Byla 2S-1523-125/2011
Dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Irmos Čuchraj, Rimvidos Zubernienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „TTF Garantija“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-17 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo prašymą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo,

Nustatė

2Pareiškėjas su prašymu kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su prašymu atidėti teismo 2010-05-12 sprendimo įvykdymą ir jo įvykdymą išdėstyti vieneriems metams. Nurodo, kad bendrovė, be teismo priteistų sumų, turi kreditorinių reikalavimų bendrai 386130,02 Lt sumai. Teismo sprendimo vykdymas paralyžuotų bendrovės veiklą, dėl sunkios finansinės padėties tektų mažinti darbuotojų skaičių, padidėtų bedarbių skaičius, darbuotojų šeimos liktų be pragyvenimo šaltinio

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-06-17 nutartimi pareiškėjos prašymą atmetė. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs pareiškėjos finansinę padėtį konstatavo, kad pareiškėjas nesistengė įvykdyti bent dalį savo skolinių įsipareigojimų, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Pareiškėjas neteikė byloje daugiau jokių įrodymų apie savo turtinę padėtį, nepateikė įrodymų apie registruotą turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, neteikė taip pat įrodymų apie įmonės nurodytų skolinių įsipareigojimų įvykdymą pasibaigus ūkiniams metams. Taip pat įvertino tai, kad pareiškėjas nesistengė įvykdyti bent dalį sprendimo. Esant šių aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepagrindė teismų procesinio sprendimo vykdymo atidėjimo ir išdėstymo būtinumo, todėl prašymą atmetė.

4Atskiruoju skundu pareiškėja nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, prašo ją panaikinti ir priimti naują patenkinant pareiškėjos prašymą dėl sprendimo išdėstymo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino jos turtinę padėtį, kadangi nurodytas turtas balanse nėra realus turtas, kurį būtų galima realizuoti ir gauti pajamas. Taip pat pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į pareiškėjos atliekamų darbų sezoniškumą. Kadangi nuo lapkričio iki balandžio mėnesio jokie darbai nevyksta, todėl įmonė šiuo laikotarpiu pajamų realiai negauna. Be to, pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismas ieškovės turtinės padėties iš viso nevertino, o tik formaliai rėmėsi ieškovės paaiškinimais ir konstatavo, kad teismo sprendimo išdėstymas pažeis jos interesus.

5Ieškovė Erranto Ltd. su apeliantės atskirojo skundo motyvais nesutiko ir prašė pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėja piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, atsisakė realiai įvertinti turimą turtą, o savo materialinę padėtį grindžia tik balansine verte. Taip pat nepateikė teismui turimų sandorių vertės su užsakovais.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

8CPK284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K. v. A. T., bylos Nr. 3K-3-495/2004). Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracija v. E. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-594/2006). Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ar atidėjimo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Šios aplinkybės turėtų būti įvertintos kaip visuma ir nesant bent vienos iš šių sąlygų prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ar atidėjimo turėtų būti atmestas.

9Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovės finansinė padėtis nėra sunki, todėl ji gali vykdyti teismo sprendimu priteistas sumas. Apeliantė nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada ir nurodo, jog jos finansinė padėtis yra sudėtinga. Šiuo nagrinėjamu atveju pastebėtina, kad teismo sprendimas, kuriuo iš apeliantės buvo priteista skola įsiteisėjo 2011-03-22 Klaipėdos apygardos teismui priėmus nutartį. Nuo šio sprendimo įsiteisėjimo praėjo beveik septyni mėnesiai, tačiau pareiškėja nepateikė nei pirmosios instancijos nei apeliancinės instancijos teismui įrodymų, kad bent dalį skolos ieškovei sumokėjo. Apeliantė tik pridėjo kaip papildomus įrodymus įmonės balansą sudarytą 2011-05-31. Iš pridedamų finansinių dokumentų matyti, kad pareiškėjos finansinė padėtis nėra tokia kritinė, kad ji negalėjo bent dalimis savanoriškai sumokėti ieškovei dalį skolos iki šios nutarties priėmimo. Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjai geranoriškai nesumokėjus bent dalies skolos ieškovei, nėra teisinio pagrindo išdėstyti teismo sprendimo įvykdymo, kadangi tai suteiktų nepagrįstą pranašumą skolininkui ir būtų pažeista išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra.

10Atsižvelgdama į tai kas pasakyta, teisėjų, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl atskirojo skundo motyvais jos naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

12Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai