Byla e2-613-1030/2020
Dėl už prekę sumokėtos kainos, nuostolių ir metinių palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika Lapukaitė, sekretoriaujant I. V. ir S. M., dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gabis“ atstovui advokatui S. B., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sotena“ atstovams K. K., advokatui V. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gabis“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sotena“ dėl už prekę sumokėtos kainos, nuostolių ir metinių palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 15 730,00 Eur daikto kainą, 438,28 Eur nuostolių atlyginimą, 307,15 Eur palūkanas, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, įpareigoti atsakovę per teismo nustatytą terminą priimti iš ieškovės grąžinamą puspriekabę „Koegel“, VIN ( - ), adresu ( - ), pasirašant grąžinimo aktą, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodoma, kad 2019 m. gegužės 10 d. atsakovė pateikė ieškovei sąskaitą faktūrą 15 730,00 Eur sumai už puspriekabę „Koegel“, pirmoji registracija – 2012 m., VIN ( - ), kurią ieškovė apmokėjo tą pačią dieną. 2019 m. gegužės 13 d. atsakovė perdavė ieškovei puspriekabę. Taigi, minėtais veiksmais šalys sudarė puspriekabės pirkimo - pardavimo sutartį. 2019 m. gegužės 22 d. UAB „Centrako“ įvertino puspriekabės būklę ir pasiūlė ieškovei atlikti jos remontą už preliminarią 8 315,12 Eur sumą. 2019 m. birželio 7 d. UAB „Skuba“ atliko puspriekabės techninę apžiūrą ir nustatė, jog puspriekabė neatitinka techninių reikalavimų. 2019 m. birželio 19 d. ieškovė pateikė atsakovei pranešimą dėl sutarties nutraukimo ir reikalavimą grąžinti sumokėtą kainą bei atlyginti nuostolius, tačiau pranešimo atsakovei jos registruotu buveinės adresu įteikti nepavyko. 2019 m. rugpjūčio 19 d. antstolės V. D. padėjėjui pranešimo atsakovei jos registruotu buveinės adresu įteikti nepavyko. 2019 m. rugpjūčio 26 d. antstolės padėjėjui pranešimo atsakovei jos vadovo gyvenamosios vietos adresu įteikti nepavyko. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.317 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pardavėjas privalo pagal pirkimo - pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę. Parduodamų daiktų kokybė, kiekis ir kiti kriterijai turi atitikti sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje nėra nurodymų, - įprastus reikalavimus (CK 6.327 straipsnio 1 dalis). Įprasti reikalavimai CK apibrėžiami kaip galimybė parduotą prekę tam tikrą laiką naudoti tam, kam ji paprastai naudojama (CK 6.333 straipsnio 4 dalis). Laikoma, kad daiktai neatitinka kokybės reikalavimų, jeigu jie neturi tų savybių, kurių pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t. y. kurios galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį (CK 6.333 straipsnio 6 dalis). Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu, užtikrinti parduodamų daiktų kokybę yra pardavėjo pareiga, kuri laikytina garantija pagal įstatymą ir pasižymi didžiausiu vykdymo intensyvumu. Pagal CK 6.327 straipsnio 3 dalį pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo momentu, net jeigu tai paaiškėja vėliau. Tai reiškia, kad pagal šią nuostatą už paslėptus daikto trūkumus atsakomybė tenka pardavėjui.

6Priekaba yra transporto priemonė, skirta tempti motorine transporto priemone. Priekabomis laikomos ir puspriekabės. Puspriekabė - su motorine transporto priemone sukabinama priekaba, kurios dalis remiasi į motorinę transporto priemonę ir kurios masės dalis, taip pat krovinio masės dalis tenka motorinei transporto priemonei (Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 54, 59 dalys). Vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-90 patvirtintų Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų (toliau – Reikalavimai) 16, 18 punktais, atliekant techninę apžiūrą, nustatytas transporto priemonės trūkumas gali būti įvertintas kaip nedidelis trūkumas (NT) , didelis trūkumas (DT), pavojingas trūkumas (PT). Transporto priemonė, kuriai nustatyti trūkumai įvertinti daugiau nei vienu aukščiau nurodytu vertinimo kriterijumi, priskiriama prie didesnį trūkumą atitinkančio vertinimo kriterijaus. Tai yra, tais atvejais, kai nustatoma nedidelis trūkumas ir didelis trūkumas ar pavojingas trūkumas, transporto priemonei nesuteikiama teisė dalyvauti viešajame eisme. Atsakovė, perduodama puspriekabę ieškovei, priėmimo – perdavimo akte patvirtino, kad puspriekabė atitinka paprastai tokios rūšies turtui keliamus reikalavimus, tačiau puspriekabės būklę įvertinus UAB „Centrako“ buvo užfiksuotas ne vieną trūkumas, kurių bendra pašalinimo kaina – 8 315,12 Eur, o 2019 m. birželio 7 d. UAB „Skuba“ atlikus puspriekabės techninę apžiūrą buvo nustatyti net 5 dideli trūkumai, taip pat vienas nedidelis trūkumas bei trūkumas, įvardintas DE - paveiktas korozijos pakeliamos ašies valdymo mechanizmas. UAB „Skuba“ techninės apžiūros rezultatai - transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų. Šios aplinkybės įrodo, kad atsakovė pardavė puspriekabę ieškovei su tokiais trūkumais, dėl kurių ji negali būti naudojama viešajame eisme. Vadovaujantis CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktu, jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas gali savo pasirinkimu pasinaudoti vienu iš šiame straipsnyje nustatytu pažeistų teisių gynimo būdu, įskaitant, teise pareikalauti iš pardavėjo grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bylose yra išaiškinęs, kad vertinant pirkėjo teisę pasirinkti CK 6.334 straipsnio 1 dalyje nustatytą atitinkamą savo teisių gynybos būdą, reikšminga aplinkybe laikytina tai, ar netinkamos kokybės daiktas yra potencialiai pavojingas įrenginys, ar nukrypimai nuo jo kokybės reikalavimų gali turėti neigiamų padarinių ne tik jį naudojančiam subjektui, bet ir kitiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2012, 2012 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2012). Sutartis nutraukiama nustačius, kad: daikto trūkumai yra tokie, kad jie negali būti pašalinti; daikto pardavėjas atsisako ištaisyti daikto trūkumus ar atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas; daikto trūkumų pašalinimo būdai nėra priimtini pirkėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-142-687/2015). Jeigu nustatyti transporto priemonės trūkumai yra esminiai (nuolat genda, negalima eksploatuoti pagal paskirtį, kt.) pirkėjas turi teisę reikalauti pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimo, sumokėtos kainos grąžinimo bei nuostolių atlyginimo (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-598-431/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2010). Sprendžiant, ar puspriekabės kokybės trūkumai yra esminiai, svarbu yra tai, kad Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre neįregistruota transporto priemonė negali dalyvauti viešajame eisme automobilių keliais (Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 36 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 4 punktą, Lietuvos Respublikoje transporto priemonės registruojamos inter alia tik jeigu transporto priemonei yra atlikta ir galiojanti privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra. Šiuo atveju atlikus puspriekabės techninę apžiūrą, nustatyti penki dideli trūkumai, įskaitant stabdžių sistemos trūkumus, dėl kurių puspriekabė, kaip kelianti pavojų viešojo eismo dalyviams, negali būti naudojama pagal tiesioginę paskirtį - tempimui motorine transporto priemone, o tuo pačiu ir įregistruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. UAB „Centrako“ preliminarus pasiūlymas patvirtina, kad puspriekabės kokybės trūkumai gali būti pašalinti už neproporcinga kainą, t. y. 8 315,12 Eur, kuri sudaro beveik 53 proc. daikto kainos. Atsakovė atsisakė ištaisyti puspriekabės trūkumus ar atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas. Visos šios aplinkybės patvirtina atsakovės atliktą esminį sutarties pažeidimą. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, ieškovė 2019 m. birželio 19 d. išsiuntė atsakovei pranešimą dėl vienašalio sutarties nutraukimo. Nors minėtas pranešimas nebuvo tiesiogiai įteiktas atsakovei jos registruotu buveinės adresu, tačiau vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, reikalavimas, jog apie sutarties nutraukimą būtų iš anksto pranešta kitai sutarties šaliai, neturi būti aiškinamas tik kaip asmeninis pranešimo įteikimas. Toks aiškinimas suteiktų sutartį pažeidžiančiai sutarties šaliai nepagrįstą pranašumą ir galėtų skatinti piktnaudžiavimą savo teisėmis. Tokiu atveju turi būti vadovaujamasi CK 6.166 straipsnyje numatyta prezumpcija, kad pranešimas tapo žinomas adresatui tuo momentu, kai jis pasiekė adresato gyvenamąją ar verslo vietą (buveinę), išskyrus atvejus, kai adresatas įrodo, kad ne dėl jo ar ne dėl jo darbuotojų kaltės jam nebuvo įmanoma gauti tokį pranešimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2009, 2012 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2012). Taigi, šiuo atveju pranešimas laikytinas įteiktu atsakovei 2019 m. birželio 21 d., t.y. kai registruotoji pašto siunta pasiekė atsakovės registruotą buveinę, esančią adresu ( - ). Be to, 2019 m. spalio 8 d. antstolės padėjėjo parengtame dokumentų įteikimo negalimumo akte nurodyta, kad patekimas į biurų pastato, esančio ( - ), teritoriją, yra saugomas ir registruojamas apsaugos darbuotojo, pasiteiravus apsauginio ar UAB „Sotena“ paskutiniu metu buvo registruota patikros poste, darbuotojas patikino, kad leidimų žurnale yra įvestas vienas UAB „Sotena“ priklausantis automobilis, kuris iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. apsaugoje registruotas kone kas dieną. Taigi pranešimas atsakovei buvo įteiktas 2019 m. birželio 21 d., todėl laikytina, kad ieškovė nutraukė sutartį nuo 2019 m. liepos 21 d. dėl atsakovės atlikto esminio Sutarties pažeidimo, tačiau atsakovė iki šiol nėra įvykdžiusi prievolės grąžinti 15 730,00 Eur kainą bei atlyginti 377,78 Eur nuostolius. Be to, iki ieškinio pareiškimo teismui ieškovė papildomai patyrė 60,50 Eur išlaidų už antstolės paslaugas, todėl ieškovės patirti nuostoliai sudaro iš viso 438,28 Eur.

7Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė pardavė, o ieškovė įsigijo puspriekabę „Koegel“, pirmoji registracija - 2012 m., VIN: ( - ). 2019 m. gegužės 10 d. atsakovė pateikė ieškovei sąskaitą - faktūrą 15 730,00 Eur sumai už puspriekabę, kurią ieškovė apmokėjo tą pačią dieną. Prieš ieškovei įsigyjant puspriekabę, į stovėjimo aikštelę, esančią ( - ), atvyko bei prekę atidžiai apžiūrėjo ir įvertino jos techninį stovį ieškovės atstovas A. N.. Pastarasis taip pat į aikštelę atvyko 2019 m. gegužės 13 d. pasiimti puspriekabės ir dar kartą ją patikrino prisikabinęs prie vilkiko. Testuojant puspriekabę buvo pastebėtas stabdymo defektas. Atsakovė, kaip pardavėja, jai žinomus trūkumus - trūkumus dėl puspriekabės stabdžių, ieškovei, kaip pirkėjai, nurodė. Dėl šios priežasties šalys susitarė, kad atsakovė sumažins ieškovei puspriekabės kainą 900,00 Eur suma, t. y. prekės kainą nuo 13 900,00 Eur (be PVM) sumažins iki 13 000,00 Eur (be PVM). 2019 m. gegužės 13 d. ieškovės vairuotojas A. N. vilkiku atvyko į stovėjimo aikštelę, ( - ), pasiimti puspriekabės. A. N. įsigytą puspriekabę testavo dar kartą, tačiau jokių pastabų ar pretenzijų dėl jos kokybės nepareiškė, dėl aptartų trūkumų (stabdžių defekto) ieškovė neatsisakė priimti prekės bei nereikalavo grąžinti sumokėtų pinigų, priešingai, 2019 m. gegužės 13 d. Transporto priemonės priėmimo - perdavimo akte ieškovė pasirašytinai patvirtino, kad turtas atitinka pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas ir paprastai tokios rūšies turtui keliamus reikalavimus, yra neįkeistas, neareštuotas ar kitu būdu neapsunkintas trečiųjų asmenų daiktinėmis teisėmis. Ieškovė taip pat patvirtino, kad dėl prekės specifikacijos ir kokybės atsakovei pretenzijų neturi. 2019 m. gegužės 17 d. į automobilių pardavimo aikštelę, esančią ( - ), atvyko ieškovės atstovai, kurie pateikė atsakovei 2019 m. gegužės 14 d. UAB „Centrako“ darbo lapą su būsimomis puspriekabės remonto išlaidomis - 6 450,00 Eur suma bei pareiškė, kad puspriekabės remontas yra pernelyg brangus, todėl atsakovė turi grąžinti pinigus. 2019 m. gegužės 22 d. ieškovė atsiuntė atsakovei UAB „Centrako“ parengtą preliminarų pasiūlymą dėl transporto priemonės remonto iki eksploatacijos atstatymo, kuriame numatyta 6 872,00 Eur kaina, t.y. 5 036,00 Eur už detales ir 1 836,00 Eur už darbą. Atsakovė, susipažinusi su pateiktu pasiūlymu, telefonu susisiekė su ieškove bei pareiškė savo nuomonę dėl nepagrįstos ir per didelės kainos, kartu pažymėdama, kad pagal šalių susitarimą ji suteikė ieškovei nuolaidą, kurios pakanka trūkumams pašalinti. CK 6.327 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pardavėjas neatsako pagal minėto straipsnio 1 dalies reikalavimus už bet kokį daiktų neatitikimą, jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tokį neatitikimą. Šiuo atveju ieškovei jau po pirmojo puspriekabės testavimo buvo žinoma, kad puspriekabės stabdžiai turi trūkumų ir patvirtino, kad atsakovės suteiktos 900,00 Eur nuolaidos pakaks šiems trūkumams pašalinti. Be to, ieškovė įsigijo 7 metų senumo naudotą puspriekabę, todėl kaip būdama apdairi ir protinga taip pat turėjo pareigą įsitikinti įsigyjamo daikto kokybe. Ieškovė turėjo teisę prieš sumokėdama už prekę ar prieš ją atsiimdama patikrinti transporto priemonę apžiūrą atliekančioje įmonėje, juolab, jog su atsakove buvo aptarusi prekės trūkumus (stabdžių defektą), tačiau šia įstatyme įtvirtinta teise nepasinaudojo, o pasitikėjo įmonės vairuotoju A. N., tokiu būdu prisiimdama riziką dėl įsigyjamo daikto kokybės. Pažymėtina, kad ieškovė, prieš įsigydama prekę, ją ne kartą apžiūrėjo, išbandė – ieškovės vairuotojas A. N. važiavo puspriekabę prisikabinęs prie vairuojamo vilkiko. Taigi, įsigyta puspriekabė buvo tinkama naudoti pagal tiesioginę savo paskirtį ir, išskyrus stabdžių sistemos defektą, apie kurį ieškovei buvo žinoma, jokių esminių techninių defektų neturėjo, atitiko atsakovės pateiktą aprašymą transporto priemonės priėmimo - perdavimo akte, atliko savo tiesioginę paskirtį - vežti krovinius, taip pat atitiko naudotos puspriekabės kokybės rodiklius, kurių galima įprastai tikėtis perkant 7 metų senumo puspriekabę. Atsižvelgtina ir į tai, kad atsakovė, kaip naudotos puspriekabės pardavėja, objektyviai negali garantuoti, kad puspriekabė visą jos naudojimo terminą išsaugos savo naudingąsias savybes, nes eksploatavimo eigoje transporto priemonės mechanizmai natūraliai dėvisi. Ieškovė nepateikė objektyvios ekspertizės, kuri patvirtintų, jog puspriekabė dėl aptartų trūkumų negali dalyvauti viešajame eisme. Ieškovė taip pat nurodo, kad apžiūros metu nustatytas pakeliamos ašies valdymo mechanizmo defektas (paveiktas korozijos), tačiau nepateikė įrodymų, jog toks gedimas yra esminis ir dėl to transporto priemonė taip pat negali dalyvauti viešajame eisme. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos transporto saugos administracijos pateikiamame techninės apžiūros centrų ir stočių Lietuvoje sąraše UAB „Skuba“ nėra nurodyta ir valstybės deleguotos techninės apžiūros funkcijos neatlieka, dėl ko ieškovės pateikti įrodymai apie tai, kad transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų ir negali dalyvauti viešajame eisme yra vertintini kritiškai. Ieškovės pateiktas UAB „Centrako“ 2019 m. gegužės 22 d. preliminarus pasiūlymas dėl transporto priemonės remonto už 6 872,00 Eur, t.y. 5 036,00 Eur už detales ir 1 836,00 Eur už darbą, taip pat vertintinas kritiškai. Atsakovė dėl puspriekabės detalių kreipėsi į UAB „Inter Cars Lietuva“, kuri pateiktoje išankstinėje sąskaitoje nurodė, jog bendra suma už puspriekabės detales yra 1 635,34 Eur (su PVM).

8Ieškovė pateikė teismui dubliką, kuriame su atsiliepimu į ieškinį nesutinka. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 36 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre neįregistruota transporto priemonė negali dalyvauti viešajame eisme automobilių keliais. Pagal Registravimo taisyklių 4 punktą, Lietuvos Respublikoje transporto priemonės registruojamos tik jeigu transporto priemonei yra atlikta ir galiojanti privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra. Vadovaujantis Reikalavimų 16, 18 punktais, atliekant techninę apžiūrą, nustatytas transporto priemonės trūkumas gali būti įvertintas kaip nedidelis trūkumas (NT), didelis trūkumas (DT), pavojingas trūkumas (PT). Transporto priemonė, kuriai nustatyti trūkumai įvertinti daugiau nei vienu aukščiau nurodytu vertinimo kriterijumi, priskiriama prie didesnį trūkumą atitinkančio vertinimo kriterijaus. Tai yra, tais atvejais, kai nustatoma nedidelis trūkumas ir didelis trūkumas ar pavojingas trūkumas, transporto priemonei nesuteikiama teisė dalyvauti viešajame eisme. Taigi, priešingai nei nurodoma atsiliepime į ieškinį, aplinkybė, kad puspriekabei yra reikalingas remontas tam, kad būtų pašalintas techninės apžiūros metu nustatytas ne vienas didelis trūkumas, įrodo, kad ji negali būti naudojama pagal tiesioginę paskirtį. 2019 m. birželio 7 d. atlikus puspriekabės techninę apžiūrą rezultatų ataskaitoje buvo konstatuota, kad puspriekabė neatitinka techninių reikalavimų. Minėta išvada grindžiama nustatytais puspriekabės trūkumais, įskaitant, penkis didelius ir du nedidelius stabdžių įrangos trūkumus, didelį važiuoklės ir prie jos tvirtinamų mazgų trūkumą bei didelį ratų guolių trūkumą. 2019 m. lapkričio 17 d. ieškovė kreipėsi į UAB „Kauno techninės apžiūros centras“ dėl puspriekabės techninės apžiūros. 2019 m. lapkričio 17 d. atlikus puspriekabės techninę apžiūrą rezultatų ataskaitoje taip pat konstatuota, kad puspriekabė neatitinka techninių reikalavimų, todėl draudžiama ją eksploatuoti. Minėta išvada grindžiama nustatytais puspriekabės trūkumais: penkiais dideliais ir vienu nedideliu stabdžių įrangos trūkumu, šešiais dideliais žibintų, atšvaitų ir elektros įrangos trūkumais, keturiais dideliais ir dviem nedideliais važiuoklės bei prie jos tvirtinamų mazgų trūkumais. UAB „Centrako“ pateikė preliminarų pasiūlymą dėl transporto priemonės remonto 6 872,00 Eur sumai, kuris patvirtina, kad puspriekabės trūkumų šalinimo išlaidos sudaro neproporcingą sumą, atsižvelgiant į jos kainą, t.y. beveik 53 proc. kainos. Pažymėtina, kad UAB „Centrako“ pasiūlymą parengė prieš tai atlikusi puspriekabės stabdžių diagnostiką. Atsakovės pateikta 2019 m. spalio 20 d. UAB „Inter Cars Lietuva“ išankstinė sąskaita 1 635,34 Eur sumai negali paneigti UAB „Centrako“ pasiūlymo pagrįstumo, nes joje yra nurodytos tik bendros pardavėjo taikomos stabdžių įrangos detalių kainos, neįskaitant šių detalių sumontavimo. Be to, joje pateikti duomenys nėra susiję su konkrečių puspriekabės techninės apžiūros metu nustatytų trūkumų šalinimu.

9Nors atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodo, jog šiuo atveju bylai reikšminga aplinkybė yra tai, kad ieškovei buvo parduota naudota puspriekabė, tačiau vien naudotos prekės pardavimas neatleidžia pardavėjo nuo pareigos užtikrinti jos kokybę. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CK nenustato specialių naudoto daikto pardavimo sąlygų, pardavėjas ir naudoto daikto pardavimo atveju pagal sutartį ir CK atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentu, net jeigu toks neatitikimas paaiškėja vėliau (CK 6.327 straipsnio 3 dalis), t. y. pardavėjas užtikrina, kad parduodamas naudotas daiktas, jei sutartyje nenustatyta kitaip, atitinka įprastus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360-969/2016, 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-307-1075/2018). Atsakovė, perduodama puspriekabę ieškovei, pasirašytinai patvirtino, kad ji atitinka paprastai tokios rūšies turtui keliamus reikalavimus. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė iki sutarties sudarymo, t. y. 2019 m. gegužės 10 d., informavo ieškovę apie puspriekabės stabdžių sistemos trūkumus, nurodydama, kad šių trūkumų pašalinimo darbų vertė – 900,00 Eur, bei kad dėl to atsakovė sumažino pradinę puspriekabės pardavimo kainą 900,00 Eur suma. Šį teiginį paneigia pačios atsakovės nurodyta aplinkybė, kad vykdant sutartį 2019 m. gegužės 13 d. ieškovei atvykus pasiimti puspriekabės, neva buvo atliktas „testavimas“, kurio metu pastebėtas stabdymo defektas. Ieškovė nurodo, kad ji apie puspriekabės stabdžių įrangos trūkumus nežinojo nei sutarties sudarymo, nei jos vykdymo metu - tai patvirtina faktas, kad 2019 m. gegužės 13 d. šalims pasirašius priėmimo – perdavimo aktą puspriekabė buvo sukabinta su motorine transporto priemone ir pasiimta iš aikštelės, adresu ( - ), kadangi joks protingas, rūpestingas transporto priemonės vairuotojas, saugantis tiek save, tiek kitus eismo dalyvius, neišvažiuos į kelią transporto priemone su prikabinta puspriekabe, kurios stabdžių įranga turi defektų. Atsakovė taip pat nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad 900,00 Eur suma yra pakankama suma puspriekabės stabdžių įrangos trūkumams pašalinti. Nagrinėjamu atveju puspriekabės kainos sumažinimą 900,00 Eur suma sąlygojo įprastos ikisutartiniams santykiams būdingos šalių derybos. Ši aplinkybė nepatvirtina, kad atsakovė atskleidė sutarties sudarymui esminę reikšmę turinčią informaciją apie puspriekabės trūkumus. Pažymėtina, kad pati atsakovė pateikė 2019 m. spalio 20 d. UAB „Inter Cars Lietuva“ išankstinę sąskaitą 1 635,34 Eur sumai už stabdžių įrangos detales. Tai reiškia, kad atsakovei, kuri šiuo metu nėra puspriekabės valdytoja, yra žinoma, kokios puspriekabės detalės keistinos, bei tai, kad jų kaina, neįskaitant darbų, yra beveik du kartus didesnė už sumą, kuria neva buvo sumažinta pradinė puspriekabės pardavimo kaina. Šiuo atveju šalys nesudarė atskiro rašytinio dokumento, įvardinto sutartimi, todėl atsakovė, kaip apdairi ir rūpestinga pardavėja, siekdama užkirsti kelią ginčo kilimui ateityje, privalėjo puspriekabės stabdžių įrangos trūkumus užfiksuoti sutarties vykdymo dokumentuose – sąskaitoje arba priėmimo - perdavimo akte. Atsakovė negavusi ieškovės patvirtinimo, kad ji sutinka pirkti puspriekabę su trūkumais, prisiėmė riziką dėl galimybės įrodyti, kad egzistuoja CK 6.327 straipsnio 2 dalies sąlyga, šalinanti pardavėjo atsakomybę dėl nekokybiškos prekės pardavimo. Byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių, kad prieš sutarties sudarymą atsakovė informavo ieškovę apie kitus su puspriekabės stabdžių įranga nesusijusius trūkumus, kurie 2019 m. birželio 7 d. ir 2019 m. lapkričio 17 d. ataskaitose yra įvardinti kaip dideli trūkumai ir dėl kurių puspriekabė taip pat negali būti eksploatuojama Be to, CK nenustato privalomo daiktų kokybės patikrinimo vien dėl to, kad parduodamas naudotas daiktas (CK 6.337 straipsnis), todėl pirkėjas turi teisę, o ne pareigą bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, atitinkančiu protingumo kriterijus, patikrinti perkamo daikto kokybę (CK 6.328 straipsnis). Tai, kad pirkėjas nepasinaudoja savo teise patikrinti perkamo naudoto daikto kokybę, nepanaikina pardavėjo atsakomybės už parduodamo naudoto daikto kokybę, jei įrodoma, kad pirkėjas, kaip bet kuris kitas vidutinis pirkėjas, sutarties sudarymo metu nežinojo arba negalėjo žinoti apie tokį perkamo daikto neatitikimą (CK 6.321 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-307-1075/2018) .

10Atsakovė pateikė teismui tripliką, kuriame nurodo, kad ieškovė, prieš įsigydama puspriekabę, ją du kartus apžiūrėjo iki daikto pirkimo, t. y. iki 2019 m. gegužės 10 d., antrosios apžiūros metu šalys susitarė dėl 900,00 Eur nuolaidos. Iki 2019 m. gegužės 10 d. šalys susitarė dėl visų sutarties sąlygų, o 2019 m. gegužės 13 d. ieškovės atstovas atvyko puspriekabę pasiimti ir ją dar kartą patikrino. Ieškovės atstovas (vairuotojas) buvo informuotas apie stabdžių sistemos defektą - pastebėtas netolygus puspriekabės stabdymas ir nedidelis oro slėgio nutekėjimas, apie tai informavo ir ieškovės direktorių. Pastarasis telefonu susisiekė su atsakove, nurodė, jog vairuotojas informavo jį apie puspriekabės būklę bei gedimus, kurie ieškovės įvertinti 900,00 Eur suma, bei nurodė, kad atsakovei sutikus sumažinti prekės kainą 900,00 Eur suma, ieškovė sutiks įsigyti tokios būklės puspriekabę. Ieškovė teigė, kad minėta suma yra pakankama detalėms ir remonto darbams atlikti, ieškovė puspriekabę remontuos UAB „Centrako”. Taigi, puspriekabės stabdžių sistemos gedimo ir remonto kainą įvertino pati ieškovė, o atsakovė, patikrinusią informaciją dėl remonto kainos, sutiko padaryti 900,00 Eur nuolaidą. Nors ieškovė šių aplinkybių nepripažįsta, tačiau, akivaizdu, kad atsakovė nesant pagrindo 900,00 Eur suma prekės kainos nemažintų. Be to, jeigu atsakovė prekės kainą būtų sumažinusi be pagrindo, jai nebūtų buvę pagrindo kreiptis į UAB „Inter Cars Lietuva“ bei domėtis puspriekabės detalėmis. Nors ieškovė dublike teigia, kad nustatyti puspriekabės defektai negalėjo atsirasti po daikto įsigijimo, t. y. po 2019 m. gegužės 13 d., atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovės atstovas (vairuotojas), tris kartus apžiūrėjęs prekę jokių defektų, išskyrus aptartą stabdžių sistemos defektą, nenustatė. Stabdžių sistemos trūkumą ieškovė įsipareigojo pašalinti savo jėgomis, daugiau jokių pastabų ar pretenzijų dėl daikto kokybės nepareiškė ir 2019 m. gegužės 13 d. priėmimo - perdavimo akte pasirašytinai patvirtino, kad turtas atitinka pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas ir paprastai tokios rūšies turtui keliamus reikalavimus, dėl prekės specifikacijos ir kokybės atsakovei pretenzijų neturi. Ieškovė, žinodama, kad puspriekabė turi stabdžių sistemos trūkumą, ją iš aikštelės transportavo, o tai įrodo, kad šis trūkumas nebuvo esminis, puspriekabė buvo tinkama eksploatuoti ir galėjo būti naudojama pagal jos tikslinę paskirtį. Kitu atveju, ieškovė, būdama savo srities profesionalė, apdairi, puspriekabės iš aikštelės nebūtų transportavusi, o daiktą su esminiais trūkumais (defektais) būtų atsisakiusi įsigyti. Atsakovė pažymi, kad ji gavusi UAB „Centrako“ apskaičiavimą už puspriekabės gedimų šalinimą, pasiūlė ieškovei kreiptis į UAB „Sotena“ pastovius partnerius atlikti puspriekabės apžiūrą ir pateikti trūkumų (defektų) šalinimo darbų kainą, tačiau ieškovė su šiuo pasiūlymu nesutiko. Nesutiktina su ieškovės teiginiu, kad UAB „Inter Cars Lietuva“ išankstinė sąskaita 1 635,34 Eur sumai negali paneigti UAB „Centrako“ pasiūlymo pagrįstumo. UAB „Inter Cars Lietuva“ išankstinėje sąskaitoje nurodytos prekių kainos nėra bendro pobūdžio, o yra konkrečiai tai priekabai pritaikytų dalių kainos, kurias pagal prekės numerį galima patikrinti internete. UAB „Centrako“ 2019 m. gegužės 22 d. pasiūlyme taip pat nurodyta nepagrįstai didelė remonto darbų kaina, kadangi pasiteiravus dėl puspriekabės stabdžių remonto darbų kainos keliuose automobilių servisuose, buvo nurodyta, kad šie darbai kainuoja apie 300,00 Eur. Pagal teismui pateiktus UAB „Ecsco“ 2019 m. gruodžio 31 d. detalių keitimo ir darbų atlikimo skaičiavimus, puspriekabės stabdžių sistemos remonto kaina sudaro 450,00 Eur. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad UAB „Skuba“ patikrinimo metu nenurodyti (nenustatyti) tokie gedimai, kaip „pakeliamosios ašies vožtuvas“, „pakeliamosios ašies kamera“, „kronšteinas“ ar „pakabos oro pagalvė“, kas leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog UAB „Centrako“ padidino trūkumų (defektų) sąrašą bei darbų kainą. Be to, puspriekabės stabdžių efektyvumas buvo patikrintas tik 2019 m. birželio 7 d. UAB „Skuba“. Puspriekabė ieškovės žinioje yra nuo 2019 m. gegužės 13 d, todėl ieškovė, įsigijusi prekę (daiktą), turėjo visas galimybes, jau kitą dieną kreiptis į Techninės apžiūros centrą ir atlikus patikrą, informuoti atsakovę apie galimai buvusius kitus gedimus, kurie prekės (daikto) pardavimo momentu nebuvo žinomi ir reikšti pretenzijas dėl papildomų trūkumų (defektų), taip išvengiant papildomų išlaidų. Tačiau, kaip matyti iš ieškovės pateikiamų įrodymų ieškovė siuntė atsakovei UAB „Centrako“ pasiūlymą transporto priemonės remontui, nors jame nurodyti gedimai ir reikalingos keisti detalės nesutampa su 2019 m. birželio 7 d. patikrinimo metu UAB „Skuba“ nustatytų trūkumų (defektų) sąrašu, o dėl Techninės apžiūros ieškovė kreipėsi tik 2019 m. lapkričio 27 d., kai nuo puspriekabės įsigijimo ieškovė turėjo pakankamai laiko pabloginti jos techninę būklę, turint tikslą ją grąžinti atsakovei.

11Teismas konstatuoja:

12Ieškinys tenkinamas.

13Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad atsakovė UAB „Sotena“ pardavė ieškovei UAB „Gabis“ puspriekabę „Koegel“. Byloje esantys rašytiniai įrodymai – 2019 m. gegužės 10 d. avansinė sąskaita-faktūra Nr. 2019/510, 2019 m. gegužės 10 d. mokėjimo operacijos informacija ir 2019 m. gegužės 13 d. Transporto priemonės priėmimo-perdavimo aktas (CBP-9920 priedai) – patvirtina, kad ieškovė UAB „Gabis“ (pirkėja) už minėtą puspriekabę atsakovei UAB „Sotena“ (pardavėjai) sumokėjo 15 730 Eur, o atsakovė perdavė puspriekabę ieškovei.

14Dėl ieškovės teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

15Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (CBP-9920 priedai) matyti, kad ieškovė 2019 m. birželio 19 d. pranešimu, išsiųstu registruotu laišku atsakovei jos buveinės adresu (Švepelių g. 3, Klaipėda), remdamasi, be kita ko, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.217 straipsnio 1 dalimi, 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktu, pasinaudojo pirkėjos teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, šią sutartį vienašališkai nutraukė ir pareikalavo grąžinti daikto kainą. Nors atsakovė šio pranešimo pašte neatsiėmė, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pagal CK 2.49 straipsnio 3 dalį visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu, laikytina, kad ieškovė tinkamai informavo atsakovę apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą ir vienašališką šios sutarties nutraukimą. Paminėtina ir tai, kad 2019 m. birželio 18 d. pranešimą apie sutarties nutraukimą 2019 m. rugpjūčio mėn. ieškovė atsakovei bandė įteikti ir per antstolę, tačiau nesėkmingai.

16Nagrinėjamoje byloje ginčo esmę sudaro tai, ar buvo teisinis pagrindas ieškovei (pirkėjai) atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.

17CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad, jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Šis teisinis reguliavimas reiškia, kad pirkėjas turi teisę reikalauti taikyti CK 6.334 straipsnio 1 dalyje nustatytus savo teisių gynimo būdus, jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų. Aiškindamas aptariamo pirkėjo teisių gynimo būdo pasirinkimą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta galimybė pirkėjui susigrąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis pažeidimas, suteikiama kaip paskutinė teisių gynimo priemonė, kai kitų teisių gynimo būdų, nustatytų CK 6.334 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose, nepakanka pažeistoms pirkėjo teisėms apginti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-379-686/2016). Taigi CK 6.344 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta galimybė atsisakyti sutarties yra ultima ratio priemonė, t. y. išimtinė priemonė pirkėjo teisėms ginti. CK 6.334 straipsnio 1 dalyje išvardytų pirkėjo teisių gynimo būdų pasirinkimas turi būti proporcinga priemonė, skirta pirkėjo dėl daikto kokybės trūkumų patirtiems praradimams kompensuoti, taikoma atsižvelgiant į kokybės trūkumų mastą. Esminio sutarties pažeidimo faktą turi įrodyti šalis, kuri nori pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo teise. Esminio sutarties pažeidimo įrodinėjimas reiškia, kad turi būti konstatuota, jog sutarties nevykdymas atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus; kiekvienu sutarties pažeidimo atveju tai yra vertinamojo pobūdžio aplinkybės, todėl kita šalis gali gintis įrodinėdama, kad sutarties pažeidimas buvo neesminis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010). Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pirkėjo, kuriam perduotas netinkamos kokybės daiktas, galimybę pasinaudoti įstatyme nustatytomis teisėmis įstatymų leidėjas susiejo su daikto trūkumų pobūdžiu, todėl sprendžiant, ar pirkėjo pasirinktas jo pažeistų teisių gynimo būdas yra tinkamas, svarbu įvertinti, kada išryškėjo daikto trūkumai, dėl kokių priežasčių šie trūkumai galėjo susidaryti, ar galima daiktu naudotis nepašalinus jo trūkumų, ar tuos trūkumus įmanoma pašalinti už proporcingą kainą per protingą terminą, ar trūkumai yra esminiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-142-687/2015). Taigi kurio nors iš aptariamoje teisės normoje išvardytų pirkėjo teisių gynimo būdų pasirinkimas turi būti proporcinga priemonė, skirta pirkėjo dėl daikto kokybės trūkumų patirtiems praradimams kompensuoti, taikoma atsižvelgiant į kokybės trūkumų mastą.

18Reikalavimai pirkimo-pardavimo sutarties dalyku esančiam daiktui ir jo kokybei yra įtvirtinti CK 6.327, 6.333 straipsniuose.

19CK 6.327 straipsnyje nustatyta, kad parduodamų daiktų kokybė, kiekis ir kiti kriterijai turi atitikti sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje nėra nurodymų, – įprastus reikalavimus (1 dalis); pardavėjas neatsako pagal šio straipsnio 1 dalies reikalavimus už bet kokį daiktų neatitikimą, jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tokį neatitikimą (2 dalis); pardavėjas pagal sutartį ir šį kodeksą atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentu, net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau (3 dalis); pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą, kuris atsiranda po šio straipsnio 3 dalyje nurodyto momento ir kuris yra bet kokios pardavėjo prievolės pažeidimo pasekmė, įskaitant garantijos, kad tam tikrą laiką prekės bus tinkamos naudoti pagal jų įprastą ar specialiai nurodytą paskirtį arba išlaikys aptartas savybes ar charakteristikas, pažeidimą (4 dalis); pirkėjas netenka teisės remtis daiktų neatitikimu, jeigu jis per protingą laiką po to, kai neatitikimą pastebėjo ar turėjo pastebėti, apie tai nepraneša pardavėjui ir nenurodo, kokių reikalavimų daiktas neatitinka (5 dalis).

20CK 6.333 straipsnyje nustatyta, kad pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus; pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo (1 dalis); jeigu daiktų kokybė sutartyje neaptarta, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad juos būtų galima naudoti tam, kam jie paprastai naudojami; tačiau jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas pranešė pardavėjui apie konkretų tikslą, kuriam jis perka daiktus, tai pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad jie tiktų tam konkrečiam tikslui (4 dalis); laikoma, kad daiktai neatitinka kokybės reikalavimų, jeigu jie neturi tų savybių, kurių pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t. y. kurios būtinos daiktui, kad jį būtų galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį (6 dalis).

21Teismų praktikoje pripažįstama, kad aplinkybė, dėl kokios kokybės daiktų susitarta pirkimo-pardavimo sutartyje, gali būti nustatoma ne tik tiesiogiai iš sutarties sąlygų, bet ir išaiškinus sutarties sudarymo aplinkybes, šalių elgesį iki sutarties sudarymo ir pan., jei tai leidžia nustatyti šalių suderintą valią dėl pirkimo-pardavimo sutartimi perduodamo daikto kokybės. Jei tokie reikalavimai neaptarti sutartyje ir jų negalima nustatyti iš kitų su sutarties sudarymu susijusių aplinkybių, daiktų kokybė nustatoma vadovaujantis CK 6.333 straipsnio 4 dalyje numatytais objektyviais kriterijais – tikslais, kuriems parduodami daiktai turi būti naudojami.

22Atsakovė į ieškinio reikalavimus atsikerta tuo, kad ieškovei suteiktos 900,00 Eur nuolaidos pakanka ginčo puspriekabės trūkumams pašalinti; ieškovė įsigijo 7 metų senumo naudotą puspriekabę, todėl, būdama apdairi ir protinga, turėjo pareigą įsitikinti įsigyjamo daikto kokybe; ieškovė, prieš įsigydama puspriekabę, ją du kartus apžiūrėjo iki daikto pirkimo; ieškovės atstovas (vairuotojas) buvo informuotas apie stabdžių sistemos defektą.

23Nors atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodo, jog šiuo atveju bylai reikšminga aplinkybė yra ta, kad ieškovei buvo parduota naudota puspriekabė, tačiau teismas sutinka su ieškovės pozicija, kad vien naudotos prekės pardavimas neatleidžia pardavėjo nuo pareigos užtikrinti jos kokybę. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CK nenustato specialių naudoto daikto pardavimo sąlygų, pardavėjas ir naudoto daikto pardavimo atveju pagal sutartį ir CK atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentu, net jeigu toks neatitikimas paaiškėja vėliau (CK 6.327 straipsnio 3 dalis), t. y. pardavėjas užtikrina, kad parduodamas naudotas daiktas, jei sutartyje nenustatyta kitaip, atitinka įprastus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360-969/2016, 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-307-1075/2018). Parduodamas naudotas daiktas dėl natūralaus nusidėvėjimo, ankstesnio naudojimo sąlygų (intensyvumo ir kt.) savo kokybės savybėmis gali skirtis nuo analogiško naujo daikto, dėl ko galima tikėtis mažiau efektyvios ir trumpesnės jo naudojimo trukmės, tačiau ir toks daiktas turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį. Daikto tinkamumas naudoti pagal paskirtį neturi būti suprantamas kaip įmanomumas jį naudoti, nors ir patiriant dėl to didelius nepatogumus, įvairaus pobūdžio trikdžius ar papildomas sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-345-248/2017, 23 punktas).

24Šiame kontekste pabrėžtina ir tai, kad 2019 m. gegužės 13 d. Transporto priemonės priėmimo-perdavimo akte (CBP-9920 priedas), pasirašytame atsakovės vadovo, be kita ko, nurodyta, kad turtas (perduodama ginčo puspriekabė) atitinka paprastai tokios rūšies turtui keliamus reikalavimus. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 55 dalyje nustatyta, jog priekabomis laikomos ir puspriekabės, o šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje viešajame eisme leidžiama dalyvauti tik techniškai tvarkingoms motorinėms transporto priemonėms ir (ar) priekaboms, išskyrus Kelių eismo taisyklėse numatytus atvejus. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad, ieškovei įsigyjant transporto priemonę, jos privalomoji techninė apžiūra nebuvo atlikta, tačiau tai, teismo vertinimu, nėra pakankamas pagrindas teigti, kad ieškovė prisiėmė riziką, jog jai bus parduota techniškai netvarkinga puspriekabė. Todėl, teismo vertinimu, pagal šį teisinį reguliavimą ir pirmiau nurodytą teismų praktiką ginčo puspriekabę galima naudoti pagal įprastinę paskirtį tik tuo atveju, jei ji yra techniškai tvarkinga.

25Kartu pažymėtina, kad atsakovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, jog šalys būtų tarpusavyje suderinusios kokius nors parduodamos puspriekabės trūkumus. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas ieškovės darbuotojas (vairuotojas) A. N., kuris apžiūrėjo ginčo puspriekabę ir ją iš atsakovės priėmė bei pasirašė priėmimo-perdavimo aktą, paliudijo, kad buvo ketinama su šia puspriekabe iš karto važiuoti dirbti (2020 m. birželio 29 d. teismo posėdžio garso įrašo 15 min.). Nors atsakovė teigia, kad ginčo priekabos apžiūros metu ieškovės vairuotojui buvo atskleisti puspriekabės stabdžių sistemos trūkumai, liudytojas A. N. šias aplinkybes teismo posėdyje paneigė ir nurodė, kad, apžiūrėjus puspriekabę, ji atrodė gerai, atsakovės atstovas K. K. tvirtino, kad puspriekabės būklė gera ir ieškovei labai pasisekė įsigijus ją už tokią kainą, vienintelis A. N. pastebėtas trūkumas buvo sulenktas cilindras, dėl kurio atsakovės atstovas paaiškino, kad taip turi būti (2020 m. birželio 29 d. teismo posėdžio garso įrašo 10-16 min.).

26Iš pirmiau nurodytų byloje surinktų įrodymų teismas daro išvadą, kad pirkėjas, įsigydamas ginčo puspriekabę, tikėjosi, kad ja bus galima naudotis, t. y. ji bus tokios būklės, jog galės dalyvauti eisme, ir toks pirkėjo lūkestis atitinka CK 6.327 straipsnio 1 dalyje, 6.333 straipsnio 4 ir 6 dalių nuostatas, kad kokybišku laikomas daiktas, kuris atitinka įprastus tokiam daiktui keliamus reikalavimus, kad daiktą būtų galima naudoti pagal įprastinę paskirtį. Taip pat teismas, remdamasis pirmiau nurodytais įrodymais, konstatuoja, jog atsakovė savo atsikirtimo, kad ginčo puspriekabės trūkumus buvo atskleidusi ieškovei, neįrodė.

27Dėl atsakovės argumentų kad ieškovė, įsigydama ginčo puspriekabę, turėjo būti apdairi ir rūpestinga, teismas pažymi, kad CK 6.327 straipsnio 1, 2 dalyse nustatytas teisinis reguliavimas reiškia ir tai, kad atsakovė nuo pareigos užtikrinti, kad ginčo puspriekabė atitiktų įprastus reikalavimus, atleidžiama tik tokiu atveju, jeigu sutarties sudarymo metu ieškovė būtų žinojusi arba negalėjo nežinoti apie tokį neatitikimą. Paprastai ši teisės norma, sudaranti pagrindą atleisti pardavėją nuo atsakomybės, taikoma, kai nustatomas didelis pirkėjo nerūpestingumas (neatsargumas), t. y. kai daikto trūkumai yra akivaizdūs ir pastebimi. CK 6.328 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu šalys nesusitarė kitaip, pirkėjas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ar nuo ofertos pateikimo turi teisę prieš mokėdamas ar prieš priimdamas daiktus juos patikrinti bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus. Šios teisės nerealizavimo pasekmė – rizikos, susijusios su įsigyjamo daikto neatitikimu pirkėjo lūkesčiams, prisiėmimas. Šiame kontekste teismas pažymi, kad CK pirkėjui numatyta daiktų patikrinimo teisė gali būti pagrindu perkelti nekokybiško daikto įsigijimo riziką pirkėjui tik tuo atveju, jei nustatomas labai didelis pirkėjo nerūpestingumas. Kaip nurodo pati atsakovė, ieškovės vairuotojas du kartus apžiūrėjo ginčo puspriekabę, todėl, teismo nuomone, nėra pagrindo teigti, kad ieškovė apskirtai nesinaudojo patikrinimo teise. Nei įstatymas, nei teismų praktika nesuponuoja išvados, kad pirkėjas turėtų pareigą kokiu nors konkrečiu būdu tikrinti perkamą daiktą ir nustatyti paslėptus (akivaizdžiai nematomus) daikto trūkumus. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas A. N. davė parodymus, kad, jam priimant ginčo puspriekabę, stabdžių sistemos trūkumų jis nepastebėjo, nes, priekabai esant tuščiai, pakanka vilkiko stabdžių, todėl ginčo puspriekabės trūkumų pastebėti nebuvo įmanoma, kol ji nebuvo nuvaryta į autoservisą „Skuba“ (2020 m. birželio 29 d. teismo posėdžio garso įrašo 17-23 min.). Iš šių aplinkybių teismas daro išvadą, kad ieškovės įsigyto daikto trūkumai nebuvo akivaizdūs ar lengvai nustatomi. Nagrinėjamu atveju pabrėžtina ir tai, kad atsakovė (pardavėja) yra vežimo paslaugomis užsiimanti įmonė, taigi verslo subjektas, kuriam taikomi didesnio apdairumo ir rūpestingumo standartai, taip pat ir pareiga įsitikinti parduodamo daikto kokybe arba tinkamai atskleisti pirkėjui daikto trūkumus.

28Nagrinėjamos bylos kontekste taip pat pažymėtina, kad ieškovė pateikė teismui 2019 m. birželio 7 d. Techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą) Nr. SKUBA-9020362, kurioje užfiksuota 13 puspriekabės trūkumų ir konstatuota, kad transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų. Ieškovė teismui taip pat pateikė 2019 m. gegužės 22 d. Preliminarų pasiūlymą dėl transporto priemonės remonto iki eksploatacijos atstatymo (CBP-9920 priedas), iš kurio matyti, kad eksploatacijai atstatyti yra reikalinga keisti daugelį ginčo puspriekabės, be kita ko, šios puspriekabės stabdžių sistemos, detalių. Šiame pasiūlyme nurodytų detalių bendra kaina yra 5 036 Eur, o darbo kaina – 1 836 Eur. Dėl atsakovės teismui pateiktos UAB „Inter Cars Lietuva“ išankstinės sąskaitos, kuria atsakovė įrodinėja, kad ieškovės nurodytos keistinos detalės gali būti įsigyjamos daug pigiau, t. y. už 1 635,34 Eur, teismas atkreipia dėmesį, kad atsakovės UAB „Inter Cars Lietuva“ pateiktame pasiūlyme nėra įskaičiuota darbo kaina ginčo puspriekabei suremontuoti, ši sąskaita sudaryta neapžiūrėjus konkrečios ginčo puspriekabė, be to, net ir pripažįstant, kad ginčo puspriekabės trūkumams šalinti reikalingų detalių kaina rinkoje gali skirtis ir imant ieškovės ir atsakovės pateiktų skaičiavimų vidurkį – 3 335,67 Eur bei pridėjus ieškovės nurodytą darbų kainą – 1 836 Eur, vidutinė byloje esančiais įrodymai tikėtinai pagrįsta transporto priemonės remonto kaina gali siekti 5 171,67 Eur. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad atsakovės nurodyta suteikta 900 nuolaida visiškai neatitinka net jos pačios nurodytos ginčo priekabos trūkumų šalinimo kainos. Pirmiau aptartos ginčo priekabos trūkumų šalinimo išlaidos negali būti pripažįstamos protingomis ir proporcingomis išlaidomis įsigyto daikto kokybės trūkumams šalinti, todėl, teismo nuomone, ieškovė turėjo teisinį pagrindą pasirinkti kraštutinį savo teisių gynybos būdą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.

29Galiausiai nagrinėjamos bylos kontekste paminėtina ir tai, kad daikto trūkumai buvo nustatinėjami 2019 m. gegužės pabaigoje ir birželio pradžioje, juos ieškovės prašymu nustatinėjo atitinkama veikla užsiimantys subjektai, todėl tai, kad ieškovė pranešė apie sutarties atsisakymą 2019 m. birželio 19 d. pranešimu laikytina kad ji kreipėsi į pardavėją dėl savo teisių gynybos per protingą laiką (CK 6.327 straipsnio 5 dalis).

30Iš šių byloje nustatytų aplinkybių teismas daro išvadą, kad atsakovė pardavė ieškovei daiktą, kuris neatitinka įprastų reikalavimų ir negali būti naudojamas pagal įprastinę paskirtį, daikto kokybės trūkumai laikytini esminiais, o atsakovė neįrodė, kad ieškovė žinojo ar turėjo žinoti apie šiuos trūkumus. Taigi ieškovė per protingą laiką ir pagrįstai pasinaudojo pirkėjos teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir reikalauti grąžinti daikto kainą. Todėl ieškinio reikalavimai dėl daikto kainos priteisimo (15 730,00 Eur) ir atsakovės įpareigojimo priimti daiktą yra pagrįsti ir tenkinami (CK 6.217 straipsnio 1 dalis, 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

31Priimdamas sprendimą, teismas reikiamais atvejais nustato konkretų sprendimo įvykdymo terminą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 271 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė prašo teismo įpareigoti atsakovę priimti grąžinamą daiktą per teismo nustatytą terminą, nustatytinas 14 dienų nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo terminas minėtam teismo įpareigojimui įvykdyti.

32Dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo

33Ieškovė ieškiniu taip pat prašo jai priteisti 438,28 Eur nuostolių atlyginimą ir 307,15 Eur palūkanų. Šiame sprendime konstatuota, kad atsakovė iš esmės pažeidė šalių sutartį. CK 6.221 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo.

34Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį, 3 straipsnį ieškovė turi teisę į 8 proc. dydžio metines palūkanas, paskaičiuotas už laikotarpį nuo 2019 m. liepos 29 d. (kai suėjo pretenzijoje numatytas terminas šalių prievolėms kylančioms iš sutarties nutraukimo įvykdyti) iki 2019 m. spalio 23 d. (kreipimosi į teismą dienos), t. y. 307,15 Eur. Taip pat ieškovė turi teisę į tokio paties dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1, 2 dalys).

35Kreditorius, be palūkanų, kurios laikomos minimaliais jo nuostoliais, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą (CK 6.261 straipsnis). Į nuostolius, be kita ko, įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu, bei protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (CK 6.249 straipsnio 4 dalies 2, 3 punktai). Ieškovė rašytiniais įrodymais – UAB „Centrako“ PVM sąskaita faktūra Serija CEN-K Nr. 145301, UAB „Skuba“ PVM sąskaita faktūra Serija REM Nr. 3288802 – pagrindė 177,78 Eur išlaidų, susijusių su ginčo priekabos kokybės trūkumų įvertinimu, o 2019 m. birželio 18 d. Sąskaita už teisines paslaugas Nr. S41-2019, šios sąskaitos apmokėjimą pagrindžiančiu sąskaitos išrašu, antstolės V. Daugirdienės išrašyta PVM Sąskaita faktūra Serija IVD Nr. 00005288 bei šios sąskaitos apmokėjimą pagrindžiančiu mokėjimo nurodymu – 260,50 Eur išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka.

36Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas priteisti 438,28 Eur nuostolių yra pagrįstas ir tenkintinas.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

39Ieškovė rašytiniais įrodymais pagrindė 3 404,85 Eur bylinėjimosi išlaidas: 484 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 900 Eur už advokato padėjėjos teisinę pagalbą konsultuojant ir rengiant ieškinį, 800 Eur už advokato padėjėjos teisinę pagalbą rengiant dubliką, 100 Eur už advokato teisinę pagalbą konsultuojant ir rengiant prašymą antstolei dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 1100 Eur (500+600) išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, 20,85 Eur išlaidas, susijusias su įrodymų rinkimu.

40Ieškinį patenkinus visiškai, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovei iš atsakovės, o atsakovei jos turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

42Ieškinį tenkinti.

43Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gabis“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sotena“ 15 730,00 Eur (penkiolikos tūkstančių septynių šimtų trisdešimties eurų) daikto kainą, 438,28 Eur (keturių šimtų trisdešimt aštuonių eurų dvidešimt aštuonių euro centų) nuostolius, 307,15 Eur (trijų šimtų septynių eurų penkiolikos euro centų) palūkanas, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. spalio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

44Įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Sotena“ per 14 dienų nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo priimti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gabis“ puspriekabę „Koegel“, VIN ( - ), adresu ( - ), pasirašant puspriekabės grąžinimo aktą.

45Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gabis“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sotena“ 3 404,85 Eur (tris tūkstančius keturis šimtus keturis eurus aštuoniasdešimt penkis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

46Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. spalio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-12249-1030/2019 (dabartinis Nr. e2-613-1030/2020) pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sotena“ turto areštą – palikti galioti iki šio teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 3 dalis).

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas, paduodant apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 15 730,00... 5. Ieškinyje nurodoma, kad 2019 m. gegužės 10 d. atsakovė pateikė ieškovei... 6. Priekaba yra transporto priemonė, skirta tempti motorine transporto priemone.... 7. Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu... 8. Ieškovė pateikė teismui dubliką, kuriame su atsiliepimu į ieškinį... 9. Nors atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodo, jog šiuo atveju bylai... 10. Atsakovė pateikė teismui tripliką, kuriame nurodo, kad ieškovė, prieš... 11. Teismas konstatuoja:... 12. Ieškinys tenkinamas.... 13. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad atsakovė UAB „Sotena“ pardavė... 14. Dėl ieškovės teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties... 15. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (CBP-9920 priedai) matyti, kad... 16. Nagrinėjamoje byloje ginčo esmę sudaro tai, ar buvo teisinis pagrindas... 17. CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad, jeigu parduotas daiktas... 18. Reikalavimai pirkimo-pardavimo sutarties dalyku esančiam daiktui ir jo kokybei... 19. CK 6.327 straipsnyje nustatyta, kad parduodamų daiktų kokybė, kiekis ir kiti... 20. CK 6.333 straipsnyje nustatyta, kad pardavėjas privalo perduoti pirkėjui... 21. Teismų praktikoje pripažįstama, kad aplinkybė, dėl kokios kokybės daiktų... 22. Atsakovė į ieškinio reikalavimus atsikerta tuo, kad ieškovei suteiktos... 23. Nors atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodo, jog šiuo atveju bylai... 24. Šiame kontekste pabrėžtina ir tai, kad 2019 m. gegužės 13 d. Transporto... 25. Kartu pažymėtina, kad atsakovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, jog... 26. Iš pirmiau nurodytų byloje surinktų įrodymų teismas daro išvadą, kad... 27. Dėl atsakovės argumentų kad ieškovė, įsigydama ginčo puspriekabę,... 28. Nagrinėjamos bylos kontekste taip pat pažymėtina, kad ieškovė pateikė... 29. Galiausiai nagrinėjamos bylos kontekste paminėtina ir tai, kad daikto... 30. Iš šių byloje nustatytų aplinkybių teismas daro išvadą, kad atsakovė... 31. Priimdamas sprendimą, teismas reikiamais atvejais nustato konkretų sprendimo... 32. Dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo... 33. Ieškovė ieškiniu taip pat prašo jai priteisti 438,28 Eur nuostolių... 34. Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti... 35. Kreditorius, be palūkanų, kurios laikomos minimaliais jo nuostoliais,... 36. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas priteisti... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 38. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 39. Ieškovė rašytiniais įrodymais pagrindė 3 404,85 Eur bylinėjimosi... 40. Ieškinį patenkinus visiškai, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 42. Ieškinį tenkinti.... 43. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gabis“ iš atsakovės... 44. Įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Sotena“ per 14 dienų... 45. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gabis“ iš atsakovės... 46. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. spalio 24 d.... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas,...