Byla 2A-601-178/2015
Dėl sutartinių netesybų priteisimo, trečiasis asmuo – AAS „Baltikums“, veikiantis per AAS „Baltikums“ Lietuvos filialą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Gintaro Pečiulio ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos kariuomenės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2778-553/2015 pagal ieškovo Lietuvos kariuomenės ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Teksnija“ ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centrui dėl sutartinių netesybų priteisimo, trečiasis asmuo – AAS „Baltikums“, veikiantis per AAS „Baltikums“ Lietuvos filialą.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Lietuvos kariuomenė patikslintu ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Teksnija“ ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centro (toliau - Fizinių ir technologinių mokslų centras) 151 272,60 Eur (522 314,02 Lt) sutartinių minimalių nuostolių atlyginimo ir 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t. 1, b. l. 1-4, 134-136).

5Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas UAB „Teksnija“, veikiantis pagal jungtinės veiklos 2012 m. rugpjūčio 21 d. sutartį Nr. JV-2012/1 (toliau – Jungtinės veiklos sutartis) kartu su Fizinių ir technologinių mokslų centru, 2012 m. gruodžio 4 d. sudarė Prekių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. KPS-382 (toliau – Sutartis), kuria įsipareigojo per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo (t. y. iki 2013 m. gegužės 6 d.) pristatyti ne mažiau kaip 250 vienetų lauko uniformos komplektų drėgnam orui, per 60 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo (t. y. iki 2013 m. vasario 4 d.) su ieškovu suderinti bei patvirtinti perkamų prekių darbinius etalonus, kurie atitiktų Sutarties reikalavimus. Atsakovas UAB „Teksnija“ raštu kreipėsi į ieškovą, prašydamas pratęsti produkcijos pateikimo terminą iki rugpjūčio/rugsėjo mėnesio, tačiau ieškovas 2013 m. balandžio 23 d. raštu atsakė, kad tokios galimybės nėra ir kad prekės turi būti pristatytos per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o vėluojant pristatyti prekes, bus taikoma Sutarties 11.1 punkte nurodyta atsakomybė. Pasak ieškovo, atsakovai Sutartyje nustatytais terminais prekių ieškovui nepristatė (pirmąją lauko uniformos komplektų siuntą (250 komplektų) pristatė 2013 m. rugsėjo 4 d., pavėluodami 121 dieną, antrąją prekių siuntą (250 komplektų) – 2013 m. rugsėjo 23 d., pavėluodami 19 dienų, trečiąją siuntą (260 komplektų) – 2013 m. spalio 9 d., pavėluodami 16 dienų, o visą likusį prekių kiekį (620 vienetus komplektų) – 2013 m. spalio 25 d – 2013 m. gruodžio 3 d.). Prekių darbinis etalonas buvo patvirtintas tik 2013 m. balandžio 18 d., pavėluojant 73 dienas, todėl atsakovai turi pareigą sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas. Ieškovo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas UAB „Teksnija“ su atsakovu Fizinių ir technologinių mokslų centru yra sudarę Jungtinės veiklos sutartį, abiejų atsakovų atsakomybė yra solidari (Jungtinės veiklos sutarties 4.1 p., 8.1 p.; CK 6.975 str. 3 d.).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 13 d. sprendimu iš dalies patenkino ieškovo ieškinį ir priteisė iš atsakovo UAB „Teksnija“ ieškovui 423 Eur nuostolių atlyginimo ir 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos 423 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. lapkričio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; taip pat priteisė iš ieškovo atsakovui Fizinių ir technologinių mokslų centrui 800 Eur atstovavimo išlaidų (t. 2, b. l. 88-94).

8Teismas nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog atsakovas UAB „Teksnija“ (pardavėjas) pažeidė Sutartyje nustatytus terminus. Tačiau atsakovai atsikirtinėjo į ieškinį aplinkybėmis, kad Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų laiku pateikti uniformos komplektus neįvykdė dėl ieškovo (pirkėjo) kaltės, pastarajam netinkamai nustačius pirminius techninius reikalavimus perkamiems uniformų komplektams ir Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui pakeisti techninius reikalavimus, kad uniformų komplektai būtų pagaminti su papildoma apdaila „Teflon“. Teismas, išanalizavęs pateiktą Sutarties priedą Nr. 1 (Techninė specifikacija), kuriame buvo nurodyti techniniai reikalavimai uniformos komplektams, nustatė, kad ieškovas, sudarydamas Sutartį su UAB „Teksnija“, o taip pat ir vykdydamas viešąjį pirkimą techninėje specifikacijoje, nekėlė šių komplektų audiniui reikalavimo, kad jis būtų padengtas papildoma apdaila, atstumiančia vandenį ir tepalus. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 25 straipsnio nuostatas pareiga perkamų prekių savybes apibūdinti pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje tenka perkančiajai organizacijai (ieškovui). Todėl būtent pirkėjas yra atsakingas už tinkamą techninės specifikacijos paruošimą tokiu būdu, kad būtų pasiekti viešųjų pirkimų tikslai ir būtų įsigytos reikalingos bei kokybiškos prekės. Teismo vertinimu, dėl susidariusios situacijos atsakomybė tenka ieškovui, netinkamai nustačiusiam viešojo pirkimo sąlygas ir laiku nesureagavusiam į atsakovo UAB „Teksnija“ pastabas apie techninių reikalavimų nepakankamumą, o atsakovas UAB „Teksnija“ elgėsi atsakingai: stengėsi įrodyti techninių reikalavimų bei pagal juos gamintinos produkcijos funkcinius trūkumus ir kreipėsi į ieškovą su prašymu pratęsti produkcijos pateikimo terminus rugpjūčio/rugsėjo mėnesiams, nurodydamas, kad dėl papildomo audinio apdirbimo, t. y. sąlygos, kuri nebuvo keliama viešojo pirkimo dokumentuose ir sudarytoje Sutartyje, iškilo problemų atlikti audinio marginimą pagal Sutarties sąlygas. Tuo tarpu ieškovas, 2013 m. balandžio 18 d. nusprendęs, kad uniformos komplektai turi būti gaminami iš audinio su papildoma apdaila ir patvirtinęs atitinkamą etaloną, 2013 m. balandžio 23 d. raštu atsisakė pratęsti Sutarties vykdymo terminus. Pasak teismo, ieškovas (pirkėjas) tokiu elgesiu pažeidė bendradarbiavimo su atsakovu UAB „Teksnija“ (pareigą) ir elgėsi nepakankamai sąžiningai – nepaisant VPĮ 18 straipsnio 8 punkte numatytos galimybės keisti Sutarties sąlygas, formaliai atsakė, kad Sutarties vykdymo termino pratęsimas negalimas. Teismo nuomone, vertinant tai, kad Sutartis turi ir rangos sutarties elementų, atsakovas UAB „Teksnija“, išsiaiškinęs, kad pagal ieškovo nustatytas sąlygas pagaminus uniformos komplektus jie neatitiks funkcinės paskirties, turėjo CK 6.659 straipsnio 1 dalyje numatytą pareigą įspėti ieškovą ir sustabdyti darbą. Dėl to teismas sprendė, kad atsakovas UAB „Teksnija“, nepradėdamas gamybos iki bus išspręstas klausimas dėl užsakytos produkcijos gamybos realaus, o ne formalaus tinkamumo, elgėsi atsakingai, profesionaliai ir sąžiningai. Iš visumos nustatytų aplinkybių teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo atsakovui UAB „Teksnija“ taikyti civilinės atsakomybės už Sutartyje nustatyto termino pateikti uniformos komplektus ieškovui pažeidimą, todėl netenkino šios dalies ieškovo reikalavimo (CK 1.5 str. 4 d., 6.253 str. 5 d., 6.659 str. 1 d.).

9Tačiau, pasak teismo, nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, kad atsakovas UAB „Teksnija“ pažeidė Sutarties specialiosios dalies 4.4 punkte nustatytą įsipareigojimą per 60 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 3.4 punkte nurodytą įsipareigojimą pagaminti, parengti, suderinti su ieškovu ir patvirtinti perkamų prekių darbinius etalonus, kurie atitiktų Sutartyje ir jos priede nustatytus reikalavimus. Teismas sprendė, kad byloje nėra duomenų, jog tokia ieškovo valia iki 2013 m. vasario 4 d., t. y. iki atsakovui UAB „Teksnija“ Sutartimi nustatyto termino suderinti ir patvirtinti gaminio etaloną pabaigos, būtų pakitusi. Atsakovo UAB „Teksnija“ atstovas bylos nagrinėjimo iš esmės metu nurodė, kad ieškovo nuomonė dėl audinio papildomo apdirbimo pradėjo kisti 2013 m. kovo mėnesį. Todėl nepateisinamas yra atsakovo UAB „Teksnija“ pareigos iki 2013 m. vasario 4 d. pagaminti, parengti, suderinti su ieškovu ir patvirtinti perkamų prekių darbinius etalonus, kurie atitiktų Sutarties reikalavimus, nevykdymas. Sutarties specialiosios dalies 9.1.3 punktu už tokį pažeidimą atsakovas UAB „Teksnija“ įsipareigojo ieškovui mokėti 20 Lt šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių už kiekvieną pavėluotą dieną, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 423 EUR yra pagrįstas. Tačiau teismas sprendė, kad ši atsakomybė tenka tik atsakovui UAB „Teksnija“, atsižvelgiant į tai, kad Fizinių ir technologinių mokslų centras, būdamas ne pelno siekiančia biudžetine įstaiga, Jungtinės veiklos sutarties bei Mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros darbo atlikimo sutarties Nr. 6100-S267 pagrindu prisiimtus įsipareigojimus atliko laiku ir tinkamai. Pareigą suderinti gaminio etaloną pagal Jungtinės veiklos sutartį įvykdyti privalėjo atsakovas UAB „Teksnija“ ir atsakovo Fizinių ir technologinių mokslų centro veiksmai/neveikimas jokios įtakos šios atsakovo UAB „Teksnija“ pareigos tinkamam vykdymui negalėjo turėti ir neturėjo (CK 6.975 str. 1 d.).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Ieškovas Lietuvos kariuomenė (toliau – apeliantas) apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 13 d. sprendimo dalį, kuria atmestas apelianto ieškinys, ir priimti naują teismo sprendimą dėl šios dalies – solidariai priteisti iš atsakovų UAB „Teksnija“ ir Fizinių ir technologinių mokslų centro apeliantui 150 849,60 Eur (520 853,50 Lt) minimalių sutartinių nuostolių bei 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t. 2, b. l. 103-108). Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, neįvertino (netinkamai įvertino) byloje esančius įrodymus, nekonstatavo, kurios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai, yra nustatytos, o kurios ne, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, pažeisdamas CPK 265 straipsnio 1 dalies ir 263 straipsnio 1 dalies nuostatas. Motyvuojamojoje sprendimo dalyje teismas turėjo nurodyti nustatytas aplinkybes, įrodymus, kuriais grindžia teismo išvadas, argumentus, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus, taip pat teisės aktus, kuriais vadovavosi ir kitus teisinius argumentus, tačiau to nepadarė, taip pažeisdamas CPK 270 straipsnio 4 dalies nuostatas. Be to, teismas apsiribojo keliomis byloje nurodytomis aplinkybėmis, nevertindamas, ar šios aplinkybės neprieštarauja teisės aktams, byloje esantiems rašytiniams įrodymams ir protingumo principams, taip pat teismas netinkamai įvertino atsakovo iškviesto liudytojo (Lietuvos kariuomenės medžiagų vadybininko) pateiktus įrodymus (CPK 185 str.).
 2. Teismas be pagrindo sprendė, kad apeliantas netinkamai nustatė viešojo pirkimo sąlygas ir laiku nesureagavo į pardavėjo pastabas apie techninių reikalavimų nepakankamumą. Techninė specifikacija buvo parengta neapsiribojant griežtais reikalavimais ir buvo palikta galimybė tiekėjams siūlyti lauko uniformos komplektus, turinčius platesnes funkcines savybes nei pateikta reikalavimuose. Tačiau tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turėjo įvertinti, jog viršutinio sluoksnio audinio piešinio spalvinė gama turi būti keturių spalvų (Konkurso sąlygų 5.5 p.). Atsakovas UAB „Teksnija“ raštu informavo apeliantą, kad konkursui pateikto audinio numarginti jam nepavyko, todėl atsakovas apeliantui pasiūlė papildomą apdailą audiniui, kuri turėjo įtakos marginimo procesui, ir tai pripažino pats atsakovas rašte. Taigi atsakovas UAB „Teksnija“, pažeisdamas sąžiningumo ir rūpestingumo pareigas, dalyvaudamas konkurse, netinkamai įvertino Techninę specifikaciją bei savo galimybes tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, dėl ko privalo prisiimti atsakomybę už vėlavimą įvykdyti Sutartį (CK 6.163 str. 1 d.).
 3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantas padidino perkamos produkcijos reikalavimus, kurių įgyvendinimui Sutartyje nustatyto termino objektyviai nepakako. Apeliantas savo iniciatyva nekėlė papildomų reikalavimų audiniui, tik atsakovui UAB „Teksnija“ kelis kartus pasiūlius, apeliantas sutiko, kad pardavėjas pagerintų audinį papildoma apdaila, kadangi atsakovas UAB „Teksnija“ nurodė, jog papildomos apdailos uždėjimas turės įtakos marginimo procesui, ir šį darbą atliks savo sąskaita, tačiau Sutartyje nustatyti terminai dėl darbų atlikimo nebuvo pakeisti. Priešingai, apeliantas informavo atsakovą UAB „Teksnija“, kad prekės turi būti pateiktos laiku. Net ir tuo atveju, jei apeliantas nebūtų sutikęs dėl audinių pagerinimo, prekės nebūtų pateiktos laiku. Jeigu atsakovas UAB „Teksnija“ būtų atsakingai vykdęs savo kaip profesionalaus verslininko pareigas, dalyvaujant konkurse, nebūtų kilusi problema dėl audinio funkcinių savybių ir jo marginimo.
 4. Klaidingai įvertinęs bylos aplinkybes, teismas be pagrindo netaikė Sutarties nuostatų dėl sutartinių minimalių nuostolių atlyginimo. Byloje nėra įrodymų, kad Sutartyje nustatyti terminai būtų pakeisti (pratęsti), o teismas be pagrindo rėmėsi ne byloje esančiais oficialiais apelianto raštais dėl termino nepratęsimo, kurie atspindi tikruosius įstaigos ketinimus, bet liudytojų parodymais, kurie, be kita ko, nepatvirtina Sutarties terminų pratęsimo. Atsakovas UAB „Teksnija“ žinojo, kad apeliantas yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis krašto apsaugos sistemoje ir atliekantis ypatingo svarbumo uždavinius bei turintis specifinius poreikius, todėl itin reikšminga, kad Sutartis būtų vykdoma laiku.
 5. Nesutiktina su teismo pozicija, kad atsakomybė už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą tenka tik atsakovui UAB „Teksnija“, kadangi abu atsakovai veikė Jungtinės veiklos pagrindu. Jungtinės veiklos sutarties 2.2 punkte numatyta, kad partnerio Fizinių ir technologinių mokslų centro, kuris gali gauti pajamas iš ūkinės veiklos, įnašas į bendrą veiklą yra lauko uniformų siuvimas, šios sutarties 8.1 punkto nuostatomis pagal prievoles, susijusias su šia jungtinės veiklos sutartimi, partneriai atsako solidariai. Tai numatyta ir CK 6.975 straipsnio 3 dalyje. Tai, kad atsakovai tarpusavyje pasirašė Mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros darbo atlikimo sutartį, nepanaikina atsakovo Fizinių ir technologinių mokslų centro atsakomybės dėl nuostolių atlyginimo apeliantui.

12Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Teksnija“ prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo sprendimą, priteisti iš apelianto atsakovo UAB „Teksnija“ turėtas bylinėjimosi išlaidas (t. 2, b. l. 115-126). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Atsakovas UAB „Teksnija“ elgėsi atidžiai ir rūpestingai – stengėsi apeliantui įrodyti techninių reikalavimų bei pagal juos gamintinų prekių (uniformų) funkcinius trūkumas ir kreipėsi į apeliantą su prašymu pratęsti prekių pateikimo terminus, nurodydamas, kad dėl papildomo audinio apdirbimo (audinio padengimo apdaila „Teflon“), t. y. sąlygos, kuri nebuvo keliama viešojo pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, iškilo problemų atlikti įsipareigojimus pagal sudarytos Sutarties sąlygas.
 2. Atsakovas UAB „Teksnija“ Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus įvykdė vėlesniu nei Sutartyje numatyta terminu dėl apelianto kaltės, kuris netinkamai nustatė pirminius techninius reikalavimus įsigytoms prekėms, todėl Sutarties vykdymo metu (2013 m. balandžio 18 d.) atsirado būtinumas pakeisti techninius reikalavimus (nustatyti, kad prekės būtų pagerintos su papildoma apdaila „Teflon“).
 3. Patenkinus apelianto reikalavimus, atsakovas UAB „Teksnija“ privalėtų atlyginti tariamai apelianto patirtus daugiau nei 150 000 Eur dydžio nuostolius vien dėl to, kad buvo sąžiningas, atidus ir rūpestingas, t. y., vadovaudamasis CK nuostatomis, pasiūlė pagaminti aukštesnės kokybės uniformas už prastesnės kokybės uniformų kainą, tokiu būdu ištaisydamas apelianto parengtos techninės specifikacijos trūkumus (CK 1.5 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.158 str. 6.200 str.). To nepadarius, apeliantas būtų gavęs kokybiškai prastesnes uniformas, neatliekančias savo pagrindinės apsaugos drėgnam orui funkcijos, nors ir atitinkančias apelianto suformuluotus pirminius techninius reikalavimus.
 4. Nustačius, kad dėl atsakovo UAB „Teksnija“ buvo pavėluota pristatyti apeliantui uniformas, apelianto prašomas priteisti netesybų dydis (0,2 proc.) yra aiškiai per didelis ir mažintinas iki 0,02 proc. dydžio. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes, apelianto realiai patirtų galimų nuostolių dydį bei teismų praktiką, sutartinių netesybų dydis turėtų būti sumažintas iki 0,02 proc. nuo nepristatytų uniformų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

13Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Fizinių ir technologinių mokslų centras prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo sprendimą, priteisti iš apelianto atsakovo Fizinių ir technologinių mokslų centro turėtas bylinėjimosi išlaidas (t. 2, b. l. 127-136). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas, visapusiškai ir išsamiai ištyręs bei tinkamai įvertinęs bylos aplinkybes ir įrodymus, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, padarė pagrįstas išvadas, tinkamai išaiškino ir pritaikė civilinio proceso teisės normas bei materialinį įstatymą ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, iš dalies patenkindamas ieškinį teismo sprendime nurodytais motyvais, kurie atitinka ir 270 straipsnio 4 dalies nuostatas. Teismas įvertino ne tik apeliaciniame skunde nurodyto liudytojo parodymus, bet ir apelianto į bylą pateiktus įrodymus, teismo sprendimą priimdamas pagal įrodymų visetą.
 2. Pirmosios instancijos teismui padarius išvadą, kad nėra pagrindo atsakovui UAB „Teksnija“ taikyti civilinės atsakomybės už Sutartyje nustatyto termino pažeidimą, teisiškai neaktualus tapo atsakovų solidariosios atsakomybės taikymo klausimas. Jeigu teismas konstatuotų, kad dėl prekių pateikimo termino praleidimo yra pagrindas ir atsakovo Fizinių ir technologinių mokslų centro civilinei atsakomybei kilti, tai prašomas apelianto priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. Apeliantas nepagrindė, kad jo prašoma priteisti delspinigių suma atitinka protingumo principą, uniformos turėjo būti naudojamos šaltuoju sezonu, todėl apeliantas gegužės mėnesį (Sutartyje nustatytu terminu) gavęs uniformų komplektus, vis tiek nebūtų jų naudojęs.
 3. Atsakovas Fizinių ir technologinių mokslų centras savo įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį įvykdė tinkamai (pasiuvo uniformų komplektus), apeliantas šios aplinkybės nepaneigė. Todėl Fizinių ir technologinių mokslų centrui negali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė netesybų forma. Pareigą laiku suderinti gaminio etaloną ir pateikti prekes (uniformų komplektus) pagal Jungtinės veiklos sutartį turėjo atsakovas UAB „Teksnija“, o partneriai atsako solidariai tik pagal bendras prievoles (Jungtinės veiklos sutarties 8.1 p.; CK 6.975 str.).

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

16Be to, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliantas nenurodo absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija tokių pagrindų ex officio nenustatė. Todėl apeliacinis skundas nagrinėjamas jo teisinio ir faktinio pagrindo ribose.

17Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas ginčas, ar apeliantas Lietuvos kariuomenė pagrįstai reikalauja iš atsakovų, laiku nepristačiusių apeliantui prekių (1 000 vnt. lauko uniformos komplektų drėgnam orui), solidariai sumokėti sutartines netesybas.

18Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

19Pardavėjas pagal Sutartį įsipareigojo iki 2013 m. vasario 4 d. parengti, pagaminti ir suderinti su apeliantu prekių (lauko uniformos komplektų drėgnam orui) darbinį etaloną (Sutarties Bendrosios dalies 3.4.1. p., Specialiosios dalies 4.4 p.), tačiau šios pareigos laiku neįvykdė - darbinis etalonas buvo suderintas tik 2013 m. balandžio 18 d. Todėl teismas pardavėjui taikė civilinę atsakomybę už šį Sutarties pažeidimą ir priteisė apelianto naudai 423 Eur nuostolių atlyginimo (tik) iš UAB „Teksnija“. Šios teismo sprendimo dalies nė viena iš šalių neskundžia.

20Be to, Sutarties Specialiosios dalies 4.1.1 punkte buvo numatyta, kad pardavėjas įsipareigoja pristatyti lauko uniformos komplektus drėgnam orui (1 000 vnt. striukių lauko uniformos komplekto drėgnam orui ir 1 000 vnt. kelnių lauko uniformos komplekto drėgnam orui) per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo pagal šalių tarpusavyje suderintus ir Sutarties 3 priede pateiktus dydžius (t. 1, b. l. 7-9, 30). Byloje nėra ginčo dėl to, kad pardavėjas savo įsipareigojimų laiku neįvykdė ir prekes (1 000 vnt. lauko uniformos komplektų drėgnam orui) pateikė vėliau nei numatyta Sutartyje, tačiau šalys nesutaria, dėl kurios šalies kaltės prekės buvo pateiktos pavėluotai.

21Dėl sutartinių netesybų priteisimo

22Byloje nustatyta, kad Sutartis įsigaliojo 2013 m. gruodžio 6 d., todėl prekės apeliantui turėjo būti pristatytos iki 2013 m. gegužės 6 d. (t. 1, b. l. 35-36; Sutarties Bendrosios dalies 12. 1 p.). Sutarties vykdymo metu apeliantas iš atsakovo UAB „Teksnija“ gavo raštą, kuriame atsakovas prašė patvirtinti apelianto sprendimą prekes gaminti su vandenį atstumiančia apdaila („Teflon“) ir leisti produkciją pagal Sutartį pateikti per rugpjūčio/rugsėjo mėnesius, nurodydamas, jog apelianto pagrindinio audinio techninėje specifikacijoje nėra reikalaujama vandenį atstumiančios apdailos („Teflon“), o be šios apdailos gaminys nebus 100 proc. funkcionalus, todėl atsakovas sutinka uždėti šią apdailą viršutiniam audiniui savo sąskaita (t. 1, b. l. 37). Iš apelianto 2013 m. balandžio 23 d. rašto Nr. S-250 matyti, kad apeliantas nesutiko pratęsti Sutartyje nustatyto termino (t. 1, b. l. 38). Tačiau pirmosios instancijos teismas, įvertinęs procesinių dokumentų duomenis, šalių atstovų bei liudytojų M. M. ir V. M. paaiškinimus, nustatė, kad prekės darbinis etalonas buvo suderintas žodžiu 2013 m. balandžio 18 d., tai pripažįsta ir apeliantas. Svarbu tai, kad buvo suderintas būtent pardavėjo pasiūlytas darbinis etalonas su viršutinio audinio padengimo vandenį atstumiančia apdaila „Teflon“, ko nebuvo viešojo pirkimo dokumentuose ir pardavėjas nebuvo nurodęs pasiūlyme, pateiktame dalyvaujant viešajame pirkime. Taigi darytina išvada, jog šalys abipusiu sutarimu 2013 m. balandžio 18 d. pakeitė (papildė) Sutarties sąlygas dėl prekei keliamų reikalavimų. Byloje nėra duomenų apie tai, kad, vykdant viešojo pirkimo konkursą ar ginčo sutartį, tarp perkančiosios organizacijos (apelianto) ir dalyvių (tarp jų - ir atsakovų), būtų kilę ginčų ar neaiškumų dėl apelianto sudarytos techninės specifikacijos lauko uniformos komplekto drėgnam orui, kitaip tariant, dėl prekei keliamų reikalavimų, kurie, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, buvo aiškiai bei tiksliai nurodyti ir Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (t. 1, b. l. 17-24). Dėl to nėra pakankamai pagrįsti pirmosios instancijos teismo motyvai, kad apeliantas, pažeisdamas VPĮ 25 straipsnio reikalavimus, netinkamai nustatė viešojo pirkimo sąlygas. Tačiau teisėjų kolegija sutinka su teismu, kad apelianto elgesys, jo paties sutikimu, 2013 m. balandžio 18 d. pakeitus (padidinus) lauko uniformos komplekto reikalavimus, įtraukiant viršutinio audinio padengimą vandenį atstumiančia apdaila („Teflon“), pagrįstai pripažintas netinkamu. Jis, nepaisant savo pritarimo darbinio etalono pakeitimui, 2013 m. balandžio 23 d. raštu nesutiko pratęsti pardavėjui terminą prekėms pateikti, nors iki Sutartyje nustatyto termino pabaigos, t. y. 2013 m. gegužės 6 d., buvo likę tik 13 dienų. CK 6.200 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, o sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu (CK 6.200 str. 3 d.). Be to, civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 str. 1 d., 6.158 str.). Nagrinėjamu atveju apeliantas sutiko dėl jam gaminamų prekių kokybės (atsparumo vandeniui) pagerinimo pardavėjo sąskaita likus 13 dienų iki šių prekių pateikimo apeliantui termino pabaigos, todėl, atsižvelgiant į aukščiau nurodytus sutartiniuose santykiuose taikomus principus, turėjo tartis su pardavėju (sutikti) ir dėl naujo objektyviai protingo bei sąžiningo prekių pateikimo termino, nes akivaizdu, kad likęs 13 dienų terminas nėra protingas, o reikalavimas jo laikytis nėra sąžiningas, toks apelianto elgesys liudija apie aiškų atsisakymą bendradarbiauti. Juolab, kad Sutarties pakeitimai buvo vykdomi pavasarį (balandžio mėn.), kai tuo tarpu teikiamos prekės buvo skirtos šaltajam metų laikui.

23Kita vertus, reikšminga yra tai, jog pagal Sutartį prekės turėjo būti pateiktos per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo. Atsakovas UAB „Teksnija“ aukščiau nurodytame rašte prašė apelianto pratęsti produkcijos pateikimo galimybę per rugpjūčio/rugsėjo mėnesius. Taigi, pardavėjas prašė pratęsti Sutartyje nustatytą prekių pateikimo terminą 3-4 mėnesiams, kas leidžia teigti, jog jis pats pripažino savo realias galimybes ir buvo pasirengęs įvykdyti prievoles šio laikotarpio apimtyje. Tačiau prekės buvo pateikiamos dalimis laikotarpiu nuo tik 2013 m. rugsėjo 4 d. iki 2013 m. gruodžio 2 d. Taigi visas Sutartyje numatytas prekes (1 000 vnt. lauko uniformos komplektų drėgnam orui) pardavėjas apeliantui realiai pristatė tik 2013 m. gruodžio 2 d. (t. 1, b. l. 179-186), t.y. savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė net ir savo nurodytu (prašytu pratęsti) terminu, visas prekes pateikė praėjus faktiškai net metams laiko nuo Sutarties, pagal kurią prekės turėjo būti pateiktos per 5 mėnesius, pasirašymo.

