Byla 2-2088/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kerista“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kerista“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Prienų vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus viešojo pirkimo procedūrose, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Gensera“, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Kamesta“.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas, ar teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6Ieškovas UAB „Kerista“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

  1. panaikinti atsakovo UAB „Prienų vandenys“ 2013 m. birželio 7 d. rašte Nr. 253 „Dėl kvalifikacijos vertinimo“ nurodytą sprendimą atmesti ieškovo UAB „Kerista“ konkursui pateiktą pasiūlymą, nustatyti pasiūlymų eilę bei laimėjusiu pripažinti trečiąjį asmenį UAB „Gensera“;
  2. panaikinti atsakovo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą Nr. 284 Dėl pretenzijos;
  3. įpareigoti atsakovą tiekėjų konkursui pateiktus pasiūlymus svarstyti iš naujo bei sudaryti naują pasiūlymų eilę.

7Ieškovas UAB „Kerista“ taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti viešojo pirkimo „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Prienų r. (Balbieriškyje) II etapo darbų pirkimas“ procedūras. Ieškovas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti pasirašyta tiekimo sutartis su tiekėju, dėl ko ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas faktiškai būtų neįmanomas. Be to, nesustabdžius procedūrų, bus patiriamos išlaidos dėl atliktų pirkimo procedūrų atšaukimo, sutarčių panaikinimo ir pan.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 9 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Kerista“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nusprendė, kad pirkimo objektas turi didelę svarbą visuomenei – Balbieriškio gyventojams – ir viešajam interesui, kadangi yra susijęs su vandentiekio ir nuotekų tinklo Balbieriškio gyvenamojoje vietovėje statybos darbais. Teismas taip pat pažymėjo, kad konkursas vykdomas įgyvendinant projektą, kuris yra tinkamas iš dalies finansuoti pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos naudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas iš ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšų. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrindas manyti, jog gali būti sutrikdytas svarbių gyventojų poreikių užtikrinimas ir nukentėtų Balbieriškio gyventojams svarbūs interesai, todėl teismas sprendė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą, proporcingumo ir ekonomiškumo principus (CPK 4237 str. 1 d.). Teismas pažymėjo, kad grėsmė ieškovo nurodytam viešajam interesui atsirastų tik tuo atveju, jeigu ieškovas įrodytų savo reikalavimų pagrįstumą. Teismas nusprendė, kad nagrinėjamu atveju reikšmingų gyventojų poreikių tenkinimas yra didesnė vertybė nei pirkimo procedūrų vykdymo teisėtumas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymu būtų pažeistas viešasis interesas bei padaryta neabejotinai didesnė žala.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas UAB „Kerista“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. nutartį ir tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovas nurodo, kad didesnę žala visai valstybei padarytų pirkimo procedūrų tęsimas ir ES struktūrinės paramos lėšų iššvaistymas, o ne dalies miestelio gyventojų gyvenimas be vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgiau nei planuota, kas nėra susiję su gyvybiškai svarbiais gyventojų poreikiais. Be to, pirmosios instancijos teismas preliminariai neįvertino ieškovo pareikštų reikalavimų, kuriais ginčijamas viešųjų pirkimų skaidrumas ir teisėtumas. Būtent šioje byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo, vykdomo iš ES lėšų, skaidrumas yra svarbesnis visai visuomenei. Todėl tik pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus užtikrintas skaidrus ir racionalus valstybės biudžeto lėšų panaudojimas bei įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas.

12Atsakovas UAB „Prienų vandenys“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad projektas yra tinkamas finansuoti iš ES lėšų bei jis yra labai svarbus Balbieriškio gyventojams.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus procesinio teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.).

16Tuo tarpu CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Taigi, iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas.

17Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-416/2005). Sprendžiant klausimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, kuomet konkuruoja keletas teisinių vertybių, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala.

18Nagrinėjamu atveju ieškovas (viešojo konkurso dalyvis) ieškiniu ginčija viešojo pirkimo procedūrų teisėtumą ir prašo stabdyti viešojo pirkimo procedūras, pagal kurias atsakovas (perkančioji organizacija) siekia sudaryti viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju dėl rangos darbų įsigijimo, kuriais bus įrengiamas Balbieriškio miestelio gyventojams vandentiekis bei kanalizacija. Įvertinus ieškinio reikalavimo pobūdį bei ieškinio faktinio pagrindo turinį darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo objektas – vandentiekio ir nuotekų šalinimo bei valymo sistemų įrengimas tiesiogiai ir esmingai įtakoja Balbieriškio miestelio gyventojų buitį, sanitarines sąlygas ir sveikatą. Sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų įrengimas gali būti atidėtas neproporcingai ilgam laikui dėl šių sistemų įrengimo darbų sezoniškumo. Vadinasi, net ir tuo atveju, jei pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir atmetus ieškinį, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų įrengimui nebeliks teismo pritaikytų procesinių kliūčių, minėti rangos darbai galimai bus atidėti/užsitęs dėl netinkamų oro sąlygų (prasidėjus šaltajam sezonui). Tuo tarpu tęsiant viešojo pirkimo procedūras, jas pabaigus bei atitinkamai pradėjus vykdyti rangos darbus, kurie nėra vienkartinio pobūdžio veiksmas, ieškinio tenkinimo atveju galės būti sprendžiamas klausimas dėl šių rangos darbų tęsimo, juos vykdant kitam konkurso laimėtojui (tuo atveju, jei tenkinus ieškinį ir iš naujo vykdant viešąjį pirkimą konkurso laimėtoju būtų paskelbtas kitas tiekėjas).

19Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs viešojo pirkimo procedūrų stabdymo ir nestabdymo sukeliamus padarinius, padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju sustabdžius viešojo pirkimo procedūras bus padaryta žymiai didesnė žala viešajam interesui nei jas leidžiant tęsti. Todėl nagrinėjamu atveju prioritetiškai turi būti ginama Balbieriškio miestelio gyventojų teisė į galimybę kuo skubiau pradėti gyventi kokybiškesnėmis sanitarinėmis ir buities sąlygomis, kas suponuoja poreikį kuo greičiau pradėti vandentiekio ir kanalizacijos sistemų įrengimo darbus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1665/2012, 2012 m. kovo 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-598/2012, 2011 m. liepos 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1969/2011 ir pan.). Dėl šios priežasties ieškovo atskirojo skundo argumentai apie tai, kad teismas preliminariai neįvertino ieškinio reikalavimų pagrįstumo bei nepagrįstai nesuteikė prioriteto ieškinio reikalavimais bandomai apginti vertybei (viešojo pirkimo procedūrų teisėtumui) atmetami kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 12 str., 144 str. 1 d., 149 str. 1 d., 178 str., 4237 str. 1 d.). Be to, pažymėtina, kad ieškovas neįrodė atskirajame skunde paminėtos prielaidos, jog viešojo pirkimo procedūrų nestabdymas įtakos iš ES struktūrinių fondų gautų lėšų praradimą ir skaidrumą (CPK 12 ir 178 str.).

20Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Kerista“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. nutarties, nebuvo nustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Taip pat nebuvo nustatyta CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas, ar teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias... 6. Ieškovas UAB „Kerista“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. Ieškovas UAB „Kerista“ taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 9 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovas UAB „Kerista“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 12. Atsakovas UAB „Prienų vandenys“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkinamas.... 15. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 16. Tuo tarpu CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos,... 17. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovas (viešojo konkurso dalyvis) ieškiniu ginčija... 19. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs viešojo pirkimo procedūrų... 20. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Kerista“ atskirąjį skundą... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 22. Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą....