Byla e2S-130-258/2018
Dėl antstolio D. K. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0174/17/00095, suinteresuotasis asmuo UAB „Baltijos kredito sprendimai“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundą dėl antstolio D. K. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0174/17/00095, suinteresuotasis asmuo UAB „Baltijos kredito sprendimai“.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. pareiškėja kreipėsi su skundu, prašydama panaikinti antstolio D. K. 2017 m. rugpjūčio 18 d. patvarkymą Nr. S-17-174-7125. Nurodė, jog antstolio yra užvedęs vykdomąją bylą Nr. 0174/17/00096 pagal išieškotojo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ pareiškimą dėl skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“. 2017 m. rugpjūčio 24 d. pareiškėjas gavo 2017 m. rugpjūčio 18 d. antstolio priimtą patvarkymą, kuriuo antstolis skolininkei priklausančiam turtui paskyrė pakartotinę ekspertizę ir pavedė ją atlikti UAB „OBER HAUS“. Pareiškėja nurodo, jog nesutinka su antstolio priimtu patvarkymu, kadangi vertintojas UAB „CAPITAL vertinimas“, vertindamas pareiškėjo turtą – prekybos pastatą su kavinės, vaistinės ir administracinėmis patalpomis, esantį Šeškinės g. 22, Vilniuje, neįvertino pastato 2 ir 3 aukštų, kuriuose yra įrengti butai. Pareiškėjos teigimu, būtų pakakę pavesti UAB „CAPITAL vertimas“ ištaisyti nustatytus trūkumus ir atlikti papildomą vertinimą, o ne skirti pakartotinę ekspertizę, pavedant ją atlikti kitam turto vertintojui. Dėl tokių antstolio veiksmų pareiškėja mano, jog pabrangs vykdymo procesas, kadangi reikės mokėti už abi ekspertizes. Pareiškėjos nuomone, antstolis nesielgia sąžiningai, kadangi prieš tai neišnaudojęs galimybės duoti papildomus nurodymus esamam turto vertintojui UAB „CAPITAL vertinimas“ nepagrįstai didina vykdymo išlaidas.
 2. Antstolis su skundu nesutiko ir nurodė, jog turtas buvo įvertintas netinkamai, kadangi vertinimo metu nebuvo įvertintos pastato 2 ir 3 aukšto patalpos, kuriose yra įrengti butai. Atliktas turto vertinimas antstoliui sukėlė abejonių, todėl siekdamas tinkamai įvertinti areštuotą turtą bei siekdamas užtikrinti vykdymo proceso teisėtumą nusprendė, kad yra pagrindas skirti pakartotinę rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Su pareiškėjos samprotavimais, kad paskyrus pakartotinę ekspertizę pabrangs vykdymo procesas antstolis nesutiko, kadangi priimtame patvarkyme aiškiai nurodė, jog UAB „CAPITAL vertinimas“ anuliavo antstoliui išrašytą sąskaitą už atliktą turto vertės nustatymo ekspertizę. Taip pat antstolis pažymėjo, jog pareiškėja, teigdama skundą dėl antstolio veiksmų, nurodė visiškai skirtingas aplinkybes dėl paskirtos turto vertinimo pakartotinės ekspertizės, negu teikdama savo 2017 m. rugpjūčio 28 d. pareiškimą dėl skundžiamu patvarkymu paskirtos ekspertinės įstaigos. Todėl antstolio nuomone skolininkė, nesąžiningai naudodamasi savo procesinėmis teisėmis siekia vilkinti vykdymo procesą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 17 d. nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad UAB „CAPITAL vertinimas“ atlikus turto vertės nustatymo ekspertizę antstoliui kilo abejonių dėl turto įkainojimo, todėl antstolis priėmė 2017 m. rugpjūčio 18 d. patvarkymą, kuriuo skyrė pakartotinę rinkos vertės nustatymo ekspertizę, pavedė ją atlikti UAB „OBER HAUS“ bei nutarė sprendimą, ar vadovautis UAB „CAPITAL vertinimas“ 2017 m. liepos 4 d. ekspertizės aktu ir jame pateikta išvada dėl areštuotu turto vertės, o taip pat dėl galimo pateiktos apmokėti 2017 m. liepos 31 d. sąskaitos serija SF Nr. 04217 grąžinimo, priimti gavus ir įvertinus pakartotinės ekspertizės išvadas.
 3. Teismas nesutiko su pareiškėjos teiginiais, kad pareiškėjai teks sumokėti už abi ekspertizes ir tuo bus neproporcingai pažeisti skolininkės interesai, nes UAB „CAPITAL vertinimas“ pateikta 2017 m. liepos 31 d. sąskaita serija CV Nr. 04217 yra anuliuota 2017 m. rugpjūčio 30 d. kreditine sąskaita faktūra serija CVGR Nr. 0021. Teismas nurodė, kad mokėti už UAB „CAPITAL vertinimas“ atliktą ekspertizę pareiškėjai nereikia ir vykdymo išlaidos dėl šios atliktos turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės nepadidės.
 4. Teismas sprendė, kad pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, jog UAB „OBER HAUS“ atlikto vertinimo kaina bus neabejotinai didesnė nei UAB „CAPITAL vertinimas“ atlikto pagrindinio bei papildomo vertinimo (CPK 178 str.). Be to, turto vertintojas, kuris atlikdamas pastato vertinimo neatlieka 2 ir 3 aukštų, kuriuose yra 30 butų, vertinimo padarė labai grubų pažeidimą, leidžiantį abejoti jo galimybės tinkamai atlikti vertinimo darbus. Todėl antstolis pagrįstai skyrė ne papildomą, o pakartotinę ekspertizę atlikti kitam asmeniui.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-10-17 panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, panaikinant antstolio D. K. patvarkymą Nr. S-17-174-7215 vykdomojoje byloje Nr. 0174/17/00095.
 2. Nurodo, kad antstolis nepagrįstai pakartotinę ekspertizę pavedė atlikti naujam turto vertintojui, t. y. UAB „OBER-HAUS“. Pareiškėjos manymu, priešingai nei teismas nurodė nutartyje, tikslingiau buvo skirti įpareigojimą buvusiam vertintojui UAB „CAPITAL vertinimas“ ištaisyti nustatytus trūkumus ir atlikti papildomą vertinimą. Tokiu būdu UAB „CAPITAL vertinimas“ būtų galėjusi atlikti tik pastate esančių butų papildomą vertinimą. Tuo tarpu naujai paskirtas vertintojas UAB „OBER-HAUS“ privalės atlikti viso pastato vertinimą iš naujo. Dėl tos priežasties UAB „OBER-HAUS“ pasiūlyta pastato vertinimo kaina bus neabejotinai didesnė, nei kad UAB „CAPITAL vertinimas“ kaina už papildomą vertinimą.
 3. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 17 d. nutartį palikti nepakeistą bei priteisti suinteresuotam asmeniui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 4. Atsiliepime nurodo, kad antstoliui kilusios abejonės yra visiškai pagrįstos ir logiškos. Susipažinus su CAPITAL ekspertize, akivaizdu, kad ji atlikta netinkamai nes CAPITAL net neatsižvelgė į tai, jog pastate, be kita ko, yra ne tik administracinės, vaistinės ir kavinės patalpos, tačiau 2 ir 3-iame aukštuose yra įrengta 30 butų, kurie ekspertizėje apskritai nėra nurodyta ir vertinta. Teismas pagrįstai nurodė, kad CAPITAL ekspertizėje buvo atlikti grubūs pažeidimai, kurie akivaizdžiai leidžia abejoti CAPITAL galimybėmis tinkamai atlikti turto vertinimo darbus. Dėl šios priežasties visiškai pagrįstai buvo skirta OBER HAUS ekspertizė, o ne CAPITAL atliktos ekspertizės patikslinimas. Išieškotojo vertinimu, ne naujo eksperto paskyrimas, o būtent skolininkės nepagrįsti skundai dėl visų antstolio atliekamų vykdymo veiksmų vilkina visą išieškojimo procesą. Nuoseklūs skolininkės veiksmai skundžiant kiekvieną antstolio veiksmą yra nukreipti būtent į vykdymo proceso komplikavimą ir vilkinimą. Pažymėjo, kad nepateikta jokių įrodymų, kurie leistų teigti, jog OBER HAUS ekspertizės kaina bus didesnė nei CAPITAL atliktos pagrindinės ekspertizės ir papildomo vertinimų kainos.

6IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7Atskirasis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.
 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su vykdomosios bylos sustabdymo institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.
 3. Byloje vertinamas nutarties, kuria netenkintas skundas dėl antstolio veiksmų, pagrįstumas bei teisėtumas.
 4. Pareiškėja nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi tuo pagrindu, kad buvo paskirta pakartotinė ekspertizė pastato, esančio Šeškinės g. 22, Vilniuje, vertei nustatyti.
 5. CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai.
 6. Nagrinėjamu atveju pakartotinė ekspertizė buvo paskirta dėl to, kad UAB „CAPITAL vertinimas“ atlikus turto vertės nustatymo ekspertizę antstoliui kilo abejonių dėl turto įkainojimo, nes turto vertintojas pareiškėjo turtą – prekybos pastatą su kavinės, vaistinės ir administracinėmis patalpomis, esantį Šeškinės g. 22, Vilniuje, neįvertino pastato 2 ir 3 aukštų, kuriuose yra įrengti butai. Siekiant išsamaus ir tikslaus turto įvertinimo antstolis paskyrė atlikti pakartotinę ekspertizę naujam turto vertintojui – UAB „Ober Haus“. Pareiškėjos nurodomi argumentai, kad šio turto vertintojo kaina bus didesnė nei UAB „CAPITAL vertinimas“ nelaikytini teisiškai reikšmingais argumentais, nes jie nepagrįsti jokiais įrodymais. Pareiškėja nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad UAB „Ober Haus“ atliks turto vertinimą už daug didesnę kainą nei UAB „CAPITAL vertinimas“ ir dėl to pareiškėjai tenkančios mokėti vykdymo išlaidos padidės. Be to, pareiškėja nepagrįstai nurodo, kad buvo tikslingiau įpareigoti turto vertintoją UAB „CAPITAL vertinimas“ atlikti papildomai neįvertintų patalpų vertinimą, nei paskirti naują turto vertintoją. Kaip byloje nustatyta, UAB „CAPITAL vertinimas“ išrašyta sąskaita už turto įvertinimą buvo anuliuota, todėl pareiškėjai nereikės mokėti už dvi ekspertizes ar kitaip bus pažeisti jos interesai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, antstolis pagrįstai sprendė, kad tikslingiau pavesti atlikti turto ekspertizę kitam turto vertintojui, nes pirmojo turto vertinimo metu padarytos klaidos bei neišsamiai įvertintas turtas pagrįstai antstoliui sukėlė abejonių dėl šio turto vertintojo galimybių atlikti objektyvų vertinimą pavedant jam atlikti pakartotinę ekspertizę. Atsižvelgiant į tai, antstolio veiksmai skiriant pakartotinę ekspertizę tam, kad būtų pašalinti visi neaiškumai atliekant nuo skaidresnę procedūrą pripažintini teisėtais.
 7. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, jog kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Esant minėtai nuostatai, vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainojamas objektyviai, maksimaliai artima esančiai rinkoje turto rinkos kainai. Todėl kritiškai vertintini pareiškėjos teiginiai dėl ekonomiškumo, operatyvumo principo pažeidimo, nes teisingai neįvertinus turto, gali būti pažeisti tiek išieškotojo, tiek ir pačios skolininkės interesai, o jiems ginčijant varžytynių rezultatus, išieškojimo procedūros gali dar labiau užsitęsti, kas reikštų pareiškėjos patirtus didesnius nuostolius.
 8. Esant išvardintoms aplinkybėms, atskirasis skundas atmetamas, paliekant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 17 d. nutartį nepakeistą.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai