Byla e2YT-1072-860/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant Kristinai Račkauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams R. V. ir adv. Renatai Narbutienei, suinteresuoto asmens – UAB „Seldra“, atstovui adv. Andriui Baranskiui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo ŽŪB „Nemėžis“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims – UAB „Seldra“, UAB „Ajesta“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos, VĮ Turto bankui, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

4Pareiškėjas ŽŪB „Nemėžis“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, t.y. kad ŽŪB „Nemėžis“ nuosavybės teise valdo:

51) 1235 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „a1“, unikalus Nr. 4400-0621-0664;

62) 1287 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „a3“, unikalus Nr. 4400-0621-0764;

73) 3677 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „a4“, unikalus Nr. 4400-2015-5550;

84) 990 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „b1“, unikalus Nr. 4400-0621-0820;

95) 76,16 kv.m. ploto estakadą, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „r1“, unikalus Nr. 4400-0621-1932,

10esančius Arklių g. 1, Nemėžio sen., Vilniaus r.

11Pareiškime nurodė, kad Vilniaus rajono Nemėžio kaimo „Naujas gyvenimas“ kolūkio teritorijoje buvo pastatytas ir įrengtas 75 traktorių technikos kiemas, kurį sudarė šie pastatai, įrenginiai ir konstrukcijos: 75 traktorių mechaninės dirbtuvės; požeminiai tepalų rezervuarai; atsarginių detalių sandėlis; 60 vietų automašinų garažas; 20 kombainų garažas; 32 vietų žemės ūkio mašinų garažas; 60 vietų traktorių garažas; degalinė; mašinų plovimo aikštelė ir estakada; technikos pakrovimo – iškrovimo rampa; 2 x 100 kubinių metrų talpos priešgaisriniai rezervuarai; katilinė; transformatorinė; 51/s apytakinė sistema; naftos gaudytuvas; 0,4 kw elektros transformatorinė. Pažymėjo, kad šis kompleksas buvo statomas 2 etapais. I – os eilės paleidimo kompleksas buvo užbaigtas 1984 m. Valstybinei priėmimo naudoti komisijai surašant aktą, kuris buvo patvirtintas 1984-12-03. Iš atliktų statybos ir montavimo darbų priėmimo perdavimo akto Nr. 366 matyti, kokie statiniai buvo priimti naudoti pagal aukščiau nurodytą aktą, kokia yra kiekvieno jų sąmatinė vertė, ir už kokią sumą buvo atlikti darbai iki 1984 m. gruodžio mėnesio. Iš šio akto matyti, kad kartu su kitais pastatais ir statiniais buvo pastatyta mašinų plovimo aikštelė su estakada, kitos aikštelės bei privažiavimo prie pastatų keliais. Likusi dalis pastatų ir statinių, įėjusių į šį projektą, buvo pastatyti ir priduoti naudoti vėliau. Taigi, 2 vienetai aikštelių, vienoje iš jų yra statinys – estakada, buvo pastatyti ir priduoti pagal minėtą priėmimo naudoti valstybinės komisijos aktą (aikštelė bei aikštelė su estakada buvo pastatytos iki 1984 m. gruodžio pabaigos), kurie įėjo į priimtą naudoti objektą – 75 traktorių technikos kiemo sudėtį, kartu su kitais pastatais ir statiniais, bei buvo užfiksuoti kolūkio buhalteriniuose dokumentuose. Kitos dvi aikštelės buvo pastatytos vėliau, t.y. 1989 m. pagal 1989-02-07 sutartį tarp „Naujo gyvenimo“ kolūkio ir Vilniaus kelių statybos valdybos Nr. 9. 1988-11-21 Vilniaus rajono Nemėžio kaime buvusio kolūkio „Naujas gyvenimas“ pavadinimas buvo pakeistas į „Nemėžis“, o pastarasis vėliau buvo reorganizuotas į žemės ūkio įmonę „Nemėžis“. Ši įmonė 1992 m. buvo privatizuota pasirašant pajus ir tapo Vilniaus rajono žemės ūkio bendrove „Nemėžis“. Šiai bendrovei nuosavybės teise perėjo žemės ūkio produkcijos gamybos techninis komplektas, įskaitant ir 75 traktorių technikos kiemą, esantį adresu Nemėžio k., Vilniaus r., dabartinis adresas Arklių g. 1, Nemėžio k., Vilniaus r. Teigė, kad ŽŪB „Nemėžis“ pajų pasirašymo sutarties Nr. 8 pagrindu įsigijo visą privatizavimo objektą, t.y. žemės ūkio produkcijos gamybinį techninį komplektą, esantį Nemėžio k., Vilniaus r. 1992-05-18 buvo išduotas laikinas nuosavybės teisės liudijimas, kuriame nurodyta, kad ŽŪB „Nemėžis“ priklauso visas gamybinis technologinis komplektas, kurio vertė sudaro 15 681 050 rub. 1992-08-01 priėmimo – pardavimo akto išrašo Nr. 1 pagrindu pareiškėjas įregistravo nuosavybės teises į nekilnojamuosius daiktus, esančius Arklių g. 1, Nemėžio k., Vilniaus r. Pažymėjo, kad šiame išraše iš priėmimo – perdavimo akto buvo įrašyti tik pastatai, esantys 75 traktorių technikos kieme. Aikštelė ir priešgaisriniai vandens rezervuarai buvo įregistruoti teismo sprendimo pagrindu. Pareiškėjas, atsižvelgdamas į tai, kad nuo privatizavimo momento iki šiol nėra įregistruota nuosavybės teisė į tris aikšteles ir į aikštelę su estakada, esančius 75 traktorių technikos kieme, kreipiasi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, t.y. kad valdo keturias aikšteles ir estakadą nuosavybės teise. Pareiškėjas teigė, kad yra visos sąlygos šiam juridiniam faktui nustatyti, t.y. jis teisės aktų nustatyta tvarka buvo įgijęs nuosavybės teisę į tris aikšteles ir aikštelę su estakada, privatizuodamas 75 traktorių technikos kiemo komplektą; nėra išlikęs 1992-08-01 priėmimo – perdavimo aktas, iš kurio turinio būtų galima matyti, kokie daiktai buvo perduoti privatizuojant žemės ūkio įmonės turtą, kuris būtų pagrindas įregistruoti nuosavybės teises viešame registre. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad jis minėtą turtą valdo kaip savo, moka nekilnojamojo turto mokestį, žemės mokestį.

12Suinteresuotas asmuo – Valstybinės mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, pateiktame atsiliepime aiškios pozicijos nagrinėjamu klausimu neišreiškė.

13Atsiliepime nurodė, kad ginčo žemės sklypai, kuriuos perėjimo valstybei atveju administruotų Nacionalinė žemės tarnyba, o ne VMI prie FM, tad civilinė byla nėra susijusi su VMI prie FM teisėmis ir pareigomis. Suinteresuoto asmens nuomone, ši byla yra susijusi su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teisėmis ir pareigomis, tad ši tarnyba turi būti įtraukta į bylą suinteresuotu asmeniu.

14Suinteresuotas asmuo - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius), pateiktame atsiliepime taip pat neišreiškė aiškios pozicijos nagrinėjamu klausimu.

15Atsiliepime nurodė, kad prašomas nustatyti juridinis faktas nepatenka į inspekcijos kompetenciją. Tačiau pažymėjo, kad duomenų apie pradėtas savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūras, susijusias su pareiškėjo nurodomomis aikštelėmis, šiuo metu inspekcijoje nėra.

16Suinteresuotas asmuo – VĮ Turto bankas, teismui atitinkamai 2016-03-03 ir 2016-03-04 pateikė 2 atsiliepimus, kuriuose prašoma bylą spręsti teismo nuožiūra.

17Viename iš atsiliepimų pažymėta, kad VĮ Turto bankas duomenų apie Vilniaus rajono Nemėžio kaimo „Naujasis gyvenimas“ kolūkio pertvarkymą į Žemės ūkio bendrovę „Nemėžis“ ir jai priklausiusį turtą neturi, kadangi tokių įmonių privatizavimą vykdė Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymo 7 straipsnyje nustatyti subjektai, o privatizuojamos įmonės turto inventorizavimą ir perkainojimą buvo įpareigota atlikti tokios bendrovės administracija. Atkreipė dėmesį, kad į bylą pateikti pareiškėjo rašytiniai įrodymai nepatvirtina tos aplinkybės, jog minėti nekilnojamojo turto objektai, po jų statybos užbaigimo, buvo suformuoti kaip nekilnojamojo turto objektai teisės aktų nustatyta tvarka. Be to, Technikos kiemo kelių ir aikštelės akto (Forma Nr. 2) kopijos 2 puslapyje nurodyto dokumento turinio dalis patvirtina, kad technikos kiemo kelių ir aikštelių statyba buvo finansuojama valstybės lėšomis. T. Ž. ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti valstybės sukurti objektai galėjo būti privatizuojami tik rajono valdybos sprendimu. Taip pat buvo taikomas ir LR Vyriausybės 1992-11-24 nutarimas Nr. 889 „Dėl disponavimo valstybei priklausančiais žemės ūkio bendrovių pajais“. Mano, kad nagrinėjamu klausimu savo nuomonę turėtų pasakyti Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Turto banko nuomone, šiuo metu į bylą pareiškėjo pateikti rašytiniai įrodymai nepatvirtina jo nurodytų faktinių aplinkybių dėl privatizuotos ŽŪB „Nemėžis“ nuosavybės teisių įgijimo į Nekilnojamojo turto registre neįregistruotas minėtas aikšteles ir estakadą.

18Suinteresuotas asmuo - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius, pateiktame atsiliepime prašė bylą nagrinėti teisės aktų nustatyta tvarka.

19Atsiliepime nurodė, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014-07-04 sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-482-855/2014, nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėjas nuosavybės teise valdo du priešgaisrinius vandens rezervuarus, esančius Sirokomlės g. 38, Nemėžio sen., Vilniaus r. Atsižvelgiant į tai, tikėtina, kad pareiškėjas nuosavybės teisėmis valdo ir ginčo aikšteles.

20Suinteresuotas asmuo - Vilniaus rajono savivaldybės administracija, pateiktame atsiliepime prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra.

21Atsiliepime jokios pozicijos nagrinėjamu klausimu neišdėstė.

22Suinteresuotas asmuo – UAB „Seldra“, pateiktame atsiliepime (paaiškinimuose) prašo atmesti pareiškėjo pareiškimą kaip nepagrįstą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

23Nurodė, kad pareiškėjas įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į aikšteles ir estakadą, tuo pačiu neturėjo jokių šią teisę patvirtinančių dokumentų. Siekdamas įrodyti Gamybinio technologinio komplekso privatizavimo visa apimtimi faktą, pareiškėjas remiasi pajų pasirašymo sutartimi Nr. 8, patvirtinta 1992-04-11 Vilniaus rajono privatizavimo komisijos. Remiantis šia pajų pirkimo sutartimi galima padaryti išvadą, kad buvo privatizuota 100 proc. Žemės ūkio įmonės „Nemėžis“ priklausančio objekto, kurio pavadinimas apibūdinamas tai – „žemės ūkio prod. gamyb. komp. Vilniaus raj. Nemėžis“. Tačiau iš šio dokumento nėra aišku, kas ir kokį tiksliai objektą privatizavo. Sutarties teksto analizė leidžia teigti, kad privatizuota buvo ne 100 proc. žemės ūkio produkcijos gamybos komplekto (t.y. visumos pastatų, statinių sujungtų viena paskirtimi), o žemės ūkio produkcijos gamybinio technologinio komplekto (t.y. vienos paskirties daiktų rinkinio). Šioje sutartyje nėra nurodyta kokie pastatai, statiniai įeina į šį komplektą, tad nėra pagrindo teigti, kad šis privatizuotas komplektas ir yra visas Žemės ūkio įmonės „Nemėžis“ priklausęs turtas. Kitas dokumentas, kuriuo remiasi pareiškėjas grįsdamas savo pareiškimą – pajų pasirašymo sutarties pagrindu išduotas Vilniaus rajono privatizavimo komisijos pirmininko pasirašyto laikino nuosavybės teisės liudijimo dublikatas. Tačiau šiame dokumente taip pat nėra jokių duomenų apie tai, kas privatizavo objektą, kas sudaro tą fizinių asmenų grupę, ir kas buvo privatizuota, nes jokio priedėlio prie šio dokumento nėra pridėta. Tai, kad šiame dokumente minimas priedėlis, kuriame tikriausiai ir būtų nurodyti privatizuojami daiktai, leidžia teigti, jog galimai buvo privatizuoti atskiri pastatai, statiniai, kiti nekilnojamieji daiktai; tačiau jokiu būdu nėra pagrindo daryti išvados, kad buvo privatizuota visa Žemės ūkio įmonė „Nemėžis“ su visu jos turtu, į kurį įėjo aikštelė su estakada. Teigė, kad „Naujojo gyvenimo“ kolūkio 75 traktorių technikos kiemo teritorijoje aikštelės ir kiti statiniai buvo statomi įvairiais kolūkio egzistavimo laikotarpiais ir tai buvo daroma ne konkretaus šio kolūkio technikos kiemo objekto eksploatavimui ir funkcionavimui užtikrinti, bet visas kompleksui. UAB „Seldra“ nuo 2000 metų priklausanti katilinė anksčiau aptarnavo visą Gamybinį technologinį kompleksą. Pareiškime nurodytos aikštelės, keliai buvo pastatyti tikslu aptarnauti ir katilinę, nes šie objektai buvo skirti kurą į katilinę pristatančio transporto privažiavimui. Taigi, vien tai, kad Vilniaus rajono kolūkio „Naujasis gyvenimas“ pavadinimas 1998-11-21 buvo pakeistas į „Nemėžio“ kolūkio pavadinimą, o pastarasis buvo reorganizuotas į Žemės ūkio įmonę „Nemėžis“, neleidžia spręsti, jog pareiškėjas privatizavo visus Gamybiniame technologiniame komplekse buvusius pastatus ir statinius, tame tarpe ir aikšteles su estakada. Atkreipė dėmesį, kad UAB „Seldra“ įsigijo katilinę 2000 m. Katilinės teritorijoje buvo įrengtas ir iki šios dienos, t.y. jau beveik 15 metų, nuolat veikia gatvių apšvietimo stulpų betoninių pagrindų gamybos cechas. Tad patenkinus pareiškėjo pareiškimą suinteresuotam asmeniui neliks jokios galimybės eksploatuoti šį pastatą ir toliau vystyti jame vykdomą veiklą, nes kitokio privažiavimo prie gamybos cecho, kaip tik per aikštelę, UAB „Seldra“ neturi. Apibendrinant daro išvadą, kad į bylą pareiškėjo pateikti įrodymai nepatvirtina pareiškime nurodytų aplinkybių dėl privatizuotos ŽŪB „Nemėžis“ nuosavybės teisių įgijimo į Nekilnojamojo turto registre neįregistruotas keturias aikšteles ir estakadą.

24UAB „Ajasta“ nustatyta tvarka ir terminu atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

25Teismo posėdžio metu pareiškėjo ŽŪB „Nemėžis“ atstovai pareiškimą pilnai palaikė. Teigė, kad niekas prašomam nustatyti juridiniam faktui neprieštarauja išskyrus UAB „Seldra“. Akcentavo, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-09-28 nutartyje konstatuota, jog privatizavimo metu buvo privatizuotas visas žemės ūkio įmonės turtas, kurį sudarė atskiri kompleksai. Tai reiškia, kad privatizuotos buvo ir ginčo aikštelės. Šis teismo sprendimas turi prejudicinę galią. Šį turtą pareiškėjas naudoja ir valdo eilę metų. Aikštelės pastatytos 85 – 89 m., tai matyti iš kadastrinių matavimų bylų. Pareiškėjas turi parengęs ginčo aikštelių kadastrinių matavimų bylas, tačiau jos šiuo metu nėra registruotos VĮ Registrų centre. Prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš suinteresuoto asmens UAB „Seldra“.

26Suinteresuoto asmens UAB „Seldra“ atstovas su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad ne visas bendrovės turtas buvo privatizuotas, tame tarpe ginčo aikštelės nebuvo privatizuotos, jos liko valstybės nuosavybe.

27Pareiškimas tenkintinas.

281. Minėta, kad pareiškėjas ŽŪB „Nemėžis“ prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, t.y. kad ŽŪB „Nemėžis“ nuosavybės teise valdo:

291) 1235 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „a1“, unikalus Nr. 4400-0621-0664;

302) 1287 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „a3“, unikalus Nr. 4400-0621-0764;

313) 3677 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „a4“, unikalus Nr. 4400-2015-5550;

324) 990 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „b1“, unikalus Nr. 4400-0621-0820;

335) 76,16 kv.m. ploto estakadą, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „r1“, unikalus Nr. 4400-0621-1932,

34esančius Arklių g. 1, Nemėžio sen., Vilniaus r. (ankstesnis adresas V. S. g. 38, Nemėžio sen., Vilniaus r.).

35Pareiškėjas teigia, kad minėtus statinius jis privatizavo 1992 metais, t.y. 1992-04-11 buvo pasirašyta pajų sutartis bei 1992-08-01 priėmimo – perdavimo aktas. Nurodė, kad šių dokumentų pagrindu ŽŪB „Nemėžis“ perėjo visas buvusios Žemės ūkio įmonės „Nemėžis“ turtas, t.y. visas žemės ūkio produkcijos gamybinis techninis kompleksas, į kurį įėjo 75 traktorių technikos kiemas su jame be kita ko esančiomis ginčo aikštelėmis (estakada). Kadangi minėtas 1992-04-11 turto priėmimo – pardavimo aktas nėra išlikęs, tad kreipiasi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad jis nuosavybės teisėmis valdo minėtus statinius; tikslas – įregistruoti nuosavybės teises į minėtus statinius.

362. LR ( - ) straipsnio 2 dalies 5 punktas nustato, kad teismas nagrinėja bylas dėl pastato, žemės ar miško valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo.

37Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad reikalavimas, pareikštas LR ( - ) straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu dėl nekilnojamojo daikto valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo, gali būti tenkinamas, jeigu yra šios sąlygos:

381) pareiškėjas įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, pagamindamas daiktą ar kitais CK 4.47 straipsnyje nustatytais pagrindais);

392) nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai buvo, tačiau šiuo metu jie yra dingę;

403) nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų negalima gauti ar atkurti neteismine tvarka (žr., pvz., Lietuvos A. T. 2009-10-12 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2009; 2009-10-21 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-563/2009; ir kt.).

413. Byloje nustatyta, kad UAB „Seldra“ nuosavybės teise priklauso pastatas – katilinė (unikalus Nr. 4198-2018-8081), esantis Arklių g. 1, Nemėžio sen., Vilniaus r. (ankstesnis adresas - V. S. g. 38, Nemėžio k. Vilniaus r.), kurią ji įsigijo iš ŽŪB „Nemėžis“ 2000-04-17 pirkimo – pardavimo sutarties, reg. Nr. 2-1780, pagrindu; UAB „Ajasta“ nuosavybės teise priklauso sandėlis (unikalus Nr. 4198-5018-8105); tuo tarpu ŽŪB „Nemėžis“ nuosavybės teise priklauso visi kiti šiuo adresu Nekilnojamojo turto registre įregistruoti pastatai – mechaninės dirbtuvės, buitinis pastatas, garažai, sandėlis, degalinė, aikštelė, degalų kolonėlė ir kuro rezervuarai.

42Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014-07-04 sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-482-855/2014, be kita ko nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad ŽŪB „Nemėžis“ nuosavybės teise valdo du priešgaisrinius vandens rezervuarus (unikalus Nr. 4400-0621-1918), kurių kiekvieno tūris yra po 100 kub. m., esančius V. S. g. 38, Nemėžio sen., Vilniaus r., nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtus indeksais 1 ir 2. Vilniaus apygardos teismas 2015-09-28 nutartimi minėtą pirmos instancijos teismo 2014-07-04 sprendimą paliko nepakeistą.

434. Lietuvos TSR Ministrų tarybos 1988-11-21 potvarkiu Nr. 230 p. Vilniaus rajono „Naujo gyvenimo“ kolūkio pavadinimas buvo pakeistas į „Nemėžio“ kolūkio pavadinimą. Pastarasis buvo reorganizuotas į Žemės ūkio įmonę „Nemėžis“, kuri pajų pasirašymo sutartimi Nr. 8, patvirtinta 1992-04-11 rajono privatizavimo komisijos, buvo privatizuota pasirašant pajus už nurodytą vertę, ir tapo ŽŪB „Nemėžis“. Pajų pasirašymo sutartyje nurodytas privatizavimo objektas – žemės ūkio produkcijos gamybinis techninis kompleksas Vilniaus r. Nemėžyje, taip pat nurodyta, kad pasirašyta 100 procentų privatizavimo objekto vertės pajų.

44Tiek Vilniaus rajono apylinkės teismas minėtame 2014-07-04 sprendime, tiek ir Vilniaus apygardos teismas 2015-09-28 nutartyje konstatavo, kad privatizavimo metu ŽŪB „Nemėžis“ perėjo visas (be išimčių) buvusios Žemės ūkio įmonės „Nemėžis“ turtas, t.y. visas pajų pasirašymo sutartyje nurodytas ir 100 procentų apmokėtas žemės ūkio produkcijos gamybinis techninis kompleksas, į kurį įėjo 75 traktorių technikos kiemas su jame esančiomis mechaninėmis dirbtuvėmis, sandėliais, garažais, katilinėmis, degalinėmis ir pan. Teismas taip pat nurodė, kad byloje nėra jokių duomenų ir juos pagrindžiančių įrodymų apie tai, jog privatizavimo metu ŽŪB „Nemėžis“ perėjo ne visas buvusios Žemės ūkio įmonės „Nemėžis“ (ankščiau – kolūkio „Naujas gyvenimas“) turtas, ir / ar kad dalis tokio turto perėjo nuosavybės teise kokiems nors kitiems asmenims, įskaitant valstybę, savivaldybę. Teismas padarė išvadą, kad ŽŪB „Nemėžis“ įgijo nuosavybės teisę, tačiau ją vienareikšmiškai patvirtinantys dokumentai, kurie sudarytų pagrindą turtą įregistruoti nuosavybės teise viešame registre, nėra išlikę. Vilniaus apygardos teismas dar kartą akcentavo, kad privatizavimo metu buvo privatizuotas visas žemės ūkio įmonės turtas, kurį sudarė atskiri kompleksai.

45Šios teismų nustatytos aplinkybės turi prejudicinę galią (( - ) str. 2 p.). Tad minėtais prejudiciniais faktais teismas vadovaujasi šioje byloje.

46Taigi, atsižvelgiant į civilinėje byloje Nr. 2-482-855/2014 nustatytus prejudicinius faktus, teismas atmeta kaip nepagrįstus suinteresuoto asmens – UAB „Seldra“, argumentus ir abejones, kad privatizavimo metu ŽŪB „Nemėžis“ perėjo ne visas buvusios Žemės ūkio įmonės „Nemėžis“ turtas.

475. Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono Nemėžio kaimo „Naujas gyvenimas“ kolūkio teritorijoje buvo pastatytas ir įrengtas 75 traktorių technikos kiemas. Minėtas traktorių technikos kiemas ir jame esantys pastatai bei kiti statiniai buvo pastatyti pagal statybos komplekso projektą Nr. 43.18.22 pavadinimu „Vilniaus raj. „Naujo gyvenimo“ kolūkio g. c 75 traktorių technikos kiemas“, kurį parengė buvusio respublikinio tarpkolūkinių statybos organizacijų susivienijimo kolūkio projektavimo institutas. Minėtas kompleksas buvo statomas dviem etapais. Pirmas etapas buvo baigtas 1984 m., kai Valstybinė priėmimo naudoti komisija surašė aktą, kuris buvo patvirtintas 1984-12-03. Iš atliktų statybos ir montavimo darbų priėmimo – perdavimo akto Nr. 366 (už 1984 m. gruodį) matyti, kad kartu su kitais pastatais ir statiniais buvo pastatyta mašinų plovimo aikštelė su estakada, kitos aikštelės bei privažiavimo prie pastatų keliai. Likusi dalis pastatų ir statinių, įėjusį į šį projektą, buvo pastatyti ir priduoti naudoti vėliau; konkrečiai kitos dvi aikštelės buvo pastatytos 1989 metais, t.y. pagal 1989-02-07 sutartį Nr. 9 tarp „Naujo gyvenimo“ kolūkio ir Vilniaus kelių statybos valdybos.

48Teismas įvertinęs bylos medžiagą daro išvadą, kad ginčo aikštelės (tame tarpe aikštelė su estakada) įėjo į 75 traktorių technikos kiemą, kuris savo ruožtu pateko į žemės ūkio produkcijos gamybinį techninį kompleksą. Suinteresuotas asmuo UAB „Seldra“, kurios interesai byloje yra priešingi nei pareiškėjo, iš esmės nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų šias teismo nustatytas aplinkybes (( - ) str.).

49Taigi, konstatavus, kad ginčo aikštelės (tame tarpe aikštelė su estakada) pateko į 75 traktorių technikos kiemą bei atsižvelgus į teismų nustatytą prejudicinį faktą dėl viso žemės ūkio įmonės turto privatizavimo, darytina išvada, jog buvo privatizuotos ir visos minėtos aikštelės.

50Teismas darydamas tokią išvadą be kita ko atsižvelgia ir į teismo posėdžio metu apklaustos liudytojos A. M., kuri aktualiu laikotarpiu dirbo kolūkio pirmininko pavaduotoja, taip pat agrarinės reformos tarnybos viršininke, parodymus. Liudytoja A. M. aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtino, kad visos ginčo aikštelės (tiek asfaltuotos, tiek ir neasfaltuotos; tame tarpe aikštelė su estakada) privatizavimo metu buvo privatizuotos ir perduotos pareiškėjui ŽŪB „Nemėžis“ kartu su atitinkamais objektais. Ji pati pasirašė tuos privatizavimo dokumentus (priėmimo - perdavimo aktus ir kt.).

516.1. Suinteresuoti asmenys – UAB „Seldra“ ir VĮ Turto bankas, abejoja, kad minėti nekilnojamojo turto objektai, po jų statybos užbaigimo, buvo suformuoti kaip nekilnojamojo turto objektai teisės norminių aktų nustatyta tvarka.

52Tačiau teismas tokias suinteresuotų asmenų abejones nelaiko pagrįstomis. Byloje nustatyta, kad 75 traktorių technikos kiemas ir jame esantys pastatai bei kiti statiniai, tame tarpe ginčo aikštelės, buvo pastatyti pagal statybos komplekso projektą Nr. 43.18.22 pavadinimu „Vilniaus raj. „Naujo gyvenimo“ kolūkio g. c 75 traktorių technikos kiemas“. Dalis ginčo aikštelių (tame tarpe aikštelės su estakada), unikalus Nr. 4400-2015-5550, Nr. 4400-0621-0820 ir Nr. 4400-0621-1932, minėta, buvo perduoti naudojimui dar 1984 m. Valstybinei priėmimo naudoti komisijai surašant aktą. Nors duomenų apie kitų ginčo aikštelių, unikalus Nr. 4400-0621-0664 ir Nr. 4400-0621-0764, kurios buvo pastatytos vėliau, pridavimą naudojimui nėra išlikę, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad jos buvo pastatytos 1989 m.

53Teismas įvertinęs bylos duomenis, tame tarpe užfiksuotus ginčo aikštelių kadastrinių matavimų bylose, sutinka su pareiškėjo argumentais, kad minėtų aikštelių, kurios patenka į aptariamą gamybinį technologinį kompleksą, kuris buvo statomas pagal projektą, negalima laikyti savavališka statyba. Šiuo atveju atsižvelgtina į tai, kad pastatai ir dalis statinių, kurie taip pat buvo pastatyti pagal minėtą projektą, yra įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Tad laikytina, kad minėti statiniai (aikštelės), kurie buvo statomi pagal tą patį projektą, yra pastatyti laikantis tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimų. Be to, byloje suinteresuotu asmeniu dalyvaujanti Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, kuri vykdo neteisėtų statybų kontrolę, nėra pateikusi jokių duomenų, kad ginčo aikštelės būtų savavališka statyba.

54Taigi, kadangi ginčo aikštelės yra tinkamai suformuotos kaip nekilnojamojo turto objektai, tad jie gali būti registruojami VĮ Registrų centre, taip pat į jas gali būti registruojamos nuosavybės teisės.

556.2. Taip pat minėti suinteresuoti asmenys kelia tą klausimą, kad ginčo aikštelės buvo finansuotos valstybės lėšomis (tokią išvadą daro iš Technikos kiemo kelių ir aikštelės akto (Formos Nr. 2)), tad jos galėjo būti privatizuojamos tik rajono valdybos sprendimu. Taip pat nurodyta, kad neprivatizuota žemės ūkio bendrovių turto dalis laikoma valstybės turtiniu įnašu į šias bendroves; valstybės turtinis įnašas įskatomas į bendrovės pagrindinį kapitalą kaip valstybei priklausantis pajus.

56Tačiau teismas minėtus suinteresuotų asmenų argumentus taip pat nelaiko pagrįstais, kurie galėtų būti kliūtis tenkinti pareiškėjo pareiškimą.

57Visų pirma, suinteresuotų asmenų argumentai yra susiję ne su visomis ginčo aikštelėmis, bet tik su paskutinėmis dvejomis, kurios pastatytos 1989 m.

58Antra, kaip teisingai pastebėjo pats pareiškėjas, kad minėtame dokumente - Technikos kiemo kelių ir aikštelės akte (Formos Nr. 2), nėra jokių įrašų apie tai, jog akte nurodyti darbai būtų finansuoti valstybės lėšomis.

59Trečia, teismas remiasi prejudiciniu faktu, nustatytu civilinėje byloje Nr. 2-482-855/2014. Minėta, kad teismas nurodytoje byloje yra konstatavęs, jog byloje nėra jokių duomenų ir juos pagrindžiančių įrodymų apie tai, jog privatizavimo metu ŽŪB „Nemėžis“ perėjo ne visas buvusios Žemės ūkio įmonės „Nemėžis“ (ankščiau – kolūkio „Naujas gyvenimas“) turtas, ir / ar kad dalis tokio turto perėjo nuosavybės teise kokiems nors kitiems asmenims, įskaitant valstybę, savivaldybę.

60Ketvirta, byloje niekas nėra pareiškęs pretenzijų į ginčo turtą; taip pat nėra ginčijama 1992-04-11 pasirašyta pajų sutartis ir / ar 1992-08-01 priėmimo – perdavimo aktas. Tad minėti suinteresuotų asmenų argumentai niekaip negali paneigti byloje nustatytas aplinkybes.

617. Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos A. T. praktikoje yra pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu (tikimybių balansu). Tai reiškia, jog nėra reikalaujama šimtaprocentinio teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Kartu Lietuvos A. T. yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į bylos kategoriją, jos pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-10-04 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004;2006-03-06 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2006; ir kt.). Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo yra tam tikri įrodinėjimo ypatumai. Šių ypatumų reikšmę yra konstatavęs Lietuvos A. T., pavyzdžiui, 2005 m. kovo 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (( - ) str.). Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Svarbu, kad viena ar kita prielaida būtų motyvuota, t.y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, ir atitinkamai būtų pagrįsta, jog priešingos prielaidos tikimybė yra mažesnė. Tokia formuluojama teismų praktika buvo remiamasi ir vėliau priimtose nutartyse, pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2006; 2007 m. gegužės 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2007; 2008 m. birželio 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2009 m. kovo 3 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2009; ir kt.

628. Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, daro išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog pareiškėjas ŽŪB „Nemėžis“ 1992 m. privatizavo ginčo aikšteles, esančias Arklių g. 1, Nemėžio sen., Vilniaus r. (ankstesnis adresas V. S. g. 38, Nemėžio sen., Vilniaus r.) (t.y. kad jos buvo perduotos nuosavybėn pareiškėjui 1992-08-01 priėmimo – perdavimo akto pagrindu), negu jų neprivatizavo (t.y. kad nebuvo perduotos pareiškėjui minėto akto pagrindu).

639. Konstatavus, kad pareiškėjas ŽŪB „Nemėžis“ 1992-04-11 pasirašytos pajų sutarties ir 1992-08-01 priėmimo – perdavimo akto pagrindu buvo įgijęs nuosavybės teises į ginčo aikšteles, tačiau šie dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teises, yra prarasti (apie šių dokumentų praradimą yra konstatuota ir teismų civilinėje byloje Nr. 2-482-855/2014), be to, šių nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų negalima gauti ar atkurti neteismine tvarka, - yra pagrindas ŽŪB „Nemėžis“ pareiškimą tenkinti.

64Taigi, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad ŽŪB „Nemėžis“ nuosavybės teise valdo šiuos statinius: 1235 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „a1“, unikalus Nr. 4400-0621-0664, 1287 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „a3“, unikalus Nr. 4400-0621-0764, 3677 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „a4“, unikalus Nr. 4400-2015-5550, 990 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „b1“, unikalus Nr. 4400-0621-0820, 76,16 kv.m. ploto estakadą, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „r1“, unikalus Nr. 4400-0621-1932, esančius Arklių g. 1, Nemėžio sen., Vilniaus r. (( - ) str. 2 d. 5 p.).

65Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas nuosavybės teisės įregistravimo tikslu.

6610. Bylinėjimosi išlaidos.

67Byla išnagrinėta ypatingosios teisenos tvarka. LR ( - ) straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

68Šioje ypatingosios teisenos byloje pareiškėjo ŽŪB „Nemėžis“ ir suinteresuoto asmens UAB „Seldra“ suinteresuotumas bylos baigtimi buvo skirtingas, jų interesai buvo priešingi, tad yra pagrindas spręsti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą.

69Pareiškėjo ŽŪB „Nemėžis“ pareiškimas yra tenkintas pilnoje apimtyje, tad konstatuotina, kad jis turi teisę reikalauti iš suinteresuoto asmens UAB „Seldra“ savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

70Pareiškėjas prieš kreipdamasis į teismą sumokėjo 155 Eur žyminio mokesčio.

71Taip pat pareiškėjas patyrė iš viso 1 150 Eur išlaidų už advokatės R. N. teiktas teisines paslaugas.

72Teismas, atsižvelgdamas į ginčo pobūdį, bylos sudėtingumą (kuri vertintina kaip vidutinio sudėtingumo; byloje vertinti seniai surašyti įrodymai), apimtį (bylos medžiaga yra pakankamai didelės apimties) ir trukmę (byla tęsėsi daugiau kaip 6 mėnesius), advokatės R. N. darbo ir laiko sąnaudas, į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintose LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu, nurodytus dydžius, daro išvadą, kad pareiškėjo ŽŪB „Nemėžis“ patirtos 1 150 Eur išlaidos advokatės teisinei pagalbai apmokėti yra racionalios, pagrįstos ir būtinos; tad būtent tokio dydžio patirtos išlaidos – 1 150 Eur, advokatės teisinei pagalbai apmokėti ir priteistinos pareiškėjui iš trečiojo asmens UAB „Seldra“.

73Iš viso pareiškėjui ŽŪB „Nemėžis“ priteistina iš suinteresuoto asmens UAB „Seldra“ 1 305 Eur (155 Eur + 1 150 Eur) bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str., 93 str., 98 str., 443 str. 6 d.).

74Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsniu, 444 - 448 straipsniais,

Nutarė

75Pareiškimą tenkinti.

76Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ŽŪB „Nemėžis“ nuosavybės teise valdo statinius: 1235 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „a1“, unikalus Nr. 4400-0621-0664, 1287 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „a3“, unikalus Nr. 4400-0621-0764, 3677 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „a4“, unikalus Nr. 4400-2015-5550, 990 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „b1“, unikalus Nr. 4400-0621-0820, 76,16 kv.m. ploto estakadą, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane pažymėtą indeksu „r1“, unikalus Nr. 4400-0621-1932, esančius Arklių g. 1, Nemėžio sen., Vilniaus r.

77Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas nuosavybės teisės įregistravimo tikslu.

78Priteisti iš suinteresuoto asmens UAB „Seldra“, j.a.k. ( - ), pareiškėjui ŽŪB „Nemėžis“, j.a.k. 186079829, 1 305 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

79Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. sekretoriaujant Kristinai Račkauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams R.... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo... 4. Pareiškėjas ŽŪB „Nemėžis“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo... 5. 1) 1235 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane... 6. 2) 1287 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane... 7. 3) 3677 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane... 8. 4) 990 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane... 9. 5) 76,16 kv.m. ploto estakadą, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane... 10. esančius Arklių g. 1, Nemėžio sen., Vilniaus r.... 11. Pareiškime nurodė, kad Vilniaus rajono Nemėžio kaimo „Naujas gyvenimas“... 12. Suinteresuotas asmuo – Valstybinės mokesčių inspekcija prie LR finansų... 13. Atsiliepime nurodė, kad ginčo žemės sklypai, kuriuos perėjimo valstybei... 14. Suinteresuotas asmuo - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 15. Atsiliepime nurodė, kad prašomas nustatyti juridinis faktas nepatenka į... 16. Suinteresuotas asmuo – VĮ Turto bankas, teismui atitinkamai 2016-03-03 ir... 17. Viename iš atsiliepimų pažymėta, kad VĮ Turto bankas duomenų apie... 18. Suinteresuotas asmuo - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 19. Atsiliepime nurodė, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014-07-04... 20. Suinteresuotas asmuo - Vilniaus rajono savivaldybės administracija, pateiktame... 21. Atsiliepime jokios pozicijos nagrinėjamu klausimu neišdėstė.... 22. Suinteresuotas asmuo – UAB „Seldra“, pateiktame atsiliepime... 23. Nurodė, kad pareiškėjas įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu nebuvo... 24. UAB „Ajasta“ nustatyta tvarka ir terminu atsiliepimo į pareiškimą... 25. Teismo posėdžio metu pareiškėjo ŽŪB „Nemėžis“ atstovai pareiškimą... 26. Suinteresuoto asmens UAB „Seldra“ atstovas su pareiškimu nesutiko.... 27. Pareiškimas tenkintinas.... 28. 1. Minėta, kad pareiškėjas ŽŪB „Nemėžis“ prašo nustatyti juridinę... 29. 1) 1235 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane... 30. 2) 1287 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane... 31. 3) 3677 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane... 32. 4) 990 kv.m. ploto aikštelę, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane... 33. 5) 76,16 kv.m. ploto estakadą, kadastrinių matavimų bylos išdėstymo plane... 34. esančius Arklių g. 1, Nemėžio sen., Vilniaus r. (ankstesnis adresas V. S.... 35. Pareiškėjas teigia, kad minėtus statinius jis privatizavo 1992 metais, t.y.... 36. 2. LR ( - ) straipsnio 2 dalies 5 punktas nustato, kad teismas nagrinėja bylas... 37. Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad reikalavimas, pareikštas LR ( - )... 38. 1) pareiškėjas įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą... 39. 2) nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai buvo, tačiau šiuo metu jie... 40. 3) nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų negalima gauti ar atkurti... 41. 3. Byloje nustatyta, kad UAB „Seldra“ nuosavybės teise priklauso pastatas... 42. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014-07-04 sprendimu, civilinėje byloje Nr.... 43. 4. Lietuvos TSR Ministrų tarybos 1988-11-21 potvarkiu Nr. 230 p. Vilniaus... 44. Tiek Vilniaus rajono apylinkės teismas minėtame 2014-07-04 sprendime, tiek ir... 45. Šios teismų nustatytos aplinkybės turi prejudicinę galią (( - ) str. 2... 46. Taigi, atsižvelgiant į civilinėje byloje Nr. 2-482-855/2014 nustatytus... 47. 5. Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono Nemėžio kaimo „Naujas gyvenimas“... 48. Teismas įvertinęs bylos medžiagą daro išvadą, kad ginčo aikštelės... 49. Taigi, konstatavus, kad ginčo aikštelės (tame tarpe aikštelė su estakada)... 50. Teismas darydamas tokią išvadą be kita ko atsižvelgia ir į teismo... 51. 6.1. Suinteresuoti asmenys – UAB „Seldra“ ir VĮ Turto bankas, abejoja,... 52. Tačiau teismas tokias suinteresuotų asmenų abejones nelaiko pagrįstomis.... 53. Teismas įvertinęs bylos duomenis, tame tarpe užfiksuotus ginčo aikštelių... 54. Taigi, kadangi ginčo aikštelės yra tinkamai suformuotos kaip nekilnojamojo... 55. 6.2. Taip pat minėti suinteresuoti asmenys kelia tą klausimą, kad ginčo... 56. Tačiau teismas minėtus suinteresuotų asmenų argumentus taip pat nelaiko... 57. Visų pirma, suinteresuotų asmenų argumentai yra susiję ne su visomis ginčo... 58. Antra, kaip teisingai pastebėjo pats pareiškėjas, kad minėtame dokumente -... 59. Trečia, teismas remiasi prejudiciniu faktu, nustatytu civilinėje byloje Nr.... 60. Ketvirta, byloje niekas nėra pareiškęs pretenzijų į ginčo turtą; taip... 61. 7. Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 62. 8. Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, daro išvadą, kad... 63. 9. Konstatavus, kad pareiškėjas ŽŪB „Nemėžis“ 1992-04-11 pasirašytos... 64. Taigi, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad ŽŪB... 65. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas nuosavybės teisės... 66. 10. Bylinėjimosi išlaidos.... 67. Byla išnagrinėta ypatingosios teisenos tvarka. LR ( - ) straipsnio 6 dalyje... 68. Šioje ypatingosios teisenos byloje pareiškėjo ŽŪB „Nemėžis“ ir... 69. Pareiškėjo ŽŪB „Nemėžis“ pareiškimas yra tenkintas pilnoje apimtyje,... 70. Pareiškėjas prieš kreipdamasis į teismą sumokėjo 155 Eur žyminio... 71. Taip pat pareiškėjas patyrė iš viso 1 150 Eur išlaidų už advokatės R.... 72. Teismas, atsižvelgdamas į ginčo pobūdį, bylos sudėtingumą (kuri... 73. Iš viso pareiškėjui ŽŪB „Nemėžis“ priteistina iš suinteresuoto... 74. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - )... 75. Pareiškimą tenkinti.... 76. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ŽŪB „Nemėžis“... 77. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas nuosavybės teisės... 78. Priteisti iš suinteresuoto asmens UAB „Seldra“, j.a.k. ( - ),... 79. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...