24Apibendrinant teisėjų kolegija daro išvadą, kad prekių pristatymas apeliantui net iki 2013 m. gruodžio mėnesio užtruko ne tik dėl apelianto pakeistos pozicijos (reikalavimų įsigyjamai prekei), be kita ko, kurią lėmė pardavėjo iniciatyva, bet ir dėl pardavėjo neveikimo laiku, t. y. iki 2013 m. vasario 4 d., nesiėmus aktyvių veiksmų dėl darbinio etalono suderinimo, o vėliau – nepateisinamai ilgai gaminus prekes ir po darbinio etalono suderinimo. Dėl to teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad visa atsakomybė už tai, jog pardavėjas pavėluotai pateikė prekes, tenka tik apeliantui. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pardavėjo elgesys taip pat lėmė tai, kad prekių pristatymas užsitęsė pernelyg ilgą laiką, juolab, kad minėta, jog pats pardavėjas buvo siūlęs trumpesnius terminus, bet ir juos, nenurodydamas pateisinamų priežasčių, pažeidė. Todėl spręstina dėl pardavėjo civilinės atsakomybės už Sutartyje nustatyto termino pateikti prekes apeliantui pažeidimą.

25Pagal įstatymą, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas, numatytas įstatyme ar sutartyje (CK 6.71 str., 6.256 str. 1 d., 6.258 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tokiu atveju, kai šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan.; tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Pagal įstatymą, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, kreditoriaus patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pripažinti pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas sumažinti, bei spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi įvertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014, 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2012).

26Sutarties Bendrosios dalies 11.1 punkte nustatyta, kad, pavėlavęs pristatyti prekes per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, pardavėjas moka pirkėjui 0,2 proc. dydžio nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius. Apeliantas sutartines netesybas skaičiavo nuo 2013 m. gegužės 5 d. termino, tačiau teisėjų kolegija pripažino, jog nesąžininga ir nerealu buvo reikalauti, kad pardavėjas prekes pateiktų Sutartyje nustatytu terminu, tačiau šalims nepavyko susitarti dėl naujo termino prekėms pateikti. Teisėjų kolegijos nuomone, atkreiptinas dėmesys, kad pagal Sutarties nuostatas nuo darbinio etalono suderinimo (iki 2013 m. vasario 4 d.) iki galutinio visų prekių pateikimo (iki 2013 m. gegužės 6 d.) turėjo praeiti ne daugiau kaip 3 mėnesiai ir 2 dienos, t. y. 91 diena. Atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes, tarp jų apelianto išreikštą sutikimą dėl perkamų prekių pagerinimo pardavėjo sąskaita ir 2013 m. balandžio 18 d. sudarytą žodinį susitarimą dėl šių prekių darbinio etalono suderinimo, teisėjų kolegija sprendžia, jog teisingas, sąžiningas ir protingas terminas prekių pateikimui skaičiuotinas nuo darbinio etalono suderinimo dienos, t. y. 2013 m. balandžio 18 d., pridedant 91 dieną, t. y. per kiek dienų pagal Sutarties nuostatas nuo darbinio etalono suderinimo pardavėjas privalėjo pateikti prekes pirkėjui. Taigi konstatuotina, jog, atsižvelgiant į šios bylos faktines aplinkybes, bei vadovaujantis Sutarčių aiškinimo taisyklėmis, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, pardavėjas prekes apeliantui turėjo pristatyti iki 2013 m. liepos 18 d. (CK 1.5 str. 4 d., 6.156 str., 6.158 str.). Dėl to pakeistinas apelianto pateiktas minimalių nuostolių paskaičiavimas (t. 1, b. l. 40-41), sumažinant pradelstų dienų skaičių iki pirmosios prekių partijos pateikimo 2013 m. rugsėjo 4 d. nuo 121 iki 48 dienų (nuo 2013 m. liepos 18 d. iki 2013 m. rugsėjo 4 d.), tokiu būdu perskaičiuojant, kad apelianto minimalūs nuostoliai už šį laikotarpį sudaro ne 362 803,98 Lt (217 858,08 + 144 945,9), o 143 922,24 Lt (48 d.* 1 800,48 Lt/d. + 48 d. *1 197,9 Lt/d.). Dėl to pagal apelianto pateiktą nuostolių skaičiavimą, nurodytą 2013 m. spalio 16 d. rašto Nr. S-542 priede (t. 1, b.l. 40-41), netesybų dydis yra 229 796, 66 Lt. Pagal kitus apelianto pateiktus apskaičiavimus už vėlesnį laikotarpį – 2013 m. lapkričio 19 d. rašto S-613 priedas, 2013 m. gruodžio 6 d. rašto Nr. S-646 priedas – nurodytos netesybų sumos yra atitinkamai 54 730,93 Lt ir 17 444,69 Lt. Viso pagal Sutartyje numatytą minimalių nuostolių dydį (0,2 proc.) apelianto minimalūs nuostoliai dėl pavėluoto prekių pristatymo sudaro 301 972, 28 Lt (87 457, 22 Eur) (t. 1, b. l. 138, 140).

27Teisėjų kolegijos vertinimu, galima būtų sutikti su atsakovais, kad Sutartyje nustatytas netesybų dydis yra pakankamai didelis (0,2 proc.), tačiau nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad jos yra akivaizdžiai (aiškiai) per didelės. Kasacinio teismo yra ne kartą pabrėžta, kad netesybų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes, priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu, dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2013, 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2013). Todėl neturi pakankamo pagrindo atsakovų atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai, kad protingas ir teisingas netesybų dydis, vadovaujantis teismų praktika, yra (ir nagrinėjamu atveju galėtų būti) tik 0,02 proc. Apeliacinės instancijos teismas įvertina šios konkrečios bylos faktines aplinkybes, turinčias reikšmės sprendžiant klausimą dėl netesybų dydžio sumažinimo, o būtent, jog pardavėjas, dar dalyvaudamas viešojo pirkimo konkurse žinojo (turėjo žinoti) apie laimėjimo atveju planuojamos pasirašyti sutarties sąlygas, kadangi jos nuostatos (projektas) buvo paskelbtas kartu su viešojo pirkimo dokumentais (t. 1, b. l. 146), su 0,2 proc. dydžio sutartinėmis netesybomis pardavėjas sutiko ir pasirašydamas Sutartį. Be to, apeliantas yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis krašto apsaugos sistemoje ir atliekantis ypatingo svarbumo uždavinius bei turintis specifinius poreikius, todėl svarbu, kad įsipareigojimai jam būtų vykdomi laiku, dėl ko didesni reikalavimai netesybų dydžio aspektu gali būti pateisinami. Pažymėtina, kad pardavėjas prekes, t. y. lauko uniformų komplektus drėgnam orui, skirtus dėvėti vėsesnio/šalto/drėgno oro metu, pradėjo pateikinėti apeliantui tik rugsėjo mėn., t. y. rudenį, o visas prekes galutinai pateikė tik gruodžio mėn., t. y. jau žiemos metu, kai šios uniformos galėjo jau būti reikalingos apelianto funkcijoms vykdyti. Tuo tarpu priklausančios mokėti netesybų sumos (ne)mažinimui reikšminga yra tai, kad byloje nėra duomenų, jog apelianto veiksmai (neveikimas) po žodinio susitarimo dėl prekių darbinio etalono suderinimo iki ar po 2013 m. liepos 18 d. būtų kaip nors lėmę/turėję reikšmės prekių pristatymo galimybei (CK 6.259 str. 2 d.).

28Dėl solidarios atsakomybės

29Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas teisingai nurodo, kad už savalaikį prekių pateikimą apeliantui solidariai atsakingi abu atsakovai. Pagal bylos duomenis viešojo pirkimo konkurse abu atsakovai dalyvavo bendrai Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kooperuodami savo turtą, darbą ir žinias (Jungtinės veiklos sutarties 1.1 p.) bei pasiskirstydami įnašais į bendrą veiklą (Jungtinės veiklos sutarties 2.1-2.3 p.), tik tvarkant bendrus reikalus teisė veikti abiejų partnerių vardu buvo suteikta atsakovui UAB „Teksnija“ (Jungtinės veiklos sutarties 4.1 p.). Tuo tarpu pagal bendras prievoles, susijusias su Jungtinės veiklos sutartimi, partneriai įsipareigojo atsakyti solidariai (Jungtinės veiklos sutarties 8.1 p.). Atsakovas Fizinių ir technologinių mokslų centras įsipareigojo pasiūti 1 000 vnt. lauko uniformos komplektus (Jungtinės veiklos sutarties 2.2 p., Mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros darbo atlikimo sutarties 1.1 p., 1 priedas; t. 1, b. l. 94-98). Taigi be atsakovo Fizinių ir technologinių mokslų centro indėlio atsakovas UAB „Teksnija“ nebūtų galėjęs pateikti apeliantui prekių. Akivaizdu, jog abu atsakovai veikė bendrai ir abiejų bendrų veiksmų rezultate buvo įsipareigoję apeliantui tinkamai ir laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, nepaisant to, kad Sutartį pasirašė tik vienas (UAB „Teksnija“), nes faktiškai tokia teisė buvo suteikta jam pagal Jungtinės veiklos sutarties 4.1 punktą. Be to, ir įstatymas numato, kad visi partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai, jeigu jungtinės veiklos sutartis susijusi su ūkine komercine partnerių veikla (CK 6.975 str. 3 d.). Nors atsakovas Fizinių ir technologinių mokslų centras pagal savo įstatus yra ne pelno siekianti organizacija, tačiau tai nėra vien iš biudžeto lėšų išlaikoma organizacija, vienas iš atsakovo pajamų šaltinių pagal įstatus – lėšos, gautos iš ūkinės, mokslinės veiklos, taip pat už teikiamas paslaugas (Įstatų 42.3 p.; t. 1, b. l. 83-90). Todėl nėra pagrindo teigti, jog šio atsakovo įsipareigojimas pasiūti 1 000 vnt. lauko uniformos komplektų nėra susijęs su jo ūkine komercine veikla, dėl ko, teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju netaikytinos CK 6.975 straipsnio 1 dalies nuostatos. Šiame kontekste pastebėtina, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą apeliacinio skundo ribose, todėl klausimą dėl atsakovų solidarios atsakomybės sprendžia tik dėl sutartinių netesybų priteisimo, nesilaikius Sutarties termino dėl prekių apeliantui pateikimo (o ne dėl etalono pateikimo termino).

30Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau nurodyta, apelianto apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, o skundžiamas teismo sprendimas pakeistinas, papildomai priteisiant apelianto naudai solidariai iš abiejų atsakovų 87 457, 22 Eur minimalių nuostolių (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą pirmiau nurodytu būdu, pakeistinas ir pirmosios instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str. 5 d.). Pirmosios instancijos teisme apeliantas buvo pareiškęs ieškinį dėl 151 272,60 Eur (522 314,02 Lt) sutartinių minimalių nuostolių priteisimo. Pirmosios instancijos teismas priteisė iš atsakovo UAB „Teksnija“ 423 Eur nuostolių atlyginimo, o apeliacinės instancijos teismas padidino patenkintų apelianto reikalavimų sumą, papildomai solidariai iš atsakovų priteisdamas apelianto naudai 87 457, 22 Eur minimalių nuostolių atlyginimo. Tokiu būdu iš viso patenkinta 58 proc. apelianto ieškinio reikalavimų (87 457, 22 / 151 272,60*100). Už 151 272,60 Eur (522 314,02 Lt) dydžio ieškinį apeliantas, jeigu nebūtų atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, būtų turėjęs sumokėti 2 670,87 Eur žyminį mokestį (2 027 + (151 272,60 – 86 886)*1%; CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Ieškovo ieškinys buvo patenkintas 58 proc.: dalis (423 Eur / 151 272,60 Eur) ieškinio reikalavimų buvo patenkinta tik atsakovo UAB „Teksnija“ atžvilgiu, o kita dalis (87 457, 22 Eur/151 272,60 Eur) – solidariai abiejų atsakovų atžvilgiu. Pagal 96 straipsnio 1 dalį bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Taigi, iš atsakovų valstybei iš viso priteistina 1 549 Eur žyminio mokesčio (2 670,87*58%): iš atsakovo Fizinių ir technologinių mokslų centras – 772 Eur žyminio mokesčio už ieškinį, o iš atsakovo UAB „Teksnija” – 777 Eur žyminio mokesčio už ieškinį. Be to, atsižvelgiant į atmestų ieškovo reikalavimų dydį (42 proc.), sumažintina iš apelianto atsakovui Fizinių ir technologinių mokslų centrui priteista atstovavimo išlaidų suma nuo 800 Eur iki 336 Eur (800 Eur*42%; CPK 93 str. 5 d., 98 str. 1 d.).

33Apeliantas nurodė, kad apeliacinio skundo suma – 150 849,60 Eur, už tokio dydžio turtinį reikalavimą mokėtinas 2 666,64 Eur dydžio žyminis (2 027 + (150 849,60 – 86 886)*1%; CPK 80 str. 1 d. 1 p., 4 d.). Apeliacinės instancijos teismas patenkino 58 proc. apelianto apeliacinio skundo (87 457, 22 Eur / 150 849,60 Eur), todėl iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistina po 773 Eur (2 666,64 Eur*58% = 1 546,65 Eur) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (CPK 96 str. 1 d., 302 str.). Be to, iš dalies tenkintinas atsakovo Fizinių ir technologinių mokslų centro prašymas dėl atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme iš apelianto priteisimo. 2004 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (originali redakcija) nurodyta, kad priteistinas užmokesčio už advokato teisines paslaugas, surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą, maksimalus dydis yra 1,5 MMA, kuri atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymo metu (2015 m. kovo mėn. 12 d.) buvo 300 Eur. Todėl iš apelianto atsakovo Fizinių ir technologinių mokslų centro naudai priteistina 189 Eur (300*1,5 = 450 Eur; 450 Eur*42% = 189 Eur) išlaidų už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme (t. 2, b. l. 138-141; CPK 98 str. 1, 5 d., Rekomendacijų 8.11 p.).

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 13 d. sprendimą pakeisti ir teismo sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

36„Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Teksnija“, į. k. 125816457, ieškovui Lietuvos kariuomenei, į. k. 188732677, 423 Eur (keturis šimtus dvidešimt tris eurus) minimalių nuostolių atlyginimo.

37Priteisti solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Teksnija“, į. k. 125816457, ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centro, į. k. 302496128, ieškovui Lietuvos kariuomenei, į. k. 188732677, 87 457, 22 Eur (aštuoniasdešimt septynis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 22 centus) minimalių nuostolių atlyginimo.

38Priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Teksnija“ ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centro ieškovui Lietuvos kariuomenei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. lapkričio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

39Atmesti kitą ieškovo Lietuvos kariuomenės ieškinio dalį.

40Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Teksnija“ 777 Eur (septynis šimtus septyniasdešimt septynis eurus), o iš atsakovo Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centro – 772 Eur (septynis šimtus septyniasdešimt du eurus) žyminio mokesčio už ieškinį.

41Priteisti iš ieškovo Lietuvos kariuomenės atsakovui Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centrui 336 Eur (tris šimtus trisdešimt šešis eurus) atstovavimo išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme.“

42Priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Teksnija“ ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centro valstybei lygiomis dalimis po 773 Eur (septynis šimtus septyniasdešimt tris eurus) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

43Priteisti iš ieškovo Lietuvos kariuomenės atsakovui Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centrui 189 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt devynis eurus) atstovavimo išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Lietuvos kariuomenė patikslintu ieškiniu prašė priteisti... 5. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas UAB „Teksnija“, veikiantis pagal... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 13 d. sprendimu iš dalies patenkino... 8. Teismas nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog atsakovas UAB... 9. Tačiau, pasak teismo, nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, kad... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Ieškovas Lietuvos kariuomenė (toliau – apeliantas) apeliaciniame skunde... 12. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Teksnija“ prašo atmesti... 13. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Fizinių ir technologinių mokslų... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 16. Be to, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329... 17. Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas ginčas, ar apeliantas Lietuvos... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Pardavėjas pagal Sutartį įsipareigojo iki 2013 m. vasario 4 d. parengti,... 20. Be to, Sutarties Specialiosios dalies 4.1.1 punkte buvo numatyta, kad... 21. Dėl sutartinių netesybų priteisimo... 22. Byloje nustatyta, kad Sutartis įsigaliojo 2013 m. gruodžio 6 d., todėl... 23. Kita vertus, reikšminga yra tai, jog pagal Sutartį prekės turėjo būti... 24. Apibendrinant teisėjų kolegija daro išvadą, kad prekių pristatymas... 25. Pagal įstatymą, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę... 26. Sutarties Bendrosios dalies 11.1 punkte nustatyta, kad, pavėlavęs pristatyti... 27. Teisėjų kolegijos vertinimu, galima būtų sutikti su atsakovais, kad... 28. Dėl solidarios atsakomybės... 29. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas teisingai nurodo, kad už savalaikį... 30. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau nurodyta, apelianto apeliacinis skundas... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą pirmiau nurodytu būdu,... 33. Apeliantas nurodė, kad apeliacinio skundo suma – 150 849,60 Eur, už tokio... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 35. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 13 d. sprendimą pakeisti ir teismo... 36. „Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Teksnija“, į.... 37. Priteisti solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės... 38. Priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Teksnija“ ir... 39. Atmesti kitą ieškovo Lietuvos kariuomenės ieškinio dalį.... 40. Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Teksnija“... 41. Priteisti iš ieškovo Lietuvos kariuomenės atsakovui Valstybinio mokslinių... 42. Priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Teksnija“ ir... 43. Priteisti iš ieškovo Lietuvos kariuomenės atsakovui Valstybinio mokslinių...