Byla B2-590-658/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kaduva“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,

2sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,

3nedalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kaduva“ bankroto administratorei ir kreditoriams,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kaduva“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

5Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartimi UAB „Kaduva“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Iflas“. 2015 m. gegužės 5 d. patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2015 m. birželio 17 d., 2015 m. lapkričio 5 d., 2015 m. gruodžio 15 d., 2017 m. spalio 5 d. nutartimis buvo patikslintas. 2016 m. sausio 5 d. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama.

6BUAB „Kaduva“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad atliko visus Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodytus veiksmus, susijusius su BUAB „Kaduva“, o kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos.

7Kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto administratorė ir pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus.

8Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę, į posėdį nei vienas jų neatvyko.

9Prašymas tenkintinas.

10ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Iš bylos duomenų, bankroto administratorės pateikto prašymo dėl įmonės pabaigos ir jos veiklos ataskaitos, kad atsakovės direktorius perdavė administratorei įmonės antspaudą, steigimo dokumentus, įmonės veiklos dokumentus, turtą. Administratorė, iškėlus bankroto bylą, atleido iš darbo 23 darbuotojus.

12Bankroto administratorė bankroto procese nustatė, kad įmonės vadovas po bankroto bylos iškėlimo užsakė kadastrinius matavimus ir atliko kadastrinių duomenų tikslinimą nekilnojamojo turto registre. Kadangi šie sandoriai galimai padarė žalos bendrovei ar jos kreditoriams, administratorė kreipėsi į teismą ir kitas kompetentingas institucijas. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 15 d. administracinėje byloje Nr. eI-226-414/2017 priėmė sprendimą atmesti BUAB „Kaduva“ skundą. Teismas sprendime pažymėjo, kad pažeidimas buvo padarytas, tačiau nėra padaryta žala arba jos negalima įrodyti. Administratorė, atsižvelgusi į teisininkų rekomendacijas ir į tai, kad neteisėti veiksmai buvo apskųsti net trims institucijoms, nesprendė nebetęsti bylinėjimosi su valstybės institucijomis. Institucijoms atsisakius pradėti tyrimus dėl galimai neteisėtų vadovo veiksmų, administratorė pasamdė turto vertintoją ir pradėjo turto pardavimo procesą.

13Bankroto administratorė perėmusi įmonės turtą nustatė, kad BAUB „Kaduva“ turėjo nekilnojamojo turto ir prekių, kurioms buvo reikalinga apsauga, todėl, siekiant apsaugoti įmonės turtą, sudarė sutartis su sargais. Turtą pardavus darbo sutartys su sargais buvo nutrauktos. Įmonės turėtas turtas (pastatas sandėlis, adresu ( - ); negyvenamosios patalpos – poilsio patalpos, esančios ( - ); transporto priemonės ir kitas turtas) buvo parduotas kreditorių susirinkime nustatyta tvarka ir už jį iš viso gauta 161 652,03 Eur. Administratorius paruošė paraišką Garantiniam fondui dėl išmokų skyrimo, pagal kurią skirtos ir išmokėtos išmokos darbuotojams. Įmonių debitorinių įsiskolinimų neturėjo. Iš bankroto proceso metu gautų lėšų buvo padengtos administravimo išlaidos ir dalis kreditorinių reikalavimų, t. y. pilnai atsiskaityta su pirmos eilės kreditoriais ir iš dalies su antros eilės kreditoriais. Iš administratorės veiklos ataskaitos nustatyta, kad byloje liko nepatenkinti 394 526,91 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai.

14Bankroto administratorės pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. spalio 9 d. pažyma Nr. (KM)-D2-2770 patvirtina, kad BUAB „Kaduva“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

15Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

16Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Kaduva“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

17Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

18Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

19Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniu,

Nutarė

21pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kaduva“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

22Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

23Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,... 2. sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,... 3. nedalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kaduva“... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą... 5. Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartimi UAB „Kaduva“ iškelta... 6. BUAB „Kaduva“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui... 7. Kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto... 8. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę, į... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius... 11. Iš bylos duomenų, bankroto administratorės pateikto prašymo dėl įmonės... 12. Bankroto administratorė bankroto procese nustatė, kad įmonės vadovas po... 13. Bankroto administratorė perėmusi įmonės turtą nustatė, kad BAUB... 14. Bankroto administratorės pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 15. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 16. Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos... 17. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 18. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 19. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 21. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kaduva“... 22. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 23. Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...