdama nemoki, sudarė su atsakove UAB „Sudokas“ 2018... 40. 15.... 41. CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčyti tik tuos... 42. 16.... 43. Atsakovė savo procesiniuose dokumentuose ir jos atstovas teismo posėdžio... 44. 17.... 45. Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste teismas vertina ne tik, kokia buvo... 46. 18.... 47. Nepateisinama elementaria verslo logika ir atsakovės pozicija, kad UAB... 48. 19.... 49. Dėl to teismas nelaiko pagrįstais atsakovės argumentus, susijusius su... 50. 20.... 51. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti... 52. 21.... 53. UAB „Žemkasta“ generaliniu direktoriumi nuo 2004 m. vasario 6 d. iki 2014... 54. 22.... 55. Nagrinėjamu atveju V. B., R. B. ir V. B. sieja giminystės santykiai (tėvas... 56. 23.... 57. Nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatyta aplinkybių, leidžiančių remtis CK... 58. 24.... 59. Byloje nėra įrodymų, liudijančių, kad buvo perleistos areštuotos... 60. 25.... 61. CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditorius actio Pauliana turi... 62. 26.... 63. Tais atvejais, kai įmonei iškelta bankroto byla, teisinių pasekmių... 64. 27.... 65. Nustačius actio Pauliana instituto taikymo sąlygas, 2018 m. spalio 31 d.,... 66. 28.... 67. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 68. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 69. 29.... 70. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 71. 30.... 72. Ieškovė buvo atleista nuo 581,00 Eur žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83... 73. 31.... 74. Valstybės patirtos 3,65 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 75. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 76. ieškinį tenkinti.... 77. Pripažinti negaliojančiais 2018 m. spalio 31 d. pirkimo-pardavimo sutartį,... 78. Pripažinti negaliojančiais 2018 m. gruodžio 4 d. pirkimo-pardavimo sutartį,... 79. Pripažinti negaliojančiais 2018 m. gruodžio 3 d. pirkimo-pardavimo sutartį,... 80. Pripažinti negaliojančiais 2018 m. gruodžio 11 d. pirkimo-pardavimo... 81. Taikyti restituciją ir priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei... 82. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 83. Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės... 84. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...