Byla 2A-37-425/2012
Dėl skolos, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Laimutės Sankauskaitės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno (pranešėjas), Birutės Jonaitienės,

2viešame teismo posėdyje rašytine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „ZSTATYBA“ apeliacinį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-100-82/2011 pagal ieškovo UAB „ZSTATYBA“ ieškinį atsakovei ūkininkei V. V., trečiajam asmeniui BUAB „Amilista“ bankroto administratoriui UAB „Forum regis“ dėl skolos, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „ZSTATYBA“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės ūkininkės V. V. 15 261,88 Lt skolą už atliktus darbus, 5 524,80 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 20 786,68 Lt sumos, mokėtinas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2008-06-25 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta statybos rangos sutartis, 2008-08-07 susitarimas dėl rangos darbų atlikimo, sutartyje numatyti darbai buvo atlikti, ieškovas už atliktus darbus išrašė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą ZST Nr. 800021, tačiau atsakovė su ieškovu iki šiol neatsiskaitė.

4Utenos rajono apylinkės teismas 2011-10-07 sprendimu ieškinį atmetė, iš ieškovo UAB „ZSTATYBA“ priteisė bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad 2008-04-10 tarp atsakovės ūkininkės V. V. ir UAB „Amilista“ buvo sudaryta skysto mėšlo rezervuaro statybos rangos sutartis Nr. 08-09, pagal kurią rangovas turėjo atlikti darbus iki 2008-10-15. 2008-06-25 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 08/06/25/01 dėl 152 m. ilgio srutų surinkimo kanalų įrengimo. Kadangi UAB „Amilista“ negalėjo nustatytu terminu atlikti visų darbų, todėl tarp ieškovo ir atsakovės 2008-08-07 buvo sudarytas papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2008-06-25 rangos sutarties dėl darbų, kuriuos pagal 2008-04-10 sutartį turėjo atlikti UAB „Amilista“. Teismas iš byloje esančių dokumentų nustatė, kad atsakovė V. V. sumokėjo visą sumą UAB „Amilista“ už darbus pagal 2008-04-10 sutartį. Ieškovas 2008 m. spalio mėnesį išrašė du darbų atlikimo aktus ir juos pateikė tiek atsakovei, tiek trečiajam asmeniui UAB „Amilista“, o dėl tų pačių darbų atlikimo bei už tuos pačius atliktus darbus ieškovo išrašytos dvi 2008-10-13 ir 2008-10-22 tuo pačiu numeriu: ZST Nr. 800021 PVM sąskaitos – faktūros. Teismas, remdamasis surinktais įrodymais, liudytojų paaiškinimais konstatavo, kad ieškovo valia įvyko novacija ir atsakovė V. V. buvo atleista nuo apmokėjimo už atliktus statybos darbus pagal 2008-08-07 papildomą susitarimą Nr. 1, o ši prievolė perkelta UAB „Amilista“, todėl ieškinį atmetė.

5Ieškovas UAB „ZSTATYBA“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2011-10-07 sprendimą ir priimti naują – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas išvadas parėmė prieštaringais, nepatikimais įrodymais, netinkamai šalims paskirstė įrodinėjimo pareigą. Jokie byloje pateikti dokumentai nepatvirtina, kad UAB „Amilista“ būtų įsipareigojusi atlikti darbus, kuriuos pagal 2008-08-07 Papildomą susitarimą Nr. 1 atliko ieškovas, t.y. betono konstrukcijų ardymo, metalinių sąramų įrengimo, monolitinės perdangos įrengimo darbus. Priešingai nei nustatė teismas, darbų atlikimo aktai užsakovui UAB „Amilista“ nebuvo pasirašyti ieškovo UAB „ZSTATYBA“ atstovų, todėl teismas negalėjo šių aktų laikyti įrodymais. Šie aktai buvo paruošti tik kaip projektas, jei UAB „Amilista“ įvykdytų prievolę už atsakovę V. V.. Sprendime nepagrįstai nustatyta, kad ieškovas sutiko pakeisti atsakovę nauju skolininku UAB „Amilista“. Net ir sutikdamas priimti mokėjimą pagal atsakovės prievolę iš UAB „Amilista“, ieškovas nebuvo išreiškęs sutikimo atleisti atsakovę nuo prievolės vykdymo. Apeliantas pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertinęs įrodymus, turėjo konstatuoti, kad papildomu susitarimu ieškovas įsipareigojo atlikti kitokius darbus nei buvo įsipareigojusi UAB „Amilista“. Atsakovės paaiškinimai dėl didesnės nei sutartyje numatytos sumos pervedimo UAB „Amilista“ yra prieštaringi ir nenuoseklūs, o teismas turėjo patikrinti, ar atsakovė, prašydama, kad su ieškovu atsiskaitytų UAB „Amilista“ nepanaudojo UAB „Amilista“ pažado kaip apgaulės prieš įstatymų laikimąsi finansinės paramos žemės ūkiui srityje užtikrinančią instituciją – Nacionalinę mokėjimų agentūrą. 2008-10-22 PVM sąskaitą-faktūrą, kurią teismas pripažino sandoriu, pasirašė tokios teisės neturinti biuro administratorė, be to iš šios sąskaitos nėra aišku, kad pagal ją perduodamos kokios nors turtinės teisės, todėl ši sąskaita nepatvirtina sandorio sudarymo. Visi sandoriai, taip pat sutarties pakeitimai, papildymai turėjo būti sudaromi raštu. Atsakovė teigė, kad susitarė, jog už ją atsiskaitys UAB „Amilista“, tačiau neįrodė, kad ieškovas sutiko atleisti atsakovę nuo realaus prievolės vykdymo. Apeliantas nurodė, kad teismas nepagrįstai ieškovo ir atsakovės susitarimą, kad ieškovas sutiks priimti mokėjimą iš trečiojo asmens, laikė novacija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad novaciją galima konstatuoti tik jei prievolės šalys aiškiai ir neabejotinai išreiškė savo valią pakeisti vieną prievolę kita. Konstatuodamas novaciją, teismas turėjo konstatuoti reikalavimo perleidimą ar skolos perkėlimą, tačiau skolos perkėlimo sutartis turi būti rašytinė, o tokios sutarties tarp ieškovo ir UAB „Amilista“ nebuvo. Atsakovės be teisinio pagrindo atlikti mokėjimai UAB „Amilista“ vertintini kaip prievolės įvykdymas asmeniui, neturinčiam teisės priimti jos įvykdymą. Ieškovas iš UAB „Amilista“ faktiškai negavo prievolės įvykdymo, todėl tokie atsakovės veiksmai negali būti pripažinti tinkamu prievolės ieškovui įvykdymu, kadangi neatitinka CK 6.44 str. 2 d. sąlygų.

6Atsakovė V. V. atsiliepimu prašė Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, iš UAB „ZSTATYBA“ priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodė, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino pateiktus įrodymus ir šalių paaiškinimus. Aplinkybė, kad ant darbų atlikimo aktų nėra UAB „ZSTATYBA“ atstovo parašo yra nereikšminga, kadangi apeliantas pats paruošė minėtus aktus, o UAB „Amilista“ atstovo parašas patvirtina, kad darbai atlikti tinkamai. Be to, pagal CK 6.694 str. 4 d. vienašališkai pasirašytas perdavimo aktas galioja kol teismo nėra pripažintas negaliojančiu. Ieškovo teigimu, tai buvo tik atliktų darbų aktų projektai, tačiau pažymėtina, kad šių aktų pagrindu apeliantas išrašė PVM sąskaita-faktūra Nr. ZST800021 UAB „Amilista“. Atsakovė teigė, kad faktas, jog ieškovas su UAB „Amilista“ pasirašė darbų atlikimo aktus, perrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ZST800021 UAB „Amilista“, patvirtina, kad įvyko skolininko pakeitimas prievolėje, o ieškovas sutiko, kad būtų pakeistas sutarties punktas dėl atsiskaitymo už darbus. V. V. nurodė, kad UAB „Amilista“ buvo pervesta tokia suma, kokia buvo sutarta rangos sutartyje, o ne didesnė, kaip nurodo apeliantas. UAB „ZSTATYBA“ yra ne pirmus metus veiklą vykdantis juridinis subjektas, kuris turėjo suprasti pasirašytų atliktų darbų aktų bei išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų reikšmę. Tai, kad PVM sąskaitą-faktūrą pasirašė biuro administratorė reikšmės neturi, kadangi ieškovas pats daugiau nei metus minimą sąskaitą apskaitė ir nematė jokių jos trūkumų. Tiek atliktų darbų aktai, tiek PVM sąskaita faktūra yra rašytinės formos, todėl nepagrįstas apelianto argumentas, kad buvo pažeisti reikalavimai novacijos sutarčiai. Atsakovė pažymėjo, kad ji, ieškovas ir UAB „Amilista“ aiškiai ir neabejotinai išreiškė savo valią pakeisti pradinį skolininką kitu, todėl prievolė V. V. pasibaigė.

7Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas ieškinį tenkinti (CPK 326 str.1d. 2 p.).

8Bylos duomenimis nustatyta, kad:

 1. 2008-04-10 V. V. ir UAB „Amilista“ sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 08-09, kuria rangovas įsipareigojo atlikti Skysto mėšlo rezervuaro, kurio talpa 1800 m3 statybos darbus bei įrengti mėšlo siurblius už 332 049,05 Lt sumą (T. 1, b. l. 93-95).
 2. V. V. ir UAB „ZSTATYBA“ 2008-06-25 sudarė Rangos sutartį Nr. 08/06/25/01, kuria rangovas įsipareigojo atlikti srutų surinkimo kanalų 152 m ilgio įrengimą už 135 800,39 Lt (T. 1, b. l. 52-54).
 3. 2008 m. gegužės 6 d. bei 2008 m. liepos 28 d. Mokėjimo nurodymais, 2008-10-27 mokėjimo pavedimu V. V. už statybos darbus pagal 2008-04-10 Rangos sutartį pervedė UAB „Amilista“ 83 012,26 Lt, 203 760,48 Lt ir 45 276,31 Lt sumas, iš viso 332 049,05 Lt (T.1, b. l. 119-124).
 4. 2008-08-07 V. V. ir UAB „ZSTATYBA“ sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2008-06-25 Rangos sutarties, kuriuo rangovas įsipareigojo atlikti papildomus ardymo, betonavimo ir grindų betonavimo darbus už 15 261,88 Lt, užsakovas įsipareigojo apmokėti už atliktus darbus iki 2008-12-15 (T. 1, b. l. 56).
 5. 2008 m. spalio mėn. UAB „ZSTATYBA“ atliko sutartus darbus ir pateikė V. V. pasirašyti atliktų darbų aktą už ardymo, betonavimo darbus 4 412,33 Lt sumai bei atliktų darbų aktą už grindų betonavimo darbus 10 849,55 Lt sumai (T. 1, b. l. 60-61). 2008-10-13 UAB „ZSTATYBA“ išrašė V. V. PVM sąskaitą-faktūrą ZST Nr. 800021 15 261,88 Lt sumai, nurodė apmokėti iki 2008-12-15 (T. 1, b. l. 62).
 6. Už 2008 m. spalio mėn. atliktus darbus UAB „ZSTATYBA“ trečiajam asmeniui UAB „Amilista“ surašė atliktų darbų aktus 10 401,15 Lt sumai už grindų betonavimo darbus bei 4 132,84 Lt sumai už ardymo, betonavimo darbus (T. 1, b. l. 135-136). Šių aktų pagrindu 2008-10-22 UAB „ZSTATYBA“ pateikė UAB „Amilista“ apmokėjimui 14 534 Lt PVM sąskaitą faktūrą ZST Nr. 800021 (T. 1, b. l. 98).
 7. Pagal UAB „Amilista“ kreditorių sąrašą 2009-06-30 UAB „Amilista” buvo skolinga UAB „ZSTATYBA“ 14 534 Lt (T. 1, b. l. 99-100).
 8. 2009-07-29 UAB „ZSTATYBA“ nusiuntė V. V. Priminimą dėl skolos sumokėjimo, nurodė, kad V. V. nėra apmokėjusi 15 261,88 Lt skolos pagal PVM sąskaitą-faktūrą ZST Nr. 800021 (T. 1, b. l. 63).
 9. 2009-09-23 UAB „ZSTATYBA“ surašė Kreditinę PVM sąskaitą faktūrą UAB „Amilista“ 14 534 Lt sumai (T. 1, b. l. 133).
 10. Vilniaus apygardos teismas 2009-11-26 nutartimi iškėlė bankroto bylą Nr. UAB „Amilista“ (civilinė byla Nr. B2-3451-232/2012).

9Novacija yra vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. Tai vieno ar kelių prievolės esminių elementų (prievolės šalies, dalyko, įvykdymo būdo) naujumas, dėl kurio visiškai arba iš dalies pasibaigia prievolė vienai ar visoms jos šalims. Pagal CK 6.141 straipsnio 1 dalį novacijos samprata reiškia, kad prievolė baigiasi, jeigu šalys vietoje esamos prievolės savo susitarimu sukuria pradinę prievolę pakeičiančią naują prievolę, turinčią skirtingą negu ankstesnioji prievolė dalyką ar skirtingą įvykdymo būdą. Novacija taip pat laikoma pradinio skolininko pakeitimas nauju, kai pradinį skolininką kreditorius atleidžia nuo prievolės įvykdymo. Prievolės šalies pasikeitimas kaip prievolės novacija yra kvalifikuojama tam tikrais atvejais. Pagal CK 141 straipsnio 1 dalį pradinio skolininko pasikeitimas nauju yra novacija, kai kreditorius pradinį skolininką atleidžia nuo prievolės įvykdymo. Šiuo atveju novacija galima be pradinio skolininko sutikimo. Kitas atvejis, numatytas šioje normoje kaip šalies novacija, yra ankstesnio kreditoriaus pakeitimas nauju, kai skolininkas atleidžiamas nuo prievolės įvykdymo ankstesniam kreditoriui. Jeigu šalių pasikeitimas sutartyje neatitinka šių reikalavimų, sutartiniai santykiai gali būti kvalifikuojami kaip reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas, teisių ir pareigų perleidimas (perkėlimas, perdavimas ar kt.) pagal šalių konkrečią sutartį (CK 6.101, 6.115, kiti straipsniai).

10Dėl prievolės pasibaigimo novacija turi būti prievolės šalių susitarimas, nes novacija nepreziumuojama. Ji turi būti aiškiai išreikšta. Jeigu yra prievolės šalies novacija, tai dėl jos turi susitarti pradinės ir naujos prievolės šalys, išskyrus atvejus, kai įstatymo nustatyta, kad tam tikrų asmenų sutikimas nereikalingas (pvz., CK 6.141 straipsnyje nustatytas atvejis, kai novacija galima be pradinio skolininko sutikimo). Šalių susitarimas dėl novacijos gali būti išreiškiamas vienoje ar keliose sutartyse arba kitokiu būdu.

11Sprendžiant šioje byloje dėl to, ar įvyko novacija, ar ne, būtina aiškintis ginčo šalių santykius nustatančių sutarčių nuostatas. Esant ginčui dėl įvykusios novacijos, sutartis aiškintina pagal CK 6.193 straipsnyje nustatytas taisykles, taip pat remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Aiškinant sutartį turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 straipsnio 1 dalis), derinant subjektyvų sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize. Atsakovė V. V. sudarė rangos sutartis tiek su ieškovu UAB „ZSTATYBA“, tiek su trečiuoju asmeniu UAB „Amilista“. Tretysis asmuo UAB „Amilista“ 2008-04-10 rangos sutartimi įsipareigojo atlikti Skysto mėšlo rezervuaro statybos darbus bei įrengti mėšlo siurblius, o ieškovas UAB „ZSTATYBA“ pagal 2008-06-25 Rangos sutartį įsipareigojo atlikti srutų surinkimo kanalų įrengimą. 2008-08-07 V. V. ir UAB „ZSTATYBA“ sudarė Papildomą susitarimą prie 2008-06-25 Rangos sutarties, kuriuo rangovas įsipareigojo atlikti papildomus ardymo, betonavimo ir grindų betonavimo darbus. Papildomame susitarime nurodyta, kad su rangovu UAB „ZSTATYBA“ atsiskaito užsakovas V. V.. Šio susitarimo, kitų sutarčių tekste nėra minima UAB „Amilista“, nėra numatyta, kad rangovas darbus atlieka už UAB „Amilista“ ar kad apmokėti už atliktus darbus įsipareigoja UAB „Amilista“. Aiškinant sutartį būtina vadovautis ne tik CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, bet ir CK 1.5 straipsnyje nurodytais bendraisiais teisės principais. Aiškinant sutartį, jos šalių tikruosius ketinimus tam tikrais atvejais gali atskleisti ir šalių elgesys po sutarties sudarymo. Ieškovas UAB „ZSTATYBA“ darbų atlikimo aktus bei PVM sąskaitą-faktūrą apmokėjimui pateikė tiek atsakovei V. V., tiek trečiajam asmeniui UAB „Amilista“, tačiau V. V. PVM sąskaita-faktūra pateikta 2008-10-13, o UAB „Amilista“ - 2008-10-22, todėl darytina išvada, kad kreditorius UAB „ZSTATYBA“ nesutiko atleisti pradinio skolininko V. V. nuo prievolės sumokėti 15 261,88 Lt skolą. Kadangi konstatuoti novacijai turi būti aiškiai išreikšta sutarties šalių valia, o šiuo atveju to nebuvo, priešingai, pateikti įrodymai patvirtina, kad UAB „ZSTATYBA“ nesutiko, kad skolininkės prievolė pasibaigtų, konstatuotina, kad novacijos pagrindu V. V. prievolė sumokėti už jai suteiktas paslaugas nepasibaigė. Taip pat nei vienoje iš bylos šalių sudarytų rangos sutarčių ar susitarimų nėra nurodyta apie skolos ar prievolių perkėlimą ar perdavimą iš vieno skolininko kitam. Pažymėtina, kad skolos perkėlimas kitam asmeniui pagal CK 6.115 str. – 6.122 str. galimas tik tuo atveju, jei kreditorius sutinka. Skolos perkėlimo sutartis turi būti rašytinė (CK 6.118 str.). Nagrinėjamoje byloje nėra rašytinės skolos perkėlimo sutarties, nors kreditorius UAB „ZSTATYBA“ ir nurodė sutikęs, kad už atliktas paslaugas jam sumokėtų UAB „Amilista“, o ne atsakovė V. V., tačiau pažymėjo, kad CK 6.50 str. pagrindu, kreditorius prievolės įvykdymą gali priimti iš trečiojo asmens, todėl jis neprieštaravęs, kad V. V. skolą sumokėtų UAB „Amilista“. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs, kad nebuvo sudaryta rašytinės skolos perkėlimo sutartis, o kreditorius tik iš dalies sutiko su skolos perkėlimu (ką patvirtina tiek V. V., tiek UAB „Amilista“ išrašytos PVM sąskaitos-faktūros) daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju nebuvo skolos perkėlimo fakto. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias novaciją ir skolos perkėlimo institutus, todėl skundžiamas 2011-10-07 sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį tenkinti.

12Byloje pateikti darbų atlikimo aktai, 2008-10-13 PVM sąskaita-faktūra patvirtina, kad UAB „ZSTATYBA“ atliko darbus atsakovei V. V., kuri atliktus darbus priėmė, pasirašė sąskaitą faktūrą, be to, ir teismo posėdžio metu atsakovė patvirtino, kad darbai atlikti, o pateiktos sąskaitos faktūros V. V. neapmokėjo. Remiantis CK 6.38 str. ir 6.200 str. prievolės ir sutartys turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai, nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kadangi V. V. nustatytu terminu už jai atliktus darbus nesumokėjo, o, kaip jau minėta, novacijos ar skolos perkėlimo nebuvo, iš V. V. priteistina 15 261,88 Lt suma.

13CK 6.71 str. leidžia sutarties šalims susitarti, kad prievolę netinkamai įvykdžiusi šalis privalo sumokėti kreditoriui nustatyto dydžio netesybas (baudą ar delspinigius). Rangos sutarties Nr. 08/06/25/01 5.1.1 punktas numato, kad užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka rangovui 0,2 proc. neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas UAB „ZSTATYBA“ atsakovei V. V. 2008-10-13 pateikė apmokėti sąskaitą faktūrą, nurodė, kad sąskaitą apmokėti atsakovė turi iki 2008-12-15. Atsakovė PVM sąskaitos-faktūros laiku neapmokėjo, todėl turi sumokėti po 0,2 proc. nuo uždelstos sumokėti 15 261,88 Lt sumos už kiekvieną dieną nuo 2008-12-16 iki 2009-09-10, tačiau reikalavimams dėl netesybų išieškojimo yra taikomas 6 mėnesių sutrumpintas ieškinio senaties terminas, todėl iš atsakovės 0,2 proc. delspinigiai galėtų priteistini už paskutinius šešis mėnesius, t.y. 5 524,80 Lt. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl sutartinių netesybų, yra nurodęs, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. Nozdriakova v. T. Makovskis, bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008, kt.). Taigi sutartinės netesybos jau sutarties sudarymo metu apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą, o kai konstatuojamas prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo faktas, suteikia teisę jas gauti, neįrodinėjant patirtų nuostolių dydžio.

15Kartu pažymėtina, kad įstatymo teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos – netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

16Nagrinėjamoje apeliacine tvarka civilinėje byloje darytina išvada, kad šalių sutartimi sulygtos 0,2 proc. neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną yra neprotingai didelės, sudarančios 77 proc. metinių palūkanų, todėl turėtų būti sumažintos iki 0,1 proc. dydžio, kas per 6 mėnesius sudarytų 2 764 Lt. Vadovaujantis CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio palūkanos nuo priteistų sumų (20 786,68 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-09-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Ieškovas prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas UAB „ZSTATYBA“ sumokėjo 624 Lt žyminio mokesčio už ieškinį (T. 1, b. l. 4, 65), bei 1 248 Lt žyminio mokesčio už apeliacinius skundus (T. 2, b. l. 11, 80). Ieškinį patenkinus iš dalies (mažintini priteistini delspinigiai) iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 1 622,30 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 96 str.). Ieškovas taip pat nurodė turėjęs 3 400 Lt advokato pagalbos išlaidų (T. 1, b. l. 30-31, 79, 81, 156-157, T. 2, 9-10, 79, 81). Teismas konstatuoja, kad įvertinus ilgą bylinėjimosį laikotarpį, surašytų procesinių dokumentų bei teismo posėdžių skaičių, prašomos priteisti išlaidos pagrįstos, neviršijančios teisingumo ministro patvirtintų rekomendacijų, todėl iš atsakovės V. V. ieškovo UAB „ZSTATYBA“ naudai priteistinos 3 400 Lt advokato pagalbos išlaidų. Iš atsakovės taip pat priteistinos pirmosios instancijos teismo patirtos 64,42 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies antru punktu,

Nutarė

19Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

20UAB „ZSTATYBA“ ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš ūkininkės V. V. (a. k. ( - ) 15 261,88 Lt skolą, 2 764,00 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 18 025,88 Lt sumos, mokėtinas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-09-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 622,32 Lt žyminio mokesčio, 3 400 Lt advokato pagalbos išlaidų UAB „ZSTATYBA“ (į. k. 300713679) naudai.

22Priteisti iš ūkininkės V. V. (a. k. ( - ) 64,42 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje rašytine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Ieškovas UAB „ZSTATYBA“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės... 4. Utenos rajono apylinkės teismas 2011-10-07 sprendimu ieškinį atmetė, iš... 5. Ieškovas UAB „ZSTATYBA“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Utenos... 6. Atsakovė V. V. atsiliepimu prašė Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m.... 7. Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad:
 1. 2008-04-10 V. V. ir UAB... 9. Novacija yra vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. Tai vieno ar kelių... 10. Dėl prievolės pasibaigimo novacija turi būti prievolės šalių susitarimas,... 11. Sprendžiant šioje byloje dėl to, ar įvyko novacija, ar ne, būtina... 12. Byloje pateikti darbų atlikimo aktai, 2008-10-13 PVM sąskaita-faktūra... 13. CK 6.71 str. leidžia sutarties šalims susitarti, kad prievolę netinkamai... 14. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl sutartinių netesybų, yra nurodęs, kad... 15. Kartu pažymėtina, kad įstatymo teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių... 16. Nagrinėjamoje apeliacine tvarka civilinėje byloje darytina išvada, kad... 17. Ieškovas prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas UAB... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 7 d. sprendimą panaikinti ir... 20. UAB „ZSTATYBA“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš ūkininkės V. V. (a. k. ( - ) 15 261,88 Lt skolą, 2 764,00 Lt... 22. Priteisti iš ūkininkės V. V. (a. k. ( - ) 64,42 Lt procesinių dokumentų